Hotărârea nr. 106/2003

Hotararea nr. 106 privind aprobarea cofinantării proiectului Cantina de Ajutor Social – reabilitare, modernizare, dotare, in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei

HOTARAREA Nr. 106

 privind aprobarea cofinantarii proiectului Cantina de Ajutor Social – reabilitare, modernizare, dotare,

in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii si Prognozei

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti cu privire la aprobarea cofinantarii proiectului Cantina de Ajutor Social – reabilitare, modernizare, dotare in vederea selectarii de catre Ministerul Dezvoltarii  si Prognozei in cadrul Planului National Antisaracie si de promovare a incluziunii sociale;

in temeiul Hotararii de Guvern nr. 93/2003 care aproba subprogramul Investitii in servicii sociale (prin acordarea de finantari  nerambursabile pentru proiecte in domeniul asistentei sociale);

in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in baza Hotararii Consiliului Local nr. 307/2002 de infiintare a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba documentatia tehnico-economica Cantina de Ajutor Social – modernizare, reabilitare, dotare, in vederea cuprinderii in programul lansat de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.

Art. 2

Aproba contributia municipiului Ploiesti ca aport de cofinantare de 37 % din valoarea investitiei, respectiv 1.610.794 mii lei.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu