Hotărârea nr. 291/2011

Hotararea nr. 291 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului Călugăreanu Daria Mihaela

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 291 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Călugăreanu Daria Mihaela

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Volosevici și Raportul de specialiate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, neutru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr.9143/23.09.2011, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr.9143/26.09.2011 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 40.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Călugăreanu Daria Mihaela, în vederea efectuării operației de dezlipire de retină, la o clinică din SUA, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


Președinte de ședința, Iulian Liviu Teoddres^u


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina lacobEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Călugăreanu Daria Mihaela

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Călugăreanu Loredana, cu domiciliul în Ploiești, Ale. Strejnic nr.5, bl.A12, ap.7, solicită un ajutor financiar de urgență pentru fiica sa de 6 luni, Călugăreanu Daria Mihaela, ce a fost diagnosticată la naștere cu retinopatie de prematuritate stadiul 4B, dezlipire parțială de retină, anemie hipocromă, insuficiență respiratorie acută, hernie diafragmatică dreaptă, paralizie diafragm drept, abces cerebral temporoparietal dreaptă evacuat parțial, hipertensiune intracraniană, fractură de arc costal VII dr.iatrogenă.

în perioada mai-iulie 2011, copilul a fost internat la Spitalul de Urgență pentru copii “Maria S.Curie”, pentru chist porencefalic și discretă ventriculomegalie. A fost operată, pe data de 21.06.2011, pentru paralizie diafragm drept.

De asemenea, pentru a salva fetița de la orbire totală, părinții au apelat la un medic specialist de la “Wiliam Beaumont Hospital” din Michigan Detroit, SUA.

Din păcate, costul acestei intervenții, de 14520 USD, numai pentru un singur ochi, le depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind, în prezent, de 1530 lei/lunar, doamna Călugăreanu urmând să primească indemnizația pentru creșterea copilului.

Supun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PRI

ANDREI V


OSEVICIADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLO

//

RAPORT DE SPECIALIATE Ia proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de M bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Călugăreanu Daria Mihaela

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Călugăreanu Daria Mihaela, în vederea efectuării unei operații oftalmologi ce.

In urma investigațiilor medicale efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Maria S.Curie”, copilul Călugăreanu Daria Mihaela a fost diagnosticată la naștere cu retinopatie de prematuritate stadiul 4B, dezlipire parțială de retină, anemie hipocromă, insuficiență respiratorie acută, hernie diafragmatică dreaptă, paralizie diafragm drept, abces cerebral temporoparietal dreaptă evacuat parțial, hipertensiune intracraniană, fractură de arc costal VII dr.iatrogenă.

Retinopatia prematurului este o afecțiune a retinei întâlnită în special la prematurii cu greutate mică. Mult timp a fost considerată una din cele mai de temut complicații ale prematurității. Cercetările din ultimii ani și tehnicile modeme de tratament și prevenție utilizate au făcut mari pregrese în acest domeniu, conducând la scăderea numărului de cazuri de orbire la prematuri.

Din copiii prematuri mai mici de 1800 g la naștere, sau cu vârsta gestației mai mică de 30 de săptămâni, 50% dezvoltă retinopatie. Riscul crește pe măsură ce scade vârsta gestională, astfel poate ajunge la 90% la cei cu vârsta sub 28 săptămâni.

în perioada mai-iulie 2011, copilul a fost internat la Spitalul de Urgență pentru copii “Maria S.Curie”, pentru chist porencefalic și discretă ventriculomegalie. A fost operată, pe data de 21.06.2011, pentru paralizie diafragm drept.

De asemenea, pentru rezolvarea gravelor probleme de sanatate, copilul a fost dus, pentru investigații la Clinica ”Casa Di Cura San Domenico” din Italia, dar rezultatele nu au fost favorabile.

Pentru eliminarea retinopatiei, medicul specialist oftalmolog a recomandat efectuarea, de urgență, a unei intervenții chirurgicale, operație ce nu se poate realiza la nici o clinica din tară.

5

In acest sens, părinții au apelat la un medic specialist de la “Wiliam Beaumont Hospital” din Michigan Detroit, SUA.

Din păcate, costul acestei intervenții, de 14520 USD, numai pentru un singur ochi, le depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind, în prezent, ;de’CX 1530 lei/lunar, doamna Călugăreanu urmând să primească indemnizația pentru creșterea copilului. Nu trebuie însă uitate nici cheltuielile de deplasare, dar și alte cheltuieli neprevăzute.

Situația materială a familiei Călugăreanu este următoarea: mama, Călugăreanu Loredana, urmează să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, tatăl, Călugăreanu Daniel, realizează un venit de 1330 lei, iar copilul Călugăreanu Daria Mihaela primește alocație de stat în sumă de 200 lei. Ca atare, costurile financiare ale intervenției chirurgicale depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

Doamna Călugăreanu Loredana a solicitat un ajutor financiar pentru intervenția chirurgicală ce va fi realizată în USA - adresa nr.9143/23.09.2011, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată 9

ancheta socială la domiciul acesteia, ancheta nr.9143 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul familiei copilului Călugăreanu Daria Mihaela, afectată de acestă boală gravă, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea intervenției chirurgicale, singura modalitate de a reda sănătatea necesară pentru a duce o viață normală.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Simona Albu JL

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,TO :   To the Family of Daria Calugareanu Mihaela

FAX NUMBER : sent via e-mail

DATE AND HOUR OF TRANSMISSION : September 10tb, 2011

SUBJECT : EYE EXAMINATION

PATIENT NAME : Daria Calugareanu Mihaela

DOCTOR WHO WILL PERFORM THE VISIT : Dr. Michaei Trese

VTSIT DATE : Tuesday September 20th, 2011________TIME: 15:40________

PLACE :           CASA DI CURA SAN DOMENICO

Piazza Sassari, no. 6. - Roma

Tel: 06-44230851

AMOUNT TO BE PAID : 250.00 Euro To be placed m a closed envelGpe to be given to the Anfe Representative and 60 Euro to be paid to the Clinic

Cav. Teresa Nascimbeni President of ANFE of Michigan

A.N.F.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRAȚI

3822 West Thirteen Mile Rd. — apt. B-7 Royal Oak - Michigan 48073

Tel. 248-549-1731 - Fax: 248-549-1739 www.anfeofmichigan.org

PAYING DR. TRESE, CAPONE OR DRENSER BY CHECK:

As explained previously, a separate check must be provided for the doctor’s Services. The check can be made payable either to the appropriate doctor (“Dr. Michael Trese”, “Dr. Antonio Capone Jr.”, or “Dr. Kimberly Drenser”, or payable to “Associated Retinal Consultants, PC” (the name of the doctors medical group.) Again, this payment must be made before the surgery.

OR

PAYING DR. TRESE, CAPONE, OR DRENSER BY BANK WIRE TRANSFER:

Another option is to pay Dr. Trese, Capone, or Drenser by bank wire transfer. Your bank can transfer funds to our bank as foliows:

BANK WIRE TRANSFER TO:

* JP Morgan Chase Bank N.A.

*Routing number: 072000326 for credit to Associated Retinal

Consultants, PC

*Deposit to JP Morgan Account number: 000668884

(Again this account is only for payment of funds to Drs. Trese, Capone, or Drenser - NOT for credit to William Beaumont Hospital-Royal Oak.)

PAYING WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL:

Your payment of $8,900, for the hospital expense must be sent by BANK WIRE TRANSFER before the patient is admitted. Your bank can wire transfer your payment as follows:

BANK WIRE TRANSFER TO:

*Comerica Bank, Detroit, Michigan

*Depository Account

*Routing #072000096 for credit to account of William Beaumont

Hospital

*Deposit in Account #1039-039738

* Include patient name

**Swift CodeMNBDUS33


The following is an estimate of the main expenses that you will incur during your medical evaluation and potențial surgery. Please note that all amounts are subject to change and that the funds are payable in U.S. currency only.

Physician Expenses

(PAYABLE BEFORE ADMIT):

INIȚIAL OFFICE VISIT CHARGE, PER SURGERY ANESTHESIA, PER SURGERY TECH. SURGICAL ASSISTANT

$350.00

$5,400.00 (Per Eye)

$900.00 (Per Eye)

$1,100.00 (Per Eye)


NOTE: These expenses are for one eye. Ifboth eyes have surgery, then these same charges would be billed for the second eye.

Additional Hospital Expenses

(PAYABLE BEFORE ADMIT):

EACH ADMISSION                  $7,900.00

TOTAL APPROXIMATE MEDICAL EXPENSES FOR SURGERY ON ONE EYE $14,520.00 (Includes physician expenses & approx. hospital charges)

GUEST SERVICES / WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL

248 898 8100 / DEVIN LIPPERT

ASHLEY CORWIN

Let the ladies know that you will be patient’s of Dr Trese, Dr Capone or Dr Drenser and you will need Assistance with transportation and lodging, you will be in Michigan approximately three weeks

It would be wonderful if this list could include all the costs associated with your visit. However, during your stay with us, there could be tests ordered and personal expenses incurred in addition to the ones accounted for in the above estimates.

METHOD OF PAYMENT:

As your expenses will have to be settled with different providers and accounts, it is important that you are able to distribute your funds accordingly. This means that you must have a sufficient number of checks to be made out for each type of expense. For example, a separate check must be made to Dr. Trese, Capone, or Drenser, another one for William Beaumont Hospital, and yet another one for the hotel where you are staying.

PAYMENT TO DR. TRESE, CAPONE, ORDRENSER AND PAYMENT TO THEHOSPITAL MUSTBE MADE BEFORE THE SURGERY - Please do noi bring one check for all the expenses.


CENTRUL MEDICAL

SANADOR


SPITAL SANADOR - Str. Sevastopol, Nr. 9 Bd. Decebal, Nr.1, Sector 3, București Str. Dr. lacob Felix, Nr. 32, Sector 1, București

Tel. Serviciul de Urgentă- Ambulantă & Caii Center 021 9699

—Nume-:-----’ Calugarfeanu—Daria-----

Varsta cons: 0 ani 6 luni

0 ani 6 luni

Varsta:


Cod pacient: 301414959

CNP:


Str. Dimitrie Sergiu, Nr. 26-28, Sector 1, București

Șos. București - Ploiești, Nr. 42-44, Clădirea A, Parter, Aripa Șos. Pipera - Tunari, Nr. 4C, Voluntari, Jud. Ilfov

•Trimis de^----CENTRUL


Consultat de: BURLO1U . CARMEN

Data:


15.09.2011 19:22

Consultație: 2183033


RAPORT MEDICAL

Istoric: Sugar de sex feminin in varsta de 5 luni 3 sapt se prez pentru ex neurologic pt prematuritate. APF - cu evoluție normala pana la 28 sapt când s-a declanșat nașterea, Gn 110Og, SA 8, transferata de la Ploiești la Polizu pt prematuritate. In maternitate a efctuat ETF repetate pt Hgie intraventriculara, se decelează la una din ETF o formațiune TP dr motiv pt care este transferata la Sp Mărie Curie pt investigații suplimentare. Se dg abces cerebral TP dr pt care se practica evacuare prin punctie. A prezentata sepsis - hemocultura cu staph epidermidis, HIC.

A avut ROP bilaterala, ce a necesitat terapie laser.

A făcut in spital crize tonice si mioclonice multifocale tratate cu diazepam, in prezent fara tratament, fara manifestări critice. A prezentat paraliyie diafragmatica cu hernie diafragm cu sac si insuf respiratorie, a necesitat intubare si ventilație mecanica - s-a intervenit ulterior chirurgical practicandu-se plicatura diafragm

RMN control - la 4 luniarie de atrofie emisferica dreapta temporal, parietal si occipital, dar si pe stg sunt modificări inntranucleare cu produși de degradare hematica posthemoragie, ventriculomegalie asimetrica, dilatare corn ventricular anterior stg si posterior dr.

Consultație medic primar - Neurologie pediatrica

varsta corectata 3 luni.

Per 37 cm, FA 2/2 cm. GO - mișcări eraticede cautare de slab văzător, strabism conv OS, facies simetric, rsupt viguros. In decubit dorsal - capul este rotat spre dreapta. Membre in poziție simetrica,deschide palmele, exista insa o ușoara asimetrie la mana stg policele este mai flectat in palma. Tractioriata din DD in sezand, capul urmeaza trunchiul, nu are control inca al capului. In decubit ventral - sprijin pe antebrațe cu palmele langa umăr, ridica capul, il întoarce mai greu dr/stg. Suspendata subaxilar, sprijin plantar stg > ca dr. Moro prezent, simetric. ROT vii bilateral, egale, RCp in extensie bilateral.

Diaqnostic: Tulburare de coordonare motorie centrala prin suferința perinatala - hgie intraventriculara si talamica stg, abces cerebral TP dreapta. Deficit vizual prin ROP.

Recomandări: 1. se recomanda kinetoterapie

2/reevâluare oftalmologica, efectuare potențiale evocate vizuale - posibil cauza mixta a deficitului vizual, atat prin ROP cat si prin afectarea cerebrala emisferica dr predom


15.09.2011  12:28

Pagina 1 din 2


CENTRUL MEDICAL

SAMADOK


SPITAL SANADOR - Str. Sevastopol, Nr. 9

Bd. Decebal, Nr.1, Sector 3, București

Str. Dr. lacob Felix, Nr. 32, Sector 1, București


Str. Dimitrie Sergiu, Nr. 26-28, Sector 1, Bucur

Șos. București - Ploiești, Nr. 42-44, Clădirea A, Pâj^ Arijjâ


Tel. Serviciul de Urgentă- Ambulantă & Caii Center 021 9699

—Nume-:------ Calugarfeanu Baria----

Varsta cons: 0 ani 6 luni

0 ani 6 luni

Varsta:


Cod pacient: 301414959

CNP:


v- - xc

Șos. Pipera - Tunari, Nr. 4C, Voluntari, Jud. Ilfov

trimis de-----CE-N-TRUE-


Consultat de: BURLOIU . CARMEN

Data:


15.09.2011 19:22

Consultație: 2183033


RAPORT MEDICAL


occipitala.

 • 3. control peste 2-3 luni

 • 4. Efectuare Electroencefalograma
15.09.2011  20:35

Pagina 2 din 2i'aticiitî L/âiugâi’câ.nU Uâliâț 3 HiOinil.

Date: 16.09.2011.

iJîagnâSiS; AV’Kvf St ¥ D fiX Stau CiCâtfîCîâi

Doctor: A. Burloiu


 • i. ViSUai iiaSii £/f
jLâtcilCicS

Stimuîus

Chan-nel

Compo

nent

Lat.,

ms

Norm, ms

Dev.,

%

1 nșhț eve 20 ms

1 .

NI

26.6

73

-63.6

P2

103

103

(N)

r

XTO

i rn

mo

i.

left eye 20 ms

1

NI

30

73

-58.9

j

x iJ

iwj

VV       r

\

N2

137

128

(N).....|

Amplitudes

Stimuîus

Chan-nel

Comno-

nents

Amnl. uV(/)

Norm. uV

Dev.

% i

r-i     curo O (A mo

i

ATI DO

1 o <

1 O 1

rxn

P2-N2

7.8

iviri Oy v

1*S 1 ^JL —

i

i V X

W

P2-N2

2.83

iiâSCU Iii iiiiiiîc ilvniidic.
CĂLUGAREANU NN

F

1 luna î

i

Data nașterii

21.03.2011

Act                                                    iCod numeric personal

6H0321297243

ThbLhU'i TihtHîIfeTș

Prenume mama

Prenume tata

Adresa

Str AL STREJINU Nr5

Mediu            r

URBAN    ?

Telefon

Sector \ Județ

1

Localitate

BUCUREȘTI

T-                                  K

I ara                   t

ROMÂNIA    |

Ocupație

Loc de munca                                                           a

’ * <edic de familie


Rezultat examinare

CT craniu nativ + substanța de contrast:

Examinare interpretata in comparație cu examenul din 09.05.2011

r

Reducerea in dimensiuni a acumulării lichidiene din regiunea temporo-parietala dreapta. cu dimensiuni actuale de 26mm/12mm.

Reducerea efectului de masa de la nivelul VL drept.

educerea in dimensiuni si intensitate a prizei de contrast de la nivelul talamusului stâng.

6

Recomandări

EVOLUȚIE FAVORABILA

Medie: Dr. BARBLTKL

S-

FNA

Proceduri

rj

Cod OMS

Denumire

Nr.

TOI 302

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A

CREIERULUI, CU SUBSTANȚA DE CONTRAST INTRA i

.1L

I iparit la data 20.05 201112:21                 Operator.radio radio

Utilizator, radio radio Static: UPU2 Data tipăririi: 20.05.1 I 12:21

CALUGAREANU NN          F

1 luni 1

j

| Data nașterii

21.03.2011

Act

Cod numeric personal

6110321297243

W1®H3

| Prenume mama

Prenume tata

Adresa

Str ALSTREJINU Nr5

Mediu

URBAN

Telefon

Sector \ Județ

1

Localitate

BUCUREȘTI

Tara

ROMÂNIA

1 Ocupație L_ .

Loc de munca

■ Medic de familie

Telefon

Cod parafa

Casa de asigurări

ASIG. OBLIG. CAS-BUCURESTI

Județ

BUCUREȘTI

Carnet asigurare

Reducere

Adeveri nta/talon

Observații medicale

1

Departament: TERAPIE INTENSIVA NOU NASCUT1

Venit din:

SECȚIE___________

Diagnostic trimitere

RADIOLOGIE SPITALx?0

Data examinării 09.05.11 10:27


Cod prezentare

773297


FISA DE EXAMINARERezultat examinare

Examen interpretat comparativ cu examinarea din 5.05.2011.

Comparativ cu examinarea precedenta se constata reducerea in dimensiuni a acumulării lichidiene temporo-parietale drepte ( actualmente masoaraJ^/Jjmm diam axial). Leziunea este bine delimitată de un perete fin, iodofil, cu o microcalcifcare pe bordul medial. Efect de masa al leziunii asupra corpului VL drept. Fuzee hemoragice la nivelul parenchimului cerebral in contact cu polul inferior al leziunii.

Xspect hipodens spontan al plexurilor coroide bilateral.

Hemoragie intraventriculara ( VL si V3 ).

Priza de contrast la nivelul pereților ventriculilor laterali.

Apariția unei plaje hipodense spontan cortico-subcortical frontala stanga.

Recomandări

Medic: Dr. MĂRCII VERON1CA

Z

Proceduri

Cod OMS

Denumire                                                             cw .vmZ ‘fa

TOI 302

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI. CU SUBSTANȚA DE CONT< A StJ S jfR A f

--------—

1

1 iparit la data 09 05.201113:41

Ont ratorTîiriin rn.4in


RADIOLOGIE SPITAL


Data examinării 08.06.11 11:22


Cod prezentare 773297


      t——

CALUGAREANU NN          F

2 luni

iData nașterii

21.03.201 1

Act

Cod numeric personal

6110321297243

i Prenume mama

Prenume tata

Adresa

Str ALSTREJINU Nr 5

Mediu

URBAN

STelefon

Sector \ Județ

1

Localitate

BUCUREȘTI

Tara

ROMANIA

«Ocupație

1 ______ .

Loc de munca

j Medic de familie

i elefon

Cod parafa

Casa de asigurări

ASIG. OBLIG. CAS-BUCURESTI

Județ

BUCUREȘTI

Carnet asigurare

Reducere

Adeverintadalon

Observații medicale

Departament: TERAPIE INTENSIVA NOU NASCUTI

Venit din:

SECȚIE___________

Diagnostic trimitere


Rezultat examinare

Examen comparativ cu examenul din 20.05 fata de care se constata persistenta sangerarii intraventriculare cu densități de sânge proaspăt, cu diminuare importanta a hiperdensitatii peri ventriculare si in nucleii bazali ,cu aspect de sangerare difuza , fara prize de contrast marginale sugestive pentru procese abcedate .

Dilatare a ventriculilor laterali ce apar asimetrici cu zona lacunara frontala stanga comunicanta cu cornul anterior si alta zona hipodensa cu apect de banda parietooccipital comunicanta cu ventriculul de aceiași parte.

CONCLUZII

Hemoragie intraventriculara bilaterala.

Fara semne sugestive pentru abces cerebral.

Recomandări

Medic: Di. COMAN MARIAN/

Proceduri

Cod OMS

Denumire

Nr.

T01302

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, CU SUBSTANȚA DE CONTRAST INTRA

I

Tipărit la data 09.06.201114:34                Operaior:radio radio

Utilizator: radio radio Statie: UPU2 Data tipăririi: 09.06.1 I 14:35

ASSOCIATED RETINAL CONSULTANTS PC 39650 ORCHARD HILL PLACE #200

NOVI, Ml 48375-5391

Ordering Physician: TRESE MD, MICHAEL Ref. Physician:

DOCTOR#____________


Balance: 0.00

CoPayment: 0.00


NEWPATIENT15

Patient: DARIACALUGARENAU, MIHELA

Address:                  Aae: 0

Citv/ST:                  DOB: 03/21/2011

TEL:           Loc: ITALY

Acct.: 229723-A300 MRN:

ITALY

Policy ID: Group ID:

Policy ID: Group ID:fife

•    ’.V

t// --ȚT.'rT

WBjS

BBrami

11

LASER EXTENSIVE/PROGRESSIVE RETINOPATHY OS/OD/OU I 6722E

269

LEVEL1 OF 5

25/57

99201

; 263

LEVEL 1 OF 5        25/57

99251

112

LASER/CRYO RETINOPATHY PRETERMINFANT OS/OD/OU * 6722E

270

LEVEL2OF5

25/57

99202

264

LEVEL2 OF 5        25/57

99252

2

LASER DESTRUCTION LOCALIZED LESION CHOROIO OS/OD/OU 16722C

271

LEVEL3 0F5

25/57

99203

312

LEVEL 3 OF 5        25/57

99253

| 243

PNEUMATIC RETINOPEXY OS/OD/OU                ! 6711C

272

LEVEL 4 OF 5

25/57

99204

293

LEVEL 4 OF 5        25/57

99254

_

220

CRYO REPAIR RETINAL DETACHMENT OS/OD/OU      i 67101

273

LEVEL5 0F5

25/57

99205

289

LEVEL 5 OF 5        25/57

99255

-

42

FLUID GAS EXCHANGE OS/OD/OU

67025

EST? XăE&PATOiT

70

LASER REPAIR RETINAL DETACHMENT OS/OD/OU

67105

274

LEVEL2 0F5

24/25/57

99212

251

LEVEL 1 OF 3        25/57

99231

12

LASER DESTRUCTION LOCALIZED LESION RETINA OS/OD/OU

6721C

275

LEVEL3OF5

24/25/57

99213

88

LEVEL2 OF 3        25/57

99232

6

CRYO DESTRUCTION LOCALIZED LESION OS/OD/OU

6720E

276

LEVEL4 0F5

24/25/57

99214

265

LEVEL 3 OF 3        25/57

99233

! 4

CRYO PROPH YLAXIS RETINAL TEAR OS/OD/OU

67141

277

LEVEL 5 OF 5

24/25/57

99215

10

LASER PROPHYLAXIS RETINAL TEAR OS/OD/OU

67145

3

P0V

99024

14

ULTRASOUND B SCAN OS/OD/OU

76512

175

LASER IRIDOTOMY GLAUCOMA OS/OD/OU          [66761

__

OCTSCAN (BILATERAL ONLY)

92134

: 34

YAG LASER SECONDARY MEMBRANE OS/OD/OU      ; 66821

SEW. PATIENT

142

OPHTHALMOSCOPY INIT OS/OD/OU

92225

2.1

OPT LASER OS/OD/OU W/VISUDYNE15 MG 150

279

INTERMEDIATE

25/57

92002

143 ! OPHTHALMOSCOPY SUBS OS/OD/OU

92226

242

INTRAVITREALINJECTION OS/OD/OU         X2

67021

280

COMPREHENSIVE 25/57

92004

7

FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY OS/OD/OU

92235

17

KENALOG40MG 4/8           X2

J3301

388

ICG ANGIOGRAPHY OS/OD/OU

92240

jl7.4

TRIESENCE 40 MG 40 / 80           X2

J330C

281

INTERMEDIATE

24/25/57

92012

8

FUNDUS PHOTO (BILATERAL ONLY)

92250

23

avastin          1.25 MG/ 2.5 MG X2

282

COMPREHENSIVE 24/25/57

92014

30

LUCENTIS.5MG 5/10           X2

J2771

S ■

--

0ZUR0EX.7MG 7/14          X2

J731E

3.141 DILATED MACULAR EXAM AMD         8P

2019F

220

AMD. ATROPHIC. DRY

362.51

249

TEMON’S CAPSULE INJECTION OS/OD/OU

6751'

3.14AÎ COUNSELING ANTIOXIDANTS AMD       8P

4177F

250

AMD, EXUDATIVE, WET (CLASSIC)

362.52

9

RETR0BUL8AR INJECTION OS/OD/OU

6750(

3.18 DIAB RETINOPATHY DOCUMENT EDEMA 8P

I DILATED MACULAR EXAM DIABETES     8P

2021F

2022F

! 10

! 5

CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

BRANCH RETINAL VEIM OCCLUSION

 • 362.35

 • 362.36

62

POSTERIOR VITREOUS DETACHMENT

......   I

275

MACULAR EDEMA. DIABETIC

362.07

106

PVR

AT LEAST ONE SCRIPT E-PRESCRIBED

G8553

*296

DIABETIC WITH OPHTHALMIC MANIFESTATIONS

250.50

49

RETINAL TEAR

L       1 V.

41

PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY

362.02

X-

RETINOPATHY OF PREMATURITY

GUWTiEKT

19

DIABETIC RETINOPATHY. BACKGROUND

362.01

177

UVEITIS, POSTERIOR

253

LEVEL1 OF5

25/57

99241

32

MACULAR HOLE, CYST

362.54

60

VITREOUS HEMORRHAGE

235

LEVEL2OF5

25/57

99242

; 33

MACULAR PUCKER

362.56

100

VITREOUS OPACITIES/FLOATERS

167

LEVEL3OF5

25/57

99243

31

MACULAR EDEMA

_____

362.83

72

CONTUSION EYEBALL. RETINA (TRAUMA)

_

33

LEVEL 4 OF 5

25/57

99244

i 808

COMPLICATION, CATARACT FRAGMENTS IN EYE

998.82

■M-

LEVEL5 0F5

25/57

99245

55,

-J

362.16

SEE REVERSE SIDE FOR A MORE COMPLETE LIST OF DIAGI

NOTES:NEXT APP01NTMENT


PAYMENT CHOICE


. DAYS

i

i WEEKS| CASH□ CHECK□ CHARGE□

j TODAYS CHARGE

[ TODAYS PAYMENPC-- <-       QC


I hereby authorize the release of medical information to insurance carriers concerning rr treatment and I hereby assign to the doctor all payments for medical Services ren dependent. I understand I AM RESPONSIBLE FOR ANY AM0UNT N0T COVERED BY INȘI


PATIENT/RESPONSIBLE PARTY


ASSOCIATED RETINAL CONSULTANTS, RC.

DISEASES AND SURGERY OF THE RETINA AND VITREOUS

FEDERAL ID # 38-1946761       BCBSM PROVIDER ID # 180Q26082

BILLING INQUIRIES: (248) 319-0161 • (800) 450-2964


MICHAEL T. TRESE, M.D. GEORGE A. WILLIAMS, M.D.

TAREKS. HASSAN, M.D. BRUCE R. GARRETSON, M.D.


A. BAWA DASS, M.D.

ALAN J. RUBY, M.D.

ANTONIO CAPONE, JR., M.D.

SUNITA YEDAVALLY, D.O.


KIMBERLYA. DRENSER, M.

JEREMYD. W0LFE, M.D. LISA J. FAIA, M.D.


344 Wm. Beaumont Medical Bldg. 3535 West Tnirteen Mile Road Royal Oak. Michigan 48073 (248) 288-2280 or (800) 633-4884 (Michigan Only)


140 Sliores Medical Building 20952 Twelve Mile Road

St. Clair Sliores. Michigan 48081 (586) 552-2092


University Park 36650 Five Mile Road

Suite 102

Livonia, Michigan 48154 (734)464-2300


R6007 Reichert Health Bldg. 5333 McAuley Drive Ypsilanti, Michigan 48197 (734) 572-1200


330 Crittenton Medical Bldg. 1135 West University Drive Rochester, Michigan 48307 (248)652-7400


2609 Electric Avenue, Suite A Port Huron. Michigan 48060 (810)982-1300


3390 E. Jolly Road          100 Oak Street

Lansing. Michigan 48910   Wvandotte. Mii

(517) 393-2020            (734) 284-244.


SPITALUL DE URGENȚĂ PENTRU COPII “M.S.CURIE “

-SECȚIA DE TERAPIE INTENSIVĂ NOU NĂSCUȚI-


NUME

CALUGAREANU

PRENUME DARIA MARIA

NR.FOAIE DE OBSElWAțlB-

1286p> gW

SEXF

DATA NAȘTERII

21.03.2011

DATA INTERNĂRII'^,®.2011

DATA FXTERNARII: Tl?..Q7.20ri

ADRESA

București

DOCTOR         '

Dr C Cistoveanu


DIAGNOSTIC:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Hernie diafragmatica drapta/ Paralizie diafragm drept- dr Oancea Insuficienta respiratorie acuta

Ventilație mecanica >96 ore

Abces cerebral temporoparietal dreapta evacuat parțial- dr Stoica Sepsis (hemocultura- Staph Epidermidis

Hipertensiune intracraniana

Fractura de arc costal VII dr iatrogena

Asfixie la naștere forma ușoara

Anemie hipocroma

 • 10. Retinopatie de prematuritate — fotocoagulare dr Vatavu

 • 11. Fost prematur 28spt/ GN 11 OOg

Redactat în data de

19.07.2011

Stimate domnule/doamnă doctor,

Nou născut prematur , VG 28 spt, GN 1 lOOg, născut spontan, prezentatie craniana, este trasferat la Maternitatea Polizu la 19 zile de viata, cu stare generala mediocra, 02 cort cefalic, ulterior cu evoluție favorabila. Este diagnosticata cu chist porencefalic si discreta ventriculomegalie motiv pt care este trimis in clinica noastra

Starea la internare: G 1860g , stare generala mulțumitoare, tegumente curate, FR 46r/min, respira spontan in aer atmosferic, SpO2 99%, AV 138b/min, MV prezent bilateral, fara raluri, zgomote cardiace ritmice, abdomen suplu, scaun in scutec, diureza prezenta.

FA larga, normotensiva, tonus si reactivitate normale pt VG

Investigații la internare:

Hemograma: Hb g/9.6dl , Ht 28%, Tr 78.000/mm3, WBC 17.000/ mm3/ (Nel9 %, Ba 4%, Ly 61%, Mo 10%, Eo 4.86% )

TGO 41U/1, TGP 15U/1, gama Gt 79U/1, uree 8mg/dl, creatinina 0.33mg/dl

CRP 13.89mg/l, procalcitonina negativa

Coagulare in limite normale

Culturi periferice: Staph Epidermidis, Enterococus sp

Hemocultura - Staph Epidermidis

LCR : lichid xantocrom, R Pandy pozitiva, nr elemnte 5700/mmc, glicorahie 34mg/dl, proteinorahie 18.265mg/dl, ex citobacteriologic 99%PMN, l%limfocite,

Examene Ct - anexate

Evoluție si tratament:

In prima zi de internare se practica punctie aspirație abces si lavaj cerebral cu Cloramfenicol si Gentamicina .

Se incepe tratament antibiotic iv cu Meronem, Ciprofloxacin si Mycomax in doze pt meningita, PPC, PEV.

A primit Diazepam pt convulsii tonice si mioclonice multifocale, ulterior crizele nu s-au mai repetat.


Se montează CVC vena subclavie stg.

In data de 06.05.2011 prezintă criza cu desaturare ( SpO2 -38%) si bradicardie 52b/min, se instituie VM in sistem CP AP nazal.

A.


In data de 12.05.2011 este INT si VM pt fotocoagulare laser pt ROP . A primit ME izogrup/izoRh ( Hb 8.1mg/dl) . Se incerca detubarea după 4 zile, fara adaptare buna, polipneic, cianotic , Radiografia pulmonara arata atelectaza HT stg, se reintubeaza nazo-traheal si se • ventilează in sistem IMV cu parametrii crescuți. Ulterior evoluția este lent favorabila, cu scaderae parametrilor ventilatori, cu trecerea după 14 zile in sistem de ventilație HFOV .

In data de 02.06.2011 sub CP AP nazal starea se degradează si este intubat si ventilat mecanic IMV. Deoarece la Rg pulmonare in dinamica se constata asimetrie diafragmatica - in data de 15.06.2011 la radioscopie pumonara se constata Hemidiafragm drept ascensionat, cu mișcarea paradoxala in timpul inspirului- aspect sugestiv pt paralizie de diafragm ( hernie diafragamatica cu sac).

In data de 14.06 se suprima CVC accidental . In data de 21.06.2011 se remontează CVC subclavia stg.

In data de 21.06.2011 se intervine chirurgical ( Dr Oancea/ Dr Vatra/ Dr Kadar ) si se practica Plicatura diafragmatica dreapta. Ulterior evoluția este favorabila, cu detubare după 4 zile post operator, inițial cu respirații superficiale si discret tiraj sc , dar ulterior adaptare buna. Pastreaza saturații 100% in aer atmosferic.

In toata aceasta perioada- 8 saptamani- a primit tratament antibiotic cu Meronem, Ciprofloxacin si Mycomax in doze pt meningita , cu CRP negativ la 7 zile de la inceperea tratamentului, si repetarea examenului LCR ( PL ) la 2 saptamani cu scăderea treptata a valorilor proteinorahiei (18.265 mg/1- 5.271mg/l - 2.272mg/l- 1.489mg/l- 1.267mg/l, glicorahie in limite normale, nr elemente 1-4 /câmp . Culturi negative.

A primit alimentie la biberon cu curba ponderala lent ascendenta .

In data de 12.05.2011 Fotocoagulare laser a retinei avasculare. E

150-350

150-350


Impacte         T exp

OD        2514           0.2

OS        2610            0.2

Consult ( 01.06.2011 Factor plus ușor diminuat. Creasta fibrovasculara pe 6 ore ceas temporal zii (OD <OS )

RMN craniu in data de 14.07.2011- rezultat anexat

La externare : G 3500g

Stare generala buna , afebrila, tegumente curate , AV 120-130 b/min, zgomote cardiace ritmice, pulmonar fara raluri, SpO2 100% in aer atmosferic, abdomen suplu, primește alimentația la biberon, curba ponderala ascendenta , diureza prezenta, FA % cm normotensiva.

Screening auditiv- Algo 5- pass bilateral

Recomandări

1 .Alimentație corespunzătoare vârstei

 • 2. Profilaxia rahitismului cu Vigantol 2 pic/zi pana la 2 ani

 • 3. Revine in maternitate pentru vaccinare BCG apoi imunizări conform schemelor (la 31 zile de la BCG)

 • 4. Consult oftalmologie

 • 5. Revine la control peste o saptamana sau oricând la nevoie.

  I

  Dr. Cirstoveanu Cătălin  Dr. Cirstoveanu Cătălin  o

  Medic rezident Dr Alina Balomir


Daria Calugareanu (retinopatie)


Ajutor umanitar,Asistenta sociala,Caritate,Copii bolnavi,Fac un bine,împreuna.Info susține,Solidaritate,Speranța,Sponsorizare,Susțin by Adrian Benchea “Ma numesc Calugareanu Loredana, locuiesc in Ploiești, sunt mama unei fetite de 5,5 luni pe nume DARIA

Ea a venit pe lume in data de 21.03.2011 mult prea devreme la doar 28 de saptamani cu o greutate de 1100g după care a scăzut la 930g. In prima zi nu realizam ce urma .

Fetita a fost trimisa de la maternitatea Ploiești la Polizu in București unde a stat pana pe 5 mai ca sa ia in greutate,pentru tratarea unei hemoragii la cap si a unui microb care afecta tendoanele si articulațiile

Pe data de 5 mai a fost trimisa la Spitalul Mărie Curie pentru o investigație la cap in urma careia a fost diagnosticata cu Abces Cerebral Drept, Au urmat zile, de chin atat pentru noi ca părinți cat si pentru ea . Nimeni nu ii dadea nici o sansa deoarece nu scapase nici un copil cu viata cu același diagnostic insa, cu ajutorul lui Dumnezeu si al unui om deosebit, un medic extraordinar Domnul Doctor CĂTĂLIN CIRSTOVEANU acest copil trăiește.

Intre timp a mai aparut o alta problema insuficienta respiratorie data de o paralizie de diafragm pentru care a fost operata si acum respira singura, apoi a fost diagnosticata cu retinopatie gradul 3+ de-asemenea operata

Cea mai grea veste avea sa vina la trei luni de la operație fetita noastra Daria nu vede si nu va vedea decât umbre si obiecte foarte mari, nu va recunoaște persoane nici macar propria mama.

Va fi toata viata intr-o umbra

Pentru Daria exista o singura sansa in America insa costurile sunt uriașe in comparație cu veniturile noastre.

Este vorba de suma de 30000de euro drept pentru care apelam la oamenii cu suflet sa ne ajute sa ii redăm Dariei vederea pentru a se bucura de frumusețile vieții.

Pe aceasta cale facem apel la dumneavoastră si la inimile dumneavoastră! Ajutati-ne sa ii aratam lumina zilei Dariei.Fiecare banut este pentru ea o raza de lumina in plus.”

Contact

Loredana Calugareanu

Telefoane:

0721941734

0737286511

Pentru a dona

ContBRD

R062BRDE300SV87823383000

Acte

Retinopatia prematurului este o afecțiune a retinei intalnita in special la prematurii cu greutate mica. Mult timp a fost considerata una din cele mai de temut complicații ale prematuritatii. Cercetările din ultimii ani si tehnicile moderne de tratament si prevenție utilizate au făcut mari progrese in acest domeniu, conducând la scăderea numărului de cazuri de orbire la prematuri.

Din copiii prematuri mai mici de 1800 gr la naștere, sau cu varsta gestatiei mai mica de 30 saptamani, 50 % dezvolta retinopatie. Riscul creste pe măsură ce scade varsta gestationala, astfel poate ajunge la 90 % la cei cu varsta sub 28 saptamani.

Factorii care determina leziunile retiniene se asociaza:


Varsta gestationala sub 32 saptamani, greutate mica (sub 1500 gr - prematurii de grad III si IV);

Deficitul de vitamine (in special vitamina E) existent la prematuri datorita faptului ca achiziția vitaminelor si mineralelor de către fat se face in ultimul trimestru de sarcina;

Oxigenoterapie prelungita si la concentrații in exces;

Ventilația mecanica (menținerea respirației cu ajutorul aparatelor) pentru o perioada mare de timp;

Oxigenarea insuficienta cu menținerea unui nivel crescut de dioxid de carbon in sânge;

o

Alte boli aparute la prematur sub forma de complicații sau existente înainte de naștere: anemia, insuficienta cardio-respiratorie, socul, hemoragiile, convulsiile, hipotermia, boli congenitale;

Boli ale mamei din timpul sarcinii: diabetul zaharat matern, hipertensiunea arteriala, fumatul;

La nascutii prematuri, retina, ca si alte țesuturi din organism, nu este maturizata. Pe scurt, prezenta factorilor de risc determina o dezvoltare anormala a retinei care, de fapt nu mai devine ce ar trebui sa fie, ci se transforma intr-un conglomerat de vase de sânge aberante care mai târziu se fibrozeaza, duc la formarea unor membrane in interiorul ochiului si dezlipirea de retina. Procesul evoluează in cinci stadii (ultimul fiind dezlipirea de retina), debutează de obicei cam după primele doua saptamani de viata, iar leziunile finale, ireversibile, se stabilesc după 6 luni. Deoarece procesul degenerativ poate avea loc in zone diferite ale retinei, prognosticul si sechelele sunt diferite. De asemeni, gravitatea bolii depinde de cat de repede debutează si evoluează aceasta degenerare. Astfel, copiii pot prezenta mai târziu glaucom, strabism, miopie, ambliopie sau pierderea totala a vederii. Exista situații când glaucomul sau dezlipirea de retina poate apare la varsta adulta, după 20-30 de ani.

Pentru prevenirea acestei complicații este nevoie in primul rând de prevenirea nașterii premature. Gravida cu risc va fi dispensarizata de către medicul de familie si va efectua controale periodice la medicul obstetrician pentru alegerea unui tratament adecvat. Când copilul se naște înainte de termen se începe monitorizarea stricta a funcțiilor vitale, medicatia se fixeaza cu mare prudenta iar concentrația oxigenului in aerul medical administrat prematurului este modificata in funcție de valorile indicate pe monitoare si de rezultatul analizelor de laborator. Trebuie sa știm ca nu numai surplusul de oxigen, dar si oxigenarea insuficienta determina retinopatie. Având in vedere deficitul de vitamine existent la prematuri, se poate administra vitamina E, dar se va tine cont de efectele adverse severe pe care le poate da aceasta vitamina la prematuri, si anume, septicemia, enterocolita ulcero-necrotica, sau hemoragia cerebrala.

Prematurii cu risc de retinopatie necesita consult oftalmologie după 3-4 saptamani de la naștere apoi controale periodice la 2-3 saptamani pentru evidențierea unor eventuale leziuni ale retinei inca din stadiile incipiente. Una din metodele de tratament pentru retinopatia prematurului (mai puțin utilizata din cauza efectelor secundare nedorite) este crioterapia (procedeu de distrugere a zonei afectate din retina prin înghețare). O metoda cu mai puține efecte adverse decât prima, utilizata cu succes in maternitate sau centrele de oftalmologie, este laserul. După operație, copilul va face controale oftalmologice periodice.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STR


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilului Călugăreanu Daria Mihaela


PREȘEDINTE,

Radu Mateescu I

Data:     M

SECRETAR, GheorgheSîr