Proces verbal din 13.10.2011

Proces verbal din 13 octombrie 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 13 octombrie 2011

La ședință au participat un număr de 20 consilieri din 27 în funcții absenți fiind domnii consilieri: Sava Valentin, Avramescu Gheorghe Teodoi Calotă Emil, Nicolescu Sava Mihai, Teodorescu Iulian, Bozianu Nicoleta Cătălin și Lupu Adrian.

La ședință au mai participat: Doamna Oana Cristina Iacob

- Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Valentin Marcu.

***

DL Valentin Marcu

Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi.

în sală sunt prezenți 20 de consilieri din 27 în funcție. Lipsesc: dl. Sava Valentin dl. Calotă Emil, dl. Avramescu Teodor, dl. Nicolescu Sava Mihai, dl. Teodoresci Iulian, dna. Bozianu Nicoleta și dl. Lupu Adrian.

Față de ordinea de zi care v-a fost prezentată s-a modificat la punctul nr. 2 doa denumirea. Proiectul de hotărâre este identic, numai titlul diferă și este afișat în aces moment.

O să vă dau citire celor 4 puncte înscrise pe ordinea de zi cu rugămintea proiectul nr. 1 să fie discutat ultimul deoarece reprezentații de grup, cei care au realiza studiul de oportunitate nu au ajuns încă și, în cazul în care aveți întrebări să fie h dispoziția dumneavoastră pentru răspuns.

Dau citire ordinii de zi:

  • 1. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate -îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor prin incinerarea deșeurilor -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • 2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 79/28.02.2011 privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitate si fluidizare trafic către zona Industriala Ploiești Vest si Platform Industriala Brazi” - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termic facturate populației în municipiul Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieși pe anul 2011 - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și consilierii Radu Mateescu ș Gheorghe Sîrbu.

Așa cum am spus, începem cu proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi: „Proiect d hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/28.02.201 privind aprobarea acordului de principiu privind derularea proiectului „Accesibilitat si fluidizare trafic către zona Industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi'

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobaret prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Ploiești - iniția de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Eparu, aveți cuvântul:

DL Ion Eparu

Aș începe prin a face următoarea observație care are un caracter mai genera pentru că a mai fost făcută: grupul nostru s-ar fi așteptat ca măcar la această ședințî extraordinară de consiliu local dl Primar să fie prezent pentru că problema pe care c punem în discuție este o problemă foarte importantă, de impact asupra populației și cum domnia sa este singurul inițiator, ne-am fi așteptat să fie prezent pentru a încerca s£ lămurească unele din aspectele ce rezultă din conținutul acestui proiect mai ales cj domnia sa a ieșit public prin diverse mijloace mass media și a anunțat nu numa păstrarea prețului la gigacalorie de 140 de lei pentru populație cât și eforturile pe care executivul încerca să le facă pentru a găsi soluții de subvenționare și pentru cetățeni ploieșteni care stau la case și care, pe bună dreptate se întreabă de ce beneficiază de subvenție numai cei care se încălzesc centralizat.

In aceste condiții trebuie să vă spun că ne declarăm stupefiați de comportamentul d-lui. Primar și, ca atare, considerăm că acest comportament este o totală lipsa de respect față de cetățeni.

în ceea ce privește conținutul propriu zis al proiectului, este greu să facem aprecieri pentru că, pe de o parte, acest proiect de hotărâre nu a fost discutat la comisia de utilități și, după câte știu eu, nu există un aviz, fie el și negativ al comisiei ceea ce ai însemna că acest proiect a fost dezbătut la comisia de utilități. Dacă se consideră că astfel de proiecte de hotărâre nu trebuie să ajungă la comisiile de specialitate, atunci noi nu mai vedem rostul comisiilor de specialitate în Consiliul Local.

Este foarte complicat să acceptăm - în acest fel încerc să justific și votul pe cai urmează să-l dăm noi consilierii Partidului Social Democrat - o creștere a prețuli gigacaloriei în momentul de față. Poate că ar fi fost mult mai nimerit să lăsăm să curj hotărârea precedentă (deși noi nici cu aceea nu am fost de acord) care fixa prețul c aprox 140 de lei la gigacalorie până 31 decembrie și apoi, odată cu eforturile c închegare a bugetului pe anul viitor să încercăm să găsim și soluții pentru rezolvare acestei probleme.

Evident că este o chestiune de prioritizare a cheltuielilor și iată că am ajuns i situația în care bugetul se propune a fi puternic influențat de modificarea stategiei c subvenționare și nu înțelegem de ce trebuie neapărat să modificăm în momentul de fa prețul la gigacalorie pentru că, după cum știți, nici până acum Guvernul nu s-a achiți de datoria pe care a avea fața de municipiul Ploiești, adică tot noi am suportat diferem de la prețul facturat populației până la prețul total de producție, transport și distribuție.

în consecință, acestea fiind spuse, voi vota împotrivă și colegii mei vor vota j aceeași manieră, împotriva acestui proiect de hotărâre.

Dl, Valentin Marcu

Vă va răspunde dl. dir tehnic de la RASP.

DL Nicolae Alecsandri

Bună ziua!

în ceea ce privește avizul negativ sau pozitiv, nu s-a putut întruni comisia avân în vedere că este o ședință extraordinară, o parte din consilieri, membri în comisie cai vedeți că și astăzi lipsesc de la ședință, nu au putut fi disponibili pentru constituire unui cvorum necesar.

în ceea ce privește cel de-al doilea aspect, de ce este necesară aprobarea prețulu chiar dacă am fi menținut același preț local de referință către populație, tot trebuia s procedăm la aprobarea acestuia pentru că, conform legislației, trebuie să hotărâm cin plătește diferența. Primăria trebuie să-și ia în mod expres obligația de plată a diferența dintre prețul local de referință și prețul de producere, distribuție, transport. Era necesa să facem o ședință chiar dacă păstram prețul.

în ceea ce privește prețul propus, a fost realizată propunerea de către execuți prin analiza economico financiară a posibilităților bugetare ale primăriei. Este adevăra ce spune dl. Eparu, există restanța de la bugetul de stat dar se referă numai la anul 201și, eventual la anul în curs, până la data schimbării legislației, în anii anteriori s-a primit, cu întârziere dar s-au primit banii de la bugetul de stat.

Acum rămâne ca Consiliul Local să vadă vizavi de aspectele de legalitate, lips unui aviz pozitiv sau negativ care nu s-a putut da în imposibilitatea convocării aceste comisii.

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Fac mențiunea că hotărârea are avizul comisiei nr. 1 de buget finanțe.

Dl, Constantin Popa

Aș avea o întrebare punctuală deși dl. director a încercat să dea o explicație: de c< 160 și nu 140 sau 150 de lei? S-a făcut cu adevărat o analiză a posibilității bugetului, si știe la ora actuală câte fonduri mai avem de încasat conform proiectului de buget, cât mai sunt posibil de încasat pentru că ne-am propus un buget de 400 și ceva di milioane, întrebarea este dacă din punct de vedere al Direcției de Finanțe Publici Locale s-a primit o estimare a sumelor posibil de încasat până la sfârșitul anului și dac în acest context s-a avut în vedere ce mai avem de plătit până la sfârșitul anului? Aș cum s-au creat cele 5 milioane de lei printr-u transfer de la reabilitări școli, nu înțeleg d ce nu se puteau transfera încă 600 mii lei în așa fel încât să ne putem păstra promisiune că, până la sfârșitul anului nu vom majora gigacaloria și rămâne tot 139 lei?

Ați avut cumva în vedere, dna dir economic, la analiza bugetului, ca trebuie s păstrăm, o rezervă ceva pentru evenimentul de la RATP? Nu înțeleg de ce am putut s scoatem 5 milioane și nu am putut să scoatem 6 milioane, pentru că și ele au fost create din punctul meu de vedere, fără o analiză justificată. Așa cum am luat 1.150 de lei de 1 consolidare școală, puteam să luăm 1.700 lei pentru că oricum nu o să se realizez nimic la școala respectivă până la 31 decembrie.

DL Valentin Mar cu

Eu sunt convins că o astfel de analiză a fost făcută, tocmai de aceea dna Secreta v-a spus că colegii noștri de la comisia nr. 1 de buget finanțe și-au dat avizul.

DL Constantin Popa

Aș dori totuși să fac o propunere: să păstrăm prețul de 139 lei până la sfarșitu anului urmând ca pentru anul 2012 să luăm o altă hotărâre într-o altă ședință.

DI. Gheorghe Sîrbu

Aș dori totuși să subliniez că la Ploiești gigacaloria are cel mai scăzut preț dii țară de aceea, odată cu eliminarea subveției de către Guvern, Consiliul Local a lucra împreună cu executivul și cu Direcția de Finanțe Publice Locale la un calcul care si poată acoperi din subvenția care se dădea de bugetul local împreună cu Guvernul 1; gigacalorie.

Dumneavoastră știți foarte bine că acum cetățenii plătesc 140 de lei iar, până li 244 lei diferența de 104 lei era împărțită între subvenția de la primărie și subvenția de li Guvern. Odată cu eliminarea subvenției de la Guvern, pe care nimeni nu o pute* prevedea acum câteva luni de zile, este clar că Consiliul Local și executivul prin direcții de specialitate a trebuit să se orienteze să acorde o subvenție cât mai mare către persoane. De aceea, creșterea pe care o propune astăzi executivul este o creștere de 14,5%. Nu este o creștere foarte mare. Efortul mare este acela al primăriei Ploiești care va acorda în continuare pentru cetățenii defavorizați subvenția necesară. Mai mult decâ atât, conform Hotărârii de Guvern care a apărut ieri prevede niște ajutoare de încălzire pentru cetățenii care au până la 1501ei venit/cap de locuitor va primi 90% ajutor de încălzire iar, între 150 și 775 vor primi ajutoare în funcție de venitul respectiv.

Aș vrea să repet și vreau să fiu bine înțeles: dacă în celelalte două mandate câne știm foarte bine cine conducea executivul, primarul stătea mai mult prin străinătate, actualul primar stă mai mult la lucrările din municipiul Ploiești, lucrări care nu au ma. fost realizate în ultimii 20 de ani niciodată ca în 2011.

DL Ion Eparu

Am sperat că discuțiile pe această temă vor rămâne în cadrul strict necesar a] temei. Constat la dl. consilier Sîrbu că și-a făcut un obicei din a devia de la subiectul principal. Observația cu privire la ce facea primarul precedentelor două mandate nu are nicio legătură cu discuția pe proiectul de față și eventual puteți să căutați în arhivă să vedeți de câte ori și-a permis primarul precedentelor mandate să lipsească. Nu este aceasta problema. Eu personal, ca și coleg va înțeleg eforturile pe care le faceți pentru a diminua impactul de imagine negativă ce lovește partidul din care faceți par dumneavoastră și Guvernul care, cu o nonșalanță ucigătoare aruncă în spinare oamenilor dificultăți (și știți prea bine că așa stau lucrurile) pe care nu le mai pot duce.

Vorbiți cu o ușurință de condamnat despre faptul că plătește primăria. Nu plăteși primăria, plătesc tot cetățenii. Sub o formă sau alta, absolut orice ban care pleacă de 1 Consiliul Local pentru achitarea diverselor plați/datorii înseamnă tot bani pe care plătesc cetățenii, nu direct, indirect prin impozite și prin tot ceea ce trebuie să suporl prin diminuări de salarii și drepturi. Nu vă faceți că nu înțelegeți care este situați: Propunerea pe care a facut-o colegul nostru este o propunere de bun simț: să lăsăi prețul de 1401ei pe care noi nici pe acesta nu l-am votat dar, în atare situație dorim s păstrăm prețul de 1401ei până la 31 decembrie și atunci când vom construi bugetul, cân toată lumea va lucra la bugetul pe 2012, când se vor face toate analizele în profunzii! cu privire la posibilitățile de obținere de venituri și la ce ne propunem să mai cheltuin atunci cu siguranță, măsura care urmează să o luăm va fi extrem de bine fundamentată.

Vă cerem o amânare pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie, pe acesl trei luni să păstrăm prețul de 140de lei.

Dl. Valentin Marcu

Eu sunt convins că această decizie de a se majora prețul energiei termice nu a fo: ușor luată de executiv pentru că executivul tot timpul a căutat să adopte măsuri d sprijinire a populației însă sunt convins că altă posibilitate nu era și acest preț de 160 venit doar în urma analizei foarte atente a bugetului.

DL Costel Horghidan

Noi am promis ploieștenilor că, până la data de 31 decembrie vom rămâne 1 prețul de 1401ei. Mie mi-e rușine să spun în condițiile în care tot noi am promis m< devreme că va rămâne până la 31 decembrie 140 de lei.

Deci, vă propun să rămână până la 31 decembrie 140 lei chiar dacă după 3 decembrie în loc de 160 lei poate fi 165 lei. Așa este corect și frumos. Haideți să puter să ne privim în față.

D1, Valentin Marcu

în momentul în care am adoptat acea hotărâre ca prețul de referință să fie 139 d lei, nu intervenise această modificare legislativă care, într-un fel ne obligă să suportăr noi subvenția la energie termică.

D1. Costel Horghidan

Eu cred că nu m-am făcut bine înțeles: este normal să se calculeze un preț în aș: fel încât să poată să se desfășoare activitatea, poate fi 165 lei după 31 decembrie, poat fi 170 lei, nu aceasta este problema dar odată ce am promis un lucru, haideți s-o lasăn așa.

DL Valentin Marcu

Mi se pare că vorbiți cu foarte multă ușurință despre sume.

DL Constantin Popa

Aș dori să vă contrazic vizavi de faptul că nu se știa de eliminarea subvenției. Ni se știa de apariția legii dar Guvernul a comunicat destul de clar că nu va mai da niciw ban pentru subvenție că nu mai are. Discuția și promisiunea că nu se va modifica prețu nu este din septembrie, este din iunie, iulie, aceste discuții au fost mai vechi și se știau

Faptul că suntem acum în imposibilitatea de a asigura păstrarea prețului până lă 3 decembrie, mi se pare că este falsă.

Dl. Valentin Marcu

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea d-lui consilier Pop; aceea de a menține prețul actual al gigacaloriei până la 31 decembrie:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

6 voturi

11 voturi

3 abțineri


Cu 6 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Costel Horghidan, Ion Epan Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Gabriel Ionescu, 3 abțineri, cele al domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Iulian Bolocan și Florin Sicoie și 11 votu: împotrivă, propunerea d-lui. consilier Popa a fost respinsă.

*

Dl. Valentin Marcu

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma inițială:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

14 voturi

6 voturi

Cu 14 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Coste Horghidan, Ion Eparu, Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Gabriel Ionesci proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificare* bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011"

Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

15 voturi

5 voturi

Cu 15 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu Constantin Popa, Carmen Dumitru, Ion Iancu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre; fost aprobat.

***

Dl. Valentin Marcu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobare* Studiului de oportunitate - îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilo prin incinerarea deșeurilor

Dacă sunt intervenții? Dl. Popa, aveți cuvântul.

DL Constantin Popa

Nu pot să nu comentez la acest proiect de hotărâre.

în primul rând aș vrea să știu care este caracterul de urgență? Avem cumva guno strâns undeva și trebuie să-1 ardem mâine?

/

Eu personal am interpretat-o ca un fel de control la proiectul integrat de gestiun a deșeurilor pentru câ am regăsit în el aceeași idee care s-a discutat și la acest proiect.

Sigur că nu o să poată să-mi răspundă nimeni pentru că inițiatorul nu este aici.

Am încercat să-1 parcurg și am văzut la un moment dat la cap. 44.1 că ace: proiect nu garantează succesul. De ce îl mai facem atunci? Acolo erau puncte pro j contra și punctul contra era că acest proiect nu garantează succesul găsirii unui fumizc care să-l și implementeze.

Mai mult decât atât, ne ducem undeva mai jos în proiect și vedem că oportun est să se realizeze o instalație de capacitate de 200mii de tone/an fără de care instalația n ar avea randament economic. Volumul gunoiului sau cantitatea de gunoi care se strâng în Ploiești este de 70mii de tone. Tot în proiect se spune că dacă nu reușim să asigurăr 200mii de tone, atunci primăria va trebui să plătească niște daune celui care operează î acest incinerator. Asta înseamnă că Primăria va trebui să aducă gunoi din altă parte Cum, în Prahova se va mai implementa un astfel de proiect, probabil că unitățile di Prahova care fac parte din Polul de de creștere vor duce gunoiul acolo. Și, atunci noi c facem, aducem de la Buzău, de la Râmnic, de unde aducem gunoi să putem să fir eficienți?

Sunt numai câteva din lucrurile care nu au sens în acest proiect și nu înțeleg de c ar trebui să ne ocupăm de o astfel de activitate care oricum este pornită la nivel de jude și cred că ar fi mult mai bine dacă am putea să cooperăm cu județul indiferent d culorile politice pentru că gunoiul nu are culoare politică, gunoiul este al tuturc cetățenilor iar rezolvarea acestei probleme ar trebui să se facă în comun.

Mai sunt și alte amănunte, am vrut numai să scot în relief câteva, fapt pentru car noi nu putem să aprobăm un astfel de proiect.

Dl. Radu Mateescu

Aș vrea să fac o precizare: cu ceva timp în urmă, o delegație a Consiliului Loce s-a deplasat în Suedia și a văzut la fața locului cum funcționează un astfel de proieci Urgența studiului de oportunitate însemnă că firma suedeză vrea sa aprobăm aces studiu și îl face pe banii lor. Așteaptă de ceva timp să-1 aprobăm pentru că trebuie s aibă o aprobare a Consiliului Local care nu intervine cu nimic din punct de veder material.

Vizavi de lipsa cantității de gunoi, în Suedia firma respectivă aduce gunoi 1 incineratoarele din orașul respectiv de la 300km dar mașinile sunt proprii și merg ci biogaz care se produce în același loc. Deci, nu înseamnă că dacă producem gunoi ma puțin nu poate funcționa un astfel de sistem.

Chiar rog colegii sa se informeze la cei care au fost plecați și veți afla toat amănuntele vizavi de ceea ce se întâmplă în Suedia.

Dl. Valentin Marcu

Eu sunt convins că aprobarea acestui studiu de oportunitate ne dă posibilitatea s; obținem energie termică poate chiar mai ieftină sau să putem ajuta populația, ceea ci mă îndeamnă să consider că acest studiu de oportunitate este corect.

DL Costel Horghidan

Având în vedere că aceste costuri nu sunt suportate de Primăria Ploiești și avân< în vedere faptul că s-a făcut o vizită în sensul acesta în Suedia, eu zic că este o chestii de minim protocol să aprobăm acest studiu de oportunitate având în vedere faptul că ni ne costă nimic, am fost acolo (colegii noștri au fost) și am văzut și, în cazul în care n este oportun nu va merge mai departe, nu avem nimic de pierdut.

Vă recomand să-1 votăm.

Dl. Gabriel Ionescu

Nu aș dori să intervin pe fond pentru că s-a intervenit deja, aș dori să intervin p formă: este a nu știu câta oară când punem problema la fel. Suntem obligați să dăm u caracter de urgență anumitor proiecte pentru că ne așteaptă beneficiarul și ne obligă c în 24 de ore să dăm verdict pozitiv obligatoriu la ceea ce propun ei. Nu cred că este bin să judecăm așa. Au fost studii când am vorbit despre spitale era vorba de proiect pentr fonduri europene s-a făcut repede pentru că trebuia neapărat să nu se piardă și acur trebuie la fel. De fiecare dată se întâmplă așa. Nu există o minimă dezbatere. Nu știu c impact poate să aibă studiul acesta, s-ar putea să fie doar un studiu făcut fără finalitat dar ca principiu suntem consilieri locali, este o instituție serioasă, puteam fi convoca să discutăm pe fond situația după care fiecare să voteze în cunoștință de cauză ținân cont de impactul pe care poate să-1 genereze un asemenea proiect.

DL Valentin Mar cu

Vă reamintesc că acest proiect de hotărâre a fost discutat și în cazul ședințt ordinare unde a fost amânat și de aceea a fost pus astăzi pe ordinea de zi.

DL Constantin Popa

Aș avea o completare scurtă: nu mi-am dat seama într-adevăr că noi putem s prelucrăm deșeurile din toată zona de sud a țării și chiar mă bucur și salut această ide având în vedere că orașul Ploiești este cel mai lipsit de poluare și ar fi bine să aducei gunoaie din toată țara să le prelucrăm aici.

Dna. Irina Forgo Intergroup

Studiul de oportunitate este prima etapă. Va urma un studiu de fezabilitate car va arată clar cât este de fezabil. Avantajele proiectului nu sunt numai că nu mai aver deșeuri și cantitatea depozitată va fi mult mai redusă și faptul că vom avea un ager termic și electric mult mai avantajos ca preț. Tendința de a trece de la combustibil fos la energie regenerabilă este evidentă și toate directivele către asta tind.

Ar fi un proiect cum nu mai există în țară la acest moment, automat Ploieștiul e deveni un cap de linie și ar fi și pentru dumneavoastră, cei care îl votați, un pune pozitiv.

Din punct de vedere al poluării această tehnologie este mult mai puțin poluantî Avem cele mai bune tehnici care monitorizează foarte riguros tot sistemul de emisi Avem o tehnologie foarte bine pusă la punct.

A

In România ar fi prima dar în statele UE sunt 450 de incineratoare care îț dovedesc eficacitatea.

DL Gabriel Ionescu

Studiul de fezabilitate va fi tot gratuit?

Dna. Irina Forgo Intergroup

Va fi făcut de firma care va concesiona, va urma o licitație pentru concesionare serviciului de tratare a deșeurilor, va veni firma și va obține toate autorizațiile necesare, Nu cred că este prea devreme să începeți din acest moment pentru că tc proiectul, ca să ajungă la finalizare o să dureze 4-5 ani.

Dl. Valentin Marcu

Și, mai mult decât atât, un astfel de proiect va genera și foarte multe locuri de muncă.

Daca nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

15 voturi

5 abțineri


Cu 15 voturi pentru și 5 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Ion Eparu, Carmer Dumitru, Constantin Popa, Ion Iancu și Gabriel Ionescu, proiectul de hotărâre a fos* aprobat.

Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi, vă mulțumesc pentru participare.

A**

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drep pentru care s-a întocmit prezentul proces-verb al într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Valentin l^arcu ,


întocmii, consiljcrTElcna Bucur