Hotărârea nr. 89/2003

Hotãrârea nr. 89 privind aprobarea documentatiei tehnice privind “Expertiza tehnica stadion Ilie Oana Ploiesti”

 

 

R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

HOTARAREA NR. 89

privind aprobarea documentatiei tehnice privind “Expertiza tehnica

stadion Ilie Oana Ploiesti”

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de Motive a domnului consilier Eparu Ion si Raportul de Specialitate al Administratiei Baze Sportive si Agrement si al Oficiului Public Proiect prin care se propune aprobarea documentatiei tehnice “Expertiza tehnica stadionul Ilie Oana, Ploiesti”

avand in vedere prevederile art.16 alin. 5,6 si 9 din Legea nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale,

in temeiul art. 38 lit. m) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art. 1           Aproba documentatia “Expertiza tehnica stadion Ilie Oana Ploiesti” anexata prezentei hotarari.

Art. 2           Aproba demolarea constructiei Tribuna I din cadrul Stadionului Ilie Oana.

Art. 3            Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 24 aprilie 2003

 

                                                                           Contrasemneaza,

Presedinte de sedinta,                                          Secretar,

   Gheorghe Ioan                                  Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiei tehnice privind “Expertiza tehnica

stadion Ilie Oana Ploiesti”

 

 

          Stadionul “Ilie Oana”, Ploiesti a fost preluat in patrimoniul Consiliului Local Ploiesti prin Hot. Guv. nr. 1.101/ 2002. Stadionul a fost construit in 2 perioade:  

§        1936-1938 - tribuna I

§        1954-1957 – tribuna a-II-a peluza 1, peluza 2.

Stadionul “Ilie Oana” se incadreaza conform P100-92 in clasa de

importanta “Constructie de importanta deosebita la care se impune limitarea avariilor avandu-se in vedere consecintele acestora: cladiri care adapostesc aglomerari de persoane – tribune”, avand categoria de importanta “B”.

          Conform expertizei tehnice constructiile se incadreaza in urmatoarele clase de risc seismic:

-         tribuna I – clasa de risc seismic Rs I;

-         tribuna II – peluza 1, peluza 2 – clasa de risc seismic Rs II.

Propun spre aprobarea Consiliului Local urmatoarele solutii de interventii:

-         Tribuna I: constructia se va demola in totalitate; pana la efectuarea

lucrarilor de demolare se va interzice utilizarea acestora si accesul persoanelor in zona. Activitatile adapostite sub tribuna nu sunt permise decat cu acord limitat in timp si pe zone determinate de catre expert.

Valoare: 9.555.000 mii lei

-         Pentru tribuna II si peluze:

·              Se aproba solutia minimala de interventie prin care

constructia se incadreaza la Rs II.

·              Refacerea zonelor cu degradari de betoane, tratarea

armaturilor corodate cu substante anticorozive, executarea izolatiilor hidrofuge pe suprafata gradenelor, a spatiilor de circulatie si la rosturile dintre tronsoane, asigurarea unei legaturi de tip antiseismic intre zidariile de umplutura si stalpii cadrelor.

·              Rezolvarea acceselor si evacuarea spectatorilor;

·              Amenajarea compartimentarilor de sub tribune tinand

seama de pozitia peretilor de zidarie incadrati in structura de rezistenta.

          Valoarea lucrarilor de consolidare: 46.291.453, 2 mii lei.

 

Consilier,

                                               Prof. Dr. Eparu Ion

 

 

 

 

Raport de specialitate

 privind aprobarea expertizei tehnice:

«Stadion “Ilie Oana” Ploiesti»

 

          In anul 2001 a fost comandata expertiza tehnica a Stadionului “Ilie Oana” Ploiesti societatii “S.C. ELLIS 92 S.R.L.”

Stadionul “Ilie Oana” este amplasat pe strada Stadionului nr. 39, Ploiesti. Prin Hot. Guv. nr.1.101/2002 acesta a trecut in patrimoniul Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Expertiza tehnica a fost intocmita in doua etape:

·        Etapa I: tribuna II, peluza 1 si peluza 2;

·        Etapa a-II-a: tribuna I.

Forma in plan: ovala, cu doua  zone dreptunghiulare paralele cu latura

lunga a terenului de jos- tribuna I si tribuna a-II-a racordate intre ele prin arc de cerc – peluza 1 si peluza 2.

          Scarile de evacuare sunt amplasate pe perimetrul exterior.

          Regim de inaltime: parter, cu inaltime variabila, pareter si etaj la tribuna I.

          Vechime:  - tribuna I a fost proiectata si executata intre anii 1936-1938;

-   tribuna a-II-a, peluza 1 si peluza 2 au fost proiectate si

executate in anii 1954-1957.

Structura de rezistenta:

          Tribuna I este alcatuita din 2 tronsoane separate intre ele prin rost transversal dus pe toata inaltimea, fara sa separe fundatiile adiacente.

          Fiecare tronson are o structura reticulara, alcatuita din cadre de beton armat dispuse pe doua directii octogonale:

       cadrele transversale au trei deschideri inegale plus doua console marginale, avand rigola inclinata, stalpii cu inaltimi si sectiuni diferite;

       cadrele longitudinale au cinci deschideri egale, dar cu inaltimi diferite.

Gradenele dispuse in sens longitudinal sunt alcatuite din placi de beton

armat.

Accesul si circulatia pe verticala sunt realizate din cate o rampa cu trepte pe fiecare tronson pe inaltimea peretelui.

Intreaga zona de sub tribuna, pe ambele nivele, este compartimentata cu ziduri de caramida de 25 cm, dispuse atat in axele cadrelor cat si intre acestea.

Fundatiile sunt izolate de tip obelisc, de beton armat si fundatii continue din beton simplu sub zidurile de umplutura.

Tribuna II, peluza 1, peluza 2. “Tribunele joase” sunt alcatuite din 19 tronsoane, separate intre ele prin rosturi transversale, duse pe toata inaltimea, fara sa separe fundatiile adiacente. Fiecare tronson are o structura reticulara, alcatuita din cadre din beton armat, dispuse pe doua directii: octogonale in

 

 

 

 

zonele dreptunghiulare si cu cadre transversale radiale si cadre longitudinale dispuse pe doua arce de cerc in zonele ovale.

Fiecare tronson este alcatuit din sase cadre transversale cu o singura deschidere si doua console marginale cu stalpi de inaltimi si sectiuni diferite si doua cadre longitudinale cu cinci deschideri avand rigle orizontale.

Cadrele in zonele ovale au rigle liniare, dispuse pe arce de cerc.

Gradenele sunt alcatuite din placi de beton armat.

Pe deschiderile celor doua cadre longitudinale sunt prevazute panouri de umplutura din zidarie de caramida de 25 cm grosime.

Fundatiile sunt izolate, de tip obelisc, din beton armat sub stalpi si fundatii continue din beton simplu sub zidurile de umplutura.

In zona tribunei 2, in anul 1995, sub cadrele transversale de rost s-au introdus sprijiniri metalice (datorita degradarii avansate corozive).

 

Concluziile expertizei tehnice sunt urmatoarele:

Tribuna I

-         Structura de rezistenta prezinta multiple degradari ale betoanelor si

corodari puternice ale armaturilor in multe zone ale sectiunilor de beton.

-         Betonul utilizat se incadreaza intr-o marca inferioara B90 care

corespunde cerintelor normelor actuale pentru clasa de expunere (este utilizat ca beton simplu).

-         Dispunerea armaturilor nu respecta in totalitate prevederile actuale de

alcatuire a elementelor de beton armat.

-         Evaluarea coeficientilor de asigurare la actiuni seismice pentru stalpii

cadrelor de beton a condus la valori inferioare celor minime:

          Rt = 0,16 –  in sens transversal < Rmin = 0,6

          Rl = 0,132 – in sens longitudinal < Rmin = 0,6.

-         Dispunerea panourilor de umplutura din zidarie de caramida nu este

conforma cu prevederile pentru o structura in zona seismica.

Aceste concluzii impun urmatoarea situatie:

Constructia denumita Tribuna I nu mai permite o exploatare in siguranta.

Clasa de risc seismica este Rs I.

Propuneri de interventii:

I   Demolarea integrala a tribunei si construirea alteia noi la nivelul

cerintelor moderne.

               Valoare demolare: 9.555.000 mii lei

          Valoare constructie tribuna I: aprox. 79.554.000 mii lei.

          II  Solutia de consolidare a structurii existente necesita camasuirea

tuturor elementelor de beton armat, prevederea unor diafragme transversale si longitudinale din beton armat, refacerea integrala a gradenelor, demolarea zidurilor existente si consolidarea fundatiilor.

Valoarea lucrarilor de consolidare: 100.000.000 mii lei

 

 

Tribuna I, peluza 1, peluza 2

          - Structura de rezistenta prezinta anumite defecte de executie: segregari de betoane, degradari ale betoanelor datorate actiunii mediului, infiltratiilor de apa, corodari puternice ale armaturilor in anumite zone ale stalpilor de beton.

-         Gradul nominal de asigurare seismica

Ref = 0,53 < Rmin = 0,6 pentru structura din cadre        si

Ref =  0,67> Rmin = 0,6 pentru structura din cadre conlucrand cu

ziduri de umplutura.

          Constructiile se incadreaza din punct de vedere al nivelului seismic in clasa Rs II.

          Propuneri de interventii:

          I    Solutia nominala:

-         Indepartarea zonelor cu degradari de betoane;

-         Curatirea armaturilor corodate si tratarea cu substante anticorozive

adecvate sau inlocuirea acestora in cazul coroziunilor puternice;

-         Asigurarea izolatiei hidrofuge pe toata suprafata gradenelor, a spatiilor

de circulatie si la rosturile dintre tronsoane;

-         Asigurarea unei legaturi de tip antiseismic intre zidariile de umplutura

si stalpii cadrelor, prin aplicarea zidurilor de caramida, prevazute a conlucra cu structura de beton, cu plase din otel beton, ancorate corespunzator cu armatura stalpilor.

          Valoarea lucrarilor de consolidare: 46.291.453,2 mii lei

          II  Solutia maximala:

          In completarea solutiei minimale se propune:

-         Camasuirea grinzilor longitudinale si transversale;

-         Camasuirea stalpilor.

Valoarea lucrarilor de consolidare: 61.990.963,2 mii lei.

In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189 /

14.10.1998 si legii nr. 215 / 23.04.2001 privind administratia publica locala propune aprobarea  urmatoarelor solutii de interventii determinate prin Expertiza Tehnica:

-         demolarea tribunei I si constructia unei tribune metalice noi;

-         consolidarea tribunei II, peluzei 1 si peluzei 2 in varianta minimala,

inclusiv refacerea spatiilor de sub aceste constructii.

 

 

 

 

OFICIUL PUBLIC PROIECT,           

   DIRECTOR,                              ADMINISTRATIA BAZEI SPORTIVE         

ING. DORINA DANESCU                                                     SI DE AGREMENT

                                                                                                            DIRECTOR,

                                                                                    ING. CORNELIU COMENDANT