Hotărârea nr. 3/2003

Hotararea nr. 3 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a Oficiului Public Proiect

HOTARAREA Nr. 3

privind  aprobarea  organigramei si a statului de functii a Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect prin care se propune aprobarea  organigramei si a statului de functii a Oficiului Public Proiect Ploiesti;

avand in vedere prevederile art. 4 al Hotararii Guvernului nr.157/1999 pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin H.G. nr. 775/1998;

luand in considerare prevederile Odonantei  de Urgenta nr. 191/24.12.2002 , anexele II si V/2;

in temeiul art. 38 lit e din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organigrama si  statul de functii  cuprinzand un numar de 54 de posturi  in conformitate cu anexele 1si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 01.02.2003.

Art. 3

Prevederile prezentei hotarari  modifica  in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 151/ 2001.

Art. 4

Serviciul Resurse Umane si Administrativ  din cadrul  Primariei municipiului Ploiesti si  Oficiul Public Proiect vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

STAT DE FUNCTII

 

 

Nr . crt

Denumirea

compartimentului

si a functiei

Nivel

studii

Grad

profesional

Treapta

1

DIRECTOR

 

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

10 DIRECTOR

S

I-A

 

2

BIROUL RESURSE UMANE

 

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

20 SEF BIROU

S

I-A

 

 

3

INSPECTOR

30

M

 

I-A

3

 BIROUL JURIDIC CONTENCIOS

 

4

CONSILIER JURIDIC

40 SEF BIROU

S

I-A

 

 

5

CONSILIER JURIDIC

50

S

I-A

 

4

 SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

 

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

60 SEF SERVICIU

S

I-A

 

 

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

70

S

I-A

 

 

8

INSPECTOR

80

M

 

I-A

 

9

CASIER

90

MG

 

I

 

10

CASIER

100

MG

 

I

 

11

MAGAZINER

110

MG

 

I

5

 SERVICIUL MARKETING,  APROVIZIONARE,  REGISTRATURA;

 

12

INSPECTOR DE SPECIALITATE

120 SEF SERVICIU

S

I-A

 

 

13

INSPECTOR DE SPECIALITATE

130

S

I-A

 

 

14

INSPECTOR DE SPECIALITATE

140

S

I-A

 

 

15

CONSILIER

150

S

I-A

 

 

16

ARHIVAR

160

M

 

I

 

17

CURIER

170

 

 

I

 

18

CURIER

180

 

 

I

6

 SERVICIUL AVIZE, ACORDURI

 

19

INSPECTOR DE SPECIALITATE

190 SEF SERVICIU

S

I-A

 

 

20

INSPECTOR DE SPECIALITATE

200

S

I-A

 

 

21

INSPECTOR DE SPECIALITATE

210

S

I-A

 

 

22

INSPECTOR DE SPECIALITATE

220

S

I-A

 

 

23

INSPECTOR DE SPECIALITATE

230

S

I-A

 

 

24

INSPECTOR DE SPECIALITATE

240

S

I-A

 

 

25

INSPECTOR

250

M

                                                                         

I-A

 

7

SERVICIUL IMOBILIAR, RETROCEDARI, DOCUMENTATII ECONOMICE

 

26

INSPECTOR DE SPECIALITATE

260 SEF SERVICIU

S

I-A

 

 

27

INSPECTOR

270

M

 

I-A

 

28

INSPECTOR

280

M

 

I-A

 

29

INSPECTOR

290

M

 

I-A

 

30

INSPECTOR

300

M

 

I-A

 

1

BIROU DEVIZE  ECONOMICE SI EVALUARI

 

31

INSPECTOR DE SPECIALITATE

310 SEF BIROU

S

I-A

 

 

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE

320 

S

I-A

 

 

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

330

S      

I-A

 

 

34

INSPECTOR

340

M

 

I-A

 

35

INSPECTOR

350

M

 

I-A

 

 

BIROU DOCUMENTATII CADSTRALE

 

36

INSPECTOR DE SPECIALITATE

SEF BIROU

360

S

I-A

 

 

37

INSPECTOR DE SPECIALITATE

370

S

I-A

 

 

38

INSPECTOR DE SPECIALITATE

380

S

I-A

 

 

 

 

39

INSPECTOR DE SPECIALITATE

390

S

I-A

 

 

40

INSPECTOR

400

M

 

I-A

 

41

INSPECTOR

410

M

 

I-A

 

8

SERVICIUL PROIECTARE

 

42

INSPECTOR DE SPECIALITATE

420 SEF SERVICIU

S

I-A

 

 

1

BIROU ARHITECTURA SI SISTEMATIZARE

 

43

INSPECTOR DE SPECIALITATE

430 SEF BIROU

S

I-A

 

 

44

INSPECTOR DE SPECIALITATE

440

S

I-A

 

 

45

INSPECTOR DE SPECIALITATE

450

S

I-A

 

 

46

INSPECTOR DE SPECIALITATE

460

S

I-A

 

 

47

INSPECTOR

470

M

 

I-A

 

48

 INSPECTOR

480

M

 

I-A

 

2

BIROUL REZISTENTA SI INSTALATII

 

49

INSPECTOR DE SPECIALITATE

490 SEF BIROU

S

I-A

 

 

50

INSPECTOR DE SPECIALITATE

500

S

I-A

 

 

51

INSPECTOR DE SPECIALITATE

510

S

I-A

 

 

52

INSPECTOR DE SPECIALITATE

520

S

I-A

 

 

53

INSPECTOR DE SPECIALITATE

530

S

I-A

 

 

54

INSPECTOR

540520

M

 

I-A