Proces verbal din 11.02.2011

Proces verbal din 11 februarie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 11 februarie 2011

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Calotă Emil, Avramescu Teodor, Nicolescu Sava și Popa Constantin.

La ședință au mai participat: Domnul Andrei Liviu Volosevici Doamna Cătălina Nicoleta Bozianu Domnul Cristian Dumitru Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Primar

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de doamna consilier Gheorghe Adina.

Dna Gheorghe Adina

Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi 11 februarie 2011.

Dl Sicoie Florin

Am o intervenție doamna președintă, vinerea trecută a murit marele disident român anticomunism Vasile Paraschiv care era cetățean de onoare al Consiliului Local Ploiești. V-aș ruga să păstrăm un moment de reculegere.

*

(moment de reculegere)

*

Dna Gheorghe Adina

Față de ordinea de zi afișată pe site au apărut două modificări. Dintr-o eroare s-a omis punctul întrebări și interpelări și se mai adaugă un proiect pe ordinea de zi „Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

307/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici”.

în sală suntem prezenți 23 de consilieri, lipsesc domnii consilieri Calotă Emil, Avramescu Teodor, Nicolescu Sava și Popa Constantin.

Dacă nu aveți observații, supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

*

începem cu „întrebări și interpelări”.

Nu sunt înscrieri la cuvânt.

*

Trecem la primul proiect „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Iancu Ion

Aș dori dacă îmi permiteți să fac un comentariu general asupra tuturor proiectelor de buget ca să nu mai intervenim la fiecare în parte și să pierdem foarte mult timp.

Aș dori să vă aduc la cunoștință că voi încerca să fac o prezentare cât de cât profesionistă a problemelor pe care le ridică proiectele de buget din acest an, fără nicio conotație politică.

Miercuri dimineață am încercat să intru în posesia materialelor ședinței, pentru a pregăti ședința comisiei de buget-finanțe de la ora 16,00. Discutând cu colegul meu de comisie, domnul consilier Palaș, acesta nu a putut intra în posesia materialelor în cursul zilei de miercuri, materiale pe care le-am obținut parțial abia la ora 16,00 când a început comisia de buget-finanțe. A fost unul dintre motivele pentru care ședința a durat nejustificat de mult și a trebuit să ne cerem scuze colegilor din executiv de la direcții, pe care i-am ținut până pe la 7 și ceva, ca să putem cât de cât să ne facem o idee despre proiectele prezentate și în a căror posesie nu intrasem până la acel moment. Nu mi se pare normal o astfel de procedură. Pe mine personal m-a mai deranjat un fapt. După mine este cea mai importantă ședință de consiliu local din an, aceea în care se aprobă bugetele după care ne coordonăm un an întreg. La ședință nu a participat nimeni din conducerea primăriei decât doamna secretar Iacob. Consider că trebuiau să participe inițiatorii, cel puțin parțial, nu știu dacă nici la această ședință nu puteau participa fiind așa de ocupați cu alte probleme sau probleme care nu puteau fi lăsate pentru a clarifica membrii comisiei de buget-finanțe cu problemele ridicate.

Trecând la problemele bugetelor, eu constat că sunt mari dezechilibre în construcția bugetară. Astfel, datorită ordinului ministrului administrației și internelor și ministrului finanțelor publice din acest an, care prevede un nivel maxim al cheltuielilor de personal pentru unitățile bugetare, fondul de salarii este acoperit doar în procent de 30% din necesarul anual. Suma cu care este descoperit fondul de salarii este de aproximativ 36

milioane lei, repet, la unitățile din primărie cu excepția societăților comerciale care nu au legătură cu acest ordin și cu banii pentru învățământ care vin din alte surse și nu s-a putut umbla la ei. Am aflat astăzi, aproximativ acum o oră, că s-a interpretat greșit ordinul și că fondul de salarii ar fi acoperit în procent de 75%. într-o zi modificăm cel mai important capitol din buget, după cum interpretează cineva ordinul. Cineva lucrează după ureche la construcția bugetară? Pun și eu o întrebare retorică. Eu știu răspunsul, dar vă întreb și pe dumneavoastră.

Altă problemă, Societatea de Gospodărire Urbană, are acoperit fondul de salarii doar pentru trei trimestre, din lipsă de venituri.

S.C. Piețe și Hale cheltuie aproximativ 1 milion de lei în acest an pentru investiții, investiții care ar putea să dureze un an sau doi odată cu începera proiectului care a fost aprobat și a cărui finanțare există, privind hala centrală.

Suma prevăzută în bugetul local pentru subvenția la termofîcare nu acoperă necesarul și datoriile cu aproximativ 30 de milioane de lei.

La R.A.T.P. suma prevăzută la bilete și abonamente pentru protecția socială, nu acoperă necesarul cu aproximativ 10 milioane lei. La fel de grav este faptul că pentru acoperirea acestui gol s-a umflat prevederea la venituri din încasări din bilete cu aproximativ 12 milioane lei, sumă care nu se va realiza și iar vom avea tot felul de discuții pe parcursul anului referitor la R.A.T.P. dacă vom pomi cu un buget aiurea.

Iată câteva dintre motivele pentru care consilierii P.S.D. nu vor vota proiectele de buget.

Mai am o întrebare pentru domnul Primar, pe care am mai adresat-o și cu altă ocazie, dacă poate să-mi explice și mie de ce trebuie să-mi iau zi de concediu ca să vin la ședințele consiliului local? De ce nu sunt stabilite aceste ședințe la niște ore rezonabile pentru toată lumea, pentru toți consilierii? S-au tocmai pe asta se mizează, că o parte dintre consilierii PSD au locuri de muncă pe care nu le pot părăsi în timpul programului?

Dl Primar

Domnul Iancu, este surprinzător că dumneavoastră nu cunoașteți normele aflate în vigoare. Chiar dacă vă aflați la servici, și nu o parte din consilierii locali PSD, ci mulți consilieri au servici, există posibilitatea legală prevăzută de Codul muncii prin care prezența dumneavoastră în calitate de ales să fie acceptată indiferent de ora și data la care se desfășoară ședința, astfel încât nu cred că aveți o problemă de genul ăsta și dacă doriți să vă motivați lipsa puteți să o motivați sub orice fel de formulă dar nu sub acest aspect.

Doi, întradevăr au fost niște probleme legate de timpul în care s-a discutat acest buget dar sunt lucruri independente de ceea ce își dorește executivul primăriei.

Dumneavoastră spuneți că s-a modificat astăzi interpretarea ordinului ministrului. Din nefericire, la ora IO45 ne-a venit ultima comunicare de la Ministerul Finanțelor privind acest ordin. Pentru că, și suntem în măsură să vă arătăm, avem o adresă de la Ministerul finanțelor publice, ce este trimisă împreună cu ordinul și ni se explică o chestiune pe care noi nu o să putem să o reglăm astăzi în ședință, că va apărea un nou ordin al ministrului finanțelor publice, prin care ni se va mai aloca suma de 18 milioane 746 mii lei. Este o chestiune de informare, dar care nu are o justificare. Ordinul încă nu a apărut.

Ne-am fi dorit să vă punem la dispoziție actele și să ne lămurim și noi situația bugetului cu mult înainte. Și asta urmare a faptului că dumneavoastră cunoașteți că a apărut

pe 2 iulie 2010 dacă nu mă înșel, o Ordonanță de Guvern 63 care modifică sensibil niște chestiuni legate de legea finanțelor publice. Totodată, dacă nu cunoașteți o să vă informez eu, pe data de 8 a fost trecută în Parlament o modificare legislativă care permite cu totul și cu totul alte situații financiare. Dar să revenim punctual la ceea ce dumneavoastră spuneți.

Problema salariilor este o chestiune la care achiesez total, însă raportat la adresa Direcției Finanțelor Prahova cred că avem posibilitatea să facem rectificări bugetare. Veți spune că în conformitate cu prevederile legale trebuie acoperite sumele integral pe salarii. Nu pot fi acoperite, și prin această adresă consider că într-un fel consiliul local și executivul primăriei este acoperit și posibilitatea de a acoperi sumele pe salarii este reprezentată de o rectificare bugetară raportat la ceea ce se va întâmpla în trimestrele III și IV. O să vă rog să citiți acest lucru. Din nefericire nu pot să vă pun la dispoziție decât atât acum, pentru că repet, la ora IO45 mi-a parvenit și mie.

Ce s-a întâmplat cu sumele de la Dalkia, pentru că despre asta vorbiți, și cu noile apariții legale? A trebuit să discutăm posibilitatea de a face diverse eșalonări, pentru că art. 44 dacă nu mă înșel din Legea 273/2006 este modificat printr-o lege votată pe 8 februarie 2011 și este o nouă definiție a ceea ce înseamnă plată restantă. Astfel încât, în momentul în care venim în fața dumneavoastră cu un buget în care am fost obligați ca la datorii să trecem sumele de la 31.12.2010 sumele restante datorate, plăți restante mult mai exact, dar probabil că săptămâna viitoare vom veni cu o rectificare bugetară în care aceste sume vor dispărea. Și aici a fost o întreagă corespondență cu Ministerul Finanțelor, în speță cu Finanțele Publice Prahova, vizavi de ceea ce trebuie să punem ca datorie. Dacă dumneavoastră veți cerceta documentele o să vedeți că avem o datorie aproximativă de 15,400 milioane la Dalkia, datorie legată de gigacalorie și de compensările aduse. Noi nu am pus decât 10 milioane pentru că în urma unui document pe care îl aveți la mapă, există un protocol de eșalonare făcut între Primăria municipiului Ploiești și Dalkia prin care aceștia sunt de acord ca până pe data de 31.03.2011 să ne plătim 10 milioane, restul datoriei prevăzute să fie plătită până la data de 31.01.2012. Și atunci corepondența pe care am purtat-o cu domnul Chircu, cel care ne avizează bugetele, a fost următoarea: trecem toată datoria de 15 milioane, sau trecem doar 10 milioane așa cum ne-am înțeles prin protocol. Acesta este motivul pentru care miercuri când a fost convocată ședința comisiei nr. 1 de buget exista acea bâlbâială.

Pe fiecare buget în parte, legat de ceea ce înseamnă acoperirea de salarii și lucrurile pe care dumneavoastră le spuneți pe diverse unități subordonate sau chiar primărie, cred că modalitatea de lucru este rectificarea bugetară specifică și posibilă. Astfel încât nu întrevăd o problemă în acoperirea acestor sume la momentul oportun, raportat la o situație legată de modul executării bugetare pe anul 2011. Cu alte cuvinte, dacă nu vom cheltui banii într-o parte, putem face absolut legal o rectificare astfel încât să acoperim în alte zone. La momentul la care discută, dumneavoastră aveți un buget de un milion de euro maxim, iar ceea ce înseamnă partea de cofinanțări, și vreau să fie foarte clar pentru a evita comentariile, asta nu înseamnă că intenționăm să efectuăm activități legate de PID, pentru că în special vorbim de PID, adică de atrageri de fonduri europene în valoare de 1 milion de euro în cofinanțările primăriei, ci tot după apariția în monitorul oficial a modificării legii finanțelor publice, avem posibilitatea prin analiza comisiei de la Ministerul Finanțelor, să semneze împrumutul de 40 de milioane de Euro și bună parte din suma respectivă să

meargă pe cofinanțări. în momentul respectiv mai rezolvăm o problemă. Nu ne atingem de împrumuți respectiv decât în momentul în care avem efectiv sume de plătit, și după cum dumneavoastră cunoașteți foarte bine, plătesc dobânzi și am obligații financiare în momentul în care mi-am tras banii. Și atunci am preferat ca tot ce înseamnă zona de 40 de milioane de Euro, într-o bună parte exceptând o bucată din Stadionul Ilie Oană să fie la dispoziția executivului și implicit a dumneavoastră, și sumele de acolo să fie trase, să avem obligații financiare, în speță dobânzi sau alte comisioane, în momentul în care lucrăm pe fonduri europene raportat la situațiile de lucrări și la obligațiile noastre de cofinanțare.

Vă mulțumesc!

Dl Palaș Paul

înainte de a trece la lucrurile stricte pe fiecare proiect, vroiam să fac două precizări:

Prima dintre ele, domnule Primar, datoria către Dalkia nu este de 15 milioane ci de 21 de milioane. A fost la 31 decembrie 24 de milioane, s-au plătit în ianuarie 2,9 milioane au mai rămas 21 de milioane.

Dl Primar

Nu, datoria către Dalkia este de 15 milioane, este o obligație pe care executivul și-a raportat-o. Eu o să vă rog să verificați un lucru domnul Palaș, datorie sau plată restantă este aceea care a depășit scadența. La data de 21 dumneavoastră aveți în scriptele primăriei niște facturi emise de către Dalkia în valoare de 21,86 milioane. Diferența dintre 15 și 21 nu este plată restantă pentru că obligația noastră de plată era pe 25 ianuarie. De acolo încolo era restantă.

Dl Palaș Paul

Domnul primar, trebuia să mă lăsați să termin. Vroiam să scot în evidență faptul că per total an, sumele pe care va trebui să le plătim către Dalkia se ridică undeva în jurul cifrei de 60 de milioane. în fericita situație în care vom primi în continuare subvenție de la stat și dacă vom merge pe ideea că vom primi în aceeași valoare, probabil că sumele pe care va trebui să le suportăm noi vor fi undeva în jurul sumei de 42 de milioane de lei. în acest moment noi avem în buget doar 31 de milioane și mai suplimentăm încă două, adică 33 de milioane. Scot în evidență următorul lucru: datoria de 10 milioane pe care ați eșalonat-o până la 31 ianuarie 2012 va trebui să o plătiți până la 31 decembrie 2010 ca să vă țineți de cuvânt. Pentru că altminteri în intervalul 1 ianuarie - 31 ianuarie 2012 nu veți avea cum să plătiți 10 milioane de lei dintr-un motiv simplu. Mai mult ca sigur nu veți avea buget. Și fără buget nu veți putea face o plată atât de mare de 10 milioane de lei.

Dl Primar

Ați luat în calcul o posibilă reeșalonare sau eventualitatea cazului în care guvernul ne dă bani și o plătim direct?

Dl Palaș Paul

Nu domnul primar, eu iau în calcul doar documentele existente, ceea ce avem. Nu poți să iei ceva ce nu ai. Eu vroiam să vă sugerez, să avem o discuție constructivă.

Ideea era că toată această sumă datorată Dalkia ar fi fost bine să o plătiți până la 31 decembrie, astfel încât să stingeți datoriile și eventual facturile emise de către Dalkia pentru lunile noiembrie, decembrie să le puteți plăti în anul 2012 și v-ați putea încadra cât de cât în banii pe care îi aveți anul acesta. Despre asta era vorba.

Dl Primar

Dacă îmi permiteți, logica este în felul următor domnule consilier. De fapt și de drept eșalonarea și protocolul făcut între primărie și Dalkia este o modalitate de a reuși să ne încadrăm în termenele legale. Intenția mea este ca din bugetul local să nu se plătească nimic din suma aceasta, pentru că noi știm cu toții că de fapt este o sumă care provine de la bugetul național. Astfel încât, bazându-mă pe niște informații evident nescrise pe care le am, cred că acestea sunt posibilitățile pe care le avem la ora actuală. Trebuie să-mi iau ca bază de calcul ce aș putea eventual să acopăr din bugetul local, ce înseamnă 10 milioane anul acesta. Dar principiul este să nu plătim nici 10 milioane și nici diferența până la 31 ianuarie, pentru că pe fond nu sunt datorii care aparțin consiliului local.

Dl Palaș Paul

Aceasta era o chestiune, pentru că sistemul de termie chiar trebuie să fie plătit pentru facturile pe care le emite, pentru că altfel exact în anul în care terminăm plata investițiilor făcute acolo, cele 17,2 milioane de dolari riscăm să-1 ducem în colaps.

Dl Primar

Am aceeași grijă ca și dumneavoastră pe tema asta, și cred că vizavi de modul în care până la ora actuală pe anumite domenii Dalkia și-a făcut datoria, și noi avem niște obligații. Aici sunt de aceeași opinie ca și dumnevoastră.

Dl Palaș Paul

în ceea ce privește descoperirea de la R.A.T.P. chiar este o chestiune periculoasă, pentru că nu vorbim de un milion sau două, vorbim de 10 milioane. Este o sumă foarte mare care poate crea dificultăți majore R.A.T.P.-ului. Bugetul așa cum arată el acum la R.A.T.P. este extrem de periculos pentru R.A.T.P.

Acum cu permisiunea dumneavoastră aș trece la bugetul Teatrului “Toma Caragiu” unde vroiam să informez consiliul că se suplimentează cu suma de 370 mii lei prin diminuarea bugetului Parcului “Constantin Stere” de la capitolul “alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. Această sumă este necesară pentru organizarea unui festival de teatru în orașul lui Caragiale.

De asemenea v-aș propune să luăm în calcul pentru fiecare buget în parte observația făcută și comentată puțin mai devreme că, cheltuielile cu salariile se diminuează cu 25 de procente. Ca să nu mai revenim asupra fiecărui proiect în parte.

V ă mulțumesc!

Dna Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A**

Trecem la punctul nr. 2 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești - initiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa”.

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa”.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 4 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Poliția Comunitară a municipiului Ploiești -inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa”.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 19 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” al domnului consilier Eparu Ion și 3 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 5 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Poliției Locale a municipiului Ploiești - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa”.

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

  • - 19 voturi

  • -  2 voturi

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 19 voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” ale consilierilor Eparu Ion și Ionescu Gabriel și 2 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen și Iancu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanei Ploiești - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Paul Palaș și Gheorghe Popa”.

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 7 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești -inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilieri Paul Alexandru Palaș și Gheorghe Popa”.

Dacă sunt observații?

Dl Pals Paul

Comisia nr. 1 de buget-finanțe a propus ieri și s-a agreat în ședința tehnică, următoarele amendamente: se diminuează capitolul „alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 370 mii lei, sumă care se duce la Teatrul „Toma Caragiu”.

Din lista de dotări se elimină următoarele poziții: 12,13, 14 și 16.

Se diminuează din lista de investiții, următoarele poziții:

Poziția nr. 1 „amenajare padocuri câini” de la suma de 300 mii la suma de 10 mii lei.

Poziția nr. 4 „extindere adăpost maimuțe” de la suma de 150 mii lei la suma de 10 mii lei.

Poziția nr. 5 „asfaltat și reparat alei” de la suma de 2 milioane la suma de 1 milion lei.

Pozițiile de la numărul 6 la numărul 14 și de la numărul 16 la numărul 22 se diminuează fiecare în parte de la 80 mii la 64 mii lei.

Dna Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot amendamentul domnului consilier Palș:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru” amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 19 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” al domnului consilier Eparu Ion și 3 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Paul Palaș și Gheorghe Popa.” Dacă sunt observații?

Dl Palaș Paul

Aș ruga-o pe doamna director să ne precizeze cine derulează proiectul care este prins în bugetul din acest an. Este vorba de sume.

Dna Constantin Pietraru Brindusa

Potrivit legii suntem obligați să deschidem un cont special în care vor veni aceste

sume.

Dl Palaș Paul

Ținând cont de faptul că toate aceste documente noi le-am primit într-un timp relativ scurt, că între timp au intervenit tot felul de informații noi, inițial știam că dumneavoastră doriți să dezvoltați un site, ulterior am înțeles că vreți să dezvoltați un portal, ar fi necesar pentru fiecare în parte, să prezentați comisiei 1, pentru că nu s-a mai putut face în timp util, săptămâna viitoare, niște oferte prin care să justificați acele sume.

Dna Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 19 voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” ale consilierilor Eparu Ion și Ionescu Gabriel și 2 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Carmen și Iancu Ion proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 9 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Palaș Paul și Popa Gheorghe.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și de consilierii Paul Palaș și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici și de consilierii Cătălina Nicoleta Bozianu, Paul Palaș și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 18 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” al domnului consilier Eparu Ion și 4 „abțineri” ale consilierilor Palaș Paul, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Palaș Paul

Mi-ar fi plăcut să aprob acest buget, dar din nefericire modul în care a fost construit este periculos pentru regie. O lipsă de 10 milioane lei din acest buget devine periculoasă pentru buna funcționare a regiei. Nu ne putem baza pe o promisiune de rectificare viitoare. De unde avem noi certitudinea că în viitor vom avea acești bani? Deocamdată nu sunt decât zvonuri. Repet, devine periculos pentru regie faptul că în buget nu au fundamentate 10 milioane de lei. Este o sumă foarte mare.

Dna Gheorghe Adina

Trecem la punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Paul Alexandru Palaș și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al municipiului Ploiești - inițiat de primar Andrei Li viu Volosevici.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Sârbu Gheorghe

Aș dori să iau cuvântul și aș avea rugămintea să fie foarte bine informați ploieștenii, nu știu de unde are domnul Palaș previziunea că vom intra în colaps într-un an de zile, dumnealui poate nu știe că atunci când am preluat noi în 2008 consiliul local, aveam datorie la Dalkia de la vechea conducere a primăriei de 12 milioane. Așa că dacă nu am intrat în colaps până acum nu avem nicio șansă să intrăm în colaps până în 2012.

Mulțumesc!

Dl Palaș Paul

Și am reușit să o ducem la 24 de milioane.

Dna Gheorghe Adina

Dacă mai sunt alte comentarii pe proiect?

Dl Lupu Adrian

Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier Sârbu, care noi am preluat consiliul local?

Dl Sârbu Gheorghe

Primăria avea o datorie.

Dna Gheorghe Adina

V-aș ruga să nu faceți conversație.

Dacă nu mai sunt alte comentarii legate de proiectul de hotărâre supun la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Hale și Piețe S.A. - inițiat de viceprimar Cristian Dumitru și de consilierii Gheorghe Sârbu, Adrian Lupu și Mihai Nicolescu Sava.”

Dacă sunt observații?

Dl Eparu Ion

L-aș ruga pe domnul director să încerce să ne explice ce este cu aceste investiții care se fac? S-au făcut și anul trecut niște investiții și urmează să se mai facă niște investiții, știinduse faptul că într-un timp relativ scurt la piața centrală urmează să înceapă marea investiție care va anula toate investițiile făcute anul trecut și care se vor face anul acesta.

Dl Spânu Valentin

După cum foarte bine știți, și ați fost informați în repetate rânduri cu acest lucru, pentru piața centrală nu există decât un studiu de fezabilitate a cărui valoare minimală era de 13 milioane Euro. S.C. Hale și Piețe s-a explicat în repetate rânduri că nu este posibil să susțină financiar un astfel de proiect. Proiectul nu există. Există doar un studiu de fezabilitate. Am informat în scris consiliul în acest sens sau pe membrii consiliului care ne-au interpelat. în concluzie, investițiile pe care le facem sunt cele care sunt posibile la nivelul surselor noastre de finanțare.

Dl Ionescu Gabriel

Ar trebui să precizăm că acest studiu de fezabilitate nu a trecut de consiliul local și nu se mai știe nimic despre el. A fost pus în discuția consiliului local acum ceva vreme și nu a primit avizul acestui consiliu. Ar fi bine să nu-1 mai invocăm pentru că el de fapt nu este valid.

Dl Spânu Valentin

Cu atât mai mult nu trebuie să facem referire la un proiect care nu există.

Dl Eparu Ion

Eu am înțeles și sunt mulțumit cu răspusul primit.

Dl Ionescu Gabriel

îmi cer scuze că mai intervin, acest studiu de fezabilitate nu a trecut pentru că era vorba de niște cifre vizavi de anumite elemente care privesc investiția, care depășeau bunul simț la vremea respectivă.

Dl Mateescu Radu

Nu aș vrea să intru în polemică cu colegii mei, dar domnul Ionescu nu știu dacă ați fost în mandatul trecut. Acest studiu de fezabilitate s-a discutat în mandatul trecut.

Dl Ionescu Gabriel

In dreapta dumneavoastră este domnul consilier Palaș. Poate vă lămurește dumnealui.

Dna Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte comentarii legate de proiectul de hotărâre supun la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești -inițiat de viceprimar Cătălina Nicoleta Bozianu și de consilierii Paul Palaș și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

»•

f '

*• ’// A'r> ,

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Io Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vom suspenda ședința 10 minute pentru că au apărut niște modificări mai ample la ultimul proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi.

*

Ultimul punct „Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 307/ 2010 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii Euro) - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Acest proiect a fost modificat la articolul 1 în sensul înlocuirii anexei la hotărârea consiliului local nr. 307/2010 cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre pe care ați primit-o.

Dl Eparu Ion

Care sunt modificările față de ceea ce nu am văzut?

Dna Pana Cristina Iacob

Din anexa la hotărârea 307/2010 au fost eliminate trei poziții care nu aveau indicatorii tehnico-economici aprobați.

Dl Eparu Ion

Și asta s-a făcut în pauza aceasta?

Dna Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte comentarii supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Kt


Cu 19 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Ionescu Gabriel proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna Gheorghe Adina

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, he
SECRETAR,

■. Oana Cristina Iaco

o