Hotărârea nr. 316/2003

Hotararea nr. 316 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTARAREA Nr. 316

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al

Regiei Autonome de Termoficare şi Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare şi Servicii Publice Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2004 si lista de investitii;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/02.1.2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si O.U.G. nr.  45/2003;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Termoficare  Ploiesti conform Anexei 1 si Anexa 1.A care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2004 a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale R.A.T.S.P. Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE – 2004

- milioane lei -

Indicatori

Nr.
rind

Prevederile anului curent total

din care:

Trimestrul

I

II

III

IV

 

 

 

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

I. VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 02+ rd. 12+ rd. 13)

01

265.359

152.598

112.761

50.171

38.369

26.859

27.870

26.859

26.870

48.709

19.652

1. Venituri din exploatare , din care:

02

217.197

104.436

112.761

26.109

38.369

26.109

27.870

26.109

26.870

26.109

19.652

a) Venituri din activitatea de baza

03

113.660

104.436

9.224

26.109

2.306

26.109

2.306

26.109

2.306

26.109

2.306

b) Venituri din alte activitati

04

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare,din care:

05

103.537

0

103.537

0

36.063

0

25.564

0

24.564

0

17.346

 - subventii pentru produse si activitati

06

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 - subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si de tarif

07

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 - transferuri PROGRAME CURENTE

08

103.537

0

103.537

 

36.063

 

25.564

 

24.564

 

17.346

 - prime acordate de la bugetul de stat

09

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 - alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Venituri financiare

12

3.000

3.000

0

750

0

750

0

750

0

750

0

3. Venituri exceptionale

13

45.162

45.162

0

23.312

 

 

 

 

 

21.850

 

 

Indicatori

Nr.
rind

Prevederile anului curent total

din care:

Trimestrul

I

II

III

IV

 

 

 

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

II CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd. 15+ rd.35+rd.36)

14

173.419

59.674

113.745

3.596

38.810

28.675

28.040

3.224

27.040

24.179

19.855

1. Cheltuieli pentru exploatare -total,din care:

15

136.755

23.010

113.745

3.596

38.810

9.415

28.040

3.224

27.040

6.775

19.855

a) Cheltuieli materiale

16

1.028

646

382

178

112

145

79

145

79

178

112

b) Cheltuieli cu personalul ,din care:

17

17.460

9.199

8.261

2.554

2.237

2.215

2.008

2.215

2.008

2.215

2.008

 - salarii brute

18

12.727

6.707

6.020

1.862

1.631

1.615

1.463

1.615

1.463

1.615

1.463

 - contributie la asigurarile sociale de stat

19

3.125

1.645

1.480

457

400

396

360

396

360

396

360

 - ajutor de somaj

20

451

237

214

66

58

57

52

57

52

57

52

 - contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr.145/1997

21

897

473

424

131

115

114

103

114

103

114

103

 - alte cheltuieli cu personalul

22

260

137

123

38

33

33

30

33

30

33

30

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
    si provizioanele, din care:

23

10.333

10.333

0

156

0

6.347

0

156

0

3.674

0

 - amortizare

24

624

624

0

156

 

156

 

156

 

156

 

 - provizioane

25

9.709

9.709

0

 

 

6.191

 

 

 

3.518

 

d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:

26

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 - transferuri sau subventii

27

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol

28

160

160

0

40

0

40

 

40

 

40

 

f ) Cheltuieli de reclama si publicitate

29

17

8

9

2

9

2

 

2

 

2

 

g) Cheltuieli  cu sponsorizarea

30

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

h) Tichete de  masa

31

1.272

624

648

156

162

156

162

156

162

156

162

 I) Alte cheltuieli , din care:

32

106.485

2.040

104.445

510

36.290

510

25.791

510

24.791

510

17.573

 - cheltuieli PROGRAME CURENTE

33

103.537

0

103.537

0

36.063

0

25.564

0

24.564

0

17.346

 - redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

36.664

36.664

0

 

 

19.260

 

 

 

17.404

 

3. Cheltuieli exceptionale

36

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Nr.
rind

Prevederile anului curent total

din care:

Trimestrul

I

II

III

IV

 

 

 

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)

37

92.924

92.924

 

46.575

 

-1.816

 

23.635

 

24.530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FOND DE REZERVA

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE  STABILITE
     POTRIVIT LEGII

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
     PRECEDENTI

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. IMPOZIT PE PROFIT

41

23.231

23.231

 

 

 

 

 

 

 

23.231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

42

69.693

69.693

 

46.575

 

 

 

23.635

 

-517

 

1. Fondul de participare a salariatilor la profit ,din care:

43

3.485

3.485

 

2.329

 

 

 

1.182

 

-26

 

 - cota managerului la regii autonome

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezv.

45

34.847

34.847

 

23.288

 

 

 

11.818

 

 

 

3. Surse proprii de finantare ,din care:

46

31.362

31.362

 

20.959

 

 

 

10.636

 

 

 

 - cota de participare la profit a administratorilor

47

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza
    legala),din care:

48

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - cota managerului la societatile comerciale

49

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - dividende cuvenite statului-F.P.S.

50

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - dividende cuvenite altor actionari

51

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Indicatori

Nr.
rind

Prevederile anului curent total

din care:

Trimestrul

I

II

III

IV

 

 

 

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

TERMIE

SP

IX. SURSE DE FINANTARE A INVEST, din care:

52

108.760

47.042

61.718

10.680

18.000

0

15.718

0

14.000

31.362

14.000

1. Surse proprii

53

31.362

31.362

 

 

 

 

 

 

 

31.362

 

2. Alocatii de la buget,din care:

54

66.718

5.000

61.718

 

18.000

0

15.718

0

14.000

0

14.000

                    -buget local

 

61.718

 

61.718

 

18.000

 

15.718

 

14.000

 

14.000

                    -buget stat

 

5.000

5.000

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

3. Credite bancare:

55

10.680

10.680

 

10.680

 

0

 

0

 

0

 

 - interne

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - externe

57

10.680

10.680

 

10.680

 

 

 

 

 

 

 

4.  Alte surse - returnari imp. profit si varsaminte

58

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din profitul net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

59

108.760

47.042

61.718

 

18.000

13.313

15.718

0

14.000

9.307

14.000

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

60

86.140

24.422

61.718

 

18.000

 

15.718

 

14.000

 

14.000

2. Rambursari de rate af. creditelor pentru investitii:

61

22.620

22.620

 

 

 

13.313

 

 

 

9.307

 

 - interne

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - externe

63

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. REZERVE ,din care:

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   Rezerve legale

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Rezerve statutare

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2004

mii lei

Nr

crt

 

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoarea

initiala

Valoarea

actualizata

la 01.01.2003

Executat

pana la

31.12.2002

Ramas de executat

(3-4)

PROPUNERI PE 2004

Capaci-tate

termen PIF

- Nr. si data acord MF

- Nr. si data act aprobare CLM

 - Inceperea executiei

Total

Credite

externe

Total           din care:

Surse

proprii

alocatie

buget

Buget de

stat

Buget

local

1

TOTAL

718.658.248

723.269.636

692.951.729

30.317.907

15.679.700

10.679.700

5.000.000

5.000.000

0

 

 

C+M

388.075.454

390.565.603

374.193.934

8.467.038

8.467.038

5.767.038

2.700.000

2.700.000

0

 

 

2

A. Lucrari in continuare

718.658.248

723.269.636

692.951.729

30.317.907

15.679.700

10.679.700

5.000.000

5.000.000

0

 

 

388.075.454

390.565.603

374.193.934

8.467.038

8.467.038

5.767.038

2.700.000

2.700.000

0

 

 

3

B. Lucrari noi

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

4

C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

din total :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

A. Dezvoltarea utilitatilor municipale-sisteme de incalzire in mun. Ploiesti - TECP - THE-02
- Nr. acord MF: 779/2002
- Nr. act aprobare: HG 163/1999, HG 1094/1996, HG 1283/2002

718.658.248

723.269.636

692.951.729

30.317.907

15.679.700

10.679.700

5.000.000

5.000.000

0

 

 

- Inceperea executiei : 1998

388.075.454

390.565.603

374.193.934

8.467.038

8.467.038

5.767.038

2.700.000

2.700.000

0