Proces verbal din 21.12.2011

Proces verbal din 21 decembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 21 decembrie 2011

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri Marin Tincu, Gabriel Ionescu, Mihail Nicolescu Sava și Nicoleta Cătălina Bozianu.

La ședință au mai participat:

Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

 • - Viceprimar

 • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Marcu Valentin.

Dl Marcu Valentin

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi.

înainte de a începe ședința, vă invit să ascultăm un grup de colindători din partea Jandarmeriei.

Revenind la ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi, suntem 21 de consilieri din 27 în funcție. Lipsesc domnii Tincu Marin, Calotă Emil, Ionescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihai, Popa Constantin și Bozianu Nicoleta Cătălina.

Dl. Ion Eparu

Domnii Calotă și Popa sunt pe drum, sunt în trafic de la București și au anunțat că vor veni.

Dl. Valentin Marcu

Față de ordinea de zi prezentată se vor retrage următoarele proiecte:

- punctul nr. 14: „Proiect de hotărâre privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termică”

- punctul nr. 17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației.muhicipiului Ploiești pe anul 2012 în calitate de membru al „Agenției de Eficiență Energetică și 1-       •   !->            1                                                                               OgI                  7 * !

Ww < / „Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă și ''■'o


Energie Regenerabilă”;

 • -  punctul nr. 18: de canalizare”;

 • -  punctul nr. 21: „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicăii numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului”;

 • -  punctul nr. 22: „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului”;

 • -  punctul nr. 24: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”;

 • -  punctul nr. 32: „Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești”;

 • -  punctul nr. 33: „Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării unor imobile”; De asemenea, față de lista prezentată, se solicită suplimentarea cu încă 3 proiecte și

anume:

 • -  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilieri Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu și Ion Iancu.

 • -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții de Fiscalitate a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu, Costel Hirghidan, Marius Mateescu, Carmen Dumitru și Gheorghe Popa.

 • -  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 444/2011 cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor folosite, trase sau împinse cu mâna, în municipiul Ploiești.

DL Florin Sicoie

Văd la ultimul proiect introdus pe ordinea de zi, modificarea recentei hotărâri legată de căruțe.

Această hotărâre cred că este de interes general și, potrivit Legii 52/2003 trebuia să stea 30 de zile pe site. A stat?

Dacă nu a stat, în mod legal nu putea fi introdusă pe ordinea de zi.

Cealaltă hotărâre, cea cu fiscalitatea a trecut abia luni pe la comisia de urbanism. Eu cred că este o hotărâre de interes general, privește absolut toți locuitorii Ploieștiului. A stat 30 de zile pe site?

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Da, a stat.

DL Florin Sicoie

Deci, mă opun introducerii pe ordinea de zi a modificării hotărârii legate de căruțe.

DL Valentin Sava

Aș vrea să știu în baza la ce a fost retras de pe ordinea de zi

18 deoarece dispoziția primarului Andrei Volosevici este vizată de mi se dea explicații deoarece eu sunt inițiator și nu l-am retras de pe

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

liftul de hotărard r. legalitate și vreau rdinea de 2 ’

^<2- LProiectul de hotărâre nu respectă prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, respectiv nu a stat pe site 30 de zile și, mai mult decât atât, acum 2 zile am primit solicitare pentru dezbatere publică.

Dl. Valentin Sava

O hotărâre de Guvern nu este influențată de Legea nr. 52.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

O hotărâre de Guvern nu poate contravenii Legii nr. 52.

Dl. Valentin Sava

Hotărârea de Guvern nr. 1643/2006 completează o altă hotărâre de Guvern care a stat la baza unei hotărâri de consiliu din 2006 în care s-a modificat contractul de concesiune cu Apa Nova și s-au aprobat tarifele. Nu cred că are vreo relevanță Legea 52. Este o ajustare care se face conform contractului cu partenerul nostru, de două ori pe an, nu mai târziu de 1 ianuarie și nu mai târziu de 1 iulie. Este o ajustarea de tarif în funcție de inflație.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Chiar dacă această ajustare de tarif se face în urma unei Hotărâri de Guvern, în mod obligatoriu este o hotărâre normativă care trebuie adusă la cunoștința populației. Nu are nicio importanță dacă prețul scade sau crește sau se ajustează, ea trebuie adusă la cunoștința populației, este dreptul cetățenilor să-și dea cu părerea cu privire la ceea ce se întâmplă cu tariful la apă.

Dl. Valentin Sava

Atunci cine a dat viza de legalitate?

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Nu am spus că hotărârea este nelegală numai că nu îndeplinește și procedura Legii 52. Eu nu țin să fie retras de pe ordinea de zi, numai vă anunț că nu a fost respectată procedura prevăzută de Legea nr. 52 iar eu nu voi contrasemna această hotărâre.

Dl. Costel Horghidan

Aș vrea dacă se poate să mi se explice de ce punctul nr. 33 se retrage de pe ordinea de zi pentru că sunt inițiator și nu am fost consultat ba, mai mult în comisie am dat gir acestui proiect.

Dl. Valentin Marcu

Intr-adevăr, comisia nr. 2 a dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre însă nu are aviz de legalitate din partea secretarului municipiului și a fost retras de pe ordinea de zi.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Eu nu am dat aviz de legalitate pentru că această hotărâre abia acum mi-a fost adusă. Până în această clipă eu nu am văzut hotărârea.

Dl. Costel Horghidan

îmi cer scuze dar cine este persoana care nu a dus la îndeplinire acest lucru pentru că noi așa am stabilit, împreună acea comisie. Să știm să nu mai venim la comisie.

Dl. Valentin Sava


Nu vreau să intru într-o discuție amintesc că dumneavoastră nu ați semr hotărâre.

Voi supune la vot introducerea pe bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești’.

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Fac mențiunea că în sală sunt 22 de consilieri prezenți, între timp a venit și sl consilier Popa Constantin.

*

DL Valentin Marcu

Supun la vot introducearea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Hărții de Fiscalitate a Municipiului Ploiești:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

DL Valentin Marcu

Supun la vot introducearea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 444/2011 cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală și a vehiculelor folosite, trase sau împinse cu mâna, în municipiul Ploiești:

D1. Marius Mateescu

Ce să mai supunem la vot, dna Secretar ne-a atras atenția că nu este legal.

DL Valentin Marcu

Atunci nu mai avem de ce s-o supunem la vot, nu va intra. Vom supune ordinea de zi așa cum a fost modificată, cu punctele retrase și cu cele două proiecte de hotărâre introduse suplimentar:

Cine este pentru?            22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

***

Dl. Valentin Marcu


Primul punct pe ordinea de zi:,

Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 noiembrie 2011.”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbafiSX.,'x

Cine este pentru?               18 voturi

Cine este împotrivă?           4 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmen Dumitru, Teodor Avramescu și Constantin Popa, procesul verbal a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări"

Cine se înscrie la cuvânt? Dl. Sicoie, dl. Eparu și dl Teodorescu. Dl. Sicoie aveți cuvântul:

Dl. Florin Sicoie

Domnule președinte, stimați colegi am trei interpelări:

Prima interpelare se referă la anul Caragiale care va debuta la 1 ianuarie, aniversarea celor 100 de ani de la moartea lui Caragiale și a 160 de la nașterea lui. Este o aniversare UNESCO, toate intituțiile statului în ceea ce privește cultura sunt angrenate în anul Caragiale, Primăria municipiului Ploiești sunt convins că va face și ea demersurile necesare. Va fi realizată o foarte frumoasă statuie și, pentru că eu consider că ar trebui să marcăm într-un fel acest an Caragiale și cum sunt și președinte al comisiei de denumiri la Prefectură am tot încercat să schimb denumiri de străzi caraghioase cum ar fi Turnătorului, ș.a.m.d. și mi s-a spus de fiecare dată că nu se poate pentru că schimbăm buletinele oamenilor și actele de proprietate, cred că există o soluție pentru a-1 omagia pe Caragiale și anume: să dăm numele unei piețe „Ion Luca Caragiale” și aici mă refer la piața din preajma locului unde a fost până acum statuia Libertății și va fi amplasată statuia lui Caragiale. Acea piață nu are numere poștale, nu are clădiri, nu are blocuri și se va proceda exact în același fel cum s-a procedat atunci când parcul de vizavi de Hale a fost numit „Toma T. Socolescu”. Nu va fi niciun fel de cheltuială la care să-i supunem pe contribuabili ci un omagiu adus lui Caragiale.

In același sens, pentru că colegul meu, dl. Lupu a făcut propunerea de a se da numele unei străzi unui mare disident român care a fost Vasile Paraschiv, întâmplător zilele acestea am aflat că a murit Vaclav Havel și, păstrând proporțiile, Vasile Paraschiv a fost un om extrem de curajos care a făcut foarte multe împotriva regimului comunist. Vă propun să dăm numele de „Parcul Vasile Paraschiv” zonei din fața Hotelului Prahova care iarăși nu are adrese poștale, nu are case, nu va deranja cu nimic cetățenii.

Deci, propunerea mea este să avem o piață „Ion Luca Caragiale” în fața Casei Albe și în fața Hotelului Prahova o piață sau un parc „Vasile Paraschiv”, mai laes că Vasile Paraschiv a locuit la câțiva zeci de metri de acest loc.

A doua interpelare se referă la faptul că un apropiat al Ploieștiului, laureat al Premiului Nichita Stănescu, un mare poet și politician basarabean, Valeriu Matei a fost primit de curând în Academia Română ca membru de onoare. De multă vreme Valeriu Matei trebuia făcut cetățean de onoare al municipiului Ploiești, din păcate a fost lăsat de o


A A N '                      *        'X.

r- v.'T> * A _               = 'i

parte la ședința la care a fost primit Mihai Cimpoi, președintele Uniuijji|Scriitofilbr dini; Republica Moldova și Vasile Tărâțeanu, poet de la Cernăuți, consider da,pentru șfatșit^ lunii martie, când va fi Festivalul Nichita Stănescu, ar trebui să fim pregătîțț.drgani^h&n ianuarie sau februarie acordarea cetățeniei de onoare către poetul Valetiu Matei. Procedura a fost aceeași de fiecare dată, a fost o ședință prin care s-a acordat cetățenia de onoare și, oficial primarul municipiului la momentul respectiv îi acorda, la festival această distincție.

A treia interpelare se referă la Casa Căsătoriilor: de curând am fost la nunta unor prieteni și am rămas șocat cât de mizer se desfășoară căsătoriile civile în acel hol prost luminat de la Casa Albă. Mi-am adus aminte de eforturile pe care le-am făcut în mandatul trecut pentru cumpărarea Casei Căcătoriilor. Din păcate, atunci trebuiau 18 voturi și nu au fost decât 17. Sunt convins că încă este de vânzare Casa Căsătoriilor, sunt convins că la un buget cum este cel al Ploieștiului ne putem permite să cumpărăm această clădire și ulterior s-o restaurăm. Este o clădire simbol a orașului și este păcat să supunem tinerii care calcă pragul stării civile la umilința de a face căsătoria pe acele holuri, trecând printr-un circuit ciudat din ușă în ușă cu gardieni.

D1. Ion Eparu

Am două probleme: prima dintre ele se referă din păcate la un aspect care devine din ce în ce mai apăsător în zona de Centru a orașului nostru. Săptămâna trecută, absolut întâmplător a venit în audiență marți un cetățean în vârstă care a venit să se plângă de ceea ce li se întâmplă în zona parcului din Centru, Nichita Stănescu - s-a plâns de condițiile absolut imposibile în care își pot desfășura activitățile specifice, joacă șah, stau de vorbă, ș.a.m.d. S-a plâns și de faptul că li se fură piesele. Se exercită asupra lor o presiune și directă și ascunsă din partea celor care, într-o formă sau alta domină zona aceea a orașului într-un mod cu totul și cu totul neplăcut în ceea ce ne privește.

Ca și urmare firească, a doua zi cred că s-a întâmplat și incidentul cu o doamnă din presă în zona pieței Decebal. Eu nu vreau să discut acum despre modul în care s-a manifestat acel individ decât cu o singură precizare: m-a uimit extraordinar modul în care se exprima cu privire la dreptul de proprietate pe care el îl are asupra acelei zone și cu privire la acest aspect din afirmațiile și din comportamentul lui vreau lămuriri pentru că el interzicea omului din presă să intre acolo pentru că este terenul lui. Vreau o explicație cu privire la această exprimare: de ce și-a permis individul acela, lăsând la o parte modul în care au acționat forțele noastre de ordine, am avut destul de multe interpelări, nu are rost să le tot facem, mă interesează pe ce se fundamentează exprimarea acestui individ care își numea drept proprietate o zonă publică a orașului, indiferent care ar fi contractul sub care își desfășoară el activitatea acolo, dacă are așa ceva.

A doua chestiune pe care vreau ridic pleacă tot de la o întrebare care mi-a fost pusă de data aceasta de un coleg din Consiliul Județean cu care am avut o discuție în contradictoriu și era foarte mirat de faptul că dl. primar nu participă la ședințele noastre pentru că înțeleg că se duce la fiecare ședință de consiliu județean, probabil că și-a pus în perspectivă să se mute, nu știu ce se întâmplă pentru că la noi nu mai vrea să ajungă deloc.

întrebarea se referea la veniturile pe care le realizăm noi din închirierea stadionului. Eu am încercat să-i explic colegului meu că abia luna trecută am luat în patrimoniu nostru Stadionul. întrebarea firească este așa: eu știu că pentru orice bun al consiliului local care


se închiriează se stabilește în consiliul local un tarif pe metru pătrat, ezi de competiție. Or, eu nu-mi amintesc să fî stabilit noi prețul de intrare la Stadion la niciun meci. Prima data am crezut că sunt niște valori impuse de practica federației dar am înțeles că nu stau lucrurile așa și că fiecare organizator poate să stabilească prețurile de intrare în funcție de propriile interese.

Și atunci întreb: pe ce bază s-au stabilit prețurile de intrare într-o bază sportivă care ne aparține? Cel puțin eu nu știu să fi aprobat niște prețuri la bilete și vreau să mă lămuriți în privința aceasta pentru că acum sezonul este încheiat dar din sezonul următor, dacă se mai întâmplă așa, să intrăm în legalitate, să facem lucrurile așa cum ar trebui făcute.

Dl. Iulian Teodorescu

Am două probleme: am înțeles că la nivelul Prefecturii și a Gărzii de Mediu s-au luat niște măsuri privind protecția cetățenilor Ploieștiului împotriva poluării. Ar trebui ca în cadrul comisiei 3 să ni se prezinte măsurile care au fost adoptate de către aceste organisme.

A doua problemă este legată de echipa Petrolul. A patra oară luna trecută am solicitat și eu și dl Eparu un raport de activitate al consiliului de administrație. Cum pot să cataloghez lipsa acestui raport decât prin cuvinte care încep cu „ne”.

Mulțumesc compartimentului juridic pentru răspunsul pe care mi l-au dat pentru că cerusem două probleme: un raport al consiliului de administrație și un altul de la compartimentul juridic. Mulțumesc pentru bunăvoința de a-mi răspunde la întrebări și trebuie să recunosc că această echipă realizează competența autorităților publice care o îngrijesc.

Deci, insist să avem și noi un raport al consiliului de adminsitrație sub aspectul alocării banilor de la buget. Este a cincea oară când cer, mai încercăm.

Aș vrea să știu și aș vrea și un control din acest punct de vedere, cine a stabilit tarifele de intrarea pe Stadionul Ilie Oană? Nu au fost stabilite probabil decât de așa zisul manager, ceea ce înseamnă un abuz in partea dânsului. Vreau un audit din partea persoanelor îndreptățite să știu cine stabilește tariful, cine stabilește scutirea de plată a unor taxe la intrarea pe stadion.

Dl. Valentin Marcu

Interpelările au fost notate.

în ceea ce privește raportul consiliului de administrație al S.C. F.C. Petrolul, îmi fac „mea culpa” și o să încerc, am schițat un răspuns împreună cu colegii mei din consiliul de administrație și sperăm ca în următoarele zile să vi-1 prezentăm într-o formă finală.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - tânărului Pîrvulescu Alexandru”

Din câte s-a discutat la grupul operativ, propunerea a fost de 40.000 lei. Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost apobat. A venit și dl. consilier Calotă între timp.


Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamnei Ana Claudia Constanța”

De asemenea, în grupul operativ s-a propus suma de 40.000 lei. Dacă nu sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aportul adus de municipiul Ploiești în vederea ridicării Catedralei Mântuirii Neamului București”

De asemenea în grupul operativ s-a discutat de suma de 200.000 lei. Dl. Horghidan dorește să intervină.

Dl. Costel Horghidan

Eu cred că ar trebui să evaluăm prioritățile pe care le avem. Acești bani pe care ne angajăm să-i dăm pentru edificarea acestui monument sunt din banii tuturor ploieștenilor, atât din banii celor care au salarii peste 10.000 de lei cât și de la cei care sunt șomeri și plătesc din nimic foarte puțin. Având în vedere faptul că nici Catedrala din Ploiești nu este terminată și arată în stadiul în care arată, eu aș apela la colegii mei să ne gândim mai bine și să nu acordăm această sumă către Catedrala Mântuirii Neamului, s-o direcționăm către rezolvarea Catedralei noastre din Ploiești.

Dl. Valentin Marcu

Să înțeleg că ați propus un amendament?

Dl. Costel Horghidan

Da.

Dl. Florin Sicoie

Nu am nimic împotriva ajutării Bisericii Ortodoxe Române pentru construcția de biserici, restaurări, repictări, pictări de nou, tot ceea ce privește partea religioasă, tradițională a poporului român. Nu aș avea nimic împotrivă dacă acești bani s-ar da pentru restaurarea bisericilor din Bucovina. Poate ar trebui dați pentru Biserica Sfânta Vineri, o veche biserică din Ploiești pictată de Tătărăscu și aflată într-o mare degradare iar proiectul de restaurare a picturii costă, am înțeles de la preotul paroh, 2 milioane de euro. Nu aș avea nimic împotrivă dacă acești bani ar merge la așezămintele părintelui Tănase de la

f "K ./ 1 ori) '-'M         v

Valea Plopului unde de curând s-a întâmplat un incendiu și copiii aceia au rămas fără magazii și bucătării.                                                    u

Nu voi fi însă de acord pentru a se da bani pentru Catedrala Mântuirii NeamuluUun proiect megalomanie, monstruos din punct de vedere arhitectural (nu o spun eu ci o spun arhitecții). îmi îngădui să citez din declarația Ordinului Arhitecților din România care este forul profesional cel mai important al arhitecților: „Va fi un eșec arhitectural urbanistic pentru că are trei aspecte neconforme: un amplasament ascuns, dimensiuni prea mari și este lipsit de identitate arhitecturală. Trebuia să se înscrie în contemporaneitate.”

De asemenea, concursul de arhitectură care s-a ținut pentru Catedrala Mântuirii Neamului a fost extrem de limitativ, extrem de restrictiv, practic au avut acces numai arhitecții care au mai proiectat biserici, ceea ce a exclus o bună parte din marii arhitecți români. Să nu uităm că sub comunism, 40 de ani, arhitecții au uitat să proiecteze biserici.

Profesorii de la Universitatea de Arhitectură din București spun despre proiectul Catedralei Mântuirii Neamului că seamănă cu o biserică rusească din secolul XVIII mărită la scară deci, este o nereușită arhitectonică, o zonă care înghite bani cu nemiluita fără să ști ce s-a întâmplat cui cei care s-au dat până acum și nu în ultimul rând, această construcție se face ca și cum s-ar construi o casă cu un cimitir peste sutele de case demolate de Ceaușescu pentru care acei proprietari nu au mai putut căpăta terenurile înapoi, foarte mulți nu și-au căpătat nici despăgubirile și consider imorală construcția acestei catedrale în acel loc.

DL Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot amendamentul d-lui. Horghidan.

Dl. Costel Horghidan

Eu propun să nu trimitem acești bani către edificiul de la București, respingerea acestui proiect.

DL Valentin Mlarcu

Atunci supun la vot proiectul de hotărâre așa cum este afișat:

Cine este pentru?                          13 voturi

Cine este împotrivă?                      7 voturi

Dacă se abține cineva?                    3 abțineri

Cu 13 voturi, 7 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Adrian Lupu, Costel Horghidan, Ion Eparu, Ion Iancu și Constantin Popa și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Carmen Dumitru, Teodor Avramescu și Emil Calotă, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Poliției Locale Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi

1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              1 abținere

Cu 22 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Adrian Lupu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Colegiului Național LL.Caragiale Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 28 Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VIII “Nicolae Bălcescu” Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii cu cls. I-VIII “Grigore Moisil” Ploiești pe anul 2011 ”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

înainte de a supune la vot bugetul municipiului Ploiești, o să vă rog să supunem la vot: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”, pentru că acesta are influență în bugetul municipiului.

DL Iulian Teodorescu

Aș vrea să ni se spună în linii mari cam ce conține pentru că nu știm.

Dna. Florentina Manea

-A

A-' a A

Rectificarea de buget este în sensul diminuării: am diminuat JaSasistență socială pentru că întotdeauna avem prevedere așa încât să fim acoperiți pentrțrâeă nu putem ..ști influența dosarelor care vor fi depuse pentru acordarea ajutoarelor și,<de asemengaiTa activitatea proprie am redus cu 506.5 - trebuia să încheiem un contract pentru un centru medical care s-a încheiat la sfârșitul anului și o parte de la legitimațiile pentru transport.

Dl. Valentin Marcu

Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dl. Tcodorescu, aveți cuvântul.

D1. Iulian Teodorescu

Aș vrea să știu dacă avizul dat de comisie cuprinde și varianta cu ASSC-ul?

D1. Radu Mateescu

Da, este și varianta aceasta, diminuarea constând în suma 552,50mii lei, sumă care ajunge la subvenția pentru tariful la energia termică.

Dl. Florin Sicoie

La partea din buget care privește capitolul cultură, recreere și religie, la alte cheltuieli se majorează bugetul cu suma de 1.800,00 lei din care 600.00 sunt pentru Petrolul, nu mă bag, nu mă pricep, 1.200 care au rămas pentru unități de cult, deja nu mai sunt 1.200, 1 milion pentru că a dispărut proiectul de hotărâre care privea aportul la Catedrala Mântuirii Neamului. Am avut curiozitatea ca un om care s-a zbătut în acest an ca și comunitatea catolică din Ploiești să primească un ajutor în acest an și l-a primit și mulțumesc Primăriei pentru acest ajutor, să văd cum arată cererea pentru sprijinirea unităților de cult. Totul este extrem de vag, sunt biserici importante din Ploiești și aici o să mă refer din nou la Sfânta Vineri care probabil că o să capete o nimica toată pentru că este vorba de schimbarea centralei termice și executarea unui lumânărar, în scimb văd niște lucruri care deja sunt dincolo de ceea ce își permite o biserică: înlocuirea geamurilor cu vitralii la biserica Adormirea Maicii Domnului. După știința mea, Adormirea Maicii Domnului este biserica de pe Cameliei care este nouă. Ce să înlocuim cu vitralii? M-am uitat, Adormirea Maicii Domnului este biserica de pe Cameliei, dacă este o biserică veche nu se înțelege dacă înlocuim geamurile cu vitralii sau avem geamuri cu vitralii și facem alte vitralii. Poate să-mi răspundă cineva la această întrebare?

Văd aici și nu este prima dată, trei sau patru așezăminte sociale, case sociale, centre sociale, filantropice, nu am auzit până acum sau foarte rar mi s-a întâmplat să aud că și funcționează aceste centre sociale, că există săraci care primesc ceva de la aceste parohii care au lângă bisericile în construcție de 10 - 15 ani, niște uriașe case parohiale cât


jumătate de bloc. Acelea sunt terminate de multă vreme și biserica nu^măiașteaptă vreo 10 ani.

în al treilea rând mă deranjează procedeul prin care se repartizează acești bani. Eu cred că suntem de destulă vreme în Ploiești ca să știm care sunt necesitățile bisericilor, mai ales ale bisericilor vechi, pentru că pledez pentru bisericile vechi, monumente istorice care trebuie restaurate și nu găsesc corect să împingem toți acești bani către Protoerie și către Protopop care să-i împartă exact așa cum vrea el la aceste biserici. Eu chiar aș fi curios, la biserica la care slujește prea cuviosul Protopop cât la sută din suma aceasta se duce acolo? Poate să-mi răspundă cineva? Ca să știu cum votez.

Putem avea o situație a felului în care s-a împărțit în cadrul Protoeriei suma de bani alocată mai devreme în acest an, câți bani au revenit la fiecare biserică?

Dna. Laura Stanciu

Nu am acum o situație dar vă pot pregăti.

Dl. Florin Sicoie

Atunci am să revin cu niște întrebări foarte concrete: ce este cu geamurile cu vitralii? Unde sunt? Mai rar am văzut vitralii prin Ploiești. Dăm bani pur și simplu la o biserică să-și pună vitralii de nou? E aberant.

Aș mai pune o întrebare care se leagă de data aceasta de urbanism: pentru aceste anexe construite, există autorizație de construcție, pentru aceste cutiuțe în care se aprind lumânările, pentru anexele la biserici, unele din ele monumente, există autorizații de construcție? Se spune că se continuă lucrările la Centrul Filantropic, are autorizație?

Există biserici unde lângă biserica principală s-a făcut o biserică mai mică din tablă și una și mai mică în funcție de temperatura aerului, când aerul e foarte rece se slujește în cea foarte mică, ne deplasăm spre cea mare primăvara, vara, toamna.

Există autorizație pentru aceste anexe la biserici? La cele monument istoric sau vechi există autorizații de construcție pentru anexe, avize de la Ministerul Culturii, sau nu?

Dl. Ion Eparu

Eu am să mă refer la partea aceea din sumă despre care dl. consilier spunea că nu știe și nu se bagă, cei 600.000 pentru S.C. F.C. Petrolul. Nu suma în sine m-a deranjat când am citit Raportul de Specialitate ci referatul pe care l-a făcut președintele consiliului de administrație. Seamănă ca două picături de apă cu solicitarea pe care a facut-o directorul regiei de transport luna trecută: pentru că sunt șomeri în Ploiești și nu putem să ne realizăm veniturile, dați-ne dumneavoastră, consiliul local niște bani. Dl. Crîngu spune așa: pentru că nu am fost capabili să organizăm un meci și ne-a fost suspendat terenul, nu mai putem să ne realizăm veniturile, mai dați-ne dumneavoastră niște bani.

Se pare că s-a găsit un lait motiv, când cineva nu se poate descurca să-și realizeze sarcinile și nu se poate descurca, cere bani la Consiliul Local și, după toată tevatura aceasta care a fost prin presă despre cuantumul salariilor care se practică la F.C. Petrolul, nu mi se pare că această solicitare este de bun simț.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Vizavi de problemele ridicate de colegul meu, Florin Sicoie, aș vrea să vă precizez că la comisia de buget finanțe am primit solicitarea semnată de către Protopop cu solicitarea dânsului pentru fiecare biserică. Eu am făcut o copie de pe această situație și


D1. Costel Horghidan

Ca să nu mai fie alte discuții, avem o comisie de cultură, de ce acești bani care au fost alocați nu se împart de această comisie de cultură cunoscând foarte bine situația de drept și de fapt?

Dl. Iulian Teodorescu

Vin cu o propunere concretă: prorogarea acestui proiect de hotărâre dat fiind că la punctul nr. 5 nu s-a obținut un vot favorabil și oricum acest proiect de hotărâre trebuie modificat. Ca atare, solicit prorogarea mai ales că am fost abilitat de colegii mei să anunț că consilierii Uniunii Social Liberale vor vota împotriva bugetului în această formă.

D1. Valentin Marcu

Voi supune la vot amendamentul propus de dl. consilier Sîrbu și mai apoi cel al domnului consilier Teodorescu :

Cine este pentru?                     14 voturi

Cine este împotrivă?                  3 voturi

Dacă se abține cineva?                6 abțineri

Cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Adrian Lupu și 6 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Ion Iancu, Emil Calotă, Carmen Dumitru, Teodor Avramescu și Constantin Popa, amendamentul a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot amendamentul d-lui. Teodorescu, acela de prorogare a proiectului de

hotărâre:


Cine este pentru?

10 voturi

13 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 10 voturi pentru și 13 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Marius Mateescu, Iulian Bolocan, Cristian Dumitru, Valentin Marcu, Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Popa, Valentin Sava, Nicolae Șuga și Puiu Neagu, propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre a fost respinsă.

DL Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre în așa cum a fost modificat de amendamentul d-lui. Sîrbu.

Dl. Costel Horghidan

A mai fost un amendament, ca acești bani alocați să fie împărțiți de către comisia de cultură.


D1. Valentin Marcu

îmi cer scuze dar acest amendament nu avea legătură cu bugetul, era un buget pe capitole, cu sume foarte clar stabilite. Dacă aveți vreo propunere cu privire la împărțirea acestor sume care au fost prezentate vă ascult, dacă nu, supun la vot proiectul așa cum este.

DL Gheorghe Sîrbu

Se vor întâlni Direcția Economică, comisia de cultură și dl. Protopop și împreună se va face împărțirea.

DL Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine eset împotrivă? Dacă se abține cineva?

13 voturi

9 voturi

1 abținere

Cu 13 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Adrian Lupu, Ion Eparu, Ion Iancu, Emil Calotă, Carmen Dumitru, Teodor Avramescu, Constantin Popa și 1 abținere, cea a d-lui. consilier Costel Horghidan, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanți pentru vehiculele din dotarea parcului auto al Poliției Locale Ploiești”

Dacă sunt intervenții? Dl. Eparu aveți cuvântul.

DL Ion Eparu

Vreau să fac un comentariu, discuția a fost deschisă și la ședința comisiei de utilități, am încercat să evaluăm cam ce distanță poate să parcurgă un angajat al poliției noastre cu cota de benzină și am ajuns la concluzia că, dacă până acum situația era poate sub semnul întrebării în ceea ce privește siguranța cetățenilor noștri în anumite zone ale orașului, cu asemenea cote de benzină, cu siguranță, siguranța noastră nu mai există. Această cotă de benzină e comparabilă cu cea pe care o consum eu fără să am un serviciu care să mă oblige la a patrula. Am înțeles că este vorba de o cotă fixată prin nu știu ce act normativ sau lege dar mie mi se pare cu totul și cu totul deplasată această cantitate în sensul de insuficientă și, ca atare eu personal și colegii mei vom vota împotriva acestei chestii care aruncă în derizoriu activitatea. Nu este cazul s-o facem și hot consilierii chiar dacă alții își permit să arunce în derizoriu activitatea colegilor din PolifeLocală:

Dl. Valentin Marcu

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la Vot proiectul de hotărâre:                                                                                 '

Cine este pentru?                    14 voturi

Cine este împotrivă?                 8 voturi

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Adrian Lupu, Ion Eparu, Emil Calotă, Carmen Dumitru, Teodor Avramescu și Constantin Popa și 1 abținere, cea a domnului consilieri Ion Iancu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea normelor de dotare cu uniformă de serviciu și echipament specific a personalului Poliției Locale Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați admiși la examenele de promovare în grad și în clasă”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Fac mențiunea că lipsește din sală dl. consilier Iulian Teodorescu.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 166/31.05.2011 prin care s-a aprobat protocolul încheiat între municipiul Ploiești și S.CDalkia Termo Prahova SRL”

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu aveți cuvântul.

Dl. Ion Eparu

Rog secretariatul să ia notă de faptul că grupul consilierilor PSD nu participă la vot în ceea ce privește această decizie. După cum bine se știe, există între un coleg 'de-al nostru și executivul o problemă care acum a ajuns în atenția organelor de anchetă și-să nu influențăm sub nicio formă, se știe că noi am votat împotriva acestui proiect de hotărâre la vremea respectivă și nu dorim să participăm sub nicio formă la vot.

Și, ca să nu ieșim din sală, rog să se consemneze în procesul verbal dorința noastră.

D1. Valentin Marcu

S-a consemnat, grupul consilierilor PSD nu participă la vot.

Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 3 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             13 voturi

Cu 3 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri Costel Horghidan, Adrian Lupu și Florin Sicoie și 14 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Marius Mateescu, Iulian Bolocan, Cristian Dumitru, Valentin Marcu, Radu Mateescu, Mariiena Stanciu, Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Popa, Valentin Sava, Nicolae Șuga și Puiu Neagu, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Fac mențiunea că grupul consilierilor PSD nu participă la vot iar dl. consilier Iulian Teodorescu nu se află în sală în momentul votului.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna noiembrie 2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Fac mențiunea că lipsește din sală dl. consilier Iulian Teodorescu.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C”

Dacă sunt comentarii? Dna. Dumitru aveți cuvântul.

Dna. Carmen Dumitru

Sunt de acord să nu-i scoatem în prag de iarnă pe acești ploieșteni din aceste locuințe. Vreau să vă spun că aceste locuințe de necesitate se dau pe o perioadă limitată de timp iar Primăria trebuie să urmărească dacă aceste persoane au găsit o soluție pentru a deveni independenți și să nu mai depindă de aceste locuințe.

Cred că este a cincea oară când se prelungesc aceste contracte și^eau să știu/dacă executivul a urmărit asigurarea de locuințe normale.                  tfa /           J \\

Dl. Valentin Marcu                                       l «           £ ji

Dacă țineți minte, acum câteva ședințe v-am prezentat cazul ardouă famili|?®are locuiesc în aceste module și care au primit repartiții de locuințe socialei. Je,-^refuzat preferând să rămână în aceste module de necesitate. Sunt însă de acord Ou-faptul că în această perioadă nu pot fi mutați în altă parte deci, voi supune la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A revenit în sală și dl. consilier Iulian Teodorescu.

***

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor de atribuire a unităților locative și de selectare a beneficiarilor locuințelor construite de către Asociația Habitat for Humanity România în baza Protocolului de colaborare nr. 3110/2011”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Cine este împotrivă?              1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Sfî *

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2009 privind asocierea între municipiul Ploiești și S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 S.R.L. ”

Dacă sunt comentarii? Dna. Dumitru aveți cuvântul.

Dna. Carmen Dumitru

In proiectul de hotărâre am văzut că odată cu prelungirea perioadei de concesiune a acestui spațiu mai este și completarea numărului de analize. Aș vrea să vă propun o modificare: în afară de hemoleucogramă, glicemie, sumar de urină, colesterol și trigliceride, acidul uric să-l înlocuim cu transaminaze. Sunt mult mai importante pentru ploieșteni decât acidul uric.

DL Valentin Marcu

Are vreo influență din punct de vedere valoric, cele două analize pot fi comparate valoric?

Dna. Carmen Dumitru

Este în jur de 9 lei.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot amendamentul d-nei Dumitru:

Cine este pentru?                       23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.


*

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                      20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                  3 abțineri

Cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Adrian Lupu, Ion Eparu și Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 406/29.11.2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești și a listei cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie să le prezinte în vederea analizării cererilor"

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției nr. 1190 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești"

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Fac mențiunea că dna. consilier Carmen Dumitru a părăsit sala, din acest moment sunt 22 de consilieri prezenți.

SțC


DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre p documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicat()ril()r tehni ai obiectivului „înlocuire tâmplărie la Colegiul Național L L. Caragiale’f

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâtei Cine este pentru?                    22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare”- Etapa I și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     21 de voturi

Cine este împotrivă?                  1

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare”- Etapa II și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     21 de voturi

Cine este împotrivă?                  1

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție:

“Reabilitare și amenajare parcări blocurile 35 A, B, C, D, E, F, G strada Malu Roșu" “Amenajare parcări Bulevardul Republicii bloc A5, Aleea Codrului și Aleea Vlăsiei" i|

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: .

Cine este pentru?                    22 de voturi             CA.  ?/

Cine este împotrivă?                  -

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local de stabilire a zonelor de intervenție și măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor de pe raza municipiului Ploiești"

Dacă sunt comentarii? Dl. Sicoie, vă rog!

DL Florin Sicoie

în România anului 2011, în iunie, Parlamentul României, cu 153 de voturi pentru și 120 împotrivă a aprobat o nouă lege de naționalizare a imobilelor. Această lege 153/2011 permite și prevede în efectele ei, în câțiva ani, naționalizarea parțială a imobilelor vechi, pentru că la ele se referă această lege privind unele măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale.

După părerea mea este o lege nedreaptă care prevede că, în situația în care proprietarul notificat că trebuie să-și refacă de exemplu fațada la o casă veche, dacă nu este de acord sau nu are bani să facă acest lucru - și în societatea noastră cred că sunt destui oameni care nu au bani să repare casa în care stau - Primăria, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați iau un proiectant pe care îl selectează cum vrea Primăria, în mod sigur la o sumă mai mare decât cea pe care ar negocia-o proprietarul cu proiectantul, ia un constructor care execută lucrarea împotriva acordului proprietarului (la prețuri care depășesc cu siguranță prețul pe care l-ar obține proprietarul printr-o negociere), mai mult decât atât, se prevede o chestie abuzivă, ordonanță prezidențială de intrare în curtea imobilului pentru a se efectua reparațiile cu forța. Nici măcar comunismul nu a conceput o asemenea oroare. Asta seamănă într-un fel cu avorturile forțate din China.

Nu cred că această lege are un caracter uman, eu cred că a fost concepută și votată de oameni care nu au contactul cu semenii noștri. Vă dau un exemplu foarte simplu: un bătrân de 70-80 de ani care stă într-o asemenea casă, care are o pensie de 10 milioane, care nu are cum să-și asigure reparația este notificat, Primăria ia proiectant, ia constructor, se termină și rămâne cu 600 milioane - 800 milioane vechi înscriși în cartea funciară, dator la Primărie, la care curg penalități și dobânzi, ceea ce duce la imposibilitatea oricărei forme de transmitere a proprietății, moșternire, vânzare-cumpărare, conduce la creșterea prin dobânzi și penalități uriașe a acestei sume datorate și practic, conduce la pierderea proprietății.

Aș mai avea niște comentarii de făcut în mod foarte concret la regulament. Nu am nimic împotriva celor de la Urbanism care, adaptând legea au scos acest regulament dar am găsit niște inadvertențe: legea prevede exceptarea monumentelor istorice iar pe listă apare la o anumită poziție Casa Papp, casă monument și nu avea ce să caute pe această 21

listă. Sunt case din zona de rezervație monumentală care, p' monumentelor istorice sunt asimilate monumentelor în materie de exceptează monumentele bănuiesc că nici în rezervația de monui această lege.


Fac aici o paranteză cu o altă nedreptate a legii: în Oradea care este'un orăș istoric cu clădiri foarte frumoase în centrul orașului, tocmai partea aceasta de monumente a fost exceptată și știți de ce a fost exceptată, pentru că legea monumentelor prevede că intervenția, inclusiv la casele private monument, le poate face Primăria și le plătește Primăria și tocmai pentru a cruța bugetul de stat de cheltuirea unor bani pentru monumente, legea se aplică numai celorlalte case.

Aș mai vrea să vedem ce putem face cu această hotărâre. Repet, acest regulament nu face decât să se supună prevederilor legii. Eu cred, pentru acele inadvertențe pe care le-am semnalat, nu mai vorbesc de faptul că nici un sfert din proprietăți nu sunt identificate după proprietar, sunt semne de întrebare, în paranteză „așa spuneau vecinii, acolo stă Geta”. Nu poți să bagi în consiliul local o listă în care spui că la strada „Barbului nr. 3 stă Geta pentru că așa spuneau vecinii”.

Eu cred că ar trebui prorogat acest proiect și să vedem ce putem face mai departe.

Mai are o zonă nerealistă atunci când fixează termenele pentru 30 iunie 2013 pentru casele din zona centrală și pentru 31 decembrie 2013 pentru celelalte, gândiți-vă că dacă intră în vigoare procedura de a plăti din partea Primăriei aceste reparații, bugetul local nu va ajunge pentru 593 de case pentru a fi reabilitate.

Propun prorogarea acestei hotărâri.

Dl. Iulian Teodorescu

Ca să întăresc solicitarea d-lui. Sicoie, bănuiala chiar legitimă nu poate deveni act administrativ, deci vă rog să fiți de acord să prorogăm acest proiect de hotărâre.

Dl. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?                    10 voturi

Cine este împotrivă?                 9 voturi

Dacă se abține cineva?              3 abțineri

Cu 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Marius Mateescu, Iulian Bolocan, Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Valentin Sava, Nicolae Șuga și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Valentin Marcu și Puiu Neagu, propunerea de prorogare a fost respinsă.

*

Dl. Florin Sicoie

Dacă privim anexele la hotărâre mă bufnește râsul. Nu pot scrie un semn de întrebare în dreptul unei proprietăți. Am o stradă, un număr și acolo nu e nimic sau e „Geta, așa spun vecinii”, așa scrie, vă arăt, am în față foile. Va dura luni de zile dacă nu chiar ani, identificarea proprietarilor pentru că sunt locuințe părăsite care apar aici.

în al doilea rând, vreau să anunț că potrivit regulamentului și' I^gii nr. 215, nu voi participa la vot pentru că sunt în conflict patrimonial pentru ca mama meaLăne o asemenea casă.


Dl. Iulian Teodorescu

Aceeași situație din partea mea, nu particip la vot.

Dl. Valentin Marcu

Aș dori să dau cuvântul d-nei director Rita Neagu.

Dna, dir. Rita Neagu

Țin să specific că această inventariere s-a făcut pe tot municipiul Ploiești, pe toate construcțiile deteriorate. Nu s-a stabilit o zonă de atac urmând ca tot conform legii, această zonă să se stabilească în urma acestei hotărâri de consiliu care trebuie adoptată tot conform acestei legi. Nu s-au specificat încă zonele de atac și zonele care vor fi notificate.

Dl. Florin Sicoie

Dacă în lege scrie că sunt exceptate monumente de arhitectură și apare Casa Papp... Dna, dir. Rita Neagu

Noi nu am stabilit toate zonele care sunt monumente, am făcut o inventariere pe toată baza.

Dl. Florin Sicoie

Nu ați stabilit zonele care sunt monumente dar la 240 apare un monument. Dacă în lege spune că sunt exceptate monumentele, cum apare un monument?

Lângă Muzeul de Artă este Casa Vasiliu, casă monument și nu apare pe listă și este ruinată.

Dna, dir. Rita Neagu

Noi am avut, conform acestei legi 3 etape de parcurs, până acum am parcurs o singură etapă: inventarierea tuturor clădirilor care sunt deteriorate pe raza municipiului Ploiești, urmând ca în a doua fază, Serviciul de Dezvoltare Metropolitană să stabilească casele care sunt monument și să fie excluse din această listă.

Dl. Florin Sicoie

Eu tocmai asta vă semnalez, că sunt case monument ruinate care nu sunt pe această listă și dumneavoastră spuneți că ați închis această etapă de identificare. De exemplu casa Vasiliu, unde este, este ruinată, este lângă Muzeul de Artă, este Protoeria acolo, este a Primăriei și Primăria trebuie s-o restaureze.

Dna, dir. Rita Neagu

Nu sunt identificați încă proprietarii, încă nu este definitivată.

Dl. Florin Sicoie

Cum să nu fie identificați proprietarii când noi am dat-o într-o ședință anterioară Protoeriei.

Vreau să vă spun că lista aceasta nu este completă măcar din punct de vedere al monumentelor istorice, înainte de a le elimina.

Dl. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                    13 voturi

Cine este împotrivă?                4 voturi

Dacă se abține cineva?              3 abțineri

* •-

Cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilierii Adrian Lupu, Emil Calotă, Teodor Avramescu, Constantin Popa și 3 abțineri, cele aledomnilor consilieri: Costel Horghidan, Ion Eparu, Ion Iancu, proiectul de hotărâre.nu-'a fost apwbat.

Fac mențiunea că domnii consilieri Florin Sicoie și Iulian Teodoreăcu nuiyârticipă la vot.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă culturi agricole și rețele tehnico - edilitare> în <zonă unități industriale și de depozitare>” Str. Mihai Bravu nr. 336”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicarea restricției de construire, regim de aliniere și schimbarea destinației din zonă de servicii în zonă de locuințe existente în zona” Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 11 IA, Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Ulterior votului, dl. Iulian Teodorescu a părăsit sala.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare funcțiune zonă din industrie în instituții și servicii, modificarea indicatorilor urbanistici, ridicarea restricțiilor aferente soluționării intersecțiilor între străzile Gheorghe Doja - Calomfirescu și străzile Gheorghe Doja -Poștei - Apelor” Ploiești

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

19 de voturi

2 abțineri

Cu 19 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dl. Iulian Teodorescu nu se află în sală în momentul votului

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire”(intrare în legalitate) obiectiv secundar: extindere, supraetajare și recompartimentare locuință, realizare piscina B-dul. Republicii nr. 164”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ?                   22 de voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Iulian Teodorescu a revenit în sală, 22 de consilieri prezenți.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție de construire” (intrare în legalitate) obiectiv secundar: construire locuință D+P+1E, branșamente Str. Tunari nr, 5-7, Ploiești

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificarea regimului de aliniere față de axul str. Radu de la Afumați” Obiectiv secundar: construirea unei locuințe P+l”, Str. Radu de la Afumați nr. 16, Ploiești

Dacă sunt comentarii?

Dl. Bolocan nu participă la vot.

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire construibilitatea unei parcele în zona industrială stabilită” dbțecțiy ^see construire depozit de cabluri și aparataj electric, sediu și anexe str. Mărfii Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ?                   21 de voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilieri Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DLValentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de destinație din zonă unități transporturi și parțial perdele de protecție în zonă mixtă - Instituții și servicii/agrement Obiectiv secundar: birouri, terenuri de sport, fastfood, bar, vestiare, parcare str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 332, Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ?                   19 de voturi

Cine este împotrivă ?                1 vot

Dacă se abține cineva?               2 abțineri

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al d-lui. consilier Ion Eparu și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Emil Calotă și Ion Iancu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare de destinație teren din Zonă tehnico-edilitare și culturi agricole, plantație de protecție în Zonă unități industriale/depozitare”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ?                   20 de voturi

i r\        îrvMArvfvi'trn O                           1 irrvt

VUIV lllipvui Y u. .                         JL V V/V

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al d-lui. consilier Ion Eparu și 1 abținere, cea a d-lui. consilier Ion Iancu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Ridicare restricție de construire în intersecție, schimbare destinație din zonă industrie nepoluantă în zonă mixtă de instituții și servicii/industrie

nepoluantă, stabilire indicatori urbanistici, regim de aliniere' 29A, Ploiești”


Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul

Cine este pentru ?                   21 de voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?               1 abținere

Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilieri Ion Eparu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă rețele tehnico edilitare în zonă locuințe cu regim mic de înălțime” intrare în legalitate Str. Râfov nr. 51, Ploiești

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ?                   22 de voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. viceprimar Cristian Dumitru a părăsit sala după vot.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare Plan Urbanistic Zonal aprobat - regim de înălțime și aliniere” intrare în legalitate Bulevardul Republicii T2, P A4/1, Ploiești

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi

Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Studierea accesului din B-dul Republicii și corelare cu PUZ aprobat, pentru amplasare locuință unifamiliala” - intrare în legalitate B-dul Republicii nr. 176, Ploiești

A revenit în sală dl. viceprimar Cristian Dumitru, 22 de consilieri prezenți.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru ? Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprob areafflanului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație funcțională din zonă de locuințefle serviciu colonii/locuințe în zonă cu protecție sanitară și industrie nepoluantă în zonă instituții și servicii, ridicare restricție de construire și modificare regim de aliniere”, Str. Sondelor nr. 74, Ploiești

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru ?                   22 de voturi

Cine este împotrivă ?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții de Fiscalitate a Municipiului Ploiești”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

17 voturi

5 abțineri

Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale d-lor consilieri Ion Eparu, Ion Iancu, Emil Calotă, Teodor Avramescu, Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință”

Aștept propuneri din partea grupurilor politice.

Dl. Iulian Teodorescu

Din partea PNL și USD propunem pe dl. Florin Sicoie.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Din partea PDL propun pe dl. Nicolae Șuga.

DL Valentin Marcu

Având în vedere că sunt două propuneri de persoane vom face o mică pauză pentru completarea buletinelor de vot.

D1. Gheorghe Sîrbu

Să nu mai facem pauză, renunțăm noi la propunerea noastră.

Dl. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                     22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


DL Valentin Marcu                                \

La punctul Diverse am primit o adresă prin care dna. Bozianu Nicoieț^âătălina își retrage demisia din funcția de viceprimar al municipiului Ploiești, demisie înregistrată sub nr. 22608/8.12.2011.

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.c<