Hotărârea nr. 284/2006

Hotãrârea nr. 284 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Anexa nr. 1


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

BUGET RECTIFICAT 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Propuneri

2006

INFLUENTE

+/-

BUGET RECTIFICAT

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

1

00.10

13513.00

-634.00

12879.00

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

00.10

20.00

0.00

20.00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9)

3

20.00

0.00

20.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

4

0.00

0.00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.8)

5

30.10

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

6

30.10.05

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

7

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24)

9

20.00

0.00

20.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19)

10

33.10

20.00

0.00

20.00

Taxe si alte venituri in învățământ

11

33.10.05

0.00

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

10.00

0.00

10.00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

13

33.10.13

0.00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

14

33.10.14

0.00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

15

33.10.16

10.00

0.00

10.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

16

33.10.17

0.00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

17

33.10.19

0.00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

18

33.10.21

0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

19

33.10.50

0.00

0.00

IV. SUBVENTII (rd.30)

29

13493.00

-634.00

12859.00

Subventii de la alte administratii (rd.31)

30

43.10

13493.00

-634.00

12859.00

|Subvenții pentru instituții publice

31

43.10.09

13493.00

-634.00

12859.00

TOTAL CHELTUIELI

32

13513.00

-634.00

12879.00

Cheltuieli curente

01

13513.00

-634.00

12879.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33

10

1590.00

145.00

1735.00

Cheltuieli salariale in bani

34

10.01

1217.50

79.00

1296.50

Salarii de baza

35

10.01.01

750.00

-2.00

748.00

Salarii de merit

36

10.01.02

25.00

0.60

25.60

Indemnizatie de conducere

37

10.01.03

38.00

1.00

39.00

Spor de vechime

38

10.01.04

128.00

2.50

130.50

Sporuri pentru conditii de munca

39

10.01.05

70.00

1.00

71.00

Alte sporuri

40

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

41

10.01.07

30.00

5.00

35.00

Fond de premii

42

10.01.08

41.00

74.90

115.90

Prima de vacanta

43

10.01.09

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

44

10.01.10

0.00

Fond aferent platii cu ora

45

10.01.11

0.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

46

10.01.12

5,5

0.00

5.50

Indemnizatii de delegare

47

10.01.13

5.00

5.00

Indemnizatii de detasare

48

10.01.14

0.00

Alte drepturi salariale in bani

49

10.01.30

125.00

-4.00

121.00

Cheltuieli salariale in natura

50

10.02

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

51

10.02.30

0.00

0.00

Contributii

52

10.03

372.50

66.00

438.50

Contributii de asigurari sociale de stat

53

10.03.01

250.00

15.00

265.00

Contributii de asigurări de somaj

54

10.03.02

30.00

10.00

40.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

55

10.03.03

78.00

37.00

115.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

56

10.03.04

6.50

2.00

8.50

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Propuneri

2006

INFLUENTE

+/-

BUGET RECTIFICAT

Contributii pentru concedii si indemnizatii

57

10,03,08

8.00

2.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

58

20

2221.00

-80.00

2141.00

Bunuri si servicii

59

20.01

375.00

375.00

Furnituri de birou

60

20.01.01

0.00

Materiale pentru curatenie

61

20.01.02

20.00

20.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

62

20.01.03

45.00

45.00

Apa, canal si salubritate

63

20.01.04

15.00

15.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

64

20.01.08

45.00

45.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

65

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

66

20.01.30

250.00

250.00

Reparatii curente

67

20.02

80.00

-15.00

65.00

Hrana

68

20.03

1200.00

-100.00

1100.00

Hrana pentru oameni

69

20.03.01

1200.00

-100.00

1100.00

Hrana pentru salariati

70

20.03.03

0.00

0.00

Hrana pentru festivitati

71

20.03.04

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

72

20.04

0.00

0.00

Medicamente

73

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

74

20.04.02

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75

20.05

90.00

15.00

105.00

Uniforme si echipament

76

20.05.01

5.00

-5.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

77

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

78

20.05.30

85.00

20.00

105.00

Deplasari, detasari, transferari

79

20.06

20.00

20.00

Deplasări interne, detașări, transferări

80

20.06.01

20.00

20.00

Deplasări în străinătate

81

20.06.02

0.00

Carti, publicatii si materiale documentare

82

20.11

4.00

4.00

Pregatire profesionala

83

20.13

10.00

10.00

Protecția muncii

84

20.14

10.00

10.00

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

85

20.19

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

86

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

87

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

88

20.24.02

0.00

Alte cheltuieli

89

20.30

432.00

20.00

452.00

Protocol si reprezentare

90

20.30.02

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

91

20.30.30

430.00

20.00

450.00

Reclama si publicitate

92

20.30.01

0.00

TITLUL III DOBANZI

93

30

0.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne

94

30.01

0.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

95

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

96

30.01.02

0.00

Dobanzi aferente datoriei publice externe

97

30.02

0.00

Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

98

30.02.02

0.00

Dobanzi din fondul de garantare a imprumuturilor externe

99

30.02.03

0.00

Dobanzi la credite externe contractate de stat

100

30.02.04

0.00

Dobanzi aferente datoriei publice externe locale

101

30.02.05

0.00

Alte dobanzi

102

30.03

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

103

30.03.02

0.00

Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

104

30.03.03

0.00

Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului

105

30.03.04

0.00

Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la opeatiunile de leasing)

106

30.03.05

0.00

107

0.00

TITLUL IV SUBVENTII

108

40

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

109

40.03

0.00

1

110

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

111

50

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene

112

50.04

0.00

1

113

0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Propuneri

2006

INFLUENTE

+/-

BUGET RECTIFICAT

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

114

51

0.00

Transferuri curente

115

51.01

0.00

Transferuri catre instituții publice

116

51.01.01

0.00

Actiuni de sanatate

117

51.01.03

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului

118

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

119

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unifâțile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

120

51.01.24

0.00

121

53.01.08

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

122

55

0.00

A. Transferuri interne.

123

55.01

0.00

Programe cu finantare rambursabila

124

55.01.03

0.00

Programe PHARE

125

55.01.08

0.00

Programe ISPA

126

55.01.09

0.00

Programe SAPARD

127

55.01.10

0.00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat

128

55.01.12

0.00

Programe de dezvoltare

129

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

130

55.01.15

0.00

Alte transferuri curente interne

131

55.01.18

0.00

132

0.00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

133

57

9412.00

-579.00

8833.00

Asigurari sociale

134

57.01

0.00

0.00

Ajutoare sociale

135

57.02

9412.00

-579.00

8833.00

Ajutoare sociale in numerar persoane cu handicap

136

57.02.01

6000.00

-235.00

5765.00

Ajutoare sociale in numerar venit minim garantat

137

57.02.01

1800.00

-170.00

1630.00

Ajutoare sociale in numerar alte ajutoare

138

57.02.01

279.00

-150.00

129.00

Ajutoare sociale in numerar incalzire locuinte

139

57.02.01

463.00

0.00

463.00

Ajutoare sociale in natura transport

140

57.02.02

870.00

-24.00

846.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

141

59

0.00

Burse

142

59.01

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

143

59.02

0.00

Asociatii si fundatii

144

59.11

0.00

Sustinerea cultelor

145

59.12

0.00

Contributii la salarizarea personalului neclerical

146

59.15

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

147

70

290.00

-120.00

170.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

148

71

290.00

-120.00

170.00

Active fixe

149

71.01

290.00

-120.00

170.00

Construcții

150

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

151

71.01.02

15.00

-7.00

8.00

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

152

71.01.03

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

153

71.01.30

275.00

-113.00

162.00

154

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

155

72

0.00

Active financiare

156

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

157

72.01.01

0.00

158

0.00

OPERATIUNI FINANCIARE

159

79

0.00

1

160

0.00

TITpLUL XII ÎMpPRUMUTURI           p

161

80

0.00

integral din venituri proprii

162

80.03

0.00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

163

80.08

0.00

Alte imprumuturi

164

80.30

0.00

1

165

0.00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE

166

81

0.00

Rambursari de credite externe

167

81.01

0.00

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

168

81.01.01

0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Propuneri

2006

INFLUENTE

+/-

BUGET RECTIFICAT

|Rambursari de credite externe garantate și derecte subîmprumutate

169

81.01.02

0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Propuneri

2006

INFLUENTE

+/-

BUGET

RECTIFICAT

Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale

170

81.01.05

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

171

81.01.06

0.00

Rambursari de credite interne

172

81.02

0.00

Rambursari de credite interne garantate

173

81.02.01

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

174

81.02.02

0.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

175

81.02.05

0.00

0.00

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,