Proces verbal din 21.11.2011

Proces verbal din 21 noiembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 21 noiembrie 2011

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Calotă Emil, Eparu Ion, Iancu Ion, Avramescu Teodor și Nicolescu Sava Mihail.

La ședință au mai participat: Doamna Cătălina Nicoleta Bozianu Domnul Cristian Dumitru Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Valentin Marcu.


“Hale si Piețe” S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și

completată”.

Dacă aveți comentarii? Dl. Popa aveți cuvântul.

Dl. Constantin Popa

In primul rând, așa cum este conținutul hotărârii cred că titlul nu se potrivește. Noi

nu


numai tarifele privind închirierea unorfără lictație. Mă întreb: care text de lege ne dă nouă voie să facem acest lucru? Cred ca este ceva în neregulă și cei de la AGA de la Hale și Piețe au discutat problema și nu știu la ce rezultat au ajuns dar transferă răspunderea către consiliu. Avem vreo acoperire legală să preluăm aceste spații și să le dăm fără licitație?

Textul chiar așa spune: propunem atribuirea directă, fără licitație a spațiilor.

Dl. Valentin Marcu

La întrebarea dumneavoastră vă va răspunde dna. Secretar.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Având în vedere că S.C. Hale și Piețe este o societate comercială care funcționează

după legea nr. 31 nu


dacă este normal să se transfere această responsabilitate către consiliu dar cert este că nelegal nu este.

Dl. Gabriel Ionescu

Avem aceeași speță ca și la celelalte tarabe din celelalte piețe? Vorbim de tarabele din Obor sau de alte spații comerciale?

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Despre tarabele din Obor.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Având în vedere că acest contract de asociere dintre S.C. Hale și Piețe, fostul

Unimarket împreună cu firma Nabo Grup s-a încheiat, noi trebuie să luăm o hotărâre. In AGA am luat hotărârea de înființare a unui punct de lucru în cadrul S.C. Hale și Piețe a Oborului. Aici se vorbește de tarabe, deci numai tarabele nu se dau prin licitație, restul toate spațiile, acele module făcute din termopan se atribuie prin licitație ca în orice piață. Este vorba de tarabele în care își vând marfa.

Dl. Gabriel Ionescu

De acord, dar atunci de ce trebuie trecute din moment ce există o procedură prin care ei închiriază tarabele?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Tarifele au fost aprobate dintotdeauna de consiliul local.

Dl. Gabriel Ionescu

De ce trebuie trecută procedura prin consiliu?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Pentru că este un nou punct de lucru care va funcționa cu aceleași tarife dar trebuie aprobate de consiliul local. Până acum aveam tarife aprobate de consiliul local pentru celelalte piețe din Ploiești fără Obor pe care îl coordona S.C. Nabo Grup pe baza contractelor de asociere. Plecând cei de acolo, noi suntem obligați să aprobăm tarife și pentru cei din Obor.

Dl. Gabriel Ionescu

în cazul Halelor, în momentul când am aprobat tarifele, am aprobat și procedura prin care se închiriază tarabele?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Procedura este aprobată de mult, înainte de 2008, a mers aceeași procedură, nu s-a schimbat nimic.

Dl. Gabriel Ionescu

Deci, avem o hotărâre de consiliu prin care se preciza clar că se închiriază aceste tarabe fără licitație.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Vă reamintesc că noi am aprobat tarifele luna trecută pentru S.C. Hale și Piețe, acum încheiindu-se contractul cu S.C. Nabo Grup, suntem obligați să aprobăm tarife și pentru Obor. Astăzi, în adunarea AGA am aprobat înființarea punctului de lucru pentru a merge la Registrul Comerțului și să putem să funcționăm și acum, punctul de lucru trebuie să aibă

"" ” >s

-*1! fii &

,-Xo

7A .

niște tarife. Tarifele au fost aprobate întotdeauna de consiliul local și qk ^ceea acesț proiect este urgent.


<1/ //


DL Constantin Popa

Noi nu punem problema de ce aprobăm tarifele, noi punem probiemș^d^;^^ noi, consiliul atribuirea lor fără licitație?

DL Gheorghe Sîrbu

La tarabele de acolo niciodată nu se poate face prin licitație.

Dl. Constantin Popa

Ce lege spune că noi, consiliul trebuie să aprobăm atribuirea lor fără licitație?

Dl. Valentin Marcu

Dacă doriți puteți face un amendament prin care să solicitați scoaterea acestei prevederi.

Dna. Carmen Dumitru

întrebarea mea este: de ce este nevoie de o ședință extraordinară pentru această decizie de astăzi, ținând cont că lucrurile se știau de mult timp? De fiecare dată când ne trebuie o anumită decizie o facem pe picior.

Eu am fost informată de reprezentantul nostru în AGA la Hale și Piețe că ieri nu aveau toate elementele și că, de fapt, ședința s-a ținut astăzi când dânsul plecase din țară, motiv pentru care eu propun prorogarea pentru ședința ordinară.

Dl. Cristian Grozavu

La întrebarea d-lui consilier Popa: de ce trebuie să aprobăm procedura, sau de ce dumneavoastră trebuie să aprobați o procedură în sprijinul activității noastre, răspunsul este următorul: consiliul local a aprobat o procedură pentru fiecare punctpe lucru pe care l-am deschis. în Hotărârea Consiliului Local nr. 85, modificată și completată de mai multe ori există procedura de închiriere a tarabelor pentru fiecare piață în parte cu tarife diferențiate în funcție de zona în care se află piața. Sunt închiriate fără licitație pentru că tarabele nu se închiriază prin licitație, este greu să închiriezi prin licitație unui producător care are caracter temporar și același lucru este și în Obor.

Având în vedere faptul că 10 ani de zile obiectivul Obor a fost într-o asociere în participațiune exploatată, consiliul local nu a luat niciodată o hotărâre pe acest punct de lucru. Aceasta este motivația pentru care s-a înaintat de către AGA un asemenea proiect de hotărâre.

Referitor la faptul că lucrurile au decurs în niște termene relativ scurte, ideea este că Oborul, ca și orice altă piață este un obiectiv important, atât pentru cetățeanul Ploieștiului cât și pentru locuitorii de jur. Problema este că noi nu puteam să deschidem un punct de lucru și nici membrii AGA nu o puteau face atâta timp cât acel teren nu ar fi fost grevat de orice fel de sarcină. Până ieri, ora 24, acesta a făcut obiectul unei asocieri în participațiune și nu am fi putut înainta nici măcar o propunere de decshidere de punct de lucru atâta timp cât nu știam dacă acel contract va înceta.

Dacă se dorește să-l deschidem sâmbătă și să-l putem exploata, atunci va trebui să avem și un cadru legal.

Dl. Constantin Popa

Până sâmbătă veți avea un punct de lucru înregistrat la Registrul Comerțului?

Dl. Cristian Grozavu

Cu siguranță vom avea depuse documentele și, din câte știm n^gxistă câte'o ședință a judecătorului delegat în fiecare sătămână și sperăm să avem           dOcru

înregistrat. Cert este că vom face tot posibilul să fie așa.

Dl. Constantin Popa

Legea nr. 12 spune că toate veniturile obținute de pe un punct de lucru neînregistrat se confiscă.

Dl. Cristian Grozavu

Nici nu am îndrăzni să desfășurăm o activitate comercială acolo dacă nu există punct de lucru. Dar, din practică am văzut că termenele Registrului Comerțului au scăzut foarte mult și sunt undeva la câteva zile, rareori mai mult.

Dl. Iulian Teodorescu

Susțin și eu propunerea de prorogare măcar pentru 2 zile ca să avem o anexă 7 care să nu creeze suspiciuni.

Și vă motivez de ce: în primul rând trebuie să lămurim termenii care sunt amestecați de o manieră care pe mine mă îndeamnă să cred altele, termenii la tarife și chirii. La punctul 4 pe care îl introducem astăzi în anexă scrie: tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea locațiilor din Obor; locație înseamnă chirie.

La cap. 1.1 deși ar fi trebuit să fie 4.1, scrie așa: închirierea locațiilor se va face direct fără organizarea de licitații și atât, după care mergem cu tarif pentru vânzare.

Este o confuzie de termeni, noi ajungem să vindem în Obor ce? Societăți? Nu pot să cred că poate să existe tabelul așa cum arată, denumirea tarif pentru vânzare societăți bazar. Haideți să fim serioși, este o hotărâre emanată de un consiliu local, acela al municipiului Ploiești. Nu putem să permitem să apară așa ceva în niște acte oficiale.

La punctul 2 avem tarif pentru vânzarea produselor în bazar. Deci, noi vindem societăți pe de o parte și produse pe de altă parte și fiecare cu tariful lor.

Aceștia sunt niște termeni care trebuie lămuriți în cuprinsul acestei anexe sau în cuprinsul hotărârii.

DI, Valentin Marcu

Să înțeleg că propunerea dumneavoastră este de prorogare sau de modificare a proiectului de hotărâre?

Dl. Iulian Teodorescu

Este de prorogare pentru că nu știu dacă se poate modifica acum.

Dl. Valentin Marcu

Haideți să formulăm pe loc să ne încadrăm și în termenul solicitat de S.C. Hale și Piețe pentru a putea totuși să înregistreze punctul de lucru la Registrul Comerțului.

Dl. Iulian Teodorescu

Se înregistrează vineri sau joi și noi putem ține ședința miercuri, hotărâm de acum, nu se mai face convocare și am rezolvat problema.

Sunt probleme importante: acesta ar fi una, de termeni - tarife - chirii, unde se aplică tarifele și unde se aplică chiriile, unde sunt licitații, unde nu sunt licitații? Pentru că dacă dumneavoastră îmi scrieți așa, închirierea spațiilor direct fără organizare de licitații eu mă gândesc la orice.

A doua problemă: trebuie să ordonăm hotărârea pentru că a fost luat de pe calculator punctul 4 și s-a pus în mijlocul punctului 3 pentru că tarifele ce vor fi percepute pentru

......*' ..

• r1'        '

. b . închirierea de mese în piață sunt puse după Obor, nu după piață. Deci, trebuie ordonat tot ceea ce vine de la tarifele ce vor fi percepute pentru închirierea de mese în piață trebuie trecute înainte de punctul IV, nu poate rămâne după Obor nici măcar mesele sociale pentru că dacă mă duc astăzi la Obor, am buletin de Ploiești și iau și eu o masă socială pentru că așa rezultă de aici. Deci, capitolele sunt amestecate.

în al treilea rând, trebuie să spunem concret unde se aplică licitațiile și unde se aplică derogarea. Nu am nimic împotrivă să se stabilească clar dar trebuie să știm unde se țin licitații și unde nu se țin.

Acestea sunt cele 3 motive care mă îndeamnă să solicit acest lucru. Dacă se poate rezolva acum într-un sfert sau jumătate de oră, rămânem acum și rezolvăm dar cred că mai corect ar fi s-o lăsăm pe miercuri dimineață.

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3 voturi

18 voturi

1 abținere

Cu 3 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri Carmen Dumitru, Constantin Popa și Iulian Teodorescu, 1 abținere, cea a domnului consilier Florin Sicoie și 18 voturi împotrivă, propunerea de prorogare a fost respinsă.

Propun o pauză de 20 de minute pentru reformularea proiectului de hotărâre.

*

Dl. V alentin Marcu

Suntem în aceeași formulă cu excepția d-nei. Carmen Dumitru care a părăsit ședința din motive personale.

Ați văzut forma modificată. Dacă mai sunt comentarii? Dl. Popa, aveți cuvântul

Dl. Constantin Popa

Am două întrebări: aici scrie - tarifele ce vor fi practicate pentru folosirea locațiilor din Obor, lunar. Aceste tarife sunt indiferent de suprafața ocupată?

Taxă pentru vânzarea produselor în sector social, obiecte vechi, piese uzate - de luni până duminică 3 lei - ce înseamnă asta? Cine plătește și pe ce suprafață, pe ce unitate de măsură?

Dl. dir. Valentin Spînu

Este vorba de tarifele practicate în zona unde vin cei mai amărâți, este vorba de 3 lei/mp.

Dl. Constantin Popa

Și îmi dă 3 lei și vinde de luni până duminică?

Dl. dir. Valentin Spânu

Este taxa zilnică, scrie sus la criterii.

Dl. Constantin Popa

Avem în față acum o hotărâre modificată față de cea inițială. întrebarea mea este: a trecut prin AGA?

Di. Gheorghe Sîrbu

Atât eu cât și dl Lupu am asistat la efectuarea tuturor modificărilor.

/* . .■r

f' v

/ / • bî*

Dl. Valentin Marcu                                      /i r

Sunt modificări numai de formă nu și de fond, sunt aceleași vațpfj

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărârd;;A,

ir

4


Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?                1 vot

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Constantin Popa, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc pentru prezență, la revedere!

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,