Hotărârea nr. 96/2002

Hotãrârea nr. 96 privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti, Excelentei Sale Domnul SANDU MAZOR, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului ISRAEL la Bucuresti

HOTÃRÂREA  Nr. 96

privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti,  Excelentei Sale 

Domnul  SANDU MAZOR, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului ISRAEL la Bucuresti

 

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Programe Cooperare Internationala, prin care se propune  conferirea titlului de ”Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti Excelentei Sale, Domnul SANDU MAZOR, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului ISRAEL la Bucuresti;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat “Regulamentul de Protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliul Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

            in temeiul art. 38, lit. v din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Articol unic:

Confera titlul de “Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti Excelentei Sale Domnul SANDU MAZOR, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului ISRAEL la Bucuresti pentru contributiile notabile avute in calitate de diplomat, la sustinerea unor initiative ploiestene si ca o confirmare a polivalentei sale personalitati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 iunie 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu