Hotărârea nr. 336/2003

Hotararea nr. 336 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Andrei Constantin, Nitu Elena, Bivolan Constantin, Coman Crucita, Bacanu Ana, Sfetcu Petra, Costin Roxana, Ilie Vasile Dumitrescu Ioan si Arnautu Maria.

HOTARAREA Nr. 336

privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Andrei Constantin, Nitu Elena, Bivolan Constantin, Coman Crucita, Bacanu Ana, Sfetcu Petra, Costin Roxana, Ilie Vasile Dumitrescu Ioan si Arnautu Maria

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului cu numarul 227462/10.12.2003 care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de: Andrei Constantin, Nitu Elena, Bivolan Constantin, Coman Crucita, Bacanu Ana, Sfetcu Petra, Costin Roxana, Ilie Vasile, Dumitrescu Ioan si Arnautu Maria;

avand in vedere prevederile Legii nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 522/2002 si republicata, ale Ordonantei de Guvern nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale si ale Legii nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern  nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii de Guvern  nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Andrei Constantin cu domiciliul in Ploiesti, str. Bd. Bucuresti nr. 17, bl. 9C, ap. 6 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladire  in   valoare de 1.944.493  lei aferent perioadei trim. I 2001 – trim. IV 2003 precum si a taxei auto in valoare de 642.000 lei aferenta perioadei trim. I 2001 – trim. IV 2003, conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.150.993 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 09.12.2003 aferente impozitului pe  cladiri  si taxei auto pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, si taxei auto in valoare totala de 1.150.993 lei,calculate pana la data de 09.12.2003,  din care dobanzi si penalitati de intarziere  in valoare de  854.218 lei aferente impozitului pe cladiri si dobanzi si penalitati de intarziere in suma de 296.775 lei aferente taxei auto in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de doamna Nitu Elena cu domiciliul in Ploiesti, str. Minerva nr. 1, bl. 67, ap. 10 in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor  si penalitatilor de intarziere in suma totala de 236.806 lei aferente impozitului pe cladiri calculate pana la data de 09.12.2003 din care dobanzi in valoare de 211.051 lei si penalitati de intarziere in suma de 25.755 lei.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Bivolan Constantin  cu domiciliul in Ploiesti, str Calimani nr. 29 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladiri in  valoare de 5.000.000 lei aferent perioadei trim. I 1999 – trim. IV 2003, conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 3.757.378 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 09.12.2003 aferente impozitului pe cladiri pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladire, in valoare totala de 3.757.378 lei, calculate pana la data de 09.12.2003, din care dobanzi in valoare de 3.252.615 lei si penalitati de intarziere in valoare de 504.763 lei in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 4

Admite cererea formulata de doamna Costin Roxana  cu domiciliul in Ploiesti, str. Radu Calomfirescu nr. 13 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata aferenta chiriei locuinta:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a chiriei locuinta in suma de 4.459.325  lei aflata in sold la data de 10.12.2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare;

b)      amanarea la plata a  sumei de 4.503.737 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 10.12.2003 aferente chiriei locuinta  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta in suma totala de 4.503.737 lei calculate pana la data de 10.12.2003, din care dobanzi in valoare de 4.162.026 lei si penalitati de intarziere in 341.711 leiin situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 5

Admite cererea formulata de doamna Coman Crucita  cu domiciliul in Ploiesti, str. Fortunei nr. 35 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata chiriei locuinta:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in suma de 7.078.196 lei aflata in sold la data de 10.12.2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 6.893.351 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 10.12.2003 aferente chiriei locuinta  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta in suma totala de 6.893.351 lei calculate pana la data de 10.12.2003, din care dobanzi in valoare de 6.300.517 lei si penalitati de intarziere in valoare de 592.834 lei, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 6

Admite cererea formulata de domnul Ilie Vasile  cu domiciliul in Ploiesti, str. Iuliu Maniu nr. 10 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata chiriei locuinta:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a chiriei locuinta in suma de 881.117 lei aflata in sold la data de 10.12.2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.534.613lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 10.12.2003 aferente chiriei locuinta  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta in suma totala de 1.534.613 lei calculate pana la data de 10.12.2003, din care dobanzi in suma de 1.328.670 lei si penalitati de intarziere in suma de 205.943 le, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 7

Admite cererea formulata de doamna Bacanu Ana  cu domiciliul in Ploiesti, str. Fierari nr. 28 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata chiriei locuinta:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a chiriei locuinta in suma de 682.889 lei aflata in sold la data de 10.12.2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.187.424 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 10.12.2003 aferente chiriei locuinta  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta in suma totala de 1.187.424 lei calculate pana la data de 10.12.2003, din care dobanzi in suma de 1.060.200 lei si penalitati de intarziere in suma de 127.224 lei, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 8

Admite cererea formulata de doamna Sfetcu Petra  cu domiciliul in Ploiesti, str. Armasi nr. 22 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata  impozitului pe teren:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 18 luni a impozitului pe teren in suma de 1.217.000 lei aferent perioadei trim I 1999 – trim. IV 2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 313.750 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 08.12.2003 aferente chiriei locuinta  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe teren in suma totala de 313.750 lei calculate pana la data de 08.12.2003, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 9

Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 10

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Andrei Constantin, Bivolan Constantin, Costin Roxana,

Coman Crucita, Ilie Vasile, Bacanu Ana, Sfetcu Petra

 

Nr. crt.

Termen

Scadent

Andrei Constantin

Bivolan Constantin

Coman Crucita

Ilie Vasile

Bacanu Ana

Sfetcu Petra

Costin Roxana

Impozit cladiri

Taxa auto

Imp. cladire

Chirie locuinta

Chirie locuinta

Chirie locuinta

Imp. teren

Chirie locuinta

1.

30.01.04

972.000

321.000

2.500.000

590.000

440.000

341.000

68.000

2.230.000

2.

28.02.04

972.493

321.000

2.500.000

590.000

441.117

341.889

68.000

2.229.325

3

30.03.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

4.

30.04.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

5.

30.05.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

6.

30.06.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

7.

30.07.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

8.

30.08.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

9.

30.09.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

10.

30.10.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

-

11.

30.11.04

-

-

-

590.000

-

-

68.000

--

12.

30.12.04

-

-

-

588.196

-

-

68.000

-

13.

30.01.05

-

-

-

-

-

-

68.000

 

14.

28.02.05

-

-

-

-

-

-

68.000

-

15.

30.03.05

-

-

-

-

-

-

68.000

-

16.

30.04.05

-

-

-

-

-

-

68.000

-

17.

30.05.05

-

-

-

-

-

-

68.000

-

18.

30.06.05

-

-

-

-

-

-

61.000

-

 

TOTAL

1.944.493

642.000

5.000.000

7.078.196

881.118

682.889

1.217.000

4.459.325