Proces verbal din 26.02.2009

Proces verbal din 26 februarie 2009

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

P R O C E S - V E R B A L

al [edin]ei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti, din data de 26 februarie 2009

La sedinta au participat un numar de 26 de consilieri din totalul de 27 de consilieri in functie, absent fiind unul si anume, domnul Socoleanu Radu.

La sedinta au mai participat : Domnul Volosevici Andrei Liviu Doamna Bozianu C\t\lina Nicoleta Doamna Dumitru Carmen Mihaela Doamna Maz@lu Maria Magdalena

  • - Primar

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


{edin]a a fost condus\ de domnul consilier Iulian Teodorescu.

Dl Marcu Valentin

PDL.

Dl Teodorescu Iulian

Si domnul Horghidan?

Dl Horghidan Costel

Nu a aparut nimic in presa, dar pana se va hotari daca PNDC se dizolva sau nu, raman la acest partid si daca, intr-adevar se va dizolva, atunci am sa vad incotro am sa ma indrept, sau am sa raman independent.

Dl Teodorescu Iulian

Va mulțumesc! Era datoria mea - de președinte de sedinta sa intreb.

Dl Eparu Ion

Domnule Presedinte, va rog sa-mi permiteti. Daca tot s-a ridicat intrebarea asta, aveam de gand si eu sa o ridic, vreau sa intreb si compartimentul juridic, doamna Secretar - este nevoie sa fiti sesizata sau trebuie sa va autosesizati de situatia in care se gaseste domnul consilier Marcu?

Pentru ca, daca PNDC exista, trecerea domniei sale la alt partid inseamna automat pierderea calitatii de consilier local.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Legea nu prevede obligativitatea autosesizarii - pe de-o parte. Pe de alta parte, cred ca sunteti de acord ca nici nu am cum. Orice persoana interesata poate depune actele sau poate veni cu documente si argumente in sprijinul unei solicitari sau pentru a se constata un lucru ca acesta care il discutati astazi. Nu posed nici un fel de document, de cerere in acest sens si nici nu cunosc ca ar fi ceva inregistrat.

Dl Eparu Ion

Multumesc foarte mult pentru explicatie, am intrebat pentru ca este posibil ca ulterior mandatul sa fie invalidat si, in consecinta, toate proiectele de hotarare la care dansul participa.

*

Dl Teodorescu Iulian

Cu privire la proiectul ordinii de zi, dupa cum cunoasteti din convocarea publicata, au fost un numar de 46 de proiecte de hotarari si un punct de Diverse, la acesta ora, pentru definitivarea ordinii de zi, trebuie sa va spun ca sunt cateva retrageri de proiecte, in primul rand la punctul nr. 4 - „Proiect de hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier.” s-a procedat la o separare a hotararii in doua parti, asa am primit de la secretariat.

Dl Primar

Nu mai este nevoie, proiectul ramane asa cum a fost prezentat initial. Il vom discuta astfel.

Dl Teodorescu Iulian

Referitor la proiectul ordinii de zi, la solicitarea initiatorilor, se retrag proiectele de la punctul 18 - „Proiect de hot\r@re privind concesionarea direct\ a unei suprafe]e de teren situata 'n strada Clemen]ei nr. 10, c\tre Centrul Medical “Mediurg S.R.L.” pentru extinderea cabinetului medical - ini]iat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici.” Si de la punctul 19 - “Proiect de hot\r@re privind aprobarea studiului de fezabilitate [i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi]ii “Construire Pia]a Central\ Agroalimentar\“ str. Grivi]ei - str. George Co[buc - str. Emil Zola - str. G-ral Vasile Milea, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Adrian Lupu, Gheorghe S'rbu Gheorghe [i Mihai Nicolescu.”

Suplimentar, se introduc pe ordinea de zi cinci proiecte de hotarari si anume:

  • - Proiect de hot\r@re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare zonă funcțională din zonă unități industriale în zonă servicii de interes general pentru construire berărie (P+1E), grup sanitar, recompartimentare interioară depozit și schimbare de destinație din depozit în restaurant”, str. Poligonului nr.1, Ploiești - initiat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel.

  • - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici și schimbare funcțiune urbanistică din zonă industrială în zonă locuințe și servicii pentru construire ansamblu rezidențial”, str. Industriei nr.36, Ploiești - initiat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel.

  • -  Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. Bdul Independenței aprobat prin HCL nr.45/2005 prin Modificare indicatori urbanistici (POT, CUT, regim de înălțime)”, bdul Independenței nr.23bis, nr.25, nr.27, Ploiești - initiat de domnii consilieri -Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel.

  • - Proiect de hot\r@re privind unele masuri pentru asigurarea curateniei pe caile publice ale municipiului Ploiesti - initiat de domnii consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu.

  • - Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești - initiat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici.

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hot\r@re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare zonă funcțională din zonă unități industriale în zonă servicii de interes general pentru construire berărie (P+1E), grup sanitar, recompartimentare interioară depozit și schimbare de destinație din depozit în restaurant”, str. Poligonului nr.1, Ploiești - initiat de

domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

24 voturi

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei.

*

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici și schimbare funcțiune urbanistică din zonă industrială în zonă locuințe și servicii pentru construire ansamblu rezidențial”, str. Industriei nr.36, Ploiești -initiat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

24 voturi

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei.

*

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. Bdul Independenței aprobat prin HCL nr.45/2005 prin Modificare indicatori urbanistici (POT, CUT, regim de înălțime)”, bdul Independenței nr.23bis, nr.25, nr.27, Ploiești - initiat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

24 voturi

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei.

&

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hot\r@re privind unele masuri pentru asigurarea curateniei pe caile publice ale municipiului Ploiești - initiat de domnii consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

24 voturi

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei.

*

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești - initiat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

24 voturi

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei.

*

Dl Teodorescu Iulian

Fac mentiunea ca a sosit si domnul consilier Iancu Ion. Supunem la vot proiectul ordinii de zi cu modificarile aprobate:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

25 voturi

In unanimitate de voturi, ordinea de zi a sedintei a fost aprobata.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei, aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 09 ianuarie 2009.

Daca nu sunt interventii, supunem la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 09 ianuarie 2009 :

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

25 voturi

Daca se abtine cineva ? -

In unanimitate de voturi, acest proeces verbal a fost aprobat

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume, aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 30 ianuarie 2009.

Daca nu sunt interventii, supunem la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30 ianuarie 2009 :

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?     -

In unanimitate de voturi, acest proces verbal a fost aprobat

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume: “Intrebari si interpelari”.

Cine se inscrie la cuvant?

Dl Eparu Ion

Am mai multe probleme de ridicat astazi, prima dintre ele se refera la doua din interpelarile pe care le-am facut in sedinta ordinara din luna trecuta, prin una dintre ele doream o clarificare a modului in care a fost inlaturat din functie domnul Simion de la Hale si Piete, am primit astazi raspunsul, nu pot sa il comentez pentru ca are vreo 25 de pagini, este foarte complicat, va trebui sa ma uit pe el, am citit numai prima pagina si deja am sesizat o inadvertenta si anume, din discutia pe care am avut-o cu unii dintre membrii Consiliului de Administratie, a rezultat ca in conformitate cu legea societatilor comerciale, revocarea din functie a directorului o face Consiliul de Administratie, ceea ce nu este tocmai in corespondenta imediata cu ce s-a intamplat acolo, dar repet, pana nu citesc materialul care mi-a fost pus la dispozitie, ar fi bine sa mai asteptam.

A doua problema, este ca am sperat ca pana astazi, domnul primar va rezolva problema cu paza in scoli, asa ne-ati promis, ca o sa ne aduceti trei variante, eu asa am inteles, ca o sa veniti cu trei variante si constat ca nu este pe ordinea de zi, probabil aveti o alta rezolvare in sensul ca n-a fost vorba de un proiect de hotarare.

O alta interpelare se refera la solicitarea unora dintre angajatii Universitatii si a catorva studenti care au venit la mine sa ma intrebe daca este posibila prelungirea traseului 25 macar in orele de varf, de la Podul Inalt sa treaca peste pod pana la Universitate, pentru ca, mi-au argumentat foarte simplu, cetatenii care stau in zona Garii de Vest se bucura de aceasta facilitate, adica vin la serviciu cu un singur traseu. Cei care stau in zona Podul Inalt si nu sunt putini, trebuie sa schimbe traseul. Este o propunere si l-as ruga pe domnul director al Regiei de Transport Public Ploiesti daca poate sa o ia in discutie la una din sedintele Consiliului de Administratie.

O alta chestiune, este o problema pe care am lamurit-o in mare masura cu doamna Nicoleta Craciunoiu si vreau sa il rog pe domnul Primar sa o sprijine in demersurile pe care le va face la minister pentru obtinerea banilor pe care ministerul prin intermediul Primariei ii datoreaza cadrelor didactice ca restante pentru diverse tipuri de venituri si pe care am inteles, profesorii i-au castigat in instanta si ca atare, este de datoria Guvernului sa puna la dispozitia Primariei acesti bani. I-am informat pe cei care au venit la mine ca nu este problema imediata a Primariei, ci este problema ca Primaria sa primeasca banii dar este o rugaminte la domnul Primar sa sprijine aceste demersuri, poate se urgenteaza cumva, este vorba de cateva zeci de miliarde.

In ciuda faptului ca exista un proiect de hotarare cu tema pe ordinea de zi, as vrea sa atrag atentia de la inceputul sedintei asupra contractului cu Triumful. De mai multa vreme se discuta despre faptul ca sub o forma sau alta societatea respectiva incearca sa nu respecte contractul. Astazi, in fata mea am pus un coleg care vine o data la doua saptamani la mine sa ma intrebe ce este cu contractul, care de vreo doi ani si ceva incearca sa se inscrie pe lista de asteptare pentru a-si achizitiona o casa, si in fata mea i-am pus la dispozitie cele doua numere de telefon care la randul meu mi-au fost puse la dispozitie, la unul dintre ele nu i s-a raspuns, la celalalt i-a raspuns directoarea, doamna Zoe Zica, sau nu stiu cum, care i-a spus ca au vandut un prim lot, lucru pe care eu nu-l stiam, au vandut deja un prim lot, au sistat inscrierile pentru contractari pentru al doilea lot, si ca numarul celalalt de telefon este in regula, sa sune la el, era numarul celui de la incheieri contracte. Nu a raspuns nimeni, dar la cateva minute a sunat respectivul si a spus ca de doi ani de zile nu mai este angajat al firmei respective, dupa ce directoarea a confirmat ca numarul de telefon este bun. Am adus in fata dumneavoastra aceasta problema pentru ca mie, nu mi se pare ca este in regula acest contract, cu rugamintea ca, poate la proiectul de hotarare o sa dezbatem si luam o masura impreuna, sa facem ca acest contract sa se deruleze in termenii scrisi si daca se poate si in favoarea ploiestenilor, pentru ca este vorba de atata teren pe care l-am pus la dispozitie.

Va multumesc foarte mult pentru atentie !

Dl Primar

In ceea ce priveste paza in scoli, sa stiti ca as fi foarte bucuros sa pun pe ordinea de zi acele proiecte, numai ca, automat, trebuie sa existe si prevederi bugetare. Noi inca nu am votat bugetul si speram ca pana la data de 19 martie sa supunem atentiei dumneavoastra bugetul municipiului Ploiesti.

La restul interpelarilor am sa va raspund in scris.

Dl Popa Constantin

Interpelarea pe care doream sa o fac deja am primit raspuns, doream sa-l intreb pe domnul Primar cand vom avea un buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.

Va multumesc !

Dl Sicoie Florin

Am facut o interpelare data trecuta legata de strada Garlei, deci undeva la limita dintre calea ferata si cartierul Bereasca, am primit un raspuns, dar situatia este neschimbata, adica, daca acolo se depoziteaza foarte multe deseuri si gunoaie chiar in alte comune, nimeni nu poate sta 24 de ore din 24 si sa pazeasca.

O alta interpelare se leaga de situatie dragatica a unui monument - Casa Lumanararu care a fost distrusa, exista o plangere penala, un dosar in procuratura pentru distrugere de monumente din clasa A - cea mai ridicata clasa de valoare nationala. Din pacate, proprietarul persita in a incalca legea si a ridicat si niste constructii fara autorizatie pe acel teren. Va cer, domnule primar, sa luati masuri pentru desfiintarea constructiilor din zona.

Va multumesc !

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Daca nu mai sunt alte interpelari, trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume, « Proiect de hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier.”

Proiectul de hotarare este afisat in acest moment.

Trebuie sa luati la cunostinta ca la inceputul sedintei a venit doamna Secretar a Partidului “Noua Generatie” - Filiala Prahova si ne-a depus un set de acte, Decizia din 18 februarie 2009 a Biroului Permanent Judetean prin care arata ca se mentine sprijinul politic al domnului Radu Socoleanu pentru functia de consilier municipal in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti din partea Partidului “Noua Generatie” Crestin Democrat, de asemenea, Hotararea Curtii de Onoare a Filialei Partidului “Noua Generatie” Crestin Democrat Prahova, dispozitivul arata ca Hotararea Curtii de Onoare pronuntata, considera ca Decizia nr. 4 a Presedintelui PNGCD nu este intemeiata, 2 - admite contestatia reclamantului Radu Socoleanu.

Acestea sunt actele care ne-au parvenit, sunt la Secretariatul Consiliului si aceasta este situatia.

Cine se inscrie la cuvant?

Dl Eparu Ion

Va multumesc, domnule Presedinte, sincer sa fiu, eu m-am bucurat in ciuda aparentelor, cand am vazut ca au aparut doua proiecte de hotarare pentru ca discutasem, pentru ca dezbatusem in sensul acesta si la Grupul Operativ. Mie mi se pare ca cele doua proiecte de hotarare, in ciuda aparentelor, sunt diferite ca si mod de abordare la vot. Din punctul meu de vedere, cred ca ar fi fost mult mai simplu daca le abordam separate, dar daca asa s-a considerat necesar, ma vad obligat sa solicit ca acest proiect de hotarare sa fie aprobat pe puncte, pentru ca nu putem aproba in integralitate incetarea mandatului, asa cum spunea si domnul Președinte de Sedinta - au aparut documente noi care ar trebui sa fie luate in consideratie, iar la punctul 3 validam un nou consilier pe locul pe care il declaram vacant.

Mi se pare putin cam incurcat.

Dl Teodorescu Iulian

Deci propunerea dumneavoastra ar fi sa...

Dl Eparu Ion

Sa discutam separat cele doua parti ale hotararii.

Dl Teodorescu Iulian

Deci vreti vot separat pe cele doua parti ale hotararii, nu separarea hotararii.

Dl Eparu Ion

Am inteles ca initiatorul si-a pastrat forma proiectului hotararii si ca atare, propun sa votam separat, pe articole.

Articolele 1 si 2 sa se voteze separat si de la articolul 3 in jos, sa fie votate separat.

Dl Popa Constantin

Avand in vedere unele documente care au aparut anexate la hotararea respectiva si din care, sa fiu sincer, nu mai intelegem nimic unde este adevarul, eu propun prorogarea proiectului de hotarare pana la lamururea situatiei.

Va multumesc!

Dl Teodorescu Iulian

Pana acum avem doua propuneri, una a domnului Popa de prorogare a proiectului de hotarare si alta a domnului Eparu - de a se vota separat pe cele doua aspecte.

Dl Eparu Ion

Eu solicit ca cererea mea sa fie supusa, daca mai este cazul, ulterior supunerii la vot a propunerii domnului Popa.

Dl Primar

Inteleg ca sa fac discutia dupa ce dumneavoastra decideti daca votati acum sau nu. Din punctul meu de vedere, oricum trebuie votat proiectul de hotarare, pentru ca daca nu, dumneavoastra in calitate de consilieri va veti afla intr-o situatie un pic ciudata si as prefera, tocmai pentru ca am respect fata de acest Consiliu Local, sa nu impart in doua acest proiect de hotarare.

Ganditi-va ca astazi, practic se solicita constatarea vacantarii, aceasta este activitatea pe care dumneavoastra trebuie sa o faceti, daca nu, vom avea o problema pe care eu va trebui sa v-o invederez - trei mandate de consilieri PNG CD - pe care nu stiu cum le veti acoperi si un consilier independent.

Evident, dumneavoastra decideti.

Dl Teodorescu Iulian

Potrivit legii, Consiliul Local al unui municipiu de talia Ploiestiului nu poate avea mai mult de 27 de consilieri locali.

Dl Calota Emil

Eu nu mai vad titlul hotararii...

Dl Teodorescu Iulian

Este vorba de validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

Dl Calota Emil

„Hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier”.

Dl Primar

Doriti sa completam titlul hotararii?

Dl Calota Emil

Acolo scrie de vacanta unui loc de consilier.

Dl Primar

Eu mi-am permis, in calitate de jurist, sa va expun punctul meu de vedere, evident ca orice fel de hotarare se poate completa, daca doriti lucrul asta.

Dl Calota Emil

Acolo vorbim de declararea ca vacant a unui loc de consilier, ceea ce este acoperit prin articolele 1 si 2. Mai departe, vrem sa validam, trebuie sa scriem in titlu ceva de validarea mandatului urmatorului supleant. Si mai mult, tot in tiltu trebuie sa scriem si ca-l punem in comisia x si in Comitetul de Coordonare Apa Nova, poate il mai punem sa faca ceva in plus fata de ceea ce a facut domnul Socoleanu. Titlul pe care il citeste publicul trebuie sa acopere continutul hotararii.

Va multumesc!

Dl Primar

Si solicitati completarea titlului?

Dl Calota Emil

Schimbarea titlului.

Dl Teodorescu Iulian

Un amendament - completarea titlului.

Dl Calota Emil

Un mare lider istoric al partidului dumneavoastra care a raspuns Profesorului Iorga care este diferenta dintre un jurist si un inginer. Desi, uneori se merita anecdotica asta, probabil este vorba de rigoare.

Doream sa spun ca in mod normal, titlul acestui proiect de hotarare ar trebui sa fie - declararea ca vacant al unui loc de consilier, validarea unui nou membru al Consiliului Loca si atribuirea unor competente care, iata, din punctul meu de vedere, ar trebui sa ramanem numai si numai pe luat act de vacantarea si completarea acestui loc, pentru ca numirea in comisii si comitete modifica niste hotarari de Consiliu care sunt date de sine statator.

Nu cred ca este vreo problema daca data viitoare il numim pe domnul consilier data viitoare la Apa Nova, sau il numim intr-o comisie de specialitate, eu zic sa mergem pe o chestiune strict legata de aplicarea legii privind Statutul alesilor locali. Aceasta era propunerea si atunci, proiectul as propune sa fie intitulat declararea ca vacant a unui loc de consilier si completarea Consiliului Local cu un nou membru, sau validarea mandatului unui nou consilier.

Dl Teodorescu Iulian

Totodata, dumneavoastra propuneti eliminarea art. 4, 5 si 6. Dl Calota Emil

Categoric, aceste articole nu pot face parte din corpul acestei hotarari, pentru ca, ar fi prima data in istoria Consiliului Local Ploiesti cand pe un domn, de altfel respectabil, il validam ca si consilier, ii dam atributii intr-o comisie a Consiliului local, il trimitem si intr-o reprezentare la un serviciu public...

Haideti sa ramanem pe vacantare si validare.

Dl Teodorescu Iulian

Daca nu mai sunt discutii si amendamente la acest proiect de hotarare, o luam in ordinea propunerilor formulate de catre colegii nostri.

Supunem la vot propunerea domnului Popa Constantin, aceea de prorogare a acestui proiect de hotarare:

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

Daca se abtine cineva ?

8 voturi

13 voturi

4 abtineri

Cu 8 voturi pentru, 13 propunere nu a fost aprobata.

voturi impotriva si

patru abtineri, aceasta

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot propunerea domnului Eparu proiectului de hotarare pe articole:

Ion, aceea de votare a


Cine este pentru ?           8 voturi

Cine este impotriva ?        13 voturi

Daca se abtine cineva ?      4 abtineri

Cu 8 voturi pentru, 13 propunere nu a fost aprobata.

voturi impotriva si


patru abtineri, aceasta


*

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot propunerea domnului Calota Emil, aceea de completare a titlului proiectului de hotarare:

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

25 voturi

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, aceasta propunere a fost aprobata.

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot propunerea domnului Calota Emil, aceea de eliminare a art. 4,5,6:

Cine este pentru ? 12 voturi

Cine este impotriva ? 13 voturi

Daca se abtine cineva ? -

Cu 12 voturi pentru si 13 voturi impotriva, aceasta propunere nu a fost aprobata.

*

Dl Teodorescu Iulian

In aceste conditii, singura modificare este completarea tiltului, restul proiectului de hotarare ramane asa cum a fost prezentat.

Rog Comisia de Validare sa se retraga pentru deliberare, pentru ca este vorba de o persoana, votul va fi secret, deci avem nevoie de buletine de vot, optiunile de vot fiind „DA”, „NU” sau „ABTINERE”.

* * *

Dl Eparu Ion

Ast\zi 26 februarie 2009, Comisia de Validare aleas\ de Consiliul Local al Municipiului Ploie[ti 'n [edin]a de constituire din data de 30 iunie 2008 a incercat sa examineze cu atentie toate documentele puse la dispozitie de secretariatul Consiliului Local, am constatat ca exista documente contradictorii, adica documente care il sustin pe domnul Radu Socoleanu si documente care nu il sprijina pe domnul Radu Socoleanu - venite din partea aceluiași partid, a Partidului „Noua Generatie” Crestin Democrat.

In baza unui referat pe care il avem la documente, care este semnat de catre domnul Primar si de catre doamna Secretar Maria Magdalena Mazalu, dar care nu este dtata, in baza acestui referat, Comisia de Validare a trebuit sa constate incetarea mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta.

A mai constatat, de asemenea, Comisia de Validare, in ceea ce priveste eventuala numire a domnului Cristian Dumitru, sau validarea domnului Cristian Dumitru, exista acoperire legala, adica domnia sa este urmatorul supleant sau a fost pe locul patru, pe pozitia nr. 4 in lista partidului, exista un document din partea Partidului „Noua Generatie” Crestin Democrat prin care se solicita validarea acestui mandat. Deci din punctul acesta de vedere, Consiliul Local este acoperit in situatia in care se va vota ca domnul Cristian Dumitru sa validat ca si consilier.

Vom redacta procesul verbal al comisiei si o sa-l semnam toti membrii.

Dl Teodorescu Iulian

Trebuie sa va spun ca acest referat a fost intocmit inainte de aparitia acelor documemnte. Acele documente ne-au parvenit cu cinci minute inainte de inceperea sedintei.

Va rugam procedati la vot.

Fac mentiunea ca domnul consilier Iancu Ion a plecat.

* * *

Dl Eparu Ion

Comisia de Validare aleasa de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti in sedinta de constituire din data de 30 iunie 2008 a procedat la numararea voturilor exprimate pentru proiectul de hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier si validarea unui nou mandat de consilier.

Votul a fost secret.

S-au constatat urmatoarele:

- numarul consilierilor prezenti care si-au exprimat votul este de 24.

- numarul de voturi valabil exprimate este de 24.

- numarul de voturi nule este de - .

- 13 voturi pentru

- 10 abtineri

- 1 vot impotriva

Comisia de Validare constata ca proiectul de hotarare privind declararea ca vacant a unui loc de consilier si validarea unui nou mandat de consilier a fost adoptat.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal in doua exemplaree.

Semneaza membrii Comisiei de Validare.

Dl Teodorescu Iulian

Il rugam pe domnul Dumitru Cristian sa depuna juramantul.

Dl Dumitru Cristian

„Jur s\ respect Constitu]ia [i legile ]\rii [i s\ fac cu bun\-credinț\ tot ceea ce st\ 'n puterile [i priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploie[ti.

A[a s\-mi ajute Dumnezeu!“

Dl Teodorescu Iulian

Va multumim. Din acest moment, in sala suntem prezenti 25 de consilieri in functie.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re referitor la modificarea Hot\r@rii Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti nr. 214/2008 privind numirea reprezentan]ilor Municipiului Ploie[ti 'n Consiliul de Administra] ie al Regiei Autonome de Transport Public Ploie[ti - ini]iat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici.”

Va rog sa faceti propuneri.

Dl Mateescu Radu

Din partea Partidului Democrat Liberal il propunem pe domnul Neagu Puiu. CV-ul se afla la secretariatul Consiliului Local.

Dl Teodorescu Iulian

Fiind vorba de o singura propunere, va solicit sa votam deschis daca sunteti de acord.

Daca sunteti de acord, supunem la vot proiectul de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind modificarea [i completarea Hot\r@rii Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti nr. 273/2008 - ini]iat de doamna viceprimar C\t\lina Nicoleta Bozianu.”

Am inteles ca sunt cateva modificari la acest proiect, sunt afisate, cele cu culoare rosie. Aceasta este forma finala a proiectului. Sunt introduse de catre initiatori si adoptate de catre comisie.

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințele sociale - ini]iat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ? -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind stabilirea tarifelor pe anul 2009 pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” - ini]iat de doamna viceprimar Carmen Mihaela Dumitru.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Fac mentiunea ca domnul consilier Mateescu Radu nu a participat la vot, fiind iesit din sala.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind stabilirea plafonului crean]elor fiscale care vor fi anulate potrivit Codului de procedur\ fiscal\ - ini]iat de doamna viceprimar C\t\lina Nicoleta Bozianu.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Fac mentiunea ca domnul consilier Mateescu Radu nu a participat la vot, fiind iesit din sala.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea listei beneficiarilor de subven]ii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuin]e proprietate personal\, declara]i eligibili 'n [edin]a comisiei din luna ianuarie, 2009 - ini]iat de doamna viceprimar Carmen Mihaela Dumitru.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Fac mentiunea ca domnul consilier Mateescu Radu nu a participat la vot, fiind iesit din sala.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind prelungirea parteneriatului dintre Municipiul Ploiesti [i Funda]ia “Constantin [i Elena” - ini]iat de domnii consilieri Sava Nicolescu, Valentin Marcu, Marin Tincu, Adrian Dobre [i Emil Calot\.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ? 25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotarare privind atribuirea a 21 de autorizații taxi - initiat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            18 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      7 abtineri

Cu 18 voturi pentru si sapte abtineri, acelea ale domnilor consilieri Popa Constantin, Nicolescu Mihai, Avramescu Teodor, Horghidan Costel, Dumitru Carmen, Calota Emil si Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea modific\rii prin act adi]ional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, 'ncheiat 'ntre Municipiul Ploie[ti [i S.C. Triumf Construct S.A. - ini]iat de doamna viceprimar Mihaela Carmen Dumitru.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind modificarea pozi]iei 39.1 din Anexa la Hot\r@rea Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti nr. 242/2000 - ini]iat de doamna viceprimar Nicoleta C\t\lina Bozianu.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 1 1

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind stabilirea destina]iei de locuin]\ de necesitate pentru un num\r de 6 unit\]i locative din patrimoniul municipiului Ploie[ti -ini]iat de doamna viceprimar Nicoleta C\t\lina Bozianu.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 1 1

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind repartizarea c\tre Agen]ia Jude]ean\ pentru Presta]ii Sociale Prahova a spa]iului cu alt\ destina]ie dec@t aceea de locuin]\ situat 'n Ploie[ti, Pia]a Victoriei nr. 7, Bl. A Est - subsol - ini]iat de domnii consilieri Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu si Marius Mateescu.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind includerea unei locuin]e din fondul locativ al municipiului Ploie[ti 'n fondul de locuin]e sociale destinate chiria[ilor evacua]i din locuin]ele retrocedate fo[tilor proprietari [i repartizarea acesteia conform prevederilor legale - ini]iat de doamna viceprimar Nicoleta C\t\lina Bozianu.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea documenta]iilor [i a indicatorilor tehnico-economici a obiectivelor de investi]ii noi - ini]iat de doamna viceprimar Carmen Mihaela Dumitru.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotar@re privind modificarea art. 1 din Hotar@rii Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti nr. 13/2009 pentru aprobarea documenta]iei tehnico - economice pentru investi]ia “Consolidare, restaurare si extindere prin mansardare corp B - strada V\leni nr. 32, Ploie[ti” - ini]iat\ de doamna viceprimar Carmen Mihaela Dumitru.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate pentru 'ntocmire PUZ 'n scopul modific\rii indicatorilor urbanistici 'n zona tarla 55 parcela 695/14, parcela 695/13 [i parcela 695/12 din Ploiești - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 2 2

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate pentru 'ntocmire PUZ 'n scopul modific\rii indicatorilor urbanistici 'n zona tarla 65 parcela 67/1 [i parcela 67/3 din Ploiești - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 2 2

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate pentru 'ntocmire PUZ 'n scopul modific\rii indicatorilor urbanistici 'n zona Centura de Est, nr. 48 din Ploiești - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicatori urbanistic (P.O.T.) pentru desfiin]are magazie, construire locuin]\ 'n regim P+1E”, str. Gheorghe Doja nr. 94, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”, Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești -ini]iat de doamna viceprimar Dumitru Carmen.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicatori urbanistici (POT) pentru modificare proiect autorizat AC1192/2006”, str. Tinerimii nr. 39C, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. pentru amplasare cabinet stomatologic”, str. Peneș Curcanu nr. 14A, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire până la elaborare documentație de urbanism tip P.U.D./P.U.Z. pentru construire și modernizare punct alimentare”, str. M. Bravu nr. 19, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D. pentru Construire spațiu prezentare mașini și birouri P+1E, birouri modulare, structură ușoară, parter”, Bdul București nr. 50, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 3 3

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente”, str. Putna nr.32, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 3 3

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicatori urbanistici (POT) în vederea desființării locuință P, reconstruire locuință P+M, alei carosabile și pietonale”, str. Corlătești nr. 8, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi”, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Studiu de îmbunătățire a circulației în intersecția Mărășești-Eroilor-Torcători și modificare indicatori urbanistici în zona studiată”, str. Mărășești nr. 185, Ploiești - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor”, Bdul Republicii nr. 170, Ploie[ti -ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ? 1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea adomnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restric]ie de construire, modificare indicatori urbanistici 'n zona studiat\”, str. Tribunei nr. 6, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea adomnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str. Mărășești nr. 118, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            24 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea adomnului consilier Eparu Ion, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr. 4, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 4 4

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici în vederea construirii de blocuri de locuit”, str. Roșiori nr. 46, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ? Cine este impotriva ?

Daca se abtine cineva ?

24 voturi

1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea adomnului consilier Avramescu Teodor, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* 4 4

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici și regim de înălțime pentru construire bloc locuințe”, str. Dimitrie Cantemir nr. 1A, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicator urbanistic (P.O.T.) în vederea extinderii și mansardării unei locuințe existente, recompartimentare parter, modificare acoperiș”, str. Gorăslău nr. 6, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?           25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism PUD/PUZ și modificare indicatori urbanistici (stabiliți prin HCL 14/31.01.2008) pentru consolidare, restaurare, reamenajare, mansardare (birouri) construcție existentă S+P+3E+2M”, str. Ștefan cel Mare nr. 8, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?            25 voturi

Cine este impotriva ?        -

Daca se abtine cineva ?      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație funcțională din zonă industrială nepoluantă în zonă rezidențială cu funcțiuni complexe”, bdul Republicii nr.146-150, Ploie[ti -ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Aici sunt doua avize contradictorii, dau cuvantul doamnei Secretar.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism a aprobat 7 - 8 etaje si acest aviz face parte din hotarare. Avizul comisiei de specialitate este conform documentatiei depuse la PUZ, de 11 etaje.

Dumneavoastra, in cazul acesta trebuie sa va pronuntati asupra avizului nr. 29.

Am fost obligati sa va aducem la cunostinta ambele avize.

Dl Sicoie Florin

Ca secretar al comisiei de urbanism, pot sa va spun ca am participat si la comisia tehnica.

La comisia tehnica, fata de proiectul initial cu 11 etaje, s-a pus problema distantei dintre blocuri.

In comisia de specialitate nr. 4, care este comisia decidenta, majoritatea membrilor comisiei au optat pe varianta initiala, aceea de 11 etaje.

Dl Horghidan Costel

Proiectul initial avea alta forma, era facut tot de catre niste profesionisti, dar nu s-a ridicat nici problema dintre cladiri, pentru ca din punctul acesta de vedere, distanta se respecta, pur si simplu, s-a spus ca ar trebui 8 etaje in loc de 11. Este un proiect minunat, noi l-am vazut, de altfel suntem si initiatori ai acestui proiect de hotarare si am hotarat sa ramana proiectul in forma initiala.

Dl Calota Emil

Doamna Secretar a punctat foarte bine. Riscam sa intram in ilegalitate cu o autorizatie care sa fie anulata de inspectoratul in constructii. Cu alte cuvinte, Comisia Tehnica de Urbanism care are in componenta arhitecti, inclusiv oameni de specialitate de la pompieri, au sesizat niste aspecte, de aceea vreau sa-i spun domnului Sicoie, ceea ce aprobam noi acum, ar trebui sa aibă ca amendament de revizuire pana la emiterea autorizatiei de construire si clarificarea acestor situatii.

In momentul acesta aprobam un PUZ care in mod normal este urmat de intocmirea unei documentatii de proiectare pentru autorizatia de construire si ar trebui sa clarificam care este varianta pe care o vrem.

Riscam ca autorizatia sa stopeze investitia.

Dl Teodorescu Iulian

Ca un amendament al domnului Horghidan si al domnului Sicoie, ar veni eliminarea frazei „cu conditia respectarii avizului nr. 029 al Comisiei Tehnice de Urbanism”.

Dl Sicoie Florin

Eu la comisia de urbanism, m-am supus majoritatii. Nu doresc un amendament in acest sens.

Dl Teodorescu Iulian

Domnule Horghidan, dumneavoastra doriti un amendament in acest sens?

Dl Horghidan Costel

Aceeasi problema a fost. S-a pus problema ca proiectul initial arata mult mai bine decat varianta a doua ca acestea blocuri sa aiba inaltimea de 8 etaje. Ar trebui sa-si spuna fiecare parerea aici, asa ar fi corect.

D-na Maria Magdalena Mazalu

In acest moment, ar trebui sa-i dau crezare domnului Calota care a fost presedinte al Comisiei Tehnice, am sa cer parerea si compartimentului de specialitate, ca in acest caz, ar trebui decat sa aprobam PUZul ca atare, cu conditia realizarii unui PAC.

Dl Calota Emil

Proiectul este foarte important pentru oras. Faptul ca investitorii vor sa-i schimbe destinatia si vor sa transforme o fabrica intr-o constructie cu alta destinatie, este o chestiune pe care trebuie sa o sustinem si trebuie sa-i dam voie omului prin aceasta hotarare de consiliu sa-si pregateasca investitia.

Dar pentru a evita amendarea autorizatiei de construire, repet, poate sa duca intr-un litigiu de durata, sa facem precizarea ca autorizatia de construire va fi emisa pe baza de PAC.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Daca aprobam hotararea asa, aprobam avizul Comisiei Tehnice care este cu 7 - 8 etaje.

Dl Teodorescu Iulian

De aceea v-am propus ca modificare, ca amendament, eliminarea frazei „cu conditia respectarii avizului nr. 029 al Comisiei Tehnice de Urbanism”.

Dl Calota Emil

Oricum, autorizatia de construire este conditionata de avizele pe care le dau toti avizierii prezenti in CTUAT.

Dl Teodorescu Iulian

In acest caz, nu mai luam act de el si asa lasam portile deschise.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Este prevazut in lege si nu putem merge mai departe. In cazul acesta, va propun „Aproba avizul nr. 029 tinand cont de ..

Dl Palas Paul

Doamna Secretar, articolul 1 in cazul acesta ar trebui sa dispara.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Dar face parte din procedura si nu poate fi eliminat.

In cazul acesta - „Aproba avizul nr. 29 respectandu-se conditiile de inaltime din documentatie.”

Dl Teodorescu Iulian

Avizul contine restrictia la inaltime de 8 etaje.

Dl Horghidan Costel

Imi cer scuze ca trebuie sa intervin din nou, cei sapte membri ai comisiei de urbanism, dumneavoastra ne-ati desemnat sa participam si sa reprezentam Consiliul Local, au ajuns la concluzia ca proiectul initial arata mult mai bine decat cel de-al doilea proiect propus de catre Comisia Tehnica de Urbanism si avizul fiind consultativ, asa cum spunea si domnul Calota. Daca doriti sa ramaneti la ideea decisa de catre CTUAT, stau si-mi pun întrebarea - ce mai cautam noi acolo, in comisia de urbanism?

Eventual, sa se faca o revizuire... oricum, proiectul propus cu 8 etaje arata urat.

Dl Palas Paul

Constat ca suntem intr-o situatie in care este greu sa luam o decizie, de aceea va propun prorogarea acestui proiect de hotarare.

D-na Dumitru Carmen

Daca il prorogam expira termenul de sase luni.

Dl Eparu Ion

Vreau sa intreb daca avizul CTUAT-ului este tot consultativ.

Atunci punem doua variante si inseamna ca plenul consiliului hotararste, pentru ca eu imi amintesc, de curand, am votat in plen un proiect de urbanism cu aviz negativ de la comisia 4.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Mai mult decat atat, dumneavoastra stiti ca in Consiliu, indiferent, la un moment dat de punctul de vedere al comisiei de specialitate, daca ar fi fost pozitiv sau negativ, plenul a hotarat in final.

Dl Teodorescu Iulian

Va propun urmatoarea modificare:

Aprobă Avizul nr. 029 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești cu respectarea condițiilor de inaltime din documentație inițiala.'’”

Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru ? 25 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?           -

In unanimitate de voturi, acest amendament a fost aprobat.

*

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot proiectul de hotarare in integralitate:

Cine este pentru ? 25 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?           -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M (duplex), str. Mihai Eminescu nr.9, Ploie[ti - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ? 25 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?           -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici pentru construire bloc locuințe S+P+6-10E+Etaj tehnic (varianta cu etaj 10 duplex)”, str. Găgeni nr.109, Ploie[ti -ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ? 25 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?           -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind modificarea Hot\r@rii Consiliului Local nr. 183/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuin]\ P+1 [i bran[amente utilit\]i, str. Apelor nr. 7 - ini]iat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius [i Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ? 25 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?           -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

& & &

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare zonă funcțională din zonă unități industriale în zonă servicii de interes general pentru construire berărie (P+1E), grup sanitar, recompartimentare interioară depozit și schimbare de destinație din depozit în restaurant”, str. Poligonului nr.1, Ploiești - initiat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                 25 voturi

Cine este impotriva ?              -

Daca se abtine cineva ?            -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici și schimbare funcțiune urbanistică din zonă industrială în zonă locuințe și servicii pentru construire ansamblu rezidențial”, str. Industriei nr.36, Ploiești - initiat de domnii consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                 25 voturi

Cine este impotriva ?              -

Daca se abtine cineva ?            -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotarare Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. Bdul Independenței aprobat prin HCL nr.45/2005 prin Modificare indicatori urbanistici (POT, CUT, regim de înălțime)”, bdul Independenței nr.23bis, nr.25, nr.27, Ploiești - initiat de domnii consilieri -Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel.”

Fac mentiunea ca a sosit si domnul consilier Ionescu Gabriel.

Doamna Secretar doreste o completare la acest proiect de hotarare.

D-na Maria Magdalena Mazalu

In spiritul transparentei si al corectitudinii, in mapa dumneavoastra aveati ca toate trei imobilele figurau ca proprietate. Am facut mentiunea ca imobilul de la nr. 27 este inca in litigiu si nu poate fi nominalizat ca facand parte din proprietatea holdingului.

Precizez, de asemenea, ca orice PUZ este un act de informare si probabil ca dansii au sa-si rezolve problema juridica a celor trei proprietati, problema care nu ne revine noua.

Dl Teodorescu Iulian

Daca nu mai sunt discutii pe acest proiect, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                 -

Cine este cineva impotriva ?       -

Daca se abtine cineva ? 26 abtineri

Cu 26 abtineri, acest proiect de hotarare nu a fost aprobat.

* 5 5

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hot\r@re privind unele masuri pentru asigurarea curateniei pe caile publice ale municipiului Ploiești - initiat de domnii consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                 25 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?           -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Ionita Dan

In cazul in care vom ramane fara operator de salubritate, sa nu ramanem descoperiti. Este legal acest lucru.

Dl Calota Emil

La art. 1, alin 3 - maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea arterelor publice, altele decat cele prevazute in contractul de salubritate.

Dl Teodorescu Iulian

As dori sa eliminam termenul de „municipal”.

Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot amendamentul de eliminare

al termenului „municipal”: Cine este pentru ? Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

25 voturi

1 vot

Cu 25 voturi pentru si un vot impotriva, acela al domnului consilier Sarbu Gheoghe, acest amendament a fost aprobat.

*

Dl Teodorescu Iulian

Supunem la vot proiectul de hotarare in integralitate:

Cine este pentru ?

Cine este impotriva ? Daca se abtine cineva ?

26 voturi

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Iulian Teodorescu

S E C R E T A R,

Maria Magdalena Mazalu

34

1

1 1

2

2 2

3

3 3

4

4 4

5

5 5

Dl Teodorescu Iulian

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești - initiat de domnul primar Andrei Liviu Volosevici.”

Cine se inscrie la cuvant?

Dl Eparu Ion

Va rog sa-mi explicati si mie, observ ca se suprapun activitatile cu cele ale unui operator.

Exact, la ce v-ati gandit?