Proces verbal din 21.06.2011

Proces verbal din 21 iunie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 21 iunie 2011

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 in funcție, absenți fiind domnii consilieri Calotă Emil și Nicolescu Sava Mihail.

La ședință au mai participat:

Domnul Andrei Liviu Volosevici Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


***

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu Gheorghe.

Dl Sîrbu Gheorghe.

Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, 21 iunie. în sală, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23. Lipsesc domnii consilieri Calotă Emil, Ionescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihai și Bolocan Iulian, care se află pe drum.

La ședința de astăzi participă directorii și șefii de servicii din unitățile subordonate Consiliului Local.

Față de ordinea de zi anunțată, inițiatorii retrag următoarele puncte:

- punctul nr. 5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • - punctul nr. 15: „Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în patrimoniului municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Mar cu, Costel Horghidan și Constantin Popa.

  • - punctul nr. 16: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea instituțiilor publice și serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului

f/sH ¥1

Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii^Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Costel Hor ghidau și Constantin Popa.

Totodată, se propune introducerea pe ordinea de zi a două noi proiectg:fVL^^

- Proiect de hotărâre privind aprobarea reinvestirii de către S.C. Hale și Piețe

S.A. Ploiești a cotei parte din profitul net ce se cuvine acționarului unic, pe anul 2010 - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu și Mihai Nicolescu-Sava.

- Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a sectorului km 0+000 (zona Metro Ploiești) - km 1+050 (intersecția DN1B cu DJ1011, zona benzinăriei Mol) din DN1B - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă nu sunt comentarii, supun aprobării ordinea de zi:

Cine este pentru?            23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Primul punct pe ordinea de zi: , Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 mai 2011.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun aprobării procesul verbal:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „întrebări și interpelări.”

Se înscriu la cuvânt: dl. Popa Constantin, dl. Eparu Ion, Dl. Lupu Adrian.

Dau cuvântul d-lui consilier Popa Constantin!

Dl. Popa Constantin

Mulțumesc d-le. președinte.

încerc să fiu scurt cu toate că astăzi este cea mai lungă zi astronomică și aș avea 3 intervenții:

Se pare că, din informațiile pe care le dețin eu, creditul BRD nu mai este de actualitate. Aș dori să mi se confirme dacă într-adevăr această informație este corectă și dacă avem ceva documente în acest sens.

A doua întrebare ar fi, dacă cineva poate să ne dea un răspuns - care este stadiul licitației privind atribuirea serviciului de salubritate pentru că mi se pare anormal ca termenul, până la care trebuia finalizată licitația, să fie depășit din punct de vedere legal.


laAș dori răspuns la aceste două întrebări și aș mai ave^. întrebările anterioare să primesc răspunsuri pentru că nu le-am g)rimjf5^'terfeiqnul stabilit.

Dna. Bozianu Cătălina

Referitor la licitația de salubritate, este în evaluare și nu s-âWe comisia nu a stabilit termen pentru durata de evaluare.

DL Popa Constantin

Personal nu sunt mulțumit de răspuns pentru că nu comisia trebuia să stabilească, este un termen stabilit de lege în care trebuia, în 20 de zile, cu o prelungire de încă 20 de zile or, aceste zile au cam trecut.

Dna. Bozianu Cătălina

Nu este prevăzut în legislație că se prelungește cu fix 20 de zile.

Dl. Sîrbu Gheorghe

/X

Intre timp, au sosit în sală și domnii consilier Ionescu Gabriel și Bolocan Iulian, suntem prezenți 25 de consilieri în sală din acest moment.

Dl. Eparu Ion

Am două chestiuni: prima este sub forma unei întrebări - o rog pe dna Teodora Marin sau altcineva din compartiment să-mi spună și mie, dacă se poate, când se termină intervenția la podul de la Gara de Sud pentru că lucrările durează deja de prea multă vreme și, toți cei care trecem podul în interes de serviciu și nu numai avem deja o stare de insatisfacție în legătură cu gâtuirea circulației peste podul respectiv.

A doua chestiune - trebuie să vă mărturisesc că, în momentul în care am văzut materialele suplimentare pe masă am crezut că dl. Primar a început să-și facă datoria. Ar fi fost corect să-1 anunțați și pe dânsul ca absent de la ședința noastră, d-le. președinte. După cum ne amintim cu toții, astăzi se cam împlinesc 3 ani de mandat al acestui consiliu și am fi fost foarte bucuroși dacă la împlinirea acestei perioade de mandat dl. Primar s-ar fi gândit să facă un raport a tot ceea ce s-a întâmplat în acest mandat.

Regretăm că lipsește din nou de la ședință dar, mai mult decât atât regret că acest sistem de a ne informa sau a informa cetățenii este neglijat.

Dna, dir. Marin Teodora

Lucrările la pasajul Sud vor fi finalizate pe 25 iunie deci, la sfârșitul săptămânii.

Dl. Lupu Adrian

în discuțiile pe care le-am avut cu cetățeni din Ploiești, locuitorii de pe strada Vasile Goldiș mi-au înmânat un memoriu. Strada face legătura între str. Gheorghe Grigore Cantacuzino și str. Ana Lugoj ana și am putea spune că este o stradă chiar centrală. Este o strada mică, acolo locuiesc 14 familii. Atât str. Ana Lugojana cât și str. Gheorghe Grigore Cantacuzino sunt canalizate și asfaltate, str. Vasile Goldiș încă nu are canalizare, este pietruită. Locuitorii mi-au înmânat un memoriu prin care mă roagă pe mine și executivul să fie prinși în programul de canalizare și asfaltare. Am să înmânez memoriul d-nei secretar.


DL Sîrbu Gheorghe


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011 - inițiat de Volosevici și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorgi

Constantin Popa și Radu Mateescu.

Dacă sunt comenatrii? Dl. Popa, vă rog.

DL Popa Constantin

Aș avea mai multe lucruri de întrebat la acest proiect de hotărâre: în primul rând, am văzut că se majorează tragerea de la creditul BCR cu încă 10 milioane lei care se repartizează - 3.290mil pentru stadion și alte sume pentru modernizare infrastructură cartiere Ienăchiță Văcărescu, Mihai Bravu ș.a.

Prima întrebare ar fi aceea: de ce dăm la stadion 3 milioane 290 lei, pentru că, în varianta aceasta, sumele alocate stadionului, ca finanțare, în 2009 sunt 62 mii, în 2010 sunt 5mil, în 2011 sunt 24 mii plus încă 3mil. Adunate fac vreo 94mil. în nota de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții ne spune că valoarea investiției este de 74mil. Deci, ce facem, bugetăm cu o sumă mai mare decât valoarea investiției? Este un fel de majorare indirectă a investiției de la stadion?

Dna, dir Marin Teodora

z\

In 2009, 66 mii lei a fost studiul de fezabilitate, nu a fost 66mil. Cred că acolo este o greșeală, valoarea de contract este de 64mil, anul trecut s-au plătit aproape 5 mii, anul acesta s-a plătit la limita alocației din BCR și s-a făcut suplimentarea în limita contractului. Oricum, contractul nu se va finanța în continuare din creditul BRD sau din alte surse. Nu s-a plătit în plus.

D1. Popa Constantin

Să înțeleg atunci că aceste sume sau aceste lucrări s-au executat fără prevedere bugetară? înțelegem că stadionul va fi gata. Ori sumele acestea sunt corecte și am aprobat sau aprobăm 90 și ceva milioane de lei, ori aceste sume nu sunt corecte și atunci executăm stadionul fără să avem prevedere bugetară.

Dna, dir. Marin Teodora

Eu nu înțeleg de unde citiți dumneavoastră. Avem în 2009 - 62.355,52 lei, în 2010 - 4.997.706mil, în 2011 - 24.420mil. Aceștia sunt banii care s-au cheltuit pentru stadion. Valoarea contractului este de 74.570 inclusiv TVA, deci nu sunt 90mil.

Dl. Constantin Popa

62 plus 5 fac 67.

Dna, dir. Marin Teodora

Sunt 62 de mii nu de milioane, așa este în nota de fundamentare, este corectă.

Dl. Constantin Popa

Este corect, îmi cer eu scuze.

A doua întrebare, tot la acest proiect de hotărâre este la nota de fundamentare privind modernizarea cartierelor. Sincer să fiu, nu am înțeles și aș vrea dacă cineva poate să mă lămurească. Scrie așa: „devizul general stabilește o valoare de 4.835mil, valoarea contractabilă - 2.300mil, credit BCR - 2.500mil, pentru proiectare mai trebuie


450mii lei. Nu am înțeles logica acestor cifre și ele se repetă pe fundamentare.

Dna, dir. Marin Teodora

Am o rugăminte: citiți toată fraza „Pentru proiectarea si suplimentare este necesara majorarea alocației”. Deci, contractele se referă la proiectare și execuție, lucrările suplimentare care au fost date, după cum știți au fost unele străzi care nu au fost cuprinse în studiul de fezabilitate, unele nu au avut canalizare, vorbim de aceste străzi care nu au fost incluse în studiul de fezabilitate și au apărut suplimentar și de o parte din parcările care au fost executate în aceste cartiere. Proiectarea și execuția merg împreună pentru că noi am avut proiectare și execuție pc valoare de contract, tot ceea ce se face suplimentar se face proiectare și execuție.

DL Popa Constantin

Și, pentru aceste lucrări suplimentare există un studiu de fezabilitate sau apar numai în momentul execuției?

Dna, dir. Marin Teodora

Ele sunt cuprinse în valoarea estimată pentru că nu se depășește valoarea estimată a studiului de fezabilitate aprobat în ședința de consiliu local, sunt cazuri punctuale care, conform legislației, pot fî reglementate prin note de comandă și dispoziții de șantier date de proiectant.

Dl. Popa Constantin

Am înțeles, vă mulțumesc!

A treia întrebare: am văzut la capitolul subvenții pentru transport că a rămas suma integrală și ceva nu-mi este clar. în ședința trecută am aprobat un proiect de hotărâre prin care se acordau ajutoare materiale pentru transportul pensionarilor. De ce nu am rectificat și bugetul să le luăm de la subvenție să le ducem la ajutoare materiale? Pentru că ceva nu se leagă.

Dl. Primar

Dacă îmi permiteți d-le consilier - în general, bugetul primăriilor este o chestiune maleabilă în care poți să duci banii atunci când este nevoie de ei. Data trecută ați votat în conformitate cu dispozițiile Curții de Conturi și ați redus cuantumul ajutorului social acordat pentru anumite persoane, rectificările pot veni de la caz la caz raportat la tot ceea ce înseamnă necesitățile pentru funcționarea unei anumite regii.

Dacă dumneavoastră ne întrebați de ce n-am făcut data trecută, v-am răspuns. Dacă aveți și alte întrebări vizavi de necesitatea acestor ajutoare sociale, o să vă rog frumos să mi le puneți în continuare.

Dl. Popa Constantin

Nelămurirea mea este legată de faptul că, data trecută, când am invocat Ordonanța Guvernului nr. 97 în care spuneam că nu putem să modificăm o subvenție decât în anumite condiții...

Dl. Primar

Nu este subvenție.

Dl. Popa Constantin


Atunci, înseamnă că ea nu se regăsește în bugetul actue material, nu se regăsește, nu avem niciun ban la ajutoare materiale bani?

Dl. Primar

Vă rog să recitiți tot ce înseamnă partea de hotărâri de consilîu 7Tocal și în momentul respectiv veți realiza că nu este vorba de subvenție, este vorba de ajutor, este cu totul și cu totul altă formulă, altă descriere juridică și atunci veți vedea exact și raportat la dispozițiile Curții de Conturi, care a fost obligația noastră. La ora actuală discutăm de o rectificare bugetară.

DL Popa Constantin

Nu sunt mulțumit de răspuns dar probabil că nu o să ne înțelegem în ședință, o să vă fac scris și o să vă solicit răspunsul tot în scris.

Dl. Primar

Sunt convins că nici scris nu veți înțelege.

D1. Popa Constantin

La felul cum explicați dumneavoastră, probabil că nu o să înțeleg, dacă îmi spune cineva de specialitate, probabil că o să înțeleg.

D1. Primar

Cu tot respectul pentru dumneavoastră, probabil că dacă v-ați implica mai mult în problemele reale ale primăriei, s-ar putea să înțelegeți mai multe lucruri.

D1. Popa Constantin

încerc să nu intru în dialog cu dumneavoastră și mi se pare...

D1. Primar

Atunci opriți-vă.

DL Popa Constantin

Ar fi cazul să opriți mai întâi dumneavoastră pentru că această polemică a pornit de la dumneavoastră când ați considerat că nu înțeleg anumite lucruri. Eu vă spun că nu le puneți corect pe hârtie.

Dl. Primar

Există o ședință anterioară acesteia care se face de fiecare dată. întrebarea mea este: una dintre întrebările pe care le-ați adresat la această ședință a fost aceasta?

Și, mai am o întrebare pentru domnii consilieri de la PSD: de ce, de fiecare dată există o ședință, așa cum se procedează și la Consiliul Județean, în care se pun întrebări vizavi de anumite probleme legate de ordinea de zi. Cu o zi înainte ne ziceți că nu este nicio problemă, totul e clar, a doua zi când sunt camerele de luat vederi ne povestiți cât de în neregulă sunt lucrurile. Cred că este un joc politic pe care trebuie să îl opriți.

D1. Popa Constantin

Nu este un joc politic și, chiar dacă este, trebuie să vă răspund pentru că și la ședința de comisie am pus aceleași întrebări. Din păcate, dna Teodora Marin nu a putut fi prezentă și nu am primit să primesc lămuriri. Informația cu creditul BRD am primit-o astăzi și văd că nu mi s-a răspuns.

Faptul că, în buget nu se regăsește suma o întreb astăzi pentru că dumneavoastră ați afirmat clar că alocăm ajutoare materiale pentru pensionari și nu se regăsesc în


buget. Este o nelămurire. Dacă cineva îmi spune că aceste consiliu se numesc în buget subvenții, atunci e clar, le iau și eu ca

Dl. Primar

Așa cum am explicat, o să le dăm scris, sper că atunci vor fi

Dl. Sîrbu Gheorghe

Dl. consilier Popa a primit și ieri la grupul operativ o serie de răspunsuri la întrebările ridicate, a venit cu aceleași întrebări și eu personal nu înțeleg poziția dumnealui pentru că ieri am stat în ședință peste o oră și jumătate.

Dl. Popa Constantin

Tertați-mă dar nu v-am cerut niciun fel de răspuns dumneavoastră.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

19 voturi

5 voturi

1 abținere

Cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmen Dumitru, Ion Iancu, Constantin Popa și Gabriel Ionescu și 1 abținere, cea a domnului consilier Teodor Avramescu, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 — inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a primirii avizului Ministerului Sănătății - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Sîrbu Gheorghe                             # //ggO y A

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privindl^icientizprea serviciilor medicale prin implementarea de soluții e-sănătate la^^^alUppjlu^'Qijpal Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!

DL Popa Constantin

Aș vrea să precizez că aceeași întrebare am pus-o și în comisie și nu am primit răspuns. Este vorba de justificarea sumei respective pentru proiect. înțeleg că facem o aprobare de principiu a acestuia dar cum justificăm valoarea maximă a proiectului? Este în comparație cu un alt proiect similar, este o estimare pe baza unor informații primite de undeva?

D1. Ionescu Gabriel

Și la acest proiect de hotărâre și la următorul, în studiile anexate la acestea, sunt aceleași sume, aceleași nevoi pentru ambele stabilimente spitalicești. Aș dori mai multe detalii de la cei care au executat materialul pentru că nu cred că ambele spitale au aceleași nevoi vizavi de sume și vizavi de tot.

Dna. Mihalcea Magdalena

Aceasta este suma maximă eligibilă și am aplicat și noi această sumă. Vreau să menționez faptul că aceste proiecte au mai fost aplicate și în cadrul altor spitale în urmă cu mai mulți ani și atunci a fost vorba de o sumă mult mai mare. Acum este vorba de o sumă de maximă de 400.000euro or, alte spitale au aplicat suma maximă de 800.000euro. Consider că Spitalul Municipal Ploiești este un spital destul de mare care ar putea înghiți mult mai mulți bani vizavi de acest proiect.

DL Ionescu Gabriel

Intervenția mea nu a fost referitoare la suma pe cheltuieli eligibile, suma pe cheltuieli neeligibile este identică la ambele stabilimente. Deci, este un fel de copy și paste al materialelor. Aceasta era ideea, asta ați prezentat. Sunteți în grabă ca să prindeți fondurile, nu mai contează cine a făcut materialul și dacă l-ați adaptat pe unitatea dumneavoastră.

Dna. Mihalcea Magdalena

Noi am făcut materialul

D1. Cătălin Vișan

Vreau să spun că acest proiect a fost făcut pe suma maximă eligibilă. Nevoile sunt diferite la fiecare spital. Ar fi fost necesară o sumă mult mai mare dar, având în vedere că atât se poate primi, pe această sumă am făcut proiectul.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Trebuie specificat că aceste proiecte trebuie depuse până pe 8 iulie.

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind apr< area proiectului „Creșterea eficienței serviciilor publice electronice la standarde europene în Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici,

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea secției de handbal din cadrul C.S. Petrolul Teleajen Lukoil Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru.

Aici aș dori să fie inițiatori toți consilierii împreună cu viceprimarii și primarul.

Supun la vot dacă sunteți de acord să fim toți inițiatori ai acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?            25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, toți consilierii împreună cu primarul suntem inițiatori ai acestui proiect de hotărâre.

*

DL Sîrbu Gheorghe

Dl. Avramescu aveți cuvântul.

DL Avramescu Teodor

Inițiativa este lăudabilă și băieții merită acest lucru, felicitări pentru obiectivul atins. Aș vrea să punctez aici că, în spatele acestui proiect de hotărâre trebuie să vină și o susținere financiară pentru că, dacă ne gândim la Clubul Sportiv Municipal vedem că avem prevedere bugetară pentru încheierea anului, pentru celelalte ramuri, pentru celelalte secții iar, cu noua secție pe care o creem astăzi prin acest proiect de hotărâre, handbal masculin aducem o cheltuială suplimentară, undeva la 4 miliarde în bani vechi, dacă informațiile mele sunt corecte. Aș vrea ca performanța să existe și să fie încurajate toate secțiile dar fără a face acest lucru în detrimentul unei alte ramuri sportive.

Aceasta este rugămintea: în spatele acestui proiect de hotărâre să vină și susținerea financiară pentru încheierea anului în condiții bune și pentru asigurarea unui climat care permite performanța.

DL Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/27.04.2011 care reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt intervenții? Dl. Popa, aveți cuvântul.

D1. Popa Constantin

La întâlnirea de la comisie, am făcut o propunere și văd că nu s-a reținut: voiam să completăm „transportul în comun/propriu se va efectua pe o rută ce nu va intersecta zona centrală a municipiului”. Există situații în care transportul în cont propriu se poate efectua cu un autoturism. în acest caz, conform textului, autoturismul nu are voie să treacă prin centrul Ploieștiului și solicitam să facem mențiunea că transportul în cont propriu cu mijloace de transport cu masa mai mare de 3,5 se va efectua pe o rută ce nu va intersecta zona centrală, dându-le dreptul celor cu masă mai mică să circule și în zona centrală.

Dna. Secretar

Și hotărârea de astăzi și cea pe care o modifa se referă strict la autovehiculele care depășesc 3,5tone, în consecință, toate celelalte au voie să treacă prin zona respectivă.

D1. Popa Constantin

Eu am solicitat această completare să nu dăm naștere la interpretări.

D1. Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot amendamentul propus de dl. consilier

Popa:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

  • 6 voturi

12 voturi

  • 7 voturi


Cu 6 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion, Popa Constantin, Avramescu Teodor și Ionescu Gabriel, 12 voturi împotrivă și 7 abțineri, cele ale domnilor consilieri:, Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Bozianu Nicoleta, Teodorescu Iulian, Lupu Adrian, Sicoie Florin și Horghidan Costel, amendamentul a fost respins.

DL Sîrbu Gheorghe

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială: Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        2 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe


Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip module situat în str. Industriei nr. IC - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Teodor Avramescu, Adrian Lupu și Iulian Bolocan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind transmiterea unei locuințe proprietatea privată a municipiului Ploiești în folosință gratuită Unității Militare 01836 - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Marcu Valentin, Constantin Popa si Costel Horghidan,

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu, vă rog!

DL Eparu Ion

Aș vrea să-mi permiteți să fac un scurt comentariu în general: sunteți obligat de regulamentul nostru să întrerupeți pe oricine încearcă să oprească de a vorbi un consilier. Explicați-i d-lui Primar că nu are voie nici să ia în bășcălie un grup de consilieri aleși de cetățenii orașului nostru și, cu atât mai mult, nu poate să-și permită o atitudine pe care poate și-o permite la partid la domnia sa, să-i interzică unui consilier să vorbească, să-i zică: opriți-vă. Nu este dreptul său legal.

In ceea ce privește proiectul de hotărâre, nedumerirea mea este cât se poate de clară, probabil că mai mulți colegi împărtășesc această idee, care sunt obligațiile noastre vizavi de unitatea militară 01836, în situația în care listele de așteptare pentru locuințe ale cetățenilor noștri sunt aproape infinite? De unde până unde această bunăvoință a noastră de a ceda o locuință atâta timp cât foarte mulți cetățeni ai orașului nostru sunt în mare suferință din acest punct de vedere.

DL Primar

Cu tot respectul pentru dumneavoastră, se pare că începem o discuție legată de partea politică, pe care eu nu am înțeles-o până acum și la care nu am achiesat. Nu cred că atitudinea mea este cea legată de partea politică, nu cred că dumneavoastră cunoașteți ce se întâmplă în partidul din care fac eu parte, nu mi-am permis să cometez niciodată ce faceți dumneavoastră în partidul din care faceți parte dar cred că, dacă

doriți să face.


euna cu izavi strație din


Motivul pentru care am întârziat la această ședință a fost președintele Consiliului Județean, șeful dumneavoastră de partid de niște lucruri care se întâmplă pe niște protocoale semnate într-o a ’ care dumneavoastră ați făcut parte. Asta dacă doriți să știți motivul întârzierii mele aici.


Unul din aceste aspecte era legat de un protocol prin care, nu știu prin ce formulă, dar probabil că dumneavoastră o veți explica...

DL Eparu Ion

Domnule președinte, nu vreau să intru în discuții cu domnul Primar. Dacă îmi răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o, legată de proiectul de hotărâre, e bine. Dacă nu, nu mă interesează dialogul public cu dumneavoastră.

D1. Primar

Dar mi-ați pus întrebarea de ce am întârziat.

DL Eparu Ion

O întrebare legată de proiectul nr. 12 de pe ordinea de zi. Dacă puteți să-mi răspundeți, vă mulțumesc dacă nu, nu.

DL Primar

A

In primul rând, nu sunteți la școală...

DL Eparu Ion

Mi-ați mai spus asta și data trecută și rugămintea mea este să vă opriți cu astfel de afirmații. Mă obligați să vă spun că dumneavoastră chiar trebuie să mai treceți pe la școală.

DL Primar

Cu tot respectul pentru educația dumneavoastră, ați întrebat anterior de ce am întârziat la această ședință de consiliu local. Mi-am permis să vă spun de ce. Vă deranjează?

DL Eparu Ion

Eu nu v-am întrebat de ce ați întârziat. Eu știu de ce întârziați. Rugămintea mea este: puteți să-mi răspundeți la întrebarea legată de proiectul nr. 12? Dacă da, vă mulțumesc, dacă nu iar vă mulțumesc!

DL Primar

Care este logica locuințelor de necesitate? De ce, foarte multe locuințe pe lângă cele sociale sau cele care privesc tinerii sunt date de consiliul local și dumneavoastră, prin votul dumneavoastră ați făcut acest lucru? Pentru că sunt diverse necesități, pe diverse instituții pe care, prin analiza consiliului local le putem da persoanelor care lucrează pentru acest lucru.

Dar, în continuare aș vrea să vă răspund dat văd că nu vreți, vizavi de întârzierea A

mea. îmi permiteți, domnule consilier?

DL Eparu Ion

Nu, nu mă interesează acest lucru.

DL Sîrbu Gheorghex "A X’T’vi

Dacă mai sunt intervenții vizavi de proiectul de hotărâre? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           20 de voturi

Cine este împotrivă?        1 vot

Dacă se abține cineva? 4 abțineri

Cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Eparu Ion și 4 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Dumitru Carmen, Iancu Ion, Avramescu Teodor și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 75/2011, privind transmiterea unei locuințe proprietatea municipiului Ploiești, în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova”- inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor cuprinzând listele de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2011 -inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare de destinație din locuință în: parter-sală biliard, etaj-centru întreținere corporală și birouri” B-dul Republicii nr. 162, Ploiești - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Florin Sicoie și Gheorghe Popa.


Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul dd/hătărâ^^

Cine este pentru?              22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         3 abțineri

Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consi       umitru

Carmen, Eparu Ion și Avramescu Teodor, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

D1. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2007 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal “Zona cuprinsă de DN1B, ștrandul PECO și benzinăria PETROM OMV”, str. Ștrandului nr. 6 IA, TIO, PI02, Ploiești - inițat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan, Marius Mateescu, Gheorghe Popa și Florin Sicoie.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

25 de voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” Ridicare restricție de construire, schimbare destinație de teren din zona locuințe colective si servicii in zona servicii, agrement si sport, modificare regim de aliniere” Str. Ștrandului nr. 53-55, Ploiești - inițiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu, Florin Sicoie, Gheorghe Popa, Marius Mateescu și Costel Horghidan.

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?           23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 2 abțineri

Cu 23 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion și Avramescu Teodor, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea reinvestirii de către S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești a cotei parte din profitul net ce se cuvine acționarului unic, pe anul 2010 - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu și Mihai Nicolescu-Sava.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog!


r

DL Popa Constantin                                  //©

Din analiza situației din bilanțul la Hale și Piețe rezultă că durr de rezervă aproximativ 3 milioane de lei noi, bani pe care nu înțeleg perioadă în care noi facem împrumuturi ca să rezolvăm anumite probleme ale comunității. Faptul că, peste aceste 3 milioane mai venim să mai dăm aproape încă o jumătate de milion, mi se pare anormal în situația în care noi ne împrumutăm ca să rezolvăm anumite probleme de investiții.

De aceea fac ca amendament: preluarea acestor bani în bugetul local și folosirea lor pentru problemele municipalității.

DL Sîrbu Gheorghe

înainte de a supune la vot amendamentul domnului Popa, vreau să informez colegii din consiliul local că cei trei consilieri, printre care și eu și domnul Lupu și domnul Nicolescu Sava de la PSD am lăsat foarte mult timp să discute flecare la partid și dânsul a fost de acord și a zis că nu are nimic împotrivă. Acum nu mai înțeleg poziția domnului Popa.

DL Popa Constantin

Și ieri în comisie v-am spus același lucru. Nu înțeleg de ce spuneți că m-am întors, nu m-am scimbat în lumina reflectoarelor.

DL Sîrbu Gheorghe

Supun al vot amendamentul domnului Popa:

Cine este pentru?                     6 voturi

Cine este împotrivă?                  17 voturi

Dacă se abține cineva?                2 abțineri

Cu 6 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion, Popa Constantin, Ionescu Gabriel și Avramescu Teodor, 17 împotrivă și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Sicoie Florin și Horghidan Costel, amendamentul nu a fost aprobat.

*

DL Sîrbu Gheorghe

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială:

Cine este pentru?                19 voturi

Cine este împotrivă?             1 vot

Dacă se abține cineva?           5 abțineri

Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, cel al domnului consilier Popa Constantin și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion, Avramescu Teodor și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a sectorului km


0+000 (zona Metro Ploiești) - km 1+050 (intersecția DN benzinăriei Mol) din DN 1B - inițiat de primar Andrei Liviu Vo

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           1 abținere

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Eparu Ion, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Sîrbu Gheorghe

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind numirea președintelui de ședință - inițait de primar Andrei Liviu Volosevici”

Dacă aveți propuneri?

Dna. Cătălina Bozianu

Propun pe dl. Iulian Teodorescu.

D1. Sîrbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Iulian Teodorescu nu participă la vot.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, vă mulțumesc pentru participare și vă dorim o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEțițNJĂ, Gheorghe Sîrb
întocmit,

consili^rKtona Gheorghe