Proces verbal din 07.12.2009

Proces verbal din 7 decembrie 2009

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEST

PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 7 decembrie 2009

La ședință au participat un număr de 19 consilieri din 27 in funcție, absenți fiind domnii consilieri: Palas Paul - motivat, Calota Emil, Eparu Ion, Dumitru Carmen, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Nicolescu Sava Mihai si Lupu Adrian.

JLa^șsdință^ai] jnaj^Kartidpat .•

Domnul Cristian Dumitru

Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta

Doamna Mazâlu Maria Magdalena

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


D-na Mazalu Maria Magdalena

Buna ziua si bine ati venit la ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești de astazi.

Va anunț ca domnul consilier președinte de ședința este la un curs, este absent motivat si in aceasta situație va solicit sa propuneți un alt președinte de ședința care sa conducă lucrările de astazi.

Dl Sava Valentin

Propunem ca domnul Mateescu Radu sa conducă astazi ședința extraordinara a Consiliului Local.

D-na Mazalu Maria Magdalena

Daca nu mai sunt alte propuneri, va solicit votul pentru domnul Mateescu Radu:

Cine este pentru ?                    16 voturi

Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, aceasta propunere a fost aprobata.


A N ■

Dl Mateescu Radu                                     '-;z?'.ȚJJ. \r \

In acest moment sunt prezenti 17 consilieri, deci o (majoritate cate) permite desfasurarea ședinței.                                   - y

' \ ' /.)                      3’

Fata de proiectul ordinii de zi, se solicita mtroducerda^Ș“-'mj^t?ei proiecte de hotarari suplimentare dat fiind caracterul de urgenta:

  • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea participării Serviciului Public Finanțe Locale la proiectul “Sistem Integrat pentru Managementul Interacțiunii cu Cetățenii” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

  • 2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.342/30.10.2009 privind desemnarea comisiei speciale de analiza a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica în Municipiul Ploiești - initiat de consilierii Gheorghe Adina, Popa Constantin, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian si Marius Mateescu.

  • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea Jj2 «admuiLsiiaiU J&oala                        personalului

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

Daca nu sunt alte intervenții, supun la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a „Proiectului de hotarare privind aprobarea participării Serviciului Public Finanțe Locale la proiectul “Sistem Integrat pentru Managementul Interacțiunii cu Cetățenii” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”:

Cine este pentru ?                    17 voturi

Cine este împotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței.

Dl Mateescu Radu

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a „Proiectului de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.342/30.10.2009 privind desemnarea comisiei speciale de analiza a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica în Municipiul Ploiești - initiat de consilierii Gheorghe Adina, Popa Constantin, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian si Marius Mateescu”:Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a

ordinea de zi a ședinței.


DI Mateescu Radu

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a ședinței a „Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”:

Cine este pentru ?                    17 voturi

Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

Jjjjjnanimiiate^                     hotarare a fost introdus pe

ordinea de zi a ședinței.

Dl Mateescu Radu

Daca nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot proiectul ordinii de zi cu completările aprobate:

Cine este pentru ?

17 voturi


Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, ordinea de zi a ședinței a fost aprobata.

Dl Mateescu Radu

începem cu primul punct de pe ordinea de zi a ședinței si anume: „Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului „întărirea capacitatii administrative in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Am sa dau cuvântul doamnei Secretar.

D-na Mazalu Maria Magdalena

Este doar o modificare de forma fata de propunerea inițiala in care am inlocuit sintagma “Primăria Municipiului Ploiești” - după cum stiti, Primăria nu are personalitate juridica si in atare situație, fiind vorba in program, in ghid totuși de aceasta autoritate, am vorbit de participarea structurii, practic, era vorba de intarirea capacitatii administrative a

Ploiești - expresie consacrata pe Legea nr. 215/2001. Ijl rest, surit;


/lpV • ’,;X structurii funcționale cu activitate permanenta - Primaria^Municjpiului' Ploiești - expresie consacrata pe Legea nr. 215/2001.11 Iji rest, surit; modificări de formulare si de așezare in articole.

Dl Mateescu Radu

Daca nu mai sunt comentarii, supunem la vot acest pîoiect de hotarare:

Cine este pentru ?                    18 voturi

Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Mateescu Radu

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi a ședinței si anume: „Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului •RLriesii        2W9                         iîviu           si dc

consilierii Cătălină Nicoleta Bozianu, Paul Palas, Ion Iancu, Constantin Popa si Gheorghe Popa.”

Aceasta rectificare se refera la suma de la primul punct.

Dl Popa Constantin

As vrea sa fac un singur comentariu, fata de forma prezentata pe site, as dori sa știu daca in proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local urmeaza sa fie prinsa si suma de la punctul nr. 5 sau nu.

D-na Mazalu Maria Magdalena

Domnule Hodorog, ati luat legătură cu Direcția Economica din cadrul Primăriei referitor la cota care trebuie suportata din bugetul local?

Dl Hodorog

Referitor la aceasta, vreau sa va spun ca respectivele cheltuieli se vor face in anul 2010.

Dl Mateescu Radu

Daca nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     18 voturi

Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.
DI Mateescu Radu


------—---------- ț. rp. "'    'A,

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi a ședinței si .anume: „Proiect de hotarare privind aprobarea participării ServicipIjuiAPjablic Finanțe Locale la proiectul “Sistem Integrat pentru Managementul Interacțiunii cu Cetățenii” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Daca nu sunt intervenții, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                    19 voturi

Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

Dl Mateescu Radu

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi a ședinței si anume: ,,-Rr^ie-G-t -dc -hotarar-e -privind -modificarea «t completarea Hotărârii Consiliului Local nr.342/30.10.2009 privind desemnarea comisiei speciale de analiza a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termica în Municipiul Ploiești - initiat de consilierii Gheorghe Adina, Popa Constantin, Lupu Adrian, Teodorescu Iulian si Marius Mateescu.”

Daca nu sunt intervenții, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     19 voturi

Cine este impotriva ?

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

* * *

Dl Mateescu Radu

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi a ședinței si anume: „Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești” - initiat de primar Andrei Liviu Volosevici.”

Dau cuvântul doamnei Secretar.

D-na Mazalu Maria Magdalena

Vreau sa va cerem acceptul deoarece cererea de finanțare efectiva este pe drum, nu am primit-o, am primit toate amănuntele privind acest proiect, repet, este o incercare a serviciului respectiv de a accesa niște fonduri europene, nu avem in acest moment can discutam cu

r •               -

dumneavoastră, repet, sunt pe drum, formularele asa curo' sunt 'ele:-completate potrivit ghidului in totalitatea lor. Am primit" Jn schimbj noțiunile care ne interesează: valoarea, domeniul si alte gen^&jtati^Mâț simt obligata sa va spun aceste lucruri si in schimb va rugam^|gJațLjo^ sansa Serviciului Public Finanțe Locale sa incerce sa acceseze sfloridurile pentru acest program.

Dl Popa Constantin

As vrea sa intreb Serviciul Public Finanțe Locale daca aprobând astazi in Consiliu acest proiect mai are timp sa ajunga cu el sa-1 depună.

Daca mai are timp, este in regula.

Dl Hodorog

Pobabil astazi când ne intoarcem la sediu il avem deja definitivat.

Dl Mateescu Radu

Daca nu mai sunt intervenții, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                    19 voturi

Daca se abține cineva ?

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.
Dl Mateescu Radu

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, declar ședința inchisa multumindu-va pentru participare.
Epuizandu-se problemele de Ia ordinea de zi, ședința a luatr sfarsit, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.