Hotărârea nr. 57/2002

Hotararea nr. 57 privind solutionarea cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Raducanu Vasile, Neacsu Constantin, Marinescu Marin, Bivolaru Nuta, Georgescu Florentina, Suta Ana, Miu Mihail–Marian, Voicu Nicolaie si Voicu Lucia, Vlad Elena si Potorac Adela

HOTARAREA Nr. 57

privind solutionarea cererilor de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Raducanu Vasile, Neacsu Constantin, Marinescu Marin, Bivolaru Nuta, Georgescu Florentina, Suta Ana, Miu Mihail–Marian, Voicu Nicolaie si Voicu Lucia, Vlad Elena si Potorac Adela

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Raducanu Vasile, Neacsu Constantin, Marinescu Marin, Bivolaru Nuta, Georgescu Florentina, Suta Ana, Miu Mihail – Marian, Voicu Nicolaie si Voicu Lucia si Potorac Adela;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27 / 1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61 / 1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714 / 1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3 / 4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Raducanu Vasile, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata pe o perioada de 5 luni a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren  in suma de 473.258 lei, respectiv 266.225 lei, conform anexei la prezenta hotarare;

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente in suma de 445.457 lei.

Art. 2

Admite in parte cererea formulata de Neacsu Constantin, in sensul ca:

a)        respinge capatul de cerere privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor pe cladiri si teren in suma de 2.444.968 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 12 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

b)        aproba capatul de cerere  referitor la esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a sumei de 1.724.612 lei, respectiv 2.331.331 lei reprezentand impozit pe cladiri si impozit teren restante, conform anexei la prezenta hotatare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Marinescu Marin, in sensul ca:

a)    aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 332.682 lei aferente debitului restant reprezentand impozit pe cladiri;

b)   aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri restant in suma de 868.178 lei, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 4

Admite cererea formulata de Bivolaru Nuta de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 800.803 lei.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Georgescu Florentina, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la acordarea esalonarii la plata a sumei de 1.604.423 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 15.03.00-15.12.01 pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aprobarea capatului de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente debitului datorat in suma de 535.779 lei.

Art. 6

Admite in parte cererea formulata de Suta Ana in sensul ca:

a)      respinge cererea de acordare  a scutirii de la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.362.417 lei aferente chiriei locuinta si acorda esalonarea acestei sume pe o perioada de 12 luni de la data comunicarii prezentei, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 7

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Miu Mihail - Marian, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladire restant in suma de 1.133.408 lei, aferent perioadei 15.03.99 – 15.12.01  si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 12 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

b)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri in suma de 604.594 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 12 luni, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 8

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Voicu Nicolae si Voicu Lucia, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri in suma de 616.242 lei, si acorda esalonarea acestei sume  pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

b)      aproba capatul de cerere  referitor la esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a sumei de 1.026.429 lei reprezentand impozit pe cladiri pentru anii 1998-2001 conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 9

Admite cererea formulata de Vlad Elena, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a chiriei restante in suma de 2.098.658 lei, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local;

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor de intarziere in suma de 2.576.870 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 10

Admite cererea formulata de Potorac Adela de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri datorat pentru anul 2001 in suma de 32.501 lei.

Art. 11

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 12

Serviciul Relatia cu Consiliul Local al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu