Proces verbal din 29.03.2011

Proces verbal din 29 martie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 29 martie 2011


La ședință au participat un număr de 17 consilieri din 27 in funcție, absenți fiind domnii consilieri Avramescu Teodor, Calotă Emil, Dumitru Carmen, Eparu Ion, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihail, Popa Constantin și Sicoie Florin.


La ședință au mai participat: Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta


Domnul Dumitru Cristian


Doana Oana C riști na Iacob


 • - Viceprimar

 • - Viceprimar

 • - SecretarȘedința a fost condusă de doamna consilier Gheorghe Adina.

Dna Gheorghe Adina

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. în sală sunt prezenți 17 consilieri. Lipsesc domnul consilier Avramescu Teodor care a anunțat că este bolnav, domnul Calotă Emil, doamna Dumitru Carmen care a anunțat că este de gardă, domnul Eparu Ion, domnul Iancu Ion, domnul Ionescu Gabriel, domnul Nicolescu Sava Mihail, domnul Popa Constantin care de asemenea a anunțat că este bolnav și domnul Sicoie Florin care este plecat din țară.

Dl Primar

Doamna președintă, cu acordul dumneavoastră vreau să-mi cer scuze în primul rând vizavi de domnii consilieri după care de presă, pentru că am fost nevoiți să schimbăm locația dat fiind faptul că la ora 9,45 ni s-a comunicat de către Consiliul Județean că există o activitate foarte importantă, mult mai importantă decât ședința Consiliului Local, și nu mai putem să desfășurăm acolo ședințele Consiliului Local. Nu este nicio surpriză, se pare că bătăliile politice în următoarea perioadă vor fi din ce în ce

Pe de altă parte, doamna președintă o să vă rog să-mi permiteți să mă arăt un pic nelămurit vizavi de niște inadvertențe spuse de colegii noștri de la PSD care absentează a doua oară, pentru că pe de o parte spun că sunt bolnavi, pe partea ceălalată există un comunicat de presă care mi-a parvenit, în conformitate cu care dânșii nu doresc să vină la ședința de Consiliu Local urmare a abuzurilor pe care eu le săvârșesc. Aici apare o chestiune foarte interesantă pe care vă rog să-mi permiteți să v-o fac cunoscută, grupul consilierilor PSD protestează față de modalitatea în care primarul PDL al Ploieștiului, Andrei Volosevici, înțelege să administreze bugetul municipiului fără nicio dezbatere publică, 2011 fiind primul an în care autoritatea locală nu a luat în considerație obligația legală de a consulta cetățenii municipiului. Una din ele în conformitate cu prevederile legale este afișarea pe site a bugetului, și o să vă rog să mă verificați dumneavoastră presa, pentru că știu că sunteți foarte atenți la lucrurile acestea, când a fost afișat pe site bugetul municipiului Ploiești. Dacă întradevăr s-a făcut acest lucru sau nu.

Mai am o problemă de înțelegere, și o să vă rog să-mi permiteți să o relatez, nu am făcut afișarea, totuși domnii consilieri de la PSD decid două sau trei ture mai târziu să aibă o reacție, pentru că în ședința în care s-a votat bugetul primăriei municipiului Ploiești patru dintre ei au absentat iar patru dintre ei au fost prezenți și o să vă rog să verificați procesele-verbale, nu s-au opus bugetului s-au abținut. Eu cred că totuși dacă un consilier local constată anumite vicii de procedură legate de modalitatea și obligațiile de afișare a unui buget local, oricare ar fi el și oriunde și de orice fel de primar condus municipiul respectiv sau localitatea respectivă, fie nu vin, fie se opun, fie au o anumită opinie. Sigur, eu pot respecta opinia unor consilieri locali care nu se prezintă la o ședință de consiliu susținând că așa fac opoziție, dar trebuie să recunosc că niște oameni le-au dat anumite voturi pentru a veni în consiliul local și a-și expune un punct de vedere vizavi de oportunitatea, corectitudinea de a trece sau nu niște proiecte de hotărâri.

Cred că și astăzi erau niște lucruri absolut abuzive în consiliul local, trebuie să recunosc lucrul acesta, presa vă rog să fiți atenți, avem vreo 6 sau 7 studii de fezabilitate care vor sta la baza unor licitații pentru diverse lucrări care se vor face în municipiul Ploiești: străzi, canalizări, lucruri de genul ăsta, neinteresante, pur și simplu abuzive.

Până la momentul la care am discutat am preferat să-mi văd de treaba mea, să propun un buget care să fie aprobat de consiliul local sau amendat de consiliul local,

absolut jenante, în care nu venim să votăm studii de fezabilitate pretestând că facem opoziție. Mi se pare jenant.

O să vă rog să luați act și să verificați și dumneavoastră ca presă proiectele de hotărâri abuzive sau modul abuziv prin care cei prezenți în sală la ora actuală, mă refer la

fezabilitate, și la ora actuală culmea culmilor, în urma acestor abuzuri facem niște străzi în patru cartiere: Mihai Bravu, Enăchită Văcărescu, Malu Roșu... E o chestie absolut abuzivă.nu știu care sunt amendamentele venite de la consilierii PSD pe dMre nu le-am seamă. Astfel încât, cred că poți face opoziție în consiliul local în cațe să-ți e^g t       1                  -I                                                                                                    •        1 J         •                 j • J • •                                       w*                 { O _ ■ -'Cred că simt niște lucruri pe care le putem discuta, cred că      punerea*

diferite, cred și am fost întotdeauna pregătit și o să vă ,y rpg să-nii\re   ntiți

dumneavoastră, pentru că trebuie să recunosc, sunt tânăr dar probabil memoriâ nSjjlasă, at în n alt punct de vedere, în care să vi să propui alte investiții, în care să vî să propui o altă abordare, dar mi se pare extraordinar să fiu acuzat că săvârșesc abuzuri pentru că vin în fața dumneavoastră propunându-vă studii de fezabilitate, proiecte și lucruri care se fac în Ploiești. Chestii absolut abuzive și de necomentat: străzi, canalizări, stadion, locuri de joacă, parcuri, etc.

Aș vrea în al doilea rând să-mi expun public respectul față de unii dintre domnii consilieri locali care au decis astăzi să vină să facă cinste mandatului pentru care sunt aleși, indiferent de coloratura politică. Și mă refer și mă îndrept cu atenția către colegii mei de la PDL, spunându-le că ar trebui să respectăm o modalitate de a face administrație și nu politică, și uitându-mă repet, cu respect către colegii mei de la PNL. Cred că se poate face și opoziție, dar cred că lucrul primordial este cel legat de ceea ce ne dorim să facem pentru cetățeni, ceea ce am vrea să facem pentru cetățeni și ceea ce propunem. Pot crede că așa numita majoritate în Consiliul Local nu este legată neapărat de colegii mei de la PNG și colegii de la PDL, știind foarte clar că noi avem un protocol în sensul acesta. Dar încă o dată, în momentul acesta, și o să vă rog să-mi înțelegeți poziția, nu cred decât că pot să mă înclin cu respect în fața unor oameni care știu sa facă și administrație, pentru că de asta au fost aleși de oameni, și în același timp și opoziție.

Acesta a fost cuvântul meu doamna președinte, vă rog să mă scuzați dacă am vorbit prea mult.

Dna Adina Gheorghe

De pe ordinea de zi se retrag punctele 29 „Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor în rampa ecologică Boldești-Scăieni - inițiat de consilierii Gheoghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava și Adrian Lupu”, 30 „Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru activitățile de salubritate urmare a modificării tarifelor privind taxa de rampă la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 23528/29.12.2010 -inițiat de Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu și Valentin Sava” și 31 „Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești - inițiat de consilierii Radu Mateescu, Valentin Sava, Constantin Popa, Iulian Bolocan, Iulian Teodorescu și Ion Iancu” și se introduce un punct suplimentar „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - tânărului Teodoroiu Andrei Mihai - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dl Primar

Dacă îmi mai permiteți doamna președinte un singur moment, să vă spun de ce cred că trăim momente penibile de ipocrizie. Ieri în biroul meu, și o să vă rog să verificați, pe la ora opt și un sfert a venit doamna fostă viceprimar, doamna consilier


I _                / 7   "7-,

*                                                                                                        j IO C? / /

Carmen Dumitru care mi-a propus să trecem pe ordinea de zi acest proTect ae hdtăr

*                                                                                                   *                                                                                                                                    *                                       -A                                                                                                                                 . _ A                   V . ■ . "K f J


Absolut normal, ajutăm un om care are niște probleme pe care n i ciunul^îfi^tre am dori să le avem noi sau familia noastră. Culmea culmilor este că propus să-l trecem pe ordinea de zi acum nu sunt aici să-1 voteze. Esfe u chestie interesantă, nu credeți?

Dna Adina Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații supunem la vot proiectul ordinii de zi: Cine este pentru?              -17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

*

începem cu primul punct de pe ordinea de zi: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 ianuarie 2011”:

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

Cine este pentru?              - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 ianuarie 2011a fost aprobat.

'k'k’k

Trecem la punctul nr. 2 „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 4 februarie 2011”:

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

Cine este pentru?              - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 4 februarie 2011a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 3 „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 februarie 2011”: Dacă nu sunt observații, supunem la vot: Cine este pentru?              - 17 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 februarie 2011a fost aprobat.


Trecem la punctul nr. 4 „Aprobarea Procesului verbal al ședințeifextraoiMî^rc}«^ t                                a:~ a„+„ a^. oq           nnu?’.       ?'  >


Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 februarie 2011”:

Dacă nu sunt observații, supunem la vot:

4

X

t,

V


f

4

■l


Cine este pentru?              - 17 voturi

X.


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 februarie 2011 a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”.

Dacă se înscrie cineva?

Dl Lupu Adrian

în primul rând bună ziua. Am o interpelare foarte scurtă vizavi de hotărârea de consiliu local privind interzicerea plantelor etnobotanice pe raza municipiului Ploiești. în luna ianuarie, printre alte interpelări am solicitat un punct de vedere asupra aplicării acestei hotărâri de consiliu din partea executivului și în speță a directorului Poliției comunitare a municipiului Ploiești. Am așteptat răspuns din partea dumnealui, cunoscând termenul legal în care trebuie să primesc răspunsul, nu l-am primit, între timp am aflat din presă punctul de vedere al executivului, dar totuși rămân la întrebarea dacă asta este o normalitate? Să primim un răspuns din partea unui director din executiv sau să-l aflăm din presă? Da domnul Primar, am aflat punctul dumneavoastră de vedere din presă și 1-am apreciat, dar așteptam să-l aflu din partea domnului director de la Poliția Comunitară, în continuare eu consider că nu este o normalitate, consider că trebuie să se răspundă și dacă domnul director consideră că este firesc să dea un răspuns la o interpelare, eu încă îl aștept, chiar dacă 30 de zile au trecut demult.

Dl Primar

Cred că este corect punctul dumneavoastră de vedere, de altfel și eu am avut anumite sesizări în sensul acesta. Vor fi niște măsuri care vor fi luate pe această temă domnul consilier.

V ă mulțumesc!

Dna Adina Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte întrebări sau interpelări trecem la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi „Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Ploiești pentru anul 2010”.

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot:

Cine este pentru?              -16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 1 vot

Cu 16 voturi „pentru” și o „abținere” a doamnei Bozianu Nicoleta, raportul a fost aprobat.

(/ §         \ A

Trecem la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâie^ri'^^||cewq^ prin demisie, a unui mandat de consilier local și declararea vacantării w^tuișd^lep^nier local respectiv”.

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot:                      ^===~=^

Cine este pentru?              -13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 4 voturi

Cu 13 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind validarea unui nou mandat de consilier local”.

Rog comisia de validare să-și intre în atribuții.

*

Dl Marcu V alentin

Dau citire procesului-verbal:

„Proces-verbal” încheiat astăzi 29 martie 2011:

Astăzi 29.03.2011, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, legalitatea alegerii primului supleant pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Democrat Liberal, ca urmare a vacantării unui loc.

S-a avut în vedere adresa Partidului Democrat Liberal nr. 4721/16.03.2011 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul Sugă M. Nicole.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 1 iunie 2008.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței”.

Dna Pana Cristina Iacob

Potrivit Legii nr. 215/2001 persoana a cărui mandat se validează nu participă la vot. Și tot potrivit Legii 215/2001 la validare votul este deschis.

Dna Adina Gheorghe

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 13 voturi

Cine este împotrivă?           - 3 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 13 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*

Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian nu se afla votului.

*

Dna Adina Gheorghe

îl invit pe domnul Șuga Nicolae să depună jurământul.


Dl Sugă Nicolaie

JURĂMÂNT

Subsemnatul Sugă M. Nicolae, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata si actualizata, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

Dna Adina Gheorghe

Din acest moment avem 18 consilieri prezenți în sală.

Următorul punct pe ordinea de zi, punctul nr. 9 „Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt comentarii cu privire la proiectul de hotărâre vă supun la vot propunerea de a vota deschis:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • - 17 voturi

 • - 1 vot

Cu 17 voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Horghidan Costel a fost aprobată propunerea de a vota deschis proiectul de hotărâre.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • - 14 voturi

 • -  4 voturi

Cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2008 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile

Ai pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ pwiniverși de pe raza municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volo^dvici”. '


Dacă nu simt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărârc:V< Cine este pentru?              - 14 voturi                    >

s'


Cine este împotrivă?          - 4 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofinanțare) - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Popa, Constantin Popa și Ion Iancu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

**&

Trecem la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Constantin Popa, Ion Iancu și Gheorghe Popa”.

îA Â r / ***                       s

n gț

]c/h

Ifcj I

Oii &feta


Trecem la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre\®â.yindâpr^b rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonii „Paul Constamindșcu’>; " pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consm^gp Cătălina Bozianu, Gheorghe Popa, Constantin Popa și Ion Iancu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și a domnilor consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Ion Iancu, Constantin Popa și Gheorghe Popa”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Ploiești pe anul 2011 — inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici si de domnii consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Ion Iancu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanei Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Ion Iancu, Constantin Popa și Gheorghe Popa”.Daca nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


-18 voturi


Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Cine este pentru?


-18 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamnei Toma Mădălina-Emilia - inițiat de primar, Andrei Liviu Volosevici”.

■ 1 ' ■’!;


’r/>

o,


C r

Trecem la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâreu&jvindalocatei unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugew^tQ^al, pep sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - dornătUlm^e^ea Vladimir - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - tânărului Ion Cristian - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 18 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

V-aș solicita să discutăm proiectul de hotărâre introdus suplimentar pe ordinea de zi, pentru a putea fi votat înaintea bugetului „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - tânărului Teodoroiu Andrei Mihai - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.


Trecem la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind apr organigramei Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Cppsiljului Loeăf al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 14 voturi

Cine este împotrivă?           - 4 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

 • - 14 voturi

 • - 4 voturi

Cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale Municipiului Ploiești alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 14 voturi

Cine este împotrivă?           - 4 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ale consilierilor Horghidan Costel, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/07.09.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 142/31.05.2010 privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul asociațiilor, fundațiilor și cultelor care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință imobile - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -14 voturi

te


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 4 voturi


Cu 14 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Horghidș^Cp^ț^l Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre a fost


Trecem la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2011 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - inițiat de consilierii Ion Iancu, Valentin Sava, Iulian Bolocan, Radu Mateescu, Constantin Popa și Iulian Teodorescu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

 • - 16 voturi

 • -  2 voturi

Cu 16 voturi „pentru” și 2 „abțineri” ale consilierilor Horghidan Costel și Lupu Adrian, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de Asociere nr. 17883/3.09.2009 încheiat între municipiul Ploiești și S.C. F.C. Petrolul S.A. - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu și Adrian Lupu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 18 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 35 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către doamna Pândaru Olimpia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploiești, Aleea Petrochimistilor nr.2B,

%

î. x

bl.l2C, sc.A, ap.2, parter prin edificarea unui balcon - inițiat de viceprimar Crisțian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan, Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre: ';

Cine este pentru?              - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 3 voturi

Cu 15 voturi „pentru” și 3 „abțineri” ale consilierilor Lupu Adrian, Teodorescu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 36 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 16 voturi

Cine este împotrivă?           - 2 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 16 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” ale consilierilor Teodorescu Iulian și Lupu Adrian, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 319521/18.02.2005 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Stefanescu Lidia pentru extinderea spațiului medical in care isi desfasoara activitatea - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu și Marius Mateescu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 38 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu și Costel Horghidan”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 15 voturi

Cine este împotrivă?

l

Dacă se abține cineva?         - 3 voturi                                     -

Cu 15 voturi „pentru” și 3 „abțineri” ale consilierilor Lupu Adrian, Teodore seu Iulian și Bozianu Nicoleta, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. \ ^7


4

■ r r

«

s

4


b

r-


t >•’ /

>

//

z .

z


t'


r~


Trecem la punctul nr. 39 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru proiectul “Realizarea drumului de acces către Parcul Municipal Ploiești Vest”, în vederea inițierii procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

La acest proiect de hotărâre avem o modificare care va fi afișată. în memoriul tehnic s-a modificat suma care va fi mai mică.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 40 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare debarcader, chioșc multifuncțional și grup sanitar public Parcul Tineretului” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

- 18 voturi

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 41 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în municipiul Ploiești - strada Dâmbului” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 42 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate “Reabilitare Grădină Zoologică din cadrul Parcului Memorial Constantin Stere” si a indicatorilor tehnico-economici, în vederea obținerii de

X

r/

t.


Z'q                     **\\

finanțare obiective de investiții de la Ministerul Mediului și Pădurilor - inițiat ele jnm Andrei Liviu Volosevici”.                                                  ;;

\\ Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:^ Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? A In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Trecem la punctul nr. 43 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare strada Ștrandului - tronson ieșire Pasaj Bucov - limită municipiul Ploiești - parte carosabilă” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 44 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare strada Republicii tronson Șoseaua Nordului - limită municipiul Ploiești - parte carosabilă” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 45 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reabilitare strada Gheorghe Grigore Cantacuzino tronson Șoseaua Vestului - limită municipiu -parte carosabilă” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul nr. 46 de pe ordinea de zi „Proiect de^âiptărâteL^pj^md modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2011, în sensul aprobM^^iu^^Tde fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “ReparCapitală strada Gheorghe Grigore Cantacuzino tronson Șoseaua Vestului - limită municipiul Ploiești - pentru trotuare” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

/X

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 47 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2011, în sensul aprobării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reparație capitală strada Ștrandului tronson ieșire Pasaj Bucov - limită municipiul Ploiești - pentru trotuare” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

-18 voturi

Dacă se abține cineva?

/X

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 48 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2011, în sensul aprobării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Reparație capitală strada Republicii - tronson Șoseaua Nordului — limită municipiul Ploiești - pentru trotuare” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

/X                     •

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 49 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare regim de inaltime”, având ca obiectiv secundar „Supraetajare hotel cu un nivel mansardat si retras pentru funcțiunea de sala de conferințe necesara unui hotel de 4 stele”, B-dul Republicii nr. 152K, Ploiești - inițiat de consilierii Elisabeta Popovici, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Puiu Neagu și Florin Sicoie”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              -18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul nr. 50 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire și schimbarea destinației din zonă de instituții și servicii, construcții complexe, parcări orășenești în zonă de locuințe cu regim mic de înălțime, instituții și servicii”, Str. Mărășești nr. 274, Ploiești - inițiat de consilierii Carmen Dumitru, Elisabeta Popovici, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Marius Mateescu, Costel Horghidan și Puiu Neagu”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 51 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

*

Menționăm că doamna consilier Bozianu Nicoleta nu se afla în sală la momentul votului.

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

Așteptăm propuneri.

Dl Mateescu Radu

Grupul PDL propune pe domnul consilier Sârbu Gheorghe.

Dna Adina Gheorghe

Vă supun la vot propunerea de vot deschis la acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru?              -17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi a fost acceptată propunerea de a vota deshis.


Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă supun la vot propunerea domnului consilier Mateescu Radu:

-17 voturi


Cine este pentru?                 .. ------ . .. —,

Cine este împotrivă?            -                                    , -'X; -

Dacă se abține cineva?         -                                 /       \ \

In unanimitate de voturi a fost ales președinte de ședință pentru următoarele luni domnul consilier Sârbu Gheorghe.


Dna Adina Gheorghe

La punctul Diverse avem: “Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploiești semestrul II -2010” și “Informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru al doilea semestru al anului 2010”.

Dl Lupu Adrian

Aș vrea să vă aduc la cunoștință și să remarc promptitudinea cu care domnul director al Poliției Comunitare mi-a adus răspunsul la interpelare. De fapt este înregistrat pe data de 18 februarie 2011.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.