Hotărârea nr. 330/2003

Hotararea nr. 330 privind declararea destinatiei de locuinte sociale si de necesitate, unitatilor locative finalizate in strada Catinei, nr. 5

HOTARAREA Nr. 330

privind declararea destinatiei de locuinte sociale si de necesitate, unitatilor locative finalizate

in strada Catinei, nr. 5

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune declararea unui numar de 28 unitati locative situate in imobilul din str. Catinei nr. 5 drept locuinte de necesitate;

            avand in vedere Procesul-verbal al comisiei speciale, privind propunerile de repartizare a locuintelor de necesitate;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 114/1996 – Legea locuintei, completata si republicata si Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste ca cele 82 de unitati locative situate in imobilul din Ploiesti, str. Catinei nr. 5  au destinatia de locuinte sociale si de necesitate.

Declara un numar de 28 de unitati locative din totalul de 82 ca locuinte de necesitate.

Art. 2

Aproba repartizarea unui numar de 20 de locuinte de necesitate familiilor prevazute in Anexa nr. 1 la prezenta.

Restul locuintelor disponibile se vor repartiza dupa stabilirea ordinii de prioritate pentru locuintele sociale ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local in luna ianuarie 2004.

Art. 3

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Nr. Apartament

Structura

Nr. Membrii

1.

Longescu Marian

55

1 camera

1

2.

Titeica Emilia Marilena

56

2 camere

4

3

Buturuga Nicoleta

57

2 camere

4

4.

Maruntu Ana

58

2 camere

2

5.

Subtirelu Giustina

59

2 camere

3

6.

Raducanu Georgeta

60

2 camere

5

7.

Maruntu Marilena

61

2 camere

5

8.

Niculescu Constantin

62

2 camere

4

9.

Raducanu Mircea si Aglaia

63

2 camere

4

10.

Ionita Vasile (Oae Florentina)

64

2 camere

3

11.

Oae Mihaela

65

2 camere

5

12.

Baicoianu Ioana

66

2 camere

3

13.

Maxim Elena

67

2 camere

2

14.

Gheorghe Cristian

68

1 camera

1

15.

Iorga Nina

69

1 camera

3

16.

Iorga Elena Carmen

70

2 camere

3

17

Iorgu Mihai Adrian

71

2 camere

5

18.

Ionita Ion

72

2 camere

3

19.

Lautaru Lucia

73

2 camere

2

20.

Grigore Marilena

82

1 camera

1