Proces verbal din 30.09.2011

Proces verbal din 30 septembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 30 septembrie 2011

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii Dumitru Carmen, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihail și Bozianu Nicoleta Cătălina.

La ședință au mai participat: Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Secretar


***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Teodorescu Iulian Liviu.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. în sală sunt prezenți conducătorii instituțiilor și a conducătorilor din subordinea consiliului local.

Având în vedere convocatorul care cuprinde un număr impresionant de proiecte de hotărâri o să va rog sa fim foarte succinți în luările de cuvânt.

Față de covocarea efectuată, suplimentar pe ordinea de zi au intervenit 5 proiecte de hotărâri, și anume:

  • a)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul Hipic și de Agrement” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • b)    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate -Imbunatatirea sistemului de management al deșeurilor prin incinerarea deșeurilor -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • c)    Proiect de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

  • d)    Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan și Valentin Marcu.

  • e)    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012 -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Față de acest lucru o să supun votului dumneavoastră introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte de hotărâri, nu înainte de a vă anunța că în sală sunt prezenți 21 de consilieri, absenți fiind domnii consilieri Dumitru Carmen, Iancu Ion, lonescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihail, Dumitru Cristian și Bozianu Nicoleta Cătălina.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul Hipic și de Agrement” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

A

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privind aprobarea Studiului de oportunitate - Imbunatatirea sistemului de management al deșeurilor prin incinerarea deșeurilor - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa și Costel Horghidan.” Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

*

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar 2

Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan și Valentin Marcu.”

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

A

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre „privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre.

*

Fac precizarea că la cererea inițiatorilor se retrage de pe ordinea de zi punctul nr. 68 “Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 50 de autobuze urbane noi pentru Regia Autonoma de Transport Public Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

*

Supunem la vot ordinea de zi a ședinței așa cum a fost modificată:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi “Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26 august 2011.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot:

Cine este pentru?            -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și două abțineri ale domnilor consilieri Eparu Ion și Calotă Emil procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 2 „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 august 2011

Dacă nu sunt observații supunem la vot:

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 3 „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19 septembrie 2011.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot:

Cine este pentru?             - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       - 3 voturi

Cu 18 voturi „pentru” și trei abțineri ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin și Calotă Emil procesul-verbal a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Trecem la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi “întrebări și interpelări”.

S-au înscris la cuvânt domnii consilieri Eparu Ion, Calotă Emil, Lupu Adrian și subsemnatul.

Dau cuvântul domnului consilier Eparu Ion.

Dl Eparu Ion

Mulțumesc domnule președinte!

Intervenția mea la început vine ca urmare a faptului că ieri s-a desfășurat o ședință a Comitetutului de coordonare la Dalkia și aș vrea să aduc la cunoștința publică câteva elemente și ca urmare a discuțiilor de ieri să fac două interpelări și eventual să ridic și două întrebări unora dintre instituțiile subordonate consiliului local.

în urma discuțiilor care s-au purtat ieri la Dalkia a rezultat că în momentul de față societatea trece în continuare prin dificultăți financiare și pentru a lămuri pe cei care vorbesc în necunoștință de cauză, membrii în Consiliul Județean, consilieri aleși, trebuie să fac următoarea precizare de cifre exacte puse la dispoziție de către Dalkia. Datoria pe care o are de încasat este de 24 de milioane de lei la momentul de față, dintre care 11 milioane în cadrul protocolului pe care Dalkia l-a semnat cu primăria, din care primăria a achitat prima rată iar a doua rată o are de achitat până la 31 ianuarie 2012. Aceasta este în cadrul protocolului și este în termen, dar mai sunt și 13 milioane datorie dinspre Guvern care în conformitate cu legea pică tot în responsabilitatea Consiliului Local. Acestea sunt cifrele pe care Dalkia ni le-a pus la dispoziție. Suplimentar de acestea mai există înjur de 1,250 milioane de lei, datorii pe care Dalkia le are de încasat de la destul de multe asociații de proprietari. Cu unele s-au purtat negocieri, s-au reeșalonat, cu unele reeșalonările au căzut și s-a trecut la blocarea sistemului, astfel încât în momentul de față în jur de 500 de apartamente sunt debranșate de la sistemul centralizat de încălzire. Societatea speră însă că cetățenii vor înțelege imperios nevoia de a rezolva problema aceasta astfel încât în intervalul care urmează până la darea în funcțiune a sistemului de încălzire lucrurile să fie rezolvate.

în urma discuțiilor care s-au purtat ieri aș vrea să ridic următoarele două întrebări: vreau să știu dacă este prezent în sală cineva de la S.C. Hale și Piețe, văd că nu este, și dacă cineva dintre colegii noștri din A.G.A. sau din Consiliul de Administrație știe de oferta pe care Dalkia a facut-o pentru branșarea imobilului Halele Centrale la sistemul centralizat de încălzire, și dacă da, vroiam să știm care este stadiul deciziei pe care S.C. Hale și Piețe a luat-o în legătură cu acest demers?

De asemenea există o solicitare din partea Dalkia pentru A.S.S.C. Este cineva de la A.S.S.C. pentru că aș fi vrut să mi se răspundă care este stadiul discuțiilor pe care A.S.S.C. le poartă cu Dalkia în privința racordării blocului de nefamiliști de la Fero la sistemul centralizat de încălzire, dat fiind faptul că au fost mai multe asemenea oferte din partea Dalkia, unele s-au finalizat, acelea care au fost cu fostul nostru A.D.P.P., deci lucrurile au mers bine și aș fi vrut să știu care este stadiul hotărârilor?

A

In aceeași ordine de idei vreau să fac următoarele două interpelări:

Prima se referă la situația debranșărilor. Indiferent ce s-ar spune situația debranșărilor în municipiul nostru este o situație denigrantă la care cetățenii ajung într-o ultimă instanță împinși de problemele financiare prin care trec acum. Dar dincolo de problemele financiare, înțelegem din toate întrebările care ni s-au pus de către cetățeni că mai există un gen de probleme pe care îl creează sistemul nostru local, adică fie Dalkia, fie primăria prin serviciul de specialitate de la Direcția de urbanism. în speța, este vorba de faptul că un ordin al președintelui autorității prevede că pentru debranșare ai nevoie de autorizație de construire, autorizație care din păcate nu este eliberată de către serviciul nostru de specialitate. Se pot face dezbateri dar nu acesta este sensul intervenției mele. Important este după părerea mea ca cineva din executiv să iasă public și să explice cetățenilor care este situația exacta. Să explice că debranșările nu sunt blocate dar că pentru a duce la bun sfârșit o debranșare este nevoie să se treacă printr-o succesiune de demersuri de la care nu pot fi abateri.

A doua problemă și regret că domnul primar nu este prezent, probabil este la deschiderea anului universitar la U.P.G., pentru că eu personal mă bucur că încă se deschide anul universitar la UPG, este foarte posibil ca în câțiva ani să nu se mai întâmple acest lucru datorită modului în care Guvernul nostru a înțeles să clasifice Universitatea de Petrol și Gaze, deci a doua problemă se referă la subvenții. Știm cu toții că Guvernul a hotărât să renunțe la subvenționarea acelei părți din gigacalorie care îi revenea. Este decizia Guvernului și ca atare nu are rost să o discutăm aici. Problema pe care vreau să o ridic este următoarea: în momentul de față acestă problemă, pentru cetățeni a rămas în aer. Dacă Guvernul a anunțat clar că nu mai subvenționează acea parte care îi revenea, în momentul de față cetățenii nu știu care este situația cu acea cotă parte. Pentru că dacă până acum Guvernul nu dădea banii, automat în virtutea legii se descărca pe consiliul local. Acea lege a fost abrogată și ca atare, după opinia mea până acum ar fi trebuit să avem deja un proiect de hotărâre prin care să reglementăm problema acestei subvenții. Ieri la comitetul de coordonare ni s-a prezentat o simulare a ceea ce înseamnă efectele prețului gigacaloriei, și dacă se păstrează actuala formulă de plată, în jur de 140 de lei de către cetățeni și prețurile la gaze evoluează în ritmul în care se preconizează acum, anul viitor în jur de 12% din bugetul primăriei se vor duce 5

pe subvențiile la încălzire. Ceea ce mă obligă ca într-un fel sau altul și cât mai repede posibil să luăm o hotărâre astfel încât această problemă să fie clarificată. Cu atât mai mult cu cât am văzut că domnul primar în ieșirile publice a anunțat că este interesat de a găsi o soluție de subvenționare a încălzirii și la cetățenii care stau la case nu numai pentru cei care stau la blocuri. Dacă așa stau lucrurile problema trebuie lămurită cât se poate de repede.

Mulțumesc foarte mult pentru atenție!

Dl Calotă Emil

Stimați colegi, stimați invitați, vreau să ridic două chestiuni:

Prima este de altă natură decât fotbalul, pentru că într-o lume în care vorbim de fotbal de dimineață până seara, este adevărat că inaugurarea stadionului este o ocazie binemeritată pentru a discuta despre fotbal, eu nu vreau să vorbim despre fotbal. Eu vreau să vorbim despre Ploiești, un oraș care cred că ar trebui să fie reconsiderat de către toți cei de față și mai ales de către cei aflați în scaune de demnitari importanți: Primar și chiar demnitățo la nivel național.

Plec de la bucuria pe care am avut-o alături de alți ploieșteni participând la câteva din serile Festivalului Internațional “George Enescu”. M-am simțit dintr-o dată copleșit auzind și văzând doi copii crescuți în acest oraș, pe care i-am avut invitați și în sălile de consiliu, au fost și în consiliul elevilor, pentru că erau elevi eminenți, și iată au ajuns acum muzicieni eminenți. Să-l văd pe Bogdan Duru în concursul de pian la nivelul Festivalului “George Enescu”, un festival clasificat printre primele 5 manifestări de profil în lume la acest moment. Să-1 vezi pe Bogdan Duru și pe Vlad Maistorovici în compania lui Zubin Mehta sau Daniel Barenboim sau alte nume prestigioase din muzica mare, a fost o chestiune care pe unii dintre noi i-a mișcat. Vreau să vă rog pe toți cei de față să vă faceți timp măcar o jumătate de oră joia să vedeți cum arată noua sală de concerte a Filarmonicii inaugurată aseară. Cu tot respectul pentru domnul arhitect Hoinărescu pe care și eu l-am susținut la obținerea demnităților orașului Cetățean de onoare și recunoaștere națională, sala din nefericire nu arată așa cum ar trebui și cum ar fi putut să arate. Controlul de autor după opinia mea este greu de calificat și corecțiile care se impun trebuie făcute în perioada premergătoare recepției finale. Sala de concerte a Filarmonicii este singura pe care o avem și ea ar trebui să răspundă așteptărilor nu doar muzicienilor Filarmonicii dar și publicului care mai merge pe acolo.

Pentru că vorbeam de muzică, de Filarmonică, și mai devreme domnul consilier Eparu a trecut foarte repede peste Universitatea de Petrol și Gaze declasificată de actualul ministru al educației într-un mod contestat la nivelul universităților importante din România, nu se poate ca pe baza unor criterii și a unei grile de evaluare necomunicată transparent, neadusă la cunoștința celor interesați, să te trezești ca universitatea cea mai presigioasă în domeniul tehnic din România, Universitatea de Petrol și Gaze să ajungă undeva la periferia universitară din România, iar reacțiile unora care au în mână în acest moment butoane de influențare a opiniei inclusiv universitare să nu le vezi tu ca ploieștean. Am discutat și eu cu conducerea universității, mi-au spus că au făcut demersuri dar nu au venit niciun fel de reacții din partea unora care trebuiau să reacționeze. Ceea ce poate domnul Funeriu nu înțelege și mulți dintre noi nu 6

înțelegem, este că ceea ce este important în viața fiecăruia dar și în viața unor instituții este prestigiul. Poți să faci bani câți vrei, poți să faci tot felul de cariere în politică sau în profesie, prestigiul este o chestiune unică pentru care câteodată muncești o viață întreagă. Universitatea aceasta care în lumea petrolului și gazelor, în lumea energetică de pe planetă este un nume, mergând prin Statele Unite și Canada, trecând prin Norvegia, mergând până în Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu, în toate țările care au treabă cu petrolul, Universitatea de Petrol și Gaze este un nume prestigios. Dintr-o dată ne trezim la periferie pentru că niște criterii absolut contestabile, ca să nu le calific altfel, au pus-o pe acea poziție. Mă așteptam ca domnul Primar să reacționeze. Primul lucru care te întreabă cineva în orice fel de discuție la nivel internațional despre orașul tău este dacă ai universitate, ce universitate, ce profil, ce studenți, care este relația cu autoritățile locale? Nu a fost nicio reacție din partea doamnei președinte a Camerei Deputaților. Tatăl dumneaei este absolvent al acestei universități. Să încercăm să facem ceva. Prestigiul acestei universități trebuie salvat.

Ultimul lucru pe care vreau să-1 spun este că politica din nefericire în România a devenit o luptă surdă pentru putere. Politica locală o mai putem salva dacă toți cei de față agreem că anumite probleme, anumite priorități ale administrației locale trebuie discutate public pentru a avea suportul publicului ploieștean vizavi de cheltuirea unui buget. A ne face că nu vedem criza pe cele trei paliere, economică, financiară și socială în care se găsește România alături de majoritatea țărilor din lume este o imbecilitate. în condiții de criză, gândiți-vă toți acasă cum vă cheltuiți veniturile. Așa trebuie să gândim și la nivelul municipiului Ploiești. Domnul Primar probabil că se gândește dar nu arată, dar noi trebuie să avem o atitudine și trebuie să avem tăria, și rog echipa de vizavi să încerce să repună în discuția publică prioritățile de cheltuire a bugetului Primăriei Municipiului Ploiești, pentru că am văzut pe ordinea de zi foarte multe proiecte de rectificare. Este o chestie de opțiune care nu poate fi a unui om sau a unui partid, dacă duci banii la autobuze sau la subvenția pentru căldură. Este important dacă iei 50 de autobuze pentru domnul Radu Popescu, pentru regie, sau dacă salvezi 25 de mii de pensionari care stau la bloc dându-le bani în această iarnă. Este o chestiune de opțiune. Nimeni nu spune care este mai bună dar trebuie să-i întrebăm pe acești oameni. Măcar să avem conștiința împăcată că i-am întrebat. Banii se cheltuiesc în continuare într-o formulă care nu ține cont de realitatea zilei de astăzi și de criză. în condiții de criză te strângi nu te întizi. Sigur că Hipodromul trebuie făcut dar îl faci în condițiile în care ai posibilitatea să cheltuiești 45 de milioane de Euro. Ne-am întins deja mai mult decât ne este plapuma. Aceasta este o chestiune de echilibru bugetar, de execuție bugetară. Cei care o fac își asumă răspunderea în fața legii și legiuitorului, dar prioritățile trebuie așezate în relația cu cetățenii. Nu putem să intrăm în iamă, chiar dacă domnul Boc ar fi ploieștean, nu are de unde să dea bani domnul Boc. Și eu am avut iluzia la un moment dat că domnul Boc, Guvernul PDL, ne va ajuta să ieșim din anumite situații. Nu are cum chiar dacă ar vrea. Haideți să întrebăm oamenii, pentru că la un moment dat ne vom trezi cu dânșii aici în fața sălii luându-ne la pietre pe toți, unde dăm banii în această iama, după care mai vedem. 2012 este un an greu. Cu toții suntem conștienți de zilele pe care le trăim. Măcar să avem conștiința împăcată că am stat de vorbă cu oamenii.

Mulțumesc!

Dl Lupu Adrian

A

Am câteva probleme după opinia mea suficient de importante. In primul rând aș dori să știu dacă este cineva de la Direcția Tehnic Investiții în sală? Am făcut acum trei luni, respectiv patru luni în urmă două interpelări în privința a două străzi. Ulterior au fost trecute prin ședința de consiliu local. Li s-au aprobat indicatorii tehnici. Este vorba de strada Vasile Goldiș și strada Dorobanți. Cetățenii m-au solicitat să le spun când intră în reparații și nu am știut să răspund. Dacă ați putea să-mi răspundeți.

Un al doilea lucru, astăzi am văzut pe ordinea de zi că aprobăm bugetele instituțiilor de învățământ preuniversitar din Ploiești. De regulă, când se aprobă un buget fiecare conducător de instituție este prezent la ședință. Mă întreb, nu era o normalitate, dacă mai există normalitate, ca și conducătorii instituțiilor de învățământ preuniversitar să fie prezenți pentru a-i vedea și pentru a purta un dialog cu dânșii?

Cred că ar trebui să avem reprezentanții instituțiilor școlare printre noi. Aici o să mai intervin acolo unde este cazul la bugetul instituțiilor de învățămân.

Un al treilea punct pe care vreau sa vi-1 aduc în vedere, am discutat în ședința comisiei 3 de utiliăți la începutul acestui an, cred că pe 5 sau pe 6 ianuarie am fost chemați repede, repejor să dicutăm despre contractul de delegare de gestiune a iluminatului public. Contractul s-a prelungit încă un an cu motivația că încercăm, și îmi pare rău că domnul Primar nu este prezent pentru ca poate cu permisiunea domnului președinte de ședință să facem un dialog, motivația a fost atunci să prelungim încă un an contractul de delegare de servicii, cu acceptul ca în decursul acestui an vom găsi variante modeme de iluminare a Ploieștiului. în ședința de comisie am discutat mai multe variante, și chiar aș vrea să-i ridic domnului Primar o propunere, o variantă de iluminat. Pe fonduri europene se pot accesa bani pentru iluminatul public pentru panouri solare. Pe Regio, pe FP 7 putem accesa bani. Aș vrea să știu dacă domnul Primar a luat în calcul această variantă care în opinia mea este ecologică, eficientă din punct de vedere economic și nu în ultimul rând modernă. Sper să primesc un răspuns.

Un ultim punct pe care vreau să vi-1 aduc în atenție este acela al poluării aerului din orașul Ploiești. Știm cu toții că trăim într-un oraș suficient de poluat, poate unul din cele mai poluate orașe, și aici trebuie să recunosc meritul presei pentru că în afara unor articole și emisiuni, nu am constatat nimic altceva. Am ajuns să ne simțim în oraș la libera bătaie a vântului din punct de vedere al poluării. Dacă bate vântul dinspre Bucov miroase a petrol de la Teleajen, dacă bate vântul dinspre București, miroase a petrol de la Brazi. Solicit viitorului președinte de ședință, la următoarea ședință de consiliu local să invităm alături de noi pe domnii responsabili de la Garda de Mediu, de la instituțiile care cuantifică poluarea în orașul Ploiești și vă solicit tuturor să luăm poziție vizavi de poluarea orașului. Absolut nimeni nu ne exonerează pentru faptul că stăm și respirăm acest aer.

Vă mulțumesc!

DI Teodorescu Iulian Liviu

A solicitat înscrierea la cuvânt și domnul consilier Sârbu Gheorghe.

Dl Sârbu Gheorghe

Mulțumesc domnule președinte!

Ca membru al comisiei de buget-fînanțe mă văd obligat să fac câteva precizări. Referitor la datoriile pe care le avem la Dalkia, lucrurile stau în felul următor: Noi Consiliul local avem o datorie la data de 31 de 8.934.652. Datoria totală este așa cum spunea și domnul consilier Eparu de 24 de milioane dar 15.492.357 este o datorie la 31 august acumulată din partea de subvenție care trebuia dată de Guvern. Acum câteva luni de zile nimeni nu putea să prevadă că Guvernul va abroga legea și că nu va mai acorda subvenție. Eu doresc să vă informez că la ora actuală avem disponibili 13,675 mii lei care pot fi dați la Dalkia. Mai mult decât atât, referitor la problema că cetățenii Ploieștiului sunt în aer, eu vreau să vă spun că lucrurile nu stau așa. Eu vreau să vă spun că legea a intrat în vigoare la 1 septembrie. Deci factura pe luna septembrie se face la sfârșitul lunii sau la începutul lunii octombrie. Deci în primele câteva zile există un proiect de hotărâre pe care Regia de termoficare îl pregătește pentru acordarea subvenției. Nu se pune problema să nu acordăm subvenție cetățenilor din municipiul Ploiești. Știți și dumneavoastră că la ora aceasta gigacaloria costă undeva la 139,92 de lei. Nu știu dacă toți oamenii din Ploiești vor primi subvenție. Probabil se va face detașare în funcție de venituri. Problema este următoarea, cei care nu doresc să se dea subvenție să iasă și să spună presei “noi nu vrem subveție”. Noi, cei care suntem acum în consiliul local dorim ca și în această iarnă cetățenii Ploieștiului să primească subvenție la cădură.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

M-am înscris și eu la cuvânt. O să vin în completarea spuselor a doi colegi, în primul rând spuselor domnului consilier Calotă, pentru că îmi crește inima să văd că se discută despre cultură, despre artă în Ploiești. Aseară într-adevăr a fost un spectacol care a demonstrat încă o dată valoarea Filarmonicii de la noi, și îmi pun un mare semn de întrebare, de ce a trebuit să angajăm niște mercenari pentru spectacolul de pe stadion, când aveam poate cea mai bună orchestră din țară? Dar nu despre asta vroiam să vorbesc, ci despre faptul că după spectacol din păcate a trebuit să ieștim pe stradă și când am ajuns pe strada Mărășești am constatat că nu se mai putea respira. Cred că acesta este un imn închinat de agenția pentru protecția marilor poluatori, pentru că nu cred că pot fi numiți altfel acești domni care ar trebui să aibă grijă de calitatea mediului, un imn care sună așa cum din păcate nu mi-ar fi plăcut să spun astăzi, ‘Trăiască sfârșitul lumii!”. Era un miros de iad, și lucrul acesta se perpetuează de vreo trei luni de zile în fiecare seară, în fiecare dimineață. Nu se poate aerisi, lumea nu se poate plimba nici măcar în parc, pentru că inclusiv în Parcul Vest este o duhoare, este ceva inimaginabil pentru un oraș ca Ploieștiul. Nu știu ce fac aceste domnișoare care cred că ar trebui să-și dea demisia dacă nu pot face nimic pentru protecția oamenilor din Ploiești și a mediului din Ploiești. Mă alătur în acest sens spuselor domnului consilier Lupu și vom face o adresă din partea comisiei cu acceptul comisiei pentru ca cei care răspund de poluarea aerului din Ploiești să vina în fața dumneavoastră să vedem ce se 9

întâmplă. Dacă nu, probabil se va ajunge și la dosare pe rolul instanțelor pentru că deja mulți doctori mi-au spus că se prezintă oameni care suferă din cauza acestor poluări. Ceea ce s-a spus până acum în conferințele de presă, că este ceva trecător, că este ceva care nu afectează organismul uman, sunt numai baliverne. Altfel nu se poate discuta cu acești oameni.

Dl Mateescu Marius

Poluarea în Prahova, dar în Ploiești în special a devenit un fel de postulat. Toată lumea știe că există dar nimeni nu a luat niciun fel de măsură. Pe ici pe colo, din când în când, câte un primar începând de acum 20 de ani de zile a încercat să mai facă câte ceva.

Cred că va trebui să fim foarte fermi și să îi chemăm cu un raport care este firesc. De fapt acest raport eu știu că se obișnuia în fiecare an să se facă de către Agenția pentru Protecția Mediului, pentru că într-adevăr semnalele sunt alarmante în Ploiești.

Vă mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Cu asentimentul dumneavoastră intrăm în ordinea de zi. Punctul nr. 5 pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Călugăreanu Daria Mihaela - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

îl rog pe domnul consilier Radu Mateescu să facă o propunere privind suma.

Dl Mateescu Radu

Comisia nr. 1 propune alocarea sumei de 40 mii lei acestui copil.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

S-a modificat hotărârea și pe ecran. Dacă nu mai sunt alte intervenții sunpunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Ion Iancu.” Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Aș vrea să vă fac o propunere, pentru că sunt foarte multe proiecte de hotărâri privind bugetele de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ, să încercăm să discutăm de la punctul 7 până la punctul 63 inclusiv, dacă există intervenții și discuții.

Dl Mateescu Radu

Aș vrea să fac precizarea că rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli la unitățile de învățământ au apărut în discuție în această ședință ca urmare a legilor în vigoare. Aceste unități de învățământ au personalitate juridică iar această rectificare nu influențează cu nimic bugetul local.

Dl Lupu Adrian

în conformitate cu legile despre care spune domnul consilier Mateescu, este vorba de Legea nr. 1/2011, legea învățământului care face trimitere clară și fermă asupra faptului că bugetul insituțiilor de învățământ preuniversitar trebuie să fie propus și aprobat de către consiliul de administrație al fiecărei instituții. Ca și membru în consiliul de administrație al Liceului Jean Monnet nu am fost consultat, invitat la discuții. Drept pentru care voi vota împotriva acestui buget.

Presupun că nu sunt singurul în această situație.

DI Sava Valentin

La punctul 33 aș dori să menționez că Școala Mihai Eminescu cuprinde și Școala nr. 19, inclusiv grădinița vecină școlii nr. 19. Aș dori să se acorde o atenție deosebită banilor care sunt gestionați prin centrul financiar Mihai Eminescu în sensul să se ajungă banii și pentru cele doua obiecte menționate inițial, Școala 19 și grădinița aferentă Școlii 19.

Dl Eparu Ion

O scurtă intervenție, poate îl determin pe colegul Adrian Lupu să se răsgândească. Și eu fac parte din consiliul de administrație al Liceului Jean Monnet, ieri de dimineață am fost să semnez niște procese-verbale și foarte probabil domnule consilier, faptul că nu ați fost invitat se datorează modului în care a fost privit consiliul de administrație. Știți că noi am fost într-o altă structură în consiliul de administrație. La începutul anului eram decât câte unul în consiliile de administrație, și doar de la jumătatea anului suntem câte doi. Cum este vorba de bugetul pe întreg anul și doar din punct de vedere al modificărilor legale a fost nevoie, eu am discutat ieri cu contabila, m-am lămurit despre ce este vorba și rugămintea mea este dacă puteți să acceptați explicațiile mele cu privire la Liceul Jean Monnet.

PI Lupu Adrian

Ideea era că toți ceilalți directori de instituții de învățământ preuniversitar au înțeles că trebuie să-și cheme consiliul de administrație. Dar o să accept explicația dumneavoastră.

Dl Teodorescu Liviu Iulian

Dacă nu mai sunt alte intervenții, voi începe să vă supun la vot proiectele de hotărâri.

Punctul nr. 7 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate 11

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Mihai Viteazul” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a 12

bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Național „Jean Monnet” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului „Spira Haret” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Tehnic „Elie Radu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a 13

bugetului activității finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Liceului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar de Transporturi Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar de Industrie Ușoară Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar Industrial „1 Mai” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al GRUPULUI ȘCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL TELEAJEN Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.” Este corect așa cum este pe ecran nu așa cum apare în convocare.

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grupului Școlar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Radu Stanian” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii de Arte și Meserii „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Candiano Popescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Grigore Moisil” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Rareș Vodă” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Cine este pentru?            - 21 voturi

17

Trecem la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Titulescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Sfântul Vasile” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Anton Pann” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Cine este pentru?            - 21 voturi

18

Trecem la punctul nr. 35 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 ai Școlii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 36 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Sfânta Vineri” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 37 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Andrei Mureșanu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 39 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 40 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VEH „George Emil Palade” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 41 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 42 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „Profesor Nicolae Simache” Ploiești - inițiat de viceprimar

Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 43 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Școlii cu clasele I-VIII „I, A. Bassarabescu” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și —Constantin Popa?”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 44 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program normal nr. 10 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 45 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 46 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al 21

Grădiniței de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 47 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 21 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 48 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 23 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 49 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 28 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 50 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a 22

bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 30 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 51 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 32 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 52 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 33 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 53 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii Step By Step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 54 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 35 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 55 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 56 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 38 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 57 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program normal nr. 39 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

24

***

Trecem la punctul nr. 58 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 40 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 59 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou” Ploiești -inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 60 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 47 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 61 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion lancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 62 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii cu program normal nr. 51 Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?             - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 63 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 al Grădiniței de copii Step by Step cu program prelungit și program normal „Licurici” Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu și Constantin Popa.”

Cine este pentru?            - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 64 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011 -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

Dl Eparu Ion

Aș dori câteva lămuriri cu privire la această rectificare. Prima dintre ele se referă la faptul că așa cum am fost eu informat de colegul Iancu care s-a ocupat de studiul acestor materiale, este vorba de o retragere a unei sume de 8,6 milioane de la obiectivul de investiții stadion și transferarea acestora la alte trei poziții: R.A.S.P. - 4 milioane, S.G.U. și echipa de fotbal 0,6 milioane. Nu știu dacă ciferele sunt exacte, întrebarea mea este cât se poate de clară, probabil este limpede pentru toată lumea, în condițiile în care din câte am fost informat de către doamna Vlaicu, la stadion am achitat doar în jur de jumătate din sumă, cum ne permitem să retragem bani de la un obiectiv care este deja realizat și recepționat și să dăm bani în alte părți? Nu mai discut despre motivațiile cu privire la direcțiile pe care le-au luat sumele noi.

Și pentru domnul Dan Ioniță, care am văzut că este prezent în sală, vreau să știu dacă această sumă este suplimentar bugetului inițial pe care l-ați avut aprobat. Am înțeles că nu. Dar cei 20 de miliarde care i-am aprobat data trecută au fost suplimentar sau tot în cadrul bugetului inițial?

Dl Ioniță Dan

S.G.U. are un buget aprobat de dumneavoastră în urmă cu câteva luni în valoare de 250 miliarde de lei vechi. Rectificările pe care bugetul municipiului Ploiești le realizează acum se încadrează în această sumă a bugetului. Pot să vă comunic după această rectificare de 4 milioane de lei noi, care este ultima în ceea ce ne privește, că încă mai avem de primit bani iar subvenția pe care o primea pe vremuri A.D.P.P.-ul este mult mai mare decât ceea ce primește S.G.U. acum. S.G.U. funcționează cu un buget mult mai mic decât în anii anteriori când exista A.D.P.P.

Dl Eparu Ion

Mulțumesc domnule director!

Este importantă precizarea pe care ați facut-o, pentru că la ședința precedentă când am întrebat ni s-a răspuns altfel cu privire la cele două milioane de lei.

A doua chestiune pe care vreau să o ridic în fața dumneavoastră este următoarea: a apărut pe S.E.A.P. o informație cu privire la scoaterea la licitație a anvelopării unui anumit număr de blocuri din cele patru cartiere care sunt deja anunțate. La sursa de finanțare, 10 milioane de Euro, este trecut bugetul local. Vreau să întreb dacă în momentul de față în bugetul primăriei există sau nu acești 10 milioane de Euro prevăzuți ca sursă de finanțare a acestei investiții?

Dna Vlaicu Cristina

La capitolul reabilitări avem prevăzută suma de 8.692.240 lei.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Deci suma de care v-a întrebat domnul consilier, în valoare de 10 milioane de Euro, este reprezentată undeva?

Dna Vlaicu Cristina

Nu. Nu avem decât 8.692.240 lei din care avem sursă de la bugetul local și de la bugetul de stat.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Dacă nu mai există alte intervenții supun la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 4 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 18 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin, Calotă Emil și Avramescu Teodor proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Fac mențiunea că în acest moment în sală suntem prezenți 22 de consilieri prin venirea domnului viceprimar Dumitru Cristian.

Trecem la punctul nr. 65 „Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

27

Cine este pentru?             - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 66 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a persoanelor care nu și-au asigurat clădirile cu destinația de locuință impotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundațiilor pentru anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?       - 3 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 3 „abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion, Popa Constantin și Calotă Emil proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul nr. 67 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploiești” în vederea încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

Dl Sîrbu Gheorghe

Mă văd obligat să iau cuvântul deoarece fac parte din comisia nr. 3 și acest punct a mai fost pe ordinea de zi de la alte ședințe și a fost retras. Vreau să încep prin a spune că delimitarea acestor zone unitare de încălzire este reglemenată de Legea nr. 325/2006 și a apărut în Monitorul oficial din 26 iunie 2006 cu aplicabilitate din martie 2007.

Legea spune următorul lucru: „stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea regională se aprobă prin hotărâre a consiliului local”. Mai mult decât atât, vreau să vă prezint puțin istoria acestor lucruri, pentru că la sfârșit eu îmi pun o întrebare și poate primesc și răspuns la ea. Această lege a fost aprobată în 2006 cu aplicabilitate în 2007 de către USL. Dar nu contează de cine a fost aprobată, important este că la clipa aceasta nu se dorește. Mai mult decât atât, delimitarea acestor zone, m-am dus și eu cu ani în urmă și am constat că în 2002, o hotărâre a consiliului local, a încercat în comisie să-mi explice domnu consilier Eparu dar eu nu am înțeles, atunci s-a luat o hotărâre prin care se aprobau indicatorii tehnico-economici a investiției dezvoltarea utilităților municipale sistem de încălzire în municipiul Ploiești. Un lucru foarte bun la vremea respectivă. Expunerea de motive este semnată de domnul consilier Eparu. Nu asta este o problemă. Este foarte bine. E un lucru important. Mergând mai departe, am constat că tot în perioada aceea s-a dat o hotărâre de consiliu local în 2003 pentru aprobarea actului adițional de acord de împrumut între Ministerul Finanțelor Publice, Regia de Termoficare și Primărie. Am împrumutat atunci 17 milioane de dolari care au fost investiți în reabilitarea sistemului 28

de încălzire, rețea principală, rețea secundară. Acești bani sunt banii ploieștenilor pe care consiliul local i-a dat înapoi conform graficului, ultima rată urmând a fi dată în noiembrie 2011. Acum vin și întreb, eu ca și consilier mă simt obligat alături de dumneavoastră să protejez acest sistem în care am învestit niște bani sau să desființez așa cum am făcut cu toate lucrurile bune din România? Eu nu spun că e bine sau rău. Ați făcut un lucru bun. Dar avem și datoria să protejăm.

Eu pun următoarea întrebare: dacă legea a fost dată la vremea când noi nu aveam nicio treabă, dacă împrumutul a fost luat și s-a îmbunătățit, nu este normal să avem curajul răspunderii și să protejăm această investiție? Este a noastră, a ploieștenilor. Nu pleacă operatorul cu ea. Mai mult decât atât, dacă delimităm aceste zone, putem să atragem și alte fonduri. Nu înțeleg de ce se retrage de pe ordinea de zi.

Dl Calotă Emil

Inițiatorul a retras-o.

Dl Sîrbu Gheorghe

întrebarea mea este dacă avem obligația să protejăm ceea ce am investit, acest sistem și dacă îl vom îmbunătății în continuare? Pentru că nu toată lumea din Ploiești care locuiește Ia blocuri are posibilitatea să se debranșeze.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Un prim răspuns vi-1 dau eu, USL-ul s-a înființat în 2011.

Un al doilea răspuns, trebuie să protejăm interesele ploieștenilor, nu interesele unor firme.

Dl Eparu Ion

Mulțumesc domnule președinte că m-ați scutit de o parte a răspunsului. Este greu să nu intru într-un dialog cu domnul consilier Sîrbu, căruia ar trebui să-i răspund așa: dacă invocați legi care au fost date în 2006 alianța DA era la putere nu USL-ul, dar nu asta era important, important este că pot să vă spun și eu că există o lege prin care mie ca și cadru didactic trebuia să mi se mărească salariul cu 50%. Nu numai că nu mi s-a mărit salariul dar mi s-a diminuat de vreo trei ori din iulie 2010 până acum și nu v-am auzit vreodată să luați atitudine împotriva acestui comportament al Guvernului pe care îl conduce PDL. Nici măcar asta nu este problema.

Domnule consilier, am spus-o ieri în comitetul de coordonare, am spus-o de altfel și la comisia 3 motivându-mi votul, că din punct de vedere ingineresc lucrurile se privesc într-un fel, iar din punct de vedere al relației mele cu cetățenii sunt obligat să privesc lucrurile astfel încât să existe un echilibru în decizia pe care o iau. Atâta vreme cât această hotărâre produce un impact major asupra nu a tuturor cetățenilor Ploieștiului, ci a unor grupuri de cetățeni, cei care vor fi vizați de aceste zone unitare, eu cred că un astfel de proiect de hotărâre ar fi trebuit supus dezbaterii publice. Cum acest lucru nu s-a făcut, există cel puțin acest semn de întrebare suficient de consistent, pentru care vă rog să îmi permiteți să mă abțin de la a vota acest proiect de hotărâre. Am explicat asta și ieri în comitetul de coordonare. Nu cred că cei care erau acolo din partea societății au acceptat așa cu ușurință opiniile mele și ale colegului Horghidan dar am încercat să justificăm într-un fel atitudinea noastră. Dacă acest proiect de hotărâre va fi supus dezbaterii publice și cetățenii în majoritate vor hotărâ că există beneficii majore 29

pentru municipalitate care înglobează micile supărări, să le spunem așa, ale celor care vor să se debranșeze și care nu vor mai putea să se debranșeze, atunci noi ca și consilieri vom fi liberi să luăm hotărârea de rigoare. Până atunci vă rog să-mi permiteți să-mi lăsați totuși măcar în consiliul local libertatea de a decide prin vot asupra proiectelor de hotărâre.

Dl Calotă Emil

Intervenția colegului de consiliu Sîrbu cred că e binevenită pentru că până la urmă chestiunea termoficării urbane în Ploiești cred că este cea mai importantă prioritate în acest moment pentru majoritatea cetățenilor pe care îi reprezentăm. Nu comentez aspectele de formă, pentru că ele după opinia mea țin de o luptă politică inutilă apropo de cine ce a făcut, USL, PDL, PD, PDSR, etc. Vreau să ajung la aspectul pe care îl menționa domnul consilier Eparu, de natură tehnică și inginerească, pentru că foarte scurt încerc să reamintesc celorlalți de ce termofîcarea în Ploiești a fost și este încă dată ca exemplu la nivel național și majoritatea sistemelor similare din municipiile mari din România îl urmează pentru că viața nu îi lasă să facă altfel.

în 2001, primul lucru care a fost făcut împreună cu oameni care nu aveau culoare politică, erau profesori universitari, experți români și străini, s-a făcut un studiu, o analiză strategică, cea mai bună soluție de încălzire urbană în Ploiești. Acest studiu a spus că termofîcarea folosind Centrala de la Brazi este cea mai bună pe următorii 15 ani. De aici a plecat restul procesului. Hotărârile de care a vorbit domnul consilier Sîrbu, au mai fost și alte hotărâri, au culminat cu înființarea societății mixte Dalkia la care municipiul Ploiești este acționar. Să nu uităm că am fost primul experiment de parteneriat public privat instituționalizat într-o societate mixtă: Dalkia, Consiliul Județean și municipiul Ploiești. Operatorul care livrează cea mai ieftină gigacalorie din România. Este o chestiune de care ne mândrim cu toții nu doar cei care au fost înainte de 2008.

Acest sistem a beneficiat de împrumutul BERD în care au fost 5 municipii cuprinse printre care și Ploieștiul prin care ne-am pus la punct distribuția. Societatea mixtă a adus împreună producția de energie termică, transportul și distribuția pentru a tăia costurile intermediare și de aici împreună cu modernizarea făcută de operator s-a ajuns la costul și prețul cel mai mic din România și acum în 2011. După aceea sistemele de subvenționare au variat în relația cu Guvernul funcție de culoarea Guvernului, de politica urbană, etc.

Reamintesc că acel studiu a fost contestat cel mai vehement de reprezentanții partidului democrat din teritoriu de atunci. Așa că dați istoria înapoi cu de toate. Cu doamna Paula Ivănescu, cu doamna Roberta Anastase, cu domnul Hanganu, care spuneau că iau din drepturile universale ale omului de a opta pentru sistemul de încălzire în propria lui casă. Suntem acum practic în aceeași situație. Tehnic, obiectiv este nevoie să protejăm interesele municipiului Ploiești date de majoritatea cetățenilor și regăsite și de societatea mixtă Dalkia S.R.L. România. Mai mult, zonele unitare de încălzire sunt prevăzute și în hotărârea de guvern într-un program național aprobat de toată lumea. Nimeni, nici măcar dacă ar fi picat din lună nu ar zice „nu e bine”. Dimpotrivă, e bine. Rămâne să vedem cum facem vizavi de a consulta oamenii și a 30

explica. Doi, rămâne să ne amintim încă o dată de un program în care spuneam pentru susținerea pieței operatorilor de termie, să mergem cu toate instituțiile publice din subordinea Consiliului Local și Primăriei, să le băgăm acolo ca sistem de încălzire, pentru a susține politica energetică a operatorului la care și noi suntem acționari.

Din punct de vedere politic și istoric este poate una dintre cele mai bune rezolvări pe care administrația locală ploieșteană, consiliul local și primăria au dat-o în perioada 2001 - 2010. în acest moment suntem în impas nu pentru că Dalkia nu mai poate opera ci pentru că Dalkia are obligații și noi împreună cu ei vizavi de programele de mediu, și penrtru că nu mai sunt bani pentru subvenție. în rest lucrurile sunt absolut la fel. Chiar dacă domnul consilier Eparu se va abține eu o să votez cu amândouă mâinile pentru că trebuie să protejăm interesele oamenilor prin interesele sistemului de termie care trebuie să funcționeze. în rest, orice fel de discuție, de ce nu l-am dezbătut până acum, iertați-mă domnul Sîrbu dar este la dumneavoastră în curte, inițiatorii l-au retras, inițiatorii l-au amânat, inițiatorii au evitat să discute cu asociațiile și cu oamenii de la bloc, explicându-le că cea mai bună soluție în acest moment este să fi racordat la sistemul de încălzire urbană de termoficare a Ploieștiului.

Mulțumesc!

Dl Lupu Adrian

Din înșiruirea de elemente pozitive pe care a facut-o domnul consilier Sîrbu, vreau să punctez faptul că lipsește un element. Trebuie să explicăm și să punctăm faptul, să știe toți locuitorii orașului, că dacă până acum a fost foarte greu ca cineva să se debranșeze, după ce se va pune în aplicare această hotărâre de consiliu, va fi imposibil. Când se va ajunge să se aplice această hotărâre nu va mai exista debranșare de la sistemul actual. Cetățenii trebuie să știe că trebuie să fie în cunoștință de cauză ce înseamnă.

Dl Sîrbu Gheorghe

Aș dori să informez colegii care spun că va fi îngrădire, că lucrurile nu stau așa. Noi la clipa asta avem în municipiul Ploiești în jur de 99 de centrale termice. Operatorul împreună cu regia noastră de termoficare, spune următorul lucru: nu se permite debranșarea în momentul când scade procentual sub 45% din abonați pe centrala respectivă. Unde este îngrădirea, pentru că vă spun ca doar 10% au în Ploiești centrale de apartament proprii. Eu vă spun că nu este nicio problemă și am rugămintea la Regia de Termoficare care este condusă de oamenii dumneavoastră, să vă explice domnule consilier pe îndelete cum stau lucrurile.

Dl Lupu Adrian

Domnule consilier, în primul rând „oamenii” eu nu am „oameni” că aș fî fost stăpân de sclavi.

în al doilea rând probabil ca în cele 99 de centrale nu ați numărat-o și pe a mea de acasă. Probabil vroiați să spuneți puncte termice.

în al treilea rând, luați și citiți textul legii. Se spune, am discutat și în ședința de consiliu, reproduc textual „va exista un singur operator și numai unul”.

Dl Horghidan Costel

Apare o problemă privind autorizația de construire pentru cei care vor să se debranșeze. Conform legislației cei de la urbanism nu trebuie să elibereze acea autorizație de construcție. Dar, autorizația de construcție face referire la modul de evacuare a gazelor. Și aici în lege este foarte ambiguu prins această problemă. Executivul trebuie să vină cu o explicație foarte certă în acest sens, după care toate problemele sunt lămurite. Mai mult decât atât, ca membru în comitetul de coordonare nu o dată am ridicat problema celor de la Dalkia, și sunt de acord întru-totul cu acest sistem unitar, dar haideți să nu-l facem efectiv cu forța. Le-am propus de la prima ședință să facem un proiect pilot pe o zonă unitară pe care o stabilim cu procentul cel mai mic de debranșați și în momentul în care după un timp de folosire a acestui sistem unitar, vine operatorul, venim noi consiliul local dacă vom mai fi până atunci și spunem: fiind pe zona unitară valoarea consumului sau plății pentru căldură, apa caldă și alte chestii de genul acesta este de 2 lei, iar pentru cei care folosesc centrale este de 4 lei. Stimați cetățeni, unde vreți să mergeți? Așa este corect. De aceea până când nu se va ajunge la o situație de genul acesta eu o să mă abțin. Până atunci în schimb, se poate face o informare corectă a cetățeanului că e mai bine să rămână la sistemul unitar, să avem în vedere ceea ce a propus colegul nostru domnul consilier Calotă, ca toate instituțiile existente la ora actuală pe teritoriu să se branșeze la acest sistem unitar de încălzire, în așa fel încât să crească cota mai mare a Dalkiei, să crească prețul unității calorice și în felul acesta clar vor veni și ceilalți lângă noi. Trebuie să facem noi toți în așa fel încât să demonstrăm că e mai bine prin sistemul unitar. Și sunt ferm convins că n-ar fi mai bine.

Dl Calotă Emil

O scurtă subliniere. Este păcat să ducem în zona politică o chestiune extrem de importantă. Eu vreau să vă spun că în prag de iarnă a încuraja debranșările este o prostie, indiferent de opțiunea unora dintre cetățenii care locuiesc la bloc. Eu cred că în acest moment trebuie să dăm votul de încredere Dalkiei pentru a-și proteja sistemul în numele nostru pe iama care vine pentru că va fi o iarnă complicată, să facă o evaluare așa cum au spus colegii noștri, pe care să o prezinte primăvara-vara viitoare. Lucrurile sunt sensibile tehnic. A umbla acum la nivelul blocului cu debranșări, cu reacții emoționale din partea unora dintre cetățeni este prea riscant. Eu personal o să votez acest proiect de hotărâre având din partea regiei angajamentul că va informa cetățenii pe tipul de analiză plus și minus, avantaje și dezavantaje. Să oprim în octombrie -noiembrie debranșările și mai vedem la anul ce se întâmplă.

Dl Popa Constantin

Am ascultat o serie întreagă de idei, de soluții atât tehnice cât și politice și aș vrea să pun o întrebare din punct de vedere social, care este efectul asupra prețului cu care va fi facturată gigacaloria către cetățean? Dacă votăm acest sistem ne garantează cineva că prin acea creare a unei situații de monopol îi va crește factura, se va micșora sau va rămâne la fel? Atâta timp cât nu avem niciun fel de certitudine sau niciun fel de evaluare a prețului viitoarei facturi cred că este anormal să votăm acum acest proiect.

Cred că ar trebui așa cum spunea și domnul consilier Calotă să ni se prezinte o evaluare pe termen scurt, mediu și lung și atunci putem să votăm în cunoștință de cauză.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Prețul gigacaloriei se aprobă de către consiliul local. Dacă nu vom fi de acord să se mărească nu se va mări.

Dl Dumitru Cristian

Eu cred că sistemul unitar ar fi cel mai benefic, și ar trebui de fapt, nu știu dacă la ora actuală este pentru că numărul de debranșări este mult mai mare, nu de 99 ci de câteva mii, și cred că sistemul unitar ar fi cel mai bun, dar la ora actuală debranșările respective ne arată că sunt și alte variante. Eu cred că ar trebui să lăsăm totuși la latitudinea cetățenilor modalitatea de a stabili cum este mai economic din punctul lor de vedere să rezolve această problemă.

Dl Mateescu Marius

Și eu sunt de acord cu ceea ce s-a afirmat aici vizavi de protecția acestui program, într-adevăr avem cu ce să ne lăudăm, cel mai mic preț din țară, dar mai este o problemă specifică și nu știu dacă cei de la Dalkia au analizat foarte serios și anume sunt numeroase asociații cu foarte mari datorii. în momentul apariției acestei hotărâri, ce facem cu acei oameni, pentru că ei nu pot să plătească? Au 50,60,70, 80, 90 sau 100 de milioane datorie. Poate sunt 10 familii care pot să aleagă o alternativă. Dar ceilalți? îi condamnăm să moară de frig?

Mulțumesc!

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Vă mulțumesc și eu.

Recapitulând, să ne gândim că protejăm cetățeanul și nu protejăm un sistem și nici un operator. Doi, scrie în Constituție că statul garantează proprietatea. A garanta proprietatea înseamnă că îi dai omului dreptul la alternativă în propria casă. De ce să-mi interzică mie consiliul local să-mi fac ceai la mine acasă? Am intra practic cu picioarele în viața omului. Și atunci, are rost să legăm ploieșteanul de calorifere? A facut-o Mihai Viteazul pe vremuri cu alt gen de oameni nu cu ploieștenii. Eu zic că nu are rost să facem și noi cu ploieștenii același lucru.

Aș vrea să vă propun o soluție zic eu solomonică, să prorogăm discuția până când facem un regulament de debranșări. Iar acel regulament de debranșări făcut împreună cu operatorul să fie conexat acestui proiect. In momentul în care oamenii știu condițiile în care se pot debranșa eu zic că nu este nicio problemă ca noi să venim cu acest proiect de hotărâre.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 13 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” ale domnilor consilieri Sicoie Florin și Eparu Ion și 7 „abțineri” ale domnilor consilieri Teodorescu Iulian, Dumitru Cristian, Horghidan Costel, Bolocan Iulian, Lupu Adrian, Popa Constantin și Avramescu Teodor proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian

După părerea mea proiectul de hotărâre nu a trecut pentru că nu s-a întrunit jumătate plus unul din numărul consilierilor prezenți.

Dna Pana Cristina Iacob

Studiile de fezabilitate se aprobă întotdeauna cu majoritatea consilierilor prezenți.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L. - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Costel Horghidan, Constantin Popa și Valentin Marcu.”

Dacă sunt observații?

Dl Popa Constantin

Așa cum se știe eu am fost împotriva încheierii acestui contract de asociere și mă surprinde ca sunt trecut la inițiatiori pentru prelungirea lui. Rog să fiu scos de pe lista cu inițiatori mai ales că această asociere este ceva de tot râsul. Un cort în mijlocul orașului nu știu dacă ne face cinste, mai ales că îl și prelungim.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Vă rog să operați această modificare.

Dacă nu mai sunt alte observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? -19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 19 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” al domnului consilieri Popa Constantin și 2 „abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion și Calotă Emil proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 20 de voturi „pentru”, și 2 „abțineri” ale domnilor consilieri Eparu Ion și Popa Constantin proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea/modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul Hipic și de Agrement” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 21 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Popa Constantin proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate - Imbunatatirea sistemului de management al deșeurilor prin incinerarea deșeurilor - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă sunt observații?

DI Lupu Adrian

Referitor la acest proiect de hotărâre, avem în studiul de oportunitate un studiu de impact asupra mediului, poluarea asupra mediului în urma incinerării deșeurilor?

Dl Teodorescu Iulian Liviu

La comisie nu ne-a parvenit acest material, drept pentru care eu v-aș propune prorogarea acestuia până știm despre ce este vorba. Eu personal recunosc că nu știu despre ce este vorba.

Mai există intervenții?

Dl Sîrbu Gheorghe

Firma din Suedia dorește să facă o investiție foarte mare la noi. Singura condiție pe care o pune consiliului local este aceea de a face un studiu de oportunitate să vadă dacă este bine sau nu să facă. Am înțeles că este un studiu pe banii lor.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Același lucru am înțeles și eu dar nu am văzut aceste materiale.

Dl Lupu Adrian

Nu a spus nimeni că nu este bine. Chiar încurajăm cu toții investițiile, suntem convinși că este singura modalitate de a ieși din problema noastră. Dar întrebarea mea era, avem un studiu de impact? Suntem convinși că nu ne mărim poluarea care este deja?

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Dau cuvântul domnul Silviu Novac.

Dl Silviu Novac

Mă numesc Silviu Novac de la firma Intergroup și am elaborat acest studiu de oportunitate. Studiul de oportunitate nu are în vedere decât aspecte instituționale și financiare. în urma studiului de oportunitate dacă se constată că ar fi oportun și asta demonstrează, se trece la întocmirea studiului de fezabilitate. în cadrul studiului de fezabilitate se analizează și impactul asupra mediului. Deci nu la acest nivel. Acest studiu de oportunitate este o etapă în vederea identificării unui eventual partener.

Dl Popa Constantin

Aș dori să întreb dacă acest studiu de oportunitate a fost făcut pe banii firmei din Suedia sau este în cadrul contractului pe care îl are cu noi?

Dl Silviu Novac

Am fost rugați de către municipalitate să întocmim acest studiu fără niciun contract.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

A văzut cineva dintre dumneavoastră acest studiu de oportunitate, pentru că eu recunosc că nu l-am văzut?

Dacă dintre domnii consilieri l-a văzut cineva să ne facă și nouă rezumatul. Dacă nu, vă supun la vot prorogarea acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru? - 9 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 9 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” și 7 „abțineri” proiectul de hotărâre a fost prorogat.

A**

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa și Costel Horghidan.” Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan și Valentin Marcu.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

36

***

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/31.08.2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversităr de ;ștat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011-2012 - inițiat de primar' Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Vă rog să faceți propuneri:

Dl Mateescu Radu

Propun pe domnul consilier Marcu Valentin.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Dacă nu mai sunt alte propuneri supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre privind numirea ca președinte de ședință a domnului consilier Marcu Valentin.

La punctul Diverse avem „Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru primul semestru al anului 2011.”

Vă mulțumesc pentru participare, o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.întocmit,

consilier Claudia Ilă