Hotărârea nr. 18/2003

Hotararea nr. 18 privind solutionarea cererilor formulate de SC Petrotel Lukoil SA, SC Upetrom 1 Mai SA, SNT Romtelecom SA si SC SHELL Romania SRL pentru avizarea in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute in Anexa nr. 2 la OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

HOTARAREA Nr. 18

privind solutionarea cererilor formulate de  SC Petrotel Lukoil SA, SC Upetrom 1 Mai SA, SNT Romtelecom SA si  SC SHELL Romania SRL pentru avizarea in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute in Anexa nr. 2 la OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor formulate de  SC Petrotel Lukoil SA, SC Upetrom 1 Mai SA, SNT Romtelecom SA si SC SHELL Romania SRL pentru avizarea in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute in Anexa nr.2 la OG nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale;

avand in vedere propunerile formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2003;

                        avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 522/2002, republicata in Monitorul Oficial nr. 670/10.09.2002;

                        in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 522/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 36/2002;

                        in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Nu avizeaza in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri constructiile in valoare totala de 54.349.239.784 lei, din care:

-         32.353.590.846 lei proprietatea SC Petrotel Lukoil SA

-         19.130.049.280 lei proprietatea SNT Romtelecom SA–Directia Judeteana Prahova

-         2.856.599.658 lei proprietatea SC Upetrom 1Mai SA Ploiesti

-         10.097.400 lei proprietatea SC SHELL Romania SRL

Art. 2

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios a  Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                            Anexa nr. 1

 

Situatia constructiilor supuse avizarii Consiliului Local Ploiesti in baza cererii nr. 182980/23.12.2002

formulate de SC PETROTEL – LUKOIL SA Ploiesti

 

Nr. crt

Denumire mijloc fix

Nr. inventar

Valoare inventar

1.

Rampa

12020330, 12020332, 12021263, 12021359, 12021438, 12021439, 12021447, 12021716, 12021867, 12022301, 12022450, 12022451, 12022724, 12023031, 12023038

1.007.476.136

2.

Instalatie de incarcare

12022119

107.391.462

3.

Amenajare zona rampa deseuri CET

12024167

14.700.000

4

Cuva

12020269, 12020684, 12020722, 12020723, 12021007, 12021104, 12021203, 12021267, 12021268, 12021269, 12021421, 12021853, 12021854, 12021866, 12021931, 12023042, 12023425, 12023427, 12023428, 12024011, 12020223, 12020224, 

43.562.881

5.

Fundatie canatare

12024280, 12024281

97.387.141

6

Fundatii constructii metalice

12024279,

1.26.113.775

7

Adapost

12020743, 12020744, 12020745, 12020746, 12020747, 12022664, 12022852,

23.756.280

8.

Esafodaj

12024011, 12020042, 12020043, 12020044, 12020045, 12020113, 12020147, 12020189, 12020219, 12020220, 12020221, 12020222, 12020256, 12020258, 12020266, 12020286, 12020287, 12020288, 12020313, 12020834, 12020849, 12020850, 12020936, 12020937, 12021041, 12021042, 12021067, 12021068, 12021069, 12021070, 12021071, 12021072, 12021073, 12021074, 12021075, 12021076, 12021120, 12021135, 12021136, 12021151, 12021152, 12021153, 12021154, 12021156, 12021173, 12021174, 12021175, 12021176, 12021179, 12021193, 12021194, 1201195, 12021196, 12021197, 12021198, 12021199, 12021200, 12021201, 12021228, 12021249, 12021250, 12021251, 12021252, 12021253, 12021254, 12021255, 12021256, 12021257, 12021258, 12021259, 12021260, 12021261, 12021262, 12021270, 12021271, 12021331, 12021354, 12021880, 12021918, 12021919, 12021924, 12021925, 12021975, 12021976, 12022077, 12022080, 12022095, 12022723,  

469.187.747

9.

Estacada

12022406, 12022577, 12022591, 12022593, 12022600, 12022609, 12022616, 12022645, 12022647, 12022666, 12022722, 12022880, 12022939,  12023005, 12023125, 12023113, 12023122, 12023125, 12023138, 12023249, 12023274, 12023420, 12023457, 12023474, 12023977, 12024053, 12024367, 

9.838.263.459

10.

Alei

12020760, 12020761, 12020762, 12020763, 12020764, 12020765, 12020766, 12020767, 12020768, 12020769, 12020770, 12020771, 12020772, 12020773, 12020774, 1203206,

3.658.600

11

Drumuri

12020775, 12020776, 12020777, 12020779, 12020780, 12020781, 12020782, 12020783, 12020784, 12020785, 12020786, 12020787, 12020788, 12020789, 12020790, 12020791, 12020792, 12020794, 12020795, 12020796, 12020798, 12020799, 12020800, 12020801, 12020802, 12020803, 12020804, 12020870, 12021800, 12021870, 12021879, 12022710, 12023980, 12020157,  12021949, 12021971, 12021991, 12022006, 12022038, 12022158, 12022182, 12022254, 12022255, 12022256, 12022321, 12022422, 12022559, 12022935, 12022936, 12022937, 12022938, 12022963, 12022964, 12022965, 12022966, 12022967, 12022968, 12022969, 12022970, 12022971, 12022972, 12022973, 12022974, 12022975, 12022976, 12022977, 12022978, 12022979, 12022980, 12022981, 12022982, 12022983, 12022984, 12022985, 12022986, 12022987, 12022988, 12022989, 12022990, 12022991, 12022992, 12022993, 12022994, 12022995, 12022996, 12022997, 12022998, 12022999, 12023000, 12023001, 12023002, 12023067, 12023068, 12023069, 12023070, 12023071, 12023072, 12023073, 12023074, 12023075, 12023076, 12023077, 12023078, 12023116, 12023187, 12023473, 12023609, 12024009, 12024104, 12024112, 12024147, 12024305, 12024348

3.383.935.685

 

12.

Constructii

12021804, 12023052, 12023981, 12020257, 12021942, 12022021, 12022068, 12022339, 12022454, 12022458, 12022565, 12022932, 12023054, 12023201, 12023244, 12023246, 12023363, 12023370, 12023626, 12024015, 12024016, 12024017, 12024018, 12024019, 12024020, 12024021, 12024022, 12024023, 12024024, 12024025, 12024026, 12024027, 12024028, 12024228, 12024236, 12024241, 12024241, 12024245, 12024340, 12022203,

1.146.495.259

13.

Incinta metalica

12024342

170.020.087

14.

Cai ferate

12020529, 12020533, 12020535, 12020536, 12020537, 12022176, 12022178, 12022411, 12022452, 12022924, 12022925, 12022926, 12023063, 12023064, 12023065, 12024058, 12024146, 12024320,

5.847.436.429

15.

Constructie metalica

12024370

3.604.029.116

16.

Cale rulare si traversare

12024343

1.855.187.503

17.

Pavaje

12022157, 12022313, 12022327, 12022380, 12024076, 12024099, 12022022, 12022130, 12022367, 12022391, 12022668, 12023189, 12023972, 12024212, 12023127,

688.437.535

 

18.

Depozit exterior

12023316

99.531.268

19.

Put

20957, 20962, 20969, 20971, 20972, 20973, 22444, 22445, 12020627, 12020628, 12020629, 12020632, 12020633, 12020955, 12020959, 12020961, 12020964, 12020965, 12020966, 12020967,

65.860.953

20.

Casuta caramida

12022104

1.270.969

21.

Casuta din prefabricat

12024154

7.250019

22.

Foraj put

12023615, 12023616, 12023617,  12024014, 12024014, 12024066, 12024132, 12024155

153.086.736

23

Cup utilaj put

12024156, 12024157, 12024158, 12024159, 12024160, 12024161, 12024162, 12024163, 12024164

9.589.761

24.

Separator

12020128, 12020229, 12020350, 12020351, 12020355, 12020648, 12020866, 12020997, 12021005, 12021291, 12021703, 12021704, 12022041, 12022042, 12022043, 12022691, 12022692, 12022693, 12022752, 12022831, 12024137, 13402025

1.413.776.225

25.

Decantoare

12020206, 12021701, 12021702, 12021857, 12022698, 12020699

347.741.443

26.

Ingrosator namol

12022701, 12022702

67.930.780

27.

Statie pompa

12023263, 12024143, 12022690, 12022694, 12022695, 12022697, 12022700, 12022703, 12022704,  12023256, 12023257, 12024121

903.485.330

28.

Floculat

12022696

42.623.850

29.

Filtre limpezire

12024138, 12024139

1.203.513

30.

Stalpi sustinere

12021124, 12023251, 12024315

619.124.200

31.

Halda de deseuri

12022757

146.816.323

32.

Batal din pamant cu protectie bentonita

12023979

47.260.384

 

 

 

32.353.590.846

 

Anexa nr. 2

 

Situatia constructiilor supuse avizarii Consiliului Local Ploiesti in baza cererii nr. 182623 / 18.12.2002

formulate de ROMTELECOM SA Ploiesti

 

Nr. crt.

Denumire  mijloc fix

Nr. inventar

Valoare inventar

1.

Retea aeriana

21015, 21024, 23418, 23420, 23422, 23424, 23426, 23428, 23430, 23432, 23434, 23436, 23438, 23440, 23442, 23444, 23446, 23468, 23470, 23472, 23474, 23476, 23478, 23480, 23482, 23484, 23486, 23490, 25003, 25662, 25664, 25666, 25682, 25684, 25686, 25687, 26660, 26662, 26664, 26666, 26668, 26796, 26798, 27037, 27039, 27041, 27044, 21015, 21024, 23448, 23450, 23452, 23454, 23458, 23460, 23462, 23488, 23492, 23494, 23495, 23496, 23499, 25668, 25670, 25672, 25674, 25676, 25678, 25680, 26408, 26410, 26566, 26568, 26570, 26572, 26574, 26576, 26578, 26580, 26582, 26584, 26639, 26641, 26643, 26645, 26647, 26649, 26651, 26653, 26655, 26657, 26781, 26783, 26785, 26786, 26865, 26912, 26914, 26915, 26917, 26919, 26921, 29923, 26925, 26927, 26929, 21015, 21024, 22442, 23464, 23466, 25003, 25651, 25653, 25655, 25657, 25660, 26465, 26775, 26930, 26933, 23384

19.130.049.280

 

Anexa nr. 3

 

Situatia constructiilor supuse avizarii Consiliului Local Ploiesti

in baza cererii nr. 182664 / 19.12.2002 formulate de

SC UPETROM – 1 MAI Ploiesti

 

Nr. crt.

Denumire  mijloc fix

Nr. inventar

Valoare inventar

1.

Drum

2002009, 2002021, 2002152, 2002154, 2002157, 2002206, 2002338, 2002349, 2002535, 2002606, 2002607, 2002640, 2002658, 2002706, 2002762, 2002801, 2002802, 2002803, 2002804, 2002831, 2002896, 2002945, 2002946, 2002947, 2002950, 2002951, 2003020, 2003063, 2003069

2.740.041.220

2.

Hidrant

 

2002509, 2002521, 2002523, 2002524, 2002532, 2002533, 2268374

518.937

3.

Rampa

2002109,

4.144.036

4.

Alee

2002895, 2003019

14.130.756

5.

Terenuri sport

2003004, 2003072, 2003073, 2003074, 2003075, 2003076, 2003077, 2003078, 2003079, 2003080

73.479.645

6

Sera flori

2002139

27.866.480

7.

Panou fruntas

2002208

219.489

8.

Traversare subterana

 

5.199.095

 

2.865.599.658