Hotărârea nr. 38/2003

Hotararea nr. 38 privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 38

privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Marculescu Catalin, Marinoiu Eugen, Grigorescu Maria, Mitu Augustin si Gradisteanu Gheorghe si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea repartizarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. M. Kogalniceanu nr. 2 bl. C MAN catre Partidul Popular Crestin - Organizatia Judeteana Prahova si a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Emile Zola nr. 4 catre Partidul Romania Mare - Filiala Prahova;

vazand Procesul-verbal al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

in temeiul Legii partidelor politice  nr. 14/2003;

in baza Hotararii nr. 246/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta partidelor politice, fundatiilor si asociatiilor non - profit;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. M. Kogalniceanu nr. 2, bl. C MAN, in suprafata de 47,10 mp. catre Partidul Popular Crestin - Organizatia Judeteana Prahova.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 241/2001 .

Art. 2

Aproba repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Emile Zola nr. 4, in suprafata de 149,88 mp. catre Partidul Romania Mare - Filiala Prahova.

Aproba ca in acelasi spatiu sa functioneze si Organizatia municipala Ploiesti, cat si cele trei cabinete parlamentare ale Partidului Romania Mare.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 241/2001.

Art. 3

Stabileste ca in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, Administratia Domeniului Public si Privat să identifice un spatiu corespunzator pentru a fi repartizat pentru sediu de partid catre Partidul Socialist al Muncii - Organizatia Judeteana Prahova.

Art. 4

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractele de inchiriere.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu