Proces verbal din 28.06.2011

Proces verbal din 28 iunie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 28 iunie 2011

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 in funcție, absenți fiind domnii consilieri Adrian Lupu, Dumitru Carmen, Eparu Ion, Ionescu Gabriel, Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail.

La ședință au mai participat:

Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe

Bună ziua! Bine ați venit la ședința consiliului local din data de 28 iunie 2011. în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri din totalul de 27. Lipsesc domnii consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Avramescu Teodor, Nicolescu Sava Mihai și Lupu Adrian.

Referitor la ordinea de zi de astăzi, inițiatorii propun retragerea următoarelor puncte:

  • - punctul nr. 1: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea localității Scorțeni, județul Prahova

  • - punctul nr. 10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici ce au promovat examenul

  • - punctul nr. 14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011


  • - punctul nr. 15: „Proiect de hotărâre privind avizarea ajustăm și de canalizare

  • - punctul nr. 16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul vederea încadrării în Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort

- punctul nr. 17: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești”

Supun la vot ordinea de zi cu modificările anunțate:

Cine este pentru?         21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Primul proiect pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Bucurică-Oprea Marius Iulian - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

In cadrul comisiei de buget finanțe s-a analizat în baza unei anchete sociale și a fost propusă suma de 20.000 de lei.

Dacă aveți comentarii pe marginea acestui proiect sau a sumei?

Dl. Popa Constantin

Nu am comentarii asupra obiectului prevăzut în proiect nici asupra sumei dar nu am înțeles de ce în ancheta socială salariul este de 8001ei iar în proiectul de hotărâre este 15001ei. Același lucru se întâmplă la toate 3 proiectele: în ancheta socială este o sumă și în expunerea de motive de la proiecte este altă sumă. Care este suma corectă?

Nu am nicio problemă asupra proiectului în sine, numai asupra neconcordanței dintre cele două sume, una este în ancheta socială, alta este în expunerea de motive și poate reușim s-o corectăm.

DL Sîrbu Gheorghe

în cadrul comisiei de buget finanțe, astăzi s-a analizat situația fiecăreia din cei trei care au cerut ajutorul și comisia din care faceți și dumneavoastră parte, a propus suma de 20.000 de lei. Se încadrează în suma totală aprobată în bugetul local, de 55.000 de lei pentru cele trei persoane aflate în dificultate.

DL Popa Constantin

Dacă îmi răspundeți la problema care am ridicat-o eu, este bine. Dacă îmi spuneți altceva...

Eu am spus că nu am comentarii nici asupra sumei, nici asupra proiectului, nici asupra modului de a-i da un ajutor. Am spus numai că proiectul în ancheta socială are o sumă și în expunerea de motive are altă sumă.


Dra. Pir. Constantin-Pietraru Brîndușa

Da, este o greșeală și o să corectăm.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnului Ciocodeică-Marinescu Cristian - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Suma care a fost propusă la comisie a fost de 5.000 de lei. Dacă sunt comentarii vizavi de proiect sau de sumă?

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Alecse Paul Eduard - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Suma propusă este de 30.000 de lei. Acest copil are nevoie de aprox 85.000 de dolari pentru a fi operat. Din ancheta socială venită azi la comisie, noi vă propunem suma de 30.000 lei care sperăm să fie de ajutor pentru salvarea acestui copilaș.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?            21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2011 a municipiului Ploiești pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare 3

„Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” - ii Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Calotă, vă rog!

DL Calotă Emil


Am o rugăminte, să ne dați câteva detalii? Inițiatorul este pe aici? Aș vrea câteva detalii despre această contribuție anuală pentru că este o cheltuială publică făcută de municipiul Ploiești într-o asociație intercomunitară.

Dl. Alecsandri Nicolae

Este cotizația anuală pe care trebuie s-o plătim, ne-a venit o adresă în acest sens de la ADI și noi nu am făcut altceva decât s-o aducem la cunoștința consiliului local.

D1. Calotă Emil

Este aceeași valoare ca anul trecut?

Dl. Alecsandri Nicolae

Da, este o cotizație fixă.

DL Calotă Emil

Nu a fost indexată?

Dl. Alecsandri Nicolae

Nu, nu au cerut indexarea ei și nici nu prevede contractul indexarea.

D1. Sîrbu Gheorghe

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Radu Mate eseu.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cin este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Radu Mate eseu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu și Constantin Popa.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre! Cine este pentru?              21 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri și a accesoriilor aferente, în cazul Fundației Pensionarilor Români care desfășoară activități social umanitare și care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosință clădire - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

Dl. Popa Constantin

Am consultat pe site bilanțul fundației și am văzut că dumnealor au activități comerciale, în 2007 de vreo 180mii lei, adică 1,8 mililiarde; în 2009 - 3 miliarde; în 2010 nu era publicat bilanțul și întrebarea mea este: este legal să dăm scutire unei fundații care realizează activități comerciale? Invocați art. 250 numai că acolo scrie clar: cu excepția încăperilor care nu sunt folosite pentru activități comerciale.

Mai mult decât atât, invocați și art. 285 dar acolo scrie că se poate asigura scutire de impozite și taxe pentru organizații și fundații care au obiect de activitate exclusiv activități social umanitare de îngrijire a copiilor, bătrânilor, etc.

Mă întreb dacă aici suntem sau nu în legalitate. Părerea mea este că nu suntem și ar trebui să amânăm, să facem o fundamentare mai bine a proiectului. Legea ne mai permite să facem și o delimitare a spațiului pentru activități comerciale vizavi de cel cu sediul principal dar, în proiect nu se vede așa ceva și nu putem să fim de acord.

Propunerea mea este de prorogare a proiectului de hotărâre.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Supun la vot propunerea d-lui. Popa, de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                 21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Ploiești și Fundația Habitat for Humanity - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru,

Dacă sunt comentarii?

Dl. Popa Constantin

Pentru o serie de întrebări am primit răspuns, numai că un singur, lucru nu știu

• ’ < •**■ •* ■

cum o să-1 rezolvăm: pe lista de așteptare pentru atribuirea de loturi sunt o serie întreagă^ de cereri. întrebarea mea este dacă este corect la ora actuală să atribuim,acesț terdn pentru aceeași destinație unei fundații care vine peste rând vizavi de cererile înregistrate pentru atribuirea terenurilor. Dacă considerăm că este legal și nu încălcăm niciun principiu, atunci este în regulă. Dacă încălcăm vreun principiu, atunci probabil că trebuie să ne mai gândim puțin vizavi de acest proiect.

DL Sîrbu Gheorghe

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, vă rog să faceți propuneri pentru membrii comisiei.

Dna. Cătălina Bozianu

Propun pe dl. Horghidan Costel.

Dna. Stanciu Marilena

Propun pe dna. Elisabeta Popovici.

Dl. Dumitru Cristian

Propun pe dl. Iulian Bolocan.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Supun la vot dacă sunteți de acord să votăm prin vot deschis:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

21 de voturi

Cu 21 de voturi pentru s-a aprobat ca procedura de vot să fie aceea de vot deschis.

*

Dl. Sîrbu Gheorghe

Supun la vot componența comisiei:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

20 de voturi

1 abținere

Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Popa Constantin a fost aprobată componența comisiei.

*

Dl. Sîrbu Gheorghe

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

20 de voturi

1 abținere

Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***D1. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect

Hotărârii Consiliului Local nr. 8/31 ianuarie 2011

Locale de Ordine Publică a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă sc abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane efectuat cu autoturisme pe raza municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii vizavi de acest proiect? Dl. consilier Popa, aveți cuvântul.

DL Popa Constantin

Țin să remarc că acest proiect, cel puțin până în ora 12 ieri nu era pe site, nu știu ce conține și vreau să știu dacă este cineva care să ne poată spune ce conține acest proiect.

DL Preda Alexandru

Acest proiect conține unele măsuri privind combaterea pirateriei. Poliția Locală, prin această hotărâre va primi atribuțiuni pentru constatarea și sancționarea faptelor de transport ilicit, așa zisa piraterie efectuată cu autoturisme până în 9 locuri.

D1. Popa Constantin

Verifică toate unitățile care au autorizație sau nu au autorizație și traseele pe care circulă?

Dl. Preda Alexandru

Sigur că da. Această categorie de autovehicule nu poate primi autorizație, este exceptată și de la Legea 38 și de la Legea 92, este o categorie intermediară. în mod sigur cele cu 7 locuri, 7 plus 1 sau 8 plus 1 nu au cum să ia autorizație. Noi trebuie doar să constatăm în teren, cu ajutorul Poliției Locale și să-i sancționăm.

Dl. Sicoie Florin

Am și eu o întrebare: într-un autoturism - este vorba de până la 8+1 deci, inclusiv mașinile obișnuite - sunt 5 persoane în mașină și îi oprește Poliția Comunitară, cum demonstrează că este vorba de piraterie? Nu cumva conducem lucrurile spre o formă de abuz? Așa, orice polițist te oprește și spune: sunteți 5 în mașină și faceți piraterie. Cum demonstrezi că în mașina aceea ești cu niște prieteni? Care este forma după care poți fi amendat.


Statul trebuie limitat în abuzurile sale. Este o formă de să-i pui să demonstreze că nu fac piraterie.

D1. Preda Alexandru

Prin măsurile specifice poliției, spre exemplu: filmare,

Dl. Sicoie Florin

Ne filmați că suntem 5 în mașină.

D1. Preda Alexandru

Cu ajutorul operatorilor de transport și taximetriștilor știm sigur de unde sunt luate. Sunt aceleași mașini.

DL Sicoie Florin

Eu cred că o astfel de hotărâre conduce la abuzuri. Eu mă îndoiesc că Poliția Comunitară sau Poliția au o statistică a celor care fac curse clandestine și nu găsesc corect să fiu oprit noaptea de nu știu cine, că fac piraterie sau nu fac. Asta împinge lucrurile spre o formă de delațiune dacă gândim așa. Sunt unii care sunt total nevinovați.

Mie mi se pare absurd să trebuiască într-o țară să demonstrezi că nu ești vinovat în loc ca altcineva să demonstreze că eși vinovat.

Eu consider această hotărâre un abuz.

DL Horghidan Costel

Aș vrea să știu dacă se face referire și la Biserica Sfânta Vineri pentru că acolo sunt foarte multe autoturisme care fac transport în afara orașului și aș vrea să știu dacă, în studiul pe care l-ați făcut, ați prevăzut și acest lucru?

DL Preda Alexandru

Sunt prevăzute locațiile: Biserica Sfânta Vineri, Spitalul Județean, Gara de Sud și alte locații dar nu am putut să le transcriem explicit în hotărâre pentru că s-ar fi mutat.

DL Horghidan Costel

Mergând prin extensie, stau și-mi pun întrebarea: ori nu și-a făcut Poliția Locală până în momentul de față datoria, pentru că acolo funcționează chestia aceasta de ani de zile, ori au închis ochii fiind în fața bisericii.

DL Preda Alexandru

Nu a fost suportul legislativ care să permită Poliției Locale să sancționeze. A fost o lege dată anul trecut, Legea nr. 168 dar care avea implicații asupra autobuzelor peste 9+1 locuri și asupra taximetriștilor dar, categoria de la 5 locuri la 8 locuri nu a fost prinsă în nicio lege până acum și Poliția Locală nu a avut atribuții pentru sancționarea lor și depistarea contravențiilor.

DL Horghidan Costel

Eu sunt întru totul de acord cu dumneavoastră dar ar trebui să scrieți mai explicit cum faceți acest lucru pentru că dacă o să vină la Sfânta Vineri 3 echipaje de la Poliția Locală și o mașină este staționată într-un loc în care poate staționa și se urcă 3 oameni din Bucov și spune: „Salut Ioane, mă duci și pe mine până acasă?”, nu știu cum veți proceda. Aș vrea să știu ca să votez în cunoștință de cauză.

DL Preda Alexandru


Sunt metode, spre exemplu: declarația pasagerilor că au plățC plătit-o este un transport plătit deci, este un transport ilicit.

L.C;


DL Sicoie Florin

Mai pierdem din vedere o altă categorie de pirați, cei pe motorete, aceia scapă.

D1. Teodorescu Iulian

Eu v-aș propune prorogarea proiectului pentru că este o formulare nefericită și orice șofer care ia nevasta și copilul lângă el este supus unui control injust. Așa cum spune dl. Sicoie, ar fi o posibilitate de abuz. Ca atare, haideți să încercăm să găsim o formulă literară corectă și, în acest context vă propun prorogarea.

8 voturi

12 voturi

1 abținere


Dl. Sîrbu Gheorghe

Supun la vot propunerea d-lui Teodorescu, aceea de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 8 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Teodorescu Iulian, Sicoie Florin, Horghidan Costel, Calotă Emil, Iancu Ion, Popa Constantin, Bolocan Iulian și Bozianu Cătălina, 12 voturi împotrivă și 1 abținere, ce a domnului consilier Dumitru Cristian, propunerea de prorogare nu a fost aprobată.

DL Calotă Emil

Eu cred că apelul la mai multă atenție în redactarea acestui proiect de hotărâre e bine venit și mi se pare o încăpățânare să votăm un proiect de hotărâre pentru că mașina de vot nu ține cont de argumente. Chestiunea pirateriei nu este recentă. Gestul în sine este necesar și el a mai fost făcut de protocolul de colaborare între Poliția Comunitară împreună cu Jandarmeria și Poliția Rutieră și se organizau razii destul de serioase și fără procese pentru că amenzile pe care le aplica Poliția Rutieră nu puteau fi contestate în justiție în formula: Poliția Rutieră, Jandarmerie, Poliția Locală.

In condițiile în care dăm drumul la un astfel de text, nu vom face altceva decât să dăm drumul la o serie de contestații și procese urmare, pe de o parte a controalelor abuzive și, pe de altă parte chiar a unor constatări în situații reale de piraterie.

Mi se pare cu totul și cu totul neserios să nu mai așteptăm, să stăm puțin de vorbă cu juriștii, să stăm de vorbă și cu oameni de meserie din poliție și cu transportatori ca să redactăm bine, să facem o hotărâre beton. Dacă o redactăm așa va avea efect de bumerang și se va întoarce împotriva noastră. De aceea făceam un apel colegial, poate reflectați, o amânam cu 2 săptămâni și o făceam mai serios.

D1. Sîrbu Georghe

Vreau să vă spun că eu răspund, printre altele de Colegiul Sud, strada Praga, Poștei și toată acea zonă. Am reclamații în fiecare zi de la cetățenii care stau lângă Biserica Sfânta Vineri care nu pot ieși din curte din cauza unor mașini parcate în zonă care așteaptă să plece spre Bucov, Pleașa sau alte locuri. Dacă dumneavoastră stați mai mult la București, noi stăm încă în municipiul Ploiești și vrem să facem ordine.


DL Calotă Emil

Dumneata se pare că nu înțelegi limba română. Ceea ce am

fost că este un act necesar, nu comentăm oportunitatea și necesitkțSa ci fSp^ ^ste nevoie să trimit în scris pentru a fi înțeles corect?                        -

Faptul că locul meu de muncă este în București nu privește pe nimeni, fiecare primește o slujbă acolo unde are competență și unde este apreciat. Dacă vreodată vă mai permiteți să faceți astfel de afirmații, o să fac o interpelare în care să vă amintesc CV-ul dumneavoastră profesional de la 17 ani până în acest moment.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Este la fel cu al dumneavoastră.

D1. Popa Constantin

Vreau și eu să întreb care este caracterul de urgență al acestui proiect de hotărâre de nu putem să prorogăm? Trebuie să amendăm pe cineva mâine? Care este sensul de nu putem să mai stăm puțin? Putem să-1 prorogăm și să-l discutăm în ședință ordinară așa cum ar fi fost normal.

D1. Sîrbu Gheorghe

A fost propusă prorogarea și a picat, nu a întrunit numărul necesar de voturi.

D1. Horghidan Costel

A pirata înseamnă a ataca pe cineva și a lua bunul restectiv. Dumneavoastră acest lucru urmăriți?

Dl. Sicoie Florin

Ca o dovadă că acest proiect constituie un abuz ne arată și art. 3: în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Poliția Locală va încheia protocoale de colaborare cu Poliția Rutieră, cu Jandarmeria, cu asociațiile reprezentative ale transportatorilor”. Ce facem, facem un fel de forțe paramilitare în așa fel încât cei de la transportatori stau cot la cot cu polițiștii și reclamă pe așa zișii pirații? Este foarte grav într-un stat de drept să colaborezi cu diverse asociații. Poate unul are ură pe un vecin și spune că face piraterie.

Eu nu zic că fenomenul nu există dar trebuie găsite niște metode mult mai riguroase decât aceste vagi metode pe care ni le prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Teodorescu Iulian

O altă formulă nefericită: „Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către agenții Poliției Locale” cred că va trebuie s-o facă din mers pentru că ei nu au dreptul să oprească autoturisme.

D1. Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

12 voturi

6 voturi

2 abțineri

Cu 12 voturi pentru, cele ale consilierilor PDL și Marius Mateescu, 6 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan, Emil Calotă, Ion Iancu, Constantin Popa și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Iulian Bolocan și Cristian Dumitru, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dna Bozianu Cătălina nu se afla în


DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2011 referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr, 131/2011 care reglementează circulație în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masă maximă autorizată de peste 3,5 tone - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, vă mulțumesc de participare și vă doresc o zi bună în continuare!

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.