Hotărârea nr. 224/2011

Hotãrârea nr. 224 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Amenajare parcãri cu dale ecologice Zona Nord, Zona Vest, Zona Central Sud-Est Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 224

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIEȘTI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIESTP’;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIEȘTI”, varianta 1, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


’X ■

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

— >r \

. V.

' ii

i


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

:/3


EXPUNERE DE MOTIVE


/

b

* z d


' 'f* / ■-•□[■-S'tV zz

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitâtfcJL'' -, --si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“AMENAJARE PARC ARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST,

ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIEȘTI”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic

Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE

PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL

SUD-EST PLOIEȘTI”

Deoarece in ultimii 20 de ani numărul autoturismelor a crescut, suprafața parcărilor existente amenajate este insuficienta iar mașinile sunt parcate si pe zonele adiacente, neamenajate, ceea ce ce creaza disconfort atat conducătorilor auto cat si pietonilor.

Pentru asigurarea unui microclimat plăcut, care sa diminueaze poluarea mediului, Primăria Municipiului Ploiești, isi propune realizarea de parcari de dale ecologice inierbate in toate zonele in care in prezent sunt terenuri neamenajate.

Dalele ecologice reprezintă soluția pentru spatiile unde iarba a fost distrusa de autovehicule sau de lucrările rețelelor tehnico-edilitare.Utilizarea acestor pavele ecologice prezintă o serie de avantaje:

 • -  sunt produse ecologice

 • -  asigura o estetica plăcută spațiului amenajat, dalele avand o paleta coloristica variata;

 • -  sunt ușor de montat si intretinut;

 • -  acopera suprafețe neregulate si mai greu accesibile;

 • -  intretinerea ușoara fara pierderi de material.

VARIANTA I

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST SI ZONA CENTRAL SUD - EST

6 244 283

3

S zone asfaltate= 3 000 mp Spavate= 70 000 mp

L borduri mari = 10 200 ml

Lborduri mici = 30 600 ml

VARIANTA II

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST SI ZONA CENTRAL SUD-EST

24 756 386

3

S zone asfaltate= 8 000 mp Spavate= 220 000 mp Lborduri mari = 44 000 ml

Lborduri mici = 130 000 ml

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIEȘTI”, Varianta I.

PRI

ANDREI LIVIU NOEOSEVICI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT VICEP CĂTĂLINDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE PARC ARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIESTr

Reabilitarea si dezvoltarea cartierelor si regenerarea urbana constituie in permanenta priorități ale administrației publice locale. In prezent, asigurarea locurilor de parcare in cartierele din municipiul Ploiești este o problema deosebita, autoturismele fiind parcate pe spatiile libere amenajate sau neamenajtae din jurul locuințelor colective.

Deoarece in ultimii 20 de ani numărul autoturismelor a crescut iar suprafața parcărilor existente amenajate este insuficienta, mașinile parcate pe zonele adiacente, neamenajate, creaza disconfort atat conducătorilor auto cat si pietonilor.

Pentru asigurarea unui microclimat plăcut, care sa diminueaze poluarea mediului, Primăria Municipiului Ploiești, isi propune realizarea de parcari de dale ecologice inierbate in toate zonele in care in prezent sunt terenuri neamenajate.

Dalele ecologice reprezintă soluția pentru spatiile unde iarba a fost distrusa de autovehicule sau de lucrările rețelelor tehnico-edilitare. Utilizarea acestor pavele ecologice prezintă o serie de avantaje:

 • -  sunt produse ecologice

 • -  asigura o estetica plăcută spațiului amenajat, dalele avand o paleta coloristica variata;

 • -  sunt ușor de montat si intretinut;

 • -  stratul suport este ușor accesibil serviciilor de intretinere a rețelelor edilitare subterane;

 • -  acopera suprafețe neregulate si mai greu accesibile;

 • -  intretinerea ușoara fara pierderi de material.

Dalele inierbate sunt in conformitate cu standardele europene-^ următoarele dimensiuni:                                           //

l C r

ți '

1. C'.

1

s

4      •,


- 60x40x10 cm - romb


- 20 x 20 x 8 cm - patrat

Amenajările din municipiul Ploiești s-au impartit pe 3 mari zone:

1. ZONA NORD;


5

B s

V

- y

t

X

îl


*4


>•

o


)p avea


«■


 • 2. ZONA VEST

 • 3. ZONA CENTRAL SUD-EST

 • l.ZONA NORD- identificate spre exemplificare (urmând a se adauga, in funcție de avizele deținătorilor de rețele, toate locațiile ce vor fi supuse amenajărilor)

-Strada Cameliei, bloc 22 A ;

 • - Strada C-tin Brezeanu, bloc B 2 Bis ;

-B-dul Republicii nr. 195, bloc 17C ;

-Strada Timotei Cipariu nr.7, bloc 36C1, 36 C2, 36 D ;

-Str.Andrei Muresanu nr.62, bloc R5 ;

-Strada Cameliei nr.4, bloc 44 ;

-B-dul.Republicii nr.181, b loc 9 D2 ;

 • - Strada Cameliei nr. 15 A, bloc 66 ;

-Strada Cameliei bloc 60/61 ;

 • - Strada Cameliei, in spatele blocului 60 ;

 • - Strada Brumarelelor, ghena gunoi, spate restaurant, vis-a-vis de bloc 130, capat sudic bloc 136, capat nordic 118;

-Strada Cameliei, capat nordic bloc 36 A ;

-Intre strada Cameliei si strada Alba Iulia ;

-Strada Catinei, capat bloc 25B, pe langa punctul termic, pana la chioșc si intre bloc 22, 22A, 22B ;

-Șoseaua Nordului, spate bloc 101 ;

-Strada Cameliei, intre bloc 43, 44 si 45

 • 2.ZONA VEST- identificate spre exemplificar (urmând a se adauga, in funcție de avizele deținătorilor de rețele, toate locațiile ce vor fi supuse amenajărilor)

-Aleea Godeanu nr.8, bloc 115 Sc.A ;

-Strada Grai Eremia Grigorescu, bloc 78 Vest;

— Șoseaua Vestului nr.29, bloc 4 garsoniere scara A

-Șoseaua Vestului nr.5, bloc 50 ;

-Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.188, bloc IC ;

Strada Sg.Gheorghe Mateescu nr.6, bloc 4 ;

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.186, bloc 1D ;

Strada Cosminele nr. 17, bloc 181B

Strada Sold.Erou Arhip Nicolae bloc 96, sc.E ;

Strada Marasesti, in spatele blocului 5 E ;

Strada Frasinet, intre Palatul Copiilor si puntul termic ;

Aleea Mureș, in spatele blocului 7E;

Aleea Prislop intersecție cu str.Padina (coltul blocului) ;

Intersecția strada Padina cu strada Marasesti;

Aleea Prislop (in spate spre str.Marasesti);

Aleea Portita;

Aleea Prislop (in capat după piața)

Strada Vomicei (tot trotuarul de pe partea stanga);

Strada Someș;

Strada Făget (in spatele blocurilor);

Strada Eroilor (in spatele blocurilor turn);

Strada Casin (in spatele blocurilor)

 • 3. ZONA CENTRAL SUD-EST- identificate spre exemplificare (urmând a se adauga, in funcție de avizele deținătorilor de rețele, toate locațiile ce vor fi supuse amenajărilor)

Strada Ciprian Porumbescu bloc 13, 14 si 15 ;

Intersecția străzii Ciprian Porumbescu cu Alexandru Lapusneanu ;

Strada Șiret, zona garajelor pe partea stanga ;

Strada Levantica, in jurul centralei termice ;

Strada Ghighiului, de la gardul din spatele UPG pana la Hipodrom ;

B-dul București, in spatele blocului 15 (A, B, C, D, E) si in fata scării F ;

B-dul București, intre blocurile 7D si 8A ;

Liceul de Chimie, colt cu Rompetrol;

Strada Tribunei(colt cu Eroilor) bloc 18 HI ;

Strada Libelulei, intre blocurile 4 si 5 ;

Strada 13 Decembrie, blocurile G3 si G4 ;

Strada Democrației in spatele blocurilor Ol, 02, 03 ;

Strada Mihai Bravu intersecție cu strada Fantanele (blocul de pe colt).

Se vor executa următoarele lucrări :

Amenajare teren cu pavele inierbate

o terasamente

o suprastructura

 • - strat fundație balast

 • - strat nisip

 • - dale inierbate din beton de ciment - ecologice montat:


  • -

  • -

  • -


 • •  borduri mici (10 x 15 cm pe fundație de 15 x 10 cm);

 • • borduri mari (20 x 25 cm pe fundație beton 30x15 cm);

 • •  borduri îngropate pentru asigurarea acceselor


Amenajare accese cu mixturi asfaltice

o terasamente

o asternerea straturilr din sistemul rutier propus:

nisip

- 7 cm

balast

-25 cm

piatra sparta

-15 cm

beton asfaltic deschis BAD 25

- 6 cm

beton asfaltic BA 16

- 4 cm

Zonele studiate, pentru amenajarea parcărilor ,vor satisface următoarele cerințe:

 • - Asigurarea condițiilor normale de circulație atat pentru pietoni cat si pentru mijloacele de transport, indiferent de starea vremii.

 • - Eliminarea poluării zonei de noxe

 • - Asigurarea scurgerii apelor spre rigole, evitând băltirile pe partea carosabila

 • - Evitarea inundațiilor datorate precipitațiilor abundente.

 • - Imbunatatirea condițiilor de confort si siguranța ale locuitorilor din zona.

După finalizarea tuturor lucrărilor se vor realiza ,de cate ori este necesar ,lucrări de intretinere curenta a structurii rutiere conform Normativ 554/2002.

VARIANTA I

Nr. crt

DENUMIRE OBIECTIV

V al oare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST SI ZONA CENTRAL SUD - EST

6 244 283

3

S zone asfaltate= 3 000 mp Spavate= 70 000 mp

L borduri mari = 10 200 ml

Lborduri mici = 30 600 ml

VARIANTA II

Nr.

crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST SI ZONA CENTRAL SUD - EST

24 756 386

3

S zone asfaltate= 8 000 mp Spavate= 220 000 mp

L borduri mari = 44 000 ml

Lborduri mici = 130 000 ml

Propunem spre aprobare proiectul de hotarare “AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE ZONA NORD, ZONA VEST, ZONA CENTRAL SUD-EST PLOIEȘTI”, Varianta I.

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARI


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LI VIU GH1E RGHIU


J ’s               

b 4

1


*4


^■*•'5#?''î'Awfi

•z


X.


,s


•Z.ÎV


DEVIZ GENERAL


«•


GOQ^


«•


«•


1 y

: ?.v<

f


f' w

H

- V

r*


privind cheltuielile necesare realizării:

AMENAJARE PARCARi CU DALE ECOLOGICE IN ZONA NORD, ZONA VEST SI ZONA CENTRAL-SUD-ESTICA

in mii lei / mii euro la cursul 4,2454 lei / euro din 22.07.2011


X

*s


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

2

3

4

5

6

7


Nr. I

cri

T

CAPITOLUL 1

Cheftuielî pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1 (Obținerea terenului

<0.000

0.000

0.000

0.000


 • 1.2  Amenajarea teritoriului

 • 1.3   Amenajări pentru prct. mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2                               ______


MMMAtaCheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv^ 0 000 TOTAL CAPITOL 2                             j 0.000

JCAPiTOLUL 3 a ăChPitijsel! pentru proiectare si asistenta tehnica

s 3.2 "ȚFaxe pentru ootinerea de avize,acorduri si autorizații

• f"

I: 3.3 î Proiectare si inginerie

| 3.4 ^Organizarea procedurilor de achiziție

}—


l iStudii teren


V' < A-.-Consultanta lAsistenta tehnica

-         f rjfc >


10.000

50.000


124.867


JOTAL CAPITOL 3

IcapTtolul 4

|Cheknd! pentru investiția de baza

? 4.1 îConstrucții si instalații

--J----

j| 4.2 |Montaj utilaje tehnologice

| 4.3__Hdtilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

 • *  4.4 \ Utilaje fara montaj si echipamente de transport

g—---

4 5

 • *    “ - V'      __

.....-■■■■■■+■............ -............. ■■■■--------.

< 4.6 |Active necorporaîe

ITOTAL CAPITOL 4

^CAPITOLUL 5

A’te cheltuieli

_______||(^_______„______________|r|M  ____MM|jim ni

I 5.1 {Organizare de șantier

j 5.1.1 i Lucrări de construcții


f/


Dotări


bl


| 5.1.2 {Cheltuieli conexe organizării șantierului j 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 5.2.1 IComisicn îSC 0.8 %

g . „ _ __ - j -       ____-


| 5.2.2 'Cota aferenta CSC 0,5 %

| 5.3"îcheltuieii diverse si neprevăzute 10 %

{TOTAL CAPiTOL 5


| 4152.231

I 0*000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0,000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

| 0.000 I

0.000


’ 0.490


0.608

12.157

18.236

84.997


996.535 j 5148.766 ; 1212.787

"6.000   ~ o.ooo  I  oTooo"

2.400 | 12.400  j

j

0.000  i

0.000  »

_______ ____I_________________ ț__

4162.231 | 980 410 | 998.935 | 5161.166 11215.708


i 10.000

0.000 j 0.000

ocoo"


978.054

0.000

2.355

0.000 | 0.000 | 0.000

0.000 I 0.000

0.000


0.000


nran b) nrTi —bbwbib

83.045  | 19.561

83.045


54.109

33.298

20.811

445.323


19.561


0.000

1           I 1111               I25.806


oodarirc-’


L

X

z*


Nr.

crt.

Denumirea capiiolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

â

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

5035.712

1186.157

1208.571 1 6244.283

1470.835

|Din care C + M           : :                          | 4235.276

997.615

1016.466 5251.742

1

1237.043

4

I

S

b

< J\ *1

/'/ y z ,.

// iT


DIRECTOR GENtRAT^'

DAN IOND' SEF PROIECT ing. DOINA BANA


SEF SERV. PROIECTARE ing. LIEiANA STANESCU

1 *

A / e.SEF BIROU AVIZE. ATJTORIZATII

/

ing. MARIA PRUNDUREL
.Serveri de: :

1 * * ’

t 1 • *                  (X*

unwi. h-TIMATIVA PE OBIECT

i"

i AMENAJARE PARCARI CU DA

Ș                   NORD

i                                                                                '..'•' >

1---------------------------------------------------------------------------------

■■■V wSUPRAFAȚA AMENAJATA


din care: SUPRAFAȚA CAROSABIL


SUPRAFAȚA CU DALE ECOLOGICE


BORDURI MARI SI MICI


V

■" ■ r,\ /

®-ZONA

f

/•■•

«       b> f

-r-^---

 • • •••• ••'*— „ x x

r <**_>

 • • mp 20000 mp 15500 m


-I,


NR.


DENUMIRE OBIECT


CRT.

0


J. 'i ,<■ /

'••74*


AMENAJARE CU DALE ECOLOGICE - CONFORM

A NTE M AS U RATOARE PARIO1


AMENAJARE ACCESE- CONFORM

ANTEMASURATOARE PENES1


BORDURI MARI-CONF. ANTEMASURĂTOARE

BOROOl


BORDURI MIC1-CONF. ANTE MAS URĂTOARE

BOROOI


ADUCERE EA COTA CAPACE CĂMIN - CONF.

ANTEMAS URĂTOARE CAROO6


IRASUFLATOR1 GAZE - CONF. ANTEMASURATOARE

^CAROOS


LINDICATOARE DE CIRCULAȚIE ~ CONF. •l

^ANTEAl AS URĂTOARE CARO14

TOTAL

T.V.A ( 24 % )

totaiTgeneral


Ol


IVUM


■TTfT1                                  —
CANT


20,000.00


1,000.00


3,200.00


9,600.00


30.001


30.00


30.00


MMM


ttl


li


MMM


INDICE I EVALUARE

Iei/UM

4


VALOARE


lei


MM


149.41


46.77


23.47


68.21


48.85


l1


706,600.00


149,410.00


149,664.00


225,312.00


2,046.30


1,465.50


8,376,60


298,289.86 lei


1,541,164.26 lei


SEF PROIECT ine. DOINA BANAS

'•V


V'


<. Ser vet. de

Qom vxi &

<   :'•■'■ *             < v

- r.ASAinn.


li fc - s*


Obiect


SUPRAFAȚA AMENAJATASUPRAFAȚA CU DALE ECOLOGICE BORDURI MARI SI MICI


di


NR.


DENUMIRE OBIECT


CRT.

o


UM

I ~~2J


«AJ


AMENAJARE CU DALE ECOLOGICE - CONFORM'

ANTE MA S URATOARE PARIO1


mpAMENAJARE} ACCESE- CONFORM

ANTEMASURATOARE PENES1


mp


BORDURI MAR1-CONF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


BORDURI MICI-CONF. ANTEMASURĂTOARE

BOROO 1


rn |


ADUCERE LA COTA CAPACE CĂMIN - CONF. A NTEM AS URATOARE CARO06


JRASULLATOR! GAZE - CONF. ANTEMASURATOARE ______jCAROOS

” INDICATOARE DE CIRCULAȚIE - CONF.

? A NT \ \ M A SU R ATQ ARE CARO 14 .n^^. i-ffrtn, . w-—    . — mry -*■- r .  ■-——

TOTAL

™ tt. aw^ni‘~wrr ,Mrrrr                             r^ȚTi

T.V.A; O % !

___      __ X                       J

TOTAL G®ERAU<


/ .J■«M


j buc.


'XV///

♦  4  ■  •  •

r  •  r

9  r  •

9      •

b .  ■  9  ► r

n s s * *

■ ■bl b 1 4 șiO

• * , , zc

I , , 4 • b

4 • b

•na

r      ■

9  •  •

9  ’  •

9  •  •

9  ’  •

ca

• r

«

4

4

4

I

I

9

4

f

f

4 »


AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE - ZONA


CANT.


25,000.00


1,000,00


3,500.00

I


10,500.00


30.00


30.00


30.00


VEST


INDICE EVALUARE lei/UM

4149.41


23.47


68.2 H


48.85


28000 mp

3Q0O mp

25000 mp

18000 m


VALOARE

lei

5


3,250.00


149,410.00


163,695.00


246,435.00


2,046.30


1,465.50


,376.60


1,454,678.40 lei

349,122.82 lei


^T~r “ nm ir * ■ r“"h -Ti “WWfiK-T- t r nm wtî r.ifi yi fwniȚ r r Ti w        i riir.r

•R fc

..l           *” •

;țm,i

■ d i ■■ ■■

-*1

r TTvTi;

î$P


V

s

. f

■/

: v


D1R E CT O R G E N Hi AI U :T O u \ URBAJa pp!ii


ing. DAN DN’ITAX

s

I

•l


<

I

* r

►W. .*Z /


oc. x zi .-ux'<z ?

r,C.*J TWS.CX w>x*x<>


 • •   4 b b I I .

 • •  b I •  •  •

 • •   % r i .    .

 • •  r i      ■

f        iObiect


■  •      p

?«S\b

T "»2

!;<


■ ■

<■

fs ■■'

*                                                            75------

j AMENAJARE PARCARI CU DALE 'ECOLOGICE - ZONĂ

1 !            CENTRA - SUD 4 ESTICA

fi                                                                                                                              .                                              ’


EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT


z

* i J ■'

t '

I* I

L'


.t f

r


SUPRAFAȚA AMENAJATA

din care: SUPRAFAȚA CAROSABIL

SUPRAFAȚA CU DALE ECOLOGICE BORDURI MARI SI MICI


L

. > <••nu


3000
h.


<W


NR.DENUMIRE OBIECT


UM |

4


CANT


INDICE

EVALUARE

lei/UM


18000


VALOARE


AMENAJARE CU DALE ECOLOGICE - CONFORM

AN'PEMASU RATOARE PARIO1


BORDURI MARFCONF, ANTEMASURATOARE

BOROOl


BORDURI MICI-CONF. ANTEMASURATOARE | BOROOl


ȘADUCERE LA COTA CAPACE CAMlN - CONT,

'EMASURAfOARE CAROO6


mp


mD5UELATOR1 GAZE - CONF. ANTEM AS URĂTOARE |

ÎCAROO8                                         1 bUC’ I

!

!

| buc, | i i.


INDICATOARE DE CIRCULAȚIE - CONF.

___ «ANTEMASURATOARE CAR014

TOTAL

T.V.A ' 24 1 >

X.                                          p

TOT A?. ■


MtL
AH


iim


4JNB


IKM


25,000.00


1,000,00


3,500.00


10,500,00


Ch149.41


46.77


23X7|


30,001


30.00


68.21


48.85)


lei

T


3,250.00


149,410.00


163,695.00


246,435.00


2,046.30


1,465.50


,376.60


279.22ț

(  1,454,678.40 lei

)      349,122.82 lei

|  1,803,801.22 lei


**■SEF BIR(.)(J AVIZE, AUTORIZAȚII

ing. MARIA PRUNDUREL


— —----- — —                                      C3.LJ !.

Urbana Ploiești ...                    jm/izisJ

RO27449*

RloiwssSÎ. £5.ta.V«i «**'»» r»r. 32. tm :O244-5442 7 2. S25252. iax:O244-5'1O353 cod

I h /' /'


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

AMENAJARE PARCARl CU DALE ECOLOGICE IN ZONA NORD, ZONA VEST SI ZONA CENTRAL-SUD-ESTICA

In mii lei / mii euro la cursul 4.2419 lei / euro din 22.04.2011

Nr crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

I 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                            I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv^

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2                            |

I 0.000

0.000

0.000

0.000 I 0.000

CAPiTOLUL 3

|Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

i           .

j 3* i

Studii teren                                          I

10.000

2.355

2.400

12.400

2.921

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații        |

I 50.000

11.777

12.000

62.000

14.604

3.3

Proiectare si inginerie                              |

| 499.955

L

117.764

119.989

619.944

146.027

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție            |

i 8.333

1.963

I

2.000

10.332

2.434

| 3.5 ! Consultanta                                     [ 166.652

39.255

39.996

206.648

48.676

j 3.6 [Asistenta tehnica                                i 249.977

58.882

59.995

309.972

73.014

[total

. CAPITOL 3

[ 984.916

231.996

236.380

1221.296

287.675

[CAPiTOLUL 4

[Cheluieli pentru investiția de baza

!--1

i 4- *

'Construcții si instalații

L. .......... ........

16655.154

3923.106

3997.237

20652.391

4864.651

i     Â

4 z

V

'Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1 f                 •———---

4.3 [utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

b

10.000

2.355

2.400

12.400

2.921

4 4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11

4 c

Dotări                                                  !

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

j 4.6 jActive necorporale                               |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[total CAPITOL 4

16665.154

3925.4611

| 3999.6371

20664.7911

14867.572

CAPiTOLUL 5

jAtie cheltuieli

5.1

Organizare de șantier                          j

333.103

78.462

79.945

413.048

97.293

5.1 3

Lucrări de construcții                              I

333.103

78.462

79.945

413.048

97.293

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului          |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului         ]

216 647

51.031

51.995

268.642

63.278

5.2.1

Comision ISC 0:8 %                          I

i 133.321

31.404

31.997

165.318

38.941

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %                     |

83.326

1-

19.627

19.998

103.324

24.338

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %          j

i 1765 007

415.746

423.602

2188.609

515.525

TOTAL CAPITOL 5

2314.757

| 545.239 |

| 555.542 |

| 2870.299

676.096C.UJ.

J29/ 1 2 1 2/0 1 1 0.^010

R027449967

fax:0244-510353 cod po^l 1OOO4B


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

| Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2 |

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

19964.827

14702.696

4791.559

[24756.386

5831.343

Din care C + M :  “

»—■■■             ■                     . 1 141,1         ................. m          1

16988.257]

,4001.568

4077.182]

,21065.439

4961.944

I ■ • *1DIRECTOR GENgOi


SEF PROIECT


inu. DOINA BANA


SEF ERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU f *SEF BIROU AVIZE/AUT ing. MARTA PRli


IZATII iUREL


x.Sefvidî de <qpspod&:re

• Ui hc'W Hoksti


CUI

:C zi? iG


r        SV Vvteu; •*/.                      SEvZC. »,v/.*u2^4^^<l?z<4     tXWStv: î{^x*4('


EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECTObiect

SUPRAFAȚA AMENAJATA din care: SUPRAFAȚA CAROSABIL

SUPRAFAȚA CU DALE ECOLOGICE


■ r1 J

/  ' 'JORDURI MARI SI MICI


3©OOmp 70000 mp 54000 m


NR.


DENUMIRE OBIECT


CRT.

0


AMENAJARE CU DAEE ECOLOGICE - CONFORM

ANTEMASURATOARE PARI01


AMENAJARE ACCESE- CONFORM

ANTEMASURATOARE PENES1


BOEDER] MARLCONF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


BORDURI M1CI-CONF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


ADUCERE LA COTA CAPACE CĂMIN - CONF.

ANTEMASURATOARE CAR0O6


RASUFLATORI GAZE - CONF. ANTEMASURATOARE

CAR008


INDICATOARE DE CIRCULAȚIE - CONF.

ANTEMASURAT( )ARE CAR014


TOTAL

T.V.A ( 24 % )


TOTAL GENERAL
CANT


70,000.00


3,000.00


14,000.00


40,000.00


buc.100.00


100.00


100.00


INDICE EVALUARE lei/UM


VALOARE


lei3,208,100.00


149.41


46.77


23.47


68.21


48.85


279.22


448,230.00


654,780.00


938,800.00


6,821.00


4,885.00


27,922.00


5,289,538.00 lei

1,269,489.12 lei

6,559,027.12 lei
«• .

/>


- - 4 4 •

r b - - - r t t t • i

zona

• 4 *4 • b • •■•

| I • 44~~^444*

•4 I • • •

■ ■■■•«•b.>rr)

. - r • • s - • i

. . - r b • • • i 14 i


St


3,

£■


4  ■  4  •   •

■  ■  ■  b  b

*  4  •  •  •

•   •* v   •

’• ’•'•'•

4 R   .  4  4


EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT


%

Obiect

----!-----------------------------------—--------- j AMENAJARE PARCARI CU DALE ECOLOGICE - ZONA

1                    VEST


SUPRAFAȚA AMENAJATA


78000 mp


din care: SUPRAFAȚA CAROSABIL


3000 mp


NR.


CRT.

0SUPRAFAȚA CU DALE ECOLOGICE


BORDURI MARI SI MICI


DENUMIRE OBIECT


Cfa


a*


CANT.


INDICE EVALUARE lei/UM

4


7500060000 m


AMENAJARE CU DALE ECOLOGICE - CONFORM

ANTE M AS IJ RATOARE PARIO1


AMENAJARE, ACCESE- CONFORM

A NTE M A S U R A3 ’O AR E PENES1


BORDURI MAR1-CONF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


BORDURI MICI-CONF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


ADUCERE LA COTA CAPACE CĂMIN - CONF. ANTEMA S U R A'fOA R E CAROO6

RASUFLATORI GAZE - CONF. ANTEMASURATOARE î î C AROO8


INDICATOARE DE CIRCULAȚIE - CONF.

ANTEMASURALO ARE CARO14


41


mp


75,000.00


-15.83


VALOARE

lei

5

3,437,250.00


TOTAL

T.V.A ( .4 % )


Mi3,000.00


15,000.00


43,000.00


100.00


100.00


100.00


149.41


46.77


68.21


48.85


i

279.22*


448,230.00


701,550.00


1,056,150.00


6,821.00


4,885.00


27,922.00


TOTAL GENERAL

■                       Sd .


j 5,682,808.00 lei

j 1,363,873.92 lei

|  7,046,681.92 lei


MM

"i


x.


4'


*          "i ’

ta         ■


EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECTSUPRAFAȚA AMENAJATA din care: SUPRAFAȚA CAROSABILNR


CRT.

O


SUPRAFAȚA CU DALE ECOLOGICE


BORDURI MARI SI MICI


DENUMIRE OBIECTCANT


AMENAJARE CU DALE ECOLOGICE - CONFORM

ANTEMASURATOARE PARI01AMENAJARE ACCESE CONFORM

ANTEMASURATOARE PENES 1


BORDURI MARLCGNF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


BORDURI MJCLCONF. ANTEMASURATOARE

BOROOl


ADUCERE LA COTA CAPACE CĂMIN - CONF.

ANTEMASURATOARE CAROO6


RASUFL.ATORJ GAZE - CONF. ANTEMASURATOARE

CAR008


INDICATOARE DE CIRCULAȚIE - CONF.

ANTEMASU RATOARE CARO14


TOTAL


mp


75,000.00


T.V.A ( 24 % ;


TOTAL GENERAL3,000.00


13,000.00


4 5,000.00


100,00


100.00


INDICE

EVALUARE

lei/JM46.77


23.47


68.21


48.83


279.22


300(Fmp 75000 mp 60000 m


VALOARE


lei

"s


3,437,250.00


448,230.00


701,550.00


1,056,150.00


4,885.00


27,922.00


5,682,808.00 lei


1,363,873.92 lei

7,046,681.92 lei
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Amenajare parcări cu dale ecologice zona nord, zona vest si zona central estică”

și a emis:PREȘEDINTE,SECRETAR/

Gheorghe Stif

/


A / c/Data:

A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


* * ’ * b

b

•i

t

w

'                                    '

’V "

s

fc.

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAȘI LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție “Amenajare parcări cu dale ecologice zona nord, zona vest si zona central estică”

și a emis:SECRETAR, Florin Sicoie


L

Data: ^2-5^ < d A