Proces verbal din 07.01.2011

Proces verbal din 7 ianuarie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 7 ianuarie 2011

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Calotă Emil, Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Avramescu Teodor.

& & &

La ședință au mai participat: Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de doamna consilier Gheorghe Adina.

Dna Gheorghe Adina

Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 7 ianuarie 2011. în sală sun prezenți 21 de consilieri, lipsesc domnii consilieri: Palaș Paul, Calotă Emil, Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion și Avramescu Teodor.

Față de ordinea de zi inițială, se retrag următoarele proiecte: punctul nr. 1: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Punctul nr. 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a reorganizării activității instituției - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului în Consiliul de Administrație al S.C. « F.C. Petrolul » S.A. Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi:

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 21 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobatăDna. Gheorghe Adina

Primul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog:

Dl. Popa Constantin

Mulțumesc dna. președinte. Fiind prima ședință de consiliu și prima intervenție, dați-mi voie să spun „La mulți ani!” tuturor participanților, tuturor viitorilor participanți la ședințele de consiliu.

Aș dori să fac o precizare vizavi de proiectul de hotărâre: deși, în ședința de ieri de comisie, în principal, am fost de acord cu o anumită taxă de divorț, eu cred că totuși am putea să scoatem această valoare dacă legea ne permite. Dacă la căsătorie nu percepem o taxă, ar fi corect ca nici pe necazul omului - pentru că omul nu vine la un

*

divorț de bucurie - să nu punem o taxă. Deci, dacă legea ne obligă neapărat să punem o taxă, s-o punem simbolic - lleu sau cel mult 10 lei, dacă nu ne obligă putem să suportăm costurile din bugetul local.

Dna. Gheorghe Adina

Să înțeleg că aduceți un amendament?

Dl. Popa Constantin

Da, aduc un amendament să micșorăm cuantumul, dacă legea ne permite putem să-1 punem zero.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot propunerea d-lui. Popa:

Cine este pentru?                   3 voturi

Cine este împotrivă?                 15 voturi

Dacă se abține cineva?               3 abțineri

Cu 3 voturi pentru, cele ale domnilor consilieri: Nicolescu Sava Mihai, Popa Constantin și Ionescu Gabriel, 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Sicoie Florin, Dumitru Cristian și Bozianu Cătălina și 15 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

*

Dna. Gheorghe Adina

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

19 voturi

2 voturi

Cu 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Nicolescu Sava Mihai și Popa Constantin, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea activității de salubrizare în municipiul Ploiești - inițiat de Iulian Teodorescu, Gheorghe Sârbu, Valentin Sava și Adrian Lupu.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa, vă rog.

Dl. Popa Constantin

Am să vă spun că, în tinerețe, am văzut la un film italian: „Adio dar rămân cu tine”. Ceea ce este pe ecran acum, mi se pare că este o replică a filmului respectiv în variantă românească și cred că filmările au început undeva în decembrie. Din câte am avut eu senzația, parcă am și văzut o scenă filmată undeva de la balconul Parlamentului cineva se adresa cam de forma: „Adio dragă Volo dar rămân cu tine/Aici, în urbea voastră îmi este foarte bine/ îți mulțumesc din suflet că-n anul ce-a trecut / Ai mânărit bugetul și ne-ai dat cât am vrut / Dar soarta noastră fuse crudă pe sfârșit / Căci micile manevre au fost descoperite / Iar presa și consiliul au vrut justificări / Iar garda și regia au tot făcut erori / Au spus ba că e albă, când că e neagră, gri / Și, în loc să ne salveze, mai rău ne ponegri. / Așa că, dragă Volo știu că-ți stă în putere / Hai scoate iar serviciul la renegociere. / O, prea mărite Silviu, în negura de vremi / Mă bucur că la sânu-ți cu dragoste mă chemi / Și îți promit că, dacă partidul mi-1 ajuți, / La anul care vine îți dau bani și mai mulți”

Filmările s-au oprit aici, probabil că ele vor continua în 2011 și încerc să dau crezare textului pentru că, dacă ne uităm pe anexa cu tarife, n-am prea înțeles de ce la: încărcat, transportat deșeuri din construcții, prețul a scăzut semnificativ. Dar, a crescut acolo unde probabil nu mai putem să zicem nimic, nu mai putem să zicem că a schimbat deșeul municipal cu deșeul de construcții.

Dacă stau și adun toate tarifele respective, prețul contractului crește nu dublu dar cu vreo 50% și mă întreb: în varianta aceasta, nu era mai bine să facem licitație? Cine a avut interes să mergem mai departe cu Rosal-ul?

Având în vedere cele expuse, eu nu pot să votez un astfel de proiect chiar dacă el este rezultatul unei negocieri pentru că negocierea, din punctul meu de vedere, nu a fost fair play.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă mai sunt comentarii?

Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de


hotărâre:

Cine este pentru?

17 voturi

2 voturi

2 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Popa Constantin și Nicolescu Sava Mihai și 2 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Horghidan Costel și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

//.

ii <k-// // o 5 \\o Dna. Gheorghe Adina                            V

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre


/• i' r


Z fc

4

* ’ *p

v              ►

p

• /

' )

S<

K


S!^Cj[4

prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public it™

Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava și Adrian Lupu.

Dacă sunt comentarii? Dl. Popa vă rog!

Dl. Popa Constantin

în primul rând, aș dori să reiau acea rugăminte pe care am facut-o și anul trecut, ca atunci când suntem trecuți ca inițiatori, să fim întrebați. Apare iar pe proiectul de hotărâre ca inițiator, dl. consilier Eparu Ion. Din câte cunosc, nu a fost de acord cu acest proiect, a fost persoana care s-a opus în comisie la anularea licitației și nu a fost de acord cu prelungirea contractului cu Luxten-ul. Așa că, vă rog să faceți corectura și să-1 scoateți de la inițiatori iar, pe viitor vă rog să fim consultați dacă suntem sau nu de acord.

Aș dori în continuare să întreb dacă anularea procedurii de licitație, fără viza consiliului este corectă și este legală?

Dna. Toader Sanda

Procedura de licitație nu a fost anulată, a fost suspendată și urmează să se analizeze posibilitățile de modernizare în vederea reducerii consumului de energie și, dacă se impune o anulare a acestei proceduri, ea va fi supusă spre aprobare consiliului local.

Dl. Popa Constantin

Și atunci întrebarea este de ce nu am facut-o tot anul 2010? De ce am așteptat ultima zi în care trebuia să se înceapă licitația, să ne dăm seama că trebuie făcută o corectură. Nu credeți că este totuși o înțelegere ca să mai prelungim contractul în forma actuală? Contractul și așa are foarte multe lucruri care au stârnit discuții în anul anterior, privind acele taxe, acele prețuri pe stâlp, ș.a.m.d. De ce nu am putut să facem această corectură înainte de ultima zi, sau să ne dăm seama de ea înainte de ultima zi. Nu se uită nimeni pe aceste proiecte?

Dna. Toader Sanda

Este un colectiv de redactare a caietului de sarcini și acest colectiv are atribuții de îmbunătățire a caietului de sarcini.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?             18 voturi

Cine este împotrivă?          3 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Popa Constantin, Nicolescu Sava Mihai și Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

OANA” Ploiești - inițiat primar Andrei Liviu Volosevici.

La acest proiect avem niște modificări care sunt afișate.

Dl. Popa Constantin

Mai întâi doresc să salut prezența delegației suporterilor echipei Petrolul.

îmi fac datoria să spun că și în prezența dumnealor îmi păstrez punctul de vedere asupra proiectului și anume: consider că soluția propusă, așa cum am discutat-o și la ultima întâlnire cu proiectantul, încă nu este viabilă și nu este definitivă. Aș dori să știu dacă de la ultima discuție și până acum s-a rezolvat problema privind relația cu Serviciul Român de Informații, acele probleme care existau privind vecinătatea?

documentat scris

privind asigurarea parcărilor, așa cum prevăd normele UEFA?

Mi se pare curios de ce, în momentul când fac o construcție peste o fundație existentă mă costă de 1,5 ori mai scump decât dacă demolez fundația și o fac din nou?

Senzația mea este că prețurile au fost special stabilite astfel încât noi să alegem soluția cu demolarea. Soluția cu demolarea, în schimb, are niște probleme de legalitate. Demolarea unei construcții noi trebuie justificată ca nemaifiind de utilitate. Mai mult decât atât, tribuna I este o construcție nouă, avem vreun raport privind justificarea inutilității ei? Pentru că altfel va fi foarte greu să aprobăm o astfel de operațiune.

Dna Gheorghe Adina

Dacă dorește să răspundă consultantul?

Dl. Viorel Duru

Bună ziua!

Viorel Duru este numele meu, sunt directorul Direcției Licențe și Omologări Stadioane din Federația Română de Fotbal.

Am făcut un raport detaliat care a fost prezentat membrilor consiliului local la întâlnirea informală din luna decembrie și am revenit ieri cu un raport scurt privind necesitatea demolării construcției existente. Comparând soluția tehnică actuală cu reglementările UEFA, ediția 2010 care a intrat în vigoare la 1 iunie 2010 pe teritoriul României și la 1 mai 2010 pe teritoriul Europei, aceste reglementări arată clar că actuala construcție nu răspunde tuturor necesităților privind facilitățile care trebuie să existe pentru a fi omologat UEFA 3 - precizez că există și UEFA 4, diferența fiind de natură cantitativă, sunt aceleași cerințe dar cu spații mai largi. Nici măcar pentru UEFA 3 actuala construcție nu poate răspunde cerințelor din regulamentul privind infrastructura stadionului ediția 2010.

De aceea am propus demolarea acestei construcții.

Dl. Popa Constantin

Și data trecută și vă întreb și acum în fața și a suporterilor: garantați acreditarea UEFA 3 prin soluția prezentată astăzi?

He> £/'

I-, r- ••■' .     î';,3y             I

I *1

Și, garantați că soluția prezentată astăzi este soluția definitfVa?;Pentr^căjguAș vrea ca, peste ani de zile, tot persoanele care sunt de față azi aidiCM           pe

stradă și să ne ia la întrebări: ați cheltuit o grămadă de bani și nu avema2'""111'^

Dl. Duru Viorel

Confruntând toate datele existente în momentul de față din regulamente cât și din cele mai bune practici privind construcția noilor stadioane, soluția propusă poate asigura omologarea stadionului, chiar la UEFA 4.

Eu am mai discutat chiar astăzi cu dl. arhitect. Acele diferențe cantitative privind metri pătrați necesari pentru spațiile care sunt în tribuna oficială, pot fi asigurate chiar pentru UEFA 4.

Ce înseamnă asta, UEFA 3 înseamnă că se poate juca pe stadionul respectiv până la play-of, inclusiv în competițiile europene, Champions League sau Europa League. Pentru a juca în grupele Champions League sau Europa League cât și în primăvara europeană, unde este competiție eliminatorie, trebuie să existe stadion UEFA 4.

Noi trebuie să înțelegem că un stadion îl facem pentru cel puțin 50 de ani, nu facem un stadion pentru 10 ani și atunci credem că soluția corectă este demolarea actualei construcții și reconfigurarea tribunei principale care să asigure omologarea stadionului UEFA 4 deși, în caietul de sarcini era trecut UEFA 3 dar era pe vechiul regulament care a fost înlocuit de cel despre care vorbim acum, care a intrat în vigoare la 1 mai 2010, pe teritoriul Europei.

Dl. Popa Constantin

Am înțeles că soluția privind demolarea tribunei rezolvă problema privind spațiile pentru VIP, spațiului pentru presă, vestiare, ș.a.m.d., cum rezolvăm problema parcării?

Dl. Duru Viorel

Problema parcării poate fi rezolvată fie prin demolarea construcțiilor existente în fața tribunei principale - aici trebuie văzut exact care este regimul juridic al fiecărei clădiri de acolo - fie prin închiderea străzilor perimetrale stadionului în ziua meciului și asigurarea unui fir de circulație și a parcării în perimetrul stadionului. Trebuie să existe cel puțin 150 locuri de parcare în zona tribunei principale iar, pe o rază de l,5km de jur împrejurul stadionului să existe spații de parcare care să asigure, nu există o normă precisă ci o cutumă, circa 10% din capacitatea stadionului.

Dacă noi avem un stadion de 15.000 de locuri — să sperăm că așa va ieși până în final - avem nevoie cam de 1.500 locuri de parcare de jur împrejurul stadionului pe o rază de l,5km. Și, am înțeles că s-au găsit soluții la Omnia, dacă nu mă înșel, este un loc de parcare și probabil și pe străzile adiacente perimetrului imediat al stadionului.

Dl. Ionescu Gabriel

Am o primă întrebare pe care doresc s-o adresez departamentului juridic al primăriei: m-ar interesa dacă această hotărâre de consiliu este legală?

Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Sigur că este legală.

Dl. Ionescu Gabriel

Vă asumați legalitatea acestui demers?

X

-f *

p

■n


Dna. Secretar Pana Cristina Iacob

Da.

Dl. Ionescu Gabriel


t.


</

Cz /

•' •*

I

••••% '

L,, 1

K 1

f

s - /

S K,


f J

b b

, J ’’

V c

V

<4


in

o


De ce am pus această întrebare? Și atunci când ne-am informare și am ascultat alocuțiunea d-lui. Duru și a d-lui. arhitect, am pus problema că „vina” că am ajuns în această situație, aparține proiectantului. Părerea mea este că nu s-a documentat suficient inițial pentru că nu ajungeam aici.

Dar ce să facem, aceasta este situația. Am ajuns să discutăm de agrementarea acestui stadion acum, după ce lucrările au început, trebuie cumva găsită o soluție pentru că este păcat de investiție și dacă dl. Duru garantează că lucrurile sunt în regulă și departamentul juridic garantează că ceea ce facem astăzi este perfect legal, pentru că discutăm de o licitație care s-a ținut, discutăm despre o modificare de proiect, din punctul meu de vedere lucrurile sunt în regulă și să dea Dumnezeu să avem un stadion capabil să găzduiască meciurile din Europa League și Champions League.

Dl. Horghidan Costel

Dl. Duru, mie mi s-a părut răspunsul dumneavoastră puțin evaziv. Vreau să știu un răspuns ferm în ceea ce ne privește pentru că noi suntem puși în fața unui fapt împlinit de a lua o decizie pentru viitorul acestui oraș și nu vrem să greșim încă o dată. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit dar nu găsesc un răspuns, îmi pun întrebarea, caut răspunsul și nu-1 găsesc. Nu cred că modificările pentru noul regulament UEFA s-au făcut toate între luna decembrie și luna martie, când a fost aprobat pentru comunitatea europeană din care facem parte și noi și bănuiesc că ar fi trebuit să știm din martie, cel puțin, aceste informații.

De aceea vă întreb încă o dată: există un răspuns ferm că dumneavoastră sau poate altcineva garantează că, îndeplinind aceste condiții, acest stadion primește acreditarea?

DL Duru Viorel

Eu nu pot să garantez decât pentru ceea ce spun eu și semnez eu. Omologarea stadionului pentru Champions League și Europa League se face de către UEFA, vine un inspector, inspectează stadionul, face un raport comisiei specializată de la UEFA, cu o recomandare: să se omologheze stadionul sau, după caz, să se ia în calcul următoarele măsuri pentru modernizarea acestuia. Se dă un termen, vine din nou inspectorul, constată dacă s-au îndeplinit condițiile și face o propunere, fie de omologare, fie de refuzare a omologării.

Deci, nu este o chestiune care poate fi spusă la momentul acesta: da, domnule, sută la sută, pentru că nu eu voi omologa acest stadion, va veni o comisie de la UEFA.

Ceea ce pot eu să spun și am și semnat este că, în momentul de față, dacă se reconfigurează tribuna principală, conform cerințelor care sunt în regulamentul UEFA, va putea fi omologat acest stadion, chiar de categoria 4. Asta înseamnă că se va juca inclusiv semifinală de cupă europeană pe acest stadion. Nu pot să garantez că va fi omologat pentru că nu eu îl omologhez. Ceea ce pot să spun este că sunt îndeplinite toate condițiile.

Sunt multe aspecte la un stadion. Acest amplasament al stadionului nu este cea mai bună soluție pentru un stadion de fotbal de 15.000-20.000 de locuri sau mai mult

7

pentru că este în mijlocul orașului. în mod normal ar fi trebuit gânmt uC^tadion& afara orașului, la autostrada care este în construcție, care să aibă acces^dij'e£țț,'a^yaan cum sunt construite stadioanele în Europa. Noi vrem să-1 facem în mijLO 1 ‘ îl facem în mijlocul orașului dar atunci trebuie să știm că avem niște condiționări legate și de securitatea spectatorilor și de planul de evacuare în caz de urgență.

ffui,


Sunt mai mulți factori decizionali care vor veni și vor spune: da, acest stadion corespunde tuturor normelor, putem să-l omologăm pentru Champions League și Europa League.

Inclusiv echipa națională va veni să joace aici meciurile mai puțin importante, de exemplu cu Liechtenstein sau cu o altă echipă mai micuță. Spre norocul nostru, avem un stadion în construcție care, cu siguranță va fi gata în august 2011, care va asigura toate condițiile, inclusiv pentru finala Europa League din 2012. Cine nu va putea deține un stadion care să corespundă normelor, va juca pe stadionul național.

Trebuie să știm, în primul rând ce vrem de la acest stadion: vrem să-l facem pentru Liga I și pentru preliminariile Cupelor Europene, îl facem Europa 3 dar oricum nu se încadrează la Europa 3 actuala soluție tehnică, cu construcția existentă rămasă în picioare. Deci tot va trebui găsite acele soluții tehnice pentru a lărgi această construcție existentă și nu s-au găsit pentru că se gândise construirea a două turnuri în care să facă niște spații dar, care nu erau corespunzătoare cerințelor UEFA 3.

Dacă vreți cu sinceritate să vă spun ce s-a întâmplat este faptul că, de la început s-a gândit că această clădire rămâne în picioare de parcă ar fi un monument istoric și nu trebuie demolat și atunci, soluția care s-a găsit a fost să încercăm s-o asamblăm în restul stadionului dar nu se poate pentru că această construcție nu răspunde cerințelor minime care sunt trecute în regulamentul UEFA. De aici este această discuție. Dacă, la început se spunea: haide să demolăm construcția, nu mai ajungeam la această întâlnire. Dar, s-a plecat de la ideea că trebuie să rămână construcția existentă pe loc, gândind că vor fi soluții tehnice prin care, în cele două turnuri care erau proiectate, se vor asigura spațiile necesare. Dar, nu se asigură. Dacă aveți curiozitatea, aveți raportul meu final în care sunt 5 chestiuni care nu pot fi asigurate în actuala clădire.

Am spus: este vorba de sală de conferință de presă, sală de socializare, sală de lucru pentru presă, sală pentru depozitarea instrumentelor fotografilor pentru că ei vin cu niște mari valize și trebuie să și le depoziteze, punct de alimentație publică pentru presă care trebuie să fie presa total separată de VIP. în momentul de față, în clădirea existentă era gândit ca presa și VIP să fie la un loc, să folosească aceleași toalete, același spațiu de alimentație publică, aceleași intrări, aceleași ieșiri, or, UEFA impune clar separarea fluxurilor acestor categori de spectatori. Presa nu are ce să caute în spațiile rezervate VIP-urilor, pentru a asigura intimitatea și confidențialitatea discuțiilor care sunt purtate de către invitații la manifestarea respectivă.

Dna. Gheorghe Adina

Vă mulțumim pentru lămuriri. Dacă mai sunt alte întrebări, dl. Ionescu vă rog!

Dl. Ionescu Gabriel

Am o întrebare: ce înseamnă din punctul proiectantului și al constructorului întârziarea finalizării investiției? Mai pe scurt, cu cât se prelungește finalizarea

s J' \

4

. A

■b


. *

>

•'

A

investiției față de termenele stabilite inițial la licitație, dacă noi aprobărn?aceșt proiect


, J-, !

!•


' * ,J'H

de hotărâre?                                                            '

Dl. Spirescu Vlad - Alpine BAU GmbH

în primul rând, în acea mapă pe care v-am pus-o la dispoziție la întâlnirea informală din decembrie, aveați o variantă de grafice de execuție pentru fiecare dintre soluțiile tehnice propuse. Pentru varianta cu demolare, în condițiile în care la 1 februarie, putem începe execuția lucrărilor de demolare, finalizarea stadionului se va face în a doua jumătate a lunii august.

Dl. Ionescu Gabriel

Aveam nevoie de o asumare din partea constructorului ca să nu mai existe speculații că va fi terminat peste 2 ani, 3 ani.

Dl. Spirescu Vlad

Asumarea o făcusem deja prin graficul de execuție semnat și stampilat.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Aș dori să spun că acest stadion pe care dorim să-1 construim nu îl construim nici pentru primarul Andrei Volosevici, nici pentru antrenorul Răchită, îl construim pentru toți ploieștenii care sunt reprezentați aici, în spatele nostru de această mică galerie.

Haideți, fiecare dintre noi să cumpărăm o mașină nouă de vreo 20.000euro, aripa din față și ușa, s-o punem veche și să plecăm cu ea prin Europa, se uită toată lumea la noi și zice: „uite mă, cum umblă ăsta?”

Cum să rămânem noi cu această performanță pe care au reușit-o colegii noștri, care vorbesc de o oră în consiliul local, prin reprezentantul lor care a fost la conducerea executivului timp de 8 ani de zile, să facă această minune de tribună care nu este valabilă nici pentru echipa Avântul Măneciu?

Trebuie s-o lăsăm acolo și să venim să facem un stadion modem în care să jucăm și în Europa League, să joace Petrolul în Liga I.

Colegii mei care au vorbit de o oră aici, de ce nu îl întreabă pe acest domn primar pe care l-au avut timp de 8 ani de zile, cum de au reușit această performanță deosebită, să facă un râs de tribună timp de 8 ani și acum noi, care vrem să facem un stadion european ne tot întreabă dl. consilier Popa care, când se duce la partid i se spune că va fi avansat...

Dna. Gheorghe Adina

Dl. consilier, dați-mi voie să vă cenzurez, sunt președintele de ședință și am dreptul să vă cenzurez.

Dl. Sîrbu Gheorghe

Am ajuns în 2011, mai avem mandatul pentru un an și vrem să facem ceva pentru ploieșteni.

Dl. Marcu Valentin

Această hotărâre se referă la oportunitatea demolării tribunei întâi, care este considerată de unii dintre colegii noștri ca și construcție nouă. Eu o consider o construcție veche, reabilitată, construcție care, din punct de vedere al presei, este numită „coteț”. Această demolare, și la întâlnirea anterioară, s-a legat de existența sau nu a parcării. Trebuie să înțelegem că parcarea este condiționată de situarea acestui 9

11 L.

stadion în centrul orașului și se vor găsi soluții pentru a se asigura^iceasta’ parcaseși pentru a fi licențiată de către UEFA.                               X// ■ <

Acum discutăm despre demolarea tribunei I, dacă suntem de acdrd satf nu cu această demolare.

Dl. Teodorescu Iulian

Din actele pe care avem din decembrie, constructorul se angajează ca, în prima variantă să aibă un termen de finalizare de 4 luni peste termenul contractual inițial și, în varianta a doua, 3 luni. Astăzi, să înțeleg că se prelungește termenul din partea constructorului? Vreau să știu dacă vă încadrați în ceea ce ați afirmat în decembrie.

Dl. Spirescu Vlad - Alpine BAU GmbH

Față de ceea ce am afirmat în decembrie nu se modifică absolut nimic.

Dl. Teodorescu Iulian

Mai am o ultimă întrebare ca să ne lămurim: valoarea estimată o stabilim azi? Scrie așa: valoarea estimată urmează a fi negociată de o comisie. Ori o votăm azi, ori va fi negociată? Poate vă referiți la valoarea finală în amendamentul cu roșu, valoarea estimată o votăm astăzi. Și atunci ce mai face comisia? Trecem valoarea finală, fără estimată.

Dna. Secretar Iacob Pana Cristina

Cred că ar fi corect să scriem la alin. 2: „valoarea finală urmează a fi negociată de o comisie ce va fi numită prin dispoziție a primarului”

Dna. Bozianu Cătălina

Am un amendament de făcut la variata II de lucru: valoarea lucrărilor de proiectare să fie redusă cu 50%, la centralizatorul lucrări necesare obținerii certificare UEFA 3.

Deci, în centralizatorul de la varianta II este un punct: „lucrări de proiectare” care costa 350.0001ei, acesta să fie 175.000 și asta înseamnă că valoarea lucrărilor va fi 11.995.705,22 minus valoarea aceasta.

Dna. Gheorghe Adina

Cine este de acord cu acest amendament, diminuarea proiectării la jumătate din valoare?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

18 voturi

3 abțineri

Cu 18 voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Popa Constantin, Nicolescu Sava Mihai și Ionescu Gabriel, amendamentul a fost aprobat.

Dl. Teodorescu Iulian

Propunem varianta II.

Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot varianta nr. II:

Cine este pentru?                20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

io

Cu 20 de voturi pentru varianta II a fost aprobată.

Dl. Popa Constantin nu participă la vot.

*


Dna. Gheorghe Adina

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl. Popa Constantin nu participă la vot.

***

Dna. Gheorghe Adina

Următorul punct pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea realizării obiectivului de investiții „Refacere Stadion Ilie Oana”

Dl. Popa Constantin

Cer, totuși dreptul la replică.

Aș dori să precizez că nu am venit în consiliu să primesc aplauze de la galerie. Aici răspund de banii bugetului și faptul că eu consider că banii sunt prost gestionați nu înseamnă că am ceva cu dorința dumneavoastră sau a mea personală de a construi stadionul. Doresc un stadion modem, un stadion corect, un stadion pe care să putem jucăm competiții europene.

Vizavi de modul cum dl. consilier a încercat să mă discrediteze, cred că am dreptul să cer public scuze din partea dumnealui. Nu are nicio treabă activitatea politică cu activitatea consiliului. Nu cred că eu v-am zis vreodată ce activitate aveți dumneavoastră în cadrul partidului. Ne întâlnim aici și discutăm pe probleme strict economice, strict de consiliu.

Dl. Sîrbu Gheorghe

/K

îmi pare rău să-i spun d-lui. consilier că nu pot să-i cer scuze atâta timp cât vine în consiliu și face poezii primarului, să-i cer scuze dumnealui care a venit ședința trecută tot în bășcălie, astăzi tot în bășcălie, să-mi cer scuze? Poate să ceară dânsul scuze de la dl. Calotă.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă sunt comentarii cu privire la proiectul de pe ordinea de zi? dl. Horghidan, vă rog!

Dl. Horghidan Costel

Nu e o intervenție directă la proiectul ordinii de zi dar aș vrea să ridic o problemă care cred că interesează pe absolut toată lumea: lipsa de respect a unora față de alții din consiliu sau a fiecăruia dintre noi duce la rezultatul pe care l-ați văzut. îmi pare foarte rău că suntem aleși de ploieșteni, depunem niște eforturi pentru a răspunde unor cerințe a acestei urbe și ajungem în situația în care am ajuns în momentul de față. Nu a fost nimeni rău intenționat, nimeni nu a încercat să zădărnicească construirea n

acestui stadion, pur și simplu am căutat soluția cea mai viabilă și să răspundem în fața legii. De aici și până la a ajunge să ne aducem tot felul de cuvinte nepotrivite și la a stârni niște aplauze care, din partea mea, chiar dacă voi fi admonestat de această perfectă galerie a echipei noastre, eu zic că este o cale lungă și este rușinos pentru că vrem să ne asumăm unii ceea ce de fapt vrem cu toții.

Nu este legat strict de proiect dar eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să se gândească mai mult, respectul fiecăruia dintre noi pentru ceilalți este respectul de sine.

Dna. Gheorghe Adina

Dacă sunt comentarii cu privire la proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Popa Constantin nu participă la vot.

Acestea fiind punctele de pe ordinea de zi, vă mulțumim pentru participare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.