Hotărârea nr. 285/2006

Hotãrârea nr. 285 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului Public Proiect

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

OFICIUL PUBLIC PROIECT

Anexa nr.1


RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2006

mii lei

DENUMIE INDICATORI

COD

BUGET

APROBAT

2006

BUGET

RECTIFICAT 2006

DIFERENTE

+/-

VENITURI-TOTAL DIN CARE:

1,280.11

1,343.47

63.36

VENITURI ALE INSTIT.PUBLICE

304.11

343.47

39.36

SUBVENTII

976.00

1,000.00

24.00

CHELTUIELI

70,02,50

1,280.11

1,343.47

63.36

CHELTUIELI CURENTE

1,245.41

1,308.77

63.36

TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL

10

818.70

838.40

19.70

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

628.40

642.40

14.00

SALARII DE BAZA

10,01,01

408.00

408.00

SALARII DE MERIT

10,01,02

12.00

12.00

INDEMNIZATIE DE CONDUCERE

10,01,03

31.00

31.00

SPOR DE VECHIME

10,01,04

72.00

72.00

SPORURI PENTRU CONDITII DE MUNCA

10,01,05

55.00

55.00

ALTE SPORURI

10,01,06

ORE SUPLIMENTARE

10,01,07

1.40

1.40

FOND DE PREMII

10,01,08

41.00

55.00

14.00

PRIMA DE VACANTA

10,01,09

FOND PT.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL

10,01,10

FOND AFERENT PLATII CU ORA

10,01,11

INDEMN.UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10,01,12

INDEMNIZATII DE DELEGARE

10,01,13

8.00

8.00

INDEMNIZATII DE DETASARE

10,01,14

ALOCATII PT.TRSP.LA SI DE LA LOC DE MU

10,01,15

ALOCATII PT.LOCUINTE

10,01,16

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10,01,30

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

-

TICHETE DE MASA

10,02,01

NORME DE HRANA

10,02,02

UNIFORME SI ECHIPAMENT OBLIGATORIU

10,02,03

LOCUINTA DE SERV.FOL.DE SALARIAT

10,02,04

TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MU

10,02,05

ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA

10,02,30

CONTRIBUTII

10.03

190.30

196.00

5.70

CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE S

10,03,01

120.00

124.50

4.50

CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ

10,03,02

16.00

16.50

0.50

CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE DE SAN

A10,03,03

46.00

46.50

0.50

CONTRIBUTII DE ASIGURARI PT.ACCID.DE

10,03,04

3.30

3.50

0.20

CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII

10,03,05

5.00

5.00

-

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

20

426.71

470.37

43.66

BUNURI SI SERVICII

20.01

112.60

123.90

11.30

FURNITURI DE BIROU

20,01,01

5.40

5.40

-

MATERIALE PT.CURATENIE

20,01,02

0.50

0.50

-

INCALZIT,ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

20,01,03

13.00

13.00

-

APA, CANAL, SALUBRITATE

20,01,04

0.90

0.90

-

CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

20,01,05

3.80

3.80

-

PIESE DE SCHIMB

20,01,06

4.20

5.00

0.80

TRANSPORT

20,01,07

-

POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO,INTERNE

20,01,08

13.30

13.30

-

DENUMIE INDICATORI

COD

BUGET APROBAT 2006

BUGET

RECTIFICAT

2006

DIFERENTE

+/-

MATERIALE SI PREST.SERVICII CU CAR.FU

20,01,09

49.50

55.00

5.50

ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRET.SI FU

N20,01,30

22.00

27.00

5.00

REPARATII CURENTE

20.02

-

HRANA

20.03

75.00

75.00

-

HRANA PENTRU OAMENI

20,03,01

75.00

75.00

-

HRANA PENTRU ANIMALE

20,03,02

-

MEDICAMENTE SI MAT.SANITARE

20.04

-

-

-

MEDICAMENTE

20,04,01

-

MATERIALE SANITARE

20,04,02

-

REACTIVI

20,04,03

-

DEZINFECTANTI

20,04,04

-

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INV

20.05

4.00

15.00

11.00

UNIFORME SI ECHIPAMENT

20,05,01

-

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20,05,03

-

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20,05,30

4.00

15.00

11.00

DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI

20.06

-

-

DEPLASARI INTERNE,DETASARI,TRANSFE

20,06,01

-

DEPLASARI IN STRAINATATE

20,06,02

-

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

-

CERCETARE SI DEZVOLTARE

20.10

-

CARTI,PUBLICATII SI MAT. DOCUMENTARE

20.11

0.57

0.57

-

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

20.12

0.74

2.00

1.26

PREGATIRE PROFESIONALA

20.13

3.80

3.80

-

PROTECTIA MUNCII

20.14

0.10

0.10

-

ALTE CHELTUIELI

20.30

229.90

250.00

20.10

RECLAMA SI PUBLICITATE

20,30,01

-

PROTOCOL

20,30,02

-

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20,30,30

229.90

250.00

20.10

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

34.70

34.70

-

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE

71

-

ACTIVE FIXE ( INCLUSIV REPARATII CAPIT

A 71.01

34.70

34.70

-

CONSTRUCTII

71,01,01

-

MASINI,ECHIPAMENT,MIJLOACE DE TRANS

71,01,02

25.00

25.00

-

MOBILIER,AP. BIROTICA,ALTE ACTIVE

71,01,03

4.00

4.00

-

ALTE ACTIVE FIXE ( INCLUSIV REP. CAPITA

71,01,30

5.70

5.70

-

DIRECTOR,

ING. DORINA DANESCU

SEF SERV.FIN-CONTAB

EC. MIHAELA MATEI