Proces verbal din 04.02.2011

Proces verbal din 4 februarie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


/ V'ov A ’ =   3

'■■Li <; b


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 4 februarie 2011

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Calotă Emil, Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion, Avramescu Teodor, Nicolescu Sava și Popa Constantin.

La ședință au mai participat: Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Oana Cristina Iacob

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de doamna consilier Gheorghe Adina.

***

Dna Gheorghe Adina

Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi 4 februarie 2011. în sală sunt prezenți un număr de 20 de consilieri. Lipsesc domnul Calotă Emil, domnul Eparu Ion, doamna Dumitru Carmen, domnul Iancu Ion, domnul Avramescu Teodor, domnul Nicolescu Sava și domnul Popa Constantin.

Pe ordinea de zi avem un singur punct „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”               ■' •<

Supun la vot ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

*


Dacă nu sunt observații supun la vot proiectul de hotărâre prfi închirierii unui imobil cu destinația de grădiniță - inițiat de domnul p Liviu Volosevici:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 19 voturi “pentru” și o abținere a domnului consilier Ionescu Gabriel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Gheorghe Adina

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o zi bună în continuare.

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal într-un singur exemplar.
acob


1

consilicț IfH plaudia