Hotărârea nr. 11/2009

Hotãrârea nr. 11 privind aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico- economici a obiectivelor de investitii noi Refacere strazi zona cartier Republicii `n Municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 11

privind aprobarea documentațiilor si a indicatorilor tehnico- economici a obiectivelor de investiții noi “Refacere străzi zona cartier REPUBLICII” in Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Carmen Mihaela Dumitru si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentațiilor si a indicatorilor tehnico - economici la următoarele obiective de investiții: “Refacere sistem rutier strada CAISULUI”, “Refacere sistem rutier strada DUMBRĂVENI”, “Refacere sistem rutier strada FLORILOR”, “Refacere sistem rutier strada POSTĂVARUL”, “Refacere sistem rutier strada AGRICULTORI”, “Refacere sistem rutier strada BOGDAN VODĂ”, “Refacere sistem rutier strada COMANA”, “Refacere sistem rutier strada PORUMBACU”, “Refacere sistem rutier strada PRAHOVEI”, “Refacere sistem rutier strada PIETRARILOR”, “Modernizare strada CĂMINELOR”, “Modernizare strada PLAIULUI”,

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d , din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentațiile si indicatorii tehnico - economici ai obiectivelor de investiții conform anexelor de la nr. 1 la nr. 12, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi, 30 ianuarie 2009

Președinte de ședința,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE             a

privind aprobarea documentațiilor si a indicatorilor tehnico- economici a obiectivelor de investiții noi “Refacere străzi zona cartier REPUBLICII” in Municipiul Ploiești

Intervențiile asupra drumurilor au ca scop intretinerea fluxului constant la nivelul necesar al cerințelor si asigurarea funcțiilor inclusiv existenta sau modernizarea funcțiunilor inițiale.

Prin realizarea investițiilor se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic, vor apare influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

Dimensionarea sistemului rutier proiectat s-a făcut in funcție de traficul existent, traficul de perspectiva si determinări de capacitati portante .

Direcția Tehnic Investiții prin Serviciul Reparații si Investiții Drumuri propune spre aprobare următoarele documentații tehnico-economice :

 • 1. “Refacere sistem rutier strada CAISULUI”,

 • 2. “Refacere sistem rutier strada DUMBRĂVENI”,

 • 3. “Refacere sistem rutier strada FLORI LOR”,

 • 4. “Refacere sistem rutier strada POSTĂVARUL”,

 • 5. “Refacere sistem rutier strada AGRICULTORI”,

 • 6. “Refacere sistem rutier strada BOGDAN VODĂ”,

 • 7. “Refacere sistem rutier strada COMANA”,

 • 8. “Refacere sistem rutier strada PORUMB ACU”,

 • 9. “Refacere sistem rutier strada PRAHOVEI”,

 • 10. “Refacere sistem rutier strada PIETRARILOR”,

 • 11. “Modernizare strada CĂMINELOR”,

 • 12. “Modernizare strada PLAIULUI”,

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Denumire lucrare

Valoare totala (inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

6

1

Refacere sistem rutier     strada

CAISULUI

45.110

2009

2

Lungime strada - 55 ml Suprafața carosabil - 154 mp Suprafața trotuare - 37 mp

2

Refacere sistem rutier     strada

DUMBRĂVENI

75.750

2009

2

Lungime strada - 49 ml Suprafața carosabil - 252 mp Suprafața trotuare - 23 mp

3

Refacere sistem rutier     strada

FLORILOR

309.930

2009

3

Lungime strada - 117 ml Suprafața carosabil - 921 mp Suprafața trotuare - 300 mp

\ A' , :

■—1    . i- '\

? V w

4

Refacere sistem rutier     strada

POSTĂVARUL

74.230

2009

2

---------------------------------U                --4--------1

Lungime strada - 54ml ; -

Suprafața cai^Ojsăbit-222^ mp/

Suprafața trotu^reAy.SSmp^

5

Refacere sistem rutier     strada

AGRICULTORI

62.510

2009

2

* ’ i'" * îl

Lungime strada - 68 "mL" Suprafața carosabil - 236 mp Suprafața trotuare - 39 mp

6

Refacere sistem rutier     strada

BOGDAN VODĂ

166.240

2009

2

Lungime strada - 88 ml Suprafața carosabil - 440 mp Suprafața trotuare - 201 mp

7

Refacere sistem rutier     strada

COMANA

116.440

2009

2

Lungime strada - 84 ml Suprafața carosabil - 345 mp Suprafața trotuare - 85 mp

8

Refacere sistem rutier     strada

PORUMBACU

63.950

2009

2

Lungime strada - 60 ml Suprafața carosabil - 188 mp Suprafața trotuare - 42 mp

9

Refacere sistem rutier     strada

PRAHOVEI

393.010

2009

2

Lungime strada - 194 ml Suprafața carosabil - 1124 mp Suprafața trotuare - 554mp

10

Refacere sistem rutier     strada

PIETRARILOR

281.900

2009

2

Lungime strada - 152 ml Suprafața carosabil - 1068 mp Suprafața trotuare - 429 mp

11

Modernizare strada CĂMINELOR

194.810

2009

2

Lungime strada - 115ml Suprafața carosabil - 969 mp Suprafața trotuare - 418 mp

12

Modernizare strada PLAIULUI

45.550

2009

2

Lungime strada - 53 ml Suprafața carosabil - 150 mp Suprafața trotuare - 150 mp

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT >

VICEPRIMAR

CARMENaDUMITRU

RAPORT DE SPECIALITATE / privind aprobarea documentațiilor si a indicatorilor tehnico- economici a obiectivelor de investiții noi “Refacere străzi zona cartier REPUBLICII” in Municipiul Ploiești

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare documentațiile si indicatorii tehnico - economici ai obiectivelor de investiții, conform anexelor nr.1-12

1. “Refacere sistem rutier strada CAISULUI”, strada se intersectează cu străzile Nucilor si Doamna Stanca, este de categoria a IV a si clasa de trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BAD 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 2 “Refacere sistem rutier strada DUMBRĂVENI”, este amplasata in zona străzii Malu Roșu si Ion Neculce, este de categ IV trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 3 “Refacere sistem rutier strada FLORILOR”, strada se intersectează cu străzile General Dragalina si Romana, este de categoria a III a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm


li e?1      ' 1      11

 • - beton asfaltic BADPC 25=^ 4^£m

 • - uzura BA 16 =3 cm         ?\    '/■

“Refacere sistem rutier strada POSTĂVARUL”, strada este amplasătâm zona străzii Văleni si Spitalului este de categoria a IV a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

  - trotuare


 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm - uzura BA 16 =4 cm

5 “Refacere sistem rutier strada AGRICULTORI”, strada amplasata in zona nordica a orașului si se intersectează cu strada Nicolae Titulescu, este de categoria a IV a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

- trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 6 “Refacere sistem rutier strada BOGDAN VODĂ”, strada se formează din

strada Transilvaniei spre Parau Dambu este de categoria a III a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 7 “Refacere sistem rutier strada COMANA”, strada se intersectează cu străzile 8

Martie si Miron Costin este de categoria a IV a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm


 • 8 “Refacere sistem rutier strada PORUMBACU”, strada

străzii Gh.Gr.Cantacuzino, este de categoria IV trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 9 “Refacere sistem rutier strada PRAHOVEI”, strada amplasata in zona străzii Văleni este de categoria a III a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 10 “Refacere sistem rutier strada PIETRARILOR”, strada se intersectează cu străzile Decebal si Nucilor este de categoria III a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - nisip 7 cm

 • - balast 20 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - mixtura BADPC 25= 6 cm

 • - beton asfaltic BA 16= 4 cm

 • - trotuare          - balast 10 cm

 • - beton asfaltic BADPC 25= 4 cm

 • - uzura BA 16 =4 cm

 • 11 “Modernizare strada CĂMINELOR”, strada pornește din strada Clementei si se infunda in trotuarul din B-dul Republicii, este de categoria a III a trafic ușor.

Sistem rutier :     - parte carosabila - mixtura asfaltica antifisura 4 cm

 • - membrana geocompozit

 • - binder BAD 25 6 cm

 • - trotuare         - beton C8/10 - 10 cm

 • - uzura BA 8 =4 cm

  11

  Modernizare strada CĂMINELOR

  194.810

  2009

  2

  Lungime stradța ''<*• 115ml . z r "7 Suprafata caro      9^9 r$5

  Suprafața trotuarb<<4flsȘ'n^ z

  12

  Modernizare strada PLAIULUI

  45.550

  2009

  2

  Lungime strada - 53 ml Suprafața carosabil - 150 mp Suprafața trotuare - 150 mp

DIRECTOR ECONOMIC NICOLETA CRACIUNOIU


DIRECȚIA TEHNIC DIRECTOR CRISTIAN SAN

SERVICIUL

REPARAȚII SI INVESTITH DRUMURI

MIHAELAIAMANDI

f)EVIZ GENERAL                . .

Privind cheltuielile necesare realizam obiectivului :


Faza: SFRefacere sistem rutier str. Caisului în municipiul Ploiești jud. Prahova          Wr


Anexa nr.5 conf.H.G.FLnr.


.01.2008 -la cursul 3.

din data de mai 2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

Vaioaref inel .TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7


terenului

i

PARTEA I CAPITOLUL 1 'u obținerea si

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 2

asigurarea utilităților necesare obiectivului

■—I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Cheltuieli

CAPITOLUL 3

tru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.27

0.19

1.19

0.32

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.07

0.02

0.00

0.07

0.02

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

2.00

0.54

0.38

2.38

0.64

- UE

0.20

0.05

0.04

0.24

0.06

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.41

0.29

1.79

0.48

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,diriqentie de șantier

0.30

0.08

0.06

0.36

0.10

Total capitolul 3

5.07

1.37

0.95

6.02

1.63


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investii

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Caisului

30.15

8.15

5.73

35.88

9.70

Total C+M

30.15

8.15

5.73

35.88

9.70

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dota ri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

30.15

8.15

5.73

35.88

9.70I > 1 I                                              2------ I 3 I 4 I I 5 I 6 I

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

■5 i:

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

0.60

0.00

0.16

0.00

0.11

0.00

0.72

0.00

0.19

0.00

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o+0,7°/o(L10/95+L453/01)

 • - CSC 0,5°/o(L215/97)

0.24

0.15

0.07

0.04

.0.00 â.oo

0.24

0.15

0.07

0.04

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1.76

0.48

0.33

2.10

, 0.57

Total capitolul 5

2.76

0.74

0.45

3.21

0.87

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL Din care:C+M

37.98

10.26

7.13

45.11

12.20

30.75

8.31

5.84

36.60

9.89

S cKX..- £

£ -sAV"

' i Proiectant,

Persoană juridică contractantă,


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C.CONDEP PRO SRL PL.

t>'■

if^Siect,^^.

^irig.R.BÂDESCU

£

Sr


*■

■■ >.■     .

l  -

*                   fr

■Proiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN


Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Refacere sistem rutier str. Dumbrăveni în municipiul Ploiești,

jud.Prahova

in mii lei/mii euro la cursul 3.60lei/euro din data de mai 2008 Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

Nr. crt-

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoa re(fara TVA)

TVA

Valoare(incl.TVA)

Mii lef

Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

1

2

3

4

5

6     1     7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.08

0.02

0.00

0.08

0.02

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE, DL,verif. proiectarii ( LI0/95).

2.50

0.69

0.48

2.98

0.83

- UE

0.25

0.07

0.05

0.30

0.08

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.42

0.29

1.79

0.50

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

0.53

0.15

0.10

0.63

0.18

Total capitolul 3

5.86

1.63

1.10

6.96

1.93

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Dumbraveni

53.21

14.78

10.11

63.32

17.59

Total C+M

53.21

14.78

10.11

63.32

17.59

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Capitolul 4

53.21

14.78

10.11

63.32

17.59


glDEVIZGENERAL


Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Refacere sistem rutier str. Florilor în municipiul Ploiești jud.Prahova


din data de mai 2008*

Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008


j Nr. | crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoareffara TVA)

TVA

Valoare(ind.TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

1

2

3

4

5

6      |      7

a


Cheltuieli

PARTEA I

CAPITOLUL 1

~u obținerea si amenajarea terenului

11.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

! 1 3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Cheltuieli

CAPITOLUL 2

îigurarea utilităților necesare obiectivului

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00Cheltuieli

CAPITOLUL 3

itru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i 3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.17

0.05

0.00

0.17

0.05

1 3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT, DE, DL, verif, proiectării (LI 0/95).

5.70

1.58

1.08

6.78

1.88

- UE

0.57

0.16

0.11

0.68

0.19

1 3,4,

.5.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.42

0.29

1.79

0.50

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 3.6.

Asistenta tehnica,diriqentie de șantier

2.30

0.64

0.44

2.74

0.76

1                                         Total capitolul 3

11.24

3.12

2.10

13.34

3.71


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

p.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Florilor

230.06

63.91

43.71

273.77

76.05

Total C+M

230.06

63.91

43.71

273.77

76.05

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

R.e.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I                                         Total capitolul 4

230.06

63.91

43.71

273.77

76.05


'I 1 I ■                                          2                                                I 3 I 4       |        5        |         6-        |        7

CAPITOLUL 5                         ^7

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

4.60

0.00

1.28

0.00

0.87

0.00

5.48

0.00

1.5

0.0

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o + 0,7°/o(L10/95 + L453/01)

 • - CSC 0,5°/o(L215/97)

1.84

1.15

0.51

0.32

0.00

0.00

1.84

1.15

0.5

0.3.

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

12.07

3.35

2.29

14.36

3.9‘

Total capitolul 5

19.66

5.46

3.17

22.82

6.3<

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0'

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0'

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ot

TOTAL GENERAL

260.96

73-49

48.98

309.93

86.1»

Din care:C+M

234.66

65.19

44.58

279.25

77.5

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTIProiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN


Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


.        '•     '-*A

r.r?"Faza:‘SF


Refacere sistem rutier str. Postăvaru în municipiul Ploiești, jud.Prahova


>•-


!■


I

I

I

I

I

t

I

I


in mi lei/mii euro la cursul 3.6 lei/euro din data de mai 2008 Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

crC.

r ■

Denumirea capitolelor «^subcapitolelor ■ de cheltuieli

Valoareffara TVA)

TVA

Valoare(incl.TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei | Mii euro

1

2

3

4

5


PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1 -

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obtinere

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.08

0.02

0.00

0.08

0.02

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

2.50

0.69

0.48

2.98

0.83

- UE

0.25

0.07

0.05

0.30

0.08

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.42

0.29

1.79

0.50

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

0.52

0.14

0.10

0.62

0.17

|                                          Total capitolul 3

5.85

1.62

1.10

6.94

1.93

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza


4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str. Posta va ru

52.04

14.46

9.89

61.93

17.20

Total C+M

52.04

14.46

9.89

61.93

17.20

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

52.04

14.46

9.89

61.93

17.20STRADA VXbAD TBPEtȘ MR. 60 B, l»X>OXBȘ*ri

TBI* 0244/542702

Pr. nr. 3/388/2008 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA POSTĂVARUL, ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI FAZA PT+CS, DE


BORDEROU PIESE SCRISE

 • 1. Memoriu tehnic lucrări rutiere

 • 2. Studiu geotehnic

 • 3. Program de urmărire curentă

 • 4. Program de faze determinante

 • 5. Caiete de sarcini - lucrări rutiere

  6.

  • 7.

  • 8.


Centralizator financiar al obiectelor


Centralizator financiar al categoriilor de lucrăi^o Liste de cantităti de lucrări.

 • 1. Terasamente

 • 2. Carosabil

 • 3. Trotuare

BORDEROU PIESE DESENATE

 • 1. 2601 - Plan de încadrare în zonă

 • 2. 2602 - Plan de situație

 • 3. 2603 - Plan de situație - propunere semnalizare rutieră

 • 4. 2604 - Profil longitudinal

 • 5. 2605- Profile transversale curente

 • 6. 2606- Profil transversal tip

 • 7. 2607 - Rosturi îmbrăcăminti asfaltice

I

 • 8. 2608 - Amenajare intrări in curțiPEyiZ GENEPrivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Refacere sistem rutier str. Agricultori în municipiul Ploiești, jud.Prahova


in mi lei/mii euro la cursul 3.70lei/euro din data de mai 2008 Anexa nr,5 conf.H.G.R.nr.28/09,01.2008

Nr. crt-

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

Valoare(incl.TVA

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii eurc

1

2

3

4

5

6

7


PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc


CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

Totalcapitol

ui

2

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.27

0.19

1.19

0.3:

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.07

0.02

0.00

0.07

0.0z

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE, DL,verif, proiectării (LI 0/95).

2.60

0.70

0.49

3.09

0.84

- UE

0.26

0.07

0.05

0.31

0.08

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.41

0.29

1.79

0.48

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

3.6.

Asistenta tehnica,dîrigentie de șantier

0.43

0.12

0.08

0.51

0.14

Total capitolul 3

5.86

1.58

1.10

6.96

1.88


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Modernizare str.Agricultori

42.92

11.60

8.15

51.07

13.80

Total C+M

42.92

11.60

8.15

51.07

13.80

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale -

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

42.92

11.60

|   8.15

51.07

13.80


2

r~3 I 4   |                 |  -6

CAPITOLUL 5                                   ..      ■ '/

Alte cheltuieli                           Z.S

5.1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

0.86

0.00

0.23 " 0.00

i1

o.ife

0.00

1.02

0.00

r----—rt-

-'.-X    ■/

0,2f /. ZJO'.oc

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

- MLPTL 0,l°/o+0,7°/o(L10/95 + L453/01)

0.34

0.09

0.00

0.34

o. os

- CSC 0,5%(L215/97)

0.21

0.06

0.00

0.21

O.Of

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.44

0.66

0.46

2.90

0.7t

Total capitolul 5

3.86

1.04

0.63

4.48

1.21

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

Dîrt care:C+M

52.64

14.22

9.88

62.51

16.8S-

43.78

11.83

8.31

52.09

14.Of

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTIProiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN


REy;iZ.GENERAk:^a!t»M^««i«»-M»«».-,: ,^ J.X'Faza; SF

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Refacere sistem rutier str. Agricultori în municipiul Ploiești, jud.Prahova


in mi

lei/mii euro la cursul 3.70lei/euro din data de mai 2008

Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Va1oare(fara TVA)

TVA

Valoarefincl.TVA

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii eur<

1

2

3     |     4

5

e L r-.


PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc


CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

Total capitolul

0.00

0.00

0.00

0.00

llBoșoc


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.27

0.19

1.19

0.3:

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.07

0.02

0.00

0.07

o.o:

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT, DE, DL,verif, proiectării (LI 0/95).

2.60

0.70

0.49

3.09

0.8z

- UE

0.26

0.07

0.05

0.31

0.08

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.41

0.29

1.79

0.48

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

0.43

0.12

0.08

0.51

0.14

Total capitolul 3

5.86

1.58

1.10

6.96

1.88


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Modernizare str.Agricultori

42.92

11.60

8.15

51.07

13.80

Total C+M

42.92

11.60

8.15

51.07

13.80

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale .

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

42.92

11.60

8.15

51.07

13.80
2

3

CAPITOLUL 5

"5J.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

0.86

0.00

0.23

0.00

o.oo

1 T*-----ț

1.02

o.oo

-■-f 0.25 î/ o.oc

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o + 0,7°/o(L10/95+L453/01)

 • - CSC 0,5%(L215/97)

0.34

0.21

0.09

0.06

0.00

0.00

0.34

0.21

o.os

O.OC

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.44

0.66

0.46

2.90

0.75

Total capitolul 5

3.86

1.04

0.63

4.48

1.23

CAPITOLUL 6


Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

TOTAL GENERAL             H

52.64

14.22

9.88

62.51

16.8S

Din care:C+M

43.78

11.83

8.31

52.09

14.08

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTIProiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN


necesare realizam obiectivului:

Refacere sistem rutier str. Bogdan Vodă în municipiul Ploiești, jud.Prahova

in mi lei/mii euro la cursul 3.60lei/euro din data de iunie 2008 Anexa nr.5 cqnf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

Valoare( inel .TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.11

0.03

0.00

0.11

0.03

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

4.90

1.36

0.93

5.83

1.62

- UE

0.49

0.14

0.09

0.58

0.16

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.42

0.29

1.79

0.50

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

1.20

0.33

0.23

1.43

0.40

Total capitolul 3

9.20

2.56

1.73

10.93

3.04

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str. Bogdan Vodă

120.32

33.42

22.86

143.18

39.77

Total C+M

120.32

33.42

22.86

143.18

39.77

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

120.32

33.42

22.86

143.18

39.77

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

7 o:                              ;

S'           x 7: i

/ n,      .                              1

'5.1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

2.41

0.00

0.67

0.00

0.46

0.00

ț------------------------------------------

2.86

0:00

; ‘’oroc

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

- MLPTL 0,l°/o + 0,7°/o(L10/95 + L453/01) -CSC 0,5%(L215/97)

0.96

0.60

0.27

0.17

0.00

0.00

0.96

0.60

0.27

0.17

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.48

1.80

1.23

7.71

2.1z

Total capitolul 5

10.45

2.90

1.69

12.13

3.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0c

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

TOTAL GENERAL Din care:C+M

139.97

38^.88

26.28

166.24

46.IE

122.73

34.09

23.32

146.04

40.57

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTIProiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN

^2


Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Refacere sistem rutier str. Coroana în municipiul Ploiești, jud.Prahova

in mi lei/mii euro la cursul 3.60lei/euro din data de mai 2008 Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

Valoare(incl.TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei '| Mit euro

1

2

3

4

5

6 L Z

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I                                                                                                                                             --------------------------------------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obtinere

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.09

0.03

0.00

0.09

0.03

3.3.

Proiectare si inqinerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

4.00

1.11

0.76

4.76

1.32

- UE

0.40

0.11

0.08

0.48

0.13

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.42

0.29

1.79

0.50

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

0.83

0.23

0.16

0.99

0.27

Total capitolul 3

7.82

2.17

1.47

9.29

2.58

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Comana

82.94

23.04

15.76

98.70

27.42

Total C+M

82.94

23.04

15.76

98.70

27.42

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

23.04

15.76

98.70

27.42

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

1.66

0.00

0.46

0.00

w

•*“ X o o

0.55 \ *sto.oo

r-. -■

1.97

0.00

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l%+0,7°/o(L10/95 + L453/01)

 • - CSC 0,5%(L215/97)

0.66

0.41

0.18

0.12

ii c: -

o.ob ' 0 ;.O0

. 0.66

0.41

-

io 6

£>0.12

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4.54

1.26

^7 1.50

Total capitolul 5

7.28

2.02

1.18

7 1

"^45

''  2.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din care:C+M

98.04

27.23

18.41

116.44

32.35

liiilO

23.50

16.08

100.67

27.97

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Proiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMANPrivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


»

i

Refacere sistem rutier str. Porumbacu în municipiul Ploiești, jud.Prahova


lei/mii euro la cursul 3.70lei/euro din data de mai 2008


Anexa pr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA) ■■mmiimmi

TVA

Vatoare(incl.TVA)

1

Mii lei

Mii euro

Mii lei

1 Mii lei | Mii euro

f 1

2

3

4

5

6 1 ?

PARTEA l


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I           —  --

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.27

0.19

1.19

0.32

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.07

0.02

0.00

0.07

0.02

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

2.70

0.73

0.51

3.21

0.87

- UE

0.27

0.07

0.05

0.32

0.09

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.50

0.41

0.29

1.79

0.48

3,5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

0.44

0.12

0.08

0.52

0.14

Total capitolul 3

5.98

1.62

1.12

7.10

1.92

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Porumbacu

43.92

11.87

8.34

52.26

14.13

Total C+M

43.92

11.87

8.34

52.26

14.13

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

43.92

11.87

8.34

52.26

14.13

r 4 : i                                '2                                   l 3 l 4     1             |      5      | e 1

---- CAPiTOL(JL 55.-1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

0.88

0.00

0.24

0.00

& O O

% -

/ C

i 1

1.05,

0.00'

V 0.28

a.00

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o+0,7°/o(L10/95 + L453/01)

 • - CSC 0,5%(L215/97)

0.35

0.22

0.09

0.06

. olâă

0.00

'■

0.35

0.22

jU.O9

' ?t).O6

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.50

0.67

0.47

e,/ 0.80

Totai capitolul 5

3.94

1.07

0.64

X *

4.50

1.24


Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

liiii iii®

53.84

14.56

10.10

63.95

17.29

■■ii

lliiiii

14.41

Proiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN

O0n/

1 _____:______

FI DEVIZ GENERAL__

MB '                                  Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Faza: SFRefacere sistem rutier str. Prahovei în municipiul Ploiești, jud.Prahova

in mii lei/mii euro la cursul 3.60lei/euro din data de mai 2008 Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

---•--------------------------------------------------------------- ’

Valoare(incl.TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

Ș            4 .

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.19

0.05

0.00

0.19

0.05

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif, proiectării (LI0/95).

10.00

2.78

1.90

11.90

3.31

- UE

1.00

0.28

0.19

1.19

0.33

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

2.50

0.69

0.48

2.98

0.83

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

2.88

0.80

0.55

3.43

0.95

*                                Total capitolul 3

17.58

4.88

3.30

20.88

5.80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Prahovei

288.49

80.14

54.81

343.30

95.36

Total C+M

288.49

80.14

54.81

343.30

95.36

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fata montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

288.49

80.14

54.81

343.30

95.36

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


2

3

6

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

5.77

0.00

1.60

0.00

1.10

0.00

6.87

0.00

1.91

0.00

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o + 0,7°/o(L10/95 + L453/01)

 • - CSC 0,5°/o(L215/97)

2.31

1.44

0.64

0.40

,z

0.00

0.00

2.31 X 1.44

0.64

0.40

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

15.30

4.25

2.91

18.21

5.06

Total capitolul 5

24.82

6.90

4.00

28.83

8.01


re

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL Din care:C+M

330.89

91. p2

62.11

393.01

109.17

294.26

81.74

55.91

350.17

97.27

A


Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCUProiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTIPrivind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


Refacere sistem rutier

str. Pietrarilor în municipiul Ploiești, jud.Prahova

in mi lei/mii euro la cursul 3.70lei/euro din data de mai 2008 Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01,20Q8

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare<fara TVA)

TVA

Valoare^inel .TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc la st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

J

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.27

0.19

1.19

0.32

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.15

0.04

0.00

0.15

0.04

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

7.30

1.97

1.39

8.69

2.35

- UE

0.73

0.20

0.14

0.87

0.23

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

2.50

0.68

0.48

2.98

0.80

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

2.06

0.56

0.39

2.45

0.66

Total capitolul 3

13.74

3.71

2.58

16.32

4.41

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții sî instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Pietrarilor

205.83

55.63

39.11

244.94

66.20

Total C+M

205.83

55.63

39.11

244.94

66.20

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnologice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dota ri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale *

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

205.83

55.63

39.11

244.94

66.20

*

a a i i i


CAPITOLUL 5                               ■

Alte cheltuieli,■.   ’     ,

5.1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

4.12

0.00

1.11

0.00

0.78

0.00

O o i q q , y-xt 6

1.32

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o+0,7°/o(L10/95 + L453/01)

 • - CSC 0,5%(L215/97)

1.65

1.03

0.45

0.28

0.00

0.00

v V..

\r <■... • ■ •

\<? 1,65 " i.oi

0.45 .0-28

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10.98

2.97

2.09

13.06

• 3.53

Total capitolul 5

17.77

4.80

2.87

20.64

5.58


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL Din care:C+M

237.34

64.14

44.56

281.90

76.19

209.95

56.74

39.89

249.84

67.52Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Proiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Refacere sistem rutier


str. Pietrarilor în municipiul Ploiești ,jud.Prahova


V I I

I I

I

I

I


in mi

lei/mii euro la cursul 3.70lei/euro din data de mai 2008

Anexa nr.5 conf.H.G.R.nr.28/09.01.2008

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoareffara TVA)

TVA

Valoare(incl.TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

1

2

3

4

5

" e    l    7   -


PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaj.pt.protecția mediu si aduc Ia st inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

J                   .........................-                          ■

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren(geo,topo)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2.

Obțin.avize,acorduri,autorizații si doc.obținere

1.00

0.27

0.19

1.19

0.32

Taxa aut.,taxa tbru arh.,taxa aviz unic

0.15

0.04

0.00

0.15

0.04

3.3.

Proiectare si inginerie :

- SF,PT,DE,DL,verif.proiectarii(L10/95).

7.30

1.97

1.39

8.69

2.35

- UE

0.73

0.20

0.14

0.87

0.23

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

2.50

0.68

0.48

2.98

0.80

3.5.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6.

Asistenta tehnica,dirigentie de șantier

2.06

0.56

0.39

2.45

0.66

Total capitolul 3

13.74

3.71

2.58

16.32

4.41


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

Ob.l Refacere sistem rutier str.Pietrarilor

205.83

55.63

39.11

244.94

66.20

Total C+M

205.83

55.63

39.11

244.94

66.20

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje,echip.tehnolo'gice si funct cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje fara montaj si echip. de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale -

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 4

205.83

55.63

39.11

244.94

66.20


2

3

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

d %

5.1.

Organizare de șantier:

5.1.1.lucrări de construcții

5.1.2.cheltuieli conexe organizării șantierului

4.12

0.00

1.11

0.00

ol

>’/ ..... -‘1 -

4.90

0.00

\FT~

11132

0,00

5.2.

Comisioane,cote,taxe,costul creditului:

 • - MLPTL 0,l°/o + 0,7°/o(L10/95 + L453/01)

 • - CSC 0,5%(L215/97)

1.65

1.03

0.45

0.28

0.0Q;

0.00

A.                  • 1      •

1'1. 1.65

■ 1 1.03

0.45

0.28

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

10.98

2.97

2.09

13.06

3.53

Total capitolul 5

17.77

4.80

11087

20.64

5.58

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitolul 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL Din care:C + M

237.34

64.14

44.56

281.90

76.19

209.95

56.74

39.89

249.84

67.52

Proiectant,

S.C.CONDEP PRO SRL PL.


Persoană juridică contractantă,


Sef proiect,

Ing.R.BĂDESCU


PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Proiectant devize-evaluări,

Ing.c.Z.CARAMAN
DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Modernizare strada Căminelor

In mii lei / mii euro

La cursul BNR leu/euro din data 12.09.2008        leuro = 3,61

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

1,00

0,28

0,19

1,19

0,33

3.2.

Obținerea de avize acorduri si autorizații

0,40

0,11

0,08

0,48

0,13

3.3.

Proiectare inginerie

4,00

1,11

0,76

4,76

1,32

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,40

0,11

0,08

0,48

0,13

3.5.

Consultanta

1,00

0,28

0,19

1,19

0,33

3.6.

Asistenta tehnica

4,39

1,22

0,83

5,22

1,45

TOTAL CAPITOL 3

11,19

3,10

2,13

13,31

3,69


CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza


4.1.

Construcții si instalații

146,23

40,51

27,78

174,02

<    48,2/)

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

; . 0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

146,23

40,51

27,78

174,02

48,20


CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,90

0,53

0,36

2,26

0,63

Taxa MLPTL-ISC 0,8% (L10/95,L453/01)

1,17

0,32

0,22

1,39

0,39

Fond CSC 0,5% (Legea 215/1997)

0,73

0,20

0,14

0,87

0,24

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 3,0%

4,39

1,22

0,83

5,22

1,45

TOTAL CAPITOL 5

6,29

1,74

1,19

7,48

2,07

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

163,71

45,35

31,10

194,81

53,96

Din care C + M

146,23

40,51

27,78

174,02

48,20

Termen de execuție 2 luni

A

întocmit,


SC. ARMADOS SRL PLOIEȘTI


Autoritatea contractantă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Modernizare strada Plaiului In mii lei / mii euro

La cursul BNR leu/euro din data 12.09.2008       leuro = 3,61


»

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7


CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

1,00

0,28

0,19

1,19

0,33

3.2.

Obținerea de avize acorduri si autorizații

0,40

0,11

0,08

0,48

0,13

3.3.

Proiectare inginerie

4,00

1,11

0,76

4,76

1,32

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,40

0,11

0,08

0,48

0,13

3.5.

Consultanta

1,00

0,28

0,19

1,19

0,33

3.6.

Asistenta te*hnica

0,88

0,24

0,17

1,05

0,29

TOTAL CAPITOL 3

7,68

2,13

1,46

9,14

2,53

CAPITOLUL 4                  /

Cheltuieli pentru investiția de baza                                          j

/ 4.1.

Construcții si instalații

29,34

8,13

5,57

34,91

9,67

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

; ' 0,00

, «,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fera montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

29,34

8,13

5,57

34,91

9,67

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Lucrări de construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,38

0,11

0,07

0,45

0,13

Taxa MLPTL-ISC 0,8% (L10/95,L453/01)

0,23

0,07

0,04

0,28

0,08

Fond CSC 0,5% (Legea 215/1997)

0,15

0,04

0,03

0,17

0,05

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 3,0%

0,88

0,24

0,17

1,05

0,29

TOTAL CAPITOL 5

1,26

0,35

0,24

1,50

0,42

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

întocmit,

S.C. ARMADOS SRL PLOIEȘTI


Autoritatea contractantă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești


6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

38,28

10,60

7,27

45,55

12,62

Din care C + M

29,34

8,13

5,57

34,91

9,67

Termen de execuție 2 luni

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economici a obiectivelor de investiții noi « Refacere străzi zona cartier Republicii » in Municipiul Ploiești

și a ei


-

Data:SECRETAR, Dobre Adrian