Proces verbal din 26.09.2011

Proces verbal din 26 septembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 26 septembrie 2011

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Calotă Emil, Eparu Ion, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Avramescu Gheorghe, Nicolescu Sava Mihail și Popa Constantin.

La ședință au mai participat:

Domnul Dumitru Cristian

  • - Viceprimar Viceprimar

  • - Secretar


Doamna Cătălina Nicoleta Bozianu

Doamna Oana Cristina Iacob

Ședința a fost condusă de domnul consilier Teodorescu Iulian Liviu.

Dl Teodorescu Iulian Liviu

Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi 26 august 2011.

Un prim anunț îl reprezintă o convocare pentru data de vineri 30 septembrie, orele 12,00 la sediul R.A.T.P. unde va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local pe luna septembrie. Materialele le veți găsi pe site pentru a putea participa la ședință în cunoștință de cauză.

Ordinea de zi a acestei ședințe cuprinde un singur punct și anume „Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a unor tronsoane din străzile Gheorghe Grigore Cantacuzino și Ștrandului din municipiul Ploiești în vederea realizării unor obiective de investiții finanțate prin programul „Planul național de dezvoltare a

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, vă mulțumesc pentru/ atenția acordată și vă doresc o zi bună în continuare.              '

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.întocmit, consilier llă Claudîa