Hotărârea nr. 334/2003

Hotararea nr. 334 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Mocanu George, Matei Alexandru, Taranu Constanta, Manolache Marilena, Preda Ioana, Vasilescu Maria, Zarnea Eugenia, Ionescu Mircea

HOTARAREA Nr. 334

privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Mocanu George, Matei Alexandru, Taranu Constanta, Manolache Marilena, Preda Ioana, Vasilescu Maria, Zarnea Eugenia, Ionescu Mircea

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului numarul 226975/09.12.2003 care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de: Mocanu George, Matei Alexandru, Taranu Constanta, Manolache Marilena, Preda Ioana, Vasilescu Maria, Zarnea Eugenia, Ionescu Mircea;

avand in vedere prevederile Legii nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale,  aprobata prin Legea numarul 522/2002 si republicata, ale Ordonantei de Guvern nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale si ale Legii nr. 45/2003 privind finantele publice locale;    

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale; 

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea formulata de domnul Mocanu George cu domiciliul in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 89, pentru locuinta din str. Calomfirescu nr. 13 in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente chiriei locuinta, calculate pana la data de 19.11.2003, in suma de 6.682.720 lei din care dobanzi in valoare de 6.068.315 lei si penalitati de intarziere in valoare de 614.405 lei, cu conditia achitarii pana la data de 28.02.2004 a chiriei restante in suma de 371.971 lei.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Matei Alexandru cu domiciliul in Ploiesti, str. Alea Strejnic nr.2, bl. A1, sc. A, ap. 13 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladire  in   valoare de 1.604.782  lei aferent perioadei trim. II 1999 – trim. IV 2003 conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.812.109 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la data de  08.12.2003 aferente impozitului pe  cladiri pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, in valoare totala de 1.812.109 lei,  din care dobanzi in suma de 1.582.574 lei si penalitati de intarziere in suma de 229.535 lei in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de doamna Taranu Constanta cu domiciliul in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 283 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 8 luni a impozitului pe cladiri in   valoare de 1.014.287 lei aferent perioadei trim. I 1999 – trim. IV 2003, a impozitului pe teren intravilan 1  in valoare de 3.146.924 lei aferent perioadei trim. I 1999 – trim. IV 2003 si a terenului intravilan 2 in valoare de 696.000 lei aferente trim. IV 2001 – trim. IV 2002, conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 3.649.395 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la data de 08.12.2003 aferente impozitului pe cladiri si impozitelor pe teren pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladire, in valoare totala de 1.333.804 lei, precum si dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitelor pe teren in suma de 2.315.591 lei, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 4

Admite cererea formulata de doamna Manolache Marilena cu domiciliul in comuna Brazi sat Negoiesti nr. 190 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata pentru imobilul din str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 99 A:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe tereni in suma de 2.554.000 lei aferente perioadei trim. III 1998 – trim. IV 2003,  precum si a impozitului pe cladire in valoare de 3.243.084 lei aferente perioadei trim. III 1998 – trim. IV 2003 conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 3.872.916 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la 05.12.2003 aferente impozitului pe teren si cladire  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere,in suma totala de 3.872.916 lei calculate pana la data de 05.12.2003 din care dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri in valoare de 2.029.770 lei, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere in suma de 1.843.146 lei aferente impozitului pe teren, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 5

Admite cererea formulata de doamna Preda Ioana cu domiciliul in Ploiesti, str. Razoarelor  nr. 29 in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozit cladire, calculate pana la data de 10.12.2003, in suma de 517.271 lei din care dobanzi in valoare de 453.261 lei si penalitati de intarziere in valoare de 64.010 lei.

Art. 6

Admite cererea formulata de doamna Vasilescu Maria cu domiciliul in Ploiesti str. Tudor Vladimirescu nr. 59 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladiri in suma de 1.049.844 lei aferente perioadei trim. I 2003 – trim. IV 2003,  precum si a impozitului pe teren in valoare de 310.888 lei aferente perioadei trim. I 2003 – trim. IV 2003 conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 118.342 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la data de 08.12.2003 aferente impozitului pe teren si cladire  pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere,in suma totala de 118.342 lei calculate pana la data de 08.12.2003 din care dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri in valoare de 110.916 lei, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere in suma de 7.426 lei aferente impozitului pe teren, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 7

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de doamna Zarna Eugenia  cu domiciliul in Ploiesti, str. Rafinorilor nr. 18 A in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladiri  in   valoare de 993.984 lei aferent perioadei trim. I 2000 – trim. IV 2003 precum si a impozitului pe teren in valoare de 1.485.000 lei  aferent perioadei trim. I 2000 – trim. IV 2003 conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a sumei de 1.220.990 lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere calculate pana la 08.12.2003 aferente impozitului pe cladiri si impozitului pe teren pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri si pe teren, in valoare totala de 1.220.990 lei,  calculate pana la 08.12.2003  din care dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri in valoare de 711.719 lei si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren in valoare de 509.271 in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 8

Admite cererea formulata de domnul Ionescu Mircea cu domiciliul in Ploiesti, str. Mihai Eminescu nr. 28, bl. Gioconda ap. 108 in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren, calculate pana la data de 08.12.2002, in suma de 1.694.950 lei din care dobanzi in valoare de 1.417.019 lei si penalitati de intarziere in valoare de 277.931 lei.

Art. 9

Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 10

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Matei Alexandru, Taranu Constanta,

Manolache Marilena, Vasilescu Maria, Zarna Eugenia

 

Nr.

Crt

Termen

Scadent

Matei Alexandru

Taranu Constanta

Manolache Marilena

Vasilescu Maria

Zarna Eugenia

Imp. cladire

Imp. cladiere

Imp. teren

Imp. teren

Imp. cladiri

Imp. teren

Imp. cladire

Imp. teren

Imp. cladiri

Imp. teren

1.

30.01.04

802.391

127.000

395.000

87.000

1.277.000

1.621.542

524.922

155.444

496.992

742.500

2.

28.02.04

802.391

127.000

395.000

87.000

1.277.000

1.621.542

524.922

155.444

496.992

742.500

3

30.03.04

-

127.000

395.000

87.000

-

-

-

-

-

-

4.

30.04.04

-

127.000

395.000

87.000

-

-

-

-

-

-

5.

30.05.04

-

127.000

395.000

87.000

-

-

-

-

-

-

6.

30.06.04

-

127.000

395.000

87.000

-

-

-

-

-

-

7.

30.07.04

-

127.000

395.000

87.000

-

-

-

-

-

-

8.

30.08.04

-

125.287

391.924

87.000

 

-

-

-

-

-

9.

30.09.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

30.10.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

30.11.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

30.12.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

1.604.782

1.014.287

3.146.924

696.000

2.554.000

3.243.084

1.049.844

310.888

993.984

1.485.000