Hotărârea nr. 40/2006

Hotãrârea nr. 40 privind conferirea titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Ion Caramitru, actor si director general al Teatrului National I.L. Caragiale, fost ministru al culturii

HOTARÂREA Nr. 40

privind conferirea titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Ion Caramitru, actor si director general al Teatrului National I.L. Caragiale, fost ministru al culturii

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Integrare Europeanã, Relatii Externe, în vederea sustinerii propunerii de atribuire a Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Ion Caramitru, actor si director general al Teatrului National I.L.Caragiale;

având în vedere Hotãrârea nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea Titlului de Cetãtean de Onoare al Municipiului Ploiesti, precum si constituirea Consiliului de Onoare al Municipiului Ploiesti;

în temeiul art. 38, lit. v, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Se conferã Titlul de Cetãtean de Onoare al Municipiuluii Ploiesti domnului Ion Caramitru, actor si director general al Teatrului National I.L.Caragiale, fost ministru al culturii, pentru contributia de exceptie la afirmarea teatrului românesc, promovarea valorilor culturii nationale, precum si pentru implicarea în sustinerea unor initiative comunitare locale.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu