Proces verbal din 27.12.2011

Proces verbal din 27 decembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIPROCES - VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 27 decembrie 2011

La ședință au participat un număr de 14 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Mateescu Marius, Bozianu Nicoleta Cătălina, Teodorescu Iulian, Sicoie Florin, Lupu Adrian, Calotă Emil, Eparu Ion, Iancu Ion, Dumitru Carmen, Popa Constantin, Avramescu Teodor, Ionescu Gabriel și Nicolescu Sava Mihail.

La ședință au mai participat:

Domnul Cristian Dumitru Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Valentin Marcu.

Dl. Valentin Marcu

Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi 27 decembrie 2011.

Pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Primul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aportul adus de municipiul Ploiești în vederea ridicării Catedralei Mântuirii Neamului București - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”. Dacă sunt comentarii? Dl. Horghidan aveți cuvântul.

Dl. Costel Horghidan

Eu am ridicat un amendament privind acest proiect și în ședința ordinară și credeau că nu va mai fî introdus pe ordinea de zi, odată ce am ridicat niște semnale privind acesi proiect.

Vreau să fiu înțeles foarte bine, chiar dacă există o luptă politică aprigă care în fma duce la un confort scăzut al ploieșteanului în condițiile actuale, eu vreau să vă relatez și si vă rog în același timp să ne oprim din nou la prioritățile pe care le avem.

Probabil că este o notă bună pentru noi participând la acest mare edificiu dar, îi același timp, Catedrala din Ploiești nu are fonduri să fie terminată și stă așa cum stă.

încă o dată vreau să țineți cont de faptul că trebuie să rezolvăm întâi Catedrala de la Ploiești pentru ploieșteni și după aceea să rezolvăm Catedrala Mântuirii Neamului, ji f ■ ■

Trebuie să ne gândim că acești bani pe care îi dăm sunt și de la cel care e șomer și dă bucățica lui de parte și de la cel care are lOOmilioane salariu.

în condițiile acestea eu zic ca ploieșteanul să beneficieze de banii pe care îi dă.

DL Valentin Marcu

Propuneți un amendament?

Dl. Costel Horghidan

Eu propun să-1 scoatem de pe ordinea de zi.

Dl. Valentin Marcu

Propuneți prorogarea?

Dl. Costel Horghidan

Exact.

Dl. Marcu Valentin

Fiind o ședință extraordinară, ordinea de zi nu se mai supune aprobării. Deci, propuneți prorogarea.

Dl. Iulian Bolocan

Suntem mult mai puțin astăzi și este o zi specială, este Sfântul Ștefan, primul arhidiacon al bisericii. Știm că după înălțare, la 10 zile, apostolii au înființat biserica după învățătura Mântuitorului. Nu înțelegem nici acum, după atâtea mii de ani ce înseamnă biserica. Probabil că astăzi nu este întâmplător că ne întâlnim aici, Sfântul Ștefan a fost primul martir al bisericii prin lapidare.

Acum, depinde de noi de care parte a baricadei vrem să fim.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Având în vedere că ședința are loc în preajma Nașterii Domnului, mă uitam ieri la televizor și vedeam marea sărbătoare de la Catedrala Patriarhală din București. Mă gândeam că pentru urmașii mei, nepoții mei care vor merge la București și vor vedea acolo la Catedrala Neamului scris că și orașul Ploiești a participat la construcția ei ar fio mândrie. Parcă nu ne stă bine ca un popor ortodox să nu avem o contribuție cât de mică noi ca ploieșteni la această mare catedrală care se face la București.

Sunt de acord cu dl. consilier Horghidan că avem multe lucruri de realizat și la Ploiești dar parcă peste 100 de ani de acum încolo când nepoții, strănepoții noștri vor vizita această Catedrală, vor fi mândrii când vor vedea cine a participat la construirea Catedralei.

Vă dau un exemplu: când s-a făcut statuia lui Mihai Viteazul conduceam Salub-ul, am dat niște bani și acum mă uit cu mândrie la statuia lui Mihai Viteazul că a dat și Salub-ul sub conducerea mea câteva zeci de milioane, nu are importanță cât dar este o satisfacție că am participat împreună cu colegii mei de acolo la construirea acestei statui. Așa mă gândesc că mâine, poimâine copiii noștri ne vor întreba: dar voi, la municipiul Ploiești, nu ați participat și voi la construirea acestei mari catedrale?

Dl. Valentin Sava

Susținerea hotărârii de astăzi nu trebuie să ne îndepărteze de la obiectivul nostru deși aș propune pentru primul trimestru al anului 2012 să luăm în discuție și Catedrala de la Ploiești. Deci, sunt pentru Catedrala Națională dar în trimestrul unu să luăm în discuție și Catedrala de la Ploiești.

D1. Valentin Marcu

Dl. Horghidan, vă mențineți amendamentul?

DL Costel Horghidan

Da, îl mențin.

DL Valentin MarcuSupun la vot amendamentul d-lui. Horghidan

Cine este pentru?                           1 vot

Cine este împotrivă?                       2 voturi

Dacă se abține cineva?                      11 bțineri

Cu 1 vot pentru, cel al domnului consilier Costel Horghidan, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Marilena Stanciu și Iulian Bolocan și 11 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Marin Tincu, Puiu Neagu, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu, Nicolae Șuga, Elisabeta Popovici, Radu Mateescu, Adina Gheorghe, Valentin Marcu, Valentin Sava și Cristian Dumitru amendamentul a fost respins.

DL Valentin Marcu

Supun al vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

13 voturi

1 vot

Cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Costel Horghidan, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dl. Horghidan, aveți cuvântul:

DL Costel Horghidan

Data trecută s-a luat în discuție ca suma de 600 mii lei de la echipa de fotbal să fie redusă la 400mii lei și eu am crezut că a fost o chestie tacită din acest punct de vedere și aș vrea să știu dacă a rămas tot așa și în momentul de față.

DL Valentin Marcu

Având în vedere că este o altă ședință de consiliu, dacă doriți această modificare propuneți un amendament.

DL Costel Horghidan

Primul amendament în sensul acesta este să reduceți suma de la 600mii lei la 400mi: lei, urmând că dacă apar probleme pe parcurs să rezolvăm și aceste probleme că nu intre zilele în sac în momentul acesta.

De asemenea, privind rectificarea de buget la SGU aș vrea să întreb dacă existe anexă la contractul de concesionare privind lucrările executate pentru care se solicită suma

Dna. Elena Trican SGU

H s          > I

Când s-a făcut delegarea de gestiune a serviciului public, bineînțeles că lâ^oriSabt este și o anexă, anexa nr. 2 în care sunt cuprinse lucrările ce trebuie executâtb Aebc^re SGU. Această anexă a fost cuantificată odată cu aprobarea bugetului, buget aprobat de dumneavoastră în sumă netă, fără TVA, pentru că este societate comercială înregistrată ca plătitor de TVA, de 19,950. Noi am solicitat această rectificare tocmai în cadrul acestei sume, 19,950

DL Dan Ioniță

Deci, cu alte cuvinte, suma pe care o solicităm nu excede bugetul aprobat de Consiliul Local pentru Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești, buget aprobat la ultima rectificare în luna iunie. De atunci nu am făcut nicio rectificare de buget.

Dl. Costel Horghidan

Poate nu am înțeles eu greșit dar este vorba de o sumă de 31 de milioane, așa este?

Dna. Elena Trican SGU

Este sumă rectificată de 3 lmii lei, sumă netă de 2.500mii lei.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Amendamentul referitor la reducerea de la Petrolul l-am făcut eu în ședința trecută și cred că este normal, ca un consilier care mă respect și vreau să fie totul clar, eu m-am dus la Petrolul și am văzut că lucrurile stau puțin diferit: problema este că ei, dacă nu-și plătesc datoriile până la sfârșitul anului, nu vor primi licență și atunci noi o să explicăm ploieștenilor de ce nu avem licență pentru divizia A la anul.

Dar eu am făcut amendamentul și o să fiu de acord cu propunerea d-lui. Horghidan dar așa stau lucrurile la Petrolul, nu vor primi licență dacă nu-și achită datoriile, știți foarte bine că au fost deja trimise câteva echipe din România în divizia B. Dacă asta dorim și noi la Ploiești este cu totul altceva. Ei au datorie la bugetul statului de aproape 3 miliarde de lei azi.

Dl. Valentin Marcu

înainte de supune la vot amendamentul d-lui. Horghidan vreau să susțin același lucru pe care l-a susținut și dl. Sîrbu, este nevoie ca S.C. F.C. Petrolul să încheie anul fără datorii, să-și achite toate obligațiile tocmai pentru a întocmi dosarul de licențiere.

Dl. Costel Horghidan

încă o dată eu apelez la dumneavoastră să nu transformăm această ședință într-o ședință politică, chiar mă feresc de lucrul acesta și cel mai bun exemplu este că sunt aici lângă dumneavoastră. Este vorba de o sumă de 400mii pe care trebuiau s-o primească, acolo au un consiliu de administrație, au un manager care puteau să își prevadă foarte clar lucrurile și insist să mergem pe suma de 400mii lei.

Dl. Valentin Marcu

Voi supune la vot amendamentul propus de dl. Horghidan, acela de a diminua suma prevăzută pentru F.C. Petrolul de la 600mii lei la 400mii lei.:

Cine este pentru?                        14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?                         14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru prezență și vă dorim un An Nou fericit! La revedere!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


0'întocmit,

consilier Elena Bucur