Proces verbal din 18.05.2011

Proces verbal din 18 mai 2011

ROMÂNIA                                        •   '

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 18 mai 2011

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Tincu Marin, Sava Valentin, Calotă Emil, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Avramescu Gheorghe Teodor, Nicolescu Sava, Popa Constantin și Bozianu Cătălina Nicoleta.

La ședință au mai participat: Domnul Andrei Liviu Volosevici Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sârbu Gheorghe.

Dl Sârbu Gheorghe

Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi. în sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, absenți fiind domnii consilieri Tincu Marin, Sava Valentin, Calotă Emil, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Avramescu Gheorghe Teodor, Nicolescu Sava, Popa Constantin, Lupu Adrian și Bozianu Cătălina.

Pe ordinea de zi avem două proiecte:

  • 1. Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. referitor la validarea rezultatelor financiare aferente anului 2010 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Doctor Bagdazar” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă nu sunt comentarii pe marginea acesteia, supun spre aprobare proiectul ordinei de zi:                                                                                                          • ‘

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?    -                                              -

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul ordinei de zi a fost aprobat.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. referitor la validarea rezultatelor financiare aferente anului 2010 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

*

(Din acest moment în sală este prezent și domnul consilier Lupu Adrian)

*

Dl Sârbu Gheorghe

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Dl Eparu Ion

Vreau să fac o scurtă intervenție, nu avem nicio problemă cu conținutul proiectului de hotărâre, important este să știe colegii consilieri că pentru exercițiul financiar de anul trecut, consiliului local îi revin dividente în valoare de aproximativ 1,37 milioane. Problema însă despre care vreau să vă informez în calitatea mea de membru în comitetul de coordonare, este că în momentul de față Dalkia nu dispune de cash pentru a face și efectiv repartiția banilor. în ceea ce privește hotărârea totul e în regulă.

Dl Primar

Alaltăieri am avut această discuție la Dalkia și într-adevăr există această problemă. Eu voi supune atenției consiliului local și posibilitatea unei compensări, dat fiind faptul că există anumite obligații financiare pe care noi le avem vizavi de Dalkia. Dumneavoastră urmează să apreciați. Probabil că acest proiect de hotărâre va fi pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna mai și atunci urmează să decideți dacă această sumă poate fi compensată, raportat la datoriile pe care le are Primăria municipiului Ploiești.

Dl Sârbu Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat

Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate și Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Doctor Bagdazar” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A               *

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat


Dl Sârbu Gheorghe

b

.                                          S                         \ ■

•_ -r   **

Acestea fiind punctele de pe ordinea de zi, vă mulțumim pentru participare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEIgNȚĂ, Sârbu Gheorgh


întocmit, consilier Ilâ Claudia