Hotărârea nr. 62/2011

Hotãrârea nr. 62 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergarilor de Trap pentru anul 2011 si Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 62 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 si Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 si Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești;

In conformitate cu prevedirile Legii 69/2000 privind educația fizica si sportul, modificata si completata, a Hotărârii Guvernului nr.884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice si sportului nr.69/2000, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești si Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

In temeiul prevederilor art.36 (2), lit.a) si (3), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011, conform anexei nr. 1 (A-E)

Art.2. Aproba Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești, conform anexei nr.2.

Art.3. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. începând cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Local nr.240/28.07.2010 privind Regulamentul Curselor de Trap organizate la nivelul Hipodromului Ploiești isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5. Clubul Sportiv Municipal Ploiești, prin Serviciul Complex Hipodrom va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.Contrasemnează/ Secretar, Oana Cristin


PROBE CLASICE SI SEMICLASICE IN ANUL 2011

Cursele de trap programate in anul 2011 pe Hipodromul din Ploiești incep in data de

06.01.2011.

10.04.2011 - Premiul Sf. Gheorghe - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record.

23.04.2011 - Premiul de Paști - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record.

15.05.2011 - Premiul Debutantilor - alergare semiclasica pentru caii de 2 ani pe distanta 1600m -Grupa.

22.05.2011 - Premiul Constantin si Elena - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 2100m - Record.

05.06.2011 - Premiul Cailor de 4 ani - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani pe distantanta de 2200m - Grupa.

19.06.2011 - Premiul de încercare - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani pe distanta de 2400m - Grupa.

03.07.2011 - Derby-ul de Trap - alergare clasica pentru cai de 4 ani ( cei mai buni 12 cai din generație ) pe distanta de 2800m - Grupa.

17.07.2011 - Premiul de Consolare - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani ( nu participa câștigătorul Derby-ului) pe distanta de 2200m - Record.

31.07.2011 - Premiul Rarau - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record.

14.08.2011 - Criteriul Cailor de 3 ani - alergare clasica pentru cei mai buni 12 cai din generația de 3 ani pe distanta de 2200m - Grupa.

28.08.2011 - Criteriul Cailor de 2 ani - alergare clasica pentru cei mai buni 12 cai din generația de 2 ani pe distanta de 1600m - Grupa.

11.09.2011 - Premiul Hambledonian - alergare semiclasica pentru cai de 2 si 3 ani pe distanta de 1600m - Record.

29.09.2011 - Criteriul de Fond - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta 3200m - Record.

09.10.2011 - Premiul Agriculturii - alergare semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta pe distanta de 1600m - Record (doua hituri).

 • 23.10.2011 - Premiul Loteriei Naționale - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta

pe distanta de 2200m - Record.

 • 30.10.2011 - Premiul de Toamna - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe

distanta de 2200m - Grupa.

 • 13.11.2011 - Premiul CSM Ploiești - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe

distanta de 1600m - Record.

 • 18.12.2011 - Premiul de închidere - alergare semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta pe

distanta de 2200m - Grupa.

Nota: In Criteriile de varsta, inclusiv Derby-ul, calul cu cel mai bun record va avea nr.l, iar ceilalți cai, după record, vor fi așezați in dreapta lui pe doua benzi 1 - 6; 7-12.

Ti .

/■


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 / 574699, e_mail csm ploiești.ro / Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria Ploiești, C.I.F. 147429#

Anexa 1-B

LISTA CAILOR CE VOR PARTICIPA LA CURSELE DE TRAP

PE HIPODROMUL PLOIEȘTI IN ANUL 2011

Formația R.N.P. (Regia Naționala a Pădurilor):

Nr. crt.

Nume cal

Nr. crt.

Nume cal

1 •

Jet

16.

Sultana

2.

Bizar

17.

Pamela

3.

Vis Dorit

18.

Voiaj ora

4.

Olimp

19.

Amica II

5.

Regina Antoneta

20.

Copia

6.

Venda

21.

Sara

7.

Violeta

22.

Relaxa

8.

Katinka

23.

Omda

9.

Victoria

24.

Hemata

10.

Sara R.N.P.

25.

Surata

11.

Camelia

26.

Nedora

12.

Sangocu

27.

-

13.

Soledad

28.

-

14.

Diamantina

29.

-

15.

Tess

30.

-

Formația S.C. Rool:

Nr. crt.

Nume cal

Nr. crt.

Nume cal

1.

Carlos

11.

Sara Rool

2.

Hiero

12.

Nebraska

3.

Danezul

13.

Saphira

4.

Roxana

14.

Ducesa

5.

Zaza

15.

Roxana

6.

Sandrina

16.

Atena

7.

Roman

17.

Carioca

8.

Smaranda

18.

Harald

9.

Only Y ou

19.

Regina Gloria

10.

Bismarck

20.

Solara

Nr. crt.

Nume cal

Nr. crt.

Nume cal

21.

Belle

31

■s

Donatela

22.

Sandy Rool

32.

Benita

23.

Sarah

33.

Carmencita

24.

Carita

34.

Milady

25.

Baikal

35.

Tiara         ~     /

26.

Janina

36.

Scala                      '

27.

Tiffany

37.

Timonier

28.

Rodney

38.

Souvenir

29.

Ramira

39.

Zico

30.

Happy Dream

40.

-

Formația Slate Cristian:

Nr. crt.

Nume cal

1.

Salvamar

Formația Herghelia Nan:

Nr. crt.

Nume cal

Nr. crt.

Nume cal

1.

Bebeta

5.

Vi va Maria

2.

Ionic Hanover

6.

Corso

3.

Vama Veche

7.

Kenzo

4.

Cherokee

8.

Formația Dumitru Andi:

Nr. crt.

Nume cal

Nr. crt.

Nume cal

1.

Nestor

3.

Sabian

2.

Barcelona

4.

Formația Dumitru Vasile:

Nr. crt.

Nume cal

1.

Tubulet

Formația Iordan Aurel:

Nr. crt.

Nume cal

Nr. crt.

Nume cal

1.

Hirdys

2.

Formația Mihai Sorin:

Nr. crt.

Nume cal

1.

Casandra

Formația Vanghelie Nicu Rares :

Nr. crt.

Nume cal

1.

Radical

Formația Stanciu Victor:

Nr. ort.

Nume cal

1.

Sonela


F ormatia Adrian G:

Nr. crt.

Nume cal

1.

Voala


Formația Vartosu Florin:

Nr. crt.

Nume cal

1.

Santanaiz

x ■ 7

f f V '' 7 /            ‘ f

r-?r! ,.,-■

t.


J

4              fc

"    \  ,7

; *

•A*.


• s -z ■* î / •' ■ -” 1 ( -■''.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI : CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI ...


LISTA ANTRENORILOR SI CONDUCĂTORILOR IN ALERGARE CE VOR PARTICIPA LA CURSELE DE TRAP PE HIPODROMUL PLOIEȘTI IN ANUL 2011

Antrenori:

Nr. crt.

Numele si prenumele

1.

Slate Cristian

2.

Ionescu Mihai

3.

Dumitrescu Constantin

4.

Păun Mihai

5.

Gheorghe Crăciun

Conducători in alergare:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nr. crt.

Numele si prenumele

1.

Mihai Ionescu

13.

Dima Ion Mircea

2.

Dumitrescu Constantin

14.

Dogaru Nicolae

3.

Păun Mihai

15.

Selaru Constantin

4.

Ionescu Cristian

16.

Mitroiu Marin

5.

Mihai Vasile

17.

Potop Danut

6.

Slate Cristian

18.

Gheorghe Crăciun

7.

Mirica Dumitru

19.

Nan Tiberiu

8.

Trandafir Dorin

20.

Bolgiu Ștefan

9.

Gheorghe Viorel

21.

Jalonscki Nicolae

10.

Costache Marian

22.

Stancu Viorel

11.

Costeanu Ion

23.

Dumitrascu Mihai

12.

Gheorghe Vasile

24.

Manea Mihai Garabet


V

//


r

d

V

X •

4

//

* ‘

* .

/

/

A


••u

f

4

P

Conducători in

<

x

° /

f •

: / . ■:        l >

s, *

• I z"z

■" s

*«■ L • %

1      «f

Nr. crt.

Numele si prenumele

Nr. crt.

-------------------------------------------------------------------------*T7-r—-----r---1 * ■

Numele si prenumefâ^

25.

Bargan Tiberiu Cătălin

31.

Vartosu Florin

26.

Mirica Constantin ionut

32.

Preda Ion

27.

Ghereben Giulio Adrian

33.

Dumitrache Ion

28.

Iordan Aurel

34.

Măciucă Gigi

29.

Stancu Viorel

35.

Ivan Ion

30.

Vanghelie Nicu Remus

36.

-


• y'                                  '             . - '                  \ --V

.. /                        .             'X


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 / 574699, e mail csm @ ploiesti.ro Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria Ploiești, CI.F.14742948


Anexa 1-D

TABEL NOMINAL

Comisia de arbitrii ai curselor de trap de pe Hipodromul Ploiești Din data de 14.01.2011

1. IACOB LELEIOR

- arbitru sef

100 lei/reuniune

2. ILIE CONSTANTIN

- arbitru judecător

80 lei/reuniune

3. IONESCU MIHAI

- arbitru judecător

80 lei/reuniune

4. ANGHEL MARIAN

- arbitru sosire

60 lei/reuniune

5. CONSTANTIN CORNEL

- handicapeour

60 lei/reuniune+40 lei/program

6. CIOLPAN ION

- arbitru start

60 lei/reuniune

7. PETRACHE IULIAN

- arbitru turnanta

60 lei/reuniune

8. MANEA MIHAI

- arbitru turnanta

60 lei/reuniune

9. IELETZKY ELISABETA

- medic

60 lei/reuniune

10. CONDEESCU RAZVAN

- speaker

60 lei/reuniune

11. GOMOI IO AN

- manipulant benzi

30 lei/reuniune

12. SCULARIOTIS DUMITRU

- manipulant benzi

30 lei/reuniune

13. NEAGOIE DUMITRU

- cameraman

60 lei/reuniune

14. IONESCU CRISTIAN

- manipulant benzi

30 lei/reuniune

15. IONESCU GABRIEL

- manipulant benzi

30 lei/reuniune

16. MOCANU FLORIN

- manipulant benzi

30 lei/reuniune


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PL

Str. Milcov nr. 1, telefon / fax 0244 / 574699, e_maiJ^ș^@Tpi Cont R074TREZ5215010XXX000174 Trezoreria PlOiesti, C.J


TABEL NOMINAL

Comisia de apel pentru cursele de trap de pe Hipodromul Ploiești din data de 14.01.2011

 • 1. DRAGOMIR MELANIA

 • 2. IELETZKY CONSTANTIN

 • 3. NICOLAE ALEXANDRI

RO M ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost infiintat prin Hotararea

Consiliului Local nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public in interesul cetățenilor, iar prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010, a primit in administrare Complexul Hipodrom.

Având in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigura potrivit competentelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul si susținerea acestuia

Hipodromul Ploiești este singurul hipodrom din Romania unde se pot desfasura curse de trap.

Regulamentul Curselor de Trap stabilește cadrul normativ pentru desfasurarea curselor de trap, a calificării cailor in probele oficiale, intarirea disciplinei competitionale, avand un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești. Sumele provenite din tarife, licențe, sponsorizări si amenzi vor constitui sume ce vor intra in fondul de premiere a curselor de trap si vin in completarea subvențiilor de la bugetul local.

In scopul susținerii curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 si Regulamentul Curselor de Trap.

ici

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 si Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.l08/31.08.2004, ca serviciu public in interesul cetățeanului privind sportul, iar prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor imobile din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, a primit in administrare Complexul Hipodrom.

Având in vedere specificul activitatii Hipodromului Ploiești, organizarea curselor publice (cu sau fara pariuri), cu scopul de a dezvolta si stabili capacitatea energetica a cailor de trap, in vederea selecționării celor mai bune exemplare care pot contribui la imbunatatirea raselor de cai de trap si la achiziționarea de alti trapasi nascuti si crescuți in alte tari si prevederile art.126 din Regulamentul Curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, supunem spre aprobare:

 • -  Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 (Anexa nr.l) care va cuprinde:

 • •  Calendarul curselor de trap clasice si semiclasice (Anexa nr. 1 - A);

 • •  Lista cailor care fac obiectul activitatii anului 2011 (Anexa nr.l - B);

 • •  Numele persoanelor autorizate pentru activitatea de antrenori (Trainer-lor) si conducători in alergări (Driver-lor)(Anexa nr. 1 - C);

 • •  Comisia de Arbitraj (Comisarii Sportivi)(Anexa nr. 1 -D);

 • •  Comisia de Apel (anexa nr. 1 - E);

 • -  Regulamentul Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești (Anexa nr.2).

Având in vedere prevederile art.36 al.(6) lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, potrivit carora Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competitivitate și eficiență

economică și managerială, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind aprobarea Buletinului Oficial al --------

Alergărilor de Trap pentru anul 2011 si a Regulamentului Curselor de Hipodromul Ploiești.Avizat,

Municipiul Ploiești,

Direcția Administrație publică, Juridic, Contencios, Achiziții publice, Contracte Director,

Anexa nr. 2

La Hotararea Consiliului Local nr* Z/2011


REGULAMENTUL CURSELOR DE TRAP ORGANIZATE LA NIVELUL COMPLEXULUI HIPODROM PLOIEȘTI

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește cadrul normativ pentru defasurarea curselor de trap, a calificării cailor in probele oficiale si pentru intarirea disciplinei competitionale, avand un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești.

Art. 2. Cursele de calificare publice (cu sau fara pariuri) se organizează pe Hipodromul Ploiești, cu scopul de a dezvolta si stabili capacitatea energetica a cailor de trap, in vederea selecționării celor mai bune exemplare care pot contribui la imbunatatirea raselor de cai de trap si la achiziționarea de alti trapasi nascuti si crescuți in alte tari.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat se creeaza pe Hipodrom de către instituția publica care gestionează - Clubul Sportiv Municipal Ploiești, condiții de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament si ui in vigoare.

calificare a cailor, conform regulamentul


Art. 3. Omologarea pistei de alergare se face anual de către o comisie de omologare numita prin decizie de către conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Măsurătorile se fac pe partea interna a pistei la 1 m de la coarda.

O pista ca sa fie omologata trebuie sa fie perfect neteda, si cat mai elastica, lungimea minima de 800 m, latimea de cel puțin 15 m. Linia de sosire trebuie sa fie bine evidențiata.

Pentru darea plecărilor in alergări de la diferite distante, pista trebui sa fie marcata pe partea interna din 20 in 20 de m cu stâlpi de distate.

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Clubul Sportiv Municipal Ploiești este singurul autorizat sa intermedieze organizarea de pariuri hipice in cadrul reuniunilor de trap ce au loc pe Hipodromul Ploiești, printr-un operator de pariuri agreat de către autoritatea publica locala.

Art. 5. In toate relațiile cu Hipodromul Ploiești, proprietarii de cai pot fi reprezentati de către antrenorii lor sau de către o alta persoana imputernicita, in baza unei procuri notificate de proprietar.

Orice abatere de la prezentul Regulament duce la aplicarea de sancțiuni.

Art. 6. Definiții:

 • a.  Proba de calificare este o întrecere de mai multi cai, organizata pe Hipodrom, conform prezentului Regulament.

 • b.  Reuniunea hipica reprezintă totalitatea probelor de calificare ce se desfasoara intr-o zi dinainte stabilita, in condițiile prezentului regulament.

  c.


  d.


  e.


  f.


  g-


  h.


  R O

  Mitingul hipic de probe de calificare consta in desfasurarea pe hipodcpnj a ma intr-o preioada de timp determinata.                              He>&' ; "

  Proba de calificare clasica— ' buni cai dintr-una sau mai multe generații.                         -r A ’

  °                                                                                       ' , \ • - ■

  Proba de calificare semiclasica - i '

  clasice.

  In proba de calificare cu handicap, poziția cailor se stabilește de către hăfrâiek valoarea prezuntiva, cu scopul de a egaliza sansele tuturor concurentilor.

  In proba de calificare cu handicap limitat se stabilește dinainte distanta minima si maxima de plecare in cursa.

  In proba de calificare de condiție, distantele cailor sunt stabilite in funcție de cursele câștigate, sumele câștigate, recorduri sau diferente de varsta, luandu-se in cosideratie unul sau mai multe din aceste elemente.


  R

  este o proba care servește drept citțpi£,ue calificare

  r ■■■ A'V

  este o proba pregătitoare sau de y^rftpcâfe4fi|n'nț^unlei probe

  ; z i u

  poziția cailor se stabilește de către haWieâi&ttrin funcție de


  JKreuniuni,

  X

  a^edor mai

  //


 • i.  In proba de calificare după record, distantele sunt stabilite in raport cu recordul cailor respectivi.

j.  In proba de calificare după performanta ( media ultimilor 3 performante) distantele sunt fixate in raport cu performantele cailor respectivi.

k.  Grupa este o proba in care toti caii pornesc de la aceeași distanta, participarea lor facandu-se după record, după varsta, după sume câștigate, luandu-se in considerație unul sau mai multe din aceste elemente sau după voința proprietarului.

 • l.  Performanta unui cal este viteza calculata pe km,realizata intr-o proba de calificare.

m. Recordul unui cal este cea mai buna performanta realizata in procesul de calificare la un moment dat. Recordul de cariera este cea mai buna performanta realizata de un cal in cariera sa.

n.  Durata probei de calificare reprezintă timpul in care caii au parcurs întreaga distanta a probei.

o.  Calul retroclasat este un cal care pierde locul ocupat la sosire si va fi trecut ultimul in clasamentul probei respective.

p.  Cal descalificat este calul scos din proba penru abaterile prevăzute in prezentul regulamet.

q. Punctajul de clasament, reprezintă punctele atribuite cailor, pentru clasarea lor in primele trei sau patru locuri ale unei probe de calificare sau pentru imbunatatirea recordului. In primul caz, numărul punctelor este in funcție de categoriile carora aparțin caii, precum si de locul din clasament, iar pentru al doilea caz, in funcție de recordul obtinut.

r.  Echipaj - un echipaj este format din conducătorul in alergare (Driver), calul participant la cursa si sulky-ul ce poseda standardele curselor de trap.

CAPITOLUL III. Atributiunile comisiilor:

Art. 7. La începutul fiecărui an (sezon de alergări) Clubul Sportiv Municipal Ploiești va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Comisia de Apel si Comisia tehnica a reuniunilor (comisia de arbitrii).

Art. 8. Comisia de apel, compusa din 3-5 membri, are următoarele atribuții:

 • a.  Judeca activitatea de curse a hipodromului;

 • b.  Aplica drepturile ce-i revin prin prezentul Regulament al curselor de trap;

 • c.  Decide autoritar in cazul unor contestații privind activitatea comisiei tehnice a reuniunilor;

 • d. Decide cu privire la contestațiile depuse de persoanele excluse de pe pistele de alergare sau de către angajatii hipodromului si răspunde asupra modului de aplicare a masurilor dispuse;

 • e.  Verifica aplicarea corecta si aplica drepturile ce-i revin prin prezentul Regulament al curselor de trap.

Art. 9. Conducerea Complexului Hipodrom are următoarele atribuții:

 • a.  Organizează reuniunile curselor de trap de pe hipodrom;

 • b.  Se preocupa de menținerea funcționalității pistei si a instalațiilor tehnice;

  c.


  • d.

  • e.

  • f.

  g-


  h.

  1.

  J-

  k.


  R O

  Propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, âorrfjsia de Ape,î^ tehnica a reuniunilor (comisia de arbitrii)si lista persoanelor autyț antrenori si conducători in alergări (Driver-lor); Aplica prevederile prezentului Regulament;

  Asigura ordinea si disciplina la grajduri, pe pista si in incinta reze ^^i^p^bfiiîul întocmește programul de curse, tipărirea si distribuirea lui;

  Se preocupa de atragerea unui agent economic agreat si care are licența^ L ° c â de lege, sa organizeze pariurile hipice; furnizează operatorului de pariuri toate informațiile oficiale despre curse, necesare desfășurării pariurilor si supraveghează serviciul de pariuri pe hipodrom;

  Organizează anual cursuri de pregătire profesionala pentru “aprenti” si se ocupa de alegerea comisiei de examen/licentiere;

  Reprezintă Hipodromul in relațiile cu tertii legate de cursele de trap;

  In cursele cu handicap asigura in mod obligatoriu benzi, fara de care nu se poate da startul;

  In eventualitatea episoadelor particulare disciplinare, conducerea hipodromului numește o comisie de valutare (compusa din comisari sportivi si funcționari ai hipodromului) si ia eventualele reclamatii făcute de către operatorii hipici împotriva deciziei juriului;
  omisia

  te pentru activitatea de

  —V

  >1-.^ I ■

  ■r

  ■1 rțpr;


  X

  •l


  uiukArt. 10. Comisia de Tehnica a Reuniunilor (Comisia de Arbitrii) se compune din :

 • a.  Arbitru sef-1;

 • b. Arbitru judecător-1-3;

 • c.  Arbitru de sosire -1-3;

 • d.  Arbitru de plecare (Starter) - 1;

 • e.  Ajutor Starter -5-7;

 • f.  Arbitru de parcurs sau observator de turnanta -2;

 • g. Cronometror- 1-3;

 • h. Hadicapeur-1;

 • i.  Medic veterinar -1;

 • j.  Operator video -1;

 • k.  Comentator sportiv (speaker) -1;

Art. 11. Arbitrii judecători au următoarele atribuții:

 • a.  Verifica, înainte de începerea curselor a condițiile de desfășurare a curselor de trap pe hipodrom in timpul reuniunilor, conform dispozițiilor prezentului Regulament;

 • b.  Supraveghează regularitatea probelor de calificare;

 • c.  Retrag caii din probe, cu avizul medicului veterinar, pentru motivele ce incalca prevederile prezentului Regulament;

 • d.  Pot înlocui conducătorii in caz de necesitate (incapacitate fizica, forța majora, consum alcool, lipsa nemotivata);

 • e.  Pot anula o parte din probe sau întreaga reuniune, in caz de forța majora;

 • f.  Cercetează abaterile de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai si stabilesc sancțiuni;

 • g.  Comunica operatorului de pariuri ordinea cailor clasați in fiecare proba, evetualele retrageri si schimburi de conducători in alergare (Driver-i);

 • h.  întocmesc procesul verbal al reuniunii, verificat de comisia tehnica, consemnând detaliat observațiile, măsurătorile tehnice luate si performantele realizare de cai;

 • i.  Hotărârile arbitrilor judecători se iau cu majoritate de voturi iar in caz de paritate hotararea Arbitrului sef este decisiva;

Art. 12. Pentru a fi arbitru in Comisia tehnica a reuniunilor se impun urmatorele condiții:


Cel puțin studii medii, si cunoștințe tehnice de specialitate (arbitțyi^f studii superioare);

Conduita civica corespunzătoare;

Varsta minima de 25 de ani;

Absolvent al examenului tehnic de testare.

X

•s


a ai ba

s

\'U')

\ V

\ U

/ M

/ -V ii

/


Atr. 13. Arbitrii de sosire stabilesc ordinea de sosire a cailor si afiseaza numele câ


imele 4 locuri. Ordinea se anunța provizoriu, se definitivează după confirmarea rezultatului ânuntat la statie. Toate sosirile vor fi inregistrate prin mijloace video. In cazul sosirii strânse, câștigătorul va fi stabilit după vizionarea înregistrării. In cazul nefunctionarii aparaturii video, ordinea sosirii va fi stabilita de către arbitrii de sosire („cu ochiul liber”). Arbitrii pot schimba ordinea, inainte de confirmarea rezultatului daca se constata ca s-a strecurat o eroare in stabilirea clasamentului final de sosire.

Art. 14. Arbitrul de plecare (Starter-ul) are atributiunea de a da startul cailor in orice tip de cursa sau proba de calificare.

Pe Hipodroamul Ploiești plecărilor cailor in cursa pot fi:

 • •  Manuala (benzi de plecare);

 • •  Mecanica (printr-un mecanisma numit „Auto-start” sau prin benzi electronice cu celule fotoelectrice);

Starterul repartizează locurile ajutoarelor sale, observa așezarea cailor la plecare la distantele respective si in ordinea din programul oficial, da dispoziții pentru întinderea benzilor prin ridicarea steagului, anuntand ca pot începe comenzile in vederea plecării.

Starterul si arbitrii probelor de calificare pot relua o plecare greșita.

Art. 15. Ajutoarele de starter au obligația de a observa felul cum decurg pregătirile, pentru darea plecării, in dreptul distantelor ce li s-au încredințat.

In cazul in care la plecare se produce o busculada in culoar, un cal refuza sa se supună sau depășește stâlpul de plecare, ajutorul de starter ridica un stegulet albastru si starterul reia plecarea.

Se precizează ca plecarea se da numai in cazul in care nu se ridica niciun stegulet albastru.

Ajutoarele de starter comunica starterului, eventualele incidente intervenite in culoarul supravegheat de ei, iar starterul instiinteaza pe arbitrii, care analizeaza si aplica sancțiunile regulamentare.

Unul dintre ajutorii de starter va sta la 100 m in fata liniei de plecare pentru infirmarea sau confirmarea plecării, prin ridicarea sau coborârea steagului.

Art. 16. Pe linia de final echipajul care nu are rival in fata, trebuie sa păstreze aceasi linie/culoar. Schimbarea de linie sau împingerea unui concurent precum si utilizarea abuziva a biciului, sunt acte care pot duce la aplicarea sancțiunilor.

Art. 17. Nu se restitue niciun fel de miza pentru caii care au intrat sub ordinele starterului, plecarea a fost confirmata, dar nu au participat in proba, indiferent de motive.

Art. 18. Un cal partant se considera intrat sub ordinele starterului, după ridicarea steagului de către acesta.

Art. 19. Arbitrii de parcurs sau observatorii de turnanta au atributiunea de a supraveghea modul cum se desfasoara probele si de a aduce la cunoștința arbitrilor toate neregulile produse pe parcurs.

Art. 20. Cronometrorul are atributiunea de a înregistra durata parcurgerii probei pentru fiecare cal, utilizând cronometrul. In cazul nefunctionarii instalației de înregistrare a duratelor probelor,


înregistrarea se face cu ajutorul mai multor cronometre, in mod obligatoriu, pentru, priitiii’ După calcularea timpului stabilit pe km, se anunța performanta calului clasat primiif.

s

♦                                                                                  ♦                                                                                                                           *                                                                              i 1

Art. 21. Handicapeurul are sarcina de a redacta caietul cu program, formulare, a calculaperfbrfijanta fiecărui cal pe km, in funcție de durata cronometrată si a scrie compoziția curselor in plecară. /.

* ■ ■■ ■ _

Art. 22. Medicul veterinar are următoarele atributiuni:                              > ’■

 • a.  Verifica datele semnalate in caietele de identificare ale cailor si valabilitatea vaccinurilor, semnalând comisiei tehnice eventualele anomalii înaintea participării la curse;

 • b.  Controlează starea sanatatii cailor înaintea probelor de calificare;

 • c.  Supraveghează starea sanatatii cailor in timpul reuniunii si ia masurile necesare pentru cazurile de îmbolnăvire;

Decide retragerea cailor incapabili sa participe in probe, comunicând aceasta in timp util (stabilit de către comisia de arbitraj);

Controlează starea sanatatii cailor după terminarea curselor;

Controlează personalul tehnic, care conduce in curse, sub aspectul consumului de alcool; Recolteza, după caz, probe anti-doping;
d.


 • e.

 • f.

g-


Art. 23. Serviciul medical pe hipodrom la cursele de trap este asigurat din medicul veterinar oficial si o ambulanta.

Medicul veterinar oficial este șeful comisiei medicale, oficieaza in calitate de consilier pentru aspecte veterinare pe arbitrii. Medicul veterinar trebuie sa fie prezent pe hipodrom cu o ora înainte de începerea primei curse de trap. Costurile de tratament pentru cai pe timpul reuniunilor vor fi suportate de propietarii de cai.

CAPITOLUL IV. Personalul probelor de calificare:

Art. 24. Personalul probelor de calificare este compus din specialiști si tehnicieni (ingineri, zootehnisti, medici veterinari, antrenori, conducători si aprentii).

Art. 25. Specialiștii si tehnicienii hipodromului răspund de asigurarea condițiilor tehnice care stau la baza pregătirii si desfășurării procesului de calificare a cailor in alergările publice.

Art. 26. Antrenorii răspund pentru performantele efectuate de caii din formațiile lor si conduita conducătorilor in alergare (Driver) in incinta hipodromului.

Antrenorul executa si verifica pregătirile cailor din formația sa, in vederea participării acestora in curse, iar in cazul când nu conduce, este obligat sa reamintească conducătorului in alergare, conduita ce o are de urmat.

Este de asemenea obligat sa aduca la cunoștința arbitrilor, cauzele care au influențat negativ evoluția calului pe parcursul alergării.

In situația in care un cal arata la antrenament o valoare superioara ultimelor performante, antrenorul are obligația de a anunța comisia de întocmire a programului asupra valorii aratate, declarație care se va publica in program, in timp util, pana la începerea curselor.

Art. 27. Conducătorul in alergare (Driver-ul) este obligat sa aduca imediat la cunoștința arbitrilor judecători, observatorului de turnanta si antrenorului orice incident de parcurs sau alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

Art. 28. Pentru a deveni Conducător in alergare (Driver) se cer următoarele condiții:

 • a.  Varsta minima de 18 ani;

 • b.  Certificat de absolvirea a cel puțin 8 clase sau cu dispensa de studii;

  c.


  Trecerea unui examen teoretic si practic in fata unei comisii desemnat hipodromului.d.

4*

1 !'l

Art. 29. Conducător in alegare amator (Driver amator) poate fi un propțl persoana care conduce numai pentru a practica sportul hipic, fiind pregătit către antrenor si avand o licența eliberata de Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Art. 30. Pentru a deveni Antrenor de cai, un conducător trebuie sa fi castigat 40 de curse in cariera sa si sa aiba o licența.

Art. 31. Conducerea in probele de calificare se face numai in baza unei autorizații (licențe).

 • a.  Licențele se acorda anual de către o Comisia de Licențiere, numita de conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, pentru toate categoriile de conducători (antrenori - conducatori-proprietari), in urma unui examen scris.

 • b. Autorizațiile de conducere (licențele) se acorda pe baza de cerere scrisa adresata conducerii hipodromului si taxa in cuantum de 50 Lei (licența noua). Licența anuala de 20 lei.

 • c.  Pentru conducători in alergare, cererile vor avea si avizul șefilor formațiilor de lucru; antrenorii care conduc in alergări vor avea avizul serviciului hipic al hipodromului. Cererea va fi insotita de avizul medical eliberat de către medicul de familie.

 • d.  Cererile pot fi respinse de Comisia de Licențiere din cadrul C.S.M. Ploiești.

 • e.  Licențele sunt revocabile in cursul anului daca se socotește ca posesorul autorizației nu corespunde acestei sarcini.

 • f.  In mod excepțional, arbitrii pot acorda autorizația de conducere pentru una sau mai multe reuniuni hipice, cu ocazia reuniunilor internaționale, pentru oaspeți.

 • g.  Personalul tehnic care conduce in curse este obligat sa susțină sansa calului de la plecare pana la sosire. In intelesul formulării, a susține sansa calului inseamna a îndemna calul din haturi si bici la posibilitățile reale ale acestuia.

Art. 32. Conducătorul auto pentru auto-start, este o persoana ce deține carnet de conducere si poseda licența valabila eliberata de conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Conducătorii auto trebuie sa poarte culori distinctive înregistrate la conducerea hipodromului si după caz si logo-ul.

Conducătorii nu pot înregistra mai mult de un model de costum (design). Toate însemnele publicitare vor fi aprobate de conducerea Hipodromului Ploiești. Fiecare logo sau marca nu trebuie sa depaseasca 64 de cm patrati sau echivalent a 25 inchi patrati. Toate mărcile sau logo-urile trebuie sa fie de bun gust.

CAPITOLUL V. Despre cai:

Art. 33. Pot participa la curse pe Hipodromul Ploiești caii de trap inscrisi in Stud-book-ul romanesc, trapasii din alte tari ale Comunității Europene si din afara Comunității daca sunt înregistrați in Stud-book-urile tarilor respective, daca au certificatul de export (chiar si temporar) si daca au vaccinurile regulate. Sunt autorizați sa participe la curse doar caii care au trecut proba de calificarte.Cu aprobarea conducerii Hipodromului Ploiești, pot fi programate curse de cai de rase diferite.

Art. 34. Pentru ca un cai sa poata participa in cursele de trap, trebuie sa fie identificat prin:

 • a.  Rasa pentru trap;

 • b. Nume (sa nu depaseasca 20 de semne);

 • c.  Sex;

 • d.  Varsta certa;

 • e.  Semnalmente;

 • f.  Dangale (tatuaj, dangale, cip);

 • g.  Genealogie;

 • h. Proprietar;

. > i                                                                                              /• s .                                 ■. r •-

- *

T.                                                      • S

Art. 35. Numele calului este acela sub care a fost inscris in Registrul genealogic (indiferent! de

ps                                                          ■      f.'    •'                    c c ' y

proprietate). Autoritatea hipica poate aproba schimbarea numelui unui cal, facand cunoscut aceasta unitatii unde s-a născut. Schimbarea numelui calului nu se poate face mai târziu de debutul pe hipodrom.

’ X • n f ■■ ’      '          '

••• ■'

Art. 36. Varsta cailor se socotește de la data de 1 Ianuarie a anului nașterii lui. Caii pol participa in curse in următoarele limite de varsta:

 • a.  Iepele de la varsta de 2 la 8 ani inclusiv;

 • b.  Armăsarii de la varsta de 2 la 12 ani inclusiv.

Menținerea pe Hipodromul Ploiești a cailor mai vârstnici se face cu aprobarea conducerii Hipodromului Ploiești, la propunerea proprietarului.

Art. 37. Este considerat propietarul unui cal in cadrul prezentului regulament:

 • a.  Pesoana fizica sau coproprietari (mai multe persoane) care detine/detin in totalitate un drept de proprietate asupra unui cal;

 • b.  Societatea care deține in totalitate un cal;

 • c.  Pesoana care are cu contract de leasing pe un cal;

Dreptul de proprietar asupra cailor cumpărați, se face pe baza de documente legale (factura sau act legal de vanzare-cumparare) la fel si contractul de leasing.

Art. 38. Caii de trap romanești (indigeni) sunt:

 • a.  Armăsarii si iepele nascuti si crescuți in Romania si inscrisi in Registrul genealogic Stud-Book al rasei de trap;

 • b. Armăsarii si iepele trapase importați pana la data de 31 decembrie a anului nașterii lor;

Art. 39. Caii importați vor alerga sub numele lor, dar cu un sufix care sa precizeze tara de origine.

Un cal importat, născut intr-o alta tara nu poate participa in Derby-ul României, decât daca debutul la 2 ani (la 15 mai) a fost făcut in Romania.

Art. 40. Caii de 2 ani participa in curse începând cu data de 15 Mai cu obligația de a avea îndeplinit baremul cu timp maxim de 1’45” la km, in proba de calificare, (1 ’43” pentru caii de 3 ani si 4 ani, 1 ’40” pentru caii de 5 ani si mai in varsta).

Art. 41. Trapasii orbi sau cu alte afecțiuni cronice nu pot participa la curse.

Art. 42. Probele de calificare sunt de doua feluri:

 • •  Trap cu sulky;

 • •   Trap calare.

Cursele cu sulky-uri se fac pe distantele de 1.600 - 4.200 m.

Cursele de trap calare se fac pe distante de 1.600 - 3.200m.

Art. 43. La probele cu sulky caii de 2 ani, concurează pe distante de 1.600 m intr-o proba unica. intr-o singura repriza:

 • a.  caii de 3 ani pe distante de 1.600 - 2.600 m, iar cu începere de la 1 august si in probele de doua reprize;

 • b.  caii de 4 ani si mai in varsta pe distantele de 1.600 - 4.200 m, iar cu începere de la 1 august si in probe cu 3 reprize (hit).

Art. 44. Caii de 2 ani pot concura alaturi de caii de 3 ani si mai in varsta cu începere de la I septembrie sau cu acceptul comisiei de arbitraj.

Art. 45. Probele de trap calare se fac cu caii de 4 ani sau mai in varsta .

La probele de trap calare se stabilește următoarea scara de greutati, valabj

 • • 4 ani                                  - 65 kg;

 • • 5 ani                                 - 69 kg;

 • • 6 ani si mai in varsta                  - 72 kg;

lepele primesc 2 kg descărcare.
varsta:


Art. 46. In probele cu sulky greutatea este libera./s

/V       /z

> /'

Wz


Art. 47. încărcările cailor reprezintă modul de handicapare a unui cal in baza victoriilor obținute sau in baza premiilor câștigate; nu se admite o incarcare mai mare de 40m.

Art. 48. Descărcările cailor reprezintă modul de egalizare a șanselor cailor ce nu-si mai repeta valorile intr-un interval de trei luni. Descărcările se fac la inceputul fiecărui trimestru.

Art. 49. In cazul de sosire cap la cap, fiecare din caii clasați la locul I este considerat câștigătorul probei. Suma se repartzeaza in mod egal cailor sosiți cap la cap, ea fiind obtinuta prin totalizarea sumelor cuvenite pentru cele doua locuri la sosire. încărcările se aplica fiecăruia din caii sosiți cap la cap.

Art. 50. Recordul trăpașilor stabilit in probele calare nu este valabil la probele cu sulky.

Art. 51. Intervalele intre probele de calificare susținute de un cal trebuie sa fie pentru:

 • •  Caii de 2 ani, cel puțin de 10 zile; in principiu 14 zile sau cu acordul conducerii Hipodromului Ploiești;

 • •   Caii de 2 ani cu valori slabe de peste 1’40” după 1 septembrie pot participa in alergări la 7 zile;

 • •  Caii de 3 ani, cel puțin la 7 zile;

 • •  Caii de 4 ani si mai in varsta pot alerga saptamanal;

Art. 52. Condițiile de participare la Derby

Participarea in Derby este permisa celor mai buni 12 cai din generația de 4 ani cu condiția ca aceștia sa fi participat in probele premergătoare Derby-ului ( „Criteriul celor 4 ani” si „Premiul de încercare”). Excepție fac caii opriți medical.

In ziua de Derby pot participa si conducătorii de alergare sancționați, in cazul in care si-au achitat amenzile.

Art. 53. Anual, cailor li se va acorda un repaus de curse de 30 de zile. Acest repaus se acorda in timpul anului eșalonat, la aprecierea proprietarului.

CAPITOLUL VI. întocmirea programelor

Art. 54. Calendarul alergărilor cu menționarea probelor clasice si semiclasice se întocmește de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, anual pana la 1 Ianuarie. Calendarul probelor in reprize si pe distante lungi se întocmește trimestrial.

Art. 55. Pe Hipodromul Ploiești, in programele publice de calificare, se organizează alergări după record, handicap, condiție si grupa, in funcție de posibilități.

Art. 56. Ținând seama de prevederile regulamentului, in ceea ce privește participarea cailor in probele de calificare, comisia de arbitraj întocmește programele probelor de calificare, lunar sau saptamanal.

Art. 57. Caii se impart in categorii după record. Categoriile sunt astfel constituite:

*1 k

Repartizarea cailor pe categorii

2 ani

3 ani

4 ani

J

--■ ‘'s*'—O—

5 aîiLsi m a rrn . varsta

*i- • - s               _          ....

J                          \ ■' X.

-r:                                  ‘

I

1,33 si mai iute

1,28 si mai iute

1,26 si mai iute

.1,24 si mai-iute

II

1,33-1,39

1,28- 1,33

1,26- 1,28

III

1,39-1,45

1,33-1,38

1,28-1,31

V , ' 1,2 7 -1,30     '

-------- ---■/----J      -----r--------------1

/

F

Mânjii de 2 ani vor debuta in cursele publice numai după ce vor indeplini baremul de Calificare l'45"/km.

Categoria unei curse este data de majoritatea simpla, a cailor ce participa in aceasta cursa.

Art. 58. Caii de 2-3-4-5 ani si mai in varsta, care nu îndeplinesc baremul de record pentru a se inscrie cel puțin in categ. a IlI-a nu vor putea participa in probe de calificare.

Art. 59. Programele reuniunilor hipice se întocmesc de către comisia de arbitraj a Hipodromului Ploiești. Modul si timpii de înscriere pentru fiecare reuniune de curse vor fi indicați si inscrisi in broșura program. Broșura program reprezintă un document oficial.

 • a.  Tabelul cu cai disponibili (partanti) pentru fiecare reuniune va fi alcătuit pe baza listelor de înscriere, întocmite de către proprietarii de cai, antrenorii lor sau de către persoanele imputemicite sub semnătură, listele urmând a fi depuse la Complexului Hipodrom Ploiești.

 • b.  Tabelul cu cai inscrisi va purta avizul medicului veterinar si al comisiei de arbitraj ce se ocupa de alcătuirea programelor;

 • c.  Pe listele de inscriere a cailor se vor indica si conducătorii in alergare;

 • d.  Caii participa in mod obligatoriu in probele in care au fost inscrisi, iar retragerea lor nu poate fi făcută decât cu avizul special al medicului veterinar.

 • e.  Listele de inscriere, au caracter secret si se depun pana marți ora 1400 in situația in care reuniunile se desfasoara odata pe saptamana - Duminica.

 • f.  Pentru o întocmire cat mai buna a programului, Serviciul Complexului Hipodrom poate solicita propetarilor de cai sau persoanelor imputemicite, sa dea completări de cai la lista de partanti depusa anterior. Completările vor fi efectuate pana a doua zi, Miercuri la ora 1200.

 • g.  Cal înscris inseamna apariția lui in programul oficial.

 • h.  Amenzile, sponsorizările si reclamele vor intra in fondul de premiere, evidentiindu-se intr-un cont special.

Art. 60. Valoarea premiilor se va stabili in funcție de categoria cailor prevăzută in art. 63.

 • •  Valoarea premiilor semiclasice este de 2 ori valoarea unei alergări in categoria 1.

 • •   Valoarea premiilor clasice este de 4 ori valoarea unei alergări de categoria I.

 • •  Valoarea preimiului pe „Derby” va fi de 5 ori valoarea unei alergări de categoria I.

Art. 61. Intr-o proba cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele următoare, caii care nu au terminat parcursul si aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de câștigător. Ceilalți cai trebuie sa participe in toate reprizele.

Clasamentul in proba cu reprize se face după suma punctelor obținute in fiecare repriza după următorul tabel:

Locul 1 =

10 puncte;

Locul II =

5 puncte;

Locul III =

= 4 puncte;

Locul IV =

= 3 puncte;

Locul V =

- 2 puncte;

Locul VI =

= 1 punct;

Locul VII

= 0 puncte;

Art. 62. In afara de probele de calificare obișnuite, se pot face încercări de record. In incercarea de record, calul merge singur, insotit de alt cal de trap sau de galop.

CAPITOLUL VIL Desfasurarea probelor de calificare

Art. 63. Orice modificare a programului privitoare la retreagerea unui cal, la distanta ce urmeaza sa fie parcursa intr-o proba sau orice schimbare de conducător, va fi adusa la cunoștința publicului.

Art. 64. Caii ies pe pista la anunțarea făcută prin statie audio.

Toate sulky- urile si hamasamentele trebuie sa îndeplinească standardele pentru trap si următoarele caracteristici:

 • •  Lărgimea 165 cm;

 • •  Rotile protejate cu scuturi de protecție pe ambele parti (discurile de protecție pot fi incolore sau unicolore);

 • •  Distanta intre furca si roata de 6 cm;

 • •  Arborii (ulubele) din lemn sau fibra de carbon cu capetele din punctele de conectare a podului cu un invelis din material adecvat, maxim de 30 cm;

 • •  Sunt permise doar materialele non-flourescente in întuneric de culoare alb, negru sau maro, transparente sau opace.

 • •  Scaun special pentru cursele de trap, montat pentru a asigura o atitudine corecta.

Sulky- urile si hamasamentele trebuie sa fie curate si in perfecta stare de folosința.

Art. 65. Echipamentele conducătorilor in alergare:

In toate cursele de trap conducătorii in alergare trebuie sa poarte echipament in culorile si logo-ul propietarului, aprobate de conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Echipamentul va fi conform standardelor europene privind cursele de trap si include:

 • •  Pantalon lung de culoare alba;

 • •  Cazaca in culorile propietarului;

 • •  Ghete sau cisme de culoare maro sau negru;

 • •  Pe timp nefavorabil, se poate folosi un combinezon impermeabil dar pe sub echipament, fiind vizibile culorile propietarului;

 • •  Casca;

Caii trebuie sa fie bine inhamati si potcoviți, avand numerele din program, vizibil aplicate. Antrenorii sunt răspunzători de starea in care se prezintă sulky- urile, hamasamentele si imbracamintea conducătorilor.

Se va respecta ora de începere a cursei stabilita prin program.

Art. 66. După ieșirea pe pista, conform orei de start din programa cursei, caii vor fi încălziți timp de 10 minute. După comanda „caii se duc la start, alergarea incepe după 5(cinci) minute " sau al doilea semnal, caii se indreapta spre locul de plecare, unde trebuie sa se gaseasca la expirarea celor 5 (cinci) minute, când se va da comanda “ conducători la start, intindeti benzile, fiți gata ", sau prin al treilea sunet prin statie audio.

In acest moment se va ridica steagul alb, care va fi tinut la 100 m de la prima distanta a probei. Este interzis conducătorilor sa depaseasca steagul alb.

*I R" * — — ’**•

X*"       g •  •

’  r-*                       *

Art. 67. Pentru caii nervoși care întorc sau pleaca greu, arbitrii pot autoriza la cerere# antrenorului, ca un îngrijitor sa ajute calul, cu condiția de a nu împiedica pe ceilalți cai.

’*

*7

Art. 68. Conducătorii trebuie sa cunoască distanta de la care trebuie sa plece calul respectiv.

Art. 69. Daca unui cal i se defectează hamasamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii după prezentarea la locul de plecare, starterul va acorda timp conducătorului calului respectiv pentru a face reparațiile necesare. Acest timp se va acorda in cazul când reparațiile se pot executa in maximum 10 minute.

Art. 70. Starterul poate deplasa un cal nervos care a provocat o plecare greșita, înapoia celorlalți cai. Daca sunt mai multi cai concurenti in asemenea situație, se vor deplasa toti in rândul al doilea, ocupând loculire incepand de la coada in ordinea numerica din programul oficial.

Art. 71. Când toti caii se găsesc randuiti la locurile lor, starterul principal ridica steagul.

In cazul startului mecanic, caii se intorc la locurile lor, intre benzile care indica distantele, plecând in proba la comanda „DOI”, când starterul coboara steagul. Confirmarea plecării se face prin lasarea in jos a steagului.

Art. 72. La plecarea mecanica comenzile sunt in număr de 5 si se dau intr-un interval de 26 de secunde, după cum urmeaza:

 • •  prima comanda

 • •  a Il-a comanda

 • •  a IlI-a comanda

 • •  a IV-a comanda

 • •  a V-a comanda


“START”                    secunda

“PREGATITI-VA DE PLECARE” secunda 10; “LUATI LOCURILE”           secunda 18;

“UNU”                       secunda

“DOI”                          secunda

• La comanda „DOI” benzile se declanșează;

 • •  Caii din același culoar sunt obligați sa intoarca in ordinea numerica din program in sens dreapta, calul cu numărul cel mai mic gasindu-se la coada.

 • •  Intr-un culoar nu vor fi mai mult de 4 cai iar in cursele cu 5-8 cai, 4 cai pot pleca la 10 m in același start.

Art. 73. Depășirea stâlpului distantei, ruperea benzilor sau împiedicarea celorlalți cai de a pleca normal, sau orice alta acțiune care tinde a crea un avantaj se sancționează.

Art. 74. In cazul nefunctionarii instalației de plecare mecanica, plecarea se da ca la startul mecanic, cu deosebirea ca benzile sunt tinute cu mana de ajutorii de starter, iar comenzile se anunța de starter cu vocea, in cazul nefunctionarii statiei.

începutul cursei cu autostart

Art. 75. In afara plecărilor in culoar cu benzi si start mecanic se mai pot da plecări lansate in grupa, auto-start.

In spatele mașinii vor fi poziționați caii pe linii, in funcție de numărul de participanti:

 • •  In prima linie, numerele 1-8, direct în spatele aripilor de mașină;

 • •  In a doua linie, numerele 9-16.

 • •  In a treia linie, caii care nu isi pot respecta poziția in primele doua linii.

Dacă un echipaj din prima linie nu participa la cursa, niciun echipaj din a doua linie nu poate fi plasat în prima linie.


-Ț~-

Raza de colectare este intre 150 m si 260 m fata de linia de pornire. Masi iar in linie dreapta cu 52 km/h.

După plecarea (start) se merge in linie dreapta 100 m, după care se poaf depășit cu cel puțin 4 m calul ramas in urma.


rfâ loaza cu 38 km/h

r

plimba linia, daca s-a

Art. 76. In alergările semiclasice si clasice alcătuite in grupe, numerele de starf^ild^ailor se vor atribui in funcție de record.

Art. 77. In situația când intr-o alergare, urmare unui busculade, un cal sau mai multi cai au ramas fara conducător in sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

 • •  Când calul a ramas fara conducător in prima treime a cursei, aceasta se va întrerupe si se va relua imediat;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in a doua treime a cursei, aceasta se va întrerupe si se va relua după o pauza de 15 minute;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in ultima treime a cursei, aceasta va continua pana la sosire.

Art. 78. Obligațiile conducătorului in alergare - Driver:

 • a.  In timpul parcursului, calul care se afla in frunte trebuie sa mearga in linie dreapta, fara a împiedica pe ceilalți concurenti, schimbarea brusca a direcției sau locului fiind interzisa;

 • b.  Imediat ce poziția sa in alergare ii permite, conducătorul este obligat sa îndrepte calul cat mai aproape de coarda, fara insa a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depăși caii aflati înaintea lor, pe orice parte pe unde găsesc loc, fara a impiedica acești cai.

 • c.  Un cal nu poate schimba direcția, nici trece la coada daca nu are cel puțin 4 m inaintea calului depășit;

 • d.  Când un cal venit din urma a găsit loc sa intre cu picioarele anterioare pana la nivelul roților sulky-ului unui cal care se gaseste inaintea lui, conducătorul calului ajuns nu mai poate închide drumul, fiind obligat sa-i faca loc sa treaca fara sa jeneze alti concurenti;

 • e.  Intr-o proba de calificare, un proprietar nu poate alerga mai mult de 2 cai; cu aprobarea comisiei de întocmire a programului poate alerga si al treilea cal in mod excepțional, iar calul 2 si 3 vor purta eșarfe. Se exceptează Derby-ul de trap.

 • f.  Daca concura 2 sau 3 cai din aceeași formație si unul dintre aceștia favorizează un cal din formație se descalifica calul favorizat cat si ceilalți cai implicați in aceasta neregula, inregistrandu-se performantele daca aceștia nu au fost descalificați pe parcurs;

 • g.  Se interzice franarea care ar deranja caii din spate;

 • h.  Se interzice mersul pasiv care diminuează rezultatul alergării.

Art. 79. După ultima turnanta si pana la sosire caii din fata trebuie sa-si păstreze distanta de la coarda pe care au avut-o la ieșirea din turnanta, când sunt in grup. Ei trebuie sa mearga in linie dreapta pana la sosire, fara ca sa se abata nici spre coarda nici spre grila sub niciun motiv, indiferent de avansul pe care il au asupra celorlalți concurenti.

Art. 80. In parcursul cursei, concurentii:

 • a.  Nu au voie sa vorbească, sa strige, sau sa agite biciul, ci numai sa liniștească sau sa îndemne din gura calul condus.

 • b.  Pot folosi un bici, nu va fi mai lung de 140 cm si trebuie sa fie flexibil astfel incat sa nu faca zgomot si sa jeneze caii vecini. Acesta va fi tinut drept si îndreptat înainte in direcția mersului in proba.

 • c.  Au interzis cravasarea in lateral, a lovi in hulube sau a agita biciul astfel ca sa fie jenați caii vecini.


 • d.  Pot aplica lovituri de bici unui cal, numai înainte si de sus in jos, pențrusfi)Tw}area lui. Biciul servește numai pentru îndemnarea calului si numai in cazul când calul Folosirea in alte condiții a biciului se considera neregulamentara.

 • e.  Au interzis biciuirea cailor după terminarea probei.

Art. 81. Toți caii care au luat startul trebuie sa termine parcursul.

Daca din motive temeinice un conducător in alergare este obligat sa oprească calul in parcurs, acesta va aduce la cunoștința arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

In cazul când motivele vor fi găsite neîntemeiate se vor aplica sancțiuni.

Art. 82. Caii descalificați in timpul parcursului vor fi anunțați prin statie si prin afișarea vizibila a numărului cu un semn distinctiv.

Conducătorii cailor descalificați in timpul parcursului, sunt obligați ca imediat ce a fost anunțata descalificarea, sa oprească fara a jena pe ceilalți concurenti, trecând spre exteriorul pistei. Acești cai nu sunt cronometrați.

Orice cal care galopeaza va trebui sa fie retinut ușor si repus imediat in trap, fara a incomoda ceilalți cai. Deasemenea, caii care tragneaza sau buestreaza.

Art. 83. Indiferent de poziția in cursa, va fi descalificat:

 • a.  orice cal al cărui mers este neregulat;

 • b.  orice cal care galopeaza si nu este retinut de conducătorul sau si isi imbunatateste in acest fel situația lui in proba (aprecierea se face după încetarea galopului si in raport cu poziția fata de ceilalți cai care au mers la trap);

 • c.  orice cal care parcurge in galop sau in alta aliura afara de trap, o distanta mai mare de 60 m ;

 • d.  orice cal care galopeaza sau merge in alta aliura in timpul parcursului, de doua ori in probe pe distanta de 1.600 m si de 1.700 m, de trei ori in probe pe distanta de pana la 2.100 m inclusiv si de peste patru ori pe distanta de peste 2.200 m.

Prin galop se considera schimbarea mersului de trap in galop, facandu-se cel puțin trei sărituri in aceasta aliura.

Art. 84. Calul descalificat si distantat de doua ori consecutiv nu mai poate fi alergat, urmând sa fie verificat de către antrenorul sau.

Art. 85. Cal distantat este calul care trece linia de sosire in galop sau alta aliura afara de trap; oricare ar fi avansul pe care il are asupra celorlati concurenti va fi distantat de la locul de sosire.

Art. 86. Proba se considera terminata atunci când calul a atins cu botul linia de sosire.

Art. 87. Arbitrii probelor de calificare pot retroclasa sau descalifica un cal, după intrarea in linia dreapta la sosire, daca s-a abatut spre coarda sau grila, jenând unui sau mai multi concurenti.

Art. 88. Un cal retroclasat se aseaza in urma calului sau cailor care au suferit in urma incidentului.

Art. 89. La terminarea parcursului si in cazul când arbitrii sosirii vor recurge la ajutorul înregistrării lor video, sau după caz a fotografiei, rezultatul alergărilor va fi declarat după vizionare.

In cazul când înregistrarea este neconcludenta, arbitrii vor declara “cap la cap” caii sosiți la locul 1.

Art. 90. Rezultatul probei este definitiv după baterea clopotului sau anunțarea prin statiea audio.

CAPITOLUL VIII. Reclamatii- contestații


S b

jr                                    " *MW* ■■—                                                      *• *

Art. 91. Dreptul de a reclama neregulile constatate, privind cursele de^trâry pphipodrom, aparține proprietarilor, antrenorilor, conducătorilor si publicului parior.              om(                 b


Arbitrii probelor de calificare se pot sesiza si din oficiu pentru o î^he^eguli-său abateri de la prezentul regulament.

Art. 92. Reclamatiile pentru incidentele de parcurs trebuie depuse înainte de con         rezultatului de

către arbitrii. In acest sens, la sosire, conducătorul care are de făcut o reclamatie întoarce calul, ridica mana si merge la tumul arbitrilor judecători.

Art. 93. Daca arbitrii probelor de calificare primesc o reclamatie sunt datori sa anunțe aceasta la statie sau printr-un alt semn convențional inainte stabilit.

Rezultatul se anunța cu mențiunea ca este provizoriu pana la cercetarea reclamatiei.

Daca reclamatia este întemeiata, rezultatul poate fi modificat de către comisia tehnica a reuniunii, anuntandu-se aceasta modificare la statie sau prin alte mijloace.

Proprietarii de cai si conducătorii care se considera nedreptatiti de arbitri au dreptul la contestație ce se depune in termen de 24 ore la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, insotita de o taxa de 100 Lei.

O contestație nu poate conține decât revendicarea privitoare la o singura fapta soluționată de către Comisia de Arbitrii. Neplata taxei atrage după sine respingerea din oficiu a contestației formulate.

Daca contestația se confirma, taxa va fi returnata.

Comisia de Apel va soluționa contestația depusa in maxim 48 de ore de la depunerea ei.

CAPITOLUL IX. Masuri ce pot fi luate de Arbitri judecători:

Sancțiuni si amenzi

Art. 94. Arbitrii judecători ai reuniunilor de trap sunt autorizați sa aplice următoarele masuri:

 • •  Avertisment;

 • •  Amenzi;

 • •  Ridicarea dreptului de a conduce in curse sau Retragerea licenței;

 • •  Eliminarea de pe hipodrom;

Suspendarea pentru o reuniune se poate înlocui cu o amenda in cuantum de 300 Lei, cu aprobarea Comisiei de Arbitraj, plata, ce trebuie făcută integral.

In cazul depunerii unei contestații privind măsură ridicării dreptului de participare la alergări si inlocuirea acesteia cu sancțiunea amenzii cu plata imediata, se va înainta Comisiei de apel in termen de 24 de ore de la contestație.

Măsură ridicării dreptului de a conduce operează începând cu reuniunea următoare.

O sancțiune dictate in condițiile prezentului Regulament in cazul in care devine executorie, nu este susceptibila de fracționare, in sensul ca se interzice aplicarea simultan pentru aceeași fapta a sancțiunii cu amenda, pentru o parte, cealalta parte reprezentând zile de suspendare.

Sancțiunea complementara a suspendării dreptului de participare, ramasa definitiva in condițiile stipulate in alin.2, este executorie.

Art. 95. Nicio persoană nu trebuie:

 • a) să comită atacuri împotriva oricărui participant;

 • b) să amenințe sau să rănescă orice participant;

 • c) să folosescă un limbaj jignitor, ofensator sau necorespunzător pentru orice participant;

 • d) să fie vinovat de un comportament necorespunzător în timp ce participant la cursele de trap.

A.                                                                                         *                                  t t                                                                                                                                                                               ’            ’   }      ’ ’ V         “   ' V b*

In cazul în care orice participant este abordat cu orice ofertă său promisiune\de mită frauduloase în natură, sau este solicitat să efectua orice act abuziv, corupt sau Jrauduloas în legătură cu cursele, participantul trebuie să raporteze imediat acest incident la arbitrii judecători.

Niciun participant nu va încerca în mod abuziv să afecteze rezultatul cursei, fie individual, fie în mod concertat cu altul.

Nicio persoană nu trebuie să furnizeze informații inexacte cu privire; ia uncal, sau informații înșelătoare într-un program.                                                        '■

-   ....             . -V

Niciun participant nu trebuie să comite un act de cruzime sau neglijență fată de un cal, fie pe piestă sau pe o facilitate de pe hipodrom.

Este de datoria tuturor participanților de a raporta prompt arbitrilor judecători, orice încălcare din prezentul regulament.

Atunci când o infracțiune este presupusă a fi fost comisă de un participant, un astfel de participant poate fi reprezentat de orice persoană autorizata, la alegerea lui.

Art. 96. Participanții sunt obligați să se supună unui test de alcoolemie. Atunci când rezultatele testului sunt de 0.03% sau mai mult alcool în aerul expirat, operatorul raportează arbitrilor judecători. Amenda este in valoare de 400 Lei.

Infracțiunile săvârșite în cadrul a douăzeci și patru (24) luni, pot duce la o suspendare a dreptului de a conducere in curse pe Hipodromul Ploiești pentru o perioadă care nu trebuie să depășească treizeci (30) zile, precum și o amendă de 600 Lei.

Atunci când, pentru participantii la cursele de trap, rezultatele testului la o citire este mai mare de 0.05% alcool în aerul expirat trebuie să fie imediat suspendați din funcție.

Orice participant care refuză să se supună unui test de alcolemie în conformitate cu cerințele prezentului Regulament va fi amendat cu suma de 300 Lei și o suspendare de până la treizeci (30) zile, pentru prima abatere și o amendă de 500 Lei și o suspendare de până la șaizeci (60) de zile pentru a doua adatere.

Atunci când echipamentul de testare si analiza a respirației nu este disponibil, puterea de apreciere si constatare revine arbitrilor.

Art. 97. Avertismentul se da pentru :

 • •  Ieșirea cailor cu intirziere pe pista;

 • •  Culori schimbate;

 • •  Prezentarea cu intirziere sub ordinele starterului;

 • •  Alte nereguli constate de arbitri (costume murdare, tinuta necorespunzatoare, om la start fara voie, discuții cu publicul, dresaj necorespunzator);

Repetarea avertismentului atrage după sine o amenda de 5% din valoarea premiului I la respectiva cursa.

Art. 98. Se vor sancționa cu amenda de 10% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pentru doua reuni, următoarele abateri:

 • •  Nesupunerea la plecare;

 • •  Depășirea stâlpului distantei de plecare;

 • •  Neaducerea la cunoștința arbitrilor a cauzelor care au diminuat sansele sansele calului in proba, cu probe dovedite la ieșirea din parcurs.

Art. 99. Se vor sancționa cu amenda de 15% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pentru trei reuniuni, următoarele abateri :

 • a.  Cravasarea neregulamentara sau vociferarea in parcurs;

 • b. Cravasarea după terminarea probei;

 • c.  Provocarea intenționata de plecare greșita;

 • d.  Comportarea slaba fata de ultimile alergări (contravalori);

  e.


  f. g-


  Neoprirea calului la comanda data de arbitrii prin statie audio sau^printr-un alt semn convențional stabilit;O

  Nerepunerea imediata in trap a unui cal care galopeaza sau merge int/^^alta aliura; Oprirea nemotivata a unui cal in parcurs.


  9

  s » iu

  Se vor sancționa cu amenda de 30% din valoarea premiului respectiva cursa si  Art. 100.

  suspendarea dreptului de a conduce pe sase reuniuni, următoarele abateri: Nesustinerea sansei calului pana la stâlpul de sosire, excepție calul casi^ftt b. Performante contradictorii, evidente.


  a.Art. 101. Se vor sancționa cu amenda de 60% din valoarea premiului I la respectiva cursa si suspendarea dreptului de a conduce pe douăsprezece reuniuni, următoarele abateri:

• Schimbarea neregulamentara de linie cu jenarea a adversarului (luarea picioarelor), sau conducerea dezordonata. In caz ca jenarea duce la busculada cu urmări grave, pedeasa se va dubla.

Art. 102. Se va sancționa cu amenda de 80% din valoarea premiului I la respectiva cursa următoarele abateri:

 • •  Refuzul nejustificat de a scoate un cal pe pista, in vederea alergării;

 • •   Injurii la adresa oficialilor;

 • •  Refuzul de a supune un cal la recoltarea probelor pentru teste;

 • •  Lovirea personalului si a publicului in incinta Hipodromului Ploiești;

Art. 103. Se va sancționa cu amenda de 100% din valoarea premiului I la respectiva cursa si sesizarea organelor de urmărire penala, următoarele abateri:

 • •  Tendința de substituire a unui cal in curse;

 • •  Administrarea substanțelor prohibite;

 • •  Falsificarea pașaportului calului si a semnelor de identificare;

Art. 104. Sunt performante contradictorii următoarele cazuri :

 • 1. Când performanta este mai inceata decât recordul calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult trei luni înaintea probei, iar in caz contrar, fata de media ultimelor trei performante, după cum urmeaza:

 • a. pentru caii cu record de 1' 25" si mai iuti, indiferent de varsta, cu 3 sau mai multe secunde;

 • b. pentru caii cu record de 1'25", 1 - 1'28" indiferent de varsta, cu 4 secunde sau mai mult;

 • c. pentru caii cu record de 1'28", 1 - 1 ’32” indiferent de varsta cu 5 secunde sau mai mult;

 • d. pentru caii cu record 1 ’32,1 si mai incet indiferent de varsta cu 6 secunde sau mai mult.

 • 2. Când performanta marcheaza un salt mai mare de valoare, fata de recordul calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult 3 luni înaintea probei, iar in caz contrar, fata de media ultimelor 3 performante, după cum urmeaza :

La caii de patru ani si mai in varsta

 • ■   1 ’25 si mai iute

  peste 2 secunde peste 3 secunde peste 4 secunde


  peste 3 secunde

  peste 4 secunde

  peste 5 secunde


  peste 3 secunde peste 4 secunde


 • ■  1’25,1-1’28

 • ■   1 ’28,1 si mai incet

La caii de 3 ani

 • •   1’28 si mai iute

 • •   1’28,1 la 1’33

 • •   1 ’33 si mai incet

La caii de 2 ani

 • •   1 ’33 si mai iute

 • •   1’33,1 la 1’39

, , <    /• .V. ;

...-***

•   1’39,1 la 1’45                 peste 5 secunde               > ; '•

Pentru caii de 2 ani performantele se iau in considerare începând cu a IVrâ alergare fata de v record.                                                                                     ~

La reintrarea in curse a cailor, după o perioada de repaus de cel puțin 3Q-dp zile, se va lua in ■ calcul primele 3 alergări, in aplicarea prevederilor regulamentului.

In aceasta situație, antrenorul este obligat la înscrierea calului după aceastâ/pauza. sa declare daca calul are o valoare superioara recordului.

l"


Pentru fiecare 100 m, coeficientul de distanta fata de 1.600 m este următorul:

 • • 2 zecimi de secunda pentru distanta 1.600 - 2.500 m ;

 • • 3 zecimi de secunda pentru distanta de la 2.500 m si mai lungi.

Art. 105. In cazul in care starea pistei si a vremii nu sunt normale, dispozitiunile de mai sus se aplica după stabilirea unui coeficient. Starea terenului si a vremii va fi apreciata de arbitri si se va consemna in Procesul - Verbal.

Arbitrii probelor de calificare vor aprecia de la caz la caz, performantele susceptibile de a fi considerate contradictorii prevăzute la art. 110, luând in considerare cauzele de ordin obiectiv, care au împiedicat un cal de a arata valoarea reala (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de hamasament sau sulky, potcovit, reintrarea in proba după o pauza de 30 zile minimum) sau care au determinat un spor de valoare prea mare, etc.

In cazul unor condiții meteo nefavorabile sau in situația imposibilității asigurării unor condiții minime de concurs, conducerea Complexului Hipodrom Ploiești, poate dispune unilateral suspendarea desfășurării curselor pana la încetarea cauzei care au determinat-o.

Art. 106. Când performantele cailor marcheaza fluctuații mari de valori de la o alergare la alta, in urma unei analize temeinice arbitrii judecători vor aplica sancțiunile prezentului Regulament.

Art. 107. In caz de recidiva toate sancțiunile sus menționate vor fi dublate, in raport cu ultima sancțiune, pentru aceeași abatere, in ultimele 6 luni.

Art. 108. In cazul când arbitrii socotesc sancțiunile insuficiente, pot cere comisiei de apel, majorarea pedepsei sau luarea altor masuri disciplinare.

Art. 109. Pentru toate cazurile de abateri savarsite in timpul reuniunilor neprevăzute in prezentul regulament, arbitrii judecători au dreptul de a aprecia, motivând in scris in procesul verbal masurile luate, aplicarea unor sancțiuni.

Amenzile aplicate de către arbitrii, trebuie achitate in termen de 5 zile de la data stabilirii lor. Neachitarea in timpul prevăzut retrage după sine eliminarea temporara din activitatea de conducere in curse (drive), pana la palta amenzilor.

Art. 110. Orice persoana care se considera nedreptatita in urma masurilor luate de arbitrii privind desfasurarea curselor, se pot adresa in scris, in termen de 24 de ore de la terminarea reuniunii, Comisiei de Apel, numita in condițiile art.8 din prezentul Regulament.

Art.111. Echipajul va fi descalificat, daca:

 • • Calul galopează peste 60 de metri (de doua ori pe distanta de 1.600 m si de trei ori pentru distanta de 2.100 m).

 • • Calul galopează pe linia de sosire.

 • • Calul paraseste pista de concurs.

CAPITOLUL X. Reglementarea ANTI-DOPING:


•l

Art. 112. Niciun cai nu trebuie in momentul cursei sa aiba in țesuturi, fluide J^i^rale^au inexcretii

... ........ ■ \

vreo substanța considerata prohibita.Iz

■i

Art. 113. O substanța prohibita este o substanța care aparține uneia in lista de la art. 124.


I 4 yj pt^i nsa vX

Z/

X

Art. 114. Recoltarea probelor biologice (urina, sânge, saliva, urina+sange) se face sistematic la inițiativa autoritarilor competente , inainte sau după curse.

Art. 115. Cu excepția medicilor veterinari autorizați de către autoritatile competente, nicio alta persoana nu este autorizata sa introducă intr-un grajd sau in incinta Hipodromului, in ziua curselor, o seringa sau un produs susceptibil de a modifica condiția fizica a unui cal.

Art. 116. Antrenorul este totdeauna responsabil de protecția si de securitatea cailor pe care ii are in grija.

Art. 117. Antrenorul trebuie de asemenea sa se informeze asupra consecințelor tratamentelor aplicate calului sau.

Art. 118. In timpul operațiunilor de recoltare a probelor biologice trebuie sa fie prezenti, un membru al Complexului Hipodrom Ploiești, antrenorul, proprietarul sau reprezentantul acestuia desemnat in prealabil.

Operațiunea de recoltare a probelor biologice se va consemna intr-un proces-verbal de către cei prezenti.

Art. 119. Toate recoltările de probe se fac in duplicat. Un exemplar este prezent tot timpul pentru o contra-analiza.

Art. 120. Inviolabilitatea si anonimatul recoltării sunt garantate de organizator si autoritatile competente.

Art. 121. Antrenorul, proprietarul sau reprezentantul proprietarului, autorizează medicul veterinar al Hipodromului Ploiești de condițiile tehnicile si de recoltare a probelor, prin semnătură.

Art. 122. Toate abaterile de la aceste reguli vor atrage descalificarea calului in cursa respectiva si aplicarea de sancțiuni severe celor responsabili si sesizarea organelor abilitate.

Art. 123. Analiza probelor biologice efectuate cailor declarați partanti nu trebuie sa dovedească prezenta unei substanțe prohibite de origine externa, dintre cele definite la art. 124, sau a unui metabolism al unei astfel de substanțe.

Art. 124. Lista substanțelor prohibite este următoarea:

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului nervos central;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului cardio-vascular;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra funcțiunilor gastro-intestinale;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului urinar;

 • •  Substanțe care actioneaza asupra sistemului imunitar;

 • •  Substanțe antibiotice, anti-bacteriene si antivirale;

 • •  Substanțe antipiretice, analgezice si anti-inflamatorii;

 • •  Secreții endocrine si analoagele lor sintetice;

  • •  Substanțe care afecteaza coagularea sângelui;                              ,

  • •  Substanțe citostatice;

  • •  Sistemul imunitar cu excepția substanțelor din vaccinuri autorizate de combatere a infecțiilor;

  • •  Trafic de sânge in/din sistem si hemolimfa;

  • •   Alcool;

  • •  Venin de șarpe;

  X’ .


  1

  *

  s

  V'./

  • ț


/

I

s

x

X

A

f.


q

r . *   ••:'■,•

-    •>*..♦      t

•>.• ;. <: .. -

Art. 125. Praguri pentru substanțe                                                    z

Pragurile pot fi adoptate ca substanțe endogene la cal - substanțe prezente in mod natural, in plantele păscute de cai sau recoltate ca furaj pentru cai, substanțe găsite in dieta calului a căror prezenta decurge din contaminarea in timpul cultivării, prelucrării, depozitarii sau transportului.

Substanțele prezente in concentrații sub pragurile de mai jos, nu conduc la aplicarea sancțiunilor:

 • •  750 micrograme de Acid Salicilic per mililitru in urina;

 • •  6,5 micrograme de Acid Salicilic per mililitru in plasma;

 • •  0,015 micrograme de Boldenon per mililitru in urina;

 • •   0,3 micrograme de Arsenic per mililitru in urina;

 • •  36 mmol de Dioxid de Carbon disponibil per litru in plasma;

 • •   15 micrograme de Dimetilsulfoxid per mililitru in urina;

 • •  1 microgram Dimetilsulfoxid per mililitru in plasma;

 • •  1 microgram de Hidrocortizon per mililitru in urina;

 • •  4 micrograme de Methoxyramine , forma libera si conjugate pe mililitru in urina;

 • •  0,02 micrograme de Testosteron per mililitru in urina in forma libera si conjugate, pentru caii castrați;

 • •  0,055 micrograme de Testosteron per mililitru in urina in forma libera si conjugate, pentru iepe (cu excepția cazului când sunt gestante);

 • •  2 micrograme de Teobromina per mililitru in urina;

CAPITOLUL XI. Dispoziti finale:

Art. 126. In premiile clasice se pot distribui diplome antrenorului, conducătorului de alergare, ingrijitorului si proprietarului calului câștigător, precum si alte stimulente.

Publicitatea si Sponsorizarea pe hipodrom si in cursele de trap

Art. 127. Forma de publicitatea referitoare la arme, pornografie, oculta si cea care actioneaza împotriva interesului general al curselor de trap, este interzisa pe Hipodromul Ploiești.

Orice Sponsorizarea si forma de publicitate pe hipodrom si in cursele de trap trebuie sa fie aprobata de conducerea Complexului Hipodrom Ploiești.

Publicitatea si Sponsorizarea pentru propetari

Este autorizata sa se faca pe o suprafața de 350 mm2 pe partea din spate a sacoului.

Publicitatea si Sponsorizarea pentru conducătorii de alegare

Este autorizata sa se faca pe o suprafața de 50 mm2 pe partea frontala de la casca, care va fi unicolor si de 100 mm2 pe pantalon.

Publicitatea si Sponsorizarea pe buletinele oficiale sau on-line

Se va face prin stabilirea exacta a perioadei de promovare. Propietatea exclusiva a evenimentelor, a textului grafic, a fotografiilor, imaginilor, videoclipurilor, sunetelor, harților, numelor, logo-urilor, creațiilor, obiectelor cu si despre Hipodromul Ploiești, ii revin Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art. 128. în ceea ce privește fiecare sponsorizarea pe echipaj, ce distribuie părților interesate de plată în următoarele procente:

 • •  56 % la Proprietar;

 • •   8 % la Trainer;

 • •   6 % la Driver;

 • •  30 % pentru Complex Hipodrom - in fondul de premiere;


Distribuția de bani din premii ce trebuie platiti la grajduri

Art. 129. Din orice premiu in bani, pe fiecare cal, se va opri un procent ce va fi trasmis la Trainer si Driver, dar si către propietarul de cai, de către Clubul Sportiv Munciopal Ploiești, trimestrial, in următoarele procente:

 • •  75 % Proprietar;

 • •  10% Trainer;

 • •  10 % Driver;

 • •    5 % îngrijitor;

Conducerea Hipodromului Ploiești va decide criteriile de repartizare cere urmeaza sa se aplice la premiile in bani. Plățile pot fi efectuate numai pentru persoanele ale căror nume figurează în Registrul (Trainer-lor/ Driver-lor/Propietarilor de cai) si au participat la respectiva cursa. O copie a criteriilor trebuie să fie afișate în incinta unitatii, într-un loc unde poate fi inspectată de către tot personalul Hipodromului.

Un Trainer trebuie să prezinte conducerii executive a hipodromului:

 • a. forma de colaborare cu propietarul de cai.

 • b. licența de Trainer cu viza anuala;

Un Driver trebuie să prezinte conducerii executive a hipodromului:

 • a. forma de colaborare cu propietarul de cai.

 • b. licența de Driver cu viza anuala;

Un Propietar de cai trebuie să prezinte conducerii executive a hipodromului:

a. licența anuala de Propietar de cai participant la reuniunile de trap de pe Hipodromul Ploiești;

Art. 130. In cazul in care anularea unei reuniuni se face inainte de ora stabilita in programul oficial, hotararea se ia de către comisia tehnica a reuniunilor.

Art.131. Orice persoana care incearca sa falsifice rezultatul unei probe sau incearca sa corupa personalul probelor de calificare in scopul falsificării rezultatelor - indiferent daca tentativa a reușit sau nu -precum si persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom si deferite organelor abilitate.

Se interzice oricărei persoane neautorizate sa pătrundă la tumul arbitrilor cu diferite proteste ce pot influenta rezultatul alergărilor.

Conducerea Hipodromului cat si arbitrii au dreptul de a exclude din incinta Hipodromului orice persoana care tulbura ordinea si disciplina.

Excluderea poate fi comunicata fie prin scrisoare recomandata fie prin insertiunea in programul oficial al curselor. Aceasta formalitate nu este necesara când o persoana este imediat exclusa din reuniunea in către a comis abaterea.

Art. 132. Se interzice tuturor persoanelor care gestionează sau au tangenta cu activitatea reuniunilor hipice (antrenorii, conducătorii in alergare, arbitrii, personalul Complexului Hipodrom), cu excepția proprietarilor de cai, sa participe la pariuri sub orice forma.

Notarea programului reuniunilor, informațiile asupra șanselor cailor, se asimilează cu participarea la pariuri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU INVAȚAMANT, SANATATE, ȘTIINȚA, CULTURĂ, CULTE, TINERE T ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești

și a emis:Data: ^^3 - MM

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


*

i/> lU

O.


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIUL UI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2011 și a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploiești
Data:
Antrenorii, conducătorii de alergare si ingrijitorii de cai nu au voie sa stea de vorba cu publicul in timpul reuniunilor, fiind obligați sa păstreze secretul grajdului.                    n

i au voie sa discute

\\

•A;

• i

i •

- IIDe asemenea proprietarii de cai, care sunt si conducători in ziua^ cu publicul sau sa fie prezenti in zona tribunei si a pariurilor hipice.

Abaterile vor fi sancționate conform regulamentului.

J W ■ I

boitiiin directe cu organizarea si A ’ A 7


Art. 133. Prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor care desfasurarea curselor de trap pe Hipodromul Ploiești.

Toate dispozițiile din prezentul regulament, sunt considerate a'^etfebscuted’jAcceptate de orice persoana care se incadreaza in categoriile de mai sus.

De asemenea, se interzice pătrunderea publicului la grajduri in ziua reuniunilor hipice, ropretarii au voie sa-si vizitaze caii. De la aceasta prevedere, face excepție, doar persoanele autorizate de arbitri.

CAPITOLUL XII. Cartea Crescătoriei Naționale (Stud- Book)

Art. 134. înscrierea in Cartea Crescătoriei Naționale se face pana la 31 Decembrie a anului de naștere a calului.

Art. 135. Caii importați inainte de implinirea unui an de viata, avand un un număr de ordine in tara de origine, vor fi inscrisi in cursele organizate pe Hipodromul Ploiești cu acest număr certificat in Cartea Crescătoriei Naționale din Romania, menționat după inscrierea noului nume.

Art. 136. Pentru caii care au participat in curse se va face mențiunea celui mai bun record, stabilit in aceste probe, indicandu-se si anul in care a fost stabilit.

Art. 137. Prezentul regulament este unic si se aplica numai pe Hopodromul Ploiești.

Art. 138. Conducerea Complexului Hipodrom Ploiești are obligația de a tipări la sfârșitul fiecărui an (sezon de alergări), broșura cu rezultatul alergărilor la care se adauga clasamentele privind activitatea cailor, antrenorilor, formațiilor si conducătorilor profesioniști si amatori.

Art. 139. La inceputul fiecărui an (sezon de alergări), Conducerea Complexului Hipodrom Ploiești va intocmi si supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești:

- Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap, care va cuprinde:

 • •  Calendarul curselor clasice si semiclasice;

 • •  Lista cailor care fac obiectul activitatii anului curent;

 • •  Numele persoanelor autorizate pentru activitatea de antrenori (Trainer-lor) si conducători in alergări (Driver-lor);

 • •  Comisia tehnica a reuniunilor (Comisarii Sportivi);

 • •  Comisia de Apel.