Hotărârea nr. 49/2002

Hotararea nr. 49 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu destinatia de locuinta de serviciu situat in Ploiesti, str. Cameliei, bl. 24, ap. 20 catre Colegiul National "Mihai Viteazul"

HOTARAREA Nr. 49

privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu destinatia de locuinta de serviciu situat in Ploiesti, str. Cameliei, bl. 24, ap. 20 catre Colegiul National "Mihai Viteazul"

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de specialitate al serviciului Public de Administratie si Comert, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu destinatia de locuinta de serviciu situat in Ploiesti str. Cameliei, bl. 24, ap. 20 catre Colegiul National "Mihai Viteazul";

            in baza art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 38, alin. 2, lit. "f" si "n" si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Atribuirea in folosinta gratuita pana la sfarsitul anului 2003 a spatiului cu destinatia de locuinta de serviciu situat in Ploiesti, str. Cameliei, bl. 24, ap. 20, spatiu ce va fi folosit pentru cazarea profesorilor straini.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa stabileasca clauzele si sa incheie contractul de comodat cu Colegiul National “Mihai Viteazul”.

Art. 3

Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va face de catre Serviciul Public de Administratie si Comert si serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu