Hotărârea nr. 40/2002

Hotararea nr. 40 privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti domnului MIHAI ISPIRESCU – dramaturg si prozator

HOTARAREA  Nr. 40

privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti

domnului MIHAI ISPIRESCU – dramaturg si prozator

 

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Programe, Cooperare, prin care se propune conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului MIHAI ISPIRESCU – dramaturg si prozator, un adevarat reper de seriozitate, competenta si modestie care prin activitatea sa desfasurata pe taramul artei si culturii, onoreaza cu merite deosebite prestigiul municipiului Ploiesti;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat “Regulamentul de Protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti” modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 126/1997;

            in temeiul art. 38 lit. v din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Confera titlul de “Cetatean de Onoare” al municipiului Ploiesti domnului MIHAI ISPIRESCU - dramaturg si prozator, un adevarat reper de seriozitate, competenta si modestie care prin activitatea sa desfasurata pe taramul artei si culturii, onoreaza cu merite deosebite prestigiul municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu