Hotărârea nr. 110/2003

Hotararea nr. 110 prin care se propune modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 23/27.02.2002

HOTARAREA Nr. 110

privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 23/27.02.2002

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Costica Draghici, Ion Eparu, Ion Stan, Maria Grigorescu, Gheorghe Gradisteanu si Adrian Vasilescu prin care se propune modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 23/27.02.2002;

            vazand Raportul de specialitate comun al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Ploiesti si al R.A.T.P. Ploiesti din care reiese necesitatea modificarii art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 23/27.02.2002;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare,

            in temeiul Legii nr. 215/2001 cu privire la administrata publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 23/27.02.2002, si va avea urmatorul continut:

Art. 2: Aproba modul de calcul si decontare a subventiei ca diferenta de tarif, pentru protectia directa a populatiei care foloseste mijloacele de transport in comun ale R.A.T.P. Ploiesti, începand cu 01.01.2002, conform anexelor B1, B2, B3, B4, B5 si B6 care fac parte integranta din actuala hotarare.  

Art. 2

Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va face de catre serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport  Public Ploiesti

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa B1

 

Subventie reprezentand 40% din cheltuielile de exploatare si  financiare aferente

activitatii de transport public de calatori, astfel:

 

I. Cheltuieli de exploatare:

-

cheltuieli cu materii prime (ct. 600)

-

cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 601)

-

cheltuieli cu energia si apa (ct. 605)

-

alte cheltuieli materiale (ct. 602 - 608)

-

cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (ct. 611 - 628)

-

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  (ct. 631 - 635)

-

cheltuieli cu remuneratiile personalului (ct. 641)

 

 

* în aceasta categorie de cheltuieli se vor include numai cheltuielile cu personalul aferent sectiilor de reparatii.

-

cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)

-

alte cheltuieli de exploatare (ct. 654 - 658)

-

cheltuieli cu amortizarile si provizioanelor (ct. 681)

 

II. Cheltuieli financiare:

-

cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)

 

Aceste subventii se vor acorda pana la nivelul acoperirii cheltuielilor activitatii de transport public calatori conform prevederilor O.G. nr. 97/1999.

 

CHELTUIELI

TOTAL CHELTUIELI

40%

DIN TOTAL CHELTUIELI

- exploatare

 

 

- financiare

 

 

TOTAL:

 

 

 

Anexa B2

   

Calculul necesarului de resurse financiare alocate din bugetul local

pentru asigurarea gratuitatilor prevazute de actele normative in vigoare (Lg. 44/94, Lg. 42/90 republicata)

pentru anumite categorii de cetateni în legatura cu transportul de calatori pe luna _____________  

 

Nr.

crt.

Felul gratuitatii

Tarif pentru abonament la transportul public stabilit cf. HCLM  nr.5/31.01.2003

( LEI )

Subventie acordata conform actelor normative în vigoare

( LEI )

Nr. ab. elib. pers. care benef. potrivit legii de gratuitati acordate din surse bugetare

(BUC)

Resurse finan. alocate din venituri proprii ale bugetului local

col.3 x col.4

( LEI )

  0

     1   

2

3

4

5

  1.

Veterani de razboi

 

 

 

 

  2.

Luptatori în revolutie

 

 

 

 

  3.

Detinuti politici

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

                                                                                   

 Anexa B3

 

Calculul necesarului de resurse financiare de la bugetele locale, din veniturile proprii

pentru asigurarea reducerilor de tarif acordate cu aprobarea consiliilor locale pentru anumite categorii de cetateni in legatura cu transportul urban de calatori pe luna  _____________

 

Felul subventiei

Tarif pentru bilet/abonament la transportul public stabilit cf. H.C.L.M. nr. 5/31.01.2003

(LEI/BUC. )

Subventie acordata conform H.C.L.M.

nr. 5/31.01.2003

(LEI/BUC. )

Numar de abonamente/ bilete eliberate pensionarilor

(BUC.)

Resurse financiare alocate din venituri proprii ale bugetului local

col.3 x col.4

( LEI)

1

2

3

4

5

1. Pensionari bilete gratuite

 

 

 

 

2. Pensionari bilete 75% reducere

 

 

 

 

3. Pensionari bilete 50% reducere

 

 

 

 

4. Pensionari abonam.gratuite   

    toate tr. (30 cal.)

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Anexa B4

 

Calculul necesarului de resurse financiare de la bugetele locale, din veniturile proprii

pentru asigurarea reducerilor de tarif acordate cu aprobarea consiliilor locale pentru anumite categorii de cetateni în legatura cu transportul urban de calatori pe luna  ___________

 

Felul subventiei

Tarif pentru abonament la transportul public

stabilit cf.

H.C.L.M. nr. 05/31.01.2003

( LEI )

Tarif  pentru

elevi

 

(LEI)

Subventie acordata condorm H.G. nr. 309 / 06.05.1996 si Ordin nr. 4055/ 05.06.1996

(LEI)

Nr. de abonamente

eliberate elevilor

(BUC.)

Resurse financiare alocate din venituri proprii ale bugetului local

col.3 x col.4

(LEI)

0

1

 

3

4

5

1.Elevi abonamente 1 traseu 50%

 

 

 

 

 

2.Elevi abonamente 2 trasee 50%

 

 

 

 

 

3.Elevi abonamente toate tr. 50 %

 

 

 

 

 

4.Elevi orfani abon. 1 tr. 100%

 

 

 

 

 

5.Elevi orfani abon. 2 tr. 100%

 

 

 

 

 

6.Elevi orfani abon. toate tr. 100%

 

 

 

 

 

       T O T A L:

 

 

 

 

 

  

Anexa B5

 

Calculul necesarului de resurse financiare alocate pentru asigurarea gratuitatilor persoanelor cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999 pe luna  _______________

 

Nr.

crt.

Felul gratuitatii

Tarif pentru abonament la transportul public stabilit cf. H.C.L.M. nr. 5/31.01.2003

( LEI )

Subventie acordata conform actelor normative în vigoare

( LEI )

Nr. de ab. eliberate pers. care beneficiaza potrivit legii de gratuitati acordate din surse bugetare

( BUC.)

Resurse financiare alocate din venituri proprii ale bugetului local

col. 3 x col. 4

( LEI )

0

1   

2

3

4

5

1

Handicapati

 

 

 

 

2

Handicapati

 

 

 

 

3

Handicapati

 

 

 

 

2

Nevazatori

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Anexa B6

 

Calculul necesarului de resurse financiare de la bugetele locale, din veniturile proprii

pentru asigurarea reducerilor de tarif acordate cu aprobarea consiliilor locale  pentru anumite categorii de cetateni in legatura cu transportul urban de calatori pe luna _________________

 

Felul subventiei

Tarif pentru abonament la transportul public stabilit cf. H.C.L.M.

nr. 5/31.01.2003

( LEI )

Tarif  pentru

studenti

(LEI)

Subventie acordata conform H.G. nr. 309 / 1996 si H.C.L.M.

nr. 5/ 2003

(LEI)

Nr. de abonamente

eliberate studentilor

(BUC.)

Resurse financiare alocate din venituri proprii ale bugetului local

col. 3 x col. 4

(LEI)

0

1

2

3

4

5

1. Studenti abonamente 1 traseu 50%

 

 

 

 

 

2. Studenti abonamente 2 trasee 50%

 

 

 

 

 

3. Studenti orfani abon. toate tr. 100%

 

 

 

 

 

4. Studenti bilete gratuite

 

 

 

 

 

       T O T A L: