Hotărârea nr. 61/2011

Hotãrârea nr. 61 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervã bugetarã constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situatie de extremã dificultate – minorului Gheorghe Vladimir Nectarie

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 61 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - minorului Gheorghe Vladimir Nectarie

Consiliul local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere ancheta socială nr. 404/17.01.2011 și alte documente medicale doveditoare;

în temeiul art. 36 alin.6 lit. „a” pct. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 — Aprobă alocarea sumei de 30 000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea minorului Gheorghe Vladimir Nectarie -persoană aflată în situație de extremă dificultate și care necesită o intervenție chirurgicală de transplant măduvă osoasă, precum și tratament de specialitate la Institutul Kreager din Baltimore - SUA.

Art. 2 - Direcția Managament Financiar-Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 februarie 2011.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PL

5

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - minorului Gheorghe Vladimir Nectarie

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulat la art. 15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea minorului Gheorghe Vladimir Nectarie.

în urma investigațiilor medicale efectuate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” București, minorul Gheorghe Vladimir Nectarie - în vârstă de 5 ani a fost diagnosticat cu „BOALA PEROXIZOMALA (x-adrenoleucodistrofîe). Boala reprezintă un fenomen rar întâlnit în lume, singurul lucru îmbucurător fiind depistarea acesteia în stadiu incipient, stadiu ce permite luarea unor măsuri rapide de stopare a evoluției bolii.

In caz contrar, durata vieții este foarte mult redusă, persoana diagnosticată riscând să își piardă funcțiile motorii, devenind dependentă de un scaun cu rotile.

Minorul se află, în prezent, internat la Clinica de neurologie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” București. în noiembrie 2010, a fost diagnosticat cu „Deficit motor membru inferior drept”.

Singura cale de vindecare este transplantul de măduvă osoasă, transplant ce se poate efectua la Institutul Kreager din Baltimore, SUA. Costul unei astfel de intervenții este foarte ridicat, în parte pentru găsirea donatorului, prepararea și conservarea celulelor stern. Nu trebuie însă uitate nici cheltuielile de deplasare, dar și alte cheltuieli neprevăzute.

Situația materială a familiei minorului este următoarea: tatăl - Gheorghe Mihai realizează venituri din activități independente, nu se cunoaște cuantumul acestora; mama Savu Loredana se află în concediu creștere copil și beneficiază de indemnizație creștere


intervenția chirurgicală, precum și pentru tratamentul aferent, intervenție ce va fi realizată la Institutul Kreager din Baltimore, SUA - adresa nr. 1825 înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale și Comunitare. Ca urmare, în data de 17.01.2011 a fost efectuată ancheta socială la domiciliul acestuia, Ancheta nr. 404 fiind anexată la prezenta hotărâre.

în acest context, pentru a veni în sprijinul familiei minorului Gheorghe Vladimir Nectarie, afectat de această boală gravă, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea intervenției chirurgicale, singura modalitate de a reda sănătatea necesară pentru a duce o viață normală.

Față de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

* <

Brîndușa Constantin Pietraru

VIZAT

Director,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, ContracteDirector,

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,

Nicoleta Crăciunoiu

întocmit A. A.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - minorului Gheorghe Vladimir Nectarie

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, propunem alocarea unei sume de bani pentru într-ajutorarea minorului Gheorghe Vladimir Nectarie - în vârstă de 5 ani - diagnosticat în noiembrie 2010 cu „BOALA PEROXIZOMALA” (x-adrenoleucodistrofie).

Adrenoleucodistrofîa are trei forme: forma din copilărie, forma adultă și forma neonatală. Forma care apare în copilărie este progresivă și duce în general la dizabilitate totală sau deces. Afectează doar băieții deoarece defectul genetic este sex-linkat (purtat pe cromozomul X). Debutul se petrece de regulă între 4 și 10 ani, și poate include diferite simptome ce nu apar întotdeauna împreună. Cel mai frecvent intâlnite manifestări sunt problemele de comportament și memoria slabă. Alte simptome ce pot fi prezente sunt tulburările de vedere, convulsiile, tulburările de vorbire, dificultate la înghițire, surditate, tulburări ale mersului și coordonării, oboseală, pigmentare crescută a pielii, și demență progresivă.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


I       CIPIUL PLOIEȘTI

• ÎNREGISTRARE

Domnule Primar,


17 JAN 2QI


Subsemnata SAVU LOREDANA, domiciliata in Ploiești, Str.Aleea Stinisoarei nr.4, bl. 122, ap. 54, slariata in cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare - Ploiești in funcția de consilier, va rog sa aprobați acordarea unui ajutor material pentru fiul meu GHEORGHE VLADIMIR NECTARIE, in varsta de 5 ani, diagnosticat cu BOALA PEROXIZOMALA (X-ADRENOLEUCODISTROFIE) in urma RMN-ului si a investigațiilor specifice. Acest ajutor imi este necesar pentru efectuarea transplantului de măduvă, intervenție posibila doar in SUA.

Anexez acte medicale.

Va mulțumesc.

Domnului PRIMAR al municipiului Ploiești
CLINICA DE NEUROLOGIE PEDIATRICA
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “AL. OBREGIA’
Tel 0213344266/int 500 - PROGRAMARE 0213347994, orele 10.00- 12.00

www.neurologiepediatrica-obregia.ro

Sos Berceni, nr 10, București;
BILET DE IEȘIRE DIN SPITAL

Nume: GHEORGHE


Prenume: VLADIMIR NECTARIE


Data internării: 22/11/2010

Data externării: 25/11/2010

Adresa: PH,Ploiești CNP:


FO: 59866 Tel: 0766463683


DIAGNOSTIC LA EXTERNARE:

 • 1. DEFICIT MOTOR MEMBRUL INFERIOR DREPT- in observație etiologica.

ISTORIC - din afirmatiil mamei

Vladimir este un băietei in varsta de 5ani, cu intelect normal, care vine in clinica pentru evaluarea unor tulburări de mers cu membrul inferior drept, observate in urma unui examen clinic de rutina.

Din istoricul bolii reținem :

 • - dezvoltare psihomotorie normala pe etape de varsta.

 • - in urma unui examen de rutina, in urma cu o saptamana, se observa o inegalitate intre membrele inferioare de 1 cm si se indruma către examen de specialitate.

I

AHC: neaga epilepsie, convulsii febrile;.

Mama 37 ani sanatoasa-1 copil: la 12 zile decedat, născut prematur.

 • II copil: Vladimir

 • III copil: născut mort la termen.

AFP:al Il-lea copil,, sarcina menținută medicamentos, naștere 39 saptamani, naturala, prezentatie craniana, G naștere 2900g, Apgar 9, icter neonatal fiziologic, vaccinat conf schemei.

APP: - convulsie febrila la lan71uni.

EXAMEN CLINIC: PC=51cm (normal), stare generala buna, afebrila, facies simetric, telangiectazii oculare, plagiocefalie.Echilibrat cardio-respirator si digestiv. Inegalitate membre inferioare ( coapsa stanga 39cm, coapsa dreapta 38cm; MIstang 65 cm, MI drept 64 cm, grosime gamba stanga 26cm, drept-25cm). EXAMEN NEUROLOGIC: conștient,

 • •   fara semne de iritatie meningeala;

 • •   ex nervi cranieni- normali

 • •   ROT prezente bilateral, mai vii dreapta, clonus absent bilateral. .

 • •   Ex motilitatii: ortostatism posibil, ușoara dismetrie, merge pe vârfuri, mers greu pe calcaie^are

mai^greu in piciorul stâng       ’   ------ ------s ~

 • •   Psihic: timid

PARACLINIC:

Biochimie GPT/GOT 23/45, glucoza 106 mg/dl, calcemie 9,8 mg/dl, Ca ionic 4,61mg/dl, Mg 2,43 mg/dl, proteine totale 8,4 g/dl, uree 26 mg/dl, creatinina 0,55 mg/dl, CRP <5mg/l, CK 223 U/l (valori terapeutice 0-145U/1), LDH 575 U/l, ionograma - normala;

Hemograma: Hb 13,31 g/dl, Leucocite 9930/mm3, Ne 50%, Ly 42%, Eo 4,5 %, Trombocite 378000/mm3

EEG:- traseu normal, fara descărcări epileptiforme.

Ex psihologica: achiziții cognitive si de limbaj corespunzătoare vârstei, comportament inhibat, timiditate fata de persoane noi, situații noi; nevoi de securizare afectiva si suport;


o J

i Io e1

< In urma anamnezei, examenului clinice si paraclinice se pune diagnosticul de mai sus, fara precizard^exacta a etiologiei in prezent.

Se recomanda efectuarea de imunograma, AFP, IRM cerebral.

RECOMANDĂRI:

 • 1.  Regim igieno-dietetic conform vârstei; program de somn regulat; interzicerea consumului de alcool;

 • 2.  kinetoterapie + talonet de corecție;

 • 3.  efectuarea de imunograma + AFP;

 • 4.  IRM cerebral (CDT ,V. Babes’ - Medix) cu anestezie (0213140848);

 • 5.  revine la control peste 3 luni sau la nevoie;

MEDIC SEF DE CLINICA

Conf. Dr. Dana Craiu

MEDIC CURANT Dr Oana Tarta-Arsene
RAPORT DE ANALIZE MEDICALE


Cerere nr. 190364 din 11.01.2011 11:24:40

Pacient: GHEORGHE, VLADIMIR

CNP:Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Dr. Alfred D. Rusescu"

Adresa: B-dul Lacul Tei nr. 120, Sector 2, ptKțqrpșțț Tel: 021^24227 13 u


Buletin final, original


Vârsta: 5 ani, 8 luni


Trimis de:

Secția: UPU

1

Salon:

Pat:

Comentarii recepție: 341

Hemoleucograma


Aparatură: Sysmex XS-1000i


Tip : Automat


Test Rezultat Valori normale Test Rezultat Valori normale Test Rezultat Valori normale Test Rezultat Valori normale


WBC : 5.9.

RBC.......î

hgb.......î

HCT

PLT

MCV......[ *73/

MCH Ș 25

Lucrat de:

Hematologie


: 5.5-IO*1Oa3/[jL

Ș4^3;i6A67pC.....

Șll.O-13g7dl............

1 3&44%...............

Fl5b^45O;ioÂ'37pL

F8O-9SfC..............

: 26-32 pg


MCHC

MPV........

PDW........

PCT.........

PLCR.......

RDW-CV

RDW-5D


3O-33g/dl

V.B-iifl............

15*5-17.1%

0.190-0*360%


11.6-13.7%


Flv%”'Î

[ng%"T

ȘBA%"I

[eo % Ț îgr'%"] ................

40.1

45-54%

LY#   î 2.38

2.7-5.4*10A3/pL

9.3

4-6%

MO # i 0.55

0.25-O.6*lOA3/pl

45.4

15-45%

NG# \ 3.70

0.825-4.5*10*3/111-

1.2

0-1%

BA # î 0.07

a

0-O.l*lOA3/pL

4.0

1 - 4 %

GO # j 0.24

a

O,O5-O4*IO*3/uL

GR# î


Reactiv:


Aparatură:


Tip:


Test


Rezultat


Valori normale


VSH

Lucrat de:

Biochimie


Test


Glucoza serică

Uree serică

Creatinină serică

Acid uric seric

Aspartat aminotransferază (AST/GOT) Alanin aminotransferază (ALT/GPT) Gamaglutamiltranspeptidază (GGT) Colesterol total

Lipide totale

Trigliceride

Proteine totale serice

Sideremie

Calciu ionic

Calciu total seric

Magneziu seric

Proteina C reactivă (CRP)

Fosfatază alcalină

Lactat dehidrogenază (LDH) Creatininkinază (CK) igA

Lucrat de:


3/7


__________________Reactiv: Aparatură: Dimension


Rezultat


91 24

0.4

3.2

28

34

17

162

526

57

7.5

6

1.35 :

10.1

0.69

0.06

359

238

129

81


Reactiv:


Sef Laborator

Dr. Leu Denisa


Rezultatele buletinului de analize se refera numai la probele supuse încercării.

Se interzice reproducerea parțială sau totală a buletinului de analize medicale fără aprobarea laboratorului IOMC


0-15 mm/1h


Tip: Automat


Valori normale


60-110 mg/dl 15-35 mg/dl

0. 2 -1. 0 mg / dl 2.0 -5.0 mg/dl

 • < 84 U/l

 • < 65 U/l

5 - 85U/I

140 -220 mg/dl 350 - 700 mg/dl 35 - 160 mg/dl

6.2 - 8.4 g/dl 9.0 - 30.0 pmol/l 1.12-1.32 mmol/l 8.5 -10.1 mg/dl 0.65 - 1.05 mmol/l 0 - 0.4 mg/dl 50 - 300 U/l 90 -190 U/l

24 - 229 U/L

27- 195 mg/dl


REZULTAT PARȚIAL


I C

..,x


LABORATOR ANALIZE MEDICALE


GRAL MEDICAL • I.N.N.B.N.V,

Sos. Berceni nr. 10-12. Sector 4, București

Tel: 021 334.00.90

Fax. 021 334.00.90


BULETIN DE ANALIZE MEDICALE - RAPORT REZULTATE


Nume:

CNP:

Loc recoltare:

Data recoltare: T rimis de:

Medic:

User creare I tipărire:


GHEORGHE VLADIMIR


GRAL MEDICAL - I.N.N.B.N.V, 05-01-2011 10:10         ||]||||||


TARTA-ARSENE OANA COLEA Lenuta / PĂUN Florentina


DatavaiidareItipărire: 2011-01-11 13:53/2011-01-11 14:04

Parametru

BIOCHIMIE

Analizor. ModulAR P 800


AB092 Vitamina B12


Analizor EASY BLOOD GAS


AB042 ASTRUP PH


- -                          w                  W ^B    ■

pCO2 (Presiunea dioxidului de carbon)

••                                                                                aaj


pO2 (Presiunea oxigenului)

»•  ■ * *B <^b w ^b ^W VW ^B ^B      ^B BB ^b ^b ^b <V

HCO3 (Bicarbonat)

ctCO2

M **■  *• ta        » *W M*       ta *■       W VW W ta- te* ♦ ■ «ea

BEb (Exces de baze din sânge)

w v-v ta W ^B ta      <^B          W          ^B ta      ^ta <^B -ta* W                        WV I *      ■ ► M

BEecf (Exces de baze din lichid extra celular)

♦         a                                  a                                                                                                                                                                                                                ____

•        «ta ^W **

02 sat. (Saturația oxigenului)


IMUNOLOGIE


Analizor: ModulAR P 800


AE014 Cortisol seric


a a * aW

AE018 ACTH


I “I


Valoare obținute


528.00


Analizor: Tehnica manuala

AI028 FAN


Analizor: CITITOR PR 1100


AN002 Ac. anti ADNVarsta: 5 ani, 7 luni

Ad resa:

Telefon: -

Cod pacient:870089

Cod proba: 72028932

Observații:


Nr.FO/SalOrt/Sectîe: //T

Valori biologice de referința UM


191,00 - 663,00         pg/mL

Responsabil analiza: PARVULESCU Roxana7,35 • 7,45

*bb V a              <M                                    t

35.00 - 45.00


mmHg

fi i


«da «4 a ■ ■   »»a


■ a           M bfr-+


102.00

23.80

 • 25.30

-2.80

-2’.50

 • 97.30


8.12NEGATIV


14.95


mmHg

M ta V* k     w ta

mmol/L

a               * tvr

mmol/L

•11          a*            4 a


»      ““                                                                        ta      ta      «B ta ta      ta Bto ta      ta «B Mi

_______________94,00-100,00  _______%

Responsabil analiza: JURCAU Anca


■f 4 k a      «w VB -^B ta ^B      ^B      ^B ^B ^B      W ^B ^B BW      W ^B tal

<=46 pg/mL_________pg/mL

Responsabil analiza: PARVULESCU Roxana


NEGATIV


Responsabil analiza:GRECU Viorica


NEGATIV: 0-200

SLAB POZITIV: 201 - 300 MODERAT POZITIV: 301 -

800

INTENS POZITIV: =- 800

Responsabil analiza:GRECU Viorica


Ul/ml


PARAZJTOLOGIE

Analizor: Cititor ORGANON TEK MICROWELL

AZ019 ECHINOCOCCUS GRANULOSUS -AC.iGG (CHIST HIDATIC) Chist hidatic IgG


AZ021 Taenia Solium Ac.lgG


0.34


IOTOXICOLOGIE


a

SR < 0.9 = SR-0.9-1.1 SR> 1.1 =PO

• •                       “ *    * * * V — a «

SR < 0.9 NEGATIV SR = 0.9-1.1 INCERT

SR > 1.1 POZITIV

SR < 0.9 = NEGATIV SR-0.9-1.1 - INCERT

SR > 1.1 = POZITIV

Responsabil analizarANDREI MihaelaREZULTATELE BULETINULUI DE ANALIZE SE REFERA NUMAI LA PROBELE ADUSE*

i r i i


i

s

L h r fI. L


I

1


l

l

d


I


i


t


i


i i


j


i i i

i i


i


t <i


i

s

I


I

i

t

i

i i

1 j

d

I

F


I


1

d

3


!i


I


r

4/

s

f•Sv

'r\

t ! '

■ f • - •z-

j- _ /

1

t.

p-'-

’s.

V

/ t

• •

«...•• ...»
I

I
i
/ l
I I i i

t1/11/2011


11:42:1


Male


AGE IS NOT ENTERED,


ASSUMEDTOgheorghe, vladimi r


E 50 YEARS


OLD FOR PURPOSE OF ECG INTERPRETATION


Rate PR QRSD QT QTc


101

140

73

340

441
RIGHT AND LEFT ARM LEADS REVERSED, PLEASE REPEAT ECG MISSING XiEAD (S) : V5


--AXIS--P 109


QRS


128


DEFECTIVE ECG.•ri


ra


aaui


'•rai


ld 44.


4

,1


.4.


L-r,, j


.4


.]

3


ikari


r •Trl

E

► ” X r


.3.

3

3 T


rri


X.


«...I

i .i.ai,


1 ,F.,aL»A


Synevo Romania SRL Laborator București

dr Calistrat Grozovici 6/Floo 1-4, 7000 București

Telefon: 316.21.65 (6, 7)

Tel./fax: 316.21.60

Site: www.synevo.roînregistrat la:


uc - Grozovici 1 Recepție


synevo

SERVICII MEDICALE DE LABORATOR


Telefon: 021.316.21.65(66)


DupliCdt                           Buletin de rezultate

Cnp Invalid

Nume pacient: Gheorghe

Prenume pacientVladimir

Data nașterii: 25/05/2005         Contract: FFS Contract

CNP:

Varsta:           5 ani 7 luni

Sex:           m

MRN:

Adresa:

Data recoltării: 06/01/2011 12:07Data înregistrării:

Număr cerere: Recoltat:


Punct de recoltare:


Adresa:


Denumire


Imunochimie


Vitamina B12

Electrochemiluminiscenta


ACTH

Chemiluminiscenta 2


06/01/2011 3493128

Internai


Valori in afara limitelor admise


pentru varsta si sexul respectiv528        pg/mL


191 -663Comentarii: Proba recoltata extern Laboratorului Synevo.


17.2


pg/mL


<46


Medic de laboratorRespectând confidențialitatea pacientilor sai, SYNEVO nu solicita acte oficiale de identificare personala. Prin urmare, SYNEVO nu-si asuma responsabilitatea asupra corectitudinii informațiilor declarate de pacient. Este interzisa reproducerea parțiala sau totala a buletinului de analize medicale. Registru de evidenta a operatorilor de date personale: nr. înregistrare 958________________________________________________


Pagina 1 din 1


Tipărit la: 10.Jan.2011


synevo romania okl Laborator București

dr Calistrat Grozovici 6/Floo 1-4, 7000 București

Telefon: 316.21.65(6,7)

Tel./fax: 316.21.60

Site: www.synevo.roînregistrat la:
uc - Recepție Ploies Telefon: 0244 543^8?

Fax:

Adresa:


uletin de rezultate


Cnp Invalid

Numepacient: Gheorghe Prenume pacientVladimir Data nașterii: CNP:

Varsta: Sex:

MRN:


25/05/2005


5 ani 6 luni M


Contract: FFS Contract Doctor: Tarta ArseneOana Instituție: Synevo


Adresa: Data recoltării:


29/11/2010 8:21
Cod de bare: Data inregistrarii: Număr cerere: Recoltat:

Punct de recoltare: Adresa:


21662694

29/11/2010 3424922

Internai


Valori in afara limitelor admise

pentru varsta si sexul respectiv

Denumire

Biochimie

Rezultat

UM

Valori de referința

* IgA

61

mg/dL

48 - 345

* igG

810

mg/dL

500 - 1300

* igM

76

mg/dL

40-180

Imunochimie

igE

Electrochemiluminiscenta

137

UI/mL

Nou nascuti: <1.5 Copii: 5 saptamini -1 ani: <15

1 - 5 ani : <60

6 - 9 ani : <90

10-15 ani: < 200

Adulti : <100


AFP (Alfa-feto proteina )

Chemiluminiscenta

1.04        ng/mL                  <6.0

La gravide, valorile se interpretează in funcție de varsta gestationala.

Medic de laborator

Respectând confidențialitatea pacientilor sai, SYNEVO nu solicita acte oficiale de identificare personala. Prin urmare, SYNEVO nu-si asuma responsabilitatea asupra corectitudinii informațiilor declarate de pacient. Este interzisa reproducerea parțiala sau totala a buletinului de analize medicale.

Registru de evidenta a operatorilor de date personale: nr. înregistrare 958

Pagina 1 din 1


Tipărit la: 01.Dec.2010f

•I •      *


X

x\

4 • ' t A


Nr.Reg.Com: J40/20559/2005;C.U.I.:18195649;Capi|l(ak?ȘQcial;385Qf|8

Șos. Mihai Bravu 281, sector 3 București tel. 314.08.48cX fax 021/314.08.49. mobil 0749.168.785              \

/ s \

Centrul de Diagnostic și Tratament '‘Victor Babeș


'■ ”■

1 * '

& , J ■

'•>-*'' ,1


.4


•i


r * ' -

*b • .' y


Nume

GHEORGHE

Prenume

VLADIMIR NECTARIE

Data

30.12.2010

Varsta

5 ani

Diagnostic trimitere

Deficit membru inferior de partea dreapta

Examinare

IRM cerebral nativ si cu substanța de contrast inj. iv, cu sedare

Rezultat

Fara leziuni cu caracter acut vizibile in ponderatie de difuzie intracerebral.

Fara asimetrii de spatii cisternale, sistem ventricular sau relief cortical.

Structurile anatomice ale liniei mediane in poziție normala.

Sistem ventricular in poziție normala, cu dimensiuni in limite normale.

In etajul supratentorial de notat multiple leziuni in hipersemnal T2 si Flair, izo-/hiposemnal TI, inactive in ponderatie de difuzie, negadolinofile, ce interesează substanța alba, unele in plaja si altele rotund-ovalare subcentimetrice. localizate in regiunile parieto-occipitale si frontale, bilaterale, asimetrice (mai numeroase fronto-parieto-occipital stâng), cu topografie predominant profunda, izolate si confluente.

Axe arteriale si sinusuri venoase intracerebrale cu traiect si semnal in limite normale. Fara prize de contrast patologice intracerebrale.

Concluzii

Multiple leziuni demielinizate in plaja si rotund-ovalare, supratentoriale „vechi”- de reevaluat IRM la distanta.

Medic. Conf. Dr. Ioana Lupescu

Cod 621020

Operator. Dr. Enyedi Mihaly

clinica de neurologie pediatrica

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “AT.. OBREGIA’
Sos Berceni nr 10, sector 4, București
Tel 0213344266/int 500 PROGRAMARE 408/ Sos Berceni, nr 10, București

BILET DE EXTERNARE

Nume: OHEORCllE


Data internării: 04.01.20 i I

Prenume: VLADIM1R-NECTAR.IE

Daca externării: 13.01.2011


' FO: 55016


Adresa: PLOIEȘTI/Tel:

• ■. ♦. 1 i                               .    1 / ■

DIAGNOSTIC LA EA! ERNARE;

L .ENCEFALOPATIE CU AFECTARE PREDOMINANT DE SUBSTANȚA AL8A;

ISTORIC: DIN AFIRMAȚIILE MAMEI.                      '

Vladimir este un băietei in varsta de 5 ani, cu DPM normale, cunoscut Clinici noastre de la internarea anterioara din noiembrie 2010 cu diagnosticul de ,Deficit motor membru inferior drept - in observație etiologica** vine pentru reevaluare clinico terapeutica.

Din istoricul bolii reținem:

• Dc aproximativ 2 luni observat o asimetrie a mb inferioare, mb inferior drept mai scurt si mai subțire;

■ A fost internat in clinica n castra in noiembrie 2010 unde analizele uzuale arata hemuîeucograma cu ușoara teucocltoza cu lindbcitoza (in cadrul TACRS), eozi n a fi li una dinire transa mi naze hepatice si CK, LDH, proteine totale valori ușor crescute; EEG -fara modificări; imunograma, AFP -normale;

. • IRM cerebral (30.12.2010): tara leziuni cu caracter acut vizibila în ponderați*. rin difuzie intracerebral; fara asimetrii de spații cistemale, sistem ventricular sau relief cort icak structurile anatomice ale liniei mediane in poziția normala; sistem ventricular in poziție no n-na la, cu dimensiuni in limite normale; în etajul suprstentorial de notat‘multiple leziuni m hipcmemnal TI. FLAÎR, izo/hiposemnal TI, inactive în ponderatie de difuzie, negadolinofilc. ce interesează substanța alba, unele in plaja si altele rotund ovalarc subcentrimetrice, localizate in regiunile parieto-occipitale si frontale, bilaterale, asimetrice (mai numeroase fronto-par ierni e-uwl pi tale stângi), cu topografie predominant profunda, izolate si confluente; axe arteriale si sinusuri venoase intracerebral^ cu tratecL 51 semnal in limite normale: fara prize de contrast patologice intracerebral c; concluzii; multiple leziuni demieiinizante in plaja si rotund-ovalare, supratentoriale , vechi* de reevaluat IRM la distanta;

AHC; neaga boli neurologic^maim, tata sanatosi, l copil decedat la 12 zile, născut prematur, al 2 Ies copil -pacîentuL al 3 lea copil născut mort la termen

APF; a 2 a sarcina, menținută medicamentos, naștere 39 saptamani, fiziologica, prea craniana. Gn-2900& apgar-9, icter neonatal fiziologic, vaccinat cofomi schemei

DPM: a tinut'capul la 2 luni, a stat in șezut la 5 luni , a mers la lan â vorbit cu sens la 1 an, ulterior o întârziere ih dezv limbajului

APF: 1 convulsie febrila la 1 an 7 luni

CVNi; grădinița, grupe prt»^ar.itoare, rezultate fbunc

EXAMEN CLINIC SOMATIC SI NEUROLOGIC - date patologice- G -26 kg, PC- 51cm, echilibrat respirator si digestiv, ușoara hiporemic conjuctivnla (telangieotazii oculare)

Fara semne de iritat ie meniu geana

Ex nervi cranieni - norma!


cr r-

ti *2.
INVESTIGAT» PAR.ACL1NICE:

- hemoleucoerama; Hb-13.7 g-'dl. Ht-40,1%.

V’                        '   &


b-7890/nimc (Nt-43,6%, Lf-43,5%. Mn-4.3%.358000/mmc;

 • -   biochimie: GPT-22 u/l, GOT-27 u/l, Glu-88 mg/dk CRP pIus-2.2 mg/dl. urea-25 mg/dl, Creați ni na-0,7) mg/dl, Ca-10.5 mg/dl, Proteine lotale-7,6 g/dl, CK-Î80 ui/h LOH 324 ui/l. CL 1007 mmol/1, K-4,2 mmol/l, Na-140 mmol/k trigliceride-112 mg/dl, colesterol-185 mg/dl, Ca ionic-4.45 mg/dl;

cortizol scrie: 8J2 ug'dl, ACTH-17.20 ug/di» FAN-negativ, Ac antiADN-14,95 (Jl/mi, lg chist hidatic-0,311IgG toxocara canîs-0,25, IgG tacnia solium -0,34; Ac antiADN-14.95 vii/pnl; amoniac-74,70 umol/l; RPR-negativ; HCV-negativ;

timpi de coagulare; TP-13J ”, Activ-80.6%, lNR-1,12, Fibrinogcn-319 nigAH; VLCFA, ASTRUP, repetat NH? - in lucru;

 • -   ACld Ud ic ista ic — valori normale;

Viteze de conducere nervoasa - in limite normale;

b*

Având in vedere anamneza, examenul clinic - hem i pareza dreapta predominam crurala dar cu

hemihipertrofie, care arata cronicitatea leziunii corelat cu modificările IRM care arata ieziuni de substanța alba, nu se poate preciza etiologia in prezent urmând ca după rezultatul analizelor din lucru sa se reevalueze clinic si paradinic (eventual cu completarea investigațiilor dîu LCR).

RECOMANDĂRI LA EXTERNARE:

 • 1.  regim igieno-dietetic conform vârstei;

 • 2.  kinetoterapic:

 • 3.  dispensări zare triton? la:

 • 4.  revine in clinica după rezultatele din lucru;

  MEDIC PRIMAR Dr Tarta-Ar sene O


MEDIC SEF SECȚIE

Conf DrDana Craiu

Ml 0.6 Tis 0.3 8C-RS

Neo Abdo-B


Frq

10.0 MHz

Gn

42

E/A

1/3

4 Map

D/0/0

D

14.0 cm

«DR

99

FR

18 Hz

4 AO

100 V»

XBeam Off


5~


10


___________

 • 1 L 4.25 cm

 • 2 L 1.44 cmMl 0.6 Tis 0.3 8C-RS —Neo Abd_B

Frq

10.0 MHz

Gn

42

E/A

1/3

Map

D/0/0

D

14.0 cm

«DR

99

FR

18 Hz

4 AO

100 %

XBeam Off • 1 L 7.78 cm

 • 2 L 7.25 cm

 • 3 L 0.94 cmADM


Ml 0.6 Tis 0.3 8C-RS

Neo Abd
B

Frq

I0 0 MHz

Gn

42

E/A

I/3

4 Map

D/0/0

D

I4 0 cin

< DR

99

FR

I8 Hz

« AO

I00

XBeam Off
elfi??

t L 8.67 cm

? L 1,28 cmADM
Ml 0.6 Tis 0.3 8C-RS —Neo Abd


B

Frq

10 0 MHz

Gn

42

E/A

1/3

4 Map

D/0/0

D

14 0 cm

<DR

99

FR

18 Hz

« AO

100

XBeam Off


l+


• **-.

Xe •*?? -


'd'
i

I

ji Numele I Salon

’, Pat

IpH y pco2

<


p

I

Q             jr

Hr M ?tot J 7jll


ro, 3


Po2 3f 5

11,6

FOjHb®5

FCOHb ©. f"

FHHb

FMetHb q(Q

Na+ Vb°) K+ t, r

CI <Vț


ctHb

I sO2


ii I

Vi

?!

?

1

I

1


cGlu

cLac ji 4 } ctBil


z li6'"


cBase (Ecf)c cHCO<(P,st)cCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI      U


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE V : SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICU^tX^^ PLOIEȘTI, STR.POSTEI NR.6                                ° c


TELEFON 0244/516699/413

ANCHETA SOCIALA

DATE PERSONALE Nume si prenume Data si locul nașterii Domiciliul

CNP

Act identitate


GHEORGHE VLADIMIR NECTARIE 05-05-2005, București

Aleea Stinisoarei nr. 4, bl. 122, ap. 54

C.N. seria NO nr. 201621

DESCRIEREA FAMILIEI

Gheorghe Vladimir Nectarie, in varsta de 5 ani este fiul doamnei Savu Loredana in varsta de 37 ani, încadrata in funcția de consilier in cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare - Ploiești si a domnului Gheorghe Mihai - 36 ani, profesor de sport. Are un frate, Gheorghe Andrei Serghei in varsta de 1 an si 6 luni. Gheorghe Vladimir frecventează cursurile GradiniteiJSf Mina*- Ploiești.

SITUAȚIA LOCATIVA

Familia Gheorghe locuiește intr-un apartament compus din 2 camere si dependințe, proprietate personala. Apartamentul este mobilat si ingrijit corespunzător cu acces la utilitati.

SITUAȚIA MATERIALA


Doamna Savu Loredana se afla in concediu creștere copil indemnizație creștere copil in valoare de 900 lei. Domnul Ghe^ realizează venituri din activitati independente, nu se cunoaște acestora. Gheorghe Vladimir beneficiază de alocație de stat-Gheorghe Andrei primește alocație in valoare de 200 lei.

STAREA SANATATII

Copilul Gheorghe Vladimir are probleme grave de sanatate. Se afla in evidentele Clinicii de neurologie pediatrica din cadrul Spitalul Clinic de psihiatrie ”AI.Obregia”. Aici s-a prezentat pentru evaluarea unor tulburări de mers cu membrul inferior drept, observate in urma unui examen clinic de rutina. A fost diagnosticat, in noiembrie 2010, cu ”Deficit motor membru inferior drept”. In urma multiplelor analize, internărilor si investigațiilor efectuate in clinici specializate, Gheorghe Vladimir a fost diagnosticat cu ”BOALA PEROXIZOMALA (x-adrenoleucodistrofie). Boala reprezintă un fenomen rar intalnit in lume, singurul lucru îmbucurător fiind depistarea acesteia in stadiu incipient, stadiu ce permite luarea unor masuri rapide de stopare a evoluției bolii. In caz contrar, durata vieții este foarte mult redusa, persoana diagnosticata riscând sa isi piarda funcțiile motorii, devenind dependenta de un scaun cu rotile. Se impune efectuarea tratamentului in vederea unui eventual transplant de măduvă, intervenție ce se poate realiza la Institutul Kreager din Baltimore, SUA. Rezultatele obținute pana in prezent, vor fi completate cu informații cu rol determinant, după data de 22 ianuarie 2010.

CONCLUZII

Având in vedere situația expusa mai sus, propunem in măsură in care este posibil, acordarea unui ajutor financiar din fondul de rezerva bugetar, constituit in bugetul local al municipiului Ploiești pentru posibil tratament (transplant de măduvă) osoasa ce va fi realizata la Insitutul Kreager din Baltimore.

A


9

vtin-Pietrarii


SEF SERVICIU, Aura olae


Întocmit, Roxapa Stroilescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5                  [tt

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI,PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate


PREȘEDINTE,


Data:
/

f

f

I

/

SECRET

Mărcii V alfentin