Proces verbal din 10.07.2006

Proces verbal din 10 iulie 2006

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

PROCES – VERBAL

al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 10 iulie 2006

 

Din totalul de 27 de consilieri în functie, la sedintã au participat un numãr de 21 de consilieri, absenti motivat fiind 6 si anume: doamna Manea Antoaneta, domnul Banu Andrei, domnul Palas Paul, domnul Oprea Nicolae, domnul Toma Marcel si domnul Avramescu Teodor care este în concediu.

 

***

 

La sedintã au mai participat:

            - dl. Emil Calotã                          - Primar

            - dna. Gratiela Gavrilescu            - Viceprimar

            - dl. Radu Socoleanu                  - Viceprimar

            - dna. L:uminita Gaborfi              - Director Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios

 

***

 

Sedinta a fost condusã de domnul Rusu Ioan.

 

***

 

Dl. Rusu Ioan

            Buna ziua. Sa incepem lucrarile sedintei extraordinare de astazi la care sunt prezenti 21 de consilieri, restul colegilor fiind in concedii sau lipsind motivat. Privitor la ordinea de zi, sunt 14 proiecte de hotarare la care s-a adaugat un proiect de hotarare privitor la aprobarea majorarii cuantumului cotizatiei datorata de municipiul Ploiesti ca membru al Asociatiei Municipiilor din Romania pe anul 2006. Daca la ordinea de zi aveti observatii? Daca nu sunt observatii va propun introducerea pe ordinea de zi a hotararii privind majorarea cuantumului cotizatiei datorata de municipiul Ploiesti ca membru al Asociatiei Municipiilor din Romania pe anul 2006.

            Cine este pentru?                       21 de voturi

            Cine este impotriva?                 -

            Daca se abtine cineva?              -

            In unanimitate, s-a votat ca hotararea sa fie introdusa pe ordinea de zi.

 

***

           Dl. Rusu Ioan

           Supun votului ordinea de zi in integralitate.

           Cine este pentru?                       21 de voturi

           Cine este impotriva?                  -

           Daca se abtine cineva?               -

            Ordinea de zi a fost votata in unanimitate.

 

*

            Dl. Rusu Ioan

            Primele 12 proiecte de hotarare vizeaza rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale municipiului Ploiesti si ale directiilor si regiilor din subordine. Aici l-as ruga pe domnul Primar care este si initiator sa explice continutul hotararii introduse pe ordinea de zi. Apoi luam inscrierile la cuvant.

 

            Dl. Primar

            Mutumesc Domnule Presedinte. Doamnelor si domnilor - proiectul de rectificare a bugetelor serviciilor publice, institutiilor Consiliului Local dar si bugetul de ansamblu al municipiului pleaca de la cerinta prevazuta de Legea Finantelor Publice Locale  privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul al doilea, deci dupa 1 iulie anul curent. Pornim de la o realitate care se imbina fericit cu relevarea unor surse suplimentare de venituri la bugetul municipiului. Realitatea de care vorbesc este ca, in oras, au aparut cu prioritate nevoi noi de lucrari, in special de intretinerea infrastructurii publice, vorbesc de drumuri si poduri, astfel incat pe capitolul de reparatii curente am propus o suplimentare cu circa 25 de miliarde de lei vechi pentru semestrul II. Avem necesitati de suplimentare  a cheltuielilor de  igienizare si intretinere a gradinitelor si scolilor secundare, rezultate atat din constatarile proprii cat si din procesele verbale de control ale Sanepidului, astfel incat, am suplimentat cu 2 miliarde de lei vechi cheltuielile necesare. Au aparut, de asemenea, elemente noi in suplimentarea programului  propriu de investitii al Primariei Ploiesti legat, pe de o parte, de rezolvarea alimentarii cu energie termica a unor scoli asa cum este Colegiul Virgil Madgearu pe timp de iarna sau nevoia de rezolvare a  deplasarilor in teren a personalului propriu din conducerea executivului, nevoia de a prevedea achizitionarea in leasing a unor masini. Spuneam ca aceste nevoi, din care am relevat cateva, s-au imbinat fericit cu realizarea de catre sectoarele din executiv insarcinate cu veniturile municipiului, de surse suplimentare. Reamintesc tuturor ca, pe langa 15 miliarde pentru care am suplimentat executia bugetara din 2006, venim acum cu o crestere a veniturilor pe semestrul II de 80 miliarde din care, marea majoritate inseamna venituri proprii existand si o alocare de la bugetul de stat pentru proiectul de reabilitare termica a unor blocuri din oras. Important in acest moment este, nu doar suplimentarea bugetului cu veniturile pe care le anticipam, intr-un mod destul de realist pentru restul anului, dar si nevoia de urmarire a executiei bugetare, astfel incat, banii alocati sa fie utilizati cu chibzuiala si pe destinatiile propuse. Fac precizarea ca majoritatea institutiilor Consiliului Local, desi au propuneri de prevederi majorate pe capitolul de cheltuieli materiale, au obligatia sa urmareasca, prin masuri proprii de control, efectuarea cheltuielilor in mod economic, cu respectarea prevederilor din hotararile propuse azi.

            Multumesc domnule presedinte!

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Trecem la ordinea de zi. Proiectul nr. 1 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Casei de Cultur\ „I.L. Caragiale” Ploie[ti. Daca sunt observatii? Daca nu sunt, supunem la vot.

          Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

           Daca se abtine cineva?                -

           Acest proiect s-a votat in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiect de hot\r@re privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Teatrului Toma Caragiu” Ploie[ti. Intrebari si interpelari daca sunt? Daca nu sunt, supun la vot proiectul nr. 2.

            Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?                -

            Proiectul a fost votat in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 3 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploie[ti. Amendamente si observatii? Nu sunt. Supun proiectul votului.

            Cine este pentru?                          21 de voturi

            Cine este impotriva?                    -

            Daca se abtine cineva?                 -

            Hotararea a fost votata in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 4 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect Ploie[ti. Intrebari si interpelari? Nu sunt, atunci supunem la vot.

            Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?                -

            Proiectul a fost votat in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 5 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului Public Local Comunitar de Eviden]\ a Persoanelor Ploie[ti. Intrebari si observatii? Nu sunt. Supunem la vot proiectul nr. 5.

            Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?               -

            Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 6 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Poli]iei Comunitare Ploie[ti. Intrebari si interpelari? Nu sunt. Supunem la vot proiectul de hotarare.

            Cine este pentru?                       21 de voturi

            Cine este impotriva?                 -

            Daca se abtine cineva?              -

            Proiectul a fost votat in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului Public Finan]e Locale Ploie[ti. Intrebari si interpelari? Nu sunt. Supunem la vot proiectul nr. 7.

            Cine este pentru?                       20 de voturi

            Cine este impotriva?                  -

            Daca se abtine cineva?               1 vot

            Proiectul de hotarare a trecut cu 20 de voturi pentru si o abtinere, cea a doamnei Trican Elena.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 8 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Administra]iei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploie[ti. Intrebari si interpelari daca sunt? Daca nu sunt, supunem la vot proiectul nr. 8.

            Cine este pentru?                        20 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?               1 vot

            Proiectul nr. 8 a trecut cu 20 de voturi pentru si o abtinere, cea a doamnei Trican Elena.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiect de hotarare nr. 9 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Clubului Sportiv Municipal Ploie[ti.

 

            Dl. Eparu Ion

          As vrea sa intreb daca vreo structura sportiva din oras a depus proiect prin care cere finantare, pana acum?

 

            Dl. Primar

            Si pentru informarea celorlalti colegi, am avut o discutie la nivelul unui grup de consilieri si a comisiei de specialitate privitoare la modul in care putem finanta, din banul public, activitatea sportiva din municipiul Ploiesti. Aceasta chestiune, legata, in mod special, de necesitatea de a sustine, pe de o parte, sportul de performanta, pe de alta parte, prin faptul ca doua echipe fanion ale orasului, este vorba de echipa de volei Petrom Ploiesti si echipa de fotbal F.C. Petrolul, au ramas fara finantare. Noile cerinte legale, pe care, finantarea din banul public le impune prin actul normativ adoptat in cursul lunii aprilie, anul curent, cer ca fiecare echipa sportiva si club sa faca o aplicatie, deci o cerere oficiala insotita de un plan sportiv de performanta, catre autoritatea publica locala, catre Consiliul Local in vederea studierii si aprobarii. Pana in acest moment nu am primit nici un fel de solicitare in conformitate cu prevederile legale. Multumesc!

 

            Dl. Rusu Ioan

            Daca mai sunt si alte interventii? Daca nu mai sunt, supun la vot proiectul nr. 9.

            Cine este pentru?                       21 de voturi

            Cine este impotriva?                  -

            Daca se abtine cineva?               -

            Proiectul a fost votat in unanimitate.

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 10 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Administra]iei Domeniului Public [i Privat Ploie[ti.

 

            Dl. Popescu Catalin

            As dori niste precizari referitoare la investitia in modernizarea strazii Cantacuzino. Este o suma mare, o suma de aproape 30 de miliarde, daca am inteles eu bine, si cu ce se va finaliza pentru ca sunt niste informatii, nu zvonuri, informatii, ca nu se pot realiza trei benzi cum s-a dorit initial si daca se merita pentru ca strada Cantacuzino nu era printre strazile in cea mai proasta stare. Fata de Soseaua Vestului sau de Soseaua Nordului as putea spune chiar ca era bine. Asta este precizarea pe care o vreau la acest punct.

    

            Dl. Primar

            Intrebarea este absolut legitima. De fapt, in momentul in care am avut proiectul realizat de catre firma care a castigat licitatia de poiectare, am constatat mai mult decat dublarea valorii initiale. Am intrebat si eu conducerea ADPP-ului, raspunsul pe care l-au dat proiectantii pleaca de la nevoia de deviere a unor trasee de cabluri ale Romtelecom-ului si ale S.C. Electrica. O chestiune care, eu personal am solicitat sa fie departajata. Discutam de realizarea acestor lucrari strict privind investitia pe carosabil. Pentru lucrarile de deviere, chiar daca prin lege apartin ca obligatie investitorului, urmeaza a fi studiata o alta sursa de finatare. Vom avea discutii cu detinatorii celor doua  tipuri de retele pentru a gasi o formula desfinantare, eu doar vreau sa asigur consiliul ca n-ar trebui sa depaseasca 20 de miliarde pe tronsonul din str. Serban Cantacuzino intre Podul Inalt si Agentia de Mediu. Initial, erau 41 de miliarde, apoi a coborat. Eu va anunt doar ca va fi o discutie speciala pentru aceasta lucrare. Vom informa Consiliul Local asupra demersurilor si rezultatelor. In absenta unor rezultate conforme cu asteptarile noastre n-o vom trece pe lista de prioritati a acestui an, chiar cu riscul, repet, a unor complicatii pe anul 2007. Am lasat-o totusi, pentru ca prevederea sa existe si modificarea listei de prioritati pe capitolul - investitii strazi in municipiul Ploiesti sa nu aiba modificari substantiale. Va vom tine, domnule consilier, doamnelor si domnilor, la curent cu discutiile legate de gasirea posibilitatilor de realizare a devierilor din alte surse decat banul bugetului local. Va multumesc!

    

            Dl. Rusu Ioan

            Aici as dori si eu sa fac o interpelare. Pentru sedinta urmatoare, domnule Primar, chiar ar fi bine sa avem o informare scrisa. Cred, ca pana la sfarsitul lunii vom clarifica si acest aspect privitor la strada Cantacuzino.

            Daca nu sunt alte interpelari supun votului proiectul de hotarare nr. 10.

            Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?                -

            Proiectul a fost votat cu 21 de voturi pentru.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul nr. 11 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Termoficare [i Servicii Publice Ploie[ti. Propunem votului proiectul de hotarare.

            Cine este pentru?                        20 de voturi

            Cine este impotriva?                  -

            Daca se abtine cineva?               1 vot

            Proiectul nr. 11 a trecut cu 20 de voturi pentru si o abtinere, cea a doamnei Trican Elena.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 12 privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli pe anul 2006 al municipiului Ploie[ti.

            Aici am avea si o nota care stiu ca este in mapa consilierilor in care se solicita o diminuare cu suma de 1.300 mii RON la capitolul transporturi -  subventii pentru acoperirea diferentei de pret si tarif la transportul urban de calatori si majorarea cu suma de 1.300 mii RON la capitolul alte servicii publice generale din fonduri de rezerva.

 

            Dl. Primar

            Domnule presedinte, doamnelor si domnilor, prevederea initiala a plecat de la discutiile pe care le-am avut la Regia de Transporturi Publice in prezenta reprezentantilor Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice, domnul Presedinte Moisuc si doamna Vicepresedinte Sofia Cioc si la concluziile la care am ajunsesem in acel moment. Ca urmare, a fost facuta o propunere care acoperea extinderea facilitatilor in formula fezabila atat pentru bugetul municipiului cat si pentru bugetul Regiei de Transport Public. Ulterior, persoana de drept abilitata, legitimata in baza Legii 16/2000, respectiv Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice, filiala municipiului , cea care cuprinde cele 10 asociatii si ligi ale pensionarilor din municipiul Ploiesti, aproximativ 20.000 de membrii din 52.000 de pensionari si-au schimbat punctul de vedere. Aspectele au fost negociate la intalnirea care a avut loc pe 07-07, adica vinerea trecuta in prezenta tuturor. Forma la care am ajuns va fi prezentata. Exista deja intr-un document bilateral si in adresa oficiala din partea Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice si va sta la baza propunerii de hotarare de consiliu in cadrul sedintei ordinare de la sfarsitul acestei luni. Ca urmare, in absenta unei fundamentari a extinderii, a modificarii facilitatilor de transporturi pentru pensionari a trebuit sa operam aceasta trecere a prevederii initiale de 13 miliarde in fondul de rezerva urmand ca ea sa fie mobilizata de noua propunere de hotarare a consiliului local de la sfarsitul acestei luni. Fac precizarea pentru cei prezenti dar si pentru cei care sunt interesati de aceasta sedinta ca, potrivit punctului de vedere pe care Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice (repet: Liga pensionarilor, Asociatia pensionarilor, Fundatia pensionarilor, Asociatia pensionarilor cadre militare in rezerva s.a.m.d, pana la cele zece care alcatuiesc aceasta structura asociativa) l-a trimis oficial, punct de vedere negociat cu noi - efortul de suplimentare bugetara va fi de circa 2 miliarde in plus pe luna. Numarul de beneficiari ai facilitatilor va fi extins la 38.000 fata de 26.000 cati sunt in acest moment, in urmatoarele conditii: cresterea plafonului pensiei de la 3,8 milioane la 4,5 milioane; acordarea pentru pensionari, barbati peste 70 de ani, doamne peste 65 de ani a gratuitatii de transport echivaland cu un abonament pe un traseu sau 30 de bilete lunar la optiunea pensionarului; pentru ceilalti pensionari care se incadreaza in plafon, deci limita de varsta sub 70 de ani barbati, sub 65 de ani femei - 15 bilete lunar la dispozitia fiecarui pensionar, urmand ca acest mecanism de alocare bilete si de decontare sa fie realizat intr-o formula, am spus noi obiectivizata, prin intermediul Serviciilor Social - Comunitare si al Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice. Va multumesc!

 

            Dl. Rusu Ioan

            Daca mai sunt alte intrebari si interpelari?

 

            Dna. Trican Elena

            Legat de aceasta propunere pentru pensionari de a li se da bilete de calatorie sau un abonament pe un traseu, cred ca nu s-a tinut cont ca aceste sume sunt nedeductibile fiscal si ca inseamna costuri suplimentare pentru regie si, bineinteles, poate ca regia va impune ca aceste sume sa le plateasca Consiliul Local. Va multumesc!

 

            Dl. Rusu Ioan

            Aici eu as invita la o interpelare - daca putem sa avem proiectul de hotarare cat mai devreme la comisii si rog comisiile abilitate sa aduca propuneri in dezbaterile de comisii astfel incat la data respectiva sa putem discuta pe un proiect coerent.

 

            Dna. Trican Elena

            Vreau sa mentionez ca eu am avut o intalnire cu pensionarii, am discutat, singura solicitare a dumnealor este sa mareasca acel plafon de la 3.800.000 la 4.800.000, bineinteles ca au dreptate deoarece costurile au crescut foarte mult din 2005 pana la momentul respectiv si, bineinteles ca nivelul de trai al dumnealor este asa cum este la momentul acesta. Va multumesc!

 

            Dl. Rusu Ioan

            Si eu va multumesc si va propun sa continuam dezbaterea la consiliu.

 

            Dl .Primar

            O singura precizare, pentru a intelege nevoia de rediscutare, pe de o parte a cerintei pensionarilor de a extinde facilitatile de transport iar pe de alta parte, modificarea formei actuale de contract. Dupa cum cred ca stiti, si Regia de Transport se afla intr-un control al Curtii de Conturi, concluziile preliminare si discutiile care au avut loc pe modul in care acum decontam cele 6,6 miliarde de lei  vechi pe luna spun ca ele nu intrunesc conditiile cerute de lege si ca decontarea trebuie sa se faca pentru o urmarire obiectiva, pe documente sustenabile, documente oficiale, fie bilete, fie abonamente. In rest, ramane la capacitatea Consiliului Local ca prin buget sa mareasca aceasta alocare. Fac precizarea inca o data ca, singura persoana juridica abilitata prin lege, Legea 16/2000, de a reprezenta pe cei 52.000 de suflete de pensionari din orasul Ploiesti este Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice si nu discutii sporadice cu o asociatie sau cu alta care, si in trecut dar si in prezent, pot crea disensiuni intre pensionari.

 

            Dl. Popescu Catalin

            La acelasi subiect cu facilitatile acordate pensionarilor, Curtea de Conturi poate sa aiba la Ploiesti aceasta parere - ca neaparat trebuie sa existe bilete sau abonamente pentru o decontare absolut concreta, absolut masurabila, dar daca, Curtea de Conturi vrea sa actioneze intr-un fel la Ploiesti si intr-un fel la Bucuresti nu mi se pare normal ca trebuie sa acceptam cu usurinta lucrul acesta. Prima hotarare cu 70 de ani fara nici un act ci simplu cu talonul de pensie, esti pensionar si cu buletinul de identitate dovedesti ca ai 70 de ani si poti circula gratis pe mijloacele de transport public in comun si cu limita de pensie la 3.800.000, a fost o hotarare pe care am aplicat-o dupa un model care s-a aplicat la Bucuresti cam in acelasi timp. Acum, dupa cum stim, Bucurestiul a extins pentru toti pensionarii transport gratuit fara sa aiba in vedere ca este un abonament, ca sunt 30 de bilete. Asa ca ar fi bine sa cerem Curtii de Conturi un punct de vedere unitar, daca ne cere noua sa nu dam gratuitate peste 70 de ani sau peste 65 de ani asa cum cred ca e mai corect indiferent de numarul de calatorii, indiferent de numarul de trasee, deci asta inseamna extindere. Si, dupa cum se vede, bugetul nostru poate suporta aceasta nota din finalul bugetului in care scoatem din buget 13 miliarde in conditiile in care efortul suplimentar, si dupa calculele mele, este intre 1,8 si 2 miliarde pe luna. Deci se poate fata de bugetul orasului. As vrea sa le mentinem celor carora le-am acordat la un moment dat niste drepturi, aceleasi drepturi pentru ca proiectul, asa cum l-ati expus restrange numarul de calatorii al anumitor persoane asa cum spuneti ca cere Curtea de Conturi. Daca o cere la Ploiesti sa o ceara peste tot. Daca nu, sa ne lase sa aplicam facilitatile asa cum se aplica si in alta parte.

 

            Dl. Rusu Ioan

            V-as propune sa revenim la proiectul de hotarare initial si va invit la urmatoarea sedinta sa ne pregatim concret pentru aceste facilitati pentru ca va fi o problema destul de mult dezbatuta si, intr-adevar poate ar fi util sa cerem punctul de vedere Curtii de Conturi de la Bucuresti pe plan national, sa vedem punctul de vedere in scris.

            Daca mai sunt interpelari pe marginea proiectului de hotarare initial? Daca nu mai sunt interpelari, supun votului proiectul nr. 12.

            Cine este pentru?                       20 de voturi

            Cine este impotriva?                  -

            Daca se abtine cineva?              1 vot

            Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru si o abtinere, cea a doamnei Trican.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 13  privind modificarea Hot\r@rii Consiliului Local nr. 116/26.05.2005 referitor la listele de investi]ii publice pe anii 2005, 2006, 2007 precum [i rectificarea listei de investi]ii pe anul 2006 finan]ate din credit bancar -  initiat de domnul Primar.

            Supun votului proiectul nr. 13.

            Cine este pentru?                       21 de voturi

            Cine este impotriva?                  -

            Daca se abtine cineva?               -

            Proiectul a fost votat in unanimitate.

 

***

            Dl. Rusu Ioan

            Proiectul de hotarare nr. 14 privind `nfiin]area Centrului Social de Urgen]\ pentru persoane v@rstnice f\r\ ad\post - initiat de domnul Primar.

 

            Dna. Capuz Doina

            Centrul Social de Urgente este de fapt un azil de noapte asa cum stim noi mai demult si am vrea sa constituie obiectul unui proiect care ar putea fi finantat de Ministerul Muncii. Asta se datoreaza faptului ca Ministerul Muncii a lasat la dispozitie numai 10 zile in care noi trebuia sa obtinem aprobarea de la proprietarul constructiei, sa intocmim proiectul si sa-l depunem la Ministerul Muncii. Am scris acolo, ei pot finanta un proiect pentru un astfel de asezamant care sa ajunga la suma de 560.000 in conditiile in care sunt minim 50 de beneficiari. Am prevazut acolo suma de 450.000 pentru ca, in locatia pe care ne-am propus sa o folosim in acest scop nu ar fi posibil sa amenajam un astfel de centru decat pentru 30 de beneficiari. Si ne-am propus ca si locatie fostul dispensar al Rafinariei Astra care, dupa cum stiti a intrat in patrimoniul municipiului ca urmare a unei Hotarari de Guvern din 2002. Locatia se afla pe Bulevardul Petrolului nr. 8 A, la etajul 1 si are o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati. Problema care se pune vizavi de aceasta locatie este ca, in momentul de fata, aici functioneaza un cabinet al unui medic de familie, doctorita Balasoiu care ocupa 2 din cele 12 incaperi existente la acest nivel.

 

            Dl. Primar

            In completarea acestei lamuriri pe care a avut-o doamna Director Capuz vreau sa va spun ca problema cabinetului unui medic de familie nu este pusa sub semnul intrebarii. Discutia din aceasta dimineata cu Presedintele Consiliului Judetean confirma faptul ca parterul care este proprietatea Consiliului Judetean va fi transferat cu titlu gratuit in conditiile in care proiectul nostru este castigator, astfel incat intregul imobil va fi regandit printr-un proiect propriu cu OPP-ul astfel incat sa facem si azilul de noapte si sa lasam si cabinetul medicului de familie functional dar intr-o alta configuratie a intregului imobil. Avem sprijinul si promisiunea transferului acesta asa cum si noi am facut-o, daca va amintiti, cu Centrul de Strategie Educationala acum o luna. Va multumesc!

 

*

            Dl. Rusu Ioan

            Daca nu mai sunt observatii supun votului proiectul de hotarare nr. 14.

            Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?                -

            Proiectul a fost aprobat in unanimitate.

 

***

 

            Dl. Rusu Ioan

            Si ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiectul nr. 15 privind aprobarea majorarii cuantumului cotizatiei datorata de municipiul Ploiesti ca membru al Asociatiei Municipiilor din Romania pe anul 2006.

 

            Dl. Teodorescu Iulian

            Este o problema de formulare: “Incepand cu anul 2006, cotizatia de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania se stabileste la 0.10 RON” - nu stabilim noi cotizatia. Din hotararea asta rezulta ca stabilim noi. Nu stabilim noi.

 

            Dl. Rusu Ioan

            Va rog sa reformulati!

    

            Dl. Teodorescu Iulian

            “Incepand cu anul 2006, cotizatia de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania va fi de 0.10 RON.”

 

            Dl. Rusu Ioan

            Va propun sa votam daca sunteti de acord cu acest amendament al domnului Teodorescu.

            Cine este pentru?                        21 de voturi

            Cine este impotriva?                   -

            Daca se abtine cineva?                -

            Amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi.

 

*

            Dl. Rusu Ioan

            Supun votului proiectul de hotarare.

            Cine este pentru?                      21 de voturi

            Cine este impotriva?                 -

            Daca se abtine cineva?              -

            Proiectul a fost votat in unanimitate.

    

***

 

            Epuizandu-se problemele de pe ordinea de zi, sedinta a luat sfârsit, drept pentru care s-a încheiat procesul -verbal într-un singur exemplar.

 

 

 Presedinte de sedintã,

Ioan Rusu

 

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu