R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

 

PROCES – VERBAL

al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

din data de 23 decembrie 2003

 

 

          Din totalul de 31 de consilieri in functie, la sedinta au participat 31.

 

* * *

 

          La sedinta au mai participat:

          - dl Emil Calota                                - Primar

          - dl Ion Iancu                                    - Viceprimar

          - dl Nicolae Oprea                            - Viceprimar

          - d-na Maria Magdalena Mazalu    - Secretar

 

* **

 

          Sedinta a fost condusa de domnul consilier Dinu Ioan.

 

* * *

 

          Dl Dinu Ioan

          Buna ziua si bine ati venit la ultima sedinta a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din acest an.

          Incepem sedinta in aceasta atmosfera minunata care au creat-o acesti copii cantand colinde.

          In sala mai sunt prezenti:

- Dl Ocneanu Ion                             - Regia Autonoma de Termoficare

                                                si Servicii Publice Ploiesti

- Dl SAndulescu Cristian  - Administratia Domeniului Public si

                                                Privat Ploiesti

- Dl Simion Gheorghe          - S.C. “Hale si Piete” S.A.

- Dl Vulcan Mircea              - Regia Autonoma de Transport Public

                                                Ploiesti

- Dl Thepot Mark                            - Apa Nova Ploiesti

- Dl Gheorghe Pana             - Administrasia Bazelor Sportive Ploiesti

- Dl Dibu                                              - Administratia Parcului Memorial

 

 

                                                “Constantin Stere” Ploiesti

- Dna Danescu Dorina                   - Oficiul Public Proiect

- Dl Ionescu                                      - Serviciul Salubritate Ploiesti

- DL MALAESCU TEODOr                  - Politia Ploiesti

- Dl Grigore Vasile              - Corpul Gardienilor Publici

- Dl StAngaciu Stan            - Jandarmeria Ploiesti

- Dl BAceanu                                     - Mediu

- Directori de Directii, sefi de Servicii si Birouri din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti.

- Reprezentanti ai presei, radioului si televiziunii locale.

 

Fata de proiectul ordinei de zi, sunt modificari?

Dl Gheorghe Ioan

          Solicit retragerea de pe ordinea de zi a sedintei a punctului nr. 24 pentru ca Directia Sanitara ne va prezenta o situatie mai complexa pana la sedinta viitoare.

          Dl Dinu Ioan

          Supunem la vot retragerea de pe ordinea de zi a sedintei a punctului nr. 24:

          Cine este pentru ?                     31 voturi

          Cine este impotriva ?                 -

          Daca se abtine cineva ?             -

          In unanimitate de voturi, proiectul de hotarare de la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi a sedintei a fost amanat.

 

*

 

Daca nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul ordinei de zi cu modificarea aprobata deja:

          Cine este pentru ?                     31 voturi

          Cine este impotriva ?                 -

          Daca se abtine cineva ?             -

          In unanimitate de voturi, proiectul ordinei de zi a fost aprobat.

 

* * *

 

          Dl Dinu Ioan

          Primul punct de pe ordinea de zi a sedintei – “Aprobarea procesului – verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 29 noiembrie 2003.”

          Daca nu sunt interventii la acest punct, il supunem la vot:

          Cine este pentru ?                     31 voturi

          Cine este impotriva?                  -

          Daca se abtine cineva ?             -

 

 

 

 

          In unanimitate de voturi, procesul – verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 29 noiembrie 2003 a fost aprobat.

 

 

* * *

 

          Dl Dinu Ioan

          Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

          “Intrebari si interpelari.”

          Doreste cineva sa se inscrie la cuvant ?

          Daca nu, trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2003 – initiat de domnul Primar.”

Pot sa va informez ca aceste materiale au fost vizate de catre comisia de specialitate, au fost discutate si in grupul operativ, deci putem trece la vot.

Doreste cineva sa ia cuvantul?

D-na Trican Elena

Am si eu cateva observatii.

Aceasta rectificare am vazut-o cu aproximativ 5 minute inainte de inceperea acestei sedinte. Nu este posibil sa ni se puna in fata cu 5 minute inainte de inceperea sedintei un proiect de hotarare atat de important.

Dl Dinu Ioan

Da, este un punct de vedere.

Dl Iancu Ion

Singura completare care am facut-o, am anexat o executie la data 18 decembrie pentru a vedea realizarile executiei bugetului, dar proiectul de rectificare a bugetului a fost inaintat la timp.

Singura completare este executia la 18 decembrie.

Dl Dinu Savu

Cu executia de casa la 18 decembrie, procentul de realizare de 93,41%, arata ca bugetul pe anul 2003 a fost un buget realist si asta ne da sperante ca si bugetul pentru anul 2004 va fi la fel.

Dl Dinu Ioan

Este intr-adevar o realizare de exceptie, chiar daca ne comparam si cu celelalte municipii din tara, este o realizare foarte buna.

Domnule viceprimar Iancu, mai aveti alte completari?

Dl Iancu Ion

Nu.

Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt alte interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

 

 

 

Cine este pentru ?                     30 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             1 abtinere

Cu 30 voturi pentru si o abtinere, aceea a doamnei Trican Elena, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pe anul 2003 – initiat de domnul Primar.”

Dau cuvantul domnului viceprimar Iancu Ion.

Dl Iancu Ion

Aveti in fata dumneavoastra o nota care trebuie sa modifice propunerea de buget. In urma sedintei de la Consiliul Judetean de vineri – 19 decembrie, ieri 22 decembrie am primit o nota cu niste reglari care se fac la sumele primite de la bugetul de stat si v-am inaintat aceasta nota pentru a modifica corespunzator proiectul de buget.

Este vorba de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamantul preuniversitar pentru care alocatia se diminueaza cu 91,2 miliarde, deci la venituri, iar la subventia pentru energia termica, suma alocata initial de 231 miliarde, se diminueaza cu 6 miliarde.

In mod corespunzator cele doua capitole de cheltuieli, respectiv – invatamantul, se diminueaza cu 90 miliarde – suma retrasa, iar la subventia pentru energia termica – suma de 300 miliarde se diminueaza cu 6 miliarde, deci sume care au fost retrase de Consiliul Judetean, urmare a aprobarii bugetului, de fapt sumele primite de la bugetul de stat.

Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt alte interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     30 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             1 abtinere

Cu 30 voturi pentru si o abtinere, aceea a doamnei consilier Trican Elena, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

 

 

 

          “Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

          Cine se inscrie la cuvant?

          D-na Trican Elena

          Vreau sa punctez cateva aspecte legate de bugetul local pe anul 2004.

          In primul rand, bugetul nu a fost fundamentat conform principiilor inserate de dumneavoastra in raportul anexat la formularul de buget, in sensul ca in buget nu sunt `nserate proiectele de hotarare adoptate anterior de noi, vizavi de majorarile de taxe si impozite locale si va dau cateva exemple: impozite si taxe de la populatie – ati fundamentat o crestere de 3,4% fata de prevederile pe 2003.

          Vreau sa mentionez ca acestea sunt peste 10%:

-         impozitul pentru venitul liber profesionistilor, meseriasilor si a altor persoane fizice independente si a asociatiilor familiale – ati fundamentat o diminuare in sensul ca acesta reprezinta 57,1% din 2003 – pe ce criterii, vrem sa le aflam si noi;

-         impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice – 8,33% - sa spunem ca am avut in vedere si facilitatile acordate prin Ordonanta nr. 36 si prin proiectul nostru de hotarare;

-         taxa asupra mijloacelor de transport detunute de persoane fizice – 6,8% crestere, in conditiile in care noi am aprobat o crestere peste 50%;

-         impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari – 57,1% din 2003;

-         alte impozite si taxe de la populatie – 0,75% din 2003;

-         impozitul pe cladiri de la persoane juridice – o crestere de 40,35% - prin proiectul de hotarare am aprobat 33%.

-         Impozitul pe terenuri de la persoane juridice – 66,66% - noi am aprobat 66%;

-         taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice – 58,8%, am aprobat 66%.

Si pot enumera foarte multe situatii de felul celor relatate de mine.

De asemenea, la fundamentarea cheltuielilor nu s-a avut in vedere actele normative

si aici va pot da un exemplu – la cheltuieli de personal la invatamant, 18,8%. De unde asemenea crestere, vrem sa aflam si noi.

La cheltuieli materiale si servicii – 8,7% in conditiile in care acestea se

actualizeaza cu indicele de inflatie.

          La cheltuieli de capital – 78% din 2003.

          La sanatate, - crestere a cheltuielilor de personal de 47,04%.

          Acelasi lucru pot spune si de subventiile acordate pentru salarii la Casa de Cultura, Teatrul “Toma Caragiu”, Filarmonica “Paul Constantinescu”, in care cresterile sunt 23%, 9,5%, 6,7%, deci nu s-a avut in vedere actul normativ care reglementeaza majorarea salariilor pe 2004.

          Cam atat am avut de spus.

          Va multumesc!

 

 

 

          Dl Dumitrescu Ioan

          Va rog sa ma iertati, nu vreau sa va derutez de la subiectul principal, dar ca sa-i dovedim doamnei Trican – colega noastra – ca o ascultam cu mare atentie si ca sa nu ne punem noi, Consiliul Local intr-o situatie delicata fata de oaspetii din presa, vreau sa-i spun ca se pronunta “se introduc”, nu “se `ntroduc”, nu se spune “`nserate”, ci “inserate”.

          Va multumesc.

          D-na Trican Elena

          Am spus “inserate”.

          Dl Iancu Ion

          Doamna consilier Trican face din start o greseala foarte grava.

          La fundamentarea proiectului de buget pentru anul viitor am avut in vedere atat actele normative in vigoare, cat si executia care v-am prezentat-o si pe care o aveti in fata, cat si lista de ramasite si multe,  multe alte aspecte. Deci, nu are foarte mare legatura proiectul de hotarare care a fost aprobat privitor la impozitele si taxele locale cu prevederea bugetara.

          Si vreau sa va dau un exemplu: uitati-va la executia care v-am prezentat-o si vedeti ca la impozite si taxe de la populatie avem un procent de realizare de 82%, deci realizarea este cam cea mai mica din anul 2003. A trebuit sa tinem cont de aceasta realizare si sa dimensionam corespunzator necesarul sau mai bine zis volumul de venituri pentru anul viitor. Asta o spunem ca nu avem in vedere numai nivelul de taxe si impozite stabilite, suntem obligati sa tinem cont si de lista de ramasite, lista care la persoane fizice se mentine aproape de la an la an la acelasi nivel, deci nu incasam mare lucru, deci se tine cont de aceasta lista de ramasita si de nivelul de realizare al veniturilor pe anul in curs. Daca aplicam aceasta crestere de 10 si ceva, riscam ca in continuare, anul viitor sa avem un procent de realizare in jur de 80%.

          Eu consider ca am fundamentat mult mai realist proiectul pentru anul viitor si am tinut cont in mod deosebit de toate aspectele, de aceea l-am si prezentat. Am avut executii incepand cu luna octombrie, pentru ca noi am pornit la constructia bugetului din data de 8 octombrie, in acest an, cand am transmis subunitatilor adrese cu ceea ce trebuie sa ne prezinte si a trebuit sa tinem permanent cont si sa corelam si sa actualizam cu realizarile la zi.

          In privinta cletuielilor, de asemenea, nu putem spune ca nu s-a tinut cont de actele normative, acestea s-au avut in vedere, dar ca si la partea de venituri, intervin o serie de alte femomene care trebuiesc luate in calcul.

          Stiti ce am patit anul acesta  la fondul de salarii, cand dupa ce am aprobat o anumita crestere, au venit alte modificari.

          S-a tinut cont de toate aceste modificari in bugetul pentru anul viitor, s-a tinut cont de executia fondului de salarii pe acest an, pentru ca mai avem unitati la care s-a inregistrat economie si toate celelalte, deci este o fundamentare corespunzatoare.

          La cheltuieli de capital, spunea doamna Trican de un procent de 78%, daca face corelarea intre bugetul Administratiei Domeniului Public si Privat, va putea observa ca aici mai exista o sursa atrasa de circa 140 miliarde, suma care are exact aceasta destinatie,

deci fata de

 

 

anul in curs, cheltuielile de investitii, cheltuielile de capital, pe partea Administratiei Domeniului Public si privat, cresc substantial.

          Daca doriti alte lamuriri, va stau la dispozitie.

          Dl Dinu Ioan

          Rugaminte – as incerca sa consider ca sedinta noastra este o sedinta de Consiliu Local, indiferent de optiunile noastre, pentru ca este vorba de bugetul pentru anul viitor si as incerca sa nu plecam de la reaua credinta ca acest buget a fost facut ilegal. Nu trebuie sa mai discutam de competenta domnului viceprimar Iancu si mai ales ca sunt convins ca legalitatea este respectata intocmai.

          Dl Mitu Augustin

          Chiar referitor la ceea ce ati sus dumneavoastra as fi vrut sa intervin.

          In primul rand, desi nu cred ca este obligatia mea, ar trebui sa-mi cer eu scuze in locul doamnei Trican, fata de toti functionarii din primarie care muncesc de mai bine de trei saptamani, unii chiar pana noaptea tarziu si sa facem astfel de afirmatii jignitoare fata de competenta angajatilor, pentru ca nu este numai atributul domnului viceprimar Iancu, aici au muncit toti angajatii Primariei si daca suntem atat de putini destepti, doamna Trican ne depaseste pe toti, pot sa-i spun ca nu prea stie sa calculeze bine procentele, dar nu vreau sa intru intr-o polemica cu doamna Trican si o sa ma refer intai doar la partea de venituri din bugetul pe anul 2004 la care a facut si dansa referire si sa scoatem in evidenta un lucru care intr-adevar este de laudat – veniturile pentru 2004 sunt in primul rand venituri nefiscale si ceea ce este intr-adevar important, pentru ca eu constat ca s-au schimbat doctrinele – altii discuta de social-democratie, iar noi suntem acuzati de liberalism. In virtutea faptului ca noi suntem un partid social-democrat, am tinut cont de acest lucru si daca veti constata – total venituri – impozite si taxe de la persoane fizice nu reprezinta nici macar 5% si sunt bine calculate doamna Trican, au calculat vreo 30 de oameni inainte sa le calculati dumneavoastra.

          Daca discutam pertotal, veti vedea ca procentele functioneaza si sunt corecte.

          Totodata, as vrea sa remarc un lucru foarte important, un lucru care tine de fapt de drumul nostru, al Romaniei si implicit al Ploiestiului – faptul ca pentru prima oara, acest buget local are o pondere foarte mare care reprezinta surse atrase, surse care de fapt ne maresc capacitatea de finantare si care ne fac competitivi atunci cand accesam anumite proiecte europene.

          Daca in anul 2000 aceste surse atrase in bugetul local si care sunt nefiscale, nu reprezentau decat 3%, ajungem la performanta in anul 2004 ca ele sa reprezinte aproximativ 28% din veniturile prevazute.

          Deci, haideti sa vedem lucrurile bune si sa facem mai putine calcule care se puteau face si la grupul operativ si in comisii, am avut sedinta de comisie de buget – finante cu toti directorii unitatilor subordonate si directorii tuturor directiilor din Primarie care au stat la dispozitie pentru calcule pana la ora 21, deci suntem totusi intr-o sedinta a Consiliului Local si intr-o perioada in care ar trebui sa fim mai ingaduitori si sa nu ne jignim.

          Va multumesc!

 

 

 

          Dl Popescu Catalin

          Cred ca nu trebuie sa ne cerem scuze unul pentru altul pentru ca altfel ma vad nevoit sa-mi cer scuze pentru domnul Dinu Savu care a considerat realizarea bugetului pe anul 2003 un succes ca sa citam aici cifrele pe care tocmai le considera foarte importante domnul Mitu Augustin si sunt de acord cu el, veniturile nefiscale s-au realizat in proportie de 66% si veniturile din capital, adica toate veniturile care nu implica taxe, impozite de la cetatean sau subventii de la buget de stat care tot taxe inseamna, s-au realizat in proportie extrem de mica.

          Deci daca n-am putut realiza 119 miliarde si n-am putut realiza decat 79 miliarde, foarte putin, exact acolo unde speram sa fie din ce in ce mai mult, acum, laudabil, ne propunem 180 miliarde si vom realiza cat? 50 sau 60?

          Deci, cam asta este. Daca este sa fim de buna credinta, asa cum s-a spus, sa nu ridicam in slavi esecurile.

          Asta pe parte bugetului pe 2003.

          Pe partea bugetului pe 2004, ne abtinem sa votam din anumite motive care se leaga mai ales de bugetul Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice, sunt cifre care nu au si nu pot corespunde realitatii nici macar la activitati care pot fi facute, nu care vor fi facute.

          Tot anul 2003 s-a majorat suma de la salubritate pe ideea ca aveam cartoteca din anul 2002. Pe aceasta motivare s-a sarit de la 30 miliarde, la 45 miliarde.

          Acum sarim de la 45 miliarde, la 75 miliarde conform unuei cartoteci de 14 miliarde din anul 2003.

          Parca am tot marit sa nu mai avem datorii. Trec peste asta.

          Cei 48 miliarde la salubritate stradal sunt lucrari care in buna parte nu se efectueaza, iar acolo unde se efectueaza, pentru ca si asta este de spus, exista numeroase mici strazi, eu am intrebat oamenii care lucrau pe ele, erau beneficiari ai salariului minim garantat, deci nu salariat al serviciului de salubritate. Iar nici asta nu conteaza?

          Sa spunem cinstit, maturatul si stropitul strazilor nu poate inghiti o asemenea suma in Ploiestiul anului 2003 sau 2004. Nu este posibil, nu are cum.

          Pe de alta parte, asupra problemelor legate de contractul cu Luxten, am mai discutat si in consecinta, bugetele nu reflecta activitatea pe masura, sunt cele de la punctele 7, 10 si 12 si anume: Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, Administratia Bazelor Sportive si de Agrement si Administratia Parcului “Constantin Stere”.

          In aceste conditii, chiar daca suntem multumiti de planurile pe care le are Primaria pentru anul 2004 si in special de cel pe care tocmai l-a subliniat domnul Mitu – cresterea saraca a veniturilor nefiscale, deocamdata am vazut ca nu reusim sa o realizam si ramanem rezervati fata de reusitele care vor avea loc in anul 2004.

          Multumesc!

 

 

 

 

 

          Dl Iancu Ion

          Imi pare rau ca trebuie sa intervin, dar vreau sa-mi exprim regretul public ca desi de doua saptamani am dat proiectul de buget spre analiza, nu am fost contactat de foarte multi consilieri ca sa putem da lamuririle necesare.

          Domnul consilier face atata tam – tam fata de executia care am prezentat-o si asta arata ca nu se documenteaza inainte de a face unele afirmatii.

          S-a facut aici afirmatia ca la venituri nefiscale, procentul de realizare in acest an este de 66%, dar vreau sa va reamintesc cas in luna ianuarie ni s-a retras o suma de 23 miliarde de la bugetul de stat, reprezentand depasirea cotei de subventie la energia termica, respectiv respectarea prevederilor Legii nr. 115 de incadrare in acele procente de 45 – 50%.

          Deci, pe 1 februarie ni s-a retras acea suma de 23 miliarde ca sa se poata respecta procentele si aceasta suma a fost operata aici, deci veniturile la acest capitol, venituri nefiscale, au fost diminuate cu 23 miliarde, prin acea retragere. Daca n-ar fi fost acea retragere, procentul ar fi fost la acest moment de 85% la venituri nefiscale.

          In privinta sumei alocate pentru salubritate, v-as ruga sa cititi, s-a refacut expunerea de motive de catre Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, sunt explicatii mai pe larg, acest lucru s-a explicat si la grupul operativ, in acest an avem o executie de 45 miliarde la salubritate, la managementul deseurilor si avem o restanta de 15 miliarde. Daca ne-am fi permis sa achitam in acest an si aceasta suma, am fi avut o cheltuiala de 60 de miliarde, iar daca in prevederea de anul viitor, calculul este simplu, din 75 miliarde am fi dat de-o parte 15 miliarde, am fi ajuns exact la acelasi nivel de 60 miliarde.

          Multumesc!

          Dl Dinu Savu

          De obicei nu intervin, insa ma vad obligat sa o fac.

          Intr-o convorbire particulara cu domnul viceprimar Iancu, i-am spus ca bugetul pentru 2004 este un buget profesionist, pentru ca s-a pus un accent pe veniturile proprii ale institutiilor subordonate Consiliului Local.

          Este foarte important acest lucru.

          Cine traieste in productie si traieste pe propriile picioare isi da seama foarte bine de acest lucru foarte bine.

          Eu cred ca aceste institutii nou create in subordinea Consiliului Local sunt asemeni unor copii care acum incep sa mearga singuri, cum s-a intamplat cu Oficiul Public Proiect, veneau ei cu 50% venituri, venea Primaria cu restul si completa. Acum nu s-a mai completat cu nimic. Consider ca aceste institutii venind cu venituri la primarie, este un lucru foarte bun si intr-adevar s-au dat spre acele sectoare unde era nevoie, spre invatamant de exemplu. Putea sa creasca si cu 80%, eu ma bucur pentru acest lucru.

          Am avut o intalnire cu toti directorii acestor institutii si fiecare si-a spus pasul si si-a exprimat parerea.

          Singurul lucru, eu am spus ca la sanatate sa se mai aduca un miliard.

          Unde este suferinta trebuie sa bagam banii, nu trebuie neaparat sa facem economii.

 

 

 

          Va multumesc!

          Dl Dinu Ioan

          In primul rand, va rog, daca este posibil, sa va inchideti telefoanele pentru ca aceasta sedinta sa se desfasoare intr-un mod civilizat.

          In al doilea rand, v-as ruga ca cel putin pe perioada cat eu voi conduce sedinta Consiliului Local ca in plenul acestei sedinte sa ne spunem opiniile, nu atac la persoana.

          Daca pana acum cativa ani legea permitea inclusiv la o reclama sa te referi la produsul unui alt producator sau furnizor, acum nu mai este permis asa ceva.

          V-as ruga pe toti consilierii cand aveti ceva de spus, spuneti opinia, spuneti parerea, sau ceva care sa imbunatateasca activitatea, mai lasati pe ceilalti care si-au spus parerea la randul lor.

          Multumesc!

          Dl Eparu Ion

          Sper sa fiu foarte scurt in interventia mea, evident, in virtutea preocuparilor pe care le am pe linia sarcinilor din Consiliul Local, am sa fac cateva observatii la bugetul regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice.

          Sunt intr-adevar aici niste cifre care la prima vedere, cel putin, sunt de natura sa nasca daca nu cateva semne de intrebare, cel putin niste ridicari de spranceana si ca atare, dupa ce am studiat cu atentie, am procedat asa cum am considerat ca trebuie procedat, am fost la Regia de Tremoficare si timp de cateva ore, intr-o discutie in doi cu domnul director Ocneanu, am incercat sa lamuresc problemele ce mi se pareau a fi neclare. Este fara dubiu, ca cel putin din punct de vedere al tarifelor la toate sectoarele de prestari servicii, tarifele sunt sub cele de pana la semnarea contractului de salubrizare cu S.S.B.-ul. Problema care se ridica este aceea a cantitatii de munca, care se presteaza, exprimata sub o forma sau alta, fie printr-o cantitate de munca efectiva, fie prin cantitate de deseuri si mie mi se par semnificative doua cifre pe care vreau sa vi le precizez, ele sunt cuprinse in raportul de specialitate, fata de prevederile de 5766 + 5710 tone in cele doua variante de manipulare a gunoiului care au fundamentat bugetul pe 2003, documentat si dovedit pe baza de facturi, s-au ridicat aproximativ fata de 11.000 – aproape 12.000 tone, s-au ridicat peste 20.000 tone de gunoi, ceea ce exprima “potentialul orasului” si ca atare si necesarul de fonduri.

          Am expus toata aceasta idee, pentru ca si eu, ca si alti cativa dintre colegii mei, consider ca cei care au intocmit bugetul, au facut eforturi deosebite si in situatia in care au mai scapat lucruri neanalizate in profunzime, asta se datoreaza in primul rand volumului imens de munca si nicidecum profesionalismului de care ne-au convins pana acum.

          O ultima idee care vreau s-o subliniez, eu sunt multumit de continuitatea pe care o asigura in desfasurarea serviciilor publice pentru ca nu trebuie sa uitam de eforturile pe care le-a facut Primaria in anul 2003 au fost considerabile din punct de vedere de exemplu al strazilor, interventiile la carosabil si la salubritate, nu trebuie sa uitam ca in nenumarate randuri sub diverse forme, semnalele pe care le-am primit de la cetateni


 

 

ne-au adus la cunostinta faptul ca in ciuda eforturilor noastre, acestea sunt doua din prioritatile pe care le au cetatenii si concentrarea eforturilor financiare in aceasta zona, mi se pare de bun augur.

          Va multumesc!

          Dl Dinu Ioan

          Inca un lucru care este de remarcat, se incearca sa nu se creasca taxele si impozitele catre populatie. Este foarte important.

          Fata de o crestere de circa 10% in medie, taxele si impozitele de la populatie, cresc de la 101, la 104 miliarde, ceea ce inseamna o crestere de numai 3%.

          Deci, si aceste lucruri trebuiesc prezentate in mod corect.

          Dl Nemes Constantin

Ceea ce se poate sublinia, este faptul ca bugetul pe 2004 este un buget politic, un buget care reprezinta social – democratia.

          Ce se poate sublinia in cuvantul domnului Catalin Popescu, este faptul ca este nemultumit de anumite sume alocate catre diverse servicii care se fac pentru primaria Municipiului Ploiesti.

          Faptul ca dansul nu este de acord ca este un buget social – democrat…

          Dl Dinu Ioan

          Abia v-am rugat!

          Dl Nemes Constantin

          Faptul ca dansul este nemultumit ca se aloca niste bani anumitor servicii, este altceva, dar afirmatiile ca lucrarile care sunt facute cu S.S.B.-ul sunt in buna parte lucrari care nu se efectueaza, sunt afirmatii eronate si lucrarile care sunt facute, sunt facturate de Primaria Municipiului Ploiesti, sunt lucrari efectiv realizate care sunt dovedite cu acte inclusiv.

          Domnul Popescu Catalin stie desigur ca se plateste o taxa de depozitare la Rampa ecologica de gunoi, ceea ce ar trebui, in mod normal, ar trebui sa creasca pretul serviciului, domnul Popescu stie foarte bine ca aceasta firma de salubritate a castigat o licitatie organizata de Primaria Ploiesti, tocmai in scopul cresterii eficientei serviciilor pe teritoriul orasului si imbunatatirii evidente a conditiilor de trai a populatiei, a ajuns de la 0,63 euro care era pretul din contractele anterioare, a ajuns la 0,383 euro care este pretul prestatiei actuale pentru persoane fizice.

          Un lucru remarcabil si daca ne ducem pe teren si verificam care este calitatea efectiva a prestatiei, observam ca nu mai sunt rampele de gunoi pline prin tot orasul Ploiesti, ca se face curatenie intr-adevar in tot orasul, nu numai in zona centrala, ci si in cartierele periferice, ca intr-adevar prestatia nu se poate compara astazi, in momentul de fata, cu ceea ce se facea in anul 2000 cand am venit noi la conducerea orasului.

          Deci, pentru a sublinia caracterul social – democrat al bugetului pe 2004, dar putem sublinia si seriozitarea Primariei Municipiului Ploiesti in contractarea serviciilor pentru populatia Municipiului Ploiesti in scopul evident al imbunatatirii conditiilor de trai si confortului fiecarui cetatean al Municipiului Ploiesti.

          Va multumesc!

 

 

 

          Dl Draghici Costica

          In primul rand, vreau sa vorbesc ca cetatean al Municipiului Ploiesti, nu in calitate de consilier. Eu am venit la sedinta Consiliului Local pentru a vedea cum stam cu bugetul de venit si cheltuieli pe 2004.

          Vreau sa va spun ca de la inceput am sa plec nelamurit, deci vorbesc ca simplu cetatean. S-a facut aici afirmatia ca nu s-a tinut cont de legislatia in vigoare ce reglementeaza bugetul  de venituri si cheltuieli, dar vizavi de asta, am in fata proiectul de hotarare care spune:

v\z@nd Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploie[ti [i Raportul de specialitate al Directiei Economice si al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului prin care se propune bugetul pe anul 2004 si lista de investitii;

          av@nd `n vedere prevederile Legii nr. 507/.2003 – Legea bugetului de stat pe anul 2004 [i O.U.G. nr.45/2003 - Ordonanta privind finantele publice locale;”, deci cetateanul Draghici pleaca de la aceasta sedinta a Consiliului Local cu ideea ca cei care au intocmit proiectul de buget pe 2004 au lucrat dupa anumita legislatie, dar doamna Trican spune  ca legislatia in vigoare nu a fost respectata.

          O rog frumos in mod politicos si colegial sa ne spuna care anume legislatie nu a fost respctata de cei care au intocmit acest proiect.

          In al doilea rand, vorbesc in calitate de consilier si doresc sa punctez faptul ca ii apreciez pe cei care au intocmit, care au muncit sa intocmeasca acest proiect care a tinut cont de dorinta cetatenilor si aceasta afirmatie  se regaseste in ponderea de repartizare a bugetului si am sa exemplific:

          - servicii de dezvoltare publica – 33,5%;

          - invatamant;

          - asistenta sociala – 6,8% - ceea ce ne intereseaza;

          - transport, comunicatii – 12,3% din care ponderea catre reparatii strazi, ceea ce cer cetatenii – 55 miliarde si asa mai departe.

          Sub acest aspect, eu felicit pe cei care au intocmit proiectul de buget pentru 2004 pentru ca au tinut cont de ceea ce au cerut cetatenii.

          Putin ma surprinde faptul si as vrea sa se aiba in vedere acel procent de 0,9% care este destinat pentru sanatate si mie mi se pare ca s-ar putea imbunatati.

          Ca sa poti face sport si cultura, trebuie sa fi sanatos.

          Rog initiatorii sa se verifice acest 0,9% si daca este posibil, sa se imbunatateasca.

          Va multumesc!

          Dl Dinu Ioan

          Cred ca ati remarcat ceea ce a spus domnul Draghici – sa dam bani mai multi la sport pentru a nu cheltui pentru sanatate.

          Dl Draghici Costica

          Da, este opinia domnului presedinte de sedinta.

 

 

 

          Dl Oneata Nastase

          Dupa cate observ eu, se discuta prea mult pe marginea acestui buget care este elaborat si intocmit de niste specialisti. La comisia de specialitate s-a lucrat peste patru ore. De ce se ocupa alti consilieri din alte comisii de specialitate, daca cu aceasta comisie de specialitate nu se lucreaza?

          In acest caz o desfiintam.

          Venim si ne dam cu parerea ca respecta legislatia, ca nu o respecta, proiectul de hotarare este fundamentat, este o comisie de specialitate in care toate partidele au reprezentanti.

          Ce rost are toata aceasta tirada?

          Eu propun sa trecem la vot.

          Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt alte interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                            21 voturi

Cine este impotriva ?             -

Daca se abtine cineva ?          10 abtineri

Cu 21 voturi pentru si 10 abtineri, acelea ale domnilor consilieri Trican Elena, Vasilescu Adrian, Nicodim Daniel, Lupu Cristian, Dosaru Iuliana, Popescu Catalin, Rusu Ioan, Marinescu Mariana, Iancu Simina si Teodorescu Iulian, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Dau cuvantul domnului viceprimar Oprea Nicolae.

Dl Oprea Nicolae

Va rog sa observati ca aveti in mape o nota, care a fost elaborata in urma discutiilor purtate cu consilierii si toate observatiile si propunerile au fost prinse aici.

As dori sa le rezum in felul urmator: au fost scoase trei pozitii – reabilitare DJ 39 – Maternitate – Dambu, reabilitare DJ 101 B-dul Petrolului – Hipodrom, reabilitare DJ 102 – Strada Strandului – au valoare totala de 300 miliarde. Acestea sunt prevazute  in lista investitiilor a caror finantare se va asigura din fondul special al drumurilor. Legea nr. 118 – pentru care ne straduim sa obtinem aprobarea.

In locul acestei sume s-au nominalizat toate strazile care au rezultat din verificarile facute cu dumneavoastra: Cantacuzino, Putna, Paltinis, Aprodul Purice, Tarcaului, semaforizare intersectia Cantacuzino – Podul Inalt, Buna Vestire , etc.

De asemenea, observatiile le luati ca amendamente la acest proiect de hotarare, sa


 

 

fie scoasa pozitia Str. Scolii cu 34 milioane lei – reparatii strazi, Aleea Profesorilor cu 200 milioane lei, iar toata aceasta suma de 540 milioane lei se aloca pentru strada Rasnovenilor.

Acestea au fost amendamentele facute de catre consilieri.

Dl Iancu Ion

Consider ca domnul Oprea a prezentat foarte bine.

Dl Oneata Nastase

Nu fac comentarii la acest proiect de hotarare.

Vreau doar sa-l intreb pe domnul director Sandulescu daca pentru strada Erou Arhip Nicolae este prins in proiect si reparatia trotuarului, in cazul in care nu este, sa fie inclus la capitolul reparatii trotuare, deoarece efectiv nu se mai poate circula pe acolo.

D-na Trican Elena

In buget la capitolul surse finantare avem surse atrase in valoare de 140 miliarde lei.

As dori sa stiu in ce constau aceste surse, la ce ne-am gandit.

Dl Dinu Ioan

M-as fi bucurat sa fi venit la grupul operativ doamna consilier, deoarece acolo s-a explicat acest lucru.

Dl Oprea Nicolae

Fac precizarea: este vorba de doua surse care le tintim pentru anul 2004 – 1 – fondul special al drumurilor – am trimis o cerere de 113 miliarde lei la Administratia Nationala a Drumurilor, in bugetul de stat exista o suma care se defalca de catre ministerul de specialitate, impreuna cu autoritatea publica locala.

Avem sanse mari sa luam macar partial.

2 – Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Local al Municipiului Ploiesti – este decizia Consiliului Judetean de a cofinanta aceasta lucrare in Municipiul Ploiesti.

Daca doriti explicatii suplimentare, am sa-l invit pe domnul presedinte Cosma sa va expuna intreaga problema.

Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

 

 

 

 

          “ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

          Cine se inscrie la cuvant?

          D-na Trican Elena

          Doua obiectiuni am, una se refera la salubritate – fundamentarea trebuia sa plece de la ceea ce am prevazut in 2003 – 35.400, diferenta pana la 45.400 reprezinta cartoteca aferenta anului 2002, deci ce nu am platit in anul 2002, am platit in 2003 si de aici actualizez cu indicele de inflatie, trebuia sa fie prevazut in 2004 – 39,010 – fundamentarea corecta.

          In al doilea rand, la iluminat ornamental stradal – de la 2 miliarde in 2003 la 2,2 miliarde in 2004 – vreau sa stiu ce reprezinta.

          Dl Popescu Catalin

          Darea jos a ghirlandelor. Scrie in raportul de specialitate.

          D-na Trican Elena

          Sunt mai multe decat s-au pus?

          Dl Popescu Catalin

          Costa mai mult sa le dam jos, decat sa le punem.

          Dl Iancu Ion

          Domnule Popescu, de ce sunteti tendentios?

          V-am explicat foarte clar la grupul operativ.

          Pana acum, in fiecare an sunt incepute amenajarile pentru Oraselul Copiilor si cheltuiala aferenta era prevazuta in anul urmator.

          In acest an avem practic necesarul de fonduri pentru doi ani. Este vorba de sumele pentru anul 2003 si 2004. Tot timpul s-a platit cu un an in urma, asa am “mostenit” si eu.

          Incepand din acest an am prevazut sa cheltuim fondul pentru Oraselul Copiilor in acest an.

          Dl Nemes Constantin

          As vrea sa spun ca in momentul in care am venit in Consiliul Local in anul 2000, imi aduc aminte ca se plateau peste 4 miliarde in fiecare an pentru iluminat ornamental stradal si pot sa spun ca s-a imbunatatit calitatea in mod substantial, calitatea iluminatului stradal, nu numai in zona centrala, ci si in zonele periferice.

          Mai mult decat atat, pot sa spun ca preturile la iluminat stradal s-au redus foarte mult.

          Va multumesc!

          Dl Dinu Ioan

          Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

          Cine este pentru ?                     21 voturi

          Cine este impotriva?                  -

          Daca se abtine cineva ?             10 abtineri

Cu 21 voturi pentru si 10 abtineri, acelea ale domnilor consilieri Trican Elena


 

 

Vasilescu Adrian, Nicodim Daniel, Lupu Cristian, Dosaru Iuliana, Popescu Catalin, Rusu Ioan, Marinescu Mariana, Iancu Simina si Teodorescu Iulian, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

          “ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

          Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

          Cine este pentru ?                     30 voturi

          Cine este impotriva ?                 -

          Daca se abtine cineva ?             1 abtinere

          Cu 30 voturi pentru si o abtinere, aceea a doamnei consilier Trican Elena, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

          Dl Dinu Ioan

          Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     22 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             9

 

 

 

 

Cu 22 voturi pentru si 9 abtineri, acelea ale domnilor consilieri Trican Elena, Nicodim Daniel, Lupu Cristian, Dosaru Iuliana, Popescu Catalin, Rusu Ioan, Marinescu Mariana, Iancu Simina si Teodorescu Iulian, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     22 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             9

Cu 22 voturi pentru si 9 abtineri, acelea ale domnilor consilieri Trican Elena, Nicodim Daniel, Lupu Cristian, Dosaru Iuliana, Popescu Catalin, Rusu Ioan, Marinescu Mariana, Iancu Simina si Teodorescu Iulian, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului “Public Proiect” Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

 

 

 

 

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

          “Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

          “ Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Ploiesti pe anul 2004 – initiat de domnul Primar.”

Cine se inscrie la cuvant?

D-na Trican Elena

La acest buget, la pozitia 59.03, art. 10.12 – mai avem conventii civile la nivelul Casei de Cultura?

Mai exista conventii civile ?

Contractul este cu totul altceva. Conventiile civile se suporta din fundul de salarii, iar ceea ce spuneti dumneavoastra se suporta din alte fonduri.

 

 

 

Dl Badea Dragos

Din adresa care am primit-o de la Finante, asta se spune, ca si aceste conventii civile se suporta din aceleasi fonduri.

D-na Trican Elena

As vrea sa ved si eu aceasta adresa.

Am sa votez pentru acest proiect de hotarare, sub rezerva – sa-mi fie pusa la dispozitie aceasta adresa.

Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind recalcularea preturilor si tarifelor de producere si distributie a energiei termice – initiat de domnul consilier Eparu Ion.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind simplificarea procedurii de autorizare a constructiilor de locuinte in zonele cu restrictie prevazute in Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiesti – initiat de domnul Primar.”

D-na Maria Magdalena Mazalu

Dupa cum observati, conform discutiilor din grupul operativ, modificarile propuse au fost operate.

Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

 

 

 

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“ Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi pe raza administrativă a municipiului Ploieşti – initiat de domnul consilier Nan Nicolae.”

Cine se inscrie la cuvant?

Dl Nan Nicolae

Vreau sa fac o interventie, se pare ca va aparea o Ordonanta de Urgenta referitor la termenul de montare a aparatelor de taxat fiscale, noi am dat in art. 46, respectiv art. 24 ca termen 01.04.2004, consider  ca este un termen rezonabil in ideea ca vom putea tot printr-o hotarare a Consiliului Local sa o modificam ulterior, dar doream sa fortam putin nota pentru a se monta aceste aparate, se pare ca este o prorogare a termenului pana la 30.06.2004.

Daca apare aceasta Ordonanta, v-as ruga sa fiti de acord sa avem in vedere termenul de 30.06.2004.

Dl Dinu Ioan

Deci noi o votam asa si in cazul in care apare  Ordonanta de urgenta, aceasta este superioara Hotararii Consiliului Local si termenul va fi modificat.

Dl Nan Nicolae

Vreau sa va mai spun ca tot  ce a aparut la nivel central, noi am fost cumva in pionierat, au fost absolut luate dupa documentele noastre.

Noi am hotarat 900 de locuri pentru taximetristi, au fost contestate la momentul respectiv . A fost foarte bine dimensionat acest numar de locuri , deoarece in momentul de fata avem autorizati atat persoane juridice, cat si fizice – 750, deci avem o rezerva de 150 de autorizatii, in concluzie nu se pune problema ca acei oameni corecti care vor sa desfasoare o activitate corecta, sa nu poata asta.

Dl Dinu Ioan

Mi-as permite sa fac o recomandare pentru taximetristi, de exemplu, in alte tari, daca nu cunosc foarte bine orasul, nu primesc licenta de taximetrist, de asemenea, daca nu cunosc cel putin o limba de circulatie internationala.

Dl Nan Nicolae

Sper ca ati observat deja in oras ca taxiurile au inceput sa fie emblemate, obligatoriu de la data de 01.01.2004, chiar presedintele Sindicatului taximetristilor a dorit sa fie un exemplu si si-a aranjat masina, deci nu exista nici un fel de problema si toate astea in final sunt in folosul cetateanului Municipiului Ploiesti.

Taxiurile vor avea afisate pe portierele din fata  preturile si daca estista vreun caz


 

 

de jecmanire, stiu ca au fost foarte multe reclamatii, chiar si din partea unor domni consilieri, va rugam sa ne sesizati pentru a nu lasa cetateanul ploiestea la cheremul taximetristilor.

Dl Dinu Ioan

Daca nu mai sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

          Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de  atribuire  a  autorizaţiilor  taxi – initiat de domnul consilier Nan Nicolae.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“ Proiect de hotarare privind declararea destinatiei de locuinte sociale si de necesitate, unitatilor locative finalizate in str. Catinei, nr. 5 – initiat de domnul Primar.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“ Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii gratuite a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pentru unele categorii de persoane prevazute de lege – initiat de domnul Primar.”

 

 

 

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

 “Proiect de hotarare privind continuarea Programului “Ieftin si Bun…” prin infiintarea de magazine tip “Economat” – initiat de domnul Primar si membrii Comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 ale Consiliului Local Ploiesti.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de executie a retelelor de comunicatii prin cablu de catre operatorii de comunicatii – initiat de domnul Primar.”

Cine se inscrie la cuvant ?

Dl Teodorescu Iulian

Un amendament la articolul 3 – va propun un termen de 5 ani, nu de 3 ani. Este o masura costisitoare de conformare si trebuie sa-i intelegem pe oameni.

Dl Dinu Ioan

Domnul Teodorescu a facut un amendament – in loc de termenul de 3 ani, sa fie trecut termenul de 5 ani.

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru ?                     30 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             1 abtinere

Cu 30 de voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Vasilescu Adrian, acest amendament a fost aprobat.

*

Dl Dinu Ioan

Supunem la vot proiectul de hotarare cu amendamentul aprobat:

 

 

 

 

Cine este pentru ?                     30 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             1 abtinere

Cu 30 de voturi pentru si o abtinere, aceea a domnului consilier Vasilescu Adrian, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Mocanu George, Matei Alexandru, Taranu Constanta, Manolache Marilena, Preda Ioana, Vasilescu Maria, Zarnea Eugenia, Ionescu Mircea – initiat de domnii consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Niculae Georgeta, Branzoi Verginia, Gheorghe Floarea, Ciocan Traian, Toader Petre, Scarlat Grigore, Vasile Ion, Proca Mircea – initiat de domnii consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

 

 

 

“Proiect de hotarare privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Andrei Constantin, Nitu Elena, Bivolan Constantin, Coman Crucita, Bacanu Ana, Sfetcu Petra, Costin Roxana, Ilie Vasile – initiat de domnii consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     31 voturi

Cine este impotriva ?                 -

Daca se abtine cineva ?             -

In unanimitate de voturi, acest proiect de hotarare a fost aprobat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei si anume:

“Proiect de hotarare cu privire la solutionarea cererii nr.204874/2003 formulata de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor datorate la bugetul local al municipiului Ploiesti de catre SC  PROTAN  S.A. – Filiala Ploiesti – initiat de domnii consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin.”

Daca nu sunt interventii, supunem la vot acest proiect de hotarare:

Dl Mitu Augustin

Acest proiect de hotarare a fost discutat in sedinta comisiei nr. 1 si atunci serviciul de specialitate ne-a informat de existenta unei somatii din partea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului.

Noi consideram ca daca asa este legea si daca este in regula, trebuie sa o respectam. Intre timp, si pana la grupul operativ, am studiat si noi documentatiile si ne-am dat seama ca nu putem sa fim obligati ca autoritate locala, Consiliul Local sa fie obligat sa acorde inlesniri unei firme in virtutea unei clauze pe care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului Bucuresti a negociat-o in nume propriu. Practic, despre ce este vorba ? Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului Bucuresti ne obliga sa acordam niste inlesniri si facilitati la plata impozitelor si taxelor locale pentru societatea Protan, de ce, pentru ca ei au negociat in contractul de privatizare, acordarea acestor facilitati.

Acesta este motivul pentru care unii dintre noi sunt impotriva acestui proiect de hotarare.

D-na Trican Elena

Art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unlele masuri pentru accelerarea privatizarii, prevede:

Institutiile publice implicate si institutiile publice creditoare, la solicitarea


 

 

 

institutiilor publice implicate, vor acorda societatilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate in proces de privatizare, inlesniri  la plata  care vor fi cuprinse in dosarul de prezentare.”

Dl Mitu Augustin

Nu este imperativ. Nu suntem obligati sa aprobam aceste facilitati.

Dl Dinu Savu

Eu va spun ca nu ne obliga nimeni la nimic.

Dl Primar

Le dam, nu le dam, in fond eu cred ca trebuie sa avem o relatie de colaborare cu Protanul pentru ca tot ceea ce se intampla pe linie de caini fara stapan, numai cu dansii putem rezolva.

Eu cred ca ar fi normal ca respectiva comisie de specialitate sa poarte o discutie cu noua conduecere a institutiei Protan pentru a institui un regim de colaborare in interesul ploiestenilor.

Dl Dinu Ioan

Eu mi-as permite sa fac recomandarea sa amanam acest proiect de hotarare pana la sedinta viitoare pentru a vota in cunostinta de cauza.

D-na Roman Ileana

Are cineva cunostinta ca situatia Protan-ului s-a imbunatatit?

Are cineva amanunte in legatura cu ceea ce s-a facut la Protan?

Dl Dinu Ioan

Tocmai de aceea va propun ca pana la sedinta viitoare sa amanam acest proiect de hotarare si la seinta viitoare, chiar directorul Protan-ului sa vina aici sa-si sustina cauza.

Eu va supun la vot amanarea pentru data viitoare a acestui proiect de hotarare pentru a fi mai destepti.

Supunem la vot amanarea acestui proiect de hotarare:

Cine este pentru ?                     21 voturi

Cine este impotriva?                  10 voturi

Daca se abtine cineva ?             -

Cu 21 voturi pentru  si 10 voturi impotriva, acelea ale domnilor consilieri Trican Elena, Vasilescu Adrian, Nicodim Daniel, Lupu Cristian, Dosaru Iuliana, Popescu Catalin, Rusu Ioan, Marinescu Mariana, Iancu Simina si Teodorescu Iulian, acest proiect de hotarare a fost amanat.

 

* * *

 

Dl Dinu Ioan

Urmatorul punct de pe ordinea de zi a sedintei – Acordarea calificativului Secretarului Municipiului Ploiesti pentru activitatea desfasurata in anul 2003.

 

 

 

 

 

Calificativul pentru Secretarul Municipiului Ploiesti consider ca se poate da in ordine, pe comisii de specialitate

Comisia de specialitate nr. 1 - Dl Dinu Savu

Comisia nr. 1 acorda calificativul “foarte bine”.

Comisia de specialitate nr. 2 - Dl Marinoiu Eugen

Comisia nr. 2 acorda calificativul “foarte bine”.

Comisia de specialitate nr. 3 - Dl Eparu Ion

Eu am acceptul colegilor mei sa dau calificativul, acesta este “foarte bine”, va rog totusi sa-mi permiteti o observatie: exista cel putin in lista criteriilor de performanta cateva, asupra carora nu putem, fara suparare, sa ne pronuntam noi consilierii. N-are rost sa le enumar.

Pe ansamblul activitatii, comisia nr. 3 acorda calificativul “foarte bine”.

Comisia de specialitate nr. 4 - Dl Nemes Constantin

A fost discutat si colegii mei sunt de acord, comisia nr. 4 acorda calificativul “foarte bine”.

Comisia de specialitate nr. 5 - Dl Draghici Costica

Comisia nr. 5 acorda calificativul “foarte bine”.

Comisia de specialitate nr. 6 - D-na Dosaru Iuliana

Comisia nr. 6 acorda nota 5.

Dl Dinu Ioan

Asta demonstreaza ca respecitva comisie nr. 6 a citit regulamentul si inteleg altfel ca si ceilalti colegi tot asa au gandit sa se exprime, prin acordarea maximului.

* * *

Dl Primar

Este ultima data anul acesta cand ne intalnim intr-o astfel de ambianta.

 

Felicitari pentru toata activitatea desfasurata.

Vreau sa urez tuturor Sarbatori fericite, un an nou plin de impliniri, alaturi de familie si de toti cei dragi si un calduros “La multi ani!”.

D-na Maria Magdalena Mazalu

Maine la ora 10, are loc activitatea, inclusiv a dumneavoastra domnilor consilieri, la Nini Macelarul”.

Va rugam sa ne onorati cu prezenta.

Dl Dinu Ioan

Acestea fiind problemele de la ordinea de zi, declar sedinta inchisa, multumindu-va pentru participare.

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

Epuizandu-se problemele de la ordinea de zi, sedinta a luat sfarsit, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces – verbal intr-un singur exemplar.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                       S E C R E T A R,

            Dinu Ioan                                       Maria Magdalena Mazalu