Hotărârea nr. 233/2011

Hotãrârea nr. 233 privind executia bransamentelor de apã în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Gãgeni, Bereasca si a lucrãrilor de extindere a retelelor de apã în cartierul Bereasca

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR.233

privind execuția branșamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni, Bereasca si a lucrărilor de extindere a rețelelor de apa in cartierul Bereasca

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri Valentin Sava, Radu Mateescu, Iulian Teodorescu, Constantin Popa, Iulian Bolocan, Ion Iancu si Raportul de specialitate comun, al Direcției Tehnic Investiții si al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea execuției branșamentelor de apa in Cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni, Bereasca si a lucrărilor de extindere a rețelelor de apa in Cartierul Bereasca;

Ținând cont de prevederile art. 92 din Hotararea Consiliului Local nr.90/2010 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.320/21.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Ploiești;

In baza Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr.3/12.05.2011 privind distribuirea către asociati a sumei cu titlu de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social;

Având in vedere procesul verbal al Comitetului de Coordonare al S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.din 08.06.2011 ;

Luând in considerare prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.4, lit.d, din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba ca lucrările de execuție a branșamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni, Bereasca si lucrările de extindere a rețelelor de apa in Cartierul Bereasca sa se realizeze cu finanțare din dividendele aferente anului 2010 cuvenite Municipiului Ploiești, in calitate de asociat la SC Apa Nova Ploiești SRL, diferența ramasa urmând a fi reinvestita in sistemul public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Ploiești.

Branșamentele de apa se vor executa de către SC Apa Nova Ploiești SRL in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune.

Art.2: Valoarea estimativa a lucrărilor de extindere rețele apa in cartier Bereasca si branșamente noi in cartierele Gageni,Gheorghe Doja, Rafov, Bereasca este de 582 041 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Regia Autonoma de Servicii Publice, Direcția Tehnic Investiții a Municipiului Ploiești si SC Apa Nova Ploiești SRL vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.4 rDirectia Administrație Publica Juridic-Contencios Achiziții Publice

Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 27 iulie 2011.


Contrasemnează Secretar, X.   Oana Cr ist in a Iacob*

APA NOVA


•Si‘1 -

Q.-.


Ploiești

5


i ! * I

L


Mihaela POSSA


Str Bobalna nr 10

100330 Ploiești - Romania Tel: (+40) 244 407.

Fax: (+40) 244 5^ £60 , / Mobil: 0745 349*■ , ► •

■ \ -

nr de pagini (inclusiv prezentei):Referința: DE/ SP/ MB/ 0950.11

Destinatar

RASP PLOIEȘTI

Tel: +40 244 541 071

In atentia

Razvan LUNGU

Fax: +40 244 513 670

CC


SUBIECT: Tabel centralizator branșamente Cartier Gh. Doja, Gageni, Rafov si Bereasca DATA: 25.07.2011

□ Urgent             □ Pentru efectuare            □ Răspuns rapid            □ Comentarii

Domnule Director,

Va transmitem alaturat tabelul centralizator cu branșamentele de apa noi, necesar a fi realizate in cartierele Gh. Doja, Gageni, Rafov si Bereasca, precum si necesarul de extinderi rețele de apa in cartierul Bereasca pentru realizarea acestor branșamente, ca urmare a verificărilor realizate in teren impreuna cu RASP si a solicitării cetățenilor.

Cu stima,

Alina MIHALACHE

Director Exploatară;

/

NOVA

/ \> / /??/ 7A>/

-AAceasta copie este destinata exclusiv persoanelor al căror nume este menționat mai-sus. Aceasta poate conține informații confidențiale a căror divulgare este strict interzisa. Daca din eroare ati primit aceasta copie, va rog sa aveți amabilitatea de a ne preveni imediat la numărul de telefon inscris in antet.

O VGOLIA


Capital social: 7.110.580 lei, C.I.F. RO 13102711

Nota: necesarul de branșamente s-a stabilit in baza listelor centralizate puse la dispoziție de RASP

cartier

Strada

Nr. Branșamente necesare cf. cu solicitare RASP buc

Lungime medie BA ml

Valoare medie estimata BA lei - fara TVA

VALOARE TOTALA

f

estimata: lei - fara TVA

Rafov

Cap.Traian Savulescu

13

6

1.603

20.833

Rafov

Atelierului

4

6

1.603

6.410

Rafov

Izlazului

4

6

1.603

6.410

Rafov

Târgului

7

4

1.159

8.111

Rafov

Sticlarului

2

3

1.349

2.698

Rafov

Cosmesti

2

4

1.429

2.858

Rafov

Dr.Gh.Petrescu

5

1.515

12.122

Rafov

Fierarilor

25

11

1.750

43.750

Ghe. DOJA

Matasari

1

2

996

996

Ghe. DOJA

Fundeni

1

6

2.032

2.032

Ghe. DOJA

Florarilor

1

5

2.131

2.131

Ghe. DOJA

Dr. Victor Babes

1

5

1.983

1.983

Ghe. DOJA

Italiana

1

6

2.303

2.303

Ghe. DOJA

Dorobanți

2

5

2.135

4.269

Ghe. DOJA

Austrului

3

4

1.621

4.863

GAGENI

Leului

1

6

2.303

2.303

GAGENI

Tabla Butii

1

6

2.303

2.303  |

GAGENI

Morilor

1

3

1.074

1.074

GAGENI

Redutei

5

4

1.426

7.129

GAGENI

Lirei

7

2,5

1.030

7.209

GAGENI

Zborului

3

2,5

1.300

3.900

GAGENI

Podețului

2

2,5

1.300

2.600

GAGENI

Vornicu Beldiman

2

4,5

1.208

2.416

GAGENI

Spiru Haret

4

2,5

1.030

4.120

GAGENI

Vântului

1

2,5

1.030

1.030

•l


cartier


Strada


Nr. Branșamente necesare cf. cu solicitare RASP buc


VALOARE

Lungime

Valoare medie

TOTALA

/

medie BA

estimata BA

/

estimata .

ml

lei - fara TVA

lei - fara TVA

,          I

/

<(llj t


Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca Bereasca


Perilor Merilor Prunilor Piersicilor Stanjeneilor Albăstrelelor Micsunelelor Maghiranului Iasomiei Arborilor Leandrului Plopilor Alunilor Crângului Viorelelor Crasmaritelor Bujorilor Lucernei


3

3

5

2

 • 3

 • 4

4

2

 • 3

 • 4

2

2

2

3

1


6

8

9

7

9

9

7

7

4

7

7

7

4

6

7

6


 • 1.777.27

 • 1.507.14 1.571,44

 • 1.777.27

 • 1.861.15

1.696,09

1.861,15

1.861,15

1.419,17

1.417,80

1.153,96

1.417,80

1.417,80

1.417,80 1.860,09 2.278,19 1.168,29 2.206,49


5.331,81 4.521,42

 • 7.857.20 3.554,54 5.583,45 6.784,36 1.861,15

 • 7.444.60 2.838,34 4.253,40 1.153,96

 • 5.671.20

 • 2.835.60 2.835,60 3.720,18 6.834,57 1.168,29 2.206,49


I Zăvoiului (necesita extindere Bereasca _________rețea apa)________

Bereasca I           Sălciilor

Bereasca |         Rozmarin

Bereasca I         Zambilelor

Bereasca            Rozetei

Bereasca            Badesti

Bereasca I           Râului

Bereasca _________Căpșunilor________

Bereasca I         Romulus

Bereasca I         Trandafirilor

Bereasca I            Tisei

Bereasca I          Castanilor

Bereasca I         Gorunului

Bereasca I           Lacului

Bereasca I         Muscatelor

Bereasca I         Garoafelor

Bereasca |           Pelinului

Narciselor (necesita extindere Bereasca |         rețea apa)


Drumul Serii (necesita extindere rețea apa)


Moliftului Salcâmului Luminișului Pădurii Mărgăritarului Bradului


 • 1

 • 2

8^

2

£

11

2

4

2

■4

3


19

3

 • 3

 • 4

3

1

 • 5


4

 • 4

6

 • 7

9

 • 5

13,5

 • 9

 • 3

 • 10

 • 4

 • 8

8

 • 5

 • 6

7

5


_5 _7

7

ii ii


1,162,28

1.432,41

1.604,15

1.689,29 2.568,08 1.249,01 3.374,23 1.666,89

1.490,72

 • 1.738.12 1.077,2


1.601,77

 • 1.332.13 1.518,25 1.477,17 1.270,53 1.140,05


2.357,99


1,141,93

1.267,01

1.517,50

1.435,22

1.526,55

1.796,19


1.162,28 1.432,41 3.208,30 1.689,29 20.544,64 2.498,02 3.374,23 10.001,34 1.490,72 19.119,32 1.077,28 3.203,54 5.328,52 1.518,25 4.431,51 5.082,12 3.420,15


11.789,95


Extinderi de rete de apa necesare realizării de Branșamente noicartier


Strada


Lungime medie


extindere rețea


apa necesara ml


VALOARE TOTALA estimata lei - fara TVAEREASCA etapa 1

Bereasca

ZĂVOIULUI

40

2.217

Bereasca

NARCISELOR

60

7.387

Bereasca

Drumul Serii - Sud - etapa 1 (Muscatelor - Teiului)

300

39.836


total


400    49.440


61.305 lei cu TVA


EREASCA etapa 2

cartier

Strada

Lungime medie extindere rețea apa necesara ml

VALOARE TOTALA estimata lei - fara TVA

Bereasca

Drumul Serii - Sud- etapa 2 (Teiului- Bradului)

270

36.777


total36.777

lei


45.603 cu TVA


CENTRALIZATOR


cartier

nr total Branșamente buc

valoare totala lei - fara TVA

Rafov

65

103.192

Ghe DOJA

10

18.577

GAGENI

27

34.084

BEREASCA

141

227.318

Total pt branșamente

243

383.171


475.132 cu TVA


cartier

extindere rețea apa ml

valoare totala lei - fara TVA

Total pt. extinderi rețele apa etapa 1

400

270

49.439,74

36.777,00


Total pt. extinderi rețele apa etapa 2


61.305 cu TVA

45.603 cu TVA


TOTAL GENERAL branșamente si extindere rețea de apa

469.388 lei fara TVA 582.041 lei cu TVA

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind execuția branșamentelor de apa in cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni, Bereasca si a lucrărilor de extindere a rețelelor de apa in cartierul Bereasca

Modificarea si completarea Regulamentului a fost aprobata prin Hotararea de Consiliu nr. 90/2010. In regulament, la art.92, alin 2 se prevede : « Proiectele lucrărilor de investiții care privesc sistemele rutiere... vor prevedea obligatoriu rețea publica de distribuție apa potabila cu branșamente, sau branșamente de apa, in situația in care rețeaua de distribuție este existenta, pentru a da posibilitatea proprietarilor de a-si branșa instalațiile interioare... »

In Cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Gageni si Bereasca sunt in execuție lucrări de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești, derulate de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții.

Având in vedere faptul ca străzile din aceste cartiere vor fi asfaltate,in scopul protejării investițiilor municipalității, este necesara si realizarea branșamentelor de apa precum si a extinderilor rețelei de apa aferente acestor branșamente.

La reuniunea Comitetului de Coordonare din 16.05.2011, s-a stabilit ca intrucat Fondul de lucrări 2011 al S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L. nu prevede decât execuția a 50 de branșamente, pentru restul de branșamente de apa necesare in aceste cartiere Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții, trebuie sa gaseasca sursa de finanțare intr-un termen cat mai scurt, o posibila finanțare obtinandu-se prin reinvestirea dividendelor cuvenite Municipiului Ploiești pe anul 2010, ca asociat al S.C.Apa Nova Ploiești S.R.L.

Având in vedere numărul mare de investiții de modernizare străzi programate a fi executate in cursul anului 2011 si aflate in derulare, pentru corelarea lucrărilor de canalizare si asfaltare a străzilor cu lucrările de inlocuire sau de extindere a rețelelor de apa si de execuție a branșamentelor de apa aferente si realizarea in timp util a tuturor lucrărilor necesare, se impune finanțarea acestor lucrări din dividendele realizate de


către SC Apa Nova Ploiești in cursul anului 2010 si repartizate Mui^c^îufui’rPl^ieșfi conform Contractului de Concesiune.


o e n

Branșamentele de apa vor fi executate de către S.C. Apa Nova ^lbjesti S'R.J

conformitate cu art.24 si art.57 din Contractul de Concesiune.             > ■

Fata de cele prezentate supunem aprobării Consiliului Local al MunicipiuluTPloiesti proiectul de hotarare alaturat.


Valentin SavaIon Ia


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Bereasca

Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 320/21.12.2007, a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 si Regulamentului - cadru aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunala nr.88/20.03.2007.

Modificarea si completarea Regulamentului a fost aprobata prin Hotararea de Consiliu nr. 90/2010. In regulament, la art.92, alin 2 se prevede : « Proiectele lucrărilor de investiții care privesc sistemele rutiere...vor prevedea obligatoriu rețea publica de distribuție apa potabila cu branșamente, sau branșamente de apa, in situația in care rețeaua de distribuție este existenta, pentru a da posibilitatea proprietarilor de a-si branșa instalațiile interioare... »

In Cartierele Gheorghe Doja, Rafov,Gageni si Bereasca au fost executate si sunt in curs de execuție rețele de canalizare in cadrul proiectelor de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești derulate de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Tehnic Investiții.

Pe aceste străzi au fost identificate imobile care nu beneficiază de alimentare cu apa si branșamente apa.

Pe străzile Drumul Serii, Narciselor si Zăvoiului pentru bransarea tuturor riveranilor, este necesara extinderea rețelei de apa si realizarea branșamentelor aferente.


In Cartierele Gheorghe Doja, Rafov, Bereasca beneficiază de ii canalizare 58 străzi. Pentru acestea a fost demarata procedura de lucrări de asfaltare.

In scopul protejării investițiilor de modernizare si refacere sisteme rutiere străzi in cele 4 cartiere este necesara execuția in regim de urgenta a extinderilor de rețea si a branșamentelor de apa necesare.

Necesarul de lucrări, stabilit prin efortul comun al Regiei Autonome de Servicii Publice si SC Apa Nova Ploiești SRL este evidențiat in anexele 1 -4 la prezentul raport de specialitate.

Valoarea totala estimata acestor lucrări este de 582 041 lei (inclusiv TVA).

Lucrările vor fi executate astfel:

 • - branșamentele de apa - SC Apa Nova SRL ( drept de exclusivitate in conformitate cu prevederile art. 24 si art. 57 din Contractul de Concesiune);

 • - extinderile rețelelor apa- se vor executa in urma procedurilor de achiziție publica de lucrări prevăzute de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind achizițiile publice;

Este necesara execuția in regim de urgenta a lucrărilor sus menționate, in scopul urgentării lucrărilor contractate de asfaltare a străzilor. Nerealizarea acestor lucrări produce colmatarea rețelelor de canalizare executate.

Fata de cele prezentate supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

•t*


•V... f*-


t.


t.


•l

4


• * '

Anexa 1

la Raport specialitate

’ *                             Jb- u. |


• •'I


*•


CARTIER GHEORGHE DOJA

NR.crt.

Strada

Nr. Branșamente necesare

Lungime ml

Valoare fara TVA/brans.

Valoare totala fara TVA

1

Matasari

1

2

995.82

995.82

2

Fundeni

1

6

2,031.53

2,031.53

3

Florarilor

1

5

2131.33

2,131.33

4

Dr.Victor Babes

1

5

1,982.81

1,982.81

5

Italiana

1

6

2,303.13

2,303.13

6

Dorobanți

2

5

2,134.64

4,269.28

7

Austrului

3

4

1,620.99

4,862.97

18,576.87

CARTIER RAFOV


NR.crt.Nr. Branșamente necesareCap.Traian Savulescu Atelierului


13

4Izlazului
Târgului Sticlarului
Cosmesti
Dr.Gh.Petrescu
Fierarilor

LungimeValoare fara Valoare totala


TVA/brans. fara TVA


1,750.00


43,750.00


103,192.43


X         *

Anexa 3   %

la Raport de specialitate

CARTIER GAGENI

NR.crt.

Strada

Nr. Branșamente necesare

Lungime ml

Valoare fara TVA/brans

Valoare fara cu TVA

1

Leului

1

6

2,303.13

2,303.13

2

Tabla Butii

1

6

2,303.13

2,303.13

3

Morilor

1

3

1,074.30

1,074.30

4

Redutei

5

4

1,425.72

7,128.60

5

Lirei

7

2.5

1,029.90

7,209.30

6

Zborului

3

2.5

1,300.02

3,900.06

7

Podețului

2

2.5

1,300.02

2,600.04

Vornicu Beldiman

2

4.5

1,207.98

2,415.96

9

Spiru Haret

4

2.5

1,029.90

4,119.60

10

Vântului

1

2.5

1,029.90

1,029.90

34,084.02

CARTIER

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind execuția branșamentelor de apă în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Găgeni, Bereasca și a lucrărilor de extindere a rețelelor de apă în cartierul Bereasca

și a emis:
SECRETAR, Gheorghe ȘData:

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA

MEDIUL UI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind execuția branșamentelor de apă în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Găgeni, Bereasca și a lucrărilor de extindere a rețelelor de apă în cartierul Bereasca


PREȘEDINTA TeodorescSECRETAR, Sa va Valentin


Data:           ^/7

%

\\

■ V.

I

.?■ ț

l

p I p /

. O' V

' .<• ’■

.A

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind execuția branșamentelor de apă în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Găgeni, Bereasca și a lucrărilor de extindere a rețelelor de apă în cartierul Bereasca.

și a emis:


Data:   .0^^^