Hotărârea nr. 7/2002

Hotararea nr. 7 privind reluarea procedurilor de vanzare prin negociere directa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2 catre S.C. “STELCO” S. R. L.

HOTARAREA Nr. 7

cu privire la reluarea procedurilor de vanzare prin negociere directa

a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu  

nr. 2 catre S.C. “STELCO” S. R. L.

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul – expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune reluarea procedurilor  de  vanzare  prin negociere directa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu  nr. 2  catre  S.C. “STELCO”  S.R.L.;

            in baza Hotararii de Guvern nr. 505 / 1998 privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie catre actualii detinatori prin negociere directa;

            avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 123 / 1999 cu privire la aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta in vederea instrainarii acestora, precum si modificarea acesteia prin Hotararea nr. 140 / 1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat majorarea acestor preturi cu 10 %;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba reluarea procedurilor  de  vanzare  prin negociere directa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2 catre S.C. “STELCO” S.R.L.

Art. 2

Comisia pentru negocierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta constituita conform Hotararii nr. 238 / 23.11.2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu