Hotărârea nr. 58/2011

Hotãrârea nr. 58 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Amenajare parcãri spate blocuri B-dul. Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 58

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja».

Având in vedere prevederile art.44, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin.4, lit. d, din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja» conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


••


Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiec investiție “Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja”

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al municipiului Ploiești solicita autoritatilor gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare.

1 * • '

întrucât zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh.Doja este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de circulație.

In acest sens a fost elaborat studiul de fezabilitate, necesar execuției, prin care proiectantul propune soluții pentru amenajarea parcărilor aferente blocurilor de pe bulevardului Republicii si de pe strada Gheorghe Doja. Parcările, străzile, aleile carosabile si pietonale adiacente au o imbracaminte din beton de ciment, atat pe carosabil cat si pe trotuar, care prezintă degradări de tipul fisurilor, crăpăturilor, burdusirilor, decolmatarea rosturilor, tasari, denivelări, decalaje de dale, etc. Zonele studiate au fost impartite in 5 sectoare, astfel:

B-DUL REPUBLICII -TRONSONUL I - cuprins intre strada Vasile Lupu si Strada Nicolae Titulescu P1-P8

-PARCAREA PI- in incinta blocurilor 32 A-H cu acces din str.Elena Doamna si din str.Lapusna;

-PARCAREA P2- in incinta blocurilor 31 A-L cu acces din str.Elena Doamna, din str.Lapusna si din str.Luminii;

-PARCAREA P3- in incinta blocurilor 30 A-F cu acces din str.Luminii;

-PARCAREA P4- in incinta blocurilor 29 A-E cu acces din str.Colinei;

-PARCAREA P5- in incinta blocurilor 28 C-K cu acces din B-dul Republicii;

-PARCAREA P6- in incinta blocurilor 28 A-B cu acces din str.Veniamin Costache;

-PARCAREA P7- in incinta blocurilor 27 A-I cu acces din str.Veniamin Costache si din str.Intrarea Căminelor;

-PARCAREA P8- in incinta blocurilor 26 A-P cu acces din str.Nicolae Titulescu si din str.Intrarea Căminelor.

B-DUL REPUBLICII - TRONSON II - cuprins intre str.Niyc

Titulescu si Șoseaua Vestului - P9-P14:


ae

T

W ’b s

b

A


I

* J,


-PARCAREA P9 - in incinta blocurilor 10 A-I cu acces din str.Zidari;

-PARCAREA P10- in incinta blocurilor 9 A-H cu acces din str.Zidari;

-PARCAREA Pil - in incinta blocurilor 8 A-E, 12 E si 13B cu&cces din str.Banesti;                                                                X< -C--2

4

i : ''L' '

" J b i                 •               X                  y

—PARCAREA PI2- in fata blocurilor 4 A- D cu acces din b-dul Republicii pe o alee comuna cu pietonalul;

-PARCAREA PI3- in fata blocurilor 6 A-B cu acces din b-dul Republicii, parcare amenajata;

-PARCAREA P14- in incinta blocurilor 5 A-D si 17C cu acces din str.Zidari.


_ > „           A ~  A                      .1                              1.   1   11        '

B-DUL REPUBLICII -TRONSON III - cuprins intre Șoseaua Nordului si str.Andrei Muresanu -P15 — P19:

-PARCAREA PI5- in incinta blocurilor 18A-15D, 14D, 17, 207 cu acces din str.C-tin Brezeanu si din b-dul Republicii;

-PARCAREA PI6- in incinta blocurilor 16, 209, 205 cu acces din str.C-tin Brezeanu;

-PARCAREA PI7- in incinta blocurilor 14, 15, 15 E, 210 cu acces din str.C-tin Brezeanu;

-PARCAREA PI8- in incinta blocurilor E5, 13B, 6 E, D3 cu accese din B-dul Republicii;

-PARCAREA PI9- in incinta blocurilor 12B, C, D cu acces din str.C-tin Brezeanu, prin aleea Militari si blocuri 11A-F, prin str.str. Mos Ion Roata.

STR.GH.DOJA —TRONSON IV- cuprins intre str.Andrei Muresanu si str.Valeni - P20-P24

-PARCAREA P20- in incinta blocurilor 37 A-L cu acces din str.Brancoveanu Vodă si str.Banatului;

-PARCAREA P21- in incinta blocurilor 36 C-F cu acces din str.Timotei Cipariu;

-PARCAREA P22- in incinta blocurilor 35 D-J cu acces din str.DucaVoda;

-PARCAREA P23- in incinta blocurilor 34 D-H cu acces din str.Dragos Vodă si din str.NegruVoda;

-PARCAREA P24- in incinta blocurilor 34 A-R cu acces din str.Vasile Conta

• **<,'* * -

si din str.Cezar Boliac.

B-DUL REPUBLICII — TRONSON V - cuprins intre str.Ion Maiorescu, str.Gh.Doja si str.Valeni - P25

—PARCAREA P25- in incinta blocurilor 33 A-T si bl.A-G cu acces din str.Ion Maiorescu din str.Valeni si din str.Gh. Doja prin Str. 24 Ianuarie.

Nr.


Crt.


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:


Denumire


Obiectiv


Valoare


totala, lei,


(incl.TVA)


Eșalonare


investiție


Durata


Capacități•A


inv.


(luni)
Suprafața carosabiî= 8 800 mp ;

Suprafața trotuare = 3 600 mp

Suprafețe pavate -1 250 mp

Lungimi

mari =  1

Lungimi


borduri

170 m

borduri


mici= 740 m

Suprafața totala= 13640 mp

Suprafața carosabil= 6550 mp ;

Suprafața trotuare = 1910 mp

Suprafețe pavate = 650 mp

Lungimi     borduri

mari =  820 m

Lungimi     borduri

mici- 500 m

Suprafața


totala=9110 mp


Suprafața 13230 mp

Suprafața 3090 mp


carosabil


5

trotuare


Suprafețe pavate = 2170 mp

Lungimi     borduri

mari =  2800 m

Lungimi     borduri

mici= 520 m

Suprafața


totala=18490 mp


4

STR.GH.DOJA

1.662.469

2011

3

Suprafața carosabil—

-TRONSON IV-

5870mp ;

cuprins intre

’ * 1

Suprafața trotuare

str.Andrei

2480 mp

Muresanu si

Suprafețe pavate

str.Valeni - P20-

r                             d                                                                                     ■

s

2600 mp '

P24

Lungimi     borduri

mari =  1340 m

Lungimi     borduri

mici= 660 m

Suprafața

totala-10950 mp

5

B-DUL

2.182.356

2011

3

Suprafața carosabil=

REPUBLICII -

8860 mp ;

TRONSON V -

Suprafața trotuare =

cuprins intre

3660 mp

str.Ion

Suprafețe pavate =

Maiorescu,

1100 mp

str.Gh.Doja si

b

-

Lungimi     borduri

str.Valeni - P25

mari =  1490 m

Lungimi     borduri

mici= 210 m

Suprafața

totala= 13620 mp

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare “Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja”.

MUNICIPIUL PLOIEȘTIDezvoltarea exploziva a parcului auto al municipiului Ploiești solicita autoritarilor gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare.

întrucât zona Bulevardului Republicii si a străzii Gh.Doja este o mare aglomerare urbana, in urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni, este necesara execuția lucrărilor privind marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate pe aceste artere majore de circulație.

In acest sens a fost elaborat studiul de fezabilitate, necesar execuției, prin care proiectantul propune soluții pentru amenajarea parcărilor aferente blocurilor de pe bulevardului Republicii si de pe strada Gheorghe Doja. Parcările, străzile, aleile carosabile si pietonale adiacente au o imbracaminte din beton de ciment, atat pe carosabil cat si pe trotuar, care prezintă degradări de tipul fisurilor, crăpăturilor, burdusirilor, decolmatarea rosturilor, tasari, denivelări, decalaje de dale, etc. Zonele studiate au fost impartite in 5 sectoare, astfel :

B-DUL REPUBLICII - TRONSONUL I - cuprins intre strada Vasile Lupu si Strada Nicolae Titulescu P1-P8

-PARCAREA PI- in incinta blocurilor 32 A-H cu acces din str.Elena Doamna si din str.Lapusna;

-PARCAREA P2- in incinta blocurilor 31 A-L cu acces din str.Elena Doamna, din str.Lapusna si din str.Luminii;

-PARCAREA P3- in incinta blocurilor 30 A-F cu acces din str.Luminii;

—PARCAREA P4- in incinta blocurilor 29 A-E cu acces din str.Colinei;

-PARCAREA P5- in incinta blocurilor 28 C-K cu acces din B-dul Republicii;

-PARCAREA P6- in incinta blocurilor 28 A-B cu acces din str.Veniamin

*                             «                                      a                                             a                                        *         *                                                                                                                                                                                        b                                                                                                                                                                                                             «a

Costache;

—PARCAREA P7- in incinta blocurilor 27 A-I cu acces din str.Veniamin Costache si din str.Intrarea Căminelor;

—PARCAREA P8- in incinta blocurilor 26 A-P cu acces din str.Nicolae Titulescu si din str.Intrarea Căminelor.

Suprafața totala studiata este: Stotala = 13 640 mp, din care :

Scarosabil = 8 800 mp

Strotuare = 3 600 mp Spavele = 1 250 mp


Prin lucrările propuse se reface carosabilul străzilor si cailor de acces la parcari, inclusiv parcările existente, pe o suprafața de 7 040 mp, iar in zonele cu

• \ • prăbușiri sau in zonele neamenajate se realizează un sistem rutier nou in suprafața'

* de 1760 mp.

Se refac trotuarele existente si se inalta acolo unde este necesar, pe o suprafața de 1700 mp, iar acolo unde lipsesc se completează cu trotuare noi, pe o suprafața de 1900 mp.

In zonele neamenajate se vor realiza parcari cu pavele ecologice din beton de ciment, inierbate.

Se vor înlocui 1 170 m de borduri mari cu borduri noi. In zonele amenajate cu pavele inierbate se vor monta 740 m borduri mici.

Se vor amplasa guri de scurgere noi, acolo unde este necesar, cu racordare la canalizarea existenta in zona, prin țevi de PVC cu Dnl60 mm si lungime de racord de 1C m pe bucata.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor pentru delimitarea locurilor de parcare, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente la cota noilor straturi de asfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • 1.    Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru PI, P2, P6 si P7 care au imbracamintea de beton de ciment de 20 cm grosime;

 • 2.    Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru P3, P4, P5 si P8 care au imbracamintea de beton de ciment de 10 — 12 cm grosime;

 • 3.    Se vor executa lucrări de reabilitare a trotuarelor si amenajarea suprafețelor cu pavele inierbate.

B-DUL REPUBLICII - TRONSON II - cuprins intre str.Nicoiae Titulescu si Șoseaua Vestului - P9-P14:

-PARCAREA P9 - in incinta blocurilor 10 A-I cu acces din str.Zidari;

-PARCAREA P10- in incinta blocurilor 9 A-H cu acces din str.Zidari; -PARCAREA Pil - in incinta blocurilor 8 A-E, 12 E si 13B cu acces din str.Banesti;

—PARCAREA PI2- in fata blocurilor 4 A- D cu acces din b-dul Republicii pe o alee comuna cu pietonalul;

-PARCAREA PI3- in fata blocurilor 6 A-B cu acces din b-dul Republicii, parcare amenajata;

-PARCAREA PI4- in incinta blocurilor 5 A-D si 17C cu acces din str.Zidari. Suprafața totala studiata este: Stotala =  9 110 mp, din care:

Scarosabil = 6 550 mp

Strotuare - 1910 mp Spavele =   650 mp

Prin lucrările propuse se reface carosabilul străzilor si cailor de acces la parcari, inclusiv parcările existente, pe o suprafața de 5 240 mp, iar in zonele cu

prăbușiri sau in zonele neamenajate se realizează un sistem rutier nou i de 1310 mp.


Se refac trotuarele existente si se inalta unde este necesar, pe o s 750 mp, iar acolo unde lipsesc se completează cu trotuare noi, pe o sup 160 mp.

In zonele neamenajate se vor realiza parcari cu pavele ecologice din beton de ciment, inierbate pe o suprafața de 650 mp. Se vor inlocui 820 m de borduri mari cu borduri noi. In zonele amenajate cu pavele inierbate se vor monta 500 m borduri mici.

Se vor amplasa guri de scurgere noi, acolo unde este necesar, cu racordare la canalizarea existenta in zona, prin țevi de PVC cu Dnl60 mm si lungime de racord de 10 m pe bucata.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor pentru delimitarea locurilor de parcare, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente la cota noilor straturi de asfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru PI3 care are imbracamintea de beton de ciment de 20 cm grosime,

 • 2. Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru P9, P10 ,P11, PI2 si P14 care au imbracamintea de beton de ciment de 10 - 12 cm grosime;

 • 3. Se vor executa lucrări de reabilitare a trotuarelor si amenajarea suprafețelor cu pavele inierbate.

B-DUL REPUBLICII -TRONSON III - cuprins intre Șoseaua Nordului si str.Andrei Muresanu -P15 — P19:

-PARCAREA PI5- in incinta blocurilor 18A-15D, 14D, 17, 207 cu acces din str.C-tin Brezeanu si din b-dul Republicii;

-PARCAREA PI6- in incinta blocurilor 16, 209, 205 cu acces din str.C-tin Brezeanu;

-PARCAREA PI7- in incinta blocurilor 14, 15, 15 E, 210 cu acces din str.C-tin Brezeanu;

-PARCAREA PI8- in incinta blocurilor E5, 13B, 6 E, D3 cu accese din B-dul Republicii;

-PARCAREA PI9- in incinta blocurilor 12B, C, D cu acces din str.C-tin Brezeanu, prin aleea Militari si blocuri 11A-F, prin str.str. Mos Ion Roata.

Suprafața totala studiata este: Stotala = 18 490 mp, din care: Scarosabil - 13 230 mp Strotuare =  3 090 mp

Spavele = 2 170 mp

Prin lucrările propuse se reface carosabilul străzilor si cailor de acces la parcari, inclusiv parcările existente, pe o suprafața de 11 910 mp, iar in zonele cu prăbușiri sau zone neamenajate se realizează un sistem rutier nou in suprafața de 2 570 mp.

Se refac trotuarele existente si se inalta unde este necesar, pe o suprafața de 2

* /*•*

570 mp iar acolo unde lipsesc se completează cu trotuare noi, pe o suprafața de 520 mp.                                                                                                          -   : ,

In zonele neamenajate se vor realiza parcari cu pavele ecologice din            <

ciment, inierbate pe o suprafața de 2 170 mp. Se vor înlocui 2 800 m de bordlH^jgîafîvdb borduri noi. In zonele amenajate cu pavele inierbate se vor monta 520 m borduri mici.

Se vor amplasa guri de scurgere noi, acolo unde este necesar, cu racordare la canalizarea existenta in zona, prin țevi de PVC cu Dnl60 mm si lungime de racord de 10 m pe bucata.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor pentru delimitarea locurilor de parcare, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente la cota noilor straturi de asfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • 1.    Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru PI8 care are imbracamintea de beton de ciment de 20 cm grosime;

 • 2.    Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru PI5, PI6, P17 si P19 care au imbracamintea de beton de ciment de 10 — 12 cm grosime;

 • 3.    Se vor executa lucrări de reabilitare a trotuarelor si amenajarea suprafețelor cu pavele inierbate.

STR.GH.DOJA —TRONSON IV- cuprins intre str.Andrei Muresanu si str. Văleni - P20-P24

-PARCAREA P20- in incinta blocurilor 37 A-L cu acces din str.Brancoveanu Vodă si str.Banatului;

-PARCAREA P21- in incinta blocurilor 36 C-F cu acces din str.Timotei Cipariu;

-PARCAREA P22- in incinta blocurilor 35 D-J cu acces din str.DucaVoda;

—PARCAREA P23- in incinta blocurilor 34 D-H cu acces din str.Dragos Vodă si din str.NegruVoda;

-PARCAREA P24- in incinta blocurilor 34 A-R cu acces din str.Vasile Conta si din str.Cezar Boliac.

Suprafața totala studiata este: Stotala = 10 950 mp, din care : Scarosabil = 5 870 mp

Strotuare = 2 480 mp Spavele = 2 600 mp

Prin lucrările propuse se reface carosabilul străzilor si cailor de acces la parcari, inclusiv parcările existente, pe o suprafața de 5 270 mp, iar in zonele cu prăbușiri sau zone neamenajate se realizează un sistem rutier nou in suprafața de 600 mp.

Se refac trotuarele existente si se inalta unde este necesar, pe o suprafața de 1 640 mp, iar acolo unde lipsesc se completează cu trotuare noi, pe o suprafața de 840

■                       •                              *                                                                     4        *                                                                                                                                                                                                                                     •                                                                                  ■

< ■


In zonele neamenajate se vor realiza parcari cu pavele ecologice din beț ciment, inierbate pe o suprafața de 2 600 mp. Se vor înlocui 1 340 m de bojeCufi borduri noi. In zonele amenajate cu pavele inierbate se vor monta 660 m po

Se vor amplasa guri de scurgere noi, acolo unde este necesar, cu na<3j>rdâre la canalizarea existenta in zona, prin țevi de PVC cu Dnl60 mm si lungime? de 10 m pe bucata.

racord

\\x . -


De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv Trasarea marcajelor pentru delimitarea locurilor de parcare, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente la cota noilor straturi de asfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru P20 si P23 care au imbracamintea de beton de ciment de 20 cm grosime;

 • 2. Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru P21, P22 si P24 care au imbracamintea de beton de ciment de 10 - 12 cm grosime;

 • 3. Se vor executa lucrări de reabilitare a trotuarelor si amenajarea suprafețelor cu pavele inierbate.

B-DUL REPUBLICII - TRONSON V - cuprins intre str.Ion Maiorescu, str.Gh.Doja si str.Valeni — P25

-PARCAREA P25- in incinta blocurilor 33 A-T si bl.A-G cu acces din str.Ion Maiorescu din str.Valeni si din str.Gh. Doja prin Str. 24 Ianuarie.

Suprafața totala studiata este: Stotala   = 13 620 mp, din care :

Scarosabil -- 8 860

Strotuare  = 3 660

Spavele   = 1 100

Prin lucrările propuse se reface carosabilul străzilor si cailor de acces la parcari, inclusiv parcările existente, pe o suprafața de 8 360 mp, iar in zonele cu prăbușiri sau zone neamenajate se realizează un sistem rutier nou in suprafața de 500 mp.

Se refac trotuarele existente si se înalta unde este necesar, pe o suprafața de 3 210 mp iar acolo unde lipsesc se completează cu trotuare noi, pe o suprafața de 450 mp.

In zonele neamenajate se vor realiza parcari cu pavele ecologice din beton de ciment, inierbate pe o suprafața de 1 100 mp. Se vor înlocui 1 490 m de borduri mari cu borduri noi.In zonele amenajate cu pavele inierbate se vor monta 210 m borduri mici.

Se vor amplasa guri de scurgere noi, acolo unde este necesar, cu racordare la canalizarea existenta in zona, prin țevi de PVC cu Dnl60 mm si lungime de racord de 10 m pe bucata.

De asemenea se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor pentru delimitarea locurilor de parcare, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente la cota noilor straturi de asfalt.

In conformitate cu expertiza tehnica se propun realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru P25 care are imbracamintea de beton de ciment de 20 cm grosime;

 • 2. Ranforsarea sistemului rutier carosabil existent pentru P25 care au • ... imbracamintea de beton de ciment de 10 — 12 cm grosime’,

 • 3. Se vor executa lucrări de reabilitare a trotuarelor si amenajarea suppaf&telpi'^^

cu pavele inierbate.                                                 44 j-M Cfff'''

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

Nr.

Crt.

Denumire

Obiectiv

Valoare totala, lei, (incl.TVA)

Eșalonare investiție

Durata inv. (luni)

Capacitati

1

B-DUL REPUBLICII-TRONSONULI - cuprins intre strada Vasile Lupu si Strada Nicolae Titulescu P1-P8

2.216.736

i        *

2011

3

Suprafața carosabil= 8 800 mp;

Suprafața trotuare -3 600 mp

Suprafețe pavate = 1 250 mp

Lungimi     borduri

mari =  1 170 m

Lungimi     borduri

mici- 740 m

Suprafața totala= 13640 mp

2

B-DUL REPUBLICII -TRONSON II -

• * - 1

cuprins intre str.Nicolae Titulescu si Șoseaua Vestului - P9-P14

1.617.343

* - *

2011

3

Suprafața carosabil= 6550 mp ;

Suprafața trotuare -1910 mp

Suprafețe pavate = 650 mp

Lungimi     borduri

mari =  820 m

Lungimi     borduri

mici— 500 m

Suprafața

total a=9110 mp

3

B-DUL REPUBLICII -TRONSON III -cuprins intre Șoseaua Nordului si str. Andrei Muresanu -P15

3.085.927

2011

3

Suprafața carosabil= 13230 mp;

Suprafața trotuare = 3090 mp

Suprafețe pavate = 2170 mp

Lungimi     borduri

mari =  2800 m* ■

Lungimi Zbo mici- 520 m

' /      * ^7

Suprafața


STR.GH.DOJA -TRONSON IV-cuprins intre str. Andrei Muresanu si str.Valeni - P20-P24


1.662.469

* ’


2011
totala=l 84$$pp -

W. V »       ""


Suprafața 5870mp ; Suprafața


2480 mp

Suprafețe pavate =

2600 mp

Lungimi borduri mari -  1340 m


Lungimi borduri mici= 660 m

Suprafața

B-DUL REPUBLICII -TRONSON V -cuprins intre str.Ion Maiorescu, str.Gh.Doja si str.Valeni — P25


2.182.356


2011totala= 10950 mp

Suprafața carosabil= 8860 mp ;

Suprafața trotuare =

3660 mp

Suprafețe pavate = 1100 mp

Lungimi     borduri

mari =  1490 m

Lungimi     borduri

mici= 210 m

Suprafața

totala= 13620 mp


Prin acest studiu de fezabilitate au fost făcute propuneri pentru amenajarea, in aceste zone, a unui număr de circa 1500 locuri de parcare.

Fata de cele prezentate supunem aprobării proiectul de hotarare “Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Gheorghe Doja”.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN.
Ser vicii de Gțp sp o d 3r ire

• Ldrhanâ Ploiești

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

AMENAJARE PARCARI - TRONSON I

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

/ X

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv YVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1


Obținerea terenului


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


1.2


Amenajarea teritoriului


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


1.3


Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


TOTAL CAPITOL 1


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


TOTAL CAPITOL 2


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1


Studii teren


2.000


0.469


0.480


2.480


0.582


3.2


Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații


3.000


0.704


0.720


3.720


0.873


3.3


Proiectare si inginerie


44.777


10.506


10.746


55.523


13.027


3.43.6


Organizarea procedurilor de achiziție


Consultanta


Asistenta tehnica


TOTAL CAPITOL 3


0.746


0.175


0.179


0.925


0.217


14.926


22.388


87.837


3.502


5.253


20.609


3.582


5.373


21.081


18.508


27.762


108.918


4.342


6.514


25.555


CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1


Construcții si instalații


1492.559


350.193


358.214


1850.773


434.240


4.2


Montaj utilaje tehnologice


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


4.3


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000Utilaje fara montaj si echipamente de transport


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


4.5


Dotări


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


4.6


Active necorporale


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


TOTAL CAPITOL 4


1492.559


350.193


358.214


1850.773


434.240


CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1


Organizare de șantier5.1.1


Lucrări de construcții


29.851


7.004


7.164


37.015


8.685


5.1.2


Cheltuieli conexe organizării șantierului


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


5.2


Comisioane, cote, taxe, costul creditului


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


5.2.1


Comision ISC 0,8 %


11.940


2.802


2.866


14.806


3.474


5.2.2


Cota aferenta CSC 0,5 %


7.463


1.751


1.791


9.254


2.171


5.3


Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


158.040


37.080


37.930


195.969


45.979


Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

1

2

3

4

5


CAPITOLUL 6< Mit eur-o^


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

1

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

7 0.0.00

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

^0g: *

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.08&L

TOTAL GENERAL

1787.690

419.439

429.046

2216.736

520.104

Din care C

1522.410

357.197

365.378

1887.789

442.925

1 * *

SERVICII OF ENEț^SPODARIRt RRANA PLOIEȘTI


ing.
SEF BIROU AVIZE, AUTORIZATEI ing. M
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări spate blocuri B-dul Republicii și spate blocuri Gheorghe Doja”

și a emis:


PREȘEDINTE, Elisabeta Popovici

Data: 2# rfa .


SECRETAR, Florin SicoieCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare parcări spate blocuri B-dul Republicii și spate blocuri Gheorghe Doja”