Hotărârea nr. 41/2006

Hotãrârea nr. 41 privind conferirea titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Alex Stefãnescu, critic si istoric literar, redactor-sef al revistei România Literarã

HOTÃRÂREA Nr. 41

privind conferirea titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti

domnului Alex Stefãnescu, critic si istoric literar, redactor-sef al revistei România Literarã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã – Relatii Externe,  în vederea sustinerii propunerii de atribuire a Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti criticului si istoricului literar Alex Stefãnescu;

având în vedere Hotãrârea nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti, precum si constituirea Consiliului de Onoare al Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 38, lit. V din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Se conferã Titlul de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti criticului si istoricului literar Alex Stefãnescu, pentru exceptionala sa contributie, ca formator de opinie, la promovarea valorilor literaturii române si a autonomiei esteticului în artã, precum si pentru atasamentul fatã de initiativele culturale ale Ploiestiului.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu