Hotărârea nr. 129/2003

Hotararea nr. 129 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Platica Georgeta, Schuller Ana Eliza, Popescu Florin, Olaru Georgeta, Ghiompirica Elena, Stoica Toma

HOTARAREA Nr. 129

privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,

 taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Platica Georgeta, Schuller Ana Eliza,

Popescu Florin, Olaru Georgeta, Ghiompirica Elena, Stoica Toma

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de Platica Georgeta, Schuller Ana Eliza, Popescu Florin, Olaru Georgeta, Ghiompirica Elena, Stoica Toma;

avand in vedere prevederile Legii nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile O.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale H.G.R. nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Platica Georgeta in sensul ca aproba acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri in   valoare de 1.741.079 lei aferente perioadei trim. IV1998 – trim. IV2002, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.253.340 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladire, in valoare totala de 1.253.340 lei, calculate pana la  09.05.2003, din care 1.110.264 lei dobanzi si 143.076 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local .

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Schuller Ana Eliza in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a chiriei locuinta in   valoare de 189.453 lei aferente perioadei: octombrie 2002 – decembrie 2002, conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 165.846 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 165.846 lei, calculate pana la  09.05.2003, din care 160.502 lei dobanzi si 5.344 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local .

Art. 3

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Popescu Florin in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladiri in   valoare de 3.277.992 lei aferente perioadei trim. II 1998 – trim. IV 2002, conform graficului la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 2.664.332 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, in valoare totala de 2.664.332 lei, calculate pana la  09.05.2003, din care 2.396.930  lei dobanzi si 67.402 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local

Art. 4

Admite cererea  formulata de Olaru Georgeta in sensul ca in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 18 luni a impozitului pe cladiri in  valoare de  3.437.584 lei aferente perioadei trim. II 2000 – trim. IV 2002, precum si a impozitului pe teren in valoare de 1.854.997 lei aferent perioadei trim. II 2000 –  trim. IV 2002  conform   graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 2.462.035 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere aferente impozitului pe teren si cladiri pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladire, in valoare totala de 1.565.559 lei, calculate pana la  09.05.2003, din care 1.343.178 lei dobanzi si 222.381 lei penalitati de intarziere, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren in valoare totala de 896.476 lei din care dobanzi  771.664 lei si penalitati de intarziere 124.812 lei  in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local .

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Ghiompirica Elena in sensul ca aproba acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in   valoare de 3.090.170 lei aferente perioadei decembrie 1999 – decembrie 2002, conform  graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 2.072.758 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 2.072.758lei, calculate pana la  09.05.2003, din care 1.983.381 lei dobanzi si 89.377 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local.

Art. 6

Admite  cererea de inlesnire la plata formulata de Stoica Toma in sensul ca aproba urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in  valoare de 7.658.605 lei aferente perioadei decembrie 1999 – decembrie 2002, conform   graficului prezentat in anexa prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 5.318.176 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 5.318.176 lei, calculate pana la  09.05.2003, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local.

Art. 7

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Harcan Aurelian in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 4 luni a impozitului pe teren  in valoare de1.950.000 lei aferente perioadei trim. I 1999 – trim. IV 2002, conform  graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.469.145 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe teren, in valoare totala de 1.469.145 lei, calculate pana la  06.05.2003, din care 1.312.645 lei dobanzi si 156.500 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local .

Art. 8

Admite  cererea de inlesnire la plata formulata de Vasile Maria  in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere in valoare totala de 1.264.364 lei, calculate pana la  09.05.2003, din care 1.217.532 lei dobanzi si 46.832 lei penalitati de intarziere, aferente chiriei locuinta aflata in sold la data de 31.12.2002.

Art. 9

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea consiliului local.

Art. 10

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Platica Georgeta, Schuller Ana  Eliza, Popescu Florin,

Olaru Georgeta, Ghiompirica Elena, Stoica Toma, Harcan Aurelian

 

Nr

Crt.

 

Termen de plata

RATA ESALONARII

Platica

Georgeta

Schuller

Ana Eliza

Popescu Florin

Olaru Georgeta

Ghiompirica

Elena

Stoica Toma

Harcan Aurelian

Imp. Cladire

Chirie locuinta

Impozit cladire

Impozit cladire

Impozit teren

Chirie locuinta

Chirie locuinta

Impozit teren

1.

30.06.03

290.000

95.000

1.640.000

190.000

103.000

255.000

640.000

487.500

2.

30.07.03

290.000

94.453

1.639.992

190.000

103.000

255.000

640.000

487.500

3.

30.08.03

290.000

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

487.500

4.

30.09.03

290.000

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

487.500

5.

30.10.03

290.000

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

6.

30.11.03

291.079

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

7.

30.12.03

-

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

8.

30.01.04

-

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

9.

28.02.04

-

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

10.

30.03.04

-

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

11.

30.04.04

-

-

-

190.000

103.000

255.000

640.000

-

12.

30.05.04

-

-

-

190.000

103.000

285.170

618.605

-

13.

30.06.04

-

-

-

190.000

103.000

-

-

-

14.

30.07.04

-

-

-

190.000

103.000

-

-

-

15.

30.08.04

-

-

-

190.000

103.000

-

-

-

16

30.09.04

-

-

-

190.000

103.000

-

-

-

17

30.10.04

-

-

-

190.000

103.000

-

-

-

18.

30.11.04

-

-

-

207.584

103.997

-

-

-

Total:

1.741.079

189.453

3.277.992

3.437.584

1.854.997

3.090.170

7.658.605

1.950.000