Proces verbal din 28.02.2006

Proces verbal din 28 februarie 2006

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

P R O C E S    VE R B A L

al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 28 februarie 2006

 

Din totalul de 27 de consilieri în functie, la sedintã au participat 25 de consilieri, lipsind motivat domnul consilier Rusu Ioan si doamna consilier Manea Natalia Antoaneta.

 

***

 

            La sedintã au mai participat:

            - Dl. Emil Calotã                                                           - Primar

            - Dna. Gratiela Gavrilescu                                             - Viceprimar

            - Dl. Radu Socoleanu                                                   - Viceprimar

            - Dna. Maria Magdalena Mazalu                                   - Secretar

 

***

 

            Sedinta a fost condusã de domnul consilier Sicoie Florin.

 

***

            Dl. Sicoie Florin

            Bunã ziua si bine ati venit la sedinta de astãzi.

            Vã anunt cã în salã sunt prezenti un numãr de 25 de consilieri din 27, lipsind motivat domnul consilier Rusu Ioan, iar doamna Manea Antoaneta va veni mai târziu.

            La sedintã participã ca invitat special domnul Mircea Ionescu Quintus, presedintele Consiliului de Onoare, directori si sefi de servicii ai structurilor  subordonate primãriei si Consiliului Local si mass-media.

            Fatã de ordinea de zi existentã, se mai doreste introducerea pe ordinea de zi a  sase proiecte de hotãrâri. Trei dintre ele privesc acordarea titlurilor de “Cetãtean de Onoare” pentru trei persoanlitãti culturale, douã se referã la probleme de urbanism. Toate sunt de interes public.

            O sã le supunem la vot pe rând, în vederea introducerii pe ordinea de zi.

 

*

 

           Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Nicolae Breban, membru corespondent al Academiei Române, initiat de domnul primar.

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   1 vot

           Dacã se abtine cineva ?              -   1 vot

           Cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivã al domnului consilier Popa Marcian si o abtinere a doamnei consilier Vasilescu Evelinne, a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

 

           Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Ion Caramitru, actor si director general al Teatrului National I.L. Caragiale Bucuresti, fost ministru al culturii, initiat de domnul primar.

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   2 voturi

           Dacã se abtine cineva ?              -

           Cu 23 de voturi pentru si douã voturi împotrivã ale doamnei consilier Vasilescu Evelinne si ale domnului consilier Popa Marcian, a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

 

           Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Alex Stefãnescu, critic si istoric literar, redactor-sef al Revistei România Literarã, initiat de domnul primar.

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   2 voturi

           Dacã se abtine cineva ?              -

           Cu 23 de voturi pentru si douã voturi împotrivã ale doamnei consilier Vasilescu Evelinne si ale domnului consilier Popa Marcian, a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

 

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind completarea Hotãrârii nr. 83/2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, initiat de domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoe si Paul Palas.

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

 

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre prrivind trecerea terenului situat în Ploiesti, cartier Libertãtii, ansamblul 9 Mai, etapa I cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte, initiat de domnii consilierii Oprea Nicolae, Savu Daniel, Chivu Sorin, Vasilescu Evelinne, Sicoe Florin, Palas Paul, Schnellbach Simona.

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

 

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2002, initiat de domnul primar.

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

 

           Domnul Primar în calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotãrâre de la nr. 25 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire statie G.P.L.,  str. Boldescu nr. 1, Ploiesti.

           Nu avem de ce sã votãm, luãm act de faptul cã se retrage de pe ordinea de zi.

           De asemenea, initiatorii, domnii consilieri Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan si Mateescu Radu, retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotãrâre de la punctul nr. 32 privind solutionarea cererii Autoritãtii pentru Valorificarea Activelor Statului de acordare înlesniri la plata obligatiilor bugetare restante datorate de S.C. UZTEL S.A. Ploiesti catre bugetul local al municipiului Ploiesti.

           Domnul director Fâcã, are rugãmintea ca proiectul de la punctul nr. 29 privind aprobarea Studiului de fezabilitate  Modernizare sistem de ardere CAF tip 4 nr. 2 din cadrul S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pentru funcţionarea tehnico-economică corespunzătoare legislaţiei de mediu în vigoare prin montarea de arzătoare cu NOx redus sã se discute o datã su seria proiectelor de hotãrâri care privesc Regia Autonomã de Termoficare.

           Supunem la vot dacã sunteti de acord cu aceastã propunere:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi a fost acceptatã aceastã propunere.

           Daca mai sunt alte propuneri referitoare la ordinea de zi ?

 

           Dna. Trican Elena

           Propun sã se completeze ordinea de zi cu un proiect care a trecut prin comisie, a fost vizat de legalitate, si a fost scos de pe ordinea de zi, dar nu stiu care sunt cauzele, privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 21/2005 privind acordarea de gratuitãti anumitor categorii de cãlãtori – initiator Trican Elena. Prin acest proiect de hotãrâre se propune sã se acorde o legitimatie de cãlãtorie reprezentantilor asociatiilor de pensionari cu un numãr mai mare de 1700 de membrii. Având în vedere statutul dumnealor, se impune acordarea acestei legitimatii de cãlãtorie, deoarece necesitã deplasarea conducerii organizatiilor de pensionari la pensionarii imobilizati la pat, la pensionarii care nu se pot deplasa, la pensionarii care sunt cu probleme.

 

           Dl. Primar

           Permiteti-mi sã explic în câteva minute de ce am considerat cã o astfel de hotãrâre poate fi înlocuitã de o actiune concretã.

           Este o cerintã mai veche, si este prezent în salã si reprezentantul unei astfel de asociatii de pensionari. La momentul la care managementul Regiei Autonome de Transport Public a trecut pe mâinile domnului director Radu Popescu, a existat o hotãrâre pe care dânsul a pus-o în aplicare, privind stoparea acordãrii unor legitimatii gratuite, unor categorii de persoane, inclusiv pensionari.

           Totusi, pentru cã este o cerintã obiectivã, si eu apreciez initiativa doamnei consilier Trican, am gãsit împreunã cu domnul director Popescu Radu, o formulã credem noi imediatã, si care nu presupune o hotãrâre de consiliu. Pentru cã o hotãrâre de consiliu, dupã pãrerea mea, poate la un moment dat sã limiteze un drept acordat unor categorii de cetãteni de tipul acesta, într-o formulã pe care v-o explicãm, surse extrabugetare care sã acopere costul unor abonamente pentru astfel de persoane din conducerea asociatiilor de pensionari. Concret, mâine urmeazã sã avem o întâlnire cu Consiliul persoanelor vârstnice, persoana juridicã abilitatã prin lege, pentru a stabili pe cei zece pensionari care pot beneficia de gratuitate începând cu luna martie.

           Formula pe care am discutat-o cu domnul director Radu Popescu, este de exemplu o cerere de amplasare în perimetrul Curtii Regiei Autonome de Transport Public a unui obiect de peisaj urban care va trece prin aprobarea comisiei de urbanism si a Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, care presupune o chirie care acoperã aceste costuri.

           Am crezut cã dincolo de initiativã si de generozitatea ideii putem sã gãsim formule executive prin care sã ne atingem acelasi scop, fãrã sã trecem printr-o hotãrâre care dupã opinia mea ne poate crea pe viitor anumite probleme. Putem limita sau putem introduce niste bariere, care sã nu mai fie actuale peste 6 luni sau peste un an de zile.

           Dorinta mea, pe care am preluat-o si de la o bunã parte dintre dumneavoastrã, a fost sã încercãm sã evitãm hotãrâri de consiliu care pot fi suplinite ca efect public prin activitãti sau prin decizii ale executivului.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Potrivit Legii nr. 215/2001, domnul Primar are initiativa ordinii de zi. Ea se poate modifica în situatia în care 1/3 din consilieri sunt initiatorii unui proiect de hotãrâre.

 

           Dna. Trican Elena

           Dacã s-a rezolvat problema, si organizatiile de pensionari pot beneficia de la 1 martie de aceste legitimatii de cãlãtorie, surse extrabugetare nu existã. Chiar dacã sunt sponsorizãri, acestea trebuie trecute în buget, si din ceea ce se sponsorizeazã se suportã biletele.

           Dar sã trecem peste asta pentru cã înteleg cã de la 1 martie vor beneficia de legitimatii. In situatia în care nu vor beneficia voi reveni cu proiectul de hotãrâre.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Vã multumesc pentru întelegere.

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul ordinii de zi:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat.

 

***

           Dl. Sicoie Florin

           Sã începem cu primul punct de pe ordinea de zi: aprobarea Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 1 februarie 2006.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot aprobarea procesului – verbal.

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi procesul – verbal a fost aprobat.

 

***

 

           Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, întrebãri si interpelãri.

           Vã rog, înscrieri la cuvânt:

 

           Dl. Savu Daniel

           Stimati colegi, ceea ce vreau sã vã supun atentiei, si o sã adresez o întrebare unui grup de consilieri si domnului Primar al municipiului Ploiesti, este o problemã destul de serioasã care vizeazã chiar demnitatea si onoarea Consiliului Local. Eu sunt dintre cei care mai cred cã demnitatea si onoarea trebuie sã fie deasupra oricãror jocuri politice, oricãror fenomene care ar putea în viatã sã ne marcheze destinul.

           Am citit cu surprindere în presã, o informatie care mi se pare de o gravitate exceptionalã, legat de renegocierea contractului cu APA NOVA, proiect pe care noi l-am aprobat în sedinta trecutã de consiliu. Se face o afirmatie legatã de faptul cã acel expert independent care a fost angajat pentru a-si spune punctul de vedere în acest conflict existent în renegocierea contractului, ar fi fost, fost angajat al grupului de firme din care face parte APA NOVA.

           Intrebarea mea este, dacã membrii comisiei de renegociere a contractului, în cele douã mandate, unii sunt prezenti si astãzi în salã, si Primarul municipiului Ploiesti, au stiut acest lucru ? Este o întrebare fundamentalã, pentru cã asta ar schimba cu totul situatia si ceea ce as vrea sã vã spun. Adresez aceastã întrebare, si eventual astept un rãspuns. Eu m-am mai informat si din câte am înteles nimeni nu a stiut sau nu a fost informat de faptul cã acest expert independent ar fi lucrat pentru grupul de firme din care face parte APA NOVA.

           Dacã lucrurile stau asa, înseamnã cã ori ne aflãm în fata unei intoxicãri de presã, si putem sã trecem cu usurintã, ori înseamnã cã o astfel de informatie pe care nu o vãd nici la latitudinea presei, nici a unui consilier local, a fost obtinutã si nu a fost pusã la timp la dispozitia celor care trebuiau sã tinã cont de ea în acele negocieri. Nu este corect sã se facã astfel de afirmatii care vizeazã pânã la urmã toti consilierii locali, decât dacã se recunoaste aici cã aceastã informatie a fost cunoscutã. Pânã în momentul de fatã semnalele mele sunt cã nu s-a întâmplat acest lucru.

           Consider incorect fatã de noi toti, si oricine ar proceda în acest fel încalcã niste norme de demnitate si onoare, sã luãm o hotãrâre aici legatã tot de APA NOVA, în care doar doi consilieri au fost împotrivã, si ulterior unul dintre ei sã facã afirmatii pe posturile de televiziune, cum cã noi Consiliul Local am fãcut cadou APEI NOVA aproximativ 11 milioane EURO, lucruri care nu stau asa.

           Dacã ne-am însusit în majoritate o hotãrâre, douã persoane care au votat împotrivã nu pot face astfel de afirmatii ulterior, fãrã a fi contrazisi de ceilalti. Inseamnã cã nu ne asumãm ceea ce am votat.

           Grupul PSD ar putea fi nemultumit, pentru cã am fost acuzati cã noi PSD-ul am votat, dar nu cred cã este o chestiune de politicã, pentru cã au votat aceastã hotãrâre chiar si colegii din dreapta.

           Vã multumesc!

 

           Dl. Chivu Sorin

           Eu de fapt  nu am de fãcut o interpelare, în sensul cã nu urmãresc un rãspuns imediat din partea executivului, dar mã vãd obligat sã ridic trei probleme. Primele douã le adresez domnului viceprimar Radu Socoleanu.

           Tinând cont cã ne pregãtim de programul de primãvarã, chiar dacã vremea de afarã ne creeazã cu totul si cu totul alte gânduri, as vrea printre prioritãtile dumnealui sã existe marcajele longitudinale, si nu în ultimul rând trecerile de pietoni. Vreau sã reamintesc domnului viceprimar cã aceastã problemã s-a ridicat si în comisia de circulatie si am încercat sã atentionez, în sensul cã suntem printre municipiile codase vizavi de marcajele longitudinale, marcajele stradale. Militez spre trecerile de pietoni, întrucât avem acele unitãti de învãtãmânt unde traficul pietonal este intens, avem institutiile publice, avem pietele destul de aglomerate, etc.

           O altã problemã care ar face tot obiectul pregãtirii de primãvarã, ar fi mobilierul stradal, acele garduri metalice de protectie spatii verzi cât si protectie pietonalã, sã nu uitãm de cosurile de gunoi, de bãncute, si nu în ultimul rând de indicatoarele rutiere, unde as vrea ca domnul viceprimar sã se gospodãreascã cât se poate de repede, în sensul ca la prima întâlnire a comisiei de circulatie sã putem sã reanalizãm locatiile unde avem amplasate indicatoarele cu stationare opritã, cu plãcuta de avertizare de ridicare.

           A treia problemã, as adresa-o doamnei viceprimar Gratiela Gavrilescu, în sensul cã este de apreciat actiunea de ecologizare din Parcul Bucov, prin curãtarea zonei împãdurite, dar în acelasi timp as vrea sã nu uite cã ne confruntãm în acea zonã de parc cu o problemã foarte delicatã. Existenta grãtarelor improvizate în pãdure. Motiv pentru care am mai încercat sã transmit conducerii parcului, cred cã ar fi necesar ca în aceastã perioadã de pregãtire sã se regândeascã locatii unde pot fi amenajate aceste lãcase de asezãmânt de sezon, prin grãtarele de piatrã, actiune care a început si a fost opritã, bãnuiesc cã din lipsã de fonduri, prin amenajarea de acele bãncute, mãsute de sezon, din material recuperat, si nu în ultimul rând prin redimensionarea acelor pubele de gunoi care sunt foarte mici comparativ cu volumul de deseuri care am constatat cã se poate colecta într-un weekend.

           Acestea ar fi problemele vizavi de actiunea care trebuie sã o pregãtim o datã cu sosirea primãverii.

           Vã multumesc!

 

           Dna. Trican Elena

           In dreptul fiecãrui consilier am pus o sesizare adresatã Consiliului Local, din partea domnului dr. ing. Ioan Farcas domiciliat în Ploiesti, Str. Cibinului nr. 3, bl. 8, ap. 6, care sesizeazã anumite aspecte, unele dintre ele a cãror solutionare este de competenta Consiliului Local, altele care sunt de competenta altor institutii. Aceste sesizãri vizeazã abateri grave în domeniul mãsurãrii si facturãrii apei calde de consum. Domnul Farcas prezintã si exemple de calcul, din care reiese cã cetãtenii municipiului Ploiesti ar fi prejudiciati cu o sumã anualã de aproximativ 1,7 miliarde. De asemenea, sesizeazã probleme grave în repartizarea consumului de gaze la blocurile care au repartitoare, si în acest sens domnul Farcas propune o metodologie de repartizare a costurilor. Rugãmintea mea este ca aceastã sesizare sã se discute în sedintele de specialitate, si petentul sã primeascã rãspuns.

           Celelalte probleme care nu sunt de competenta Consiliului Local, vor fi adresate institutiilor abilitate.

           O altã problemã pe care vreau sã o ridic, este solicitarea pe care am fãcut-o acum douã sedinte, legat de cheltuielile nedeductibile de la APA NOVA. Eu nu am vrut data trecutã sã discut în contradictoriu cu domnul director al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice. Nu APA NOVA trebuie sã dea aceste date. Noi avem un reprezentant în Adunarea Generalã a Actionarilor, care aprobã situatiile financiare. Situatiile financiare înseamnã si bilantul contabil, si acolo nu merge sã ia bani, merge sã-l întrebe, în 2004 de ce ai cheltuieli nedeductibile 20,331 miliarde? Inseamnã cã, în situatia în care eu nu primesc rãspuns, acesti bani se gãsesc în buzunarul cuiva. Pânã în momentul în care nu mi se prezintã pe hârtie care este structura acestor cheltuieli nedeductibile de 50 miliarde lei înregistrate pe parcursul a trei ani: 2002, 2003, 2004.

           Vã multumesc !

 

           Dl. Cosma Marcian

           Nu vreau sã fac o interpelare, o sã ridic câteva probleme de interes ale cetãtenilor nostri.

           In primul rând, am primit câteva sesizãri, pe care le-am si verificat, în legãturã cu serviciile prestate de operatorul de salubritate SSB, servicii efectuate în interesul de data aceasta nu a cetãteanului, cât a persoanelor juridice. Am constatat cã nu-si respectã obligatiunile contractuale si nici graficul de ridicare a deseurilor de la anumite întreprinderi. Ce credeti cã este de fãcut, în conditiile în care noi nu avem decât un singur operator pe piata ploiesteanã ? Este o problemã, si nu una minorã. Sesizãri au fost si cred cã vor fi în continuare la adresa operatorului.

           O altã problemã este rezolvarea problemelor de parcare a autovehiculelor de tonaj mare, si mã refer aici la microbuze, autobuze, chiar si camioane, pe arterele principale ale municipiului Ploiesti. De multe ori acestea obtureazã vizibilitatea în intersectiile în care se circulã, si mai mult decât atât, ocupã un spatiu al domeniului public care din punct de vedere al normelor de circulatie nu cred cã este permis. Ar trebui sã luãm mãsuri urgente pentru fluidizarea traficului, oricum destul de aglomerat în ultima perioadã în municipiul Ploiesti.

           Inchei cu o chestiune care mi s-a pãrut deranjantã de o perioadã, si anume, sunt câteva firme de publicitate care fac publicitate mobilã pe autovehicule si trec periodic prin dreptul geamurilor scolilor când acestea au cursuri. Eu personal am constatat într-o intersectie o masinã a salvãrii care nu a fost auzitã si lãsatã sã treacã de cei aflati în trafic. Trebuie reglementatã si aceastã situatie. Nu interzisã, dar reglementatã.

 

           Dl. Banu Andrei

           Am câteva probleme care pot fi considerate si interpelãri, care privesc domeniul public si privat al municipiului.

           In primul rând o constatare legatã de modul cum se executã lucrãrile la fosta circã financiarã de pe Bulevard, unde cel care executã lucrarea a distrus trotuarul, a distrus si alimentarea cu apã la pomii care sunt pe Bulevard, dar mai mult a si lezat câtiva arbori din jur cu camioanele. Intrebarea este, dacã verificã cineva modul în care firmele angajate de primãrie, respectã ambientul, respectã domeniul public si privat?

            A doua interpelare se referã la un teren viran din zona combinatului minier, o locuintã revendicatã si demolatã care acum se aflã într-un stadiu jalnic. Grãmezi de moloz, de resturi menajere, care dãuneazã foarte mult esteticii orasului si chiar dacã este proprietate trebuie sã rãspundã. Sã asigure o împrejmuire si decopertarea terenului respectiv.

           In al treilea rând, sã se gãseascã o solutie si pentru terenul viran de la Pisica Albã, la B.C.R., unde am înteles cã situatia lui este încã neclarã. Acolo este un întreg depozit de masini vechi. Acest teren poate fi folosit de primãrie si stiu cã au mai fost câteva discutii. Trebuie fãcut ceva cu el. Este vorba de acel teren viran folosit ca parcare în spatele B.C.R.

           In ultimul rând, am o informatie certã, constatã ieri. Am discutat cu domnul Ionescu, nu stie nici dânsul, este vorba dacã, dupã ce se concesioneazã anumite terenuri cu vegetatie, cineva se mai intereseazã de soarta acestei vegetatii. In spetã, este vorba de o concesionare, si permiteti-mi sã nu fac public numele, în care s-au decimat 8 plute enorme, cu cel putin 50 cm în diametru. Am fost informat, am mers si am verificat si asa este. Interpelarea pentru executiv ar fi, dacã dupã ce se concesioneazã sau se vinde un teren, se mai intereseazã cineva ce se întâmplã cu vegetatia de pe acel teren? Motivele sunt diverse, dar realitatea este alta.

           Discutând si cu colegii, doamna Vasilescu Evelinne si Popa Marcian, doresc sã fac un amendament în acest sens la punctul 18 de pe ordinea de zi.

 

           Dl. Mitu Augustin

           Am de fãcut douã interpelãri.

           Prima este legatã de siguranta ploiestenilor care circulã în mijloacele de transport public.  Este regretabil cã atât noi Consiliul Local cât si Regia Autonomã de Transport Public am fãcut eforturi pentru a moderniza flota, s-au cumpãrat autobuze noi, dar nu sunt luate mãsuri în privinta protejãrii cetãtenilor de hotii de buzunare din autobuze. In ultimul timp am primit multe sesizãri de la cetãteni, în special de la cei care circulã pe traseul 30, si care cad victime acestor hoti, care furã din buzunare si care sunt si foarte uniti. Atunci când existã unul, doi cãlãtori care iau atitudine, reactioneazã foarte violent. In general bãtrânii si copiii sunt principalele victime. Fac un apel, sau îl rog pe domnul director al Regiei Autonome de Transport Public, sã încerce o colaborare cu Politia Comunitarã, cu Politia Municipalã, astfel încât aceste situatii sã nu mai existe, sau în prima fazã sã le reducem mãcar.

           A doua interpelare este legatã de o hotãrâre a Consiliului Local adoptatã de noi în sedinta trecutã, cu privire la accesul autovehiculelor destinate transportului de mãrfuri si a utilajelor cu masa totalã maxim autorizatã mai mare de 3,5 t, în anumite zone ale orasului. Am discutat cu câtiva agenti economici, aceastã hotãrâre cred cã intrã în aplicabilitate de la 1 aprilie, existã o zonã industrialã unde multi agenti economici vor fi pusi în situatia de a nu-si mai putea desfãsura activitatea, pentru cã nu detin autoturisme de 3,5 t. Si mã refer aici la zona Km 6, prelungirea Bdului. Republicii, spre iesirea din Ploiesti, Str. Laboratorului si Str. Poligonului. Eu am câteva sesizãri de la agentii economici din acea zonã. Ei nu au un traseu adiacent si vor fi pusi în imposibilitatea de a se mai putea aproviziona. Este vorba de intrarea în oras a tirurilor cu marfã, si iesirea din oras.

           O sã-i prezint problema domnului viceprimar Socoleanu, si poate putem rectifica.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Interpelarea mea priveste niste lucrãri executate de S.C. APA NOVA în zona Pãltinis. Sesizarea a venit din partea Asociatiei de Proprietari a blocului 130 B din Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 222 A. Apometrele care s-au montat sunt pe str. Crisan. Problema este cã în urma acestor lucrãri, santurile au fost astupate dar nu s-au asfaltat si au rãmas mormane de pãmânt în preajmã, care deranjeazã circulatia în acea zonã.

           O sã înaintez sesizarea scrisã Administratiei Domeniului Public si Privat.

 

           Dl. Eparu Ion

           Imi cer scuze, dar cu toate cã nu fac parte din executiv as vrea sã încep eu cu rãspunsurile, pentru cã domnul consilier Savu a ridicat o întrebare pentru aceia dintre noi care au fãcut parte din comisia de renegociere. Rãspunsul meu categoric este nu. Eu personal nu am avut stiintã de o asemenea posibilitate.

           Continui sã cred cã noi consilierii am luat o decizie înteleaptã atunci, dar din prisma acestei notite de ziar, eu recunosc cã nu am vãzut articolul, stiu de la domnul Savu care m-a întrebat a doua zi dacã am avut cunostintã de o asemenea posibilitate, rãspunsul a fost si atunci nu , dar dacã lucrurile stau asa cum au fost prezentate în articolul de ziar, eu cred cã noi consilierii ar trebui sã ne sesizãm si sã facem cercetãrile de rigoare sub o formã sau alta, pentru cã dacã informatia se dovedeste a fi exactã, din punctul meu de vedere ar trebui sã ne schimbãm total atitudinea fatã de contractul renegociat cu APA NOVA. In aceastã situatie, eu l-as ruga totusi pe domnul Primar sau pe cineva din executiv, sã facã demersurile necesare pentru a încerca sã aflãm care este natura acestei stiri care a apãrut în ziar.

           Vã multumesc !

          

           Dl. Primar

           O sã încerc sã rãspund cât pot de repede la anumite chestiuni de interes general si o sã-i rog si pe colegii mei viceprimari sã intervinã.

           Eu as fi vrut sã încep multumind mass-mediei, reprezentantilor media din municipiul Ploiesti, pentru faptul cã dincolo de orice fel de comentarii mai mult sau mai putin umoristice legate de sedintele noastre, prin semnalele pe care le am de la cetãteni, i-au atras mai mult decât am reusit noi cãtre problematica orasului. Au început sã participe cu adevãrat prin dezbateri, prin sesizãri, prin interes, la ceea ce noi ne propunem sã facem în administratia localã. Si este un lucru pozitiv.

           Multumesc si pentru interesul constant pe care mass-media îl aratã acestui for legislativ local.

           In al doilea rând, eu cred cã avem o experientã comunã destul de importantã pentru a ne responsabiliza ceva mai serios vizavi de oras, de cetãtenii pe care îi reprezentãm, vizavi de faptul cã în 2007 devenim o tarã membrã a Uniunii Europene, si lucrul acesta cred cã trebuie sã se regãseascã în primul rând într-o atitudine. Eu cred cã trebuie sã ne oprim cu copilãria atitudinii noastre fatã de oras si fatã de operatorii cu care lucrãm în oras.

           La momentul la care avem elemente care ne creeazã o suspiciune, si aici vorbesc la modul general, fãrã sã particularizez, APA NOVA, S.S.B., LUXTEN, DALKIA, avem prin legea administratiei publice locale posibilitatea de a constitui o comisie specialã, formatã din consilieri, care poate sã-si aducã experti pentru a verifica niste aspecte. Modul în care aruncãm bombe, care pentru o anumitã categorie de cetãtenii pot reprezenta semnale grave de alarmã, mi se pare un mod pe care as vrea sã-l depãsim.

           Ar însemna de exemplu ca Ministrul Administratiei Publice si Internelor, domnul Blaga, sã nu mai poatã continua reforma, si este unul dintre ministrii cei mai performanti as spune, pentru cã o vreme a lucrat la LUXTEN. Ar însemna ca oameni foarte puternici în planul expertizei internationale, si vorbim acum de expertul ales în conformitate cu contractul de cãtre S.C. APA NOVA, sã devinã o persoanã în legãturã cu care noi sã ne facem tot felul de procese, sã aruncãm în aer un contract, care dincolo de dificultãtile lui normale cred eu, într-o dinamicã economicã si evolutie a preturilor si tarifelor în România, a creat din când în când anumite momente grele, dar care au fost depãsite la nivelul Ploiestiului. Prin comparatie cu contractul similar de la Bucuresti, întotdeauna contractul APA NOVA a fost considerat un contract corect gestionat. Nu vreau sã fac istoria acestui contract pe care multi mi-l atribuie, dar îmi pare rãu paternitatea nu îmi apartine si nu as vrea sã-mi însusesc realizãrile unui fost coleg al meu dinainte de 2000.

           Important este cã dupã opinia mea în Consiliul Local trebuie sã venim cu chestiuni corect dovedite si care sã conducã la o decizie clarã.

           Dacã ne îndoim, si de pildã doamna consilier Trican interpeleazã a treia oarã ce se întâmplã cu cheltuielile nedeductibile de la APA NOVA, îi propun sã constituim o comisie care timp de  o lunã sau douã, în functie de cât decide Consiliului Local, împreunã cu expertii pe care îi doreste, sã facã investigarea, verificarea acestui aspect, dupã care sã vinã în Consiliului Local si sã spunã dacã este sau nu adevãrat.

           Referitor la domnul Ioan Farcas, întâmplãtor si domnul presedinte de sedintã si eu îl cunoastem. A fost în audiente, eu cel putin m-am întâlnit de douã ori cu dânsul. Este un teoretician foarte bun, dar care intrã prin propria tezã în conflict cu anumite acte normative, care nu sunt ale Consiliului Local. Aceastã hârtie trebuia sã o dati executivului si sã o discutãm înainte cu niste specialisti în domeniu. Intâmplãtor este prezent în salã si directorul ANRSC pentru Muntenia Sud, si a contesta în acest moment institutii guvernamentale, acte normative, practici pe care anumiti operatori nationali le au în România, este o chestiune de contestare. Este un punct de vedere la care domnul Ioan Farcas tine, si pe care îl putem compara într-o altã instantã, nu în Consiliul Local. Am discutat cu domnul Farcas, îi respect punctul de vedere, este un om care tine la punctul lui de vedere, dar din nefericire nu este probat de practicã.

           Apelul pe care îl fac este ca aceste lucruri sã nu ne consume nici încrederea dintre noi si nici energia pe care o putem dedica unor rezolvãri mai utile în orasul nostru.

           Vreau doar sã vã spun, cã începând cu luna martie, nu o sã putem preciza dacã de mâine sau de la momentul la care vremea va permite, Administratia Domeniului Public si Privat va demara un program foarte serios cu informare publicã bilunarã, privind punerea la punct a mobilierului urban, reparatiile de primã interventie pe domeniul public, ridicãrile de masini, pentru cã avem foarte multe vehicule abandonate, si toate situatiile pe care le-a sugerat si domnul consilier Chivu.

           Referitor la TINCOB, modul în care lucreazã pe Bulevard nu este admisibil, nu este acceptabil, iar pe domnii consilieri Chivu si Banu îi asigur cã prin standardul nostru de urbanism va trebui în mod normal sã îl amendãm sau sã-l împiedicãm sã lucreze în acest fel. Serviciul Control din cadrul Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã va verifica, si asa cum ne-am înteles foarte bine cu conducerea S.C. THR de vizavi de noi în a pune la punct domeniul public si de a elibera trotuarele si a respecta îtr-un fel accesul pietonal, sunt convins cã si acolo vom gãsi o solutie. Altfel, TINCOB pe de o parte primeste contravaloarea lucrãrilor, iar pe de altã parte plãteste amenzile cuvenite.

           Sunt extrem de multe lucruri pe care urmeazã sã le facem în aceastã perioadã. Vreau de asemenea sã profit de interventia mea, si am discutat cu doamna consilier Trican, anuntãm si public cã în luna martie vom merge în zona Poienitei pentru a prezenta programul de investitii pentru canalizare si antiinundatii pe care îl facem de-a lungul pârâului Dâmbu. Tot pentru opinia publicã, începând de mâine, pe bazã de anchetã socialã, împreunã cu doamna director Cãpuz, Administratia Domeniului Public si Privat si Politia Comunitarã, vom identifica imobilele neasigurate din zonele sinistrate, si vã propun pânã la momentul la care vom termina investitiile pe care le avem în zonã si care vor dura aproximativ un an si jumãtate, sã le plãtim timp de un an sau doi ani de zile prima de asigurare pentru aceste imobile. Pânã la urmã, dacã anumite familii nu au posibilitatea de a-si asigura imobilul, iar el sã gãseste încã, într-o zonã inundabilã, pe care nu o putem pune la punct foarte repede din motive tehnice, în asteptarea unor necazuri care se preconizeazã cã vor veni si în aceastã varã, vom putea sã luãm în calcul, asigurarea printr-o hotãrâre a Consiliului Local, a acestor imobile. Este o idee la care putem reflecta si pe care o putem  îmbunãtãtii.

          

           Dl. Radu Socoleanu

           Pentru domnul consilier Chivu Sorin, într-adevãr în programul de primãvarã pe care îl desfãsurãm la nivelul Administratiei Domeniului Public si Privat este cuprins si acest sistem de remarcare si deviere a orasului privind semnele rutiere. In momentul de fatã, o comisie este prezentã pe toate strãzile orasului pentru a analiza oportunitatea anumitor semne, dupã care vom veni cu acest program în comisia de circulatie pentru a-l analiza. Din pãcate, pentru marcaje tehnologia impune o temperaturã de + 100 la nivelul solului. Când conditiile meteorologice ne vor permite, vom intra imediat în lucru, în paralel cu reparatia de drumuri. Nu putem marca pânã când nu vom repara anumite portiuni.

           In legãturã cu mobilierul stradal, în comisia de circulatie, asa cum a hotãrât Consiliul Local, este vorba despre acele semne de oprire cu ridicare. In primul rând vom veni în comisia de circulatie cu zonele care necesitã strict acest sistem, deoarece contul nu este destul de mare pentru recuperarea autovehiculelor.

           Pentru domnul consilier Cosma Marcian, aveti dreptate în legãturã cu parcarea microbuzelor. Problema este în primul rând a sistemului de înmatriculãri, pentru cã pe certificatul de înmatriculare, este o problemã pe care am studiat-o personal, se trece parcarea la domiciliu. Este vorba de autovehiculele grele care ocupã domeniul public si care pe certificat au mentiunea « la domiciliu ». Cu atât mai bine, hotãrârea de consiliu de la 1 aprilie ne va permite sã luãm aceste mãsuri. Si nu în ultimul rând, mai avem hotãrârea de dinainte, cea de blocare de roti, asa cum ati sesizat, blocarea trotuarelor de cãtre autovehicule, împiedicând circulatia pietonilor, pentru care vom achizitiona un nou autovehicul si vom avea logistica necesarã pentru a elibera aceste spatii.

           Pentru domnul consilier Augustin Mitu, astept reprezentantii domnul consilier, sunt anumite lucruri care de multe ori trebuiesc reanalizate si avem timpul necesar pentru a discuta, poate oamenii de acolo au într-adevãr dreptate, dar sunt convins cã vom gãsi solutii. Avem timp chiar sã facem amendamente la proiectul de hotãrâre.

 

           Dna. Gratiela Gavrilescu

           Domnul consilier Marcian Cosma, operatorul SSB încheie contracte cu fiecare persoanã juridicã. Urmãrirea acestor contracte nu ne revine nouã, dar dumneavoastrã poate ne spuneti totusi si cãror societãti nu li s-a ridicat gunoiul, pentru a vedea din ce motive. S-ar putea totusi sã existe un conflict si nu am vrea sã-l generalizãm. Stiu cã relatia dintre persoanele juridice si acest operator în cele mai multe cazuri este una bunã. Foarte putine sunt societãtile care nu plãtesc acestui operator si atunci au existat niste divergente.

 

           Dl. Cosma Marcian

           Dacã ar fi numai cazuri  izolate nu ar fi o problemã, si cred cã numai cine nu munceste nu greseste.

 

           Dna. Gratiela Gavrilescu

           Dupã sedinta de consiliu v-as ruga sã ne dati o listã pentru a ne confrunta si cu operatorul, sã vedem ce s-a întâmplat în urma contractelor încheiate.

 

           Dl. Cosma Marcian

           Problema este cã existã un singur operator. Probabil SSB-ul nu are capabilitatea de a-si duce la îndeplinire toate sarcinile la nivelul municipiului.

 

           Dna. Gratiela Gavrilescu

           Eu totusi mã îndoiesc. Atâta timp cât au încheiat un contract trebuie sã-l onoreze. Existã niste clauze contractuale pe care dacã nu le îndeplinesc orice persoanã juridicã îi poate actiona în judecatã. Dar o sã verificãm.

 

           Dl. Popescu Radu

           Apreciez mãsura pe care a propus-o domnul consilier Mitu Augustin. Vã informez cã sãptãmâna trecutã am avut o întâlnire cu reprezentantii Politiei Judetene, Politiei Municipale si Jandarmeriei. De asemenea de sãptãmâna trecutã au fost lipite 300 de autocolante cu mãsuri de prevenire fatã de cãlãtori, pentru a se feri de hotii de buzunare. De astãzi am început o actiune comunã cu Jandarmeria pe traseele 5, 44, 7, unde au fost foarte multe probleme de vandalism si ordine publicã. Vã mai pot spune cã suntem la finalizarea unui program pentru care urmeazã sã ne întâlnim si cu Politia Comunitarã. Problema ne preocupã, dar necesitã un anumit timp si un oarecare efort financiar. Când vom finaliza acest program îl vom prezenta în fata Consiliului Local.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte probleme sã intrãm în ordinea de zi.

           Sã începem cu cele trei puncte care privesc acordarea unor cetãtenii de onoare. As vrea sã vã spun înainte de a-i acorda cuvântul domnului Presedinte al Consiliului de Onoare, Mircea Ionescu Quintus, cã aparitia astãzi pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotãrâri, priveste apropiata aparitie a Festivalului International de Poezie Nichita Stãnescu, iar cele trei personalitãti sunt legate de Nichita Stãnescu si au avut contributii importante la promovarea operei acestuia, relatii de prietenie, au contribuit la relatia dintre Nichita si orasul Ploiesti.

 

           Dl. Mircea Ionescu Quintus

           Domnule Presedinte, domnule Primar, doamnã si domnule viceprimari, doamnelor si domnilor consilieri, este un moment care ne desparte de întâmplãrile zilnice, uneori plãcute, de cele mai multe ori neplãcute, ne scoate din banalitatea unor îndepliniri de îndatoriri, dar si aceasta este o îndatorire fatã de niste personalitãti care au un statut national. Nu o sã vorbesc despre nici unul dintre dânsii, fiind prea cunoscuti.

           Vreau sã amintesc cã îi cunosc de foarte multã vreme, cã de pildã pe tatãl domnului Caramitru cu 25, 30 de ani în urmã l-am apãrat într-un proces foarte riscant pentru dânsul, fiind considerat un oponent al regimului de atunci.

           Sunt personalitãti care adunate în jurul nostru în acest municipiu atât de drag nouã tuturor, nu fac altceva decât sã ne ridice starea moralã si mi se pare cã este o îndatorire pe care o avem sã arãtãm cã foarte multi oameni cunoscuti si recunoscuti în aceastã tarã se apropie de treburile orasului nostru.

           O sã vã rog în numele Consiliului de Onoare, care are numai un rol consultativ în aceste probleme, sã aprobati în mãsura în care doriti si dumneavoastrã aceste propuneri.

           As vrea sã vã mai spun un lucru, Consiliul Local al orasului nostru, reprezentând toate orientãrile politice din tara noastrã, poate fi dat drept exemplu cu privire la modul în care oameni cu pãreri politice diferite se pot alinia atunci când este vorba despre servirea intereselor obstesti. Mã simt foarte bine când vin în mijlocul dumneavoastrã, într-o atmosferã pe care rar o întâlnesc când merg în alte pãrti, si mã duc foarte des în toatã tara, si gãsesc îndârjire, tensiuni, care împiedicã buna desfãsurare a treburilor publice. Ii felicit pe cei care au izbutit sã creeze aceastã atmosferã în consiliul dumneavoastrã.

           Pentru cã mâine este o zi a tineretii mele, între 1 si 8 Martie doamnele trebuie sã fie mai mult în atentia noastrã decât în restul timpului, mi-as permite sã vã felicit si sã vã doresc numai bine.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Sã începem cu primul punct, proiect de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Nicolae Breban, membru corespondent al Academiei Române, initiat de domnul primar.

           Dacã sunt observatii ?

 

           Dl. Oprea Nicolae

           Acestea sunt momente cu semnificatie importantã si vreau sã citez de exemplu din raportul de specialitate pentru unul dintre cei care ne fac onoarea de a accepta acest titlu Incã de la începutul carierei sale literare are parte de recunoasteri multiple si de responsabilitãti importante: este membru supleant al C.C. al P.C.R. …. Cred cã aceastã frazã putea lipsi, neavând nici o legãturã cu opera artisticã a scriitorului.

           Sau, într-un alt raport de specialitate citesc In 1996 acceptã functia de Ministru al Culturii si se înscrie în PNTCD – primul si unicul partid…. Cred cã apartenenta politicã nu are nici o legãturã cu marele actor. Sau dupã alegerile din 2004 …, parcã anul 2004 ar fi un reper. Nu are nici o legãturã cu evolutia.

           Când legãm cele scrise de noi cu viata, cu activitatea, unor mari personalitãti, am putea fi mai circumspecti când redactãm, pentru cã s-ar putea ca domniile lor citind aprecierile noastre elogiase sã nu fie tocmai fericiti de cuvintele pe care noi le-am folosit aici.

 

           Dl. Mircea Ionescu Quintus

           Suntem într-o epocã a transparentei când nu se mai ascunde nimic nici cu privire la trecut, nici cu privire la averi.

 

           Dl. Primar

           Din alt punct de vedere, domnul consilier, as vrea sã vã spun, având în dreapta mea un scriitor, în stânga mea un scriitor, este adevãrat cã raportul a fost scris de un alt scriitor. Vã promit cã o sã corectez.

 

           Dl. Popa Marcian

           Mi-ati cerut o explicatie. Dincolo de cele expuse, noi considerãm cã cei trei nu si-au adus nici o contributie pentru propãsirea spiritualã si culturalã a municipiului Ploiesti, si mai avem o explicatie care este subiectivã si este legatã sctrict de noi membrii Partidului România Mare si nu are sens sã o comentãm aici pentru cã are si oarece conotatie politicã. Este o chestiune subiectivã si trebuie sã întelegeti un punct de vedere pe care eu l-am si explicat acum.

          

           Dl. Savu Daniel

           Domnule presedinte, cred cã pentru noi toti consilierii s-ar impune o explicatie din partea dumneavoastrã sau a domnului Primar. Cele trei personalitãti pe care le propunem astãzi pentru a fi numite « cetãteni de onoare ai municipiului Ploiesti », au fost invitati la aceastã sedintã, nu au putut sã vinã, pentru cã nu s-a spus nimic de lucrul acesta. Eu nu îmi amintesc sã fi votat un cetãtean de onoare în lipsã. Era bine sã fie fãcutã aceastã festivitate în prezenta dumnealor.

           As mai face un comentariu care nu are nici o legãturã cu cei trei, dar totusi constat cã ne pregãtim sã votãm deschis cei trei cetãteni de onoare, si la o altã sedintã ni s-a explicat cã este vot de persoane si trebuie sã fie secret.

           Eu sunt pentru votul deschis cum am fost si data trecutã.

 

           Dl. Primar

           Referitor la participarea celor trei personalitãti, noi am vrut sã începem cu cel mai proeminent dintre ei, numai cã domnul Breban este la Paris. Singura chestiune pe care o oferim contrapartidã, este o invitatie la cele trei zile de Festival  Nichita Stãnescu, atunci când va avea loc si momentul de conferire publicã a acestei distinctii, unde de asemenea domnul Caramitru a confirmat un recital care va avea loc în ultima zi înainte de decernarea premiilor.

           Si ca sã vã atrag si mai mult la acest moment pe care îl dorim altfel decât pânã acum, vom institui bursa Nichita Stãnescu pentru un tânãr creator, ea constând în asigurarea participãrii tânãrului scriitor pe care îl vom alege, la trei, patru manifestãri internationale, plus sustinerea costurilor de publicare si lansare a unei cãrti închinate lui Nichita Stãnescu, cu prilejul editiei de anul viitor, 31 martie 2007. Este o bursã a orasului care va reprezenta o traditie localã.

 

           Dl. Toma Marcel

           Domnule presedinte, greseala cred cã ati fãcut-o dumneavoastrã pentru cã nu ati prezentat de la început  faptul cã acestor domni li se atribuie titlul de cetãteni de onoare pentru activitatea în domeniul culturii, nu pentru pãcate.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Ca sã echilibrez lucrurile, pentru cã domnul Breban este un vechi prieten si maestru, nu o sã mã refer numai la activitatea domniei sale, probabil cel mai mare prozator în viatã, la acea scurtã perioadã în care a condus România Literarã, am sã mã refer la aceastã gafã fãcutã de cel care a amintit de prezenta ca membru supleant în C.C. a domnului Nicolae Breban. Este singurul membru C.C. din statele din estul Europei care si-a dat demisia în’71 dupã tezele din iulie, iar eu când l-am cunoscut în ’79 era un om hãituit lângã care îti era fricã sã mergi pe stradã, care a trãit sub teroare pânã în 1989. Intr-un fel, este valabilã prezenta acelei fraze cu aceastã continuare, pentru cã domnul Nicolae Breban a fost membru supleant în C.C., dar si-a dat demisia, si este printre foarte putinii, dacã nu chiar singurul, care si-a dat demisia în estul Europei.

           O sã mã refer acum la legãtura cu Ploiestiul, pentru cã nu este o cetãtenie de onoare a unui oras abstract, ci a Ploiestiului. Prietenia cu Nichita a început de foarte devreme, încercând sã debuteze, traversând culoarele redactiilor, dormind împreunã câteva luni într-o camerã de închiriat. Sunt doi scriitori care au fost foarte legati. Din ’57 pânã în ’83 la moartea lui Nichita legãtura a dãinuit. Dupã moartea lui Nichita domnul Breban a fost între cei care au contribuit la fixarea, la cresterea pozitiei în aceastã bursã a valorilor literare care este literatura, si cred cã si acordarea premiului pentru Opera Omnia domnului Nicolae Breban acum 2 ani, justificã aceastã cetãtenie de onoare.

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot acest proiect de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 22 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   1 vot

           Dacã se abtine cineva ?  -

           Cu 22 de voturi pentru si un vot împotrivã al domnului consilier Popa Marcian, proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

           Mentionãm cã domnii consilieri Schnelbach Simona si Palas Paul nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Ion Caramitru, actor si director general al Teatrului National I.L. Caragiale Bucuresti, fost ministru al culturii, initiat de domnul primar. 

           Nu vreau sã vã spun decât un singur lucru, pentru cã asa cum spunea domnul presedinte Mircea Ionescu Quintus, cele trei personalitãti sunt mult prea cunoscute ca sã ne apucãm sã le frunzãrim biografia. Datorãm cumpãrarea casei natale a poetului Nichita Stãnescu, Ministrului Ion Caramitru, care în ’98 a fãcut toate demersurile necesare si a aprobat banii de la minister pentru Casa Memorialã Nichita Stãnescu componentã acum a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova.

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot aprobarea proiectului de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 21 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   2 voturi

           Dacã se abtine cineva ?  -    1 vot

           Cu 21 de voturi pentru, douã voturi împotrivã ale doamnei consilier Vasilescu Evelinne si  domnului consilier Popa Marcian si o abtinere a domnului consilier Iancu Ion,  proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

           Mentionãm cã doamna consilier Schnelbach Simona nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind conferirea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Alex Stefãnescu, critic si istoric literar, redactor-sef al Revistei România Literarã, initiat de domnul primar.

           Cred cã aceastã istorie uriasã a literaturii, apãrutã acum câteva luni, ar justifica ea însãsi acordarea acestei cetãtenii de onoare. Domnul Alex Stefãnescu este laureatul de anul trecut al Premiului Nichita Stãnescu, este legat de Ploiesti prin sotia sa, si o sã rog sã se corecteze în Expunerea de Motive, nu este Denisa ci Domnita Stefãnescu. A locuit o vreme în Ploiesti, are o superbã introducere în opera lui Nichita Stãnescu, o antologie de mare valoare cu un studiu introductiv de peste 150 de pagini, foarte important.

           Dacã nu mai sunt alte comentarii sau interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 22 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   2 voturi

           Dacã se abtine cineva ?  -    

           Cu 22 de voturi pentru si douã voturi împotrivã ale doamnei consilier Vasilescu Evelinne si  domnului consilier Popa Marcian, proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

           Mentionãm cã doamna consilier Schnelbach Simona nu se afla în salã la momentul votului.

 

           Dl. Mircea Ionescu Quintus

           Vreau sã vã multumesc pentru voturile acordate, sigur cã îi vom avea în mijlocul nostru foarte curând. Eu as fi spus cã era un risc, si nu este bine atunci când se dezbat si se voteazã asemenea acordãri de titluri, persoanele respective sã fie de fatã, pentru cã este un mod de a influenta votul. Cred cã votul trebuie exprimat foarte liber, si este mai greu sã spui ceea ce s-a spus aici dacã erau prezenti.

           Vã multumesc !

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind înfrãtirea Municipiului Ploiesti – România si orasul Amarusion – Grecia, initiat de domnul primar. 

 

           Dl. Primar

           Câteva explicatii, existã o altã lege a împãrtirii administrativ-teritoriale în Grecia. Metropola Atena are în componentã astfel de municipii asa cum este Amarusion care a fost capitala jocurilor olimpice. Avem deja programe comune si trebuie sã facem pasii pe care legea românã îi cere, aprobarea de cãtre Consiliul Local, apoi aprobarea Ministerului de Externe, dupã care sã stabilim momentul la care sperãm cã vor participa si reprezentanti ai Consiliului Local, pentru semnarea documentului de înfrãtire.

           Vreau sã vã spun cã înfrãtirile nu mai sunt doar o chestiune formalã, decorativã, asa cum au fost fãcute pânã la momentul 2006. Incepând din acest moment, orice înfrãtire fãcutã cu orase din Uniunea Europeanã, reprezintã conditia, dar si premisa de câstig, pentru aplicatiile de finantare cu Uniunea Europeanã pe actiuni comune, în care municipiul Ploiesti este aplicantul principal. Ca urmare, din toate înfrãtirile anterioare pe care le avem, singurele pe care le putem valorifica sunt cele cu orasele grecesti si cu orasul sloven cu care mai avem o relatie destul de apropiatã, cele trei oferindu-ne sansa de a aplica la programe de  cooperare direct la Bruxelles.

           Multumesc !

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?  -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

           Mentionãm cã doamna consilier Schnelbach Simona nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind numirea unor reprezentanti in Consiliul de Administratie al Centrului de Diagnostic si Tratament Ploiesti, initiat de domnul primar.

 

           Dl. Primar

           O singurã precizare, nu avem nevoie în baza legii spitatelor de a numi oameni în consiliul de administratie, dar reprezintã o zonã de mare interes public si cred cã punerea la punct a Centrului de Diagnostic si Tratament se va face mult mai bine având acolo reprezentantii Consiliului Local, care vor urmãri lunã de lunã modul în care se face executia bugetarã, lucrãrile de reparatii si de investitii.

 

           Dl. Savu Daniel

           Inseamnã cã Expunerea de motive picã, pentru cã legea spitalelor spune cã unul trebuie sã fie specialist în finante publice locale. Dintre cele douã persoane propuse, este vreuna specialistã în finante publice locale ?

 

           Dna. Schnelbach Simona

           Oricum este pe Legea nr. 270/2003 care nu va mai fi mult timp în vigoare.

 

           Dna. Dumitru Carmen

           Cu atât mai mult cu cât aceste persoane nu sunt plãtite.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?  -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Serviciilor Sociale si Comunitare, initiat de domnul primar.

          

           Dl. Oprea Nicolae

           La articolul 2, începând cu ce datã ?

 

           Dna. Maria Magdalena Mazâlu

           S-a completat, începând cu data de 1 martie 2006.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

           Mentionãm cã domnii consilieri Toma Marcel si Teodorescu Iulian nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

Dl. Sicoie Florin

Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind finantarea activitãtii de protectie a copilului aflat în dificultate si a celui cu handicap, initiat de domnul primar si domnii consilieri Adriana Cont, Gheorghe Moraru, Natalia Manea, Iulian Teodorescu si Iulia Dosaru.

Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

Cine este pentru ?                      - 23 voturi

Cine este împotrivã ?                 -  

Dacã se abtine cineva ?  -   

In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

Mentionãm cã domnii consilieri Toma Marcel si Teodorescu Iulian nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 175/2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, initiat de domnul primar si domnii consilieri Elena Trican, Evelinne Vasilescu, Ioan Rusu, Radu Mateescu, Ion Iancu, Augustin Mitu si Nicolae Oprea.

          

           Dl. Oprea Nicolae

           In primul rând o precizare, nu sunt initiator al acestui proiect de hotãrâre, desi apar în Expunerea de motive, si o sã-mi motivez pozitia.

           Prima afirmatie pe care o fac este cã sunt întru-totul de acord sã luãm o asemenea hotãrâre, adicã sã scutim de la plata impozitului pe clãdiri si pe teren pe acei cetãteni din Municipiul Ploiesti care se aflã într-adevãr în dificultate. Numai cã, fãcând o asemenea reglementare, trebuie sã reglãm foarte corect, astfel încât sã nu treacã vile cu 15 camere, terenuri de 4000 – 5000 mp, etc. Asa cum este redactat acum proiectul de hotãrâre, creeazã asemenea posibilitãti.

           Vreau sã pun domnului director Marina 4 întrebãri, si sã ne rãspundã aici.

           In primul rând, beneficiarul acestei reduceri este definit drept titularul de rol. Nu este vorba de familie, de un venit mediu pe familie, care este unitatea noastrã de mãsurã pentru persoanele aflate în dificultate, astfel încât într-o familie pot fi doi titulari de rol. De exemplu sotia a primit o mostenire, devine titular de rol, si este casnicã, nu are nici un venit, deci primeste reducerea. Numai cã se poate ca sotul acestei doamne sã aibã un salariu de 50 milioane.

           O a doua ipostazã pe care o creeazã reglementarea asa cum este ea scrisã, se referã la acest drept de scutire, pentru locuinta de domiciliu. Dacã existã si alte locuinte care nu sunt folosite ca domiciliu el beneficiazã pentru cea de domiciliu. De exemplu, dacã eu as avea 4 sau 5 case si într-o anumitã perioadã a vietii mele nu realizez venit, dumneavoastrã mã scutiti de la plata impozitului pe clãdire si pe teren pentru acea casã în care locuiesc, chiar dacã eu mai am 4 case închiriate. Asa rezultã din proiectul de hotãrâre.

           Un alt exemplu, s-ar putea sã am 310 RON venit, deci mã încadrez în acest cuantum, si locuiesc singur într-o casã cu 10 camere. Primesc scutirea, desi ocup o casã cu 10 camere si cu un teren de 3000 mp. Eu am totusi o avere, am o proprietate interesantã pe care nu o valorific, nici nu sunt motivat în vreun fel sã o valorific, pentru cã, Consiliul Local îmi dã voie sã o detin gratuit. Si aici este ceva incorect.

           Am distins câteva ipostaze cu care ne-am putea întâlni, si atunci m-am sfãtuit si cu colegii si cu domnul Primar, si cred cã ar fi necesarã o reglementare, o procedurã, o metodologie de acordare a acestor scutiri, prin care sã ne asigurãm cã dãm aceste scutiri celor care sunt foarte aproape de situatia celui care ar trebui sã beneficieze de ajutorul social. Mã gândesc cã avem în vedere situatia unei familii cu venitul mediu sub 330 RON pe membru de familie, care locuieste într-un apartament undeva la bloc si are niste probleme. Cred cã la asta ne referim.

           In aceste conditii, aceastã hotãrâre nu o sã se poatã aplica de mâine, ci doar de la 1 aprilie, termen în care sã ni se prezinte o asemenea metodologie si sã se verifice cã cei care primesc aceste facilitãti pe care le stabilim astãzi, într-adevãr le meritã.

 

           Dl. Popescu Cãtãlin

           Chiar dacã, teoretic justificat, obiectiile domnului consilier Oprea sunt tardive. Noi avem hotãrârea în aplicare de la 1 ianuarie 2006, cu suma de 310 RON. Ceea ce facem acum este sã mãrim acest prag. Probabil Serviciul Public Finante Locale nu are posibilitatea sã facã anchete sociale în toate cazurile, desi din punct de vedere pur teoretic ar fi mult mai corect, si ne aflãm în faza în care modificãm o hotãrâre care se aplicã probabil fãrã nici un fel de anchetã socialã. Titularul cu venit sub 310 RON beneficiazã de aceastã scutire.

           Ridicarea pragului la 330 RON mi se pare corectã, asa cum foarte multi cetãteni mã opresc pe stradã si îmi cer sã modificãm si pragul de pensie la care existã gratuitate si le-am spus cã momentan din punct de vedere bugetar nu putem suporta o subventie mai mare cãtre Regia Autonomã de Transport Public, dar aici cred cã putem suporta si dacã vrem sã facem altceva pentru viitor, vom face începând de la jumãtatea anului sau de anul viitor. Deocamdatã avem o hotãrâre care se aplicã la capacitatea de lucru si absorbtie de informatii pe care o are Directia Fiscalã. Un numãr de anchete sociale care sã vadã exact care este starea materialã a unei familii sau a unei persoane este o lucrare idealã dar la care nu avem cu cine sã ne angajãm.

 

           Dna. Trican Elena

           Asa cum a spus si colegul meu domnul consilier Popescu, aceastã hotãrâre deja îsi produce efecte. La momentul la care noi am aprobat aceastã hotãrâre, salariul minim brut pe economie era 310 RON. De la 1 ianuarie 2006 salariul minim brut pe economie este de 330 RON. Se cunoaste asa cum spune legea, cã salariul minim brut pe economie este un venit garantat în platã pentru toti cetãtenii din România. Asta presupune cã cel care a avut 310 RON, obligatoriu trebuie sã aibã acum 330 RON, pentru cã altfel angajatorul va suporta consecintele. Eu am fost la o sedintã cu pensionarii si mi-au spus cã le-au dat o indexare acum, nu indexare la pensie ci la valoarea punctului, si au câstigat 10.000, 26.000, 36.000, drept pentru care au pierdut aceastã facilitate din contract.

           Ceea ce am fãcut noi acum, am adaptat impozitele si taxele la salariul minim brut pe economie. Nu am inventat noi aceastã facilitate, ea este prevãzutã de art. 286 din Codul Fiscal. Si asa cum este trecutã aici asa este prevãzutã si în Codul Fiscal. Este pentru titularii de rol care nu au venituri, pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent acesteia.

 

           Dna. Vasilescu Evelinne

           Pentru cã nu am participat pânã acum la sedintele comisiei de buget-finante, nu mi se pare corect sã fiu trecutã la initiatori si as dori sã fiu scoasã din grupul celor care au initiat acest proiect de hotãrâre.

 

           Dl. Primar

           Ceea ce vreau sã vã spun, este cã dupã opinia mea, orice formã pe care o dãm ca facilitate fiscalã, indiferent cã o numim acum prin Codul Fiscal, prin Ordonanta de Urgentã nr. 45/2003, gratuitate pe transportul public, etc. toate aceste forme vor trebui sã aibã aceeasi unitate de mãsurã, prin prisma legii ajutorului de stat, care de la 1 ianuarie 2007 devine una dintre legile cele mai importante din România vizavi de intrarea în Uniunea Europeanã.

           Ceea ce propune domnul consilier Oprea, nu vine împotriva proiectului de hotãrâre, ci încearcã sã gãsim o solutie, pentru ca moralmente sã fim încredintati cã aceste ajutoare nu permit unora sã profite în mod nedrept, imoral.

           Este clar cã legea produce efecte, pentru cã am dat aceastã facilitate prin Hotãrârea nr. 175/2005. Dar eu cred cã este necesar de asemenea, asa cum face Guvernul controlul ajutorului de cãldurã, etc. sã folosim fie declaratie pe propria rãspundere, fie o formulã pe care vrem sã o facem unitarã la nivelul orasului, de anchetã socialã.

           Eu nu vãd nici un fel de divergentã majorã între punctele de vedere de pânã acum. Evident cã vom creste pragul, pentru cã a apãrut deja majorarea lui printr-o hotãrâre de guvern, dar modul în care o aplicãm este responsabilitatea noastrã comunã.

 

           Dl. Iancu Ion

           De regulã, noi la toate facilitãtile pe care le-am aprobat privind impozitele si taxele, avem stabilite metodologii. Aici este o scãpare, pentru cã la momentul când am introdus aceastã facilitate, când am aprobat impozitele si taxele, nu am stabilit metodologia respectivã. Eu v-as propune dacã nu este ilegal, sã dati o împuternicire comisiei de buget-finante, ca pe baza metodologiei la celelalte scutiri aprobate, într-o sãptãmânã sã elaborãm o metodologie privind aceste facilitãti, ca sã putem aplica aceastã facilitate. Nu cred cã este o ilegalitate. Avem experientã, avem metodologii la celelalte, decât le armonizãm si o prindem si pe aceasta.

 

           Dna. Maria Magdalena Mazâlu

           Cu conditia ca acest mandat sã fie sustinut de hotãrârea de consiliu.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Vã rog sã formulati un amendament la proiectul de hotãrâre.

 

           Dna. Maria Magdalena Mazâlu

           Facilitãtile prevãzute de prezenta hotãrâre se vor acorda pe baza metodologiei elaborate de Comisia nr. 1 de Buget-finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze a Consiliului Local, împreunã cu serviciul de specialitate, pânã la data de 10 martie 2006”.

           Hotãrârea va intra în vigoare de la 1.04.2006.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Supunem la vot acest amendament, care va fi introdus ca art. 4 la proiectul de hotãrâre, celelalte articole urmând a se renumerota:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  amendamentul a fost adoptat.

           Mentionãm cã domnii consilieri Teodorescu Iulian si Lungu Rãzvan nu se aflau în salã la momentul votului.

 

*

 

           Dl. Sicoie Florin

           Supunem la vot proiectul de hotãrâre cu amendamentul adoptat:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã domnii consilieri Teodorescu Iulian si Lungu Rãzvan nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate în repartizarea locuintelor pentru tineri valabilã în 2006, initiat de domnul primar si domnii consilieri Adriana Cont, Gheorghe Moraru, Antoneta Manea, Iulian Teodorescu, Iulia Dosaru. 

 

           Dl. Popescu Cãtãlin

           Am o întrebare pentru comisia tehnicã. Am observat douã situatii diferite între cele douã liste la tinerii sub 35 de ani. La structura o camerã nu existã decât cereri mai noi de octombrie 2000, iar la structura 2 – 3 camere aproape toate cererile care sunt pe primele locuri sunt cu 3, 4 ani mai înainte. S-au rezolvat toate cererile anterioare anului 2000 la o camerã ? M-a surprins diferenta de cereri care urmeazã a fi rezolvate.

 

           Dl. Bratosin Gheorghe

           Pentru a intra pe lista de prioritate valabilã pentru anul 2006, solicitantii trebuiau sã îndeplineascã criteriile de acces stabilite prin Hotãrârea de Guvern nr. 816/2005. In acest sens, au fost înstiintati toti detinãtorii de dosare în vederea actualizãrii dosarelor cu documentele prevãzute prin aceastã Hotãrâre de Guvern. La structua 1 camerã, este firesc sã intre cei care nu au familie consolidatã. Din acest motiv numãrul solicitantilor la aceastã categorie de locuinte este începând cu anul 2001.

           Totodatã, criteriile au avut în vedere rezolvarea situatiei celor care aveau dosare de foarte mult timp în asteptare. Prin criteriile adoptate acestia au fost favorizati si puteti observa cã pe primele pozitii se aflã cei care aveau cereri depuse din 1996, 1997.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 22 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã domnii consilieri Teodorescu Iulian, Cosma Marcian si Lungu Rãzvan nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind aprobarea listei de prioritate pe anul 2006 pentru locuintele sociale, initiat de domnul primar si domnii consilieri Adriana Cont, Gheorghe Moraru, Antoneta Manea, Iulian Teodorescu, Iulia Dosaru.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 22 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã domnii consilieri Teodorescu Iulian, Cosma Marcian si Lungu Rãzvan nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat si casarea ca urmare a operatiunilor de inventariere, initiat de domnul primar.

 

           Dna. Trican Elena

           In Raportul de specialitate se precizeazã cã în Anexa nr. 1 la proiectul de hotãrâre sunt individualizate bunuri care urmeazã sã fie trecute din domeniul public în domeniul privat în verea casãrii, fiind specificate componentele care se caseazã, urmând ca pãrtile din bunurile care nu se caseazã, clãdiri, platforme, sã fie valorificate potrivit legii - închiriere, concesionare, vânzare.

           Proiectul se numeste trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri,  în vederea casãrii si valorificãrii acestora. Acest paragraf eu nu îl înteleg.

 

           Dl. Oprea Nicolae

           Comisia nr. 2 l-a înteles si a dat si avizul.

 

           Dl. Bratosin Gheorghe

           Sunt bunuri care au în componentã pãrti care pot fi casate si pãrti care pot fi valorificate prin închiriere, concesionare, etc.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dati-ne niste exemple ca sã întelegem si cei care nu facem parte din comisie.

          

           Dl. Bratosin Gheorghe

           De exemplu o statie de hidrofor, este clãdirea respectivã în care se aflã utilajele care constituie acest bun. Se dezafecteazã partea de instalatii, iar clãdirea respectivã poate fi valorificatã prin închiriere, vânzare, concesionare, etc.

           In observatiile la fiecare anexã sunt trecute pãrtile care se caseazã si pãrtile care urmeazã sã fie valorificate.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt lãmuriri sau interventii, vã propun sã votãm proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      -

           Cine este împotrivã ?                 -

           Dacã se abtine cineva ?              -   6 voturi

           S-au constatat sase abtineri ale domnilor consilieri Palas Paul, Trican Elena, Popescu Cãtãlin, Dosaru Iulia, Schnelbach Aurelia si Teodorescu Iulian.

           Mentionãm cã domnul consilier Cosma Marcian nu se afla în salã la momentul votului.

 

           Dl. Popescu Cãtãlin

           Abtinerile au ca motiv lipsa anexelor si a faptului cã în raportul de specialitate sunt date niste lucruri foarte concrete la punctele a, b, c, cu care suntem de acord…

 

           Dl. Primar

           Domnul consilier, aveti dreptate, numai cã la semnalul pe care ni l-a transmis unul dintre colegi, discutând cu doamna viceprimar, am constatat cã anexele au câteva sute de pagini. S-a fãcut câte un exemplar pentru fiecare comisie. Nu s-au putut multiplica în 27 de exemplare, din motive de înteles cred. Existã câte un exemplar la dispozitia fiecãrei comisii.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Vã rog sã reluãm votul, deoarece au fost nelãmuriri cu privire la numãrul de participanti. In acest moment în salã sunt prezenti 25 de consilieri.

           Cine este pentru ?                      - 15 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -

           Dacã se abtine cineva ?              -   10 voturi

           Cu 15 voturi pentru si 10 abtineri ale domnilor consilieri Palas Paul, Trican Elena, Ionitã Dan, Dosaru Iulia, Popescu Cãtãlin, Schnelbach Aurelia, Teodorescu Iulian, Cosma Marcian, Toma Marcel si Lungu Rãzvan, proiectul de hotãrâre nu a fost aprobat, fiind necesar conform legii votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

 

           Dl. Primar

           Este vorba de aplicarea unei legi imperative vizavi de obligativitatea casãrii unor bunuri expirate din punct de vedere al duratei normale de functionare, si dacã fondul poate salva forma, doamna viceprimar poate veni cu completãri dacã este nevoie, fatã de întrebãrile dumneavoastrã. Pentru cã altfel nu putem aplica o lege si riscãm niste amenzi inutile.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           Vrem sã lãmurim încã o datã abtinerea noastrã. Noi nu am vãzut în ce constã aceastã listã. Nu vrem sã se creeze suspiciuni, nu vrem nici prejudicii, si ca atare pânã la sedinta viitoare dorim sã vedem si noi aceastã listã pentru a ne lãmuri.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã totusi volumul acestei anexe este foarte mare, ar trebui prezentatã mãcar la fiecare comisie pentru a se putea consulta.

 

           Dl. Iancu Ion

           Nu este prevãzut nici un termen ca bunurile propuse pentru casare de cãtre comisie sã fie casate, nu este nici o problemã dacã se prezintã comisiilor pentru luna viitoare si le aprobãm atunci.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 225/1999 în sensul actualizãrii inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti, initiat de domnul primar.

 

           Dna. Trican Elena

Vãd în Raportul de specialitate, si noi suntem consilieri si trebuie sã cunoastem situatia realã din municipiu “cu ocazia inventarierii au fost identificate o serie de terenuri pentru care nu exista acte de proprietate in original. Se impune includerea acestora in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al municipiului Ploiesti, in vederea valorificarii acestora”. Care este lista cu terenurile ?

 

Dl. Bratosin Gheorghe

Anexa nr. 4.

 

Dna. Trican Elena

Noi nu avem nici o anexã.

 

           Dl. Bratosin Gheorghe

           A fost la comisie.

 

           Dna. Trican Elena

           Nici la comisie nu am avut. Trebuie sã stim si noi mãcar ce terenuri sunt în domeniul privat.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Propun prorogarea proiectului de hotãrâre pentru cã lipsesc anexele.

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi       

           Cine este împotrivã ?                 -

           Dacã se abtine cineva ?              -   1 vot

           Cu 24 de voturi pentru si o abtinere a domnului consilier Savu Daniel, proiectul de hotãrâre a fost prorogat.

 

           Dl. Savu Daniel

           Precizez cã nouã la comisia nr. 4 ni s-a prezentat ieri anexa. Sunt aproximativ 1400 de pozitii.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Chiar dacã un singur consilier nu a vãzut-o, existã motive de prorogare.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind achizitionarea a douã corpuri de constructii situate în Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 21, initiat de domnul primar.

 

           Dna. Trican Elena

           Am câteva întrebãri.

           Eu am înteles cã noi am predat S.C. PETROM , clãdirile si terenurile degrevate de sarcini. Aceeasi situatie trebuia sã fie si din partea lor. Sã ne prezinte terenurile si clãdirile degrevate de sarcini. Am înteles cã ne-a mandatat sã achizitionãm noi cele douã clãdiri care sunt închiriate acum cãtre S.C. MACHE S.R.L. In Raportul de specialitate se precizeazã cã, atât cheltuielile cu achizitionarea cât si cheltuielile cu autentificarea, se vor suporta de cãtre S.C. PETROM. Eu nu înteleg de ce în proiectul de hotãrâre se face referire la bugetul local, dacã totusi sunt banii PETROM ?

 

           Dl. Primar

           Doamna consilier, vreau sã vã spun cã încheierea acestei tranzactii a fost extrem de complicatã si juridic, si contabil, si din toate punctele de vedere. Noi nu puteam sã cumpãrãm chiar cu banii PETROMULUI, dacã nu aveam aceastã cumpãrare trecutã pe lista de investitii, si implicit, fondurile aferente. Fondurile pe care le pune la dispozitie S.C. PETROM trec prin noi si ajung la S.C. MACHE, ocazie cu care se terminã cu activitatea comercialã în zonã si putem realiza proiectul pe care ni l-am propus. Bugetul Consiliului Local nu face nici un fel de efort, numai cã nu puteau intra în bugetul nostru dacã nu aveau pozitie prevãzutã.

           Eu vã stau la dispozitie cu toate detaliile.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind concesionarea unor terenuri apartinând domeniului privat al municipiului în vederea extinderii constructiilor existente, initiat de domnii consilieri Savu Daniel, Palas Paul, Schnelbach Simona, Chivu Sorin, Oprea Nicolae si Vasilescu Evelinne.

 

           Dl. Palas Paul

           As dori sã se ia act de faptul cã eu nu sunt initiator al acestui proiect de hotãrâre.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Se va modifica proiectul de hotãrâre în sensul cã domnul consilier Palas nu va mai apãrea ca initiator.

 

           Dl. Savu Daniel

           In comisia de urbanism din care face parte si domnul consilier Palas am convenit sã fim solidari pentru promovarea unor proiecte si din acest motiv apare ca initiator. Dacã domnul Palas a considerat necesar sã se  retragã nu este nici o problemã.

           Ieri în comisie discutând acest proiect de hotãrâre, am convenit toti membrii comisiei sã fim de acord cu articolele acestui proiect de hotãrâre, dar din anexa nr. 1 sã scoatem pozitia 4 pentru o mai bunã fundamentare. Cu aceastã ocazie am hotãrât ca de acum înainte concesionãrile de terenuri sã se facã pe bazã de proiecte separate. Hotãrârile sã fie individuale, pentru fiecare teren în parte, sã nu mai avem astfel de tabele în care se trec mai multe situatii care pot fi diferite. Din acest punct de vedere, pozitia 4 din anexa 1 nu se încadreazã, fiind vorba despre o suprafatã mai mare de teren care poate fi construibilã, care poate face obiectul unei licitatii, etc. Pentru o mai bunã fundamentare am rugat sã se scoatã pozitia 4, si atunci proiectul de hotãrâre trebuie modificat în sensul modificãrii anexei nr. 1 si a anexei nr. 2 la care face referire art. 4, pentru cã în acest articol se face vorbire si de anexa 2 referitoare la terenuri asa cum sunt identificate în planurile de situatie. Articolul 4 ne spune cã aprobãm concesionarea terenurilor din anexa nr. 2.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Evident cã dacã dispare pozitia 4 dispare si plansa din anexa 2 care se referã la acel teren.

 

           Dl. Savu Daniel

           Si în art. 2 apare terenul în suprafatã de 444 mp, dar este bine sã rãmânã art. 2, pentru cã în acest articol nu facem decât sã constatãm cã acest teren face parte din domeniul privat al municipiului si pânã acum nu aveam stiintã despre asta. El rãmâne si urmeazã sã vedem ce facem cu el. Se pare cã cineva l-a îngrãdit si trebuie sã vedem în ce bazã l-a îngrãdit, dacã a plãtit ceva pe el pânã acum.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Eu consider interventia dumneavoastrã un amendament si supunem la vot acest amendament privind scoaterea pozitiei nr. 4 din anexa nr. 1:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -

           Dacã se abtine cineva ?              -

           In unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.

Conform art. 47(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, domnul consilier Mitu Augustin nu a participat la vot.

 

           Dl. Popescu Cãtãlin

           Domnul presedinte, nu am vrut sã intervin la începutul sedintei, dar ieri dumneavoastrã personal mi-ati confirmat cã acest proiect de hotãrâre se scoate integral de pe ordinea de zi a sedintei, se revede, si pânã la sedinta viitoare va fi împãrtit în trei proiecte de hotãrâri care vor fi supuse aprobãrii, sau poate ne venea mintea la cap si nu mai erau supuse aprobãrii Consiliului Local.

           Eu personal sunt trist cã de 16 ani credibilitatea oamenilor politici scade pe zi ce trece. Nu are importantã din ce partid sunt, nu are importantã pe cine reprezintã, ea scade. Fireste cã dacã luãm astfel de hotãrâri ca cea de azi, va scãdea pânã la « 0 » si toatã lumea se va uita la noi cum poate o parte dintre noi nu meritãm.

           Avem trei ciudate concesionãri de terenuri, pentru cã se pare cã aceste tipuri de proiecte de hotãrâri nu sunt adresate publicului larg. La noi este vorba la punctul 1 de sotia domnului Prefect Corneliu Popescu, la punctul 2 soacra domnului consilier Augustin Mitu. Nu este normal. Se poate spune cã acolo este un maidan, dar sunt o multime de maidane si locuri prost folosite, si nimeni nu ajunge sã le obtinã cu plata în 25 de ani.

           Ii consider si pe domnul Mitu si pe domnul Popescu niste oameni corecti. Pentru ei nu votez acest proiect de hotãrâre.

           Multumesc !

 

           Dl. Sicoie Florin

           Mã simt obligat sã vã rãspund. Cred cã ceea ce îmi faceti este un proces de intentie, pentru cã ieri în sedinta noastrã de la P.N.L. am spus acel lucru, care era rezultatul întâlnirii comisiei noastre. In comisie, în momentul în care s-au discutat aceste 4 situatii, nu a existat nici o problemã legatã de primul teren care spuneti cã este al sotiei domnului Prefect, nici de cel al soacrei domnului consilier Mitu si al notariatului alãturat, problemele si discutiile, si nu este un secret si nici o rusine, au fost legate de suprafata foarte mare a terenului de 444 mp care ar permite o licitatie si nu o concesionare.

           Dacã nu mai sunt alte observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre cu amendamentul adoptat:

           Cine este pentru ?                      - 22 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -   1 vot

           Dacã se abtine cineva ?              -   1 vot

           Cu 22 voturi pentru, un vot împotrivã al domnului consilier Popescu Cãtãlin si o abtinere a domnului consilier Popa Marcian, proiectul de hotãrâre a fost adoptat.

Conform art. 47(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, domnul consilier Mitu Augustin nu a participat la vot.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind aprobarea aplicării măsurii de aprindere şi stingere a iluminatului exterior în municipiul Ploieşti prin utilizarea de celule fotoelectrice (releu crepuscular), initiat de domnii consilieri Nicolae Oprea, Ioan Rusu si Ion Eparu.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

***

          

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind asigurarea amplasamentelor pentru montarea de statii de monitorizare a calitãtii aerului în municipiul Ploiesti, initiat de domnii consilieri Cătălin Popescu, Radu Mateescu, Ion Eparu, Sorin Chivu si Elena Trican.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere si reabilitare retea de canalizare si statie de epurare a municipiului Ploiesti, initiat de primar.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

           Dl. Primar

           O singurã precizare, valoarea proiectului de 38,5 milioane EURO, a trecut de analiza ministerului de resort, s-a propus de cãtre noi o formulã de finantare 85% sub formã de finantare neramburasbilã din fonduri europene, 15% contributie localã si probabil luna viitoare va trebui sã venim cu rectificarea de buget pentru a asigura fondurile necesare. Este un succes.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi « Proiect de hotãrâre privind încetarea aplicabilitãtii Hotãrârii Consiliului Local nr. 8/2005, initiat de domnul primar ».

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

***

           Dl. Sicoie Florin

           Asa cum am convenit, vom lua în discutie punctul nr. 29 de pe vechea ordine de zi,  proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate Modernizare sistem de ardere CAF tip 4 nr. 2 din cadrul S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. pentru funcţionarea tehnico-economică corespunzătoare legislaţiei de mediu în vigoare prin montarea de arzătoare cu NOx redus, initiat de domnii consilieri Savu Daniel si Popescu Catalin.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 34/2004 privind acordarea de avize pentru taieri si toaletari de arbori pe raza municipiului Ploiesti, initiat de domnii consilieri Popa Marcian Bogdan si Vasilescu Evelinne Ileana.

 

           Dna. Vasilescu Evelinne

           As dori sã-l cooptãm în grupul de initiatori si pe domnul consilier Andrei Banu.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           As dori o precizare din partea initiatorilor, asupra obiectului acestui proiect de hotãrâre. Se confundã domeniul public, domeniul privat, domeniile particulare.

           Ar fi absurd printr-o hotãrâre de consiliu local sã încãlcãm Constitutia si sã oprim oamenii sã-si îndeplineascã drepturile conferite de dreptul de proprietate.

           Vreau sã stiu domeniul de aplicare al acestui proiect de hotãrâre.

           Nu suntem împotrivã, dar dreptul de proprietate presupune niste dezmembrãminte, posesia, folosinta.

 

           Dl. Popa Marcian

           Prin acest proiect de hotãrâre noi am vrut sã usurãm actiunea de ecologizare a orasului, în sensul de a nu mai fi nevoie de cererea unui aviz din partea cetãtenilor. Este vorba de legea mediului care spune cã trebuie sã se solicite un aviz de 50%+1 din partea locatarilor de exemplu. Noi pentru a evita toate aceste conflicte am vrut sã usurãm, pentru ca primãria sã dispunã singurã pe domeniul public. Numai cã este ilegal, si atunci proiectul de hotãrâre a trebuit sã fie modificat si au apãrut modificãrile respective.

           Cred cã cel mai bine vã poate explica domnul director Ionescu care este de specialitate si împreunã cu care am fãcut acest proiect de hotãrâre.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Poate domnul director Ionescu ne poate da niste lãmuriri, pentru cã si eu am aceeasi problemã. Inteleg cã pe domeniul public lucrurile sunt clare, dar în ceea ce priveste terenurile proprietate privatã ? As vrea sã vãd care este diferenta dintre domeniul public si domeniul privat.

 

           Dl. Ionescu Ionut

           Vreau sã fac douã precizãri.

           Acest proiect de hotãrâre a plecat de la faptul cã Agentia de Protectie a Mediului a venit cu câteva solicitãri cãtre noi vizavi de aceste avizãri. Dânsii nu mai aveau în 2003 capacitatea sã dea aceste avize, fiind foarte multe solicitãri, si la momentul respectiv a fost transmis cãtre Administratia Domeniului Public si Privat tot ce înseamnã avizãri pe raza Municipiul Ploiesti, inclusiv domeniul privat.

           Este prevedere clarã din Legea mediului unde autoritatea publicã localã are obligatia sã dea avize de mediu, inclusiv pentru acest tip de lucrãri, la solicitarea fiecãrei persoane.

           Vizavi de acest proiect de hotãrâre, în proportie de 99%  avizele pe care noi le-am acordat în acest interval de timp au fost pe domeniul public si au fost solicitãri ale cetãtenilor pentru diverse situatii de tãieri si toaletãri de arbori. De foarte multe ori s-au creat conflicte datoritã prevederii legii mediului prin care este necesar acordul a jumatate plus unul din locatari, din cei afectati de respectiva mãsurã.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã domnul consilier Popescu Cãtãlin nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

          

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind completarea Anexei 1 a Hotãrârii Consiliului Local nr. 236/ 2005 privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de cãtre Serviciul Public Oficiul Public Proiect pe anul 2006, initiat de domnul primar.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã domnul consilier Popescu Cãtãlin nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de actionar la constituirea unei societãti comerciale de interes judetean pentru efectuarea de investitii în infrastructurã, initiat de domnul primar.

           Dacã sunt interventii ?

 

           Dna. Trican Elena

           Am urmãtoarele propuneri:

           La articolul 1(2): „Societatea comercialã pe actiuni va fi înfiintatã de Consiliul Judetean Prahova”, sã se spunã cã societatea va fi înfiintatã de asociatii.

            La art. 2: „Se aprobã participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti la capitalul social al societãtii comerciale cu suma de 63000 lei RON”, fãrã reprezentând 6300 de actiuni a câte 10 lei RON fiecare. Aceasta se va stabili prin statutul juridic.

            Totodatã, propun scoaterea art. 4, pentru cã eu presupun cã ne-am calculat gradul de îndatorare, si functie de ce a rezultat din calcul am convenit sã participãm în asociere cu celelalte consilii locale.

 

            Dl. Primar

            Este un proiect care dupã cum bine stiti a stârnit foarte mult interes. Imi permit sã intervin dupã doamna consilier Trican pentru cã am avut niste discutii recente cu presedintele Consiliului Judetean Prahova, Consiliul Judetean încercând sã fie la originea acestei sindicalizãri de consilii locale în vederea atragerii unei finantãri importante.

           Proiectul este încã într-o fazã incipientã. Existã un document pe care l-am transmis si comisiei de buget-finante, pe care consultantul juridic ales de Consiliul Judetean Prahova, firma “Stoica & Asociatii” îl propune Ministerului Finantelor Publice pentru avizare.

           Spun cã acest proiect de hotãrâre are încã multe necunoscute. In acest moment, din punctul nostru de vedere, al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, eu cred cã trebuie sã fim consecventi cu hotãrârea de consiliu anterioarã în care ne-am declarat acordul de principiu, dar fatã de propunerile doamnei consilier Trican, si repet cã m-am consultat si cu domnul presedinte Anghel, propun ca participarea Consiliului Local de 63000 lei RON, prevãzutã la art. 2, reprezentând atâtea actiuni, în conformitate cu hotãrârea Consiliului Judetean, care existã în documentatia aferentã proiectului de hotãrâre, sã fie urmatã la capitalul social al societãtii de formularea “ dar nu mai putin de 25% “, pentru cã vreau sã protejãm interesul municipalitãtii prin participarea, negocierea si semnarea actului de constituire, astfel încât deciziile majore sã nu poatã fi luate fãrã punctul de vedere al municipiului Ploiesti, având în vedere cã suntem totusi cel mai importan dintre actionari.

           A doua modificare pe care v-o propun pe text, la articolul 3 “Mandateazã Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sa semneze actul constitutiv”, care dupã cum bine stiti este format din contractul de societate si din statut. Cu privire la statut urmând sã veghem astfel încât deciziile majore sã nu poatã fi adoptate fãrã 75% din votul actionarilor.

           Nu putem însã la acest moment sã spunem cã 63.000 lei RON reprezintã un procent din capitalul social, pentru cã nu avem încã opinia tuturor consiliilor locale invitate sã participe la acest proiect. La momentul la care constructia si actionariatul vor fi cunoscute, atunci vom reveni în sedintã de consiliu cu datele exacte.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Doamna consilier Trican, fatã de interventia ulterioarã a domnului Primar, mai aveti observatii?

 

           Dna. Trican Elena

           Cred cã si dumnealui este de acord cu eliminarea alineatului 2.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Aici si eu aveam un amendament, si el se leagã de înfiintarea societãtii comerciale. Societatea comercialã nu poate fi înfiintatã de Consiliul Judetean, ci de consiliile participante. Sã vedem cum formulãm.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           Societatea comercialã pe actiuni va fi înfiintatã de administratiile publice asociate”. Eu vreau sã stiu dacã în afarã de aceste administratii, mai vine vreun participant?

 

           Dl. Sicoie Florin

           Sunt numai consilii locale.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           De unde stim acest aspect dacã nu îl prindem în hotãrârea de consiliu?

 

           Dl. Sicoie Florin

           Existã hotãrârea Consiliului Judetean unde cei care se asociazã sunt consilii locale.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           Vã rugãm sã ne-o prezentati si nouã, pentru cã nu am vãzut-o. Dar este un mod de a ne asigura cã nu se schimbã componenta asociatiei.

 

           Dna. Maria Magdalena Mazâlu

           Sã spunem “Societatea comercialã pe actiuni va fi înfiintatã de unitatile administrativ-teritoriale din judetul Prahova, care se vor asocia potrivit alin. 1.”

 

           Dl. Sicoie Florin

           La articolul 2 existã douã amendamente: unul al doamnei consilier Trican, care cere eliminarea numãrului de actiuni si al valorii nominale a fiecãrei actiuni, si cel de-al doilea al domnului Primar, care cere introducerea unui procent de 25%.

 

           Dna. Trican Elena

           Dar nu mai putin de 25% din capitalul social.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Atunci va trebui ulterior modificatã suma.

           Vã rog sã formulãm acest amendament.

 

           Dl. Primar

           Formularea pleacã de la textul existent, adãugând la final “dar nu mai putin de 25% din capitalul social”, pentru cã orice modificãri ulterioare vor fi corectate implicit, printr-o revenire în Consiliul Local.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           Sã eliminãm “dar”, sã spunem “reprezentând nu mai putin de 25% din capitalul social”.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Dacã noi avem participarea de 25%, si dupã sedintele care vor urma mâine si poimânine ea nu reprezintã decât 10% la banii care se adunã, ce facem? Ar trebui sã nu fixãm suma.

 

           Dl. Primar

           Constructia asa cum este prevãzutã în acest moment, spune cã în suma aceea suntem în jurul acestui procent.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Noi am putea modifica articolul, în sensul de a preciza doar procentul, sau limita de procent.

 

           Dl. Iancu Ion

           Sã spunem “suma corespunzãtoare acoperirii procentului de 25% din cota de participare”.

 

           Dl. Oprea Nicolae

           Noi am dat un mandat domnului Primar. Dacã domnul Primar nu reuseste sã se descurce cu mandatul pe care i l-am dat, adicã suma de 63000 lei RON, revine în consiliul local si ne cere un alt mandat.

 

           Dna. Trican Elena

           Am discutat ieri cu domnul Presedinte Anghel si mi-a spus cã pânã la acest moment nu s-a stabilit valoarea nominalã a sumei, si în consecintã nu putem stabili numãrul de actiuni prin hotãrâre de consiliu.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Sã lãmurim problema cu amendamentul de la alineatul 2, unde cred cã toatã lumea este de acord.

 

           Dl. Primar

           La articolul 3 am rugat sã se mandateze Primarul sã negocieze si sã semneze.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Sã supunem la vot amendamentul de la art. 1 al (2) “Societatea comercialã pe actiuni va fi înfiintatã de unitatile administrativ-teritoriale din judetul Prahova, care se vor asocia potrivit alin. 1.”

           Cine este pentru ?                      - 25 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  amendamentul a fost aprobat.

 

*

 

           La art. 2 existã douã amendamente, unul al doamnei consilier Trican, care solicitã retragerea numãrului de actiuni si al valorii nominative a actiunii.

 

           Dna. Maria Magdalena Mazâlu

           Doamna Trican trebuie sã stie cã hotãrârea aprobatã de Consiliul Judetean prevede aceastã mentiune: fiecare actiune are valoarea a 10 RON. Este vorba de hotãrârea aprobatã si vizatã de Consiliul Judetean.

 

           Dl. Popescu Cãtãlin

           Eu zic sã împãcãm cele douã idei, pentru cã în momentul de fatã nu se stie câte administratii locale vor participa. Pe de altã parte, as spune ca la art. 2, pentru cã nu se cunoaste nici cât va valora o actiune, sã punem  doar conditia ca participarea municipiului Ploiesti sã fie minim 25%. Asta pentru cã asa dorim noi, si nu pentru cã ar conditiona în vreun fel.  Eu am înteles cã împrumuturile prin aceastã societate nu vor tine cont cu cât participi, ci vor tine cont de gradul de îndatorare la care mai este dispusã legal fiecare autoritate localã.

           Propunerea mea este “se aprobã participarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu o sumã de minim 25% din totalul capitalului social”.

 

           Dl. Primar

           Din punct de vedere juridic nu este nici un fel de problemã, dar pentru ca de exemplu domnul consilier Teodorescu sã nu ne trimitã la textul unei hotãrâri de Consiliu Judetean, evocatã de fapt în raportul de specialitate, prin hotãrârea nr. 16/2006 Consiliul Judetean a stabilit valoarea nominalã de 10 RON pentru fiecare actiune. Noi am vrut sã fim cât se poate de corecti, legând hotãrârea noastrã de valoarea actiunii stabilitã de cel care integreazã proiectul. Din punctul meu de vedere nu este nici o problemã, dar pentru valoarea juridicã a hotãrârii este bine sã se precizeze cã 63000 lei RON, reprezintã 6300 de actiuni a câte 10 lei RON fiecare. Nu este nici un fel de contradictie în aceastã frazã. Singura chestiune importantã este cã ne stabilim nevoia de a controla o societate comercialã care nu stim cât va dura, se va înfiinta probabil în 2006 si în 2016 încã sper sã emitã titluri, si atunci municipiul ca actionar important îsi pãstreazã controlul prin 25% din capitalul social la deciziile majore. Aceasta este de fapt esenta art. 2. La articolul 3 am cerut sã adãugãm “sã negocieze si sã semneze primarul”, pentru a fi sigur cã în statut se face aceastã prevedere, deciziile majore se iau cu cel putin 70% din votul actionarilor.

           Ar mai trebui sã adãugãm vizavi de comentariul doamnei consilier Trican la articolul 4, cã am introdus acest articol, pentru cã vã reamintesc cã la acest moment propunerea care se gãseste în Parlament privind modificarea Ordonantei de Urgentã nr. 45, stabileste pentru municipii grad de îndatorare 25% si evident cã vom recalcula la momentul oportun gradul de îndatorare prin noua ordonantã, care cred cã va fi aprobatã.

           Sunt convins doamna consilier Trican, cã dacã stãteam de vorbã ne puneam de acord observatiile, astfel încât hotãrârea sã fie constructivã si sã protejeze interesele municipiului asa cum dorim.

          

           Dl. Teodorescu Iulian

            Acest proiect de hotãrâre are douã caractere, unul patrimonial prin care angajeazã municipiul într-o societate, al doilea de mandat, prin care mandateazã Primarul sã semneze. Noi nu putem sã omitem de la acest text, limitele mandatului domnului Primar.

Citez din hotãrârea Consiliului Judetean:

“CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE:

Capitalul social iniţial subscris şi vărsat integral de acţionari, în eventualitatea în care la asociere participă toate consiliile locale menţionate în anexa nr.1, va fi de 326.830 lei RON, divizat în acţiuni nominative având o valoare nominală de 10 lei RON fiecare, aparţinând acţionarilor conform prevederilor anexei nr.2.”

Deci sunt stabilite limitele si prin hotãrârea Consiliului Judetean, si avem obligatia sã îl mandatãm si noi pe domnul Primar în aceleasi limite.

 

Dl. Sicoie Florin

            Pentru a respecta regulamentul, o întreb pe doamna consilier Trican, dacã îsi mentine dorinta de a retrage numãrul de actiuni?

 

Dna. Trican Elena

Dacã hotãrârea Consiliului Judetean mentioneazã, îmi retrag acest amendament.

 

           Dl. Sicoie Florin

Supunem la vot amendamentul privind articolul 2 “Se aprobã participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu suma de 63000 lei RON, reprezentând 6300 de actiuni a câte 10 lei RON fiecare, la capitalul social al societãtii comerciale pe actiuni mentionatã la alin. 1, reprezentand cel putin 25% din capitalul social.” 

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  amendamentul a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana nu se afla în salã la momentul votului.

 

*

 

           Dl. Sicoie Florin

           Supunem la vot modificarea propusã la articolul 3 „Mandateazã Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sa semneze actul constitutiv al societãtii comerciale nou înfiintate...”:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  amendamentul a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana nu se afla în salã la momentul votului.

 

*

 

           Dl. Sicoie Florin

           Supunem la vot proiectul de hotãrâre cu modificãrile adoptate:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Spatiu prestari servicii parter, str. Transilvaniei nr. 73,  Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

            Toate Planurile Urbanistice de Detaliu au avizul comisiei de urbanism.

Dacã sunt observatii ?

 

Dl. Savu Daniel

            Vreau sã fac o precizare, pentru cã toate aceste PUD-uri au trecut prin comisia de urbanism, si vreau sã vã asigur cã niciodatã nu ne-am pus problema la aceastã comisie cui apartin aceste PUD-uri, pentru cã nu asta este relevant într-un PUD sau o lucrare privind concesionarea unor terenuri. Dacã este legal si omul are dreptul sã cearã, si temporar este prefect al judetului, nu vãd de ce nu ar putea sã cearã.

           Toate aceste PUD-uri au fost verificate în comisia de urbanism, ca si proiectul anterior privind concesionarea, care a fost verificat din punct de vedere al legalitãtii si al oportunitãtii. Eu personal am fost la fata locului si am vãzut toate aceste situatii.

           Nici eu si nimeni din comisia de urbanism nu stim cine este cel care a solicitat aceste PUD-uri sau ce functie detine, dacã este rudã cu cineva din salã. Pentru cã nu am fost multumit de modul cum s-a pus problema la proiectul de hotãrâre anterior.

 

           Dl. Socoleanu Radu

           Domnul presedinte, vreau sã vã reamintesc cã în sedinta trecutã am votat Regulamentul comisiei de circulatie. Vã reamintesc cã nici un proiect de hotãrâre dintre acestea nu a primit avizul consultativ al comisiei de circulatie. Este foarte important, pentru cã la proiectul de hotãrâre urmãtor, pe str. Veronica Micle se doreste constructia unui service fãrã loc de parcare. Acel spatiu este o bretea de legãturã în perioada de varã, în momentul când închidem Bulevardul si toate autovehiculele tranziteazã spre Str. Bobâlna prin zona respectivã. Comisia de circulatie nu si-a dat acest aviz si regulamentul comisiei spune cã si comisia de circulatie trebuie sã-si spunã punctul de vedere. Nici unul dintre aceste PUD-uri nu a trecut prin comisia de circulatie.

 

           Dl. Sicoie Florin

           Existã o observatie din partea domnului viceprimar, legatã de inexistenta avizului consultativ al comisiei de circulatie.

          

            Dl. Primar

            Eu v-as propune, pentru a nu proroga toate aceste proiecte de hotãrâri, având în vedere cã aprobarea PUD-ului este urmatã pânã la realizarea investitiei de niste pasi ceruti de lege, sã intrãm atunci cu cerinta formulatã de domnul viceprimar Socoleanu, iar pe viitor sunt convins cã domnul consilier Savu, presedintele comisiei de urbanism, va invita dacã va fi cazul comisia de circulatie la lucrãrile comisiei.

 

            Dl. Savu Daniel

            Noi comisia de urbanism, nu avem nici un fel de subordonare sau de obligatie de a lucra cu comisia de circulatie. Comisia de urbanism are niste atributii conferite de lege si de regulament, pe care noi le respectãm. Nu este obligatia comisiei de urbanism sã solicite comisiei de circulatie sã participe la toate aceste sedinte, pentru cã înseamnã cã ne suprapunem atributiile. Comisia de circulatie înfiintatã recent, are niste atributii, si numai acele proiecte care necesitã studiu de circulatie vor intra în aceastã comisie, nu toate PUD-urile din acest oras care au cu totul alte obiecte. Dacã ne referim la PUD-ul de pe Str. Veronica Micle invocat de domnul viceprimar, vom constata cã el nu a avut ca obiect autorizatia de construire si reglementarea circulatiei, ci numai ridicarea unor restrictii de construire din zonã, care au fost posibile. Ulterior, la faza de autorizare a constructiei, se va discuta dacã pot sau nu sã realizeze constructia asa cum si-au propus. Dar, în acest moment PUD-ul are un alt obiect si nu avea rost sã treacã prin comisia de circulatie.

            Pe de altã parte, toate celelalte PUD-uri si la tot ce se prezintã în Comisia Tehnicã de Urbanism, care este un alt organism care avizeazã aceste PUD-uri înainte de a intra în comisia de urbanism, existã reprezentant al politiei rutiere care îsi spune punctul de vedere. Toate PUD-urile pe care le vedem astãzi, trebuie sã precizãm, si cred cã domnul viceprimar va fi de acord, sunt anterioare înfiintãrii comisiei de circulatie. Ele au ajuns în consiliul local fãrã sã mai treacã prin comisia de circulatie, pentru cã nu era aprobat Regulamentul comisiei de circulatie când ele au fost discutate în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

            Dl. Socoleanu Radu

            Vreau sã vã mentionez, cã în fata comisiei de circulatie, lunar vin solicitãri din partea agentilor economici sã le concesionãm sau sã le dãm în administrare portiuni din domeniul public, pentru a-si amenaja parcãri. Si aici vã mentionez toatã iesirea din Ploiesti, din cartierul Albert. Zona strãzii Veronica Micle este bretea de legãturã pe perioada închiderii Bulevardului pe perioada de varã. Dacã noi o sã dãm voie sã facã un service auto pe o stradã cu sens unic de 6 m lãtime, de aceea am fãcut interventia. Dumneavoastrã aveti dreptate, dar rugãmintea mea este sã treacã si prin comisia de circulatie acele proiecte care influenteazã traficul rutier, si este specificat în regulament.

 

            Dl. Savu Daniel

            Aceasta nu este atributia comisiei de urbanism.

 

            Dl. Oprea Nicolae

            In situatia în care se aflã domnul viceprimar Socoleanu, am fost si eu patru ani. In acea perioadã s-a dat o solutie care cred eu cã a functionat foarte bine. Eram presedintele comisiei de circulatie, numai cã domnul Primar m-a numit prin dispozitie membru în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Mã consultam cu comisia si îmi spuneam punctul de vedere. Comisia Tehnicã de Urbanism are loc înaintea discutãrii proiectelor de hotãrâri în Consiliul Local.

            Aceste probleme s-au rezolvat patru ani de zile prin reprezentarea comisiei de circulatie în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului de cãtre viceprimarul din acea vreme.

 

            Dl. Sicoie Florin

            In momentul de fatã nu mai existã acea prezentã a viceprimarului în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, dar existã înfiintatã prin hotãrâre de Consiliul Local comisia de circulatie, si tot prin hotãrâre a Consiliului Local s-a aprobat Regulamentul acestei comisii. Suntem în altã situatie din punct de vedere juridic.

            Pentru cã proiectul de hotãrâre pe care îl avem în fatã, chiar nu are legãturã cu circulatia, eu cred cã pe viitor, având în vedere cã este un aviz consultativ si regulamentul permite discutarea proiectelor de hotãrâri chiar fãrã avize la cererea consilierilor în situatii extreme, de acum înainte va trebui sã se tinã cont de acest lucru.

 

            Dra Munteanu Simona

            Vreau sã începem aceastã discutie cu aceastã hotãrâre de consiliu privind avizul consultativ al comisiei de circulatie, care dateazã de luna trecutã. Dacã vorbim de legalitate, înseamnã cã pentru toate documentatiile de urbanism care se vor solicita din acest moment, prin certificatul de urbanism se va solicita acest aviz consultativ. Din punctul nostru de vedere nu cred cã poate sã facã obiectul documentatiilor de urbanism anterioare. Acesta este un prim aspect pe care vreau sã-l subliniez.

            In al doilea rând, în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, care este compusã din persoane cu responsabilitãti tehnice, un membru permanent al acestei comisii, este si reprezentantul politiei rutiere. La toate aceste documentatii, dacã politia rutierã prezentã în comisia tehnicã considera cã este nevoie de o analizã specificã, se specifica, si dacã aveti amabilitatea vã puteti uita printr-o serie de documentatii care au fost deja aprobate, unde la lista avizelor existã si avizul politiei rutiere, acolo unde a fost solicitat în mod expres de cãtre politia rutierã. Aceste documentatii de cele mai multe ori nu intrã o singurã datã în avizare în comisia tehnicã. De foarte multe ori intrã de douã sau trei ori, cu o serie de elemente de completare. Elementele tehnice care se iau în evaluarea acestor documentatii de urbanism, fac obiectul Regulamentului general de urbanism, aprobat printr-o hotãrâre de guvern. In anexa acestei hotãrâri de guvern, existã si cerintele minime pentru locurile de parcare, spatii verzi, accese, utilitãti, înãltime, care sunt specificate si care sunt luate în evaluare în momentul în care se analizeazã aceste documentatii.

            Mai vreau sã specific cã aceste documentatii de urbanism, au fost înaintate spre avizare Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, în lunile noiembrie, decembrie anul trecut, au intrat în analiza comisiei de urbanism luna trecutã si în acest moment au ajuns în sedinta de consiliu local, datoritã faptului cã sunt niste termene pe care trebuie sã le îndeplineascã.

            Dacã pentru aceastã documentatie, singura înteleg în acest moment, domnul viceprimar solicitã avizul expres al comisiei de circulatie, pânã la faza de autorizatie de construire vom solicita acest aviz obligatoriu fãrã de care nu se va elibera autorizatia de construire. Cred cã acest aspect poate sã deblocheze discutia.

 

            Dl. Oprea Nicolae

            Locul acestui aviz este în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

            Dra Munteanu Simona

            Asa este, dar pentru a debloca totusi discutia, pentru cã din punctul meu de vedere s-au trecut toate aceste etape, reprezentantul politiei rutiere a fost la comisie când s-a discutat aceastã documentatie, si domnii consilieri Sicoie Florin si Savu Daniel sunt aproape în permanentã prezenti la lucrãrile acestei comisii, ca si o parte dintre ceilalti membrii ai comisiei, în functie de timpul pe care îl au. Eu nu vreau sã existe nici un fel de suspiciune, si cred cã pentru aceastã documentatie, pentru a fi toatã lumea linistitã, poate sã existe aceastã conditionare, existenta avizului comisiei de circulatie, anterior eliberãrii autorizatiei de construire.

           

            Dl. Chivu Sorin

            Eu cred cã domnul viceprimar nu s-a referit la acest aviz al comisiei de circulatie, pentru cã indiferent dacã avizul este pozitiv sau negativ, PUD-ul intrã spre analizã în consiliul local. Eu cred cã domnul viceprimar ne-a atras atentia sã verificãm cu atentie la mapã, deoarece am crea un mare discomfort cetãtenilor de pe strada Veronica Micle, o stradã foarte îngustã, cu sens unic, bretea de refugiu, în cazul în care închidem Bulevardul, si nu putem accepta crearea unui service fãrã parcare. Cred cã acest element a vrut sã-l semnaleze domnul viceprimar, sã ni-l aducã la cunostintã, si noi sã fim realisti cã vom rãspunde în fata cetãtenilor de pe strada Veronica Micle, dacã se va bloca acea arterã.

 

            Dl. Sicoie Florin

            Eu consider cã interventia domnului viceprimar este un avertisment fatã de situatiile viitoare, dar ea nu poate privi anumite proiecte de hotãrâri care au trecut prin Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului acum douã, trei luni, si au trecut si prin comisia de urbanism. Dacã ar trebui sã fragmentãm aceste proiecte de hotãrâri functie de data aprobãrii Regulamentului comisiei de circulatie, ar fi o altã discutie.

           Dar acum sã luãm în discutie primul Plan Urbanistic de Detaliu “Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Spatiu prestari servicii parter, str. Transilvaniei nr. 73,  Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas”.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 24 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?  -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Service auto si birouri P+1, str. Veronica Micle nr. 23, Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

 

           Dl. Teodorescu Iulian

           Avem un caz tipic de creare a unei situatii defavorabile cetãtenilor municipiului Ploiesti. Se pare cã aici comisia de urbanism, creeazã senzatii cã un om se poate apuca de o afacere, si acel om investeste degeaba, pentru cã afacerea nu se poate duce la bun sfârsit. In nici un caz pe aceastã stradã nu se va putea autoriza de cãtre politie o parcare, pentru a se deschide un service. Ar trebui sã nu privim cu superficialitate datoritã greutãtilor pe care le creem oamenilor. Au idei de afaceri care în urma unei autorizãri de acest gen par fezabile, dar nu pot fi duse la bun sfârsit si atunci se impune din nou un aviz al comisiei de circulatie, pentru cã de fiecare datã politia vine si spune, nu o sã avizãm constructia unui service,a unei spãlãtorii, atâta timp cât sunt încãlcate regulile de circulatie. Am avut un exemplu concret pe Str. Vlad Tepes nr. 1, intersectia strãzilor Vlad Tepes cu Gh. Gr. Cantacuzino, unde se dorea crearea unei spãlãtorii cu parcare în intersectie, cu intrare si iesire din aceastã spãlãtorie cu spatele în intersectie.

            De asta spun cã analiza trebuie fãcutã pentru oameni, si nu de dragul de a da niste avize.

 

            Dl. Palas Paul

            Vroiam sã spun cã aprecierile colegului consilier Iulian Teodorescu nu sunt pe gustul meu, si asta deoarece noi în comisia de urbanism nu avem alt tip de activitate, decât acela de a analiza oportunitatea din punct de vedere urbanistic a unui proiect. Nu am încercat sã stabilim alt tip de activitãti.

            In ceea ce priveste locurile de parcare, din analiza proiectului pot sã vã spun cã în interiorul service-ului apar 5 locuri de parcare.

 

            Dl. Savu Daniel

            Ii multumesc domnului secretar al comisiei de urbanism, domnul consilier Palas, cã a luat cuvântul. Nu înteleg de ce trebuie sã fie amestecatã în aceastã discutie comisia de urbanism care are niste atributii precise. Eu înteleg, si pot sã promit în fata dumneavoastrã, cã atâta vreme cât va fi viceprimar domnul Radu Socoleanu voi avea mare atentie la ce service-uri înfiintãm în orasul Ploiesti. Dar nu este atributul comisiei de urbanism sã îl poatã conditiona pe un proprietar de teren privat. Ne-am opus la multe spãlãtorii în comisie care nu erau normale.

            Dar aici, omul porneste niste demersuri si se aflã cu ele în etapa de început. A dorit decât o modificare a conditiilor prevãzute în PUG. Printr-un Plan Urbanistic de Detaliu modificãm niste restrictii din Planul Urbanistic General. Nu s-a ajuns în faza de autorizare a constructiei în care sã se vadã dacã are sau nu suficiente locuri de parcare. Acesta este fondul problemei.

            Este incorect domnul Teodorescu sã  amintiti comisia de urbanism. Toate aceste probleme s-au discutat în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

            Dl. Popescu Cãtãlin

            Când legiuitorul a stabilit cã în Consiliile Locale se discutã Planurile Urbanistice de Detaliu, s-a gândit cã are un rost. Altfel, nu mai era nevoie de consiliul local si Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului plus o comisie de urbanism dãdeau un aviz care era suficient. In toate aceste cazuri, liberal vorbind, este vorba de terenul oamenilor pe care teoretic ar putea sã construiascã orice. Pe de altã parte, eu sunt de acord si cu domnul viceprimar Socoleanu si cu domnul consilier Teodorescu, dacã aprobãm service auto si birouri si acestea nu pot fi construite, îi facem un deserviciu si nu un serviciu.

            Si atunci, cu informatiile suplimentare pe care le avem în consiliu, fãrã sã acuzãm pe nimeni din urmã, putem sã luãm o decizie în fiecare caz. Altfel, consiliile locale nu mai aveau ce sã discute la nici un Plan Urbanistic de Detaliu.

            Sunt pentru a aproba întotdeauna ceea ce cetãteanul ploiestean vrea sã-si construiascã pe propriul teren, cu conditia ca acel lucru sã poatã fi realizat. Dacã aici sunt informatii cã acel lucru nu poate fi realizat, sã ne facem datoria, pentru cã de asta suntem chemati sã votãm sau nu un proiect de hotãrâre.

 

            Dl. Sicoie Florin

            Eu sunt de pãrere cã un proprietar de teren are voie sã cearã orice vrea el, existã niste institutii ale statului care îi pot limita demersurile, si nu mi se pare normal, si cel putin asa voi vota eu, ce decizii ulterioare vor lua institutiile abilitate în faza autorizatiei de construire.

           

            Dl. Radu Socoleanu

            Vã spun încã o datã cã acel flux care s-a invocat de cãtre doamna arhitect sef a dovedit cã orasul aratã cum aratã în acest moment. S-au dat avize si permanent în comisia de circulatie vin cererile de care amintim. Acel flux trebuie putin verificat prin comisia de circulatie, pentru cã aceste locuri de parcare sunt necesare pentru un agent economic. Sã nu uitãm cã pe strada Vernica Micle, în stânga, în dreapta si vizavi, sunt locuinte particulare, si vor veni oamenii sã ne spunã cã li se blocheazã intrãrile. Un service presupune anumite norme.

 

            Dl. Oprea Nicolae

            Colegii consilieri vreau sã aibã în vedere urmãtoarele elemente. Existã avizul nr. 36/25.01.2006 al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Acest proiect a primit 10 voturi pentru si nici un vot împotrivã. Autorul Planului Urbanistic de Detaliu este domnul arh. Victor Socoleanu, autorul Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, si al tuturor planurilor zonale si de detaliu. Nu cunosc un arhitect care stie mai bine urbanismul municipiului Ploiesti. Eu unul nu pot sã-l jignesc pe domnul arhitect Socoleanu, sã-i spun cã nu stie ce a desenat.

            Al treilea element pe care vreau sã-l iau în discutie, este vorba de o suprafatã de 628 m.p. POT-ul aprobat este de 60%. Deci pentru parcãri rãmâne cu o suprafatã disponibilã de aproximativ 250 m.p.

            Ultimul element, pe strada Veronica Micle a fost si este service de când mã stiu.

 

            Dl. Primar

            Adevãrul este cã Planurile Urbanistice de Detaliu sunt un mare chin pe care noi îl tolerãm în Consiliul Local vizavi de niste oameni care doresc sã investeascã în orasul Ploiesti. Dacã am avea tãria si gãsim si proiectantul care sã actualizeze Planul Urbanistic General si sã mergem pe realitãtile fizice ale orasului, nu pe un P.U.G. care îsi propunea 4 benzi, 6 benzi, viaducte si tot felul de constructii gigantice, noi avem în acest moment un P.U.G. în care 40% din oras trebuie dãrâmat. Planul Urbanistic de Detaliu este un proiect de informare. Omul are nevoie de o aprobare de principiu. Pânã la momentul la care construieste si dã drumul la afacere, mai are timp de gânire. Trece în primul rând, conform legii, prin avizele si prin acordurile cerute de autorizatia de construire.

            Eu îmi însusesc observatiile fãcute de dumneavoastrã si împreunã cu domnul viceprimar Socoleanu o sã reglãm colaborarea cu comisia de urbanism când va fi nevoie. Sã corectãm în acest PUD toate observatiile fãcute, dar încã o datã, PUD-ul este o constrângere prevãzutã de lege vizavi de intentia cuiva de a investi. Dacã în comisia de urbanism si în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului s-au analizat PUD-urile si s-a dat un vot favorabil, plenul consiliului trebuie sã acorde încredere unor comisii pe care le-a constituit. Observatiile suplimentare care s-au fãcut, vã promit cã vom tine cont de ele înainte de a elibera autorizatia de construire. Dar trebuie sã depãsim acest moment.

 

            Dl. Sicoie Florin

            O sã supun la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru ?                     - 15 voturi

            Cine este împotrivã ?                -  

            Dacã se abtine cineva ?             -    8 voturi

            Cu 15 voturi pentru si 8 abtineri ale domnilor consilieri Teodorescu Iulian, Cosma Marcian, Schnelbach Simona, Popescu Cãtãlin, Lungu Rãzvan, Chivu Sorin, Toma Marcel si Banu Andrei, proiectul de hotãrâre a fost respins.

            Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

           Dna. Maria Magdalena Mazâlu

           Probabil va fi o actiune în instantã, în care autoritatea publicã reprezentatã prin edilul sef, vã rog sã mã credeti cã nu o sã aibã ce sã rãspundã. 

 

***

 

            Dl. Sicoie Florin

           Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire birouri si spatiu comercial D+P+M, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 104, Ploiesti,  initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuinta P+1, sala de festivitati - parter, anexa, imprejmuire, str. Marasesti nr. 428,  Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

           Dacã nu sunt interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Cconstruire birouri S+P+7E, B-dul Bucuresti  nr. 22A, Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire firma si locuinta de serviciu, str. Romana nr. 37,  Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire depozit inghetata - Parter, str.Marasesti nr. T55,P695/8,  Ploiesti, initiat de domnul primar şi domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  Extindere Hotel Turist, strada Tache Ionescu  nr. 6, Ploiesti, initiat de domnul primar si de domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu, Florin Sicoie, Nicolae Oprea si Evelinne Vasilescu.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 22 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   1 vot

           Cu 22 de voturi pentru si o abtinere a domnului consilier Banu Andrei,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

           Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind solutionarea cererilor formulate de SC ANTECO SA Ploiesti si SC DALKIA TERMO PRAHOVA SRL pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, initiat de domnii consilieri Elena Trican, Ion Iancu, Mitu Augustin, Rusu Ioan si Mateescu Radu.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind trecerea terenului situat în Ploiesti, cartier Libertãtii, ansamblul 9 Mai, etapa I cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte, initiat de domnii consilierii Oprea Nicolae, Savu Daniel, Chivu Sorin, Vasilescu Eveline, Sicoe Florin, Palas Paul, Schnellbach Simona.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -    

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind completarea Hotãrârii nr. 83/2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, initiat de domnii consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Eveline Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoe si Paul Palas.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

           Dl. Sicoie Florin

Trecem la urmãtorul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotãrâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2002, initiat de domnul primar.

           Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

           Cine este pentru ?                      - 23 voturi

           Cine este împotrivã ?                 -  

           Dacã se abtine cineva ?              -   

           In unanimitate de voturi,  proiectul de hotãrâre a fost aprobat.

           Mentionãm cã doamna consilier Cont Adriana si domnul consilier Avramescu Teodor nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

            Dl. Sicoie Florin

            Multumindu-vã pentru participare, declar sedinta de astãzi a Consiliului Local  al Municipiului Ploiesti închisã.

 

***

 

            Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, sedinta a luat sfârsit, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal într-un singur exemplar.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTÃ,

Florin Sicoie

SECRETAR,

Maria-Magdalena Mazâlu