Hotărârea nr. 6/2003

Hotararea nr. 6 privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 6

privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul Directiei Scoli-Cultura-Sport prin care se propine inchirierea unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti;

            avand in vedere propunerile de completare a anexei la prezenta hotarare, formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a consiliului local din data de 31 ianuarie 2003;

            in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Legii nr. 84/1995 – legea invatamantului completata si modificata de Ordonanta de Urgenta nr. 30/2000 privind  articolul 166 a Legii invatamantului nr.84/1995 si de Ordonanta de Urgenta nr. 184/2001;

            in temeiul Hotararii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

            in baza legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii spatiilor excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinse in anexa nr. 1 ce face parte integranta din aceasta hotarare.

Art. 2

Pretul de pornire al licitatiilor publice va fi cel stabilit de Hotararea nr. 218/2002.

Art. 3

Directia Taxe si Impozite si Directia Scoli-Cultura-Sport vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, precum si difuzarea ei celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

NR.

CRT

UNITATEA DE INVATAMANT

SUPRAFATA

DESTINATIA

1.

Gradinita cu program prelungit nr. 36 Sfantul Mucenic Mina

1216 m.p.

Invatamant prescolar particular

2.

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

14 m.p.

Chiosc alimentar

3.

Grup Scolar de Transporturi Auto

9,6 m.p.

Chiosc alimentar

4.

Grup Scolar Toma Socolescu

12 m.p.

Chiosc alimentar

5.

Scoala cu clasele I-VIII nr. 28

6 m.p.

Chiosc alimentar

6.

Liceul Teoretic Nichita Stanescu

8 m.p.

Chiosc alimentar

7.

Colegiul Spiru Haret

30 m.p.

Chiosc alimentar

8.

Scoala Nicolae Simache

 

455 m.p.

411 mp teren tenis

9 mp spatiu comercial

35 mp Cursuri informatica