Proces verbal din 28.02.2011

Proces verbal din 28 februarie 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 28 februarie 2011

La ședință au participat un număr de 18 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Calotă Emil, Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Avramescu Teodor, Nicolescu Sava Mihai, Popa Constantin, Lupu Adrian.

La ședință au mai participat: Domnul Volosevici Andrei Li viu Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob


  • - Primar

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de doamna consilier Gheorghe Adina.

Dna Gheorghe Adina

Bună ziua! Bine ați venit la ședința de azi!

Sunt prezenți în sală un număr de 18 consilieri, lipsesc: dl. Calotă Emil, dl. Eparu Ion, dna. Dumitru Carmen, dl. Iancu Ion, dl. Ionescu Gabriel, dl. Avramescu Teodor, dl. Nicolescu Sva Mihai, dl. Popa Constantin și dl. Lupu Adrian.

Față de ordinea de zi inițială se retrage punctul 32: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție de construcție cofetărie -pizzerie S+P+2E (fără spații de producție) str. I. L. Caragiale nr. 1, Ploiești - inițiat de consilierii Elisabeta Popovici, Daniel Neagu, Costel Horghidan.”, este retras de către inițiatori.

Se mai adaugă un proiect față de ordinea de zi inițială: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A. - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa, Costel Horghidan.

Supun la vot ordinea de zi:

18 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.

*♦*

Dna. Gheorghe Adina

Primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local numărul 27/31.01.2011 pentru obiectivul de investiție “Amenajare esplanadă Casa de Cultură a Sindicatelor” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

**♦

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări strada Gheorghe Lazăr și intersecția cu străzile Ștefan cel Mare și Bagdazar - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare locuri de joacă în municipiul Ploiești” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul “Amenajare pavaj pietonal Complex Nord și parcări” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

**♦

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări spate blocuri B-dul Republicii și spate blocuri Gheorghe Doja” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011 -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termică - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

**♦

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea une sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentn. sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - minorulu Gheorghe Vladimir Nectarie - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

**♦

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea planulu. anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim garantat - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

18 voturi

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de strictă necesitate, în vederea determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social și/sau alocației de susținere - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

18 voturi

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță - inițiat de primar Andrei Liviu

Volosevici.

Dl. Paul Palaș, aveți cuvântul!

Dl. Palaș Paul

Dacă ar putea să ne explice cineva de ce este nevoie să votăm încă o data acest proiect?

Dna. Secretar Iacob Oana Cristina

Inițial, în oferta Conpet-ului s-a specificat un preț de închiriere fără a se spune că este estimativ și că urmează să fie negociat. Noi am considerat că este o ofertă fermă din partea Conpet-ului, motiv pentru care am înaintat acea hotărâre de consiliu local și v-am cerut votul pentru un preț de închiriere dar, se pare că cei de la Conpet doresc să negocieze toate clauzele contractului, inclusiv prețul.

Acesta este motivul pentru care am revenit în consiliu și dorim să formăm o comisie de negociere.

Dna. Gheorghe Adina

La art. 2 se va numi o comisie. Dacă sunt propuneri?

Dl. Mateescu Radu

Propun pe dna. Gheorghe Adina.

Dl. Teodorescu Iulian

Propun pe dl. Horghidan Costel.

Dl. Dumitru Cristian

Propun pe dl. Bolocan Iulian.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot dacă sunteți de acord să votăm prin vot deschis:

Cine este pentru?                       18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, procedura de vot va fi aceea ce vot deschis.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii: Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru si de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu și Costel Horghidan.

Dacă simt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 319521/18.02.2005 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Ștefanescu Lidic pentru extinderea spațiului medical in care isi desfasoara activitatea - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici. Florin Sicoie, Gabriel Ionescu și Marius Mateescu.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

17 voturi

1 abținere

Cu 17 voturi pentru și 1 abținere, cea a d-lui. consilier Horghidan Costel, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de asociere nr. 9167/29.09.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Terraverde S.R.L. - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea scoaterii din funcțiune - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.21/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al municipiului Ploiești în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare — inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii: Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

C ine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea S.C.Kaufland România Societate în Comandită către municipiul Ploiești a imobilului(teren) în suprafață de 2819 mp, situat in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.138 - inițiat de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unor mijloace de transport în comun în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

18 voturi

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind includerea unoi locuințe din fondul locativ al municipiului în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea unor locuințe din acest fond conform prevederilor legale -inițiat de consilierii: Mihai Nicolescu Sava, Valentin Marcu, Gheorghe Popa și Marin Tincu.

Dacă sunt comentarii? Dl. Marcu!

Dl. Marcu Valentin

Aș vrea să se introducă un termen în care persoanele cărora li se repartizează locuințe, să accepte sau să refuze aceste locuințe. în trecut trecea foarte mult timp de la hotărârea de consiliu local până când persoana respectivă își manifesta voința de a accepta sau nu aceste locuințe. Aș dori să le dăm un termen de 15-20 de zile, astfel încât să nu blocăm acest imobil. Să trecem 15 zile.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot amendamentul propus de dl. Marcu:

Cine este pentru?                  17 voturi

Cine este împotrivă?               1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Gheorghe Sîrbu, amendamentul a fost aprobat.

*

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești a 2 (două) autocisterne, marca IVECO EUROCARGO cu seriile de șasiu ZCFA1LG0402574859 și ZCFA1LG0402574860, numere de omologare B5172K1212BC0R5 și B5172K1211BC0R5 și numere de înmatriculare PH-44-PMP și PH-43-PMP - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu simt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna, Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de Organizare si Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Palaș:

Dl. Palaș Paul

Vreau să fac un comentariu nu vreau să introduc un amendament. Vreau să vă

informez cu punctul meu de vedere. Am comentat pe îndelete și în comisia de buget finanțe care a sfârșit prin a da aviz pozitiv acestui proiect, au fost 2 voturi pentru și un vot împotrivă, cel al meu. Eu consider că această organigramă este una umflată și cred că fiecare dintre dumneavoastră care v-ați uita pe proiectul de hotărâre și fără să vă mai aduc eu argumente, veți fi convinși fiecare de această chestiune.

Vorbim de o instituție care nu prestează niciun serviciu public de importanță în Ploiești, pentru care noi ar trebui să votăm astăzi o organigramă cu 112 posturi. Anumite lucruri sunt chiar delicioase - 7 persoane financiar, 5 șoferi, 2 persoane la informatică, Biroul Management Integrat - 4 persoane, Achiziții Publice - 4 persoane și aici anul acesta au de reabilitat o clădire de 200.0001ei, investiții stație de epurare de 200.0001ei și dotări mijloace fixe cu lOO.OOOlei și plătim 4 persoane ca să facă ce? Lucrul care mi s-a părut cel mai simpatic este că înființează o unitate de implementare proiect pentru stația de epurare, unde sunt 3 angajați și mai trebuie să angajeze un translator.

Schema mi se pare extrem de încărcată. Este numai un comentariu, în opinia mea 112 persoane e un număr foarte mare, cu atât mai mult cu cât, în acest moment, înțeleg că în RASP sunt 94 de salariați. Atunci întreb de ce ne-ați adus în față această organigramă cu 112 persoane? Care este motivul? Dacă funcționați bine mersi cu 94 de salariați în acest moment, de ce ne-ați adus 112 persoane? Ați făcut o analiză în interiorul dumneavoastră, în Consiliul de administrație, care, în opinia mea ar trebui demis astăzi și adus altul în locul lui care să fie în stare să aducă o organigramă lumea, ați făcut o analiză corectă la regia asta?

ca


Dl. dir. Lungu Râzvan

în pe


Dl. consilier, cu tot respectul vă spun că nu cunoașteți activitatea regiei întregul ei. Pot să vă dau mai multe exemple: avem 4 șoferi, 1 este șoferul de autovidanjă iar cei 3 asigură permanența. Noi, la activitatea de dispecerat asigurăm 24 din 24 personal în cadrul regiei. Ca și la Compartimentul de Achiziții Publice, am identificat acolo, nu este vorba numai de contractele pe care dorim să le încheiem, sunt și contracte în derulare pe care trebuie să le urmărim.

Această organigramă, după cum am spus și în cadrul comisiei de buget finanțe, nu a apărut din 2008, a apărut mult mai de mult, în perioada când împreună am fost consilieri locali și nu a adus amendamente această organigramă. La început erau prevăzute 118 persoane, anul trecut au fost 114 și acum am venit cu 112. Datorit; faptului că nu sunt toate posturile ocupate, este normal să avem mai puțin personal angajat pentru care am și bugetat prin proiectul de hotărâre. Nu sunt bugetate toate cele 112 posturi.

Vă mulțumesc!

DL Palas Paul

Mi se pare important să subliniez o chestiune: bugetul RASP-ului este constituil din venituri de la Primăria Ploiești, venituri din activități prestate de RASP, 2 milioane de lei și venituri aferente stației de epurare în valoare de 5.149.000 lei. Acești bani sunt strânși în urma încasărilor taxelor de apă canalizare pe care le plătim cu toții. Din totalul de aproximativ 7 milioane lei buget, cheltuielile cu personalul regiei sunt 4,345.910 lei echivalentul a 9.194 euro/an.

DL dir. Lungu Răzvan

Activitatea de epurare a apelor uzate nu include decât personalul care deservește stația de epurare și ar fi inuman să-i cer unui operator să-mi calculeze tariful sau să-mi calculeze factura către operatorul de distribuție apă așa că, implică, ca la orice stație de epurare și economiști și juriști, de aceea proporțiile pe care le-ați arătat dumneavoastră reprezintă și proporțiile de personal care sunt în cadrul regiei și care deservesc cele două contracte principale.

Dl. Sîrbu Gheorghe

în calitate de secretar al comisiei 3 doresc să iau cuvântul și să fac câteva remarci: în primul rând, regia este îmărțită pe compartimente iar, compartimentele respective răspund de Apa Nova, Distrigaz, Dalkia, Coral, Rosal. Acești șoferi, care spre surprinderea mea, nu sunt deloc prea mulți, acționează 24 de ore din 24 iar, la dezăpezire, lucrează și câte 12 ore.

Problema este următoarea: credeți că, de acum în colo, dacă împărțim activitatea firmelor care au câștigat diferite contracte, nu trebuie monitorizată, bine verificată? Credeți că se poate face controlul cu mașinile operatorului?

De aceea spun că activitatea acestei regii este foarte bine cunoscută de comisia 3 și noi am fost de acord cu organigrama pe care ne-a propus-o dl. director.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  17 voturi

Cine este împotrivă?               1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă,cel al d-lui. consilier Palaș Paul, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona Industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulu Urbanistic Zonal,,Ridicare restricție de construire parțială și schimbare funcțiune” str Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 124, Ploiești - inițiat de consilierii Elisabeta Popovici, Carmen Dumitru, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Puiu Neagu, Florin Sicoie.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Amenajare, consolidare, extindere prin mansardare locuință existentă și construire clădire administrativă parter, spații verzi, alei” str. Tudor Vladimirescu nr. 98, Ploiești - inițiat de consilierii Elisabeta Popovici, Carmen Dumitru, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Puiu Neagu, Florin Sicoie.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție temporară de construire pentru extindere atelier auto” str. Sondelor nr. 62A, Ploiești - inițiat de consilierii Puiu Neagu, Elisabeta Popovici, Dumitru Carmen, Marius Mateescu, Florin Sicoie, Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu simt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

18 voturi

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare parțială de destinație urbanistică, din zonă pentru căi de comunicație în zonă de locuințe și instituții și servicii, majorare POT., modificare limite laterale și posterioare” str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești - inițiat de Elisabeta -

Ir


I

'l


•i


• j1 •jpX,Popovici, Carmen Dumitru, Costel Horghidan, Marius Mateescu^diuî^eagu, Eldrin

•         •                                                                                                                                                                                                                        fl                                   .< i k         î Q t 1


Sicoie.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat./

*rv


***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre


rl


privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A. -inițiata de viceprimar Dumitru Cristian și de consilierii Mateescu Radu, Stanciu Marilena și Horghidan Costel.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dna. Gheorghe Adina

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o zi bună!

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.