Hotărârea nr. 85/2002

Hotãrârea nr. 85 privind evaluarea terenurilor aferente spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã - initiat de domnul consilier Dinu Savu.

HOTÃRÂREA Nr. 85

privind  evaluarea  terenurilor  aferente  spatiilor cu alta  destinatie  decat  aceea  de  locuinta  vandute  conform  Hotararii  Guvernului   nr. 505 / 1998, in vederea vanzarii  acestora  prin negociere directa

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti:

        vãzând Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune evaluarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, in vederea vanzarii acestora prin negociere directa;

        având in vedere Hotãrârea de Guvern nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflata in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

        avand in vedere Legea nr. 18/1991 republicata privind fondul funciar;

        in temeiul Legii nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

        in temeiul Legii   nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã intocmirea evaluarii terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta instrainate conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, in vederea vanzarii acestora prin negociere directa;

Vanzarea prin negociere directa se va face catre persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate spatiile vandute in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998, incepand de la pretul determinat prin evaluare.

Art. 2

Pretul de pornire a negocierii directe va fi stabilit prin intocmirea rapoartelor de evaluare de catre Oficiul “Public Proiect” şi va fi avizat de Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Local.

Art. 3

Aproba componenta Comisiei care va negocia pretul de vanzare a terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, dupa cum urmeaza:

Presedinte:

Marinoiu Eugen - consilier

Membrii:              

Marculescu Catalin - consilier

Gradisteanu Gheorghe - consilier

Iancu Simina - consilier

Bratosin Gheorghe - Director Directia Gestionare Patrimoniu

Secretariat tehnic:  Patrascu Viorica - Sef Serviciu Valorificare Patrimoniu

Toma Camelia - Consilier juridic - Serviciul Juridic Contencios

Art. 4

Instrainarea terenurilor la preturile convenite in urma negocierilor directe se va aproba ulterior prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 5

Comisia de negociere directa, Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Impozite şi Taxe Locale, Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru si Directia Economicã vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

 

 

 

DIRECTIA GESTIONARE PATRIMONIU                                                                                                                                              

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SITUATIA SUPRAFETELOR DE TEREN AFERENT SPATIILOR VANDUTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nr. crt.

Titular contract

Adresa teren - (Strada)

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Supraf. teren

mp.

Cota indiviza teren

Chiria lunara in $ + T.V.A.

Nr. contract inchiriere teren / data

Perioada contractului

Obs.

1

SN ROMTELECOM SA

BASARABI

FN

K11

FN

FN

19,18

8,23

10,17

contract in curs de semnare

 

 

2

ARFO COOP. MESTESUGAREASCA

BASARABILOR

5

BASA-RAB

FN

FN

52,58

9,85

27,89

contract in curs de semnare

 

 

3

SC LUCEAFARUL SA

BASARABILOR

5

FN

FN

FN

27,00

5,06

14,32

8796/18.03.2002

07.02.2002-06.02.2003

 

4

SC LEODORA SRL

B-DUL REPUBLICII

163

27E

FN

FN

3,73

1,19

1,98

17005/11.05.2001

01.05.2001-01.05.2002

 

5

SC LEODORA SRL

B-DUL REPUBLICII

163

27E

FN

FN

3,88

1,24

2,06

38253/23.07.2001

14.06.2001-14.06.2002

 

6

SC VICTOR TOTAL ELECTRIC SRL

B-DUL REPUBLICII

130

17

FN

FN

11,89

1,80

6,31

5820/19.02.2002

22.11.2001-21.11.2002

 

7

SC LEODORA SRL

B-DUL REPUBLICII

163

27E

FN

PARTER

 

 

 

 

 

 

8

SC SELECT SRL

C. D. GHEREA

FN

K15

FN

FN

33,94

6,03

18,00

 

 

 

9

SC ROUMANIAN ASSISTANCE TUDOR SRL

CUZA VODA

15

D5

FN

FN

10,88

_

5,77

contract in curs de semnare

 

 

10

SC CRISTAL L SRL

CUZA VODA

13

D5

FN

FN

4,32

2,13

2,29

10441/05.04.2002

27.03.2002-26.03.2003

 

11

SC GOSPODINA SRL

EMILE ZOLA

4

1

FN

FN

41,76

4,95

22,15

9178/21.03.2002

12.03.2002-11.03.2003

 

12

SC VALIDDAN VASILESCU SNC

EMILE ZOLA

4

I

FN

FN

 

 

 

 

 

 

13

SC SPM SRL

EMILE ZOLA

4

I

FN

PARTER (DUROFLEX DREAPTA)

 

 

 

 

 

 

14

SC MERIDIANA SRL

EMILE ZOLA

4

I

FN

PARTER (DUROFLEX STANGA)

 

 

 

 

 

 

15

ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM SUC. PH.

GHE. GR. CANTACUZINO

192

A1 OMNIA

FN

FN

86,86

14,29

46,08

contract in curs de semnare

 

 

16

SC CACTUS COMIMPEX SRL

G-RAL VASILE MILEA

7

B3

FN

FN

66,21

12,96

35,12

8826/18.03.2002

07.03.2002-06.03.2003

 

17

SC BICLINERU DOINA SNC

G-RAL VASILE MILEA

3

B1

FN

PARTER

6,17

1,21

3,27

11102/15.04.2002

02.04.2002-01.04.2003

 

18

SC FARMACIA CESIMA SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

30,56

5,98

16,21

contract in curs de semnare

 

 

19

COOP. IGIENA

G-RAL VASILE MILEA

7

B3

FN

FN

16,74

3,28

8,88

12157/30.04.2002

18.04.2002-17.04.2003

 

20

SC FARMACIA GALENICA CS SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

11,59

2,27

6,15

3277/31.01.2002

19.01.2002-18.01.2003

 

21

COOP. MESTESUGAREASCA MODERN

G-RAL VASILE MILEA

5

B2

FN

FN

23,54

4,61

12,49

contract in curs de semnare

 

 

22

TANASE ALEXANDRU

G-RAL VASILE MILEA

1

FN

FN

FN

12,17

1,24

6,46

contract in curs de semnare

 

 

23

SC PETCULESCU SNC

G-RAL VASILE MILEA

4

FN

FN

FN

70,75

93,09

37,53

11158/15.04.2002

07.04.2002-06.04.2003

 

24

SC CORA SRL

G-RAL VASILE MILEA

3A

FN

FN

FN

69,00

_

36,60

3481/01.02.2002

31.07.2001-30.07.2002

 

25

SC GELSOR NETWORK SA

G-RAL VASILE MILEA

1

A

FN

PARTER

41,76

4,24

22,15

contract in curs de semnare

 

 

26

SC LUXOPTICA SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

35,8

_

18,99

42821/22.08.2001

01.06.2001-01.06.2002

 

27

SC MED CONS SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

51,14

10,00

27,13

33573/12.06.2001

01.06.2001-01.06.2002

 

28

SC FARMACIA TERAPIA SRL

G-RAL VASILE MILEA

3

B1

FN

PARTER

50,02

10,52

26,53

374/08.01.2002

10.12.2001-09.12.2002

 

29

GELIA PROD SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

24,75

1,78

13,13

4452/08.02.2002

29.01.2002-28.01.2003

 

30

SC OLY&MAC GEORGESCU SNC

GRIVITEI

2

H

FN

FN

15,96

_

8,47

11103/15.04.2002

02.04.2002-01.04.2003

 

31

SC IMPEX LUDOVIC SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

6,15

_

3,26

9518/26.03.2002

04.03.2002-03.03.2003

 

32

SC FLORIS LUANA SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

8,11

0,55

4,3

11559/19.04.2002

16.04.2002-15.04.2003

 

33

SC ARTA SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

43,23

2,95

22,93

1317/11.01.2001

03.01.2001-03.01.2002

 

34

SC SPM SRL

GRIVITEI

2

H

FN

PARTER (METALO-CHIMICE DREAPTA)

 

 

 

 

 

 

35

SC SPM SRL

GRIVITEI

2

H

FN

PARTER (METALO-CHIMICE MIJLOC)

 

 

 

 

 

 

36

SC SPM SRL

GRIVITEI

2

H

FN

PARTER (METALO-CHIMICE STANGA)

 

 

 

 

 

 

37

SC CORAL M SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

B

FN

FN

9,15

1,48

4,85

12657/13.05.2002

29.04.2002-28.04.2003

 

38

SC VALENTINA SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

1

B

FN

PARTER

54,69

8,82

29,01

4171/31.01.2001

25.01.2001-25.01.2002

 

39

SC AQUILA PART PROD COM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

B

FN

FN

27,35

4,41

14,51

11101/15.04.2002

28.03.2002-27.03.2003

 

40

SC RAF '92 SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

C

FN

PARTER

92,72

16,59

49,19

7099/17.02.2000

29.12.1999-29.12.2000

 

41

SC POIANA 2000 SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

C

FN

FN

109,42

19,57

58,04

contract in curs de semnare

 

 

42

SC STELCO SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

C

FN

FN

8,38

1,5

4,45

11155/15.04.2002

10.04.2002-09.04.2003

 

43

SC ELEODORA SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

39,72

2,11

21,07

11156/15.04.2002

11.04.2002-10.04.2003

 

44

SC INTERSTIL M SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

FN

38,43

2,04

20,39

1313/11.01.2001

04.01.2001-04.01.2002

 

45

SC MARIA SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

33,73

2,35

17,89

43198/27.08.2001

01.02.2001

 

46

SC SAFA COMIMPEX SRL

PIATA VICTORIEI

9

CC SUD

FN

PARTER

123,10

15,60

65,30

8270/28.02.2001

22.02.2001-22.02.2002

 

47

SC ELVIRA COM SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

17,56

1,28

9,32

contract in curs de semnare

 

 

48

SC MERIDIANA SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

40,37

2,82

21,42

contract in curs de semnare

 

 

49

SC PARADISUL FEMEILOR

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

6,87

0,48

3,64

12155/30.04.2002

19.04.2002-18.04.2003

 

50

CANACHE GHEORGHE - optica medicala

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

FN

2,07

0,11

1,10

contract in curs de semnare

 

 

51

SC NICOL 2001 SRL

PIATA VICTORIEI

15

CC SUD

FN

PARTER

21,75

0,91

11,54

2914/29.01.2002

03.04.2001-03.04.2002

 

52

SC SPICUL SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

SUBSOL

24,02

1,27

12,74

37033/11.07.2001

03.07.2001-02.07.2002

 

53

SC SPICUL SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

2,43

0,13

1,29

37032/11.07.2001

03.07.2001-02.07.2002

 

54

SC LIXANDRU COM SRL

PIATA VICTORIEI

3

UNIREA

FN

SUBSOL

9,57

0,66

5,08

39745/03.08.2001

26.07.2001-25.07.2002

 

55

AF CHIRU CAMELIA CAMINI

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

6,46

0,44

3,43

contract in curs de semnare

 

 

56

SC NOVA TRADE SA

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

64,69

0,05

34,32

3144/30.01.2002

17.01.2002-16.01.2003

 

57

SC ZAFI 91 COM SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

5,19

0,36

2,75

contract in curs de semnare

 

 

58

SC CAFÉ BAR FRAGA SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

5,18

0,27

2,75

34754/21.06.2001

07.05.2001-07.05.2002

 

59

CEC SUC PLOIESTI

PIATA VICTORIEI

15

CC SUD

FN

PARTER

54,40

11,70

28,86

10798/10.04.2002

27.03.2002-26.03.2003

 

60

SC POLL MARK SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

3,58

0,17

1,90

11558/19.04.2002

15.04.2002-14.04.2003

 

61

TEODORESCU IULIAN LIVIU

PIATA VICTORIEI

7

C4

FN

PARTER

4,59

2,13

2,43

contract in curs de semnare

 

 

62

CHIVARAN FLORENTIN

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

6,18

0,43

 

11557/19.04.2002

16.04.2002-15.04.2003

 

63

NAN TIBERIU SI NAN OVIDIU

PIATA VICTORIEI

5

B EST

FN

FN

101,17

7,44

53,67

contract in curs de semnare

 

 

64

SC RAP TV CABLU SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

17,54

1,23

9,3

11451/23.03.2001

19.03.2001-19.03.2002

 

65

CRACIUN BOGDAN, BORCAN OCTAVIAN, STANCIU DANIEL

PIATA VICTORIEI

7

C3

FN

PARTER

30,80

14,33

16,34

42822/22.08.2001

26.07.2001-26.07.2002

 

66

BIROUL NOTARULUI PUBLIC MEIROSU GABRIEL

PIATA VICTORIEI

7

C2

FN

FN

24,20

11,25

12,84

32151/04.06.2001

28.05.2001-28.05.2002

 

67

SC FLOR SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

69,70

3,69

36,97

45743/09.10.2000

29.09.2000-29.09.2001

 

68

SC GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

 

 

 

 

 

 

69

SC VALDOR HOLIDAY SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

 

 

 

 

 

 

70

SC REPUBLICA SRL

UNIRII

4

FN

FN

FN

33,95

7,65

18,01

4825/25.02.2001

25.01.2001-25.01.2002

 

71

SC ALFREDO SCALA SRL

UNIRII

4

FN

FN

FN

57,55

12,96

30,53

contract in curs de semnare

 

 

72

SC ROBERT AUGUSTIN SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

7,96

1,35

4,22

contract in curs de semnare

 

 

73

SC D ROBERT SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

3,04

0,52

1,61

9514/26.03.2002

26.03.2002-25.03.2003

 

74

SC M'43 SRL

UNIRII

4

FN

FN

FN

4,07

0,92

2,16

11157/15.04.2002

04.04.2002-03.04.2003

 

75

SC GLOBUS IONESCU SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

126,87

21,50

67,30

contract in curs de semnare

 

 

76

SC DOMINO SRL

UNIRII

4

A

FN

FN

29,52

6,65

15,66

12156/30.04.2002

12.04.2002-11.04.2003

 

77

SC VENIDIU IMPEX SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA GESTIONARE PATRIMONIU                                                          

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                            

SITUATIA SUPRAFETELOR DE TEREN AFERENT SPATIILOR VANDUTE

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

Nr. crt.

Titular contract

Adresa teren - (Strada)

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Suprafata teren mp.

Cota indiviza teren

1

SN ROMTELECOM SA

BASARABI

FN

K11

FN

FN

19,18

8,23

2

ARFO COOP. MESTESUGAREASCA

BASARABILOR

5

BASARAB

FN

FN

52,58

9,85

3

SC LUCEAFARUL SA

BASARABILOR

5

FN

FN

FN

27,00

5,06

4

SC LEODORA SRL

B-DUL REPUBLICII

163

27E

FN

FN

3,73

1,19

5

SC LEODORA SRL

B-DUL REPUBLICII

163

27E

FN

FN

3,88

1,24

6

SC VICTOR TOTAL ELECTRIC SRL

B-DUL REPUBLICII

130

17

FN

FN

11,89

1,80

7

SC LEODORA SRL

B-DUL REPUBLICII

163

27E

FN

PARTER

 

 

8

SC SELECT SRL

C. D. GHEREA

FN

K15

FN

FN

33,94

6,03

9

SC ROUMANIAN ASSISTANCE TUDOR SRL

CUZA VODA

15

D5

FN

FN

10,88

_

10

SC CRISTAL L SRL

CUZA VODA

13

D5

FN

FN

4,32

2,13

11

SC GOSPODINA SRL

EMILE ZOLA

4

1

FN

FN

41,76

4,95

12

SC VALIDDAN VASILESCU SNC

EMILE ZOLA

4

I

FN

FN

 

 

13

SC SPM SRL

EMILE ZOLA

4

I

FN

PARTER (DUROFLEX DREAPTA)

 

 

14

SC MERIDIANA SRL

EMILE ZOLA

4

I

FN

PARTER (DUROFLEX STANGA)

 

 

15

ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM SUC. PH.

GHE. GR. CANTACUZINO

192

A1 OMNIA

FN

FN

86,86

14,29

16

SC CACTUS COMIMPEX SRL

G-RAL VASILE MILEA

7

B3

FN

FN

66,21

12,96

17

SC BICLINERU DOINA SNC

G-RAL VASILE MILEA

3

B1

FN

PARTER

6,17

1,21

18

SC FARMACIA CESIMA SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

30,56

5,98

19

COOP. IGIENA

G-RAL VASILE MILEA

7

B3

FN

FN

16,74

3,28

20

SC FARMACIA GALENICA CS SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

11,59

2,27

21

COOP. MESTESUGAREASCA MODERN

G-RAL VASILE MILEA

5

B2

FN

FN

23,54

4,61

22

TANASE ALEXANDRU

G-RAL VASILE MILEA

1

FN

FN

FN

12,17

1,24

23

SC PETCULESCU SNC

G-RAL VASILE MILEA

4

FN

FN

FN

70,75

93,09

24

SC CORA SRL

G-RAL VASILE MILEA

3A

FN

FN

FN

69,00

_

25

SC GELSOR NETWORK SA

G-RAL VASILE MILEA

1

A

FN

PARTER

41,76

4,24

26

SC LUXOPTICA SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

35,8

_

27

SC MED CONS SRL

G-RAL VASILE MILEA

9

B4

FN

FN

51,14

10,00

28

SC FARMACIA TERAPIA SRL

G-RAL VASILE MILEA

3

B1

FN

PARTER

50,02

10,52

29

GELIA PROD SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

24,75

1,78

30

SC OLY&MAC GEORGESCU SNC

GRIVITEI

2

H

FN

FN

15,96

_

31

SC IMPEX LUDOVIC SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

6,15

_

32

SC FLORIS LUANA SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

8,11

0,55

33

SC ARTA SRL

GRIVITEI

2

H

FN

FN

43,23

2,95

34

SC SPM SRL

GRIVITEI

2

H

FN

PARTER (METALO-CHIMICE DREAPTA)

 

 

35

SC SPM SRL

GRIVITEI

2

H

FN

PARTER (METALO-CHIMICE MIJLOC)

 

 

36

SC SPM SRL

GRIVITEI

2

H

FN

PARTER (METALO-CHIMICE STANGA)

 

 

37

SC CORAL M SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

B

FN

FN

9,15

1,48

38

SC VALENTINA SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

1

B

FN

PARTER

54,69

8,82

39

SC AQUILA PART PROD COM SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

B

FN

FN

27,35

4,41

40

SC RAF '92 SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

C

FN

PARTER

92,72

16,59

41

SC POIANA 2000 SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

C

FN

FN

109,42

19,57

42

SC STELCO SRL

MIHAIL KOGALNICEANU

2

C

FN

FN

8,38

1,5

43

SC ELEODORA SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

39,72

2,11

44

SC INTERSTIL M SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

FN

38,43

2,04

45

SC MARIA SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

33,73

2,35

46

SC SAFA COMIMPEX SRL

PIATA VICTORIEI

9

CC SUD

FN

PARTER

123,10

15,60

47

SC ELVIRA COM SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

17,56

1,28

48

SC MERIDIANA SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

40,37

2,82

49

SC PARADISUL FEMEILOR

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

6,87

0,48

50

CANACHE GHEORGHE - optica medicala

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

FN

2,07

0,11

51

SC NICOL 2001 SRL

PIATA VICTORIEI

15

CC SUD

FN

PARTER

21,75

0,91

52

SC SPICUL SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

SUBSOL

24,02

1,27

53

SC SPICUL SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

2,43

0,13

54

SC LIXANDRU COM SRL

PIATA VICTORIEI

3

UNIREA

FN

SUBSOL

9,57

0,66

55

AF CHIRU CAMELIA CAMINI

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

6,46

0,44

56

SC NOVA TRADE SA

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

64,69

0,05

57

SC ZAFI 91 COM SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

5,19

0,36

58

SC CAFÉ BAR FRAGA SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

5,18

0,27

59

CEC SUC PLOIESTI

PIATA VICTORIEI

15

CC SUD

FN

PARTER

54,40

11,70

60

SC POLL MARK SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

3,58

0,17

61

TEODORESCU IULIAN LIVIU

PIATA VICTORIEI

7

C4

FN

PARTER

4,59

2,13

62

CHIVARAN FLORENTIN

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

6,18

0,43

63

NAN TIBERIU SI NAN OVIDIU

PIATA VICTORIEI

5

B EST

FN

FN

101,17

7,44

64

SC RAP TV CABLU SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

FN

17,54

1,23

65

CRACIUN BOGDAN, BORCAN OCTAVIAN, STANCIU DANIEL

PIATA VICTORIEI

7

C3

FN

PARTER

30,80

14,33

66

BIROUL NOTARULUI PUBLIC MEIROSU GABRIEL

PIATA VICTORIEI

7

C2

FN

FN

24,20

11,25

67

SC FLOR SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

69,70

3,69

68

SC GLOBAL PHARMACEUTICALS LTD SRL

PIATA VICTORIEI

4

CC VEST

FN

PARTER

 

 

69

SC VALDOR HOLIDAY SRL

PIATA VICTORIEI

7

A EST

FN

PARTER

 

 

70

SC REPUBLICA SRL

UNIRII

4

FN

FN

FN

33,95

7,65

71

SC ALFREDO SCALA SRL

UNIRII

4

FN

FN

FN

57,55

12,96

72

SC ROBERT AUGUSTIN SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

7,96

1,35

73

SC D ROBERT SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

3,04

0,52

74

SC M'43 SRL

UNIRII

4

FN

FN

FN

4,07

0,92

75

SC GLOBUS IONESCU SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

126,87

21,50

76

SC DOMINO SRL

UNIRII

4

A

FN

FN

29,52

6,65

77

SC VENIDIU IMPEX SRL

UNIRII

2

MAN

FN

PARTER

 

 

                                                                                                                                                                                                         

               DIRECTOR,                                                                                   SEF SERVICIU,         

       Gheorghe Bratosin                                                                              Viorica Patrascu