Hotărârea nr. 317/2003

Hotararea nr. 317 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTARAREA Nr. 317

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice al Primariei municipiului Ploiesti si serviciilor de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/02.12.2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si Ordonanta de Urgenta nr. 45/05.06.2003 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

NOTA LA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2004

 

            La proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere:

            - inflatia prognozata pe anul 2003 care are ca rezultat valorile estimate a se realiza pe anul in curs;

            - inflatia prognozata pentru anul 2004;

            - numarul de calatori transportati;

            - numarul de salariati;

            - veniturile si cheltuielile pe categorii conform legislatiei in vigoare;

            - sursele de finantare a investitiilor.

 

Cap. I,

rd. 01

- veniturile totale in suma de

=

427.000 mil. lei si se compun din:

 

 

- venituri din exploatare

=

426.800 mil. lei

 

 

 

- venituri financiare

=

200 mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

rd. 02

- Venituri din exploatare

=

 426.800 mil. lei

 

                        Veniturile din exploatare cuprind:

rd. 03

- venituri din activitatea de baza

=

 276..200 mil. lei

rd. 04

- venituri din alte activitatati

=

 2.600 mil. lei

rd. 05

- venituri din surse bugetare, detaliate mai jos

=

 148.000 mil. lei

 

rd. 05

- venituri din surse bugetare

=

 148.000 mil. lei, care cuprind

 

a. sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare circulatie, marcaje.

 

=

 

 7.000 mil. lei

b. subventii pentru acoperirea diferentei de pret si tarif, leasing operational si financiar mijloace de transport respectiv:

-cheltuieli materiale

-subventii pensionari

 

=

=

=

 

 132.000 mil. lei

 20.000 mil. lei

 30.000 mil. lei

-subventii studenti

-subventii elevi

-subventii veterani

-leasing operational , Contract nr. 517/2000 –15 buc. autobuze MAN

-leasing financiar, Contract nr. 20820./2001 din anul 2002 –20 buc. autobuze MAN

- leasing financiar, Contract nr. 20820./2001 din anul 2003 –15 buc. autobuze MAN

=

=

=

=

 

=

 

=

 4.200 mil. lei

 13.200 mil. lei

 9.400 mil. lei

 13.900 mil. lei

 

 26.600 mil. lei

 

 14.700 mil. lei

c. subventii pentru persoane cu handicap

=

 9.000 mil. lei

                                                                                                               

 Acte normative aferente reducerilor, facilitatilor si gratuitatilor:

        veterani de razboi conform Legii nr.44/1994 republicata

        revolutionari conform Legii nr.42/1990 republicara

        detinuti politici conform Legii nr.118/1990 republicara cu modificarile si completarile ulterioare

        elevi conform Hotararii de Guvern nr.309/1996

        pensionari conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002

        persoane cu varsta de peste 70 ani conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002

        studenti conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002,

        cheltuielile materiale conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002, sume care se deconteaza in limita acoperirii costurilor cu transportul public de calatori

        persoane cu handicap conform Legii 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.102/1999, Ordinul nr. 220/2003 si Ordinul 609/2003

 

rd. 13

- Venituri financiare

=

200 mil. lei, venituri din dobanzi

 

 

Cap. II,

rd. 15

- Cheltuieli totale se compun din:

            - cheltuieli pentru exploatare (rd.16)

            - cheltuieli financiare (rd.36)

Cheltuielile necesare instruirii personalului conform planului anual de instruire sunt estimate la 600 milioane lei.

 

rd. 18

- Cheltuieli cu personalul cuprind influentele rezultate din aplicarea prevederilor

 

Contractului Colectiv de Munca, privind negocierea anuala a salariilor, luand ca baza luna decembrie 2003 si in limita inflatiei prognozata pentru anul 2004, de 9%. De mentionat ca negocierea salariilor se va face analizand posibilitatile financiare ale Regiei

 

rd. 26

- Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele - prevederea este

 

conform legislatiei in vigoare. Suma prevazuta pentru 2004 prezinta o crestere fata de 2003 aferenta celor 15 buc autobuze MAN, a caror plata va incepe din iulie 2004.

 

             rd. 32 - Tichete de masa sunt estimate la valoarea unui tichet de 58.000 lei, conform legislatiei actuale in vigoare, corelata si cu inflatia estimata pentru anul 2004.

 

rd. 36 -Cheltuieli financiare sunt estimate in functie de creditele bancare angajate de Regie. Astfel pentru creditele bancare de 22,500 miliarde lei se vor achita dobanzi in suma de aproximativ 4,0 miliarde lei, iar pentru contractele de leasing angajate, cheltuielile financiare prevazute pentru 2004 sunt in suma de aproximativ 14,200 miliarde lei.

Contractele de leasing angajate de Regie care s-au avut in vedere sunt :

        leasing financiar din august 2002 - 20 buc MAN

        leasing financiar din 2003 pentru care plata ratelor incepe din iulie 2004 - 15 buc MAN

        leasing financiar din iunie 2003 - 1 buc masina marcat

        leasing financiar noiembrie 2002 - 2 buc Renault Laguna

        leasing financiar decembrie 2002 - 1 buc Wolkswagen

        leasing financiar octombrie 2003 - 1 buc utilaj pt. asfaltat

 

 Cap. VIII - Surse de finantare a investitiilor - sunt estimate conform programului de investitii pentru anul 2004.

 

PROGRAM

de achizitii din surse proprii pentru anul 2004

 

Nr.

crt

 Denumire si caracteristici tehnice

Cantitate

 (buc.)

Pret total estimat

(mii lei)

 Observatii

 

R.A.T.P.

1.     

Autoturisme RENAULT LAGUNA

2

800.000

rate leasing

2.     

Analizoare de retea calculatoare

2

300.000

 

3.     

Licente instalare harta digitala a mun. Ploiesti + soft

3

180.000

 

4.     

Utilaj reparare strazi asfaltate

1

400.000

rate leasing

 

SECTIA AUTOBUZE

1.     

Afisaje electronice - indicatoare traseu

100

2.000.000

 

2.     

Rampa spalat autobuze

1

500.000

 

3.     

Compostoare electronice

150

3.000.000

 

4.     

Autofurgoneta TV 12 F

1

300.000

 

5.     

Autoturism 8 + 1 VW

1

800.000

rate leasing

6.     

Dispozitiv reducere noxe si consum combustibil

40

1.000.000

 

7.     

Transformare motoare motorina - GPL

50

5.000.000

 

 

SECTIA REPARATII

1.     

Banc rodaj motoare

1

700.000

 

2.     

Presa pentru pivoti

1

100.000

 

3.     

Statie incarcat acumulatori seleniu 80V, 120A

1

50.000

 

4.     

Mas. gaurit pneum. cu filtre

3

30.000

 

5.     

Tester verificari MAS

1

100.000

 

6.     

Instalatii evacuare gaze

2

100.000

 

7.     

Banc proba subansamble electrice

1

300.000

 

8.     

Masina de honuit

1

10.000

 

9.     

Masina de rectificat cilindric

1

30.000

 

10. 

Masina de rectificat supape

1

30.000

 

11. 

Cuptor trat. termice cu temp. controlata

1

100.000

 

12. 

Masina de bucsat biele motor

1

30.000

 

13. 

Cabina vopsit complet utilata

1

800.000

 

14. 

Tester electronic diagnosticare motor – sistem GPL

1

1.000.000

 

15. 

Analizor gaze de evacuare – sistem GPL

2

500.000

 

16. 

Compresmetru – sistem GPL

2

100.000

 

17. 

Trusa chei dinamometrice – sistem GPL

2

100.000

 

18. 

Trusa SDV generale – sistem GPL

2

100.000

 

19. 

Trusa SDV speciale – sistem GPL

2

100.000

 

20. 

Detector gaze – sistem GPL

2

200.000

 

21. 

Casa de marcat pentru statia GPL

1

20.000

 

 

STATIA INSPECTIE TEHNICA

1.     

Instalatie evacuare gaze – racord flexibil

1

20.000

 

2.     

Decelerometru cu compensare pt. verificarea franarii in traseu

1

20.000

 

3.     

Aparat pentru echilibrat roti (pentru autobuze)

1

200.000

 

4.     

Aparat pentru demontat anvelope tubeless (pentru autobuze)

1

250.000

 

 

SECTIA TRANSPORT ELECTRIC

1.     

Tramvaie second-hand

5

2.000.000

 

2.     

Choppere – modernizare tramvaie

10

10.000.000

 

3.     

Autoutilitara interventii Tram. + Trol.

2

2.000.000

 

4.     

Mai cu motor termic

1

70.000

 

5.     

Pompa profesionala de spalat sub presiune

2

60.000

 

6.     

Electropalan 1tf.

2

50.000

 

7.     

Invertoare sudura

6

300.000

 

8.     

Trusa tinichigerie

2

20.000

 

9.     

Macara manuala – “YALE” – model Y16

1

30.000

 

10. 

Macara man. – “YALE” – model LMS 404WN-V

1

20.000

 

11. 

Autospeciala LEA

1

1.500.000

 

12. 

Cric hidraulic ZLS 10 / 35

1

20.000

 

13. 

Cric hidraulic ZCS 20 / 50

1

30.000

 

14. 

Pompe manuale 2000 bar TWZ-2,3

1

150.000

 

15. 

Pompe manuale 2000 bar HPS 2/2

1

50.000

 

16. 

Pompe manuale 2000 bar HPS 1/0,7

1

50.000

 

17. 

Pompa el. cu rezervor 50l – PY 22/4/50/3E

1

200.000

 

18. 

Pompa electrica 700 bar

2

300.000

 

19. 

Instalatie extras pivoti troleibuze

1

50.000

 

20. 

Furtune hidraul. 700bar, tip HHC-10, 5 – 10 m

4

60.000

 

21. 

Rulo-compactor vibrant VIBROMAX W 102

1

200.000

 

22. 

Micrometru de interior pt. bandaje

1

20.000

 

23. 

Micrometru de exterior pt. bandaje

1

30.000

 

24. 

Rindea electrica GHO 36-82 C

1

10.000

 

25. 

Ferastrau pendular GST 100 BCE

1

10.000

 

26. 

Tub acetilena

6

90.000

 

29. 

Tub argon

1

10.000

 

30. 

Strung SN 400

3

300.000

 

31. 

Placa vibratoare pentru pavele

1

250.000

 

32. 

Masina de ascutit scule

1

10.000

 

33. 

Masina de rectificat plan

1

50.000

 

34. 

Masina de gaurit cu coloana

2

50.000

 

35. 

Polizor pneumatic F 180

3

30.000

 

36. 

Cuptor turnatorie bronz 150 – 200 kg.

1

100.000

 

37. 

Trusa sudura oxiacetilenica

4

40.000

 

38. 

Motoare electrice 380 V/2,2 kW – 3000 rpm

2

50.000

 

39. 

Capsator electric de tapiterie

2

20.000

 

40. 

Chei electrice GDS 30

4

120.000

 

41. 

Pistol de vopsit ecologic

2

20.000

 

42. 

Instalatii sonorizare – BUS VOX

31

620.000

 

43. 

Set afisaje electronice – indicatoare traseu

32

640.000

 

44. 

Banc de probe echipament electric tramvaie

1

50.000

 

45. 

Masina de taiat asfalt

2

140.000

 

 

SERVICIUL MECANO – ENERGETIC

1.     

Arz. randam. ridicat pt. centrala termica

3

30.000

 

2.     

Macara tip Girafa

1

10.000

 

3.     

Motor el. trifaz. 15-18KW, 1500-3000 rot/min

3

90.000

 

1.     

Butelii acetilena

2

30.000

 

2.     

Masina de gaurit MG 13

1

20.000

 

3.     

Polizor PD 300

1

10.000

 

4.     

Triodina pt. sudura

1

20.000

 

5.     

Pompa submersibila

1

50.000

 

6.     

Masina de indoit ( roluit ) aluminiu

1

250.000

 

7.     

Masina de marcat longitudinal

1

800.000

rate leasing

8.     

Motor electric pompa submersibila

1

30.000

 

9.     

Cisterna motorina 20.000 l

1

300.000

 

 

ATELIER RADIOCOMUNICATII

1.     

Sursa de tensiune reglabila 40 V / 5A

1

10.000

 

2.     

 Interfata duplex (Repetor) pt. releu de retransmisie retea radio

1

70.000

 

3.     

 Statii mobile pt. releu de retransmisie retea radio

2

30.000

 

 

BIROUL COMERCIAL EXPLOATARE

1.     

Cabine dispecerat modernizate

2

100.000

 

 

DISPENSAR MEDICAL

1.     

Electrocardiograf

1

150.000

 

2.     

Audiometru

1

150.000

 

3.     

Spirometru

1

100.000

 

4.     

Oscilometru

1

20.000

 

5.     

Aparat de detartraj

1

30.000

 

6.     

Lampa de fotopolimerizare

1

30.000

 

7.     

Unitate dentara

1

500.000

 

 

BIROUL PROTECTIA MUNCII - P.S.I.

1.     

Stingatoare G 21

3

120.000

 

 

DIVERSE SERVICII

1.     

Asigurari CASCO autovehicule (MAN, ISUZU, autoturisme etc.)

 

450.000

 

2.     

Asigurare calatori

 

50.000

 

 

LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.     

Modernizare pavilion ad-tiv. – scara Corp C

 

800.000

 

2.     

Modernizare pavilion ad-tiv. – Corp A

 

400.000

 

3.     

Modernizare pavilion ad-tiv. – reconsiderare fatade

 

700.000

 

4.     

Alimentare cu apa calda menajera – Depou troleibuze

 

200.000

 

5.     

Cabina poarta - Sediu R.A.T.P. Ploiesti

 

400.000

 

6.     

Grup sanitar Gara de Vest

 

100.000

 

7.     

Copertina – Casieria colectoare

 

200.000

 

8.     

Dispecerizare trafic

 

7.000.000

 

9.     

Sistem de gestiune automata a carburantilor

 

500.000

 

10. 

Protectie catodica

 

150.000

 

 

PROIECTE

1.     

Cabina poarta – Sediu RATP (PT+DE)

 

50.000

 

2.     

Dispecerat central R.A.T.P. Ploiesti (PT+DE)

 

100.000

 

3.     

 Expertiza pentru cladirile cu durata de serviciu expirata

 

250.000

 

4.     

Redimensionarea retelei de tractiune electrica prin trecerea de la alimentarea retelei cu 750 Vcc la 600 Vcc (PT-DE)

 

50.000

 

TOTAL: 53.440.000 mii lei

 

 

Nota: Achizitiile se vor face in functie de prioritati si in limita sumei de 10.000.000 mii lei.

 

 

 

PROIECTUL BUGETULUI ACTIVITATII GENERALE

- milioane lei –

Nr. Crt.

 

Indicatori

Nr.

rd.

Preliminat 2003

2004

I.

VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

365.140

427.000

1.

Venituri din exploatare,din care:

02

365.000

426.800

a)

Venituri din activitatea de baza

03

207.100

276.200

b)

Venituri din alte activitati

04

2.300

2.600

c)

Venituri din surse bugetare, din care:

05

155.600

148.000

 

- sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare circulatie, marcaje

06

5.000

7.000

 

- subventii ptr. acoperirea diferentelor de pret si tarif, leasing operational si financiar mijloace de transport

07

135.600

132.000

 

- sume asistenta sociala pentru transport handicapati

08

15.000

9.000

 

- transferuri

09

 

 

 

- prime acordate de la bugetul statului

10

 

 

 

- alte sume primite de la bugetul de stat:

11

 

 

d)

Venituri din fonduri speciale

12

 

 

2.

Venituri financiare

13

140

200

3.

Venituri exceptionale

14

-

-

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd 15 + rd. 36)

15

365.040

426.900

1.

Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

16

357.040

408.700

a)

Cheltuieli materiale (inclusiv leasing financiar si capitol circulatie)

17

141168

132.871

b)

Cheltuieli cu personalul, din care:

18

183.000

240.000

 

- salarii brute

19

134.700

176.400

 

- contributie la asigurarile sociale de stat

20

34.000

45.000

 

- ajutor de somaj

21

4.715

6174

 

- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145 / 1997

22

9.430

12.426

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

23

-

-

 

- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap cf. O.U.G. nr. 102/1999

24

-

-

 

- fond special de sustinere a invatamantului de stat cf. O.G. nr. 75/1999

25

-

-

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

26

15.700

17.000

d)

Cheltuieli prevazute de art. 26 din Lg. Bugetului de stat nr. 216/2001, din care:

27

 

 

 

- transferuri sau subventii

28

 

 

e)

Cheltuieli de protocol

29

2

2

f)

Cheltuieli de reclama si publicitate

30

300

327

g)

Cheltuieli cu sponsorizarea

31

 

 

h)

Tichete de masa

32

16.870

18.500

i)

Alte cheltuieli, din care:

33

 

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

34

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

35

 

 

2.

Cheltuieli financiare

36

8.000

 18.200

1813.

Cheltuieli exceptionale

37

-

 -

III.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

38

100

100

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

39

 

 

 

fond de rezerva

40

 

 

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

41

 

 

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

42

-

-

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, ( potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:

43

100

100

a)

Rezerve legale

44

-

-

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

45

 

 

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profilului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

46

100

100

d)

Alte repartizari prevazute de lege

47

 

 

e)

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

48

-

-

f)

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

49

-

-

g)

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f)

50

 

 

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

51

10.000

10.000

1.

Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe

52

10.000

10.000

2.

Alocatii de la buget

53

-

-

3.

Credite bancare:

54

 

 

 

- interne

55

 

 

 

- externe

56

 

 

4.

Alte surse

57

 

 

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

58

10.000

10.000

1.

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

59

10.000

10.000

2.

Rambursari rate aferente creditelor ptr. investitii:

60

-

-

 

- interne

61

 

 

 

- externe

62

 

 

X.

REZERVE, din care:

63

 

 

I.

Rezerve legale

64

 

 

II.

Rezerve statutare

65

 

 

III.

Alte rezerve (denumirea si baza legala)

66

 

 

XI.

DATE DE FUNDAMENTARRE

67

 

 

1.

Venituri totale

68

365.140

427.000

2.

Costuri aferente volumului de activitate

69

365.040

426.900

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

70

1.500

1.500

4.

Nr. mediu personal total

71

1.446

1.446

5.

Fond de salarii, din care:

72

134.700

176.400

a)

fond de salarii aferent posturilor blocate

73

 

 

b)

fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:

74

500

683

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001

75

130

160

 

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001

76

100

252

c)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

77

134.200

 175.717

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

78

7.700.000

10.100.000

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 68 / rd.71) - in preturi curente

79

252.517

295.297

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana ) - in preturi comparabile

80

-

-

9.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr. pers.) (rd.68/ rd.71)

81

 -

 -

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1.000

 venituri totale

82

 999.7

999.7

11.

Plati restante - total

83

 10.641

-

 

- preturi curente

84

-

-

 

- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozat)

85

-

-

12.

Creante restante - total

86

 36.979

-

 

- preturi curente

87

-

-

 

- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozat)

88

-

-