Proces verbal din 16.10.2006

Proces verbal din 16 octombrie 2006

P R O C E S  -  V E R B A L

al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 16 octombrie 2006

 

         Din totalul de 26 de consilieri in functie, la sedinta au participat 25, absenti fiind 1 si anume, doamna consilier Cont Adriana, motivat.

 

*

 

         La sedinta au mai participat:

         - Dl Emil Calota                                       - Primar

         - Dl Radu Socoleanu                                - Viceprimar

         - D-na Gratiela Gavrilescu                      - Viceprimar

         - D-na Maria Magdalena Mazalu            - Secretar

 

*

 

         Sedinta a fost condusa de domnul consilier Paul Palas.

 

* * *

 

         Dl Paul Palas

         Buna ziua si bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti de astazi.

         In acest moment sunt in sala 24 de consilieri din 26, absenti fiind 2 si anume: doamna consilier Manea Antoneta este in concediu si doamna Cont Adriana care am inteles ca este in spital, deci ambele absente sunt motivate.

         Fata de proiectul ordinii de zi initial, au mai venit inca trei propuneri de completare si anume:

         „1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 112/2006 – initiat de domnul primar.” – face referire la modificarea comisiei speciale a Municipiului Ploiesti de revizuire a contractului de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova, in sensul inlocuirii domnului Popescu Catalin din acea comisie. Este o hotarare care are un grad de urgenta, dat fiind faptul ca aceasta comisie trebuie sa se intruneasca sa negociere cu S.C. Dalkia Termo Prahova.

         O alta propunere pentru completarea proiectului ordinii de zi este o solicitare venita din partea Inspectoratului  Scolar pentru numirea unui reprezentant al Consiliului  Local al Municipiului Ploiesti in calitate de observator in comisia pentru desfasurarea concursului in vederea numirii directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar.

         Ultima propunere va fi la rubrica Diverse – „Informare privind derularea sedintei de negociere pentru achizitionarea imobilului „Casa Casatoriilor”.

         Va propun ca proiectul de hotarare privind inlocuirea domnului Popescu Catalin din functia de membru al comisiei speciale si proiectul de hotarare privind numirea unui reprezentant in comisia pentru desfasurarea concursului in vederea numirii direstorilor in unitatile de invatamant sa le punem primele pe ordinea de zi.

         Daca am acceptul dumneavoastra, am sa va citesc in momentul in care o sa ajungem sa discutam proiectul de hotarare respectiv, dumneavoastra veti lua cunostinta de ea, dar trebuie sa acceptam cu totii ideea ca au un grad de urgenta foarte mare, dar fiind faptul pe de-o parte ca acel concurs are loc pe data de 20 octombrie, concursul privind numirea unor directori, iar comisia speciala a Municipiului Ploiesti de revizuire a contractului de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova trebuie sa se intruneasca saptamana viitoare. Ambele proiecte de hotarari au un grad de urgenta ridicat.

         Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor puncte suplimentare:

         Cine este pentru ?                    24 voturi

         Cine este impotriva ?                -

         Daca se abtine cineva ?            -

         In unanimitate de voturi, propunerea de completare a ordinii de zi a fost aprobata.

 

*

 

         Dl Palas Paul

         Supunem la vot proiectul ordinii de zi in integralitate:

         Cine este pentru ?                    24 voturi

         Cine este impotriva ?                -

         Daca se abtine cineva ?            -

         In unanimitate de voturi, ordinea de zi a sedintei a fost aprobata.

 

 

* * *

 

 

         Dl Paul Palas

         Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei: „Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in calitate de observator in comisia pentru desfasurarea consursului in vederea numirii directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitare – initiat de domnul primar.”

         Inteleg ca aveti cu totii la mape acest material.

 

         Dl Teodorescu Iulian

         Din partea grupului PNL – PD propunem pe doamna Iuliana Dosaru.

 

         Dl Savu Daniel

         Avand in vedere ca in proiectul de hotarare avem aici „Numirea domnului/doamnei…” daca s-a propus din partea dreapta o doamna, o sa propunem noi un domn, pe domnul Mitu Augustin.

 

         Dl Palas Paul

         Cer acordul dumneavoastra de a aproba acest proiect de hotarare cu vot deschis.

 

         D-na Trican Elena

         Fiind vorba de persoane, nu avem voie sa votam deschis.

 

         Dl Palas Paul

         Cu acordul nostru, avem voie.

         Supunem la vot propunerea de a vota deschis acest proiect de hotarare:

         Cine este pentru ?                    24 voturi

         Cine este impotriva ?                -

         Daca se abtine cineva ?            -

         In unanimitate de voturi, aceasta propunere a fost aprobata.

 

*

 

         Dl Palas Paul

         Este normal sa schimbam si titlul hotararii, sa spunem „privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului Local…”

         Avem doua propuneri – doamna Dosaru Iuliana si domnul Mitu Augustin.

         Supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                    23 voturi

         Cine este impotriva ?                -

         Daca se abtine cineva ?            -

         Cu mentiunea ca in acest moment in sala suntem 25 de consilieri prezenti si ca doamna Dosaru Iuliana si domnul Mitu Augustin nu participa la vot, acest proiect de hotarare a fost aprobat in unanimitate de voturi.

 

* * *

 

         Dl Palas Paul

         Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotãrâre privind demisia din functia de consilier local a domnului Cãtãlin Popescu  - initiat de domnul primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                                       25 voturi

Cine este impotriva ?                                   -

Daca se abtine cineva ?                               -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Paul Palas

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

         „Proiect de hotarare privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 112/2006 – initiat de domnul primar.”

         Hotararea respectiva facea referire la constituirea unei comisii speciale a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti pentru revizuirea contractului de concesiune cu S.C. Dalkia Termo Prahova, comisie ce urmeaza sa se intalneasca maine.

         Cine se inscrie la cuvant?

 

         Dl Teodorescu Iulian

         Dat fiind ca domnul Catalin Popescu apartinea grupului politic PNL – PD, v-as propune ca in aceasta comisie sa fie desemnat domnul Rusu Ioan.

 

         Dl Paul Palas

         Multumesc, alte propuneri mai sunt?

         Daca nu, supunem la vot modalitatea de vot, daca sunteti de acord cu votul deschis sau secret:

         Cine este pentru ?                              25 voturi

         Cine este impotriva ?                         -

         Daca se abtine cineva ?                      -

         In unanimitate de voturi, aceasta propunere a fost aprobata.

 

*

 

         Dl Paul Palas

         Supunem la vot proiectul de hotarare in ansamblu:

         Cine este pentru ?                              24 voturi

         Cine este impotriva ?                         -

         Daca se abtine cineva ?                      -

Cu mentiunea ca domnul consilier Rusu Ioan nu participa la vot, acest proiect de hotarare a fost aprobat in unanimitate de voturi.

 

* * *

 

Dl Paul Palas

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei ai anume:

„Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti - initiat de domnul primar.”

Trebuie sa va informez ca acest proiect de hotarare are avize favorabile de la toate cele sase comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Doamna Gaborfi are de facut cateva precizari.

 

D-na Gaborfi Luminita

In urma discutiilor purtate in cadrul comisiei de specialitate nr. 1 s-au adus o serie de modificari pe care vi le aduc la cunostinta acum.

La art. 21, pct. 4 se elimina sintagma „comunei/orasului” si la punctul 6, de asemenea, se elimina sintagma „comunei/orasului”.

Deja sunt afisate aceste modificari.

La art. 37 s-a adaugat un nou punct, punctul nr. 3 in care se spune: „Raportul de specialitate se intocmeste in termen de 30 de zile de la depunerea proiectului de hotarare” iar la punctul nr. 2 s-au eliminat o serie de sintagme in sensul ca proiectul de hotarare trebuie insotit de expunerea de motive, deci s-a eliminat necesitatea insotirii proiectului de hotarare de raportul de specialitate.

La punctul 39, punctul nr. 2 – „odata cu depunerea proiectelor…”  deci „transmiterea” a fost inlocuita cu „depunerea” .

La punctul 45, se adauga un nou alineat 5, iar vechiul alineat 5 devine 6, este preluat chiar din lege si are urmatorul continut: „nu poate lua parte la deliberarea si adoptarea hotararilor Consiliului Local, consilierul local care fie personal, fie prin sot/sotie, afin sau rude de pana la gradulal patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii Consiliului Local.” si „Hotararile adoptate de Consiliul Local cu incalcarea dispozitiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ, actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.”

Acestea sunt modificarile aduse Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

 

Dl Savu Daniel

Vreau sa o intreb pe doamna Gaborfi, fata de forma pe care o avem noi in mape, sunt multe alineate taiate, acestea dispar complet?

 

D-na Gaborfi Luminita

Da. V-am prezentat Regulamentul astfel, pentru a intelege mai bine ce se elimina si ce se introduce.

 

Dl Savu Daniel

Daca se elimina de tot, de exemplu, daca eliminam in totalitate art. 38, nu mai exista, inseamna ca restul se renumeroteaza.

 

D-na Gaborfi Luminita

Sigur ca da. Restul se renumeroteaza. Noi am vrut sa va aratam exact ce modificari s-au adus la acest Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti la propunerea domnului Teodorescu Iulian.

 

Dl Paul Palas

Daca nu mai sunt alte interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare, asa cum a fost prezentat:

Cine este pentru ?                              25 voturi

Cine este impotriva ?                         -

Daca se abtine cineva ?                      -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Paul Palas

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Proiect de hotãrâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea localitãtii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii  - initiat de domnul primar.”

Doamna Gaborfi doreste sa va faca cateva precizari.

 

D-na Gaborfi Luminita

La art. 2.2. din capitolul „Procedura de constatare a contraventiilor” , inlocuim sintagma „societatile comerciale” cu „agentii economici” si se elimina „persoane fizice care au savarsit efectiv fapta contraventionala”.

La capitolul 3, sanctiunea prevazuta la 3.1., va avea urmatorul continut: „neintretinerea fatadelor cladirilor magazinelor, chioscurilor sau tonetelor prin lucrari de reparatii, zugravire sau vopsire de catre agentii economici, institutii sau persoane fizice autorizate”.

La 3.1.2. – „neexecutarea operatiunii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie in conditiile prevazute de normele legale”, deci dispare „cu substante autorizate”.

Tot la acest capitol se elimina punctul 11.

La capitolul 6, la punctul 24, se pune virgula dupa „detinatorii de retele” si se adauga „cu reluarea procedurilor”. Se introduce un nou punct 25 care va avea urmatorul continut: „inceperea lucrarilor de interventie fara autorizatia de incepere a lucrarilor edilitare, fara avizul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor”, deci este o noua fapta contraventionala.

La punctul 7.1 se mai adauga o sanctiune complementara – „recuperarea contravalorii prejudiciului”.

La punctul 8.1.10 se adauga „achizitionarea de catre agentii economici de capace, rame metalice, gratare sau fragmente…” in continuare ramane acelasi continut.

La punctul 10.2. – este numai pentru persoane juridice, amenda prevazuta este cuprinsa intre 1.000 – 2.500 lei.

La capitolul 12.1. – amenda prevazuta pentru persoane fizice este cuprinsa intre 250 si 2.500 lei, iar pentru persoane juridice ramane aceeasi. La acelasi capitol 12.1.17., la deteriorarea aparatelor de taxat  se adauga „recuperarea prejudiciului conform legii”.

A fost o propunere din partea comisiei cu privire la punctul 16.1.5. de inlocuire a sintagmei „au obligatia” cu „pot prelua pe baza de proces verbal” si sa se elimine „in limita materialului dendofloricol”, iar punctul 7 de la amenzi, de la punctul 16.2. sa aiba urmatorul continut: „neintretinerea in stare corespunzatoare a spatiilor verzi de catre asociatiile de proprietari/locatari conform conventiei incheiate cu Administratia Domeniului Public si Privat”, iar punctul 9 sa fie eliminat.

Acestea au fost propunerile comisiei nr. 1.

 

Dl Paul Palas

Doamna Mazalu doreste sa mai faca o completare.

 

D-na Maria Magdalena Mazalu

Va rugam sa acceptati ca art. 3, alin. 2 din hotarare sa fie eliminat deoarece poate crea confuzii, iar pe de alta parte, toate aceste mentiuni sunt cuprinse in procesul – verbal, caz contrar stiti ca atrage nulitatea si nu numai atat, ar insemna sa reproducem procesul verbal si nu are sens.

In acest caz, poate ar trebui decat sa invocam legea – prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator, in sensul ca se poate achita imediat sau jumatate pana in 48 de ore. Va propun sa introducem un nou articol  4 si restul se renumeroteaza – „Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 aprobata prin Legea nr. 180/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.”

 

Dl Paul Palas

Alte interventii mai sunt?

 

Dl Teodorescu Iulian

Din partea comisiei de circulatie, o modificare la art. 6.1., punctul 7 – „blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii din parcare”. Ce se intampla? La aceasta data suntem asaltati de cereri ale cetatenilor sau firmelor care doresc plantarea inscriptiilor pentru a impiedica sa li se blocheze accesul in proprietate. De aceea va rugam sa completam acest punct cu „iesiri din parcare sau din proprietati, indiferent de titularul dreptului de proprietate.”

Multumesc!

 

Dl Iancu Ion

Ca reprezentant al dumneavoastra in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. „Hale si Piete” S.A., am cateva observatii la punctul 17.3., lit.”f”. In acest moment, persoanele juridice au cantarele proprii, iar persoanele fizice inchiriaza cantare de la S.C. „”Hale si Piete” S.A., deci daca inchiriaza cantarele de la noi, automat acestea sunt verificate si omologate, deci nu sunt alte forme, si nu stiu cum societatea „Hale si Piete”trebuie sa-si creeze obligatia ca o persoana fizica care vine cu cantar sa-l omologheze. Nu putem stipula aici ca societatea comerciala se ocupa de omologarea  cantarelor. Trebuie reformulat acest punct.

 

D-na Trican Elena

Dar trebuiesc verificate.

 

Dl Iancu Ion

Da, dar aici spune „verificate/omologate la Administratia Pielelor”, deci inclusiv omologate.

 

Dl Paul Palas

Domnule Iancu, aveti o propunere concreta in acest sens?

 

Dl Iancu Ion

Sa eliminam cel putin cuvantul „omologate” pentru ca nu ne ocupam noi de omologarea cantarelor sau sa eliminam „la Administratia Pietelor”.

La punctul 17.5. – Contraventii – la punctul „lipsa documentelor justificative privind provenienta produselor si a celor care atesta calitatea produselor”. Cum procedam cand persoana fizica dintr-o comuna apropiata vine sa vanda rosii? Ce certificat de atestare a calitatii ii cerem? Asta nu avem decat la agentii economici. Provenienta, da , este clara treaba ca vine cu certificatul de producator, este in atributiunea S.C. „Piete si Hale”, dar nu putem verifica la persoane fizice, sa-i cerem un document care sa ateste calitatea, ci acelor care atesta calitatea produselor in cazul agentilor economici.

 

Dl Cosma Marcian

Sunt foarte multi comercianti care nu au cum sa faca rost de certificat care atesta calitatea produselor.

 

Dl Iancu Ion

Fiind agent economic, este obligat sa aiba certificat care sa ateste calitatea, persoana fizica nu.

 

Dl Paul Palas

Va rog sa formulati o propunere concreta.

 

Dl Iancu Ion

A celor ce atesta calitatea produselor, in cazul agentilor economici.

„Lipsa documentelor justificative privind provenienta produselor si a celor ce atesta calitatea produselor” – si sa punem in paranteza sa se inteleaga ca este vorba numai de atestarea calitatii produselor.

Tot la 17.5. de la punctul 1 pana la punctul 5 si de la 7 pana la 15, toate aceste contraventii sunt stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. „Hale si Piete” S.A. si sunt alte sanctiuni stabilite, deci se bate cap in cap ce am trecut aici si ce avem acolo, pentru ca acolo avem alte sanctiuni de la avertisment la retragerea autorizatiei si la toate celelalte, retragerea avizului de functionare.

 

D-na Gaborfi Luminita

Am precizat in preambulul proiectului de hotarare ca hotararile anterioare se modifica corespunzator prezentului Regulament, deci nu va fi vreo contradictie.

 

Dl Iancu Ion

Sigur, deci trebuie sa adaptam Regulamentul de Organizare si Functionare de la „Hale si Piete” in functie de acesta.

 

Dl Cosma Marcian

Daca imi permiteti, la capitolul 17.5. (1), revin, si as lasa „lipsa documentelor justificative privind provenienta produselor”, pentru ca oricum se subintelege si orice agent economic cat si producator dupa 1 ianuarie 2007, va fi obligat prin lege sa prezinte un certificat de calitate. Oricum, acest lucru va fi reglementat de lege. Sunt foarte multi comercianti care achizitioneaza prin borderouri de achizitii de la producatorul direct, legume, fructe de sezon si nu au cum sa procure un certificat de calitate. Producatorul nu este o întreprindere  care sa aiba la dispozitie un organism care sa ateste calitatea marfii respective. In mod normal este bine ca toti ca aiba un certificat de calitate.

 

Dl Teodorescu Iulian

„Lipsa documentelor justificative privind provenienta si calitatea produselor, conform normelor legale in vigoare”. Acesta este amendamentul.

 

D-na Schnelbach Simona

La capitoului 15.3. – „ Toate animalele de companie vor avea carnet de sanatate cu vaccinurile la zi, cu exceptia celor care nu parasesc proprietatea.” Asta este parerea mea, vreau sa va spun, cred ca este foarte greu pentru un pensionar care are un catel in curte sa trebuiasca sa-si faca carnetul de sanatate cu vaccinurile la zi, in afara de faptul ca este si foarte scump. Daca isi plimba cainele si este intr-adevar un animal de companie si trebuie sa-l scoata, foarte bine, sa aiba carnet de sanatate cu vaccinurile la zi, dar daca acel animal este alaturi de un batran singur, eu cred ca este deja prea mult.

La cap. 16.20. la sfarsit, in continuare – „din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti, cu exceptia acelor de pe proprietatea fiecaruia”, deci daca arborii sunt doborati de fenomene naturale si este in curtea ta, poti face ce vrei cu el.

La cap. 16.3. pct. 6 – aici mi se pare exagerata si amenda si ma gandesc tot la aceleasi persoane care au venituri foarte mici, daca ar avea bani, banii astia,  30 milioane, si-ar infrumuseta fiecare casa.

 

D-na Gaborfi Luminita

Este preluata din Legea mediului, din Ordonanta nr. 195/2006 .

 

D-na Schnelbach Simona

Atunci trebuie reformulata pentru ca „neintretinere si infrumusetare”

 

D-na Trican Elena

In primul rand, noi la sedinta anterioara am stabilit ca toate discutiile le vom avea pe baza amendamentelor formulate in comisii. Daca ar fi venit Trican si ar fi facut niste amendamente, toata lumea ar fi tabarat pe Trican. Noi, comisia Buget – Finante, cati am fost, de la orele 14, doua ore am stat si am discutat. Acum l-am facut iar varza. Ba sa scoatem ceva, ba sa bagam altceva si asa mai departe. Sunt anumite contraventii care trebuie sa ramana aici in regulament. Eu nu mai pricep nimic. V-am spus, daca era vorba de Trican, ati fi tabarat cu totii pe Trican, de ce face amendamente.

 

Dl Paul Palas

Doamna Trican, aveti dreptate, dar, din pacate, nu pot sa nu ofer fiecarui consilier dreptul de a lua cuvantul.

 

D-na Maria Magdalena Mazalu

Art. 4, ultimul alineat – chiar daca facem mentiunea si trebuie facuta ca Ordonanta nr. 2/2001 se aplica corespunzator, trebuie sa facem totusi mentiunea daca vrem totusi ca aceste amenzi sa poata fi achitate si la jumatate. Actul normativ cu modificarile si completarile ulterioare, spune ca ar trebui notata in mod special daca dumneavoastra vreti sa acordati aceasta facilitate, respectiv de plata a jumatatii in 48 de ore. In atare situatie, art. 4 va avea urmatoril continut:

Prevederile Ordonantei Guvernului 2/2001 aprobata prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.

In termen de 48 de ore contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii.”

 

Dl Palas Paul

Supunem la vot fiecare amendament, asa cum a fost el formulat.

Domnul Teodorescu a propus la art. 6.1.7 – eliminarea unei sintagme – „iesiri din parcare sau din proprietati, indiferent de titularul dreptului de proprietate.”:

Supumen la vot acest mendament:

Cine este pentru ?                              25 voturi

Cine este impotriva ?                         -

Daca se abtine cineva ?                      -

In unanimitate de voturi, acest amendament a fost aprobat.

 

*

 

Dl Paul Palas

Domnul Iancu Ion a avut trei amendamente.

Primul, facea referire la art. 17.3, lit. „f”, de eliminare a cuvantului „omologate”. Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru ?                              25 voturi

Cine este impotriva ?                         -

Daca se abtine cineva ?                      -

In unanimitate de voturi, acest amendament a fost aprobat.

 

*

 

Dl Paul Palas

Urmatorul amendament se refera la cap. 17.5.1., domnule Iancu, este intocmai cu ceea ce ati spus?

Daca da, supunem la vot acest amendament in forma afisata pe ecran:

Cine este pentru ?                              25 voturi

Cine este impotriva ?                         -

Daca se abtine cineva ?                      -

In unanimitate de voturi, acest amendament a fost aprobat.

 

*

 

Dl Paul Palas

Domnul Iancu mai avea un amendament referitor la contraventii, tot la punctul 17.5.

 

Dl Iancu Ion

Am inteles ca Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. „Hale si Piete” trebuie corelat cu acest regulament.

 

*

 

Dl Paul Palas

Amendamentul domnei Schnelbach Simona, cap. 15.3.

 

Dl Oprea Nicolae

Cu un asemenea amendament nu pot fi de acord, noi permitem introducand asemenea exceptii sa cream probleme care ne depasesc celor care locuiesc pe acea proprietate si ne asumam riscuri care ne depasesc.

Astea sunt chestiuni care sunt reglementate prin legi specifice legate de masurile sanitar veterinare. Problema care se pune este daca noi in calitate de Consiliu Local hotaram sa verificam si sa supraveghem si sa sanctionam asemenea abateri de la legislatie, sau daca lasam aceste chestiuni numai pe seama altor organe imputernicite. Asta este problema de fond, daca vreti sa ne debarasam de aceasta problema de fond, o lasam pe seama Directiei Sanitar – Veterinare sau Directiei de Sanatate Publica.

Nu putem crea alte legi, ori o respectam, ori nu o respectam, deci eu nu pot sa fiu de acord, introducem un risc prea mare pentru sanatatea altor cetateni. Daca suntem asa de milosi, scoatem o alta hotarare in care dam in sarcina adapostului de caini comunitari, sa vaccinam noi, pe banii nostri, este vorba de sanatatea publica, ca noi nu ne ocupam de sanatatea individuala, ci de sanatatea publica. Facem vaccinul gratuit pentru cei ce nu isi permit.

 

Dl Savu Daniel

La punctul acesta sunt putin derutat. Eu nu prea ma pricep la caini dar scrie acolo ca cei care detin caini de companie trebuie sa afiseze pe usa o placuta. Si pentru canii aceia mici trebuie afisata acea placuta cu „Caine periculos”?

Eu inteleg prin caine periculos din aceia care musca, caini mari…

Inteleg, sunt periculosi ca purtatori de microbi.

In acest caz, o rog pe doamna doctor sa-si retraga amendamentul pentru ca vecinii mei in fiecare seara dau drumul la caini pe afara, adica, chiar daca sunt pe proprietate, seara toata lumea le da drumul pe afara.

 

D-na Schnelbach Simona

Imi retrag acest amendament pentru ca oricum, autoritatea din domeniu are grija sa-i vaccineze gratuit, domnule Oprea. Pararea mea era ca oamenii nu isi pot permite sa ii vaccineze, mai ales intr-un interval de timp asa de scurt, nu pot sa aibă aceste acte.

 

Dl Primar

Doamna consilier, eu cred ca 30 de zile cat avem la dispozitie inainte de a intra in vigoare, o sa avem instructaje cu agentii constatatori, nu o sa aplicam absurd toate aceste prevederi, vom fi atenti de la caz la caz, iar singura mea observatie, nu stiu daca domnul consilier Sicoie accepta ca in loc de „Caine periculos”, sa scrie „Caine rau”. Acceptam din cand in cand mai bine „Caine rau” in loc de „Caine periculos”.

 

Dl Sicoie Florin

Din acest paragraf 2 de la cap. 15. 3 rezulta ca orice caine este periculos, ceea ce este absurd.

Propun eliminarea paragrafului 2 de la cap. 15.3., pentru ca ma indoiesc ca zeci de oameni o sa-si puna pe usi sau pe gardul curtii placutza cu inscriptia „Caine periculos”. Si mai este si o chestie gramaticala, in cazul in care sunt mai multi caini scriem „Caini periculosi”?

 

Dl Palas Paul

Discutam de amendamentul doamnei doctor Schnelbach pe care si l-a retras.

Supunem la vot amendamentul domnului Sicoie Florin de eliminare a paragrafului 2 de la cap. 15.3.:

Cine este pentru ?                              11 voturi

Cine este impotriva ?                         2 voturi

Daca se abtine cineva ?                      13 abtineri

Cu 11 votrui pentru, 2 voturi impotriva si 13 abtineri, acest amendament nu a fost aprobat.

 

Dl Primar

Obligatoriu nu este sa pui aceasta inscriptie, obligatoriu este semnul, ca si semnele rutiere, trebuie sa existe pe poarta domiciliului fiecaruia, un mic semn pe care apare un cap de caine, cand ai caine in apartament sau in casa, nu este obligatorie placuta cu „Atentie, caine periculos!” Poti face si asta daca vrei, dar exista o placuta, este un semn european, cu totii l-am vazut prin tarile Uniunii Europene si este obligatie legala sa afisezi la intrare ca detii un caine.

 

Dl Rusu Ioan

La art. 6 din hotarare – aducerea la cunostinta publica sa fie mult mai ampla, mult mai consistenta decat se facea pana acum, as sugera executivului sa se implice mai mult aici pentru ca avem o serie de amenzi si vrem sa se stie ca nu vrem sa amendam pe nimeni in acest oras, dar preventiv este bine ca aducerea la cunostinta publica sa fie mult mai ampla, sa se trimita chiar adrese catre asociatiile de proprietari/locatari pentru ca cele mai multe amenzi cred ca sunt indreptate catre comunitatea de la blocuri si  noi mai aveam niste afisiere prin Ploiesti, nu stiu daca mai sunt, sa putem sa scoatem din aceasta hotarare amenzile care sunt principale pentru viata publica, sa le mai afisam si prin statiile de autobuz, astfel putand sa prevenim multe fapte care se intampla pe domeniul public. Nu este o propunere de modificare a proiectului de hotarare, ci o recomandare pentru executiv.    

Multumesc!

 

Dl Cosma Marcian

Sunt dator cu o precizare, la cap. 15.3, tot la caini, pentru ca deja este prevazut prin lege, detinerea animalelor de companie, respectiv cainii care sunt clasificati prin lege pe categorii, sunt caini agresivi cu un nivel inalt de agresivitate si obligativitatea fiecarui detinator sa afiseze pe imobil si pe proprietate detinerea unor astfel de animale. Noi venim acum cu o decizie….

 

Dl Palas Paul

Nu a fost aprobat acel amendament.

In aceste conditii, supunem la vot proiectul de hotarare in ansamblu.

Cine este pentru ?                              24 voturi

Cine este impotriva ?                         -

Daca se abtine cineva ?                      1 abtinere

Cu 24 voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Popa Marcian, acest proiect de hotarare a fost aprobat, asa cum a fost el modificat prin amendamente.

 

* * *

 

Dl Palas Paul

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

„Informare privind derularea sedintei Comisiei de negociere pentru achizitionarea imobilului „Casa Cãsãtoriilor”.”

Daca sunt puncte de vedere.

 

Dl Teodorescu Iulian

O singura intrebare: din toata comisia nu a participat decat domnul Bratosin la negocieri?

 

Dl Mitu Augustin

Originalul este semnat de toti membrii comisiei, toti membrii comisiei au participat la negocieri.

Important este ca in sedinta ordinara de luna aceasta sa avem un proiect de hotarare pentru ca aceasta oferta a proprietarilor expira pe 5 noiembrie. Inca un lucru pe care cred ca l-a scapat domnul Bratosin sa-l spuna in informare, proprietarii imobilului cand au facut acea oferta, au facut si o facilitate la plata daca ii putem spune astfel, plata de face in trei rate daca nu gresesc, nu cred ca scrie in acea informare.

Eu cred ca in orice varianta trebuie sa promovam un proiect de hotarare in sedinta ordinara pentru ca aceasta este concluzia finala si acel proiect va fi votat, daca trece, trece, daca nu trece, nu trece, dar important este sa avem un proiect de hotarare pentru ca acesta este finalul negocierii care de fapt nu a fost o negociere, oamenii ne-au spus ca asta este oferta lor, este irevocabila, definitiva, nenegociabila, doar aceasta detaliere la plata in trei rate este singura chestie care nu apare in informare.

Multumesc !

 

Dl Paul Palas

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, declar sedinta inchisa,   multumindu-va pentru participare.

 

* * *

 

Epuizandu-se problemele de la ordinea de zi, sedinta a luat sfarsit, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces – verbal intr-un singur exemplar.